Skip to main content

Full text of "Vestník"

See other formats


ANTK:   '^AL SOCIETY 

"•W V'/ASHII\'' 


^. 


% 


SITZUNGSBERICHTE 


DER  KONIGL.  BOHMISCHEN 


MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHE CLASSE. 


JAHRGANG 1886. 


Mit 27 Tafeln. 


í^^>- 


P  R  A  G. 

yERUG DER KONIGL. BOHM. GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN. 
18S7. 


věstník 

KRÁLOVSKÉ 


České společnosti nauk. 


TŘÍDA MATHEMATICKO -PŘÍRODO VĚDECRÁ. 


^^^UtíLJliQÍ^ 


S 27 tabulkami. 


^1^0^ 


-<^^> 


y  Praze. 

NÁKLADEM KRÁLOVSKÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI NAUK, 
1887. 


Iv 


M 


Yerzeichniss der Vortráge, 

ilclie in dGii Sitziinp Ér ináeniatiscli-natiiriissensclaftlictieii Classe 

im Jahre 1886 abgehalten wurden. 
l3Ct 

Den 15. Januar. 

Dr. Fr. J. Studnička :  Uber  neue  Eigenschaften  der Kettenbruch- 

Determinanten. 
Jos. Šolín: Ober graphische Losung der Gleichungen dritten Grades. 
Dr. K. Vrba: Uber den Cronstedtit aus Kuttenberg. 
M. Lerch: Uber Prof. F. Gomez Teixeiras aus Oporto „Legendrische 

Polynome". 
M. Vaněček: Uber eine Beziehung zwischen Subdeterminantcn. 

Den 29. Januar. 

Dr. L. Čelakovský : Uber die Resultate der botanischen Landesdurch- 

forschung i. J. 1883. 
F. Petr: 1. Beitrag zur Kenntniss der bohmischen Spongillen. 

2. Nachtráge zur Fauna der Susswasserschwámme Bóhmens. 

Den 12. Februar. 

Dr. K. Vrba: Studie tiber den bohmischen Stephanit. 

Den 26. Februar. 

F. Počta: Vorláufiger Bericht iiber Rudisten der bohmischen Kreide- 
formation. 


Seznam přednášek 
o  zasedáních  třídy  matliematicko - přírodovědecké 

roku 1886 konaných. 


-=^3BI- 


Dne 15. ledna. 

Dr. Fr. J. Studnička : O nových vlastnostech determinantů řetězových. 

Jos. Šolín: O grafickém řešení rovnic stupně třetího. 

Dr. K. Vrba: O Cronstedtitu z Kutné Hory. 

M.  Lerch:   O  Legendrových polynomech  prof.  F. Gomeza Teixeiry 

v Oportě. 
M. Vaněček: O souvislosti subdeterminantů. 


Dne 29. ledna. 

Dr. L. Čelakovský:   O  výsledcích botanického  výzkumu  v Čechách 

r. 1885. 
F. Petr: 1. Příspěvek k poznání českých Spongillitů. 

2. Dodatky k Fauně českých hub sladkovodních. 


Dne 12. února. 

Dr. K. Vrba:  Studie o českém Stefanitu. 

Dne 26. února. 

Fr. Počta:  Předběžná zpráva o rudistech českého  útvaru křídového. 


i 


VI . 

Den 12. Márz. 

Dr. F. Augustin: Uber die jáhrliche Periodě der Luftstromungen. 
Dr. Ot. Novák: Uber bohmische Encrinuriden. 

Den 26. Marz. 

Dr. F. Vejdovský:  Uber  die embryonale Entwickelung  von Rhyn- 

clielmis (Euaxes). 
Dr. K. Kiipper:  Uber geometrische Netze. 

Den 9. April. 

A. Vávra: Uber die Gesetzmássigkeit der materiellen Arbeit. 

Dr. J. Palacký : Uber die Verbreitung der Fische init Beziehung auf 

Sauvage's Ansichten. 
Jos.  Tesař:   Uber  die  graphische  Zusammensetzung  der  Kráfte 

und Dreliungen im Raume. 

Den 7. Mai. 
Fr.  Štolba und L.  Zykán:  Uber  chemiscbe Arbeiten  im  Labora- 

torium der k. k. bóhm. teclmiscben Hochschule. 
J. S. Vaněček:  Uber Kegelschnittsysteme zweiten Grades. 
M. Lerch:  Ein neuer Beweis einer Eigenscbaft  der Polynome  von 

Legendre  (aus einer brieflichen Mittheilung von F. Gomez Tei- 

xeira aus Oporto). 
M. Pelíšek:  Uber  perspectivische Restitution,  Bewegung  und Ver- 

zerrung. 

Den 21. Mai. 

Dr. V. Šafařík :  Uber die Veránderlichkeit einer Anzahl von Sternen. 
Dr.  J.  Palacký:  Uber  die  Gránzen  der  Mittelmeervegetation  in 

Frankreich. 
M. Pelíšek:  Uber eine specielle,  durch ein dioptrisches System be- 

stimmte Raumcollineation. 
J. S. Vaněček: Uber ein Kegelschnittsystem 2n-ter Stufe. 

Den 4. Juni. 

Dr. J. Palacký: Zur geolog. Gescliichte der europiiischen Fischfauna, 

M. Lercb:  Uber elliptisclie Functionen. 

Jos. Tesař: Die konische Loxodrome als Osculatrix. 

M. Pelíšek:  Uber die Wirkungen perspectivischer Darstellungen. 


VII 


Dne 12. března. 

Dr. F. Augustin: O roční periodě směru větrů. 
Dr. Ot. Novák:  Studie o českých Enkrinuridech. 


Dne 26. března. 

Dr. Fr. Vejdovský: O embryonálním vývoji rodu Rhynchelmis (Euaxes) 
Dr. K. Kupper: O sítích geometrických. 


Dne 9. dubna: 

A Vávra:  O zákonnitosti hmotné práce. 

Dr. J. Palacký:  O rozšíření ryb s ohledem na náhledy Sauvage-ovy. 

Jos. Tesař: O skládání sil a točení v prostoře. 


Dne 7. května. 

Fr. Štolba a L. Zykán:  O chemických pracech v laboratorium c. k. 

české vysoké školy technické. 
J. S. Vaněček:  O osnově kuželoseček druhé mocnosti. 
M. Lerch:  Nový  důkaz  o jisté  vlastnosti  plynomů  Legendrových 

(z dopisu F. Gomeza Teixeiry z Oporta). 
M. Pelíšek:  O perspektivní restitucí, pohybu a deformací. 


Dne 21. května. 

Dr. V. Šafařík: O měnivosti několika hvězd. 

Dr. J. Palacký:  O mezích středomořské vegetace ve Francii. 

M.  Pelíšek:   O  zvláštní,  soustavou  dioptrickou  určené  prostorné 

kollineaci. 
J. S. Vaněček:  O osnově kuželoseček 2w-té mocnosti. 


Dne 4. června. 

Dr. J. Palacký: Ku geologické historii evropské rybí Fauny. 

M. Lerch: O funkcích elliptických. 

Jos. Tesař: Konická loxodromie jakožto křivka oskulační. 

M. Pelíšek: O příčinách působivosti perspektivního zobrazování. 


I 


Vlil 


Den 25. Juni. 

Dr. Fr.  Studnička:  Uber  die Kesultate  der ombrometrischen Be- 

obachtimgen in Bohmen. 
M. Lerch:  tJber ein neues System der Arithmetik. 
J. S. Vaněček: Uber Kegelschnittslinien der 27i-ten Ordnung. 
M. Pelíšek: Grundzuge der Reliefperspective. 
Fr. Sitenský:  Vergleichimg  der  hollándischen  und  norddeutschen 

Torfe mit den bohmischen. 

Den 2. Juli. 

Dr. J. Krejčí:  Krystallographische  Bemerkungen zum Leucit,  Stau- 

rolith, Phillipsit, Chalkantliit und Atinit. 
J. Kušta:  Weitere Beitráge zur Kenntniss der Steinkohlenflora von 

Rakonitz. 
Dr. J. Palacký :  Uber die tropische Flora in Chiliualiua in Mexico. 
B. Katzer:  Uber thonige Einlagen in der silurischen Kalk-Etage G^. 
Dr. Fr. Vejdovský: Úbersicht der Stlsswasser-Scliwamme Europas. 
Em. Sekera: Beitráge zur Kenntniss der Siisswasser-Turbellarien. 
Ant. Štole:  Studien zur Kenntniss der Naidomorphen. 
Č. Šanderat Uber einige neue, in Bohmen seltene Mollusken. 

Den 15. October. 

Dr. Ot. Novák: 1. Uber die Ceratiocariden des bohm. Silurs. 

2. Uber Echinodermen der bohm. Kreide. 
F. Machovec: Uber die Eigenschaften des Axencomplexes der Fláchen 

zweiten Grades. 
Dr. A. Seydler: Uber die Geschwindigkeit und die Beschleunigungen 

verschiedener Grade bei gewissen Bewegungen. 
Ant. Bělohoubek:  Uber  die Resultate  der  Untersuchung  der  St. 

Giinthersquelle im Badeorte Letin. 
M. Lerch : Beitrag zur Theorie der Functionen. 

^en 29. October. 

Dr. J. Palacký: 1. Uber die Fische von Neu-Seeland. 

2. Uber die Verbreitung der Fische auf der Erde. 
M. Lerch:  Uber ein bestimmtes Integrál. 

Den 12. November. 

Dr. L. Čelakovský :  Uber die morphologische Bedeutung der Cupula. 
Dr. A. Seydler:  Uber Analogien  zwischen Deformationen und Flá- 
chenkráften. 


TX 

Diie 25. června. 

Dr. Fr. Studnička : O výsledcícli dešťoměrnélio pozorování v Čechách. 
M. Lerch:  O nové soustavě nauky arithmetické. 
J. S. Vaněček:  O svazku kuželoseček 2n-té mocnosti. 
M. Pelíšek:  Základní reliéfní perspektivy. 

Fr.  Sitenský:   Srovnání  hollandských  a  severoněmeckých  rašelin 
s českými. 

Dne 2. července. 

Dr.  J.  Krejčí:  Krystallografické poznámky  k Leucitu,  Staurolithu, 

Phillipsitu, Chalkanthitu a Atinitu. 
J. Kušta:  Další příspěvky k poznání Flory uhelné u Rakovníka. 
Dr. J. Palacký: O tropické Floře v Chihuahua v Mexiku. 

B. Katzer:  O hlinitých vložkách do silurského váp. pásma G^. 
Dr. Fr. Vejdovský :  Přehled sladkovodních hub evropských. 
Em. Sekera: Příspěvky k poznání sladkovodních Turbellarií. 
Ant. Štole:  Studium k poznání Naidomorfů. 

C. Šandera:  O některých nových, pro Čechy vzácnějších měkkejších. 

Dne 15. října. 

Dr. Ot. Novák: 1. O Ceratiokaridech v českém Siluru. 

2. O křídových Echinodermatech českých. 
F. Machovec : O vlastnostech komplexu ploch druhého stupně. 
Dr. A. Seydler : O rychlosti a urychleních různých stupňů při jistých 

pohybech. 
Ant. Bělohoubek: O výsledcích výzkumu vody z pramene Sv. Vintíře 

v lázních Dětinských. 
N. Lerch: Příspěvek k theorii o funkcích. 

Dne 29. října. 

Dr. J. Palacký:  1. O rybách na Novém Zeelandě. 

2. O rozšíření ryb vůbec. 
M. Lerch:  O jistém integrálu omezeném. 

Dne 12. listopadu. 

Dr. L. Čelakovský:  O  morfologickém významu kupule  u  pravých 

kupulifer. 
Dr. A. Seydler :  O analogiích mezi deformacemi a silami plošnými. 


Dr. Ot. Novák: Uber hercynisclie Typen im bohmischen Silur. 
Dr. J. Veleno vský: Uber die Flora der bohm. Kreideformation. 

Den 26. November. 

Dr. K. Vrba: Uber den Redruthit von Joachimstlial. 

Dr. J. Palacký:  Uber die Bernsteinflora. 

Fr. Štolba: Uber seine neueren chemischen Arbeiten. 

Den 10. Dezember. 

Dr. K. Vrba: Uber Parisit aus Neu Granada. 

Dr. J. N. Woldřich: Uber ein Feldspath-Lager bei Pisek. 

V. Zahálka:  Uber eine neue Spongie  aus der Kreideformation bei 

Raudnic. 
A. Štole: Beitráge zur Fauna des Bohmerwaldes. 


XI 


Dr. Ot. Novák:  O liercynských typech v Českém Siluru. 
Dr. J. Velenovský:  Přehled Flory českého útvaru křídového. 

Dne 26. listopadu. 

Dr. K. Vrba: O Redruthitu z Jáchymova. 

Dr. J. Palacký: O jantarové Floře v severní Evropě. 

Fr. Štolba:  O svých novějších pracech chemických. 

Due 10. prosince. 

Dr. K. Vrba:  O Parisitu z Nové Granady. 
Dr. J. N. Woldřich:  O ložisku živce u Písku. 
Č. Zahálka: O nové spongii z opuk Roudnických. 
A. Štole: Příspěvky k Fauně Šumavské. 


VORTRAGE 

I2>T  IDE3Sr   SITZUJlsra-EIST 


DER 


MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHEN CLASSE. 


PŘEDNÁŠKY 
•v  SEZEisrícia:  re :ěz±id sr 

MilTHEMATICKO - PŘÍRODOVĚDECKÉ. 


Nákladem král. české spol. nauk. — Tiskem dra. Edy. Grégi-a t Praze  1886. 


1. 


Eine neue Anwendiing der Kettenbruclideterminanten. 

Vorgetragen von Prof. Dr. Franz J. Studnička am 15. Janner 1886. 
Nennt man die beiden Wurzeln der quadratischen Gleichimg 


x^ 4" %íc -(- ag =^ (^5 
wie gewohnlich, x^ und x^^ so ist bekanntlicli 


o.^+^-zzí-iy 


a^ 1 O O ... O 

2^2 a^ 1 O ... O 

O ^2 ^1 1  • • •  ^ 

O o ^2 ^1 • ♦ • ^ 


(1) 


(2) 


O   o  o  o . . . cři 
Fiir den Fall nun, dass 

ai<2a2, 
werden die beiden Wurzeln complex und somit 

x^ zz a!^ (cos Q — i sin ^), 
x^ zzz al^ (cos Q~\-i sin ()), 
woraus einerseits folgt 

— (^1 + ^'2) ==: <^i = — 2^2^ cos (), 
und anderseits Moivré's Theorem zufolge sich ergibt 

íCj -|- ÍC2 ^^ ^^2  ^(>^ ^ Q- 
Setzen wir nun diese Werthe in die Formel (2)  ein,  so  er- 

halten wir zunáchst 
>: 1* 


(3) 


(4) 


I 


= (-!)» 


2a./  COSUQ z=. 

— 2a'J' cosg, 

1     ,      0 

0 

2a,    , 

— 2al^ cos Q^      1     , . . . 

0 

0 

^2     í — 2a'/' cos (),... 

0 

O 


o 


o 


, . . . — 2a^ cos Q 

oder wenn wir die Zeichen der Diagonalelemente áDdern, den her- 
ausgeliobenen gemeinschaftlichen Factor der ersten Colonne Mrzen 
und die Elemente 1 transformiren, 


a 2 cos (), 

at   ,     0,0, ..., 

0 

n 

ai^   , 

2a 

"l^cosQ,     at   ,  0,  ..., 

0 

a/ cos n Q :=: 

0   , 

at   , 2atcosQ, af, ..., 

0 

0   , 

0    ,     0,0, ..., 

2a^t ^^^ Q 

Nun enthált jede der ?z-Determinantenreihen a^ als Factor, so- 

n 

mit ist a^  als Factor vor die Determinante zu setzen und dann zu 
Mrzen, worauf endlich erhalten wird 


cosnQziz 


cos Q, 1    , 

1  , 2cosQj 


o 


o 


1   ^ 2 cos Q^ . , , ^ 


O 


0 


(5) 


. . , 2cos Q 

welche Formel cos uq durch einen einfachen, fúr gerade und ungerade 
n geltenden Ausdruck, welcher nach den Potenzen von cos q geordnet 
ist, darstellt. 

Sollen wir nun die Determinante auswerthen, so kehren wir 
zur urspriinglichen Form (2) zuríick und losen sie, beachtend, dass 
das zweite Element der ersten Colonne 

2cř2 :=: ^2 -f- «2 
ist, in zwei Kettenbruchdeterminanten auf, indem wir schreiben 


Dn=: 


O 

O 
O  a2 a^ . , .  O 


«!  1  O 
^2 a^  1 


0  0  0 


+ 


0  10 


o 

o  ^2 % • • •  O 


a, a^  1 


0  0  0 


oder kiirzer,  wenn die erste Kettenbruchdeterminante  mit ^n be- 
zeichnet und die zweite vereinfacM wird, 


Dn — ^n (t^^n—2 • 

Nun ist nach meiner bekannten Formel*) 


(6) 


2   w— 4 


M— 6 


<^2^«— 5 


a^a 


n—2 


n— 4 


3  n- 


r + (n-n\ ayr-{n-^\ a\ar + , . . ; 


der Formel (6) entsprecliend erhált man also,  wenn beriicksicbtigt 
wird, dass 


{n~k)u -\- (n—k—l)k-i = -^ {n—k—l)k-i, 


(7) 


sofort den gesuchten Ausdruck 

Z), - < - y a^r' + y (n-3X a^^' - y {n-4.\ ay-'+ ... (8) 
Weil nun der Formel (2) gemass 

und «! in Formel (8) mit Hilfe der Kelation (3) durch a^ ausgedrtickt 
werden kann, so erhalten wir unter Verwendung der Formel (4) zu- 
nachst 


n— 1 


M— 3 n   n—2     n—6 


n — 4 


cosnQzz.2    COS Q — 2 .-jcos Q-\-2 , -^ (n — 3)^ cos q — 


n— 7 


n 


M— 6 


— 2 . -^ (n—á)^ cos Q -}-.,. 
und unter Beiziehung der Formel (5) endlich 


k n—Jc—1 


n 


n—2k 


Z (—1) 2   .  -^ {n~k—l) cos Q 


k=0 


k—l 


COS Q 1 O ... O 

1   2 COS ^    1    ...    o 
O 1    2cosQ ...    O 


O 


O 


O    * , . 2cosQ 


zz cos n (), 


(9) 


*) Siehe „Sitzungsber. der kon. bohm. Ges. d. Wiss." 18. Márz 1872. 


Dass fiir den speciellen Werth 

Q = 0 

die einfache Beziehung erhalten wird. 


k  n — k — 1 


1 = 2 (-1)2  .  ^(«— fe-l>_x, (10) 


A;=0 


wobei, wie oben, fiir A; zz O der Binomialcoěfficient den Werth 1 er- 
halten soli, wollen wir nur beriihren, ohne auf die besonderen Formeln 
einzugehen, welche sich aus der Kelation (10) fdr geradgerade, 
gerade uud ungerade Werthe von n ergeben. 


2. 

Zur graphischen Auílosung numerischer Oleichungen 

dritten Grades. 

Vorgetragen von Professor Josef Šolín am 15. Jánner 1886. 
MU 1  Tafel. 

Die Construction der reellen Wurzeln einer numerischen Glei- 
chung dritten Grades mittels einer festen Parabol ist wiederholt ge- 
zeigt worden.*) Dabei wurde eine reducirte Gleichung vorausgesetzt, 
namlich eine solche, in welcher das Glied mit der zweiten Potenz der 
Unbekannten fehlt. leh bin auf Grund des LilVschen Verfahrens,**) 
auf welchem bekanntlich die běste graphische Auflosung von Glei- 
chungen zweiten Grades beruht, zu einer sehr einfachen Auflosung 
der vollstándigen Gleichung dritten Grades 

(1) Col' + c,í^ + c,Ž + C3=:0 

gelangt, welche gleichfalls auf der Beniitzung einer festen Parabol 
sich griindet und im Folgenden auf geometrischem Wege entwickelt 
werden soli. 


*) Gergonne, De la résolution des équations numériques du 3. degré, par la 
parabole ordinaire (Annales de Mathématiques pures et appliqiiées, 1818); 
Hoppe, Construction der reellen Wurzeln einer Gleichung 4. oder 3. Grades 
mittels einer festen Parabel (Archiv der Mathematik und Physik, 1874). 
**) Siehe „Lili, Résolution graphique des équations numériques de touš les 
degrés á une seule inconnue et description ďun instrument inventé dans ce 
but (Nouvelles Annales de Mathématiques, 1867)" — neb i „Oremona, Ele- 
menti di Calcolo grafico". 


J.SolÍn: 


'1 


J,Šolín:Gleichungen dritten Grades. 


Fololith. Faraliý in Prag 


Um die Gleichung (1), in welcher c^, c^, c^^ c^ gegebene Strecken 
(gegeben der Grosse sowohl als auch dem Sinne, resp. dem Vor- 
zeichen nach), | eine Žahl (als Verháltnis zweier Strecken aufgefasst 
bedeuten, geometrisch aufzulosen, construirt man nach Lili eine ge- 
brochene Linie c^CiC^c^c^ (Figur), deren je zwei auf einander folgende 
Seiten rechtwinklig sind und durch Grosse und Sinn den Coefficienten 
der Gleichung (1) in der Weise entsprechen, dass 

(Man thut da am besten, im Vorhinein zwei rechtwinklige Axen 
und in jeder derselben einen bestimmten Sinn als positiv anzunehmen ; 
dann hat man die Strecken c^, c^ in demselben Sinne, welcher 
ihnen als Coefficienten der Gleichung (1) zukommt, dagegen die 
Strecken Cg, Cg in dem entgegengesetzten Sinne aufzutragen.) 
Der gebrochenen Linie CqC^c^c^c^ ist ferner eine zweite gebrochene 
Linie n^n^n^n^^ deren je zwei auf einander folgende Seiten ebenfalls 
rechtwinklig sind, so einzuschreiben, dass der Anfangspunkt n^ mit 
dem Anfangspunkte c^, der Endpunkt % mit dem Endpunkte c^ zu- 
sammenfállt. Sodann ist das Verháltnis 

(2) 4^=1 

eine Wurzel der gegebenen Gleichung (1). 

Denkt man sich den rechten Winkel n^n^n^ so bewegt, dass 
sein Scheitel % stets auf c^c^ liege und der Schenkel n^n^ bestándig 
durch Cq gehe, so werden alle Lagen des Schenkels UiU^ von einer 
Parabol F umhiillt, welche den Punkt % zum Brennpunkte, den Punkt 
c^ zum Scheitel hat. Desgleichen denken wir uns den rechten Winkel 
njnjíZj so bewegt, dass dessen Scheitel 71^ auf c^c^ gleite, wáhrend 
der Schenkel n^n^ bestándig durch c^ geht, und gelangen zu einer 
zweiten, den Schenkel n^n^ umhiillenden Parabol z/ mit c^ als Brenn- 
punkt und c^ als Scheitel. 

Man sieht sofort, dass die Seite 7i^n^ der zu construirenden 
Linie n^n^n^n^ beide Parabeln F, ^ beriihren muss, und die geome- 
trische Losung der Aufgabe ist auf die Construction der drei im 
Endlichen liegenden gemeinschaftlichen Tangentou der beiden Para- 
beln r, ^ zuríickgefuhrt. 

Sind Tj, T^^ T^ diese Tangentou, ferner U^ die unendlich ferne 
Gerade der Ebene,  also die  vierte gemeinschaftliche Tangente von 


r^ z/, so bestimmen die Punkte (T^T^)^ (T^U^) die Gerade X, welche 
offenbar zu T^ parallel ist und eine Seite des den beiden Parabeln 
gemeinschaftliclien Poldreieckes biklet ; eben so bestimmen die Punkte 
(71^3), (T^U^) die zweite zu T^ parallele Seite F und endlich (T^T^), 
(T^U^) die dritte, zu T^ parallele Seite Z des gemeinschaftliclien 
Poldreieckes. Man sieht ohne Weiteres, dass die (begrenzten) Seiten 
des gemeinschaftlichen Poldreieckes XYZ von den Eckpunkten des 
Tangentendreieckes T^T^T^ halbirt werden. 

Wir stellen uns nun die Aufgabe, das gemeinschaftliche Pol- 
dreieck der beiden Parabeln F, z/ zu construiren. Dabei moge die 
Axe %Ci von F kiirzer mit A^ die Axe c^c^ von z/ kiirzer mit 5, der 
Schnittpunkt von A^ B mit o bezeichnet werden. 

Zur Construction des gemeinschaftlichen Poldreieckes beniitzen 
wir den bekannten Satz, dass die Punkte q', welche den Punkten q 
einer Geraden P in Bezug auf zwei Kegelschnitte -T, /í zugleich 
conjugirt sind, auf einem Kegelschnitte liegen, welcher durch die 
Eckpunkte íc, y, z des gemeinschaftlichen Poldreieckes hindurchgeht. 
Die den sammtlichen Geraden P der Ebene in dieser Weise ent- 
sprechenden Kegelschnitte bilden ein Netz mit den Grundpunkten 
a?, 2/, 2, und diese Punkte konnen mittels zweier beliebigen Kegel- 
schnitte des Netzes construirt werden. Wir wollen dazu den Kreis K 
und eine von den Parabeln des Netzes beniitzen. 

Um die Gerade Pu zu finden, welcher der Kreis K des Netzes 
{xyz) als Ort der den Punkten von Pk in Bezug auf beide Parabeln 
JT, z/ conjugirten Punkte entspricht, nehmen wir auf der unendlich 
fernen Geraden zwei Punktepaare der involutorischen Punktreihe an, 
welche die imagináren Kreispunkte zu Doppelpunkten hat. Wir wáhlen 
dazu die unendlich fernen Punkte u^ , v^ der Axen A, B^ sodann die 
unendlich fernen Punkte i^ , j^ derjenigen beiden Stralen, welche die 
rechten Winkel von -á, B halbiren. Den Punkten u^^ v^ sind in 
Bezug auf F, z/ beziehungsweise  die Punkte v^, u^ conjugirt.  Ist 

■j „ i die Directrix der Parabol J i, ferner i ^ [ der Schnittpunkt 
der Directrix mit der Axe < t^ k und denken wir uns auf die Direc- 
trix zu beiden Seiten des Punktes | , I die Strecke i  t[. also nach 

}jj^\ und \jj,,\ aufgetragen (siehe die Figur), so dass z. B. c^g' zu 
c^h\ c^g" zu c^lť' parallel ist,  dann gehen die beiden erstgenannten 


9 


Stialen z. B. durch den Punkt ?*^, die beiden letztgenannten durch 
den Punkt j^ ; dem Punkte I ."^ \ ist in Bezug auf F, /l der Schnitt- 

punkt ^ .. i des durch . ^ , \ sehenden Durchmessers  von F mit dem 

durch -J ,, \  gehenden Durchmesser von z/ conjugirt.  Der  involuto- 

rischen Punktreihe {ii^ v^ , i^j^ , • . O? c^eren Tráger die Gerade U^ 
ist, entspricht  ein  involutorisches Punktsysteui (v^u^, z'/,...),  auf 
dem  der  Geraden U^  entsprechenden Kegelschnitte  T des  Netzes 
(ocyz). (Dieser Kegelschnitt ist offenbar eine Hyperbel mit den Asym- 

ptoten A, B.)  Die Stralen -J "^ . /    .,^ schneiden sich in dem Punkte 

[>,  und diese Punkte  bestimmen  die gesuchte Gerade Pk als In- 

volutionsaxe des Punktsystemes auf dem Kegelschnitte T. Man sieht, 
dass die Gerade Pk durch den Schnittpunkt o der Axen A^ B 
gehen muss. 


Tragt man auf die Axe I „ \ die  Strecke i  H  in  demselben 

kd^ ^   ' ^ (B 

Sinne nach I W auf und fiihrt durch < ,  \ eine zu <!  .\ parallele Ge- 
\c,h\ \h\ \A\' 

radě, so erhalt man die Polare von o in Bezug auf <j   1. Beide Pola- 

ren schneiden sich in dem Punkte o', welcher dem Punkte o von Pk 
entspricht und daher ein Punkt des Kreises K ist. Durch den Punkt 
o' ist der Kreis K bestimmt, da nach einem bekannten Satze der 
Schnittpunkt s der beiden Directricen (r, H der Mittelpunkt des 
Kreises ist, welcher dem gemeinschaftlichen Poldreiecke der beiden 
Parabeln T, z/ umschrieben werden kann. 

Den Tangenten des Kegelschnittes V entsprechen in dem Netze 
{x y z) Parabeln; wir woUen zur Construction von cc, ?/, z eine von 
den beiden Parabeln verwenden, welche den Asymptotou A^ B von T 
entsprechen. 

Wenn wir z. B. die der Geraden B entsprechende Parabol H 
dazu wáhlen, so ist auch schon deren unendlich ferner Punkt u^ 
(dem Punkte v^ von B conjugirt), ferner der Punkt o' (dem Punkte 
o von B conjugirt) gegeben. Der oben erwahnte Punkt a gehort eben- 
falls der Parabol U an, weil der ihm conjugirte Punkt ď auf der 
Polare B von a in Bezug  auf F liegt.   (Offenbar fállt  ď mit dem 


10 

ebenfalls schon oben erwáhnten Punkte h zusammen.) Die Scheitel- 
tangente c^c^ von ^ ist die Axe von JT, da sie die Sehne ao' von n 
halbirt und zu derselben rechtwinklig ist. Wir wollen diese Axe kurz 
mit C bezeichnen. 

Der dem Punkte c^ in Bezug auf r, z/ conjugirte Punkt — 
wir wollen ilin e nennen — liegt auf der Polare C von c, in Bezug auf 
z/; e ist somit der Sclieitel von 71. Der Punkt e liegt iiberdies auf 
der Polare von c^ in Bezug auf F; da nun Cg auf den Geraden B, 
C liegt, muss seine Polare durch die Pole von B, C gehen. Der Pol 
von B ist der Punkt a, der Pol von Cist der unendlich ferne Punkt 
aller zu c^d rechtwinkligen Stralen, wenn d den Schnittpunkt von C 
mit der Directrix O bedeutet. ^ Man hat daher bloss ae JL c^d zu 
fúhren, um den Scheitel e von JT zu erhalten. 

Aus den áhnlichen rechtwinkligen Dreiecken c^gd und ame (wo 
m den Schnittpunkt der Axe C von 11 mit der Sehne ao' bedeutet) 
folgt mit Eůcksicht auf Grosse und Sinn*) 


am  c^g 

me        gd 

oder 

(3) 

am'^ =z c^g . em. 

Der Quotient 

am'*    

em 
gibt den Parameter 2 p von TI an; somit ist 

2 p=2 CqC^ — 2 Cq, 

Denken wir uns den Kreis K und die Parabol 11 dargestellt; 
die beiden Curven schneiden sich in dem Punkte o' und in weiteren 
drei Punkten, welche die gesuchteu Eckpunkte íc, ?/, z des gemein- 
schaftlichen Poldreieckes von /", ^ sind. Jede der gemeinschaftlichen 
Tangenten 7\, T!^, T^ ist parallel zu der entsprechenden Seite yz, xz, 
xy  des  Poldreieckes  und  halbirt  die  Entfernung  des  bezilglichen 


') Bei rechtwinkligen  áhnlichen Dreiecken abc,  a'h'c\ deren  entsprechende 

ac   a'c' 
Seiten zu einander rechtwinklig sind, haben die Yerháltnisse -=-, -^==-ČíQx 

co   cb' 

Katheten oder vielmehr die Producte ac . c'b', cb . a'c' gleiche Grosse aber 
entgegengesetzte Vorzeichen. 


11 

Punktes a?, ?/, z von der gegenuberliegenden Seite yz, xz^ xy oder 
X, F, Z. 

Von den Punkten a?, 3/, z ist einer jedenfalls reell; die beiden 
ubrigen konnen auch imaginár sein. Wir wollen insbesondere die voll- 
stándige Losung dieses Falles, welche oífenbar auch auf den Fall 
von drei reellen Punkten íc, 3/, z angewendet werden kann, in's Auge 
fassen. 

Es handelt sich darům, aus dem construirten Punkte x zunachst 
die Gegenseite X des gemeinschaftlichen Poldreietkes von r, z/ und 
daraus die gemeinscliaftliche Tangente T^ dieser Kegelschnitte abzu- 
leiten, Wir bestimmen Z als die Polare von x in Bezug auf einen 
der beiden Kegelschnitte F, z/. Da die beiden gemeinschaftlichen 
Secanten cco', X des Kreises K und der Parabol II mit der Parabel- 
axe C gleiche Winkel entgegengesetzten Sinnes einschliessen, brauchen 
wir bloss einen einzigen Punkt von Z, z. B. den Pol t des durch x 
rechtwinklig zu C gehenden Strales in Bezug auf F zu bestimmen. 
Der Punkt t liegt auf der Axe A von F und ist von der Scheitel- 
tangente c^c^ dieser Parabol eben so weit entfernt wie der Punkt cc, 
jedoch nach der entgegengesetzten Seite. Daraus folgt, dass der Hal- 
birungspunkt der Strecke xt auf c^c^ liegen muss. Durch diesen Hal- 
birungspunkt geht die gesuchte gemeinschaftliche Tangente T^ von 
r, z/; der Schnittpunkt von T^ mit qcj, d. i. der eben erwáhnte 
Halbirungspunkt von xt^ bestimmt aber eben die gesuchte Wurzel 
der Gleichung (1), wie dies durch die Gleichung (2) ausgedriickt 
wurde. Da iiberdies die Strecke n^c^ gleich ist der halben Entfernung 
des Punktes x von der Geraden A^ braucht man die Gerade xt und 
daher auch den Punkt t gar nicht zu suchen und kann sagen, dass 
die fragliche Wurzel durch das Verhaltnis der hal- 
ben Entfernung xA zur Strecke 0^0^-=:% gegeben ist. 

Miisste man zur Auílosung jeder besonderen Gleichung (1) die 
Parabol TI besonders zeichnen, so wiirde die abgeleitete Construction 
keine besonderen Yortheile gewáhren. Man braucht aber nur zu beriick- 
sichtigen, dass die Parabel n den Parameter 2% hat und daher, von 
der Lage abgesehen, lediglich von dem Coefficienten c^ der Gleichung 
(1) abhángt. Sie kann daher im Vorhinein gezeichnet und zur gra- 
phischen Auílosung aller Gleichungen (1), in welchen das hochste 
Glied den Coefficienten c^ hat, verwendet werden. Da man nun jede 
Gleichung (1), welche statt c^ den Coefficienten c'^ hátte, durch Mul- 

tiplication sammtlicher Glieder mit dem Verháltnisse -f- auf die eben 

^0 


i 


12 

erwahnte Forrn bringen kann, so kann eine und dieselbe Parabel 17 
zuř Auflosung sámmtlicher Gleichungen (1) verwendet werden. 
Zuř Auflosung von Za li len gleichungen wird man c^ als Lángen- 
einlieit des Massstabes, welclier der Parabel /Tbelzufúgen ist, wálilen; 
die numerischen Coefficienten der zu losenden Gleichung 

driicken dann die Verbaltnisse der Strecken c^, Cg, c^ zu der ange- 
nommenen Grundstrecke c^ aus; erstere konnen auf dem Massstabe 
oline Weiteres abgegriffen werden. 

Denken wir uns also die Parabel n vom Parameter 2% darge- 
stellt. Diese Parabel, mit dem entsprechenden Massstabe versehen, 
bildet dann eine graphische Tafel zur Auflosung von Glei- 
chungen dritten Grades iiberhaupt. Liegt eine bestimmte 
Gleichung vor, so handelt es sich lediglich darům, den Kreis K und 
die Gerade A in der entsprechenden Lage zu der Parabel U zu 
zeichnen. Wie dies zu geschehen hat, ist aus dem Vorhergehenden 
bekannt. Reducirt man die vorzunehmenden Operationen auf das Noth- 
wendigste, so ergibt sich die folgende Construction: 

1.  Man construire die Hauptsehne ao^  der Parabel 77 derart, 

dass mo' =1 — ma=z c^ sei ; dadurch erhált man den Punkt o' und die 

Gerade A.  (Zur ControUe kann man unabhángig von der Parabel 11 

die Strecke 

—    am^ c. *■* 

6712 :=. -==^ 


%g    2 Co 

d. h. die dritte Proportionale zu c^, 2gq construiren.) 

2. Von dem Punkte m trage man auf die Axe C die Strecke 
m(^ = — ^2 -[- ^0 und rechtwinklig dazu die Strecke dsz=.c^ auf; da- 
durch erhalt man den Mittelpunkt s des Kreises Z, welcher uberdies 
durch den Punkt o' geht. 

3. Durch diesen Kreis schneide man die Parabel TI in dem 
Punkte íc, . . . ; das Verháltnis der halben Entfernung xA^ . . .'^) — ge- 
messen vom Punkte íc, ... zu der Geraden A — zur Grundstrecke c^ 
ist dann die gesuchte Wurzel der Gleichung (1). 

Bei numerischen Gleichungen ist die Wurzel gieich der Žahl, 
welche der halben Entfernung xA auf dem Massstabe entspricht, mit 
dem durch den Sinn jener Entfernung bestimmten Yorzeichen. 


*) Statt der halben Entfernung xA kann man  offenbar  aucli die Entfernung 
des Halbirungspunktes der Strecke xo' von der Axe C setzen. 


13 

Anmerkung.  Sehr einfach gestaltet sich in dieser Weise die 
Construction der Cubicwurzeln aus gegebenen Zahlen. Die Gleichung 

geht aus (1) hervor, wenn 

gesetzt wird. Sodann ist 

mo' zn — ma =: 0 ,   md zzz ed zn Cq ^ 
dsz:zc^—'—y.c^; 

man hat also bloss auf die Gerade, welche rechtwinklig ziir Axe C 
der Parabel 77 in der Entfernung ed =: c^ vom Scheitel e gefíilirt 
wird, eine Strecke ds aufzutragen, welche nach dem Massstabe dem 
gegebenen Eadicanden y entspricht,  u. z., wenn man aucli das Yor- 

zeichen berucksichtigen will, nach der ] ,.    \ Kichtung, wenn 

y \ ^.^. \ ist, und mittels eines aus dem Centrum s beschriebenen, 
'^  I positiv J 

durch den Parabelscheitel e gehenden Kreises  die Parabel in  einem 

Punkte X zu schneiden. Die Žahl, welche der Entfernung des Punktes 

X von der Parabelaxe entspricht, ist der doppelten Cubicwurzel gleich. 


3. 
Vorlaufige Notiz iiber den Cronstedtit von Kuttenberg. 

Vorgetragen von Karl Vrba am 15. Jánner 1886. 
{MU  einer Tafel). 

Anfang Oktober v. J. erhielt ich von befreundeter Seite eine 
kleine Probe eines schwarzen, faserig-stengligen Minerales zur Bestim- 
mung, das ich sofort als Cronstedtit erkannte und wegen der be- 
gleitenden Minerále fúr Cornwaller Provenienz hielt. Einige Wochen 
spáter verbreitete sich das unbestimmte Gerucht, dass in Kuttenberg 
Cronstedtit vorgekommen sein soli, was mir jedoch wenig glaubwiir- 
dig erschien. Als mir aber nach etlichen Tágen mein Freund Herr 
A. Waldhauser ein kl eines Kuttenberger Sttickchen vorwies, auf 


14 

welchem, wenn auch nur Spuren besagten Minerales vorhanden waren, 
war ich eines besseren belehrt. 

Die Vermuthung, dass die vor mehreren Woclien ohne Angabe 
des Fundortes erhaltene Probe auch von Kuttenberg stamme, fand 
spáter die volle Bestátigung. 

Auf mein Ansuchen haben mír Herr Hofrath F. M. Kitter von 
Friese, Referent der Montanwerke im Ackerbaiiministerium, dem 
ich schon vielfach kostbares Materiál verdanke, und Herr Hofrath 
E. Jarolimek, Bergdirector in Přibram, von der gesammten Kutten- 
berger Cronstedtit-Ausbeute alle jene Stiicke zur Verfugang ge- 
stellt, die ich zur Untersuchung dieses seltenen, nun von der zweiten 
bohmischen Localitat bekannten Minerales als wiinschenswerth be- 
zeichnet hábe und fiihle ich mich daher beiden genannten Herren zu 
ganz besonderem Danke verpflichtet. 

An den meisten der mir vorliegenden, vom Magdalenou- oder 
Reussengange im 14 Nothhelferstollen stammenden Stiicken bildet 
der Cronstedtit theils radiál- theils verworren faserige und stenglige 
Aggregate von tiefschwarzer Farbe, die auf kleinkrystallisirtem, schmutzig 
graulichweissem oder gelblichem undurchsichtigen Quarz, oder auf einem 
kornigen Gemenge von Quarz, Pyrit und Blende nebst spárlichem Galenit 
und Glimmer, gewohnlich nicht sehr reich aufsitzen. Die Stengel sind 
ziemlich stark parallel ihrer Lángsrichtung gerieft und an ihrer Ober- 
fláche nur schwach schimmernd oder fast ganz glanzlos; mitunter 
sind dieselben mit einem hauchdiinnen, bláulichgrauen oder gelblichen, 
mehligen Úberzug versehen. Immer erglánzen zahlreiche, intensiv 
Schwarze, meist schwach convexe oder concave Spaltfláchen, die ge- 
wohnlich einen scharfen dreiseitigen Umriss zeigen aber auch sechsseitig 
oder recht haufig rundlich umgrenzt sind. An der, den áusseren Con- 
touren paralell verlaufenden Zeichnung kann man den schalenformigen 
Aufbau der Stengel gleich wie am Přibraraer Minerál recht deutlich 
erkennen. An zwei der mir vorliegenden Exempláre ist der Cron- 
stedtit in grosserer Menge, dem unbewaffneten Auge aber fast nur 
erdig vorkommend, aufgewachsen, aber auch diese Stúcke zeigen 
unter der Loupe radialfaserige, reichlich mit Pyrit durchwachsene 
und von Quarzkrusten unterbrochene Aggregate, die concentrisch- 
schalig abgesondert sind. 

Deutliche, meist nur sehr kleine Krystállchen sind nicht selten ; 
theils sitzen dieselben zwischen den wirr durcheinander gewachsenen 
Stengeln, theils bilden sie kleine Drusen oder drusige, zusammen- 
hángende Krusten, die auch haufig derben Quarz uberrinden. Die ver- 


15 

háltnissmassig besten Krystállchen, sowohl einzeln als auch zu Drusen 
geeint, hábe ich als júngere Bildung auf Pyritkrystalle tragenden 
kleinen pelluciden Quarzdrusen gefunden. Seltener ist der Cronstedtit 
mit Siderit vergesellschaftet und in diesem Falle/zum Theil von 
gleichzeitiger Bildung. Eines von meinen Stitcken 'zeigt eine Druse 
kleiner Spatheisenrhomboeder, zwischen denen einzelne Cronstedtit- 
krystállchen sowie ganze Gruppen derselben mit dem unteren Ende 
eingewachsen, oben frei hervorragen ; der begleitende Pyrit ist zum 
Theil bunt angelaufen. 

Die Cronstedtit-Krystállchen besitzen die bekannte hemimorphe 
Rhomboederform, — Fig 1. — . Eine nette Gruppe zeigt sámmtliche 
Krystállchen mit dem imteren Ende aufsitzend, wáhrend recht háufig 
in anderen Fállen auch das umgekehrte Verháltniss beobachtet wird. 

Die Endfláchen sind, sofern nicht Spaltfláchen, die, wie schon 
erwáhnt, convex oder concav gewolbt zu sein pflegen recht eben und 
ziemlich glánzend; die Khomboederfláchen, nach denen gleich den 
Přibramer und Cornwaller auch die Kuttenberger Krystalle schalen- 
formigen Aufbau zeigen, sind stets recht stark in einer gegen die 
Polkante etwas geneigten Richtung gerieft, ausserdem aber auch hori- 
zontál gewellt. Die Endfláche giebt am Goniometer háufig einheitliche 
Reflexe, ohne aber das Fadenkreuz des Collimators zu spiegeln, die 
Rhomboederfláchen konnten nur bei vorgesetzter Loupe am Beobachtungs- 
fernrohre auf den intensivsten Reflex eingestellt werden, wesswegen 
die Messungen durchwegs nur als approximativ bezeichnet werden 
miissen. 

Die Resultate der Beobachtungen, die ich an einigen Krystállchen 
gewonnen hábe, weichen ziemlich bedeutend von einander ab. Wenn 
auch, wie schon mehrfach erwáhnt, die Krystállchen schon wegen 
ihrer geringen Ausdehnung — háufig nur '/s bis '^ mm Hohe und 
Breite — und ihrer ungiinstigen Fláchenbeschaffenheit fiir gonio- 
metrische Untersuchungen keineswegs ein geeignetes Materiále bieten, 
konnen doch die an einzelnen Krystallen erhaltenen Abweichungen 
nicht lediglich als Beobachtungsfehlerangesehen werden, sondern miissen 
in der mangelhaften Bauweise  der Krystalle  selbst  begrilndet sein. 

Ich will es vorláufig unterlassen, hier meine Beobachtungen an 
den einzelnen gemessenen Krystállchen anzufílhren und behalte mir 
vor, iiber dieselben zu berichten, bis eine grossere Reihe derselben 
gemessen sein wird, nur die an dem verháltnissmássig best gebildeten 
Va mm grossen Krystállchen gewonnenen Winkelwerthe mogen hier 
Platz finden. 


16 


T  : c 

82^ 25' 

(Mittel 

von 3 Bestimmungen) 

: c 

970 34' 

5J 

5)     )J 

5) 

r' :c 

820 17^ 

5) 

?)     5) 

j) 

: c 

97« 53' 

» 

»    n 

» 

í^":c 

82« 3i' 

?; 

n    }} 

» 

: c 

97« 33' 

« 

»    n 

55 

r  :r' 

1190 50' 

55 

n    n 

5) 

Mmmt  man  nach  von  Zepharovich *)  das  Grundrhomboeder 
Maskelyne's *^)  fur 3i?=:3031 also den Werth der Hauptaxe 

c zi: 3-439 

so  ergiebt die Rechnung - = 1.898, welchen Werth  man in Anbe- ^ 

tracht  der ungiinstigen Fliichenbeschaffenheit = 2 setzen  kann  und 
wáre  sonach  das  beobachtete Khomboeder 2R =z 202 1 und 

c 0001 :r  2021   82° 49V2' (gef. Mttl.   82° 26V3O 
c OOOT : r  2021   97° IOV2' ( „    „    97° 40') 
r 2021:7^' 2201 119«   8V2' ( „    „   119° 50') 

Eine bessere Úbereinstimmung der gefundenen und theoretisch 
abgeleiteten Winkelwerthe erzielt man, wenn man Zepharovich's 
Mittelwerth 

c 0001:3i2 3031 =: 84^ 56' 

der Rechnung zu Grunde legt;***) es resultirt 

o = 3.2559 und 

c 0001:^^  2021"  820 25V2' (gef.   82^ 26V3O 
c 0001 : r  2021   97^ 341/2' ( »    9'?" 40') 
r 2021 : r^ 2201 119°  3'   ( „   119^ 50') 

Wáhrend die beobachteten und berechneten Neigungswinkel fiir 
r : c und r : c recht befriedigend ilbereinstimmen, weicht der beobachtete 
Werth  der~Polkante von dem gerechneten ziemlich ansehnlich ab, 


*) Sitzber d. Wiener Acad.  d. Wiss. math.  nat. Cl. LXXI Bd.  1. Abtb. 1875 

Aprilheft. 
**) Journal of the chem. society I. 1871.' 
***) a. a. O. 


K.Vrba: Cronstedtit von Kuttenberg, 


ng.i. 


Fi(j. 2. 


Fig. 3. 


Lích. Farsky ?ray. 


17 

doch darf diess bei der so ungiínstigen Fláchenbeschaffenheit nicht 
besonders befremden ; auch an Přibramer Krystallen differirt die 
X-Kante des von Zepharovich bestimmten Skalenoeders ^i^R^j^ 
(11. 7. 18. 36) mehr als IVs^ vom gerechneten Winkelwerth, wáhrend 
die Diíferenzen der Y- imd Z-Kante weit geringer siiid '^). 

Recht haufig gewahrt man unter den gruppenweise aufgewachsenen 
Krystallen Zwillinge, wie solche bereits von Zepharovich am 
Přibramer, von Markelyne am Cornwaller Cronstedtit beobachtet 
wurden ; zwei Individuen, deren Endfláchen in eine Ebene fallen, sind 
in ooP 1010 symmetrisch verwachsen. Einmal beobachtete ich eine 
Repetition dieser Verwachsung, indem an jeder Kante des Haupt- 
individuums ein kleines Krystállchen in verkehrter Stelhmg ange- 
wachsen ist — Fig. 2. — . Auch penetriren mitunter die beiden 
Individuen in der Richtung der Hauptaxe, wodurch die Basis eine 
sternfórmige Gestalt erhalt. Fig. 3. Regellose Verwachsungen mehrerer 
Krystállchen sind eine háufige Erscheinung. 

Die Hárte des Kuttenberger Cronstedtit ist etwas hoher als 
jene des Přibramer, etwa gleich der des Cornwaller Minerales, auch 
erweist er sich etwas sproder und ist im Striche diinkler gríln als 
der erstgenannte, selbst in recht dlinnen Laraellen ist er vollkommen 
undurchsichtig, wáhrend Přibramer Lamellen schwach griinlich durch- 
scheinen. 

Das Eigengewicht bestimmte ich (mit 0*73 und 1.2 grm bei 
15« C) gleich 3.47 und 3.42 also im Mittel 3.445, es tibersteigt 
sonach um mehr als 0-1 die Žahl, welche ich fruher und nun neuer- 
dings behufs Vergleichung mit Přibramer Materiál erhielt '^'''). 

Auf mein Ansuchen hat Herr Prof. K. Preis durch den Assi- 
stenten Herrn Otto Rosám im Laboratorium der bohmischen tech- 
nischen Hochschule eine quantitative Analyse des von mir sorgfáltigst 
ausgesuchten, vollkommen reinen Minerales vornehmen lassen.-^'*^) Das 
fein gepulverte Minerál wurde zum Behufe der i^eO-Bestimmung 
in einer zugeschmolzenen Glasrohe mittelst Schwefelsáure aufgeschlos- 
sen und dasselbe mittelst Chamelaeon titrirt. In einer gesonderten 
Probe wurde die Kieselsáure und das Gesammteisen als Fe^Oo, sowie 
auch Mangan bestimmt. Bei der direkten Wasserbestimmung ist leider 


*) a. a. O. 
**) Yergl. v. Zepharovicli a. a. O. 3.335 (mit 1.14 gr); der neue Versucli ergab 

3.338 (mit 0.92 gr). 
***) Es wurden nur Krystallclien verwendet. 

Tř. : Matheoiatlcko-přírodovědecká. - 


i 


18 ■ , 

die Glasrohre gesprungen, so dass wegen Mangel an gleich reinem 
Materiál der dem Wasser zukommende Percentsatz der Diíferenz ent- 
nommen werden miisste. 

Die durch Herrn O. Rosám gewonnenen Zahlen weichen von 
jeneii, die Damour*) und Janovsky**) bei der Zerlegung des 
Cronstedtit von Přibram erliielten, ziemlich bedeutend ab, náhern sicb 
jedocli, wenigstens theilweise, den procentischen Werthen, welche 
Flight***) fítr das Cornwaller Vorkommen angiebt. 

Ausser der unten angefiihrten ist noch eine zweite Zerlegung 
des Kuttenberger Minerales durch Herrn Dr. G. Dietrich im 
Hiittenlab oratorium zu Přibram vorgenommen worden, iiber welche der 
genannte Herr wohl náchstens beri chtěn wird. Die D ietrich'schen 
Zahlen stimmen , soweit sie mir bekannt wurden , nur beziiglich 
/S^0o, hier aber bis auf 0*01 vollkommen iiberein, die iibrigen Be- 
standtheile weisen namhafte Differenzen auff). 

Rosam's Analyse ergab nachstehende Zahlen: 

Quotienten : 

BiO^  17-340/0 0-2893 

Fe^O^ 43-05 „ 0'2696 


FeO   30-27 „  0*4213 

MnO   0-16,,  0-0022^ ^^^^^ 


!„.. 


R^O   [9-18]„ 0-5111 

100-00 
Mmmt man  den  Mittelwerth  der  Quotienten  von  SiO^  und 
¥efi^ ~ 1, so erhált man rund SiO,, : Fe^O^ : FeO : E^O = 2:2:3:4 
und wiirde somit die empirische Formel: 

II VI 

R, Fe, {Fe,\ Si, O,, 

die Zusammensetzung ausdriicken, dieselbe erfordert: 

SiO, 16.50 

Fe^O^ 43.95 

FeO 29.66 

H^O 9-89 


100.00 


*) Annales de Chimie et de Physique (3) 58. 99. 
**) „Lotos" 1875 August-Nro. und Journal f. prakt. Chemie Bd. 11. 1875. 378. 
***) Journ. of the chem. society I. 1871. 

t) Ob  H. Dr. Dietricli vollkommen reines Materiál zur Verfugung haťte, ist 
mir unbekannt. ^ 


19 

Janovsky leitet aus seiner niit vollkommen reinem Materiál 
ausgefiihrten Analyse die Formel 

lí    VI 

ab, woraus zu ersehen, dass das Kuttenberger Minerál noch basischer 
ist, indem die Differenz der beiden Formeln Fe^^O^ betrágt; hierin 
durfte auch  der Grund des hoheren Eigengewichtes zu suchen sein. 

Wegen der wechselnden Mengen von FeO und Fe^O^ *) durfte 
vielleicht der Cronstedtit, áhnlich wie dies Tschermak fíir die 
Clintonit - Gruppe annimmt**), der ja der Cronstedtit in mancher 
Beziehung nahé steht, als eine isomorphe Mischung zweier Verbindungen 
anzusehen sein, wie es auch wahrscheinlich ist, dass das HjO, das 
erst in hoher Temperatur entweicht, nicht als Hydrát-, sondern als 
Constitutionswasser enthalten ist. 

Die Zusammensetzung des Kuttenberger Minerales wurde sich 
demgemáss ausdrúcken lassen: 

O, Si, Fe, H, 

(FeJ, O, H, 
wáhrend dem Přibraraer Cronstedtit 

Og Si, Fe., H, 


VI 

Fe, O, H, 


entsprechen wiirde. 


4. 
Sur une limite relative aux polynómes de Leg^endre. 

Extrait ďiine lettre adressée a Mr. Lerch a Prague par Mp. F. Gomes-Teíxeira, 

Professeur á TEcole Poljtechnlque de Porto, ancieii professeur á rUniversité de Ooímbra. 

(Présenté dans la seance du 15. janvier 1886.) 

„Je vous remercie pour Fenvoi de votre savant article intitulé 
„Remarques sur quelques points eíc." ***), dont la lecture m'a intéressé 
beaucoup. 


*; Flight fand I. Fe.,0^ 36*76; FeO 36'31 ; 

n.    „   32-75;    „  38-57 und eine dritte Bestimmung ergab 
FeO 41-27, Damour Fe^O^ 29-08 FeO 33'52, 
Janovsky „    32-34   „   29-23. 
**) Zeitsch. f. KrystaUog. etc. III. Br. 1879. 504. 
***)  Comptes rendus des séances de la Société royale des Sciences de Bohéme, 
30. octobre 1885. 

2* 


20 

J'ai fait application de votre analyse aux polynómes de Legendre^ 
et je suis arrivé a un résultat qui peut-étre vous intéressera. 

Vous savez que le développement 

(1 — 2ax + «'0"' = 1 + Z,a -f . . . + Xna^ + . . . 

définit les polynómes X,, X^^  etc. de Legend re et que trois poly- 
nómes successifs satisfont a Féquation 


O, 


(»+l)Z„+i- 

-(2n 

+ i)£cz„ + «3r„_ 

-i=:=0 

qui donne 

0 

+i)- 

-ř+ 

nj    '  Xn-^i   '   Xn 

Xn 
■Xii+i 

et pal- 

con 

séquent 

v 

ci) 

Um ^ 

■n 

= £(;+ Víc^ — l. 

II faut maintenant voir quand on doit employer le signe + ou 
le signe — . 

Le rayon de convergence áe la série proposée est le module 
de la quantité 

Um ^ 


^w-fl 


D'un autre cóté, la méme série est convergente a Tintérieur ďun 
cercle dans lequel la fonction (1 — 2ax -{- a^)"'^^ n'a pas des points 
singuliers, c'est á dire dans un cercle dont le rayon est le plus petit 
des modules des valeurs de a qui satisfont á Téquation 

«^ — 2íCfl: + 1 =: O 

qui donne 

azz:x-\- \[x^ — 1. 

j^ 

Done la fonction Um -~— représente x -\- \/x'^ — 1  dans  la 

region du pian oú  \x -[- \{x^ — 1 | <; | a? — \[x''' — 1 1 et représente 
X — \fx'^ — 1 dans la region du pian oú arrive le coutraire. 
Veuillez agréer, etc. 

Porto, le 18. décembre 1885. 


21 


O souvislosti subdeterminantů. 

Napsal M. N. Vaněček a předložil prof. dr. Blažek dne 15. ledna 1886. 


Předpokládejme, že determinant označíme tak, že udáme u kaž- 
dého jeho prvku řádek a sloupec, ve kterém se nachází, kladouce 
značku řádku před značku sloupce. Označíme tedy determinant ^ 
stupně n. takto: 


z/~ 


1,1; 1,2; 
2,1; 2,2; 


. l,íi 

. 2,í^ 


n^\ ; n,2 ; . 


n^n 


Utvoříme-li z prvků, které jsou v který chkoliv a řádkách a kte- 
rýchkoliv a sloupcích determinant nový, říkáme o tomto determinantu, 
že jest subdeterminantem původního determinantu A. Pro jednoduchost 
předpokládejme, že jest subdeterminant ten utvořen z prvků prvních 
a řádků a prvních a sloupců, což ze známých příčin nemá na obec- 
nost našeho vyšetřování žádného vlivu. Subdeterminant ten nazveme 
krátce A a můžeme jej označiti též tak, že udáme jeho hlavní člen 
v závorce ; tedy : 

^ = (1,1; 2,2; ... a,a) 


Označme ostatní řádky determinantu /^ tím, že udáme jak za 
prvními a řádky následují a tedy « + l, cc-f^... « + /3, kde patrně 
/3 = n — a a podobně ostatní sloupce v A nezahrnuté a 4~ ^^ '^ + 2? 
... « + ^. 

Jest patrno, že nahradíme-li kterýkoliv ze sloupců 1, 2, ... « 
determinantu A kterýmkoliv sloupcem z a'\-\, ... « + i^ aneb 
kteroukoliv ze řádek 1,2, ... a téhož determinantu některou řádkou 
a-f-l^ ^-^"^ ••• « + /^, že takto obdržený determinant bude opět 
subdeterminantem původního /i. Můžeme tedy takto jakýkoliv sub- 
determinant a. stupně (stejného s A) původního determinantu z/ vy- 
voditi ze subdeterminantů A výměnou příslušných řádek a sloupců. 
Děje-li se výměna tato dle určitého zákona pak také mezi takto ob- 


L 


^2 


drženými sub determinanty bude platiti jakýsi vztah a účelem tohoto 
pojednání jest právě udati tuto souvislost mezi subdeterminanty, jež 
obdržíme dle určitého takovéhoto zákona proměnnosti. 

Nové determinanty A odvodíme z daného A tím způsobem, že 
vypustíme nejprve řádkový index \ a nahradíme jej postupně indexy 
a-f-1, a + 2, ... « + i3; podobně značky řádkové \ . . . h^ nahra- 
díme taktéž postupně týmiž značkami a + 1, a + ^i ••• ^-f"/^- 

Takto obdržené subdeterminanty A můžeme sestaviti v deter- 
minant d stupně /3., jehož sloupce udají nám vypuštěné řádky h^^ 
h • ' ' ^1^ 8L jehož řádky podobně udávají ty řádky, kterými jsme je 
nahradili, řádky a-f-^i « + 2 ... a + 1^- Determinant d bude tedy: 


d = 


\^a 


+ /?   \j^U-\-^ 


V^« + ^ 


kde význam substitučního symbolu '-á*^ ' jest patrný a znamená, 
že determinant ten dostali jsme z A tím, že jeho řádku \ nahradili 
jsme řádkou a -|- 1, 

Abychom vyšetřili hodnotu tohoto determinantu, vyvineme sub- 
determinanty, jež jsou jeho prvky, pomocí jejich subdeterminantů, 
které jsou sdružené s prvky řádků nahrazených, řádků, kterými se 
navzájem od sebe liší, totiž : a + 1, « + 2, . . . « + i^* 

Tyto nové subdeterminanty budou obsahovati prvky všech řad 
determinantu -4, vyjma vždy jedinou z nich, jež jest některá z \^ 
K , . . h^ a prvky všech jeho sloupců opět vyjma jediný ; každý ta- 
kový sub determinant můžeme označiti opět písmenem -4, k němuž 
dolů připojíme značku vynechaného řádku a sloupce. Jsou to jak 
patrno subdeterminanty původního determinantu A, Determinant d 
nabude tedy podoby: 

^ci-i-í, kA\ ;k^ -^a + 1, kA\,k .   .   . -^a + 1, TcAh^k ' 
^ci + 2, kAh^^ki ^ci -f 2, kA\,k 


d — 


^K -f §, kAh^k, ^a 4- /S, kAh^Jc 


^a -\- 2, kAh^k 


^a-{-^,kAh^ 


a) 


kde ve všech součtech 2? mění se A; od 1 až do a. Determinant takto 
upravený má tu vlastnost, že členy součtů E pod sebou stojící obsa- 
hují týž subdeterminant jako činitel. 

Můžeme však determinant ten vyjádřiti jako součet 8 několika 
determinantů, poněvač každý jeho člen jeví se jako součet stejného 
počtu součinů. Tyto nové determinanty téhož stupně /3, z nichž skládá 
se součet S utvoříme tak, že z každého členu součtu v prvním, dru- 
hém . . . /3. sloupci utvoříme pořadem první, druhý, . . . /3. sloupec 
determinantu nového. Jak patrno z hořejšího, obdržíme takto deter- 
minant, jehož všechny prvky prvního, druhého . . . j(5. sloupce obsa- 
hují vždy některý subdeterminant determinantu A tak, že můžeme 
příslušný subdeterminant vyňati jako činitel. 

Vezmeme-li tedy z prvního, druhého . . . /3. sloupce pořadem 
Člen /?!, h^ ... A;^, obdržíme takto nový determinant, jemuž jak pra- 
veno možno dáti podobu: 


Aj^  -L. A-L  r. 


. A 


h^^k^^ 


kde č značí determinant 


« + /?,\; « + ^,^2 


a + ^,k^ 


Zaměníme-li dva z těchto indexů k^ vezmeme-li na příklad z prv- 
ního sloupce členy k^ r z druhého /c^, obdržíme nový determinant ó, 
který však záměnou prvního a druhého sloupce přejde úplně v pře- 
dešlý determinant ó. Při tom však změní se tedy znamení jeho sou- 


Iu,Jc, 


^V,¥ 


zrovna tak, jako 


Ajiojcfí odvozovali pří- 


k^kp) 


h) 


činitele, znamení součinu Aj^ j^^ A 
kdybychom z hlavního členu A^ ^\^h^,\ 
slušný člen determinantu: 

záměnou příslušných značek k. Yyhledáme-li tedy ty členy součtu /S, 
které mají týž determinant d za činitele, obdržíme, že součet jich 
dává právě determinant d^ násobený determinantem h), 

Všimneme-li si blíže tohoto determinantu h)^ shledáme, že de-. 
terminant ten jest subdeterminantem determinantu tak zvaného při- 
druženého determinantu ^ a tu jak známo platí: 


i 


24 

znaČí-li Z subdeterminant determinantu A^ který povstane z něho 
vypuštěním jeho řádek \^ \ . . , ho di sloupců Zcj, k^ ... k^. 

Kdybychom vypustili v determinantu A řádky \, \ , . . A^ a po- 
stavili na místo nich pořadem řádky cc-\-l^ a-\-2 ... a-f-/^ deter- 
minantu z/, obdržíme determinant nový, který můžeme označiti sym- 
bolem ^' ' " ^A^ ~^ ■ " ^ "' ^ a v němž budou ^ a Z sdružené sub- 
determinanty. Zvolíme-li za k jiné hodnoty, dostaneme také jiné Z, 
ale vždy bude to jeho subdeterminant, sdružený s příslušným d. 
Snadno se pozná, probereme-li tak všemožné skupiny indexů k a tudíž 
probereme-li tak celý součet S^ že vlastně obdržíme všechny členy 
determinantu '* ' ' * ''^A^ ~^ . . . « + pf^ vyvinutého jako součet součinů 
vždy po dvou sdružených jeho subdeterminantů, z nichž jedny jsou 
vzaty ze řádek h^^ h^^ ... ho a druhé ze zbývajících. 

Takto přišli jsme tedy k poznání, že platí vztah: 

což dá se vyjádřiti poučkou: 

Nahradím e-li v determinantu A^ libovolných /3 řá- 
dek postupně jinými /3 řádkami a z .takto obdržených 
determinantů utvoříme determinant nový d tak, že 
sloupce jeho udávají řádky, které jsme vypustili a řád- 
ky jeho jsou udány opět řádkami, kterými jsme vypu- 
štěné postupně nahradili, jest hodnota tohoto determi- 
nantu rovna součinu z p — 1 mocnosti determinantu pů- 
vodního A a determinantu, který z A obdržíme, když 
všechny vypuštěné řádky nahradíme oněmi přidanými. 

O užitečnosti této poučky přesvědčíme se nejlépe z následujících 
zvláštních případů, které objeví se jako obecné pro subdeterminanty 
z jiného stanoviska pozorované. 

1. Jakožto výsledek plynoucí z této poučky obdržeti můžeme 
známou poučku o násobení dvou determinantů. 

Budiž  p =z a.  V  případu  tom  obdržíme,  že  determinant 
, . . . ťjíjoc-f- . . . a^p  ^^^  všechny  prvky  jiné  než  determinant  A. 
Utvořme determinantu A přidružený determinant. Jelikož, jak praveno, 
jest a — /3, obdržíme  dle  známé  vlastnosti determinantu  přidruže- 
ného, že: 


25 


^1,1'  \2 
\v  ^2,2 


A 


\,a 


A 


=.y-^ 


Tím dostaneme tedy na pravé straně rovnice I. součin dvou 
determinantů. Vyviň eme-li však determinnnt na levé straně stojící 
způsobem naznačeným v rovnici oj, seznáme, že součty 2^ jsou právě 
dle známého pravidla utvořené členy součinu dvou determinantů čili 
že platí: 


A 
A 


A 
2,1'    2,2 


2,a 


« + l,l, « + l,2 
a + 2,1, a +2,2 


« + a,l, a + «,2 


a + l,a 

a + 2,a 


^cc-\-lJcA\^h,  ^a-\-\,kA2Jc  , 
^ci^^JcAl^Jci  ^a-^2,JcA2,Jc  . 


^a-Jf-cí^JcAl^kj  ^cí-\-(x,JcA2, 


.  -^a-j £v,/l'-4fój/<; 


2. Vzorec I. obsahuje v sobě jako zvláštní případ vzorec, po- 
mocí něhož jsme platnost jeho odvodili, větu to o subdeterminantu 
determinantu přidruženého. 

Předpokládejme totiž, že řádka a + 1 obsahuje samé nully až 
na prvek na místě a^ stojící, který nechť jest 1 a podobně řady 
cc-\-2 ... a + jS, že obsahují samé nully až na prvky ležící v nich 
pořadem na místě a^ . . . a^, jež jsou vesměs jednotky a kde 
«!, ^2 • • • ^B jsou vesměs mezi sebou různé. 

Jak známo, přejde v případu tom determinant ^^A^^''^ v deter- 
minant Aj^^^^ jenž jest subdeterminantem determinantu A.  Podobně 

determinanty    ^A^'^  .   .   .  '^A^^^  přejdou  v  sub determinanty 

^V2 • • • ^V«^-  2 téže příčiny pak bude ^^x • • • Vj.'^+i • • • '^^-^ sub- 


i 


2Q 

determinantem ^n^^u^ ; \,u^ ; . . . hauQ. Determinant tento pak jest, jak 
patrno, sdružený se sub determinantem Qii^cc^ . . . h^cc^)^ který odpo- 
vídá deierminantu {Aj^^^^^ . . . Ah^aa) i^^^ j^st subdeterminantem při- 
druženého determinantu, determinantu původního A, Vzorec I., který 
v případu tom může se psáti: 

vyjadřuje tedy známou poučku o subdeterminantu determinantu při- 
druženého. 

3. Vzorec I. však můžeme také obrátiti. Můžeme totiž považo- 
vati determinant ^"' ^A'^'^ ' ' ' "'^'^ za původní a ostatní determi- 
nanty  'il^ •"  . . .  /^il*^"^^  za  odvozené  z  něho.  Jest patrno ,  že 

z '"' ^A^'^ ' ' ' ""^^ odvodíme naopak zase determinant -4, když za 
a -[- Ij . . . « + i3 řádky předešlého  determinantu píšeme h^ , , . h^ 

řádky a podobně z něho odvodíme opět determinant ^A. , když za 
všechny tyto řádky vyjma a + 1, když totiž za řádky a -f- ^r • • • ^^? 
píšeme řádky h^ . , , h^. Na věci samé však ničeho se nemění,, když 
nahrazené řádky označíme opět ^^ , . , ho místo a-\-l ... a + /3 
a ty, které na jich místo klademe, když opět a -(- 1, ... cc-{- fi místo 
Aj , » . h^ pojmenujeme. Vzorec I. promění se takto tedy v : 

\... h^_i^a-]-í . . . «+/5-l^ _ ^^h . . . ¥jU-\-l . , . u+^y-i. 

Poučku obsaženou v této rovnici mohli bychom vysloviti po- 
dobně, totiž: 

Nahradíme-li v determinantu A vždy /3 — 1 z libo- 
volných j3 řádek jinými /3— 1 řádkami vzatých z libovol- 
ných /5 řádek, jež v determinantu A nejsou a z takto 
obdržených determinantů utvoříme determinant nový 
ď tak, že sloupce jeho udávají řádky nahrazené a řád- 
ky jeho jsou ndány řádkami nahrazujícími, jest hod- 
nota tohoto determinantu rovna součinu z /3— 1 moc- 
nosti determinantu původního -á a determinantu, který 
z A obdržíme, když všechny vypuštěné řádky nahradí- 
me oněmi přidanými. 

Pro a = /5 obdrželi bychom opět poučku o násobení dvou de- 
terminantů. 


21 


Zajímavým pak stává se tento případ, kdy ^ <Ccc^ užijeme-li 
zvláštních hodnot řádek nahrazujících jako v předešlém. Dejme tomu, 
že prvních r řádek « -(- 1, ... a-{-r nahrazujících jsou vesměs nully 
až na jeden vždy prvek v nich, pořadem na a^ . . . a,, místě stojící, 
který nechť jest jednotka a kde cc^ . . , ccr jsou vesměs mezi sebou 
různé. Jest patrno, že determinanty, v nichž se nalézají, redukují se 
na subdeterminanty,  kde příslušná řádka a sloupec jsou vynechány. 

Uvažujme tuto pouze případ, kdy toto platí o všech řádkách 
a -\-l ... a + i^' Dostaneme takto známou poučku, jak lze deter- 
minant vyjádřiti pomocí jeho sub determinantů , libovolného stupně, 
které jsou mezi sebou vázány tou podmínkou, že jeden subdetermi- 
nant mají všechny společný. Vzorec II. v případu tom přejde v 


'^(\,c,...h^a^) 


/?-i 


=:rA 


Zvláštního povšimnutí zasluhuje determinant pravé strany. Neboť 
tam všechny prvky jeho jsou determinanty a -\-l stupně a každý 
z nich, jak patrno, obsahuje všechny prvky determinantu A^^ a^,...hfí,cc(3 
a mimo to vždy ještě jeden sloupec a řádek. Kdybychom tedy ozna- 
čili B^^ takový determinant, který dostaneme připojením libovolné 
řádky p a libovolného sloupce q ku determinantu tomu, pak seznáme 
snadno, že determinant pravé strany můžeme psáti ve formě: 


j^hi^^y  ^hi<^2 


,\,ct^ 


^2^^\, 


/*2J«^2 ^^2)*^/ 


Čímž přišli jsme k výsledku pro jinou zákonitou změnu indexů, 
kde mění se jeden index řádkový a jeden sloupcový a sice tak, že 
nahrazená řádka a sloupec jsou stále tytéž a ty, jimiž jsme je na- 
hradili, se všemožně mění tak, že tvoří determinant nový. Výsledek 
ten dá se vyjádřiti takto: 

Měníme-li v subdeterminantu jednu řádku a jeden 
sloupec tak, že je postupně nahradíme všemi zbývají- 
cími řádky a sloupci,  dají se determinanty takto obdr- 


28 

zené sestaviti v determinant, kde řádky jsou udány 
řádkami novými a sloupce novými sloupci a hodnota 
determinantu toho jest determinant původní (ze všech 
sloupců a řádek) násobený subdeterminantem společ- 
ným všem novým determinantům, který jest v mocnosti 
o jednotku nižší než jest stupeň determinantu z nich 
utvořeného. 


6. 

Resultate der botanisclien Durchforscliung Bohmens 
im Jalire 1885. 

Vorgetragen von Prof. Dr. Lad. Čelakovský am 29. Jánner 1886. 

Die botanische Durchforschung Bohmens hat auch im verflos- 
senen Sommer erfreuliche Fortschritte gemacht, und sind mir wieder 
zahlreiche neue Standortsverzeichnisse und Pflanzensammlungen zur 
Beníltzung iibergeben worden, aus denen das Wichtigste formell im 
Anschlusse an den Prodromus der Fl. v. Bohm. hier publicirt wird. 
In diesem Verzeichnisse sind auch wieder die Resultate mitenthalten, 
welche die im Auftrage des Durchforschungscomité's, und zwar dies- 
mal von meinem Sohne (Čf) in der Gegend von Saaz, Waltsch, Jechnitz, 
Duppau und im Egerthale ausgefiihrte botanische Bereisung ergeben 
hat. leh selbst hábe nur einzelne Excursionen nach mehreren Punkten 
des Elbthals, nach dem Erzgebirge bei Abertham, nach Gratzen an 
der osterreichischen Grenze, nach Eisenstein und in der Umgegend 
von Chudenic unternommen. 

Ferner lieferten z. Th. recht ansehnliche, z. Th. kleinere Bei- 
tráge folgende Herren: Bartoš Wenzel (Bš), Assistent der bohm. 
Oberrealschule in Prag, botanisirte súdlich der Eger bei Libochovic, 
Bílek Franz (Bk), Gymnasialprofessor in Schlan, bot. ebendaselbst, 
Ciboch (Ci), bot. bei Písek und im angránzenden Moldauthale, 
Conrath (C), Assistent der deutschen Technik in Prag, bot. im 
bohm. Mittelgebirge ; Dvořák Jos. (D), derzeit Biirgerschuldirektor 
in Písek, bot. um Chotěboř, Mirotic, Freyn Josef (F), bot. bei 
Kuttenberg, Leitmeritz und im Erzgebirge, P. Háusler Jos. (Hs), 
bot. um Adler-Kostelec, H e s z Gustav (Hz), Gymnasialschiiler in Jung- 
bunzlau, bot. ebendort, Hora Paul (Ha), Jahn Jaroslav (J), bot. 
(seit Jahren um Pardubic) bei Chrudim, Strašíc zbir. u. a.. Kabát 
Josef (Kb), Zuckerfabriksdirektor in Welwar, bot. um Welwar, bei 
Bilichau, Hoch-Weselí, Khek Eugen (Kh), Pharmaceut, bot. um Neu- 


29 

haus, Plitzka Alfred (PÍ), Cand. d. Prof., bot. um Melnik, Polák 
Karl (Pk), bot. im Elbthal, v. Půrky ně Cyril (CP), bot. um Ěíčan, 
Řezáč Friedrich (R), Mediciner, bot. bei Zbirow, Sitenský Franz 
(S), Professor, bot. bei Tábor, Smolař Franz, Lebramtskandidat, bot. 
bei Jičín, Studnička Franz (St), Gymnasialscliiller, bot. bei Neu- 
haus, T o p i t z Anton (T), Schullehrer in Sonnberg bei Gratzen, bot. da- 
selbst, Uzel Heinrich (U), Gymnasialbchiller in Koniggrátz, bot. in dor- 
tiger Gegend, Dr. Veleno vský Josef (V), bot. meist im Elbethal, 
Weidmann Anton (Wm), Lehrer, bot. um Lomnic a. Lužn., Wildt 
Albin (Wt), Bergingenieur in Kladno, bot. daselbst und theilte auch 
einige Funde des dortigen Lehrers Lichtnecker zur Ansicht mit, 
Zítko Josef (Z), Burgersclmllehrer in Chrudim, bot. daselbst. Žár a 
Anton (Z), theol. cand., bot. um Hochlieben. 

Im Allgemeinen wáre hervorzuheben, dass heuer fiinf Arten filr 
das Gebiet neu aufgefunden wurden, darunter Doronicum cauca- 
sicum MB., dessen, wie ich uberzeugt biu, spontanes Vorkommen 
nahé der osterreichischen Grenze besonders merkwiirdig ist. Die an- 
deren Novitáten sind: Calamagrostis litorea DC, gleich an 
zwei von einander entfernten Standorten, A 1 i s m a a r c u a t u m Mich. 
von Chudenic (und schon friiher, verkannt, von mehreren álteren 
Standorten), Hieracium graniticum Sclmlz bip. (var. quarci- 
ticum) aus der Šárka bei Prag, und Genista pilosa DC. von 
Gratzen (friiher zwar schon einmal, aber zweifelsohne irrig, in Bohmen 
angegeben). 

Fiir Bohmen neue Varietáten (z. Th. Rassen) werden hier zum 
erstenmal aufgefiihrt : Potamogeton praelongus /3) b r e v i f o 1 i u s Čel., 
Scirpus lacustris j3) fluitans Coss. & Germ., Lapsana communis 
h) hirsuta Peterm. (L. pubescens Bernh.), Hieracium cymosum 
h) pubescens W. Gr. (H. glomeratum Fr.), H. murorum h) cine- 
r a s c e n s (Jord. sp.), Scorzonera hispanica L. var. asphodeloides 
Wallr. 

Neu beobachtet wurden auch  folgende Bastardformen :  Lappa 
omentosa X minor,  Verb as cum  thap sif ořme X nigr um, 
Rumex  maritimus X crispus, Festuca  loliacea  Curt. (F. 
elatior X Lolium perenne). 

Silphium perfoliatum L., aus Nordamerika, wurde zum 
erstenmal verwildert (auf einem Felde) gefunden. 

Von den sonst im Verzeichniss von neuen Standorten aufge- 
fiihrten Arten nehmen diejenigen das meiste Interesse in Anspruch, 
die bisher nur von wenigen, oft nur von einem oder zwei, Standorten 


30 

bekannt waren iind deren Verbreitungsgebiet durch die Auffindung 
weiterer, von den friiheren entfernterer Standorte wesentlich erweitert 
wurde. Daliin gehoren: Ceterach officÍDarum (zweiter viel ausgiebi- 
gerer Standort), Equisetuin variegatum (zweiter, von dem zuerst be- 
kannt gewordenen entfernter Standort), Potamogeton praelongus, Spar- 
ganium affine (zweiter Standort im Bohmerwalde), Stipa Tirsa, Carex 
niitans, Schoenus nigricans (zweiter sicherer, entfernter Standort), 
Ophrys muscifera, Euphorbia amygdaloides, Thesium rostratum (zweiter 
Standort in Bohmen), Orobanche pallidiflora, Teucrium scorodonia 
(dritter Standort), Eanunculus Steveni, Oenothera muricata, Cytisus 
austriacus (dritter Standort), Lathyrus heterophyllus. 

Erwáhnensw^erth ist hier die Thatsache, dass Isoétes lacustris 
im Schwarzen See bei Eisenstein, wo sie seit Tausch wohl Niemand 
wiedergesehen hat, wiederaufgefunden und Standort und Vorkommen 
genauer festgestellt wurden. 

Nennenswerthe Erweiterung ihres Vorkommens in Bohmen lernten 
wir von folgenden Varietáten kennen: Poa annua /3) varia Koch (im 
Erzgebirge, bisher nur im Riesengebirge bekannt gewesen), Silene 
nutans j3) glabra, Oxalis acetosella j3) rosea. 

Von seltenen, wenn auch schon friiher, aber nur ein- oder zwei- 
mal beobachteten Bastarden wurden heuer wieder angetrofíen und 
gesammelt : Juncus effusus X glaucus (zwar schon friiher angegeben, 
aber nicht durch Belege beglaubigt gewesen), Lappa tomentosa X 
major, Bidens radiatus X tripartitus, Viola mirabilis X Riviniana. 

Alle diese Arten, Varietáten und Hybriden sind im nachfolgenden 
Verzeichniss mit fetterer Schrift hervorgehoben und die vollig neuen 
noch mit einem Sternchen bezeichnet. 

leh schliesse diese Einleitung mit dem Hinweis auf 3 Special- 
floren fiir einzelne kleinere Bezirke des Landes, die im J. 1884 und 
1885 erschienen sind. Prof. Bílek hat sein im 1884 begonnenes Ver- 
zeichniss der Schlaner Flora: „Soustavný přehled rostlin cévnatých 
v okolí Slaného samorostlých a obecně pěstovaných" heuer vollendet. 
Das reichhaltige Werkchen verdient als eine gewissenhafte, auf hin- 
reichenden botanischen Kenntnissen beruhende Arbeit alle Anerken- 
nung. Die wichtigsten Funde dieses Autors hábe ich auf Grund ein- 
geschickter Pflanzen revidirt und schon in meinen friiheren Durch- 
forschungsresultaten veroífentlicht. Im Ůbrigen sei auf die Schrift 
selbst verwiesen. 

Eine zweite Specialflora : „Aus der Flora von Kladno und dessen 
Umgebung" in „Lotos,  Jahrb. fiir Naturwiss." 1884  und  1885  von 


3i 

Albin Wildt, Bergingenieur iii Kladno, fállt z. Th. schon in das 
Gebiet der Aufzáhlung Bílek's. Auch dieser Schrift ist das redliche 
Bestreben, eine richtige Darstellung der botanischen Verháltnisse der 
betreffenden Gegend zu liefern, anzumerken, obwohl sicli trotzdem 
eine Anzahl Bestimmungsfehler in dieselbe eingesclilichen haben.*) 

Die dritte Specialflora, eine vom Forstadjimkten J. Chadt ver- 
fasste „Květena Písecká a okolí" (sic!) 1884 ist so unwissenschaftlich 
und so voli der grobsten Irrthtimmer, dass sie dieser Eigenschaften 
wegen fur die Píianzengeographie Bohmens vollig iinbrauchbar ist**). 

Cryptogamae vasculares. 

Ophioglossum vulgatum L. Wiesen bei Lissa gegen Alt-Lissa 
zu an mehreren Orten zahlreich (J) ! Zvole bei Jaroměř (Čeněk) ! 

Botrychium lunaria Sw. Lissa: „na viničkách" mit B. matrica- 
riaef., doch seltener (J) ! Koniggrátzer Wiilder (Čeněk) ! 

Botrychium matricariaefolium A, Br. Lissa : Sandflur am Kie- 
ferwalde links vom Wege náchst Dvorce sehr zahlreich (Y, Kh) ! 


*) Der Verfasser hat mír bereitwilligst jene Pflanzen zur Einsicht geschickt, 
welche ich als kritischere und leichter zu verwechselude Arten zu sehen 
wtinschte. Die meisten wareu richtig bestimmt, nur die folgenden Namen 
sind hiernacli in der obigen .,Flora von Kladno" zu streiclien, námlich: 
Aspidium spinulosum c) Tauschii Cel. (=«) genuinum!), Alopecurus nigricans 
Horném., Bromus racemosus L., Carex pulicaris L., C. Buekii Wimm., Juncus 
Gerardi Lois., Quercus pubescens Willd., Senecio erucifolius L., Carduus 
crispus L., Scabiosa lucida Vili., Galium saxatile L., Omphalodes scorpi- 
oides Schr., Myosotis silvatica L. var. alpestris (~ genuina!), Veronica 
agrestis Fr., Ranunculus paucistamineus Tsch (= R. Petiveri Koch !), Viola 
stagnina Kit., Spergula arvensis L. ^) sativa (=: «) vulgaris!), Spergula 
pentandra Bor. (zz: S. Morisonii Bor. !), Cerastium triviale /?) nemorale Uechtr. 
(= f. vulgaris !), Rubus plicatus Whe. Die berichtigten Angaben sind, so- 
weit sie nicht ganz gemeine Arten betreífen, in meinem heurigen Verzeichniss 
mitgetheilt. 

**) Von den in jener „Květena" angefiilirten Arten sind etwa 60 aus pflanzen- 
geographischen Griinden fur Písek theils ganz unmóglicli, theils wenigstens 
sehr unwahrscheinlich. Die meisten derselben sind auf die wármsten Lagen 
und Kalkbóden Nordbohmens beschránkt, darům von friiheren zuverlássigen 
Beobachtern bei Písek nicht beobachtet. Ausserdem figuriren in der „Kvě- 
tena" Ribes petraeum, Viola lutea, Athyrium alpestre, Luzula maxima, 
Salix myrtilloides. Auf dem Umschlag berichtigt Verf. Sedům album seines 
Verzeichnisses in S. acre. Galium tricorne in G. apparine, Anthriscus vul- 
garis in Chaerophyllum hirsutum. Diese wenigen Pflanzen hábe ich gesehen, 
und von mir ruhrt die Correctur der urspriinglichen Bestimmungen des 
Verfassers her. Diese Proben durften zur Qualiíicirung das Ganzen gentigen. 


32 

Botrychium rutaefolium A. Br.*) Golclols bei Schatzlar (Čeněk)! 
Blechu um spicant Botli. Turnau : zwischen Waldstein und Gross- 

Skal, náclist Equiset. maximum (Kb). Erzgebirge : auch am Spitz- 

berg  und  Sonnenwirbel  bei  Gottesgab,  Oberwiesenthal  (Čf)! 

Zwisclien Borkovic und Weselí, steril (Wm) 1 
As pleni um septentrionale Hoffm. Jungbunzlau : Bába bei Kos- 
monos, Tlial gegen Skalsko (Hz) ! Heinrichschlag bei Neuhaus (St) ! 
Asplenium germanicum Weiss.   Prag:  Kozí hřbety hinter der 

Scharka (K)!   Waltsch: Basaltfelsen  náchst  der Liná-Scháferei 

(Čfj! 
Asplenium viride Huds. Weisswasser: Kachel bei Paterhof (CP) ! 
Aspidium lonchitis Sw. Am Schreckenstein bei Aussig, 2. Expl. 

mit Ceterach (Kh 1884)! in ungewohnlich warmer Lage. 
Aspidium lobatum Sw.  Berg Vlč bei Strašic zbir. mit Lonicera 

nigra und Sambucus racemosa (J) ! 
Aspidi^um  oreopteris Sw.  Damm des Kosenberger Teiches bei 

Wittingau (Wm)! 
Aspidium thelypteris Sw. Schlossrevier (Hradecek) bei Wittingau 

(Wm)! Waldsumpf bei Přeseka bei Lomnic (Wm)! 
Póly pódium  phegopteris L.**) Prager Gegend: bei Kíčan mit 

P. dryopteris (Čf)! 
Polypodium Eobertianum Hoffm.  Prag: Felsen des Kadotíner 

Thals bei Hinter-Kopanina, unweit von dem Standort der Daphne 

cneorum (C)!  Gratzen: Steinmauer bei Neugebáu im Theresien- 

thale! 
Ceterach officinarum Willd. Aussig : schroffe Basaltfelsen am Wald- 

abhang  hoch  ílber  dem  Schreckenstein, náchst  dem  Fusspfad, 

der nach  dem Wostray  hinauffiihrt, recht zahlreich! (von Khek 

entdeckt). Zweiter und viel ergiebigerer Standort in Bohmen. 
Equisetum silvaticum L. Prager Gegend: bei ílíčan (CP)! 
Equisetum  elongatum  Willd.   Sandiger  Kieferwald bei Lissa 

und bei Sadská (J)!  Kieferwald  zwischen Woleschko [Olešek] 

und Liboteinitz bei Raudnitz (C) ! 

*) Nach Prautl ist Botrych. ternatum Sw., mit welchem B. rutaefolium von 
Milcle vereinigt wurde, eine verschiedenej Japan und Himalaya angehó- 
rende Art. 
**) Die Trennung der Gattungen Phegopteris Fée und Polypodium Fée, eigentlich 
nur uach dem niclit abgliedernden und abgliedernden Blattstiel, sclieiut mir 
nicht im Einklang mit den Principien der Systematik. Consequeut soUte 
man auch Asplenium trichomanes mit abghedernden Fiederbláttchen vom 
náchst verwandten A. viride generisch trennen! 


33 

Equisetum hiemale L. Weisswasser : im Thale náchst dem Bahn- 

hof, gegen Jungbunzlau zu (Hz) ! Zwischen Woleschko und Libo- 

teinitz mit vorigem (C) ! 
Equisetum variegatum Schleicli.  Kladno: aiif einer kleinen Stelle 

der  sumpfigen Wiese bei  Hnidous (Wt)!  und  nach  demselben 

Gewahrsmann walirscheinlicli auch im Walde bei Libušin.  Zwei- 

ter Standort in Bolimen. 
Lycopodium annotinuniL. Erzgebirge : Wald oberhalb Joachims- 

ttial (Čf). Schlan: „v Ostrově" bei Jedomělic (Bk)! und im Krnčí- 

thale bei Kladno (Wt). 
Lycopodium clavatum L.  Prager Gegend:  zwischen Eíčan und 

Schwarz-Kostelec (CP). 
Lycopodium complanatum L. (genuinum). Prager Gegend : bei 

Říčan  (CP)!  Chrudim:  na  Paláci,  na Líně,  u Rabštejnka (Z). 

Hoděšovic bei Holic (Čeněk)! 
Isoétes lacustris L.  Im Schwarzen See bei Eisenstein im Bohmer- 

walde heuer  durch  nieinen  Sohn Ladislav  am  6.  Sept.  1885 

wiederaufgefunden. 

Die von Tausch*) im J. 1816 dort entdeckte Isoétes ist meines 
Wissens seither niclit wieder daselbst gesehen worden. Schon J. Wagner 
(in Opiz Naturalientausch 1828) beklagt sich, dass er sie auf einer 
1825 gemachten Bohmerwaldreise nicht íinden konnte, obschon er das 
ganze linke Ufer des Sees fleissig abgesucht hábe, und meinte, sie 
milsse entweder ausgerottet oder am gegenseitigen Ufer, wo er nicht 
war, zu suchen sein. Nicht besser erging es zu wiederholten malen 
mir und verschiedenen anderen Botanikem der Neuzeit (abgesehen von 
einer spasshaften Episode, die ein von Jemandem, den ich nicht nennen 
will, als Isoétes einmal herausgefischter steriler Juncus supinus veran- 
lasste). Der Grund dieser steten Misserfolge, wie sich jetzt heraus- 
gestellt hat, ist aber der, dass die Isoétes in bedeutender Tiefe, bei 
gewohnlichem Wasserstande 3 Meter und darliber tief, und von den 
Ufern weit entfernt wáchst, so dass sie vom Ufer aus nicht gesehen 
werden kann. Heuer wurde der See in Folge anhaltender Diirre zum 
Theil abgelassen, um Wasser fiir die tieferliegenden Wiesen zu be- 
kommen, w^ódurch weite (bis 8 Meter breite), steinige, vegetations- 
leere Uferstrecken, besonders am linken, ostlichen Ufer trockengelegt 
wurden, von deren weit ins Innere des Sees vorspringendem Rande 
aus  nunmehr  bei  guter  Beleuchtung  die  Isoétes,  stellenweise  im 


*) S. den Bericht von Tauscli in „Flora" 1819 pag. 501—507. 

Tř. : Matlicraaticko-prírodověJecká. 


34 

Schlamme ganze Wieseii bildend, stellenweise, zumal zwischen Steinen, 
aucli spárlicher, im Wasser smaragdgriin leuchtend, zu Gesichte kam. 
Aber aucli da wai* mit einem einfachen Stecken wenig herauszufordern, 
daher auf einer zweiten, von mir imd meinem Sohne unternommenen 
Excursion eine bei zwei Klafter lange, an einem Ende mit einem 
Grabsclieit, auf dem anderen mit einem Netz verseliene Stange be- 
nutzt wurde, mit deren Hilfe von uns nach fíinfstiindiger Arbeit mehr 
als 400 Exempl. (haiiptsachlicli fiir Kerners Herbar. austro-hungar.) 
ausgestochen und herausgeíisclit wurden. Wahrscheinlich war das Jahr, 
in dem Tausch die Pflanze entdeckte, ebenso gíinstig wie das beurige. 

Die scbonsten grossten Exempláre mit bis 18 — 20 cm. langen 
Bláttern bewohnen eine grossere Tiefe, naber dem blosgelegten neuen 
Uferrande sind sie kleiner. Ganz junge kleine Exempláre, nur 2 cm. 
hoch, besitzen z w e i z e i 1 i g gestellte Blátter auf einem von den Seiten 
plattgedriickten Stamme.*) Auch die schon von Tausch gesammelte 
Form mit nach auswiirts sichelformig gebogenen Bláttern (f. falcata 
Tausch) **) kommt dort nicht seiten vor. Solche Exempláre sind sehr 
breitstámmig und haben zahlreiche, sehr steife, aber verháltnissmássig 
kurze Blátter. Die reifen Macrosporen aller von mir untersuchten 
Exempláre waren auf der Oberfláche hockerig (var. tuberculata s. 
vulgaris) ; die glattsporige Var. (leiospora Klinggr.) sah ich dort nicht. 

Náchst dem rechten nordwestlichen Ufer fand ich die Isoétes 
spárlich und noch weniger zugángiich. Mein Sohn untersuchte auch 
noch den Teufelssee, fand aber, trotzdem dessen Wasserniveau noch 
mehr als das des Schwarzen Sees gesunken war, von Isoětes dort 
keine Spur. Hiernach ist die Meinung neuerer Schriftsteller (Koch 
Synopsis, Milde Hohere Sporenpflanzen, A. Braun Verh. d. bot. Ver. 
v. Brandbg. III, IV), der auch ich im Prodr. Fl. Bohm. gefolgt bin, 
dass Tausch die Isoétes in 2 Seen, námlich im Bistritzer und im 
Eisensteiner See (unter welchem dann der Teufelssee zu verstehen 
wáre) gefunden hábe,  zu berichtigen.  Tausch selbst spricht in Flora 


*) Es wird von der Isoětes im Allgemeinen angegeben, dass deren Blátter 
nach f, -/a u. s. w. stehen; Prantl jedocli fand bereits seine „adventiven 
Sprosse" auf Isoětesbliittern (eigentlich subaxilláre Brutknospen) „annáhernd 
zweizeilig bebláttert." Die aus dem Scliwarzeu See geholten kleineu Pflánz- 
cben waren woM Keimpflanzen: wenigstens konnte icli von Brutknospen 
auf den Bláttern nichts bemerken. 

**) Tausch in Flora 1834 (17. Jahrg.) I. Bd. Intelligenzblatt Nr. 1, im Inhalts- 
verzeichniss des im J. 1832 (od. 1833?) zuerst ausgegebeneu Fasc. II der 
Plantae selectae. (Gleichzeitig gab Tausch das Herb. Fl. bohem, universale 
heraus.) 


35 

1819 nur vom Bistritzer See, imd es findet sich keine spátere An- 
gabe von ihm, dass er Isoětes auch im Teufelssee entdeckt hátte. 
Dies Missverstandniss entstand offenbar dadiirch, dass Taiisch den 
Schwarzen See einmal als Bistritzer, ein andermal (so im Herb. bohem.) 
als Eisensteiner See bezeichnet hat, was auch nicht iinrichtig ist, da 
sowohl der Schwarze (Bistritzer, Deschenitzer oder Eisenstrasser) See, 
als auch der nahé gelegene Teufels- oder Gorgl-See die Eisensteiner 
Seen genannt werden. 

Auf Isoétes echinospora Dur., die in den Schwarzwaldseen mit 
Isoétes zusammenwáchst, haben wir besonders geachtet und gefahndet, 
aber umsonst; sie scheint dort wirklich zu fehlen, oder miisste sie 
in noch grosserer, auch bei dem niedrigen Wasserstande noch un- 
erreichbarer Tiefe hausen. 

Gymnospermae. 

Pinus montana Milí. Gottesgab: am Sonnenwirbel, unter dem 
Spitzberg, Gneisssteinbruch, Forsterháuser (Cf). Torfe bei 
Abertham ! 

t Pinus laricio Poir. Unterhalb des Radelsteins (C). 

t Pinus strobus L.  Bei Holic ein kleiner Waldbestand (J)! 

Monocotyledoneae. 

Lemna  trisulca  L,  Pardubic  háufig  (J)!   Stein-Zehrovic  bei 

Kladno (Wt). 
Lemna gibba L. Pardubic:  nur im Teichel zwischen Svitkov und 

Popkovic (J)! Chrudim: Múhle Klobásov; u Kříže (Z).  Wasser- 

graben zwischen Woleschko und Libotejnic (C). 
Lemna polyrrhiza L. Heřmanův Městec : bei Svinčan (Z). Tiimpel 

beim alten Hafen in Lobositz (C). Waltsch: Liná-Teich und Wald- 

tíimpel unter der Ruině Neuhaus (Čf). 
Najas marina L. In der abgedámmten Elbe zwischen Pistian und 

Gross-Černosek, sehr hauíig (C)! 
Caulinia fragilis Willd. Wie vorige, aber selten (C)! 
Zanichellia palustris L.  Jechnitz:  Teich zwischen Obermiihle 

und Brettságe (Čf)! 
Potamogeton pectinatus L. Im Kanál „ Halda " bei Pardubic ( J) ! 

Chrudim: Teich bei Bytován (J)! Bach Wlkawa bei Alt-Lissa (Jj ! 

Im  „Garrasch"  bei Lobositz (C)! Abzugsgraben  des  Karezský 

Teichs bei Strašic (J). 

3* 


36 

Potamogeton obtusifolius M. et K. Teich Hluboký bei Po dhráz 
bei Holic (J)! Lomnic a. L. : Abzugsgraben des Sumpfes „na 
šancích" (Wm) ! Neuhaus : Tumi)el zwischen dem Teich Weigar 
und Bohms Fabrik (St). 

Potamogeton acutifolius Link, Niemes (Lorinser)! 

j3) major Fieb. Pflanze gross, minder ástig, Blátter lánger, 
breiter, theilweise stumpf, zugespitzt. — Alt-Bun/lau : ostlich von 
Bad Houška im Wiesengraben (Pk)! jedoch steril. Kadbuzathal bei 
Pilsen, ebenfalls steril (Ha) ! Die Exempl. sehen dem P. com- 
pressus L. áhnlich; da sie aber leider steril sind, so wage ich 
nicht zu behaupten, dass sie wirklich dazu gehoren und rechne 
sie vorlaufig zu Fiebers Yarietát. 

Potamogeton perfoliatus L. Pardubic: alte Elbe bei Rosic (J)! 

Potamogeton praelongiis Wulf. var.*brevifoliiis m. Blátter lánglich, 
in der Mitte am breitesteu, nur 6 cm. lang (an die von P. per- 
foliatus erinnernd). 

In der Adler bei Malšovic bei Konigingrátz (U)! 
Aum.  Bei der Norraalform  sind die Blátter lángiich-lanzettlich,  zur Spitze 

allmáUich versclimálert, bis 17 cm. lang. 

Potamogeton lucens L. Bach Wlkawa bei Alt-Lissa (J)! Chru- 
dim: bei Lipoltic im Teiche (Z)! Grosser Teich bei Waltsch, 
Duppauer Teich (Čf)! 

Potamogeton gramineus L. jS) heterophyllus. Teich Hlu- 
boký bei Holic, Civice, Fasanerie bei Pardubic u. a. (J) ! Chrudim : 
Podhůra (J) ! Im Fliisschen Rožmitálka gegeniiber dem Čimelicer 
Bahuhofe (D)! 

Potamogeton rufescens Schrad. Tiimpel bei Stěnkov náchst 
Hohenbruck [Třebechovic] (U)! Chotěboř: bei Libic, auch gegen 
Bílek zu (D)! „Bechyňská stoka" bei Weselí (Wm)! Mirotic: 
im Bache iiber der Oberen Miihle (D)! Merklín: vor dem Dorfe 
Hráz (Čf). 

Calla palustris L. Chotěboř: gegen Bílek zu (D)! Chrudim: 
Teich bei der Miihle bei Svidnic (Z). Neuhaus : auch im Tiimpel 
náchst dem Waiger (St). Tábor: bei Kozí Hrádek*) an der 
Strasse nach Turovec (S). 

Arům maculatum L. Pardubic: Nemošicer Lehne (J)! „v Úzkém" 
bei Sezemic (J) ! Chrudim : Panská stráň bei Ouřetic, friiher 
auch im Hyksovo peklo, jetzt schon ausgerottet (Z). 


Niclit: Husí Hrádek, wie in Folge einer irrthiimliclien Angabe des Finders 
in den vorjahrigen „Eesultaten" zu lesen. 


37 

Sparganiiim afílne Schnitzl. Im Schwarzen See bei Eisenstein im 
Bohmerwalde, und zwar in einem durch theilweises Ablassen des 
Sees und Trockenlegung der linksseitigen Uferstrecke entstaudeňen 
flachen Tiimpel unweit der Welire, in Menge bliihend! (von Cf 
entdeckt). Zweiter Standort im Bohmerwalde*). 

T y p h a 1 a t i f o 1 i a L. Um Konigingrátz selten : Černilov bei Smiřic (U). 
Thiergarten bei Týniště (J) ! Hoch-Weselí : im Teiche der Zucker- 
fabrik sparlich mit reichlicher T. angustifolia (Kb). Bilichau (Kb). 
Grosser Teich bei Waltsch (Čf). St. Benigna, Cheznovic (J). 
Chudenic: im Chocomyšler Teiche mit T. angustif. zalúreich! 

A n d r o p o g o n i s c h a e m u m L. Um Chrudim mehrfach (Z) ! Um 
Welwarn verbreitet (Kb). Kedhošť, Peruc (Bš) ! Um Lobositz 
háufig ; zwischen Poplz und Ejvan bei Libochovic (C) ! Síidbohmen : 
im Moldauthal bei Podolsko (Ci) ! 

Panicům sanguinaleL. b) ciliare (Retz sp.). Weingarten unter- 
halb des Lobosch (C) ! 

t Setaria italica P. B. Budyně: im Strassengraben (Bš) ! 

Setaria verticillata P. B. Pardubic: Feld unter der Nemošicer 
Lehn^ (J)! Garten bei Welwarn (Kb). Schlan: zerstreut in Ge- 
musefeldern und an der Strasse zum Bahnhofe (Bk)! 

Milium effusum L. Wálder na „Hradcích" bei Holic (J)! Chrudim: 
Fasanerie bei Ouřetic (Z)! Hain bei Hoch-Weselí, Wálle [Valy] 
bei Češov (Kb). Siidl. Prager Gegend: Abhang am Teiche Vy- 
žlovka bei Mukařov (J) ! Hoher Reinstein bei Waltsch, Oedschloss- 
berg bei Duppau (Čf)! 

Stipa Joannis Čel. (S. pennata L, p.p. Autt. plur.) Abhang am 
Kieferwáldchen náchst der Strasse von Welwarn nach Weltrus 
sparlich ; zwischen Podbořan und Nové Ouholice iiber der Kalk- 


„Es ist iibrigens nicht unwahrscheinlichj dass Sp. affine auch im Schwarzen 
See wáclist, obgleich icli es dort bislier nicht bemerkt hábe; ich finde 
námlich eine áltere Angabe von J. Wagner (Opiz Naturalientausch 1828), 
dass er Sp. natans L. im Schwarzen See gefunden hábe. Daruuter komité 
wohl eher Sp. aífine als Sp. minimum Fr. gemeint sein, da letzteres in so 
hoher Lage kaum zu erwarten ist." (Celakovský im Sitzuugsber. d. bohm. 
Ges. d. Wiss. 1881. Uber einige Resultate der botanischen Durchforschung 
Bohmens.) — Dr. A. Peter hat offenbar dasselbe Sp. aífine am Schwarzen 
See (und nach ihm auch im Kl, Arbersee) im Vorjahre gleich uns gesehen, 
aber irrig ftir Sp. simplex f. fluitaus genommen (Óst. Bot. Ztsch. 1886. 
N. 1 u. 2). Wagner nennt auch Sp. ramosum als am Schwarzen See wach- 
send, was ich bezweifle, da ich es dort nicht sah und iiberhaupt in solcher 
Hohe nicht vermuthen mochte. 


38 

lehne auf Sandboden ebenfalls sparlich (Kb). Prag: Abhang im 
Radotíner Thale (J) ! Abhang uber dem Schreckenstein ! Ziegen- 
berg bei Gross-Priesen (Wiesbauer)! Berg Rabney bei Tiirmitz 
(ders.) ! Berg Ráče [Ratschenberg] bei Stadic am linken Ufer der 
Biela, Phonolith (Wiesb.! s. Osterr. Bot. Ztschr. 1885 n. 1. 
pag. 35). Liboritzer Wald bei Kriegern (Čf)! Heckelberg bei 
Kiosterle (Čf)! 

Stipa Tirsa Stev. Auf dem Radobýl bei Leitmeritz (F)! 

Štip a Grafiana Stev. Radobýl (F) ! 

Stipa capillata L. Auf dem Chlumek bei Jungbunzlau áusserst 
sparlich (Hz) ! Um Welwarn háufig (Kb). Zwischen Poplz und 
Ejvan bei Libochovic; am Debus bei Praskowitz (C). Zwischen 
Saaz und dem Abhange Pertsch (Čf) ! 

Leersia oryzoides Sw. Teich der Zuckerfabrik bei Hoch-Weselí 
haufig, Cidlina-Ufer unterhalb Veležic (Kb). Heřmanměstec (Z). 
Gráben bei Hnidous bei Kladno (Wt). 

Coleanthus subtilis Seidl. Sumpfiges Ufer des mittleren Louňo- 
vicer Teiches (zwischen Říčan und Schwarz-Kostelec, noch am 
Horizonte der Prager Gegend), klein und sparlich, mit Limosella 
und Ranunculus Petiveri (Čfj! 

* Calamagrostis litorea DC. (C. pseudophragmites Aschers., Arundo 
pseudophragmites Halí. fil, Arundo glauca M. Bieb.) Elbe-Koste- 
lec : auf Flugsand an der Elbe, ostlich von der Stadt, im Winkel, 
den die Elbe mit dem Verbindungsarm macht, ziemlich zahlreich 
(V)! Adler-Kostelec : am linken Adler-Ufer oberhalb der Miihle 
Podhorná unweit der Mandlovna (Hs)! Neu fitr Bohmen. 

Calamagrostis lanceolata Roth. Neuteich bei St. Benigna (Jj ? 

Calamagrostis Halleriana DC. Erzgebirge: Sonnenwirbel bei 
Gottesgab (forma mutica) (Čf)! und oberhalb Ober-Wiesenthal 
(ders.). 

Alopecurus pratensis L. /3. glaucus Sonder Fl. hambg, Čel. 
Auf Wiesen bei Kladno (Wt, als A. nigricans Horném.)! 

Phleum pratense L. p. nodosum (Phl. nodosum L.). Skuteč 
in Ostbohmen : in Weizenfeldern und auf Rainen in grosser Menge 
und nur diese Var. (auch mit spárlicher und kiirzer gewimper- 
ten und theilweise kahlen Hiillspelzen) ! 

Phleum Boehmeri Wib. Pardubic (J)! Um Welwarn genu g háufig 
(Kb). Welchen bei Gross-Priesen (F)! Berg Dewisch bei Wel- 
chau, Kiosterle, Waltsch: am Oberbrenntenberg, Galgenberg (Čf) ! 


39 

Anthoxanthum  od orat um  L. /?) longearistatum.  Plateaii 

oberhalb B. Skalic gegen Ratibořic, Holzschlag im Eicbwalde (Cf) ! 
H i e r o c h 1 o a a u s t r a 1 i s R. & Sch. Krnčíthal bei Kladno (Wt) ! 
Sesle ria coerulea Ard. Welwarn : Kalkabhang bei Radowic, zahl- 

reich (Kb). Nemošicer Lehne bei Pardubic (J)! Turnau: fartářství 

(Bělohlávek)! 
Arrhenatherum avenaceum P.B. /3) biaristatum (Peterm.). 

Auf dem Reinstein zwischen dem Prokopiberg uud Filirschberg 

bei Waltsch (Čf)! 
Ventenata avenacea Koel.  Waltsch:  zwischen Ruině Neuhaus 

und dem Galgenberg an der Strasse (Cf)! 
t Avena orientalis Schreb. Bei Strašíc zbir. gebaut (J)! 
Avena  pubescens  Huds.  Chotěboř (D)!  Um Pardubic hier und 

da (J)!  Chrudim (Z)!  Kladno  und Libušin  (Wt)!  Waltsch: am 

Hampelberg, Neuhaus (Čf)! Gratzen (T)! 
Avena pratensis L. Hiigel um Nelahozeves, Hleďsebe, Podbořan, 

Volanic (Kb.). Kladno und Libušin (Wt) ! Chlumberg bei Pomeisl, 

Basaltplateau (Čf)! 
Air a caryophyllea L. Chrudim : Anhohe bei Hyksovo peklo ( J) ! 

Ufer des siidl. Moldauthals bei Podolsko (oberhalb Kliugenberg) 

(Ci)! 
Air a praecox L. Teichgrund Veliká Čeperka bei Pardubic (J)! 
Corynephorus canescens P. B. Holic  bei Pardubic (J) ! Chru- 
dim : bei Škrovád mit Festuca myurus (Z) ! Um Schlan verbreitet 

(Bk)! Gross-Holetitz bei Saaz, um Rudig gemein (Čf)! 
Koeleria cristata Pers. Pardubic:  hinter Studánka (J)!  Radovic 

bei Welwarn, Kalkmergel (Kb). Libušin bei Kladno (Wt) ! Weisse 

Lehne bei Pokratitz, Plánerkalk (F)!  Waltsch, Podersam, Krie- 

gern, Waífenhammer bei Warta (Čf)! 
/3) nemoralis Čel. Chlumberg bei Pomeisl (Čf)! 
Koeleria gracilis Pers. Pardubic (J)! Um Welwarn gemein (Kb). 

Meierhof Krabice [Rapitz] bei Kladno (Wt, als K. cristata)! 
Koeleria glauca DC. Chrudim: Fasanerie bei Zaječic (J)! 
Melica pieta C. Koch. Haine bei Gr. Kostomlat a. Elbe (V),  Ab- 

hánge der Seitentháler der Moldau bei Dawle, háufig (V). 
Melica uniflora Retz. Nemošicer Lehne bei Pardubic (J)! [unge- 

wohnlich niedrige Lage]. 
Melica ciliata L. a) transsilvanica (Schur). Leitmeritz: auch 

Weingártenránder bei Čalosic (F) ! Lobosch, Kletschenberg, Lhota- 

Berg  bei Mileschau  (C).  Waltsch:  Basaltfelsen bei der Lina- 


40 

Scháferei (Čf)!  Welchau bei  Schlackenwerth :  am Dewisch und 

Stengelberg; Klosterle (Čf). 
Sclerocliloa důra P. B. Chrudim:  gegen Dorf Topol (J)!  Wel- 

warn : bei der Zuckerfabrik, bei Unter-Kamenic, am Feldwege von 

Nabín gegen Hobšovic, iiberall spárlich (Kb). 
Poa bulbosa L. Um Welwarn liáufig (Kb). Pilsen (Zd. Jahn)! 
Poa annua L. /3) varia Koch. (P. supina Schrader). Auch im Erz- 

gebirge:  bei Abertham,  besonders  auf dem Plateau unter der 

Plessberg-Koppe, in Menge  auf Triften und Wegen!  Bisher nur 

aus dem Riesengebirge bekannt gewesen. 
Poa fertilis Host. Hoch-Weselí:  feuchte  Schláge am Stříbrnicer 

Haine;  Ufer  der Cidlina  unterhalb  Veležic (Kb). Duppau:  am 

Aubach vor Olleschau (Čf)! 
Poa sudetica Haenke j8) remota (Fr.).  Im Isergebirge oberhalb 

Haindorf (Vandas) ! dort bisher weder fur Bohmen noch fúr Schle- 

sien angegeben gewesen. Zbirover Wálder: im Walde am Wege 

von Strašic nach Holoubkau (J)!  [Nach dem Podhorn bei Tepl 

der zweite Standort im inneren Lande]. 
Eragrostis minor Host.  Am Wege von Kralup nach Libčic;  im 

Bahngeleise zwischen Kralup und Welwarn ; im Hofe der W^elwarer 

Zuckerfabrik zahlreich (Kb). Pardubic: Feld bei Studánka,  auch 

náchst der Realschule (J)! 
Molinia  varia  Schrank  /á)  sil ve stři s  Schlecht.  Pardubic:  im 

Waldschlage bei Černá,  schon (J)!  Wald „Háj" bei Hochweselí 

zahlreich; Farářství bei Turnau (Kb). 
Atropis  distans  Griseb.  Welwarn:  Salzhaltige Wiesen  bei  der 

Zuckerfabrik, mit Triglochin maritima, Glaux, Scorzonera  parvi- 

flora, reichlich! Kladno: Wassergraben an der Eisenbahn, selten 

(Wt) !  Podersam : zwischen Letau und  Lischwitz  im Strassen- 

graben (Čf)! 
Glyceria fluitans R. Br.  Im Bohmerwalde noch am Wege vom 

Prokop zum Schwarzen See, in feuchtem humosen Waldboden! 
Glyceria plic a ta Fr. Nedošín bei Pardubic (J)! Gráben zwischen 

Kladno und Libušin  (Wt)!  Beřovic bei Schlan in Menge (Bk)! 

Waltsch :  unter  dem  Dorflein  Jamiken,  Rudig  bei  der  Bahn 

(Čí)! Schlackenwerth: beim Bahnhof (ders.).  Písek:  am  Bache 

bei Vrcovic (Ci)! 
/3)  depauperata Crép.  Rispe  einfach,  ofter fast traubig, 

Áste derselben kílrzer, Áhrchen meist Tblúthig,  Spelzen kleiner. 


41 

In  den Áhrchen " áhnlich  der  G.  nemoralis,  aber  die Nervatur 
der Spelzen wie bei der Normalform. 

So z. B. beim Kohlenháusel bei Waltsch (Čf)! Motol bei Prag 
(Kh) ! Thal von Jahannisbad ! (im Nachtr. z Prodr. Bohm. irrtliúm- 
lich unter G. nemoralis). 

Festuca myurus L. Chrudim : bei Škro^d, Sandfluren (Z). Wel- 
warn : Sandfelder bei Radowic (Kb). Přelic bei Schlan (Bk) ! Wo- 
leschkathal bei Kladno (Wt). Petersbnrg: Waldhau unter dem 
Brenntenberg ; an der Strasse vor Kotésdiau (Cf). 

Festuca glauca Lamk. Abliang iiber dem Sclireckenstein bei 
Aussig ! 

Festuca arundinacea Schreb. Hoch-Weselí: Wiesen bei Veležic 
(Kb). Welwarn: Wiesen bei der Zuckerfabrik, sclion! Grosser 
Teich bei Waltsch (Čf) ! 

X Festuca loliacea Curt. (F. elongata Ehrh., Lolium festucaceum 
Link, Festuca elatior X Lolium perenne). Locker rasig, Halme 
aus aufsteigendem Grunde aufgerichtet ; Blúthenstand eine lockere 
áhrenformige Traube oder am Grunde einfach rispig, mit im 
Querschnitt Seckiger etwas gedrehter Hauptaxe. Áhrchen lánglich, 
6 — mehrbliithig, die oberen fast sitzend, die unteren 
kurz gestielt, mit der Kante schief gegen die Haupt- 
axe gekehrt, die untersten auch lánger gestielt, mit 1 — 2 kurz- 
gestielten Seitenáhrchen, 

Zwischen Duppau und dem Oedschlossberge an Wegen und 
Wiesenrándern, und am Bahnhof von Schlackenwerth an Weg- 
rándern, immer nur unter den vermuthlichen Stammarten (L. Č. 
fil.)! 

Festuca gigantea Vili. /3) breviaristata m. Stengel niedriger, 
Blátter schmáler, Rispenilste kúrzer, mehr aufrecht, angedrllckt, 
Áhrchen meist 4- (3 — 5)blúthig. Granne so lang oder wenig langer 
oder auch kiirzer als die Spelze. 

(Durch die gegen die Diagnosen verstossende kurze Granne von der sonst 
ubereinstimmenden var. triflora Koch, Godr.zzBromus triflorus L. abweicliend, 
vielleicht aber doch mit ihr zu vereinigen.) 

Am Hohen  Reinstein bei Waltsch,  in 2 gleichen Expl. vor- 

liegend (Čf)! 
Festuca silvatica Villars.  Heckelberg bei Klosterle, Oedschloss- 

berg bei Duppau (Čf). 
Brachypodium  silvaticum  R. & Sch.  Heřmanův Městec (Z). 

Bilichauer Waldthal! 


42 

Brachypodiumpinnatum P. B. Kalklehnen bei Skuteč ! Chrudim 
(Z). Um Podersam, Pomeisl, Duppau (Čf). 

Bromus racemosusL. Brandeis : feucMe Wiesen beim Bad Houška 
zahlreicb (Pk). Sclilan: feuchte Wiesen bei Beřovic (Bk)! 

Bromus commutatus Schrad. Chrudim (J)! Prag: Scharka (Čf). 
Kladno : unweit des Engertschachtes (Wt, als B. racemosus) ! 
Wegránder am Kadobyl und bei Čalosic náchst Leitraeritz zahl- 
reich (F)! Aussig! 

Bromus mollis L. /3) leiostachys Tausch. Říčan: beim Bahn- 
hof(Čf)! 

Bromus arvensis L. Hoch-Weselí : trockene Wiese bei der Zucker- 
fabrik (Kb). Pardubic ; Habry bei Goltsch-Jenikau (J) ! 

Bromus a s p e r Murr. (genuinus). Peiperzthal bei Bodenbach (F) ! 
Schlan: „v ostrově" im Jedomělicer Thale (Bk) ! Waltsch: Hoher 
Reinstein, Galgenberg (Čf). 

Bromus erectus Huds. Nemošicer Lehne bei Pardubic (J)! Prag, 
KanaFscher Garten (Čf) ! Um Welwarn háufig (Kb). Schlan (Bk). 
Uber dem Schreckenstein bei Aussig! Dewischberg bei Wel- 
chau (Čf). 

Bromus inermis Leyss. Chrudim: Klobásov-Muhle (Z)! Um Wel- 
warn háufig (Kb). Lehne oberhalb Měcholup [Michelob] bei Saaz, 
Rudig, Klosterle (Čf). 

Triticum glancu m Desf. Waldránder bei Kladno, selten (Wt)! 
Zwischen Saaz und dem Abhang „Pertsch" (Čf). Bergiehne ober- 
halb dem Schreckenstein bei Aussig, im Walde (eine Form, deren 
Blattscheiden sehr rauhhaarig, Spelzen meist behaart, kurz be- 
grannt) ! 

Triticum caninum Schreb. Park von Pardubic (J) ! Chrudim selten : 
bei Klobásov (Z). „Valy"  bei Češov (Kb). 

f Lolium multiflorum Lamk. Pardubic (J)! Bei Chrudim mehr- 
fach (Z). Petersburg: Waldblosse unter dem Brenntenberg (Čfj! 
Klosterle: am Bahndamm und Wiesenrand (ders.). — Hat sich, 
besonders durch die Eisenbahnen, beinahe durch ganz Bohmen 
verbreitet. 

L o 1 i u m r e m o t u m Schrank. Hoch-Weselí : im Lein bei HrobiČan 
(Kb). Unhošt im Lein (F). Leinfeld zwischen Rodisfort und Bad 
Giesshiibel (Čf)! 

Elymus europaeus L. Waltsch: Buchwálder am Hohen Rein- 
stein (Čf)! 

Hordě um murinum L. Chotěboř (D)! Chrudim (Z)! 


43 

Carex pauciflora Lightf. Erzgebirge: auch auf Torfen zwischen 
Gottesgab und den Forsterháusern (Cf)! 

Carex pulicaris L. Chudenic: auch auf den Wiesen unter dem 
„Bade" gegen den Lotrow-Teich ! Wiese bei Kletce bei Lomnic (Wm) ! 

Carex Davalliana Sm. Wiesen bei Skutč! Wiesen bei Holic rait 
Tetragonolob. siliquos. und Gent. pneumonanthe (J) ! Bohm.-Skalic 
(Čf) ! Wiese unter dem Berg Bába bei Kosmanos in der Kichtung 
gegen Trenčín (Hz)! Lissa: „na viničkách" (J)! Um Chrudim 
háufig (Z) ! Welwarn : háufig um die Zuckerfabrik, unterhaib Ka- 
dovic, bei Chržín und Budohostic (Kb). Kladno: vom Krnčíthal 
bis Motyčín am Bache gemein; auch bei Hnidous (hier als C. 
pulicaris) (Wt)! Prag : bei St. Prokop (J)! Schweidnitz in Siid- 
bohmen : bei Wieden, selten (T) ! 

Carex teretiuscula Good. Bohm.-Skalic: sumpfige Wiesenstellen 
zwischen Dubno und Vysokov (Čf)! Sumpfwiese bei Hnidous 
náchst Kladno (Bk! Wt!). Bei Rudig, Sumpfstelle an der Bahn 
(Čf) ! Wittingau: Sumpf beim obecní mlýn (Wm)! Sumpf,,na šan- 
cích" bei Lomnic (Wm) ! 

Carex paradoxa Willd. Pardubic: unter dem Schlosse (J)! „Na 
viničkách" zwischen Alt- und Neu-Lissa a. E. sehr háufig (V)! 
Hnidous bei Kladno, mit C. Davalliana (Wt)! Sumpfwiesen bei 
Klosterle (Čf) ! dann zwischen Rudig und Kriegern (Čf) ! Auf 
Wiesen bei Schlackenwerth an der Strasse gegen Lichtenstadt viel ! 

Carex paniculataL. (a. squarrosa). Prag: nasse Wiese vor der 
Jenerálka, an der herabfiihrenden Strasse (Čf) ! Pilský rybník bei 
Mšec [Kornhaus] (Bk)! Bohm.-Skalic: Wiesen zwischen Dubno 
und Vysokov (Čf)! 

Carex divulsa Good. (Durieu et Autt. recent. p. p. excL C. Pai- 
raei). Waltsch: Anhohe hinter dem Parke, dann unter dem Pro- 
kopiberg auf dem Felsrilcken „an den Fuchslochern", zahlreich 
(Čf) ! Jechnitz : Felsabhang náchst der Mittelmiihle (ders.) ! 

Anmk. Die echte C. divulsa Good., von der mit Unrecht mit ihr identi- 
fizirten C. Pairaei F. Sch. durch aufrechte (nicht spaarige) Frtichte und den 
Bliithenstand verschieden, ist in Bohmen jedenfalls viel seltener als letztere. 

Carex canescens L. Říčan : unter dem Berge Tehov (Čf j !  Sonnen- 

wirbel bei Gottesgab (Čf)! 
Carex  elongata L.  Chrudim:  Sumpf bei  der Miihle  Klobásov, 

spárlich (Z)!  Bei Říčan mit vorig. háufig (Čf)!  Waltsch:  Wald- 

sumpf unter der Ruině Neuhaus (ders.)!  Gratzen: in Niederthal 

und bei Sonnberg (T) ! 


44 

C a r e X e ch i n a t a Murr. Zwischen Ěičan und dem Tehov (Čf) ! Bei 
Waltsch, Petersburg, Jechnitz, Gottesgab u. s. w. (Čf). Sonnberg 
bei Gratzen (T)! 

C a r e X r e m o t a L. Říčan : unter dem Tehov (Čf) ! Nemošicer Lehne 
bei Pardubic (J) ! Wálder bei Skutč ! Hoher Reinstein bei Waltsch, 
Oedschlossberg bei Duppau (Čf). 

Carex cyperoides L. Teich Hluboký bei Holic (J)l 

Carex brizoides L, (genuina). Wiesen des Theresienthals bei 
Gratzen, sehr háufig! 

Carex curvata Knaf. Chrudim: bei der Schwimmschule (Z)! 

Carex Schreberi Schrank. Eichberg bei Podersam, Grosser Teich 
bei Waltsch (Čf)! 

Carex disticha Huds. Bohm.-Skalic, mehrfach (Čf j ! Welwarn: bei 
der Zuckerfabrik, bei Unter-Kamenic und weiter gegen Černuc 
(Kb). Unter der Burg Okoř (Čf)! Schlan: bei Beřovic (Bk)! 
Hnidous (Wt) ! Ufer des Filirschteiches bei Waltsch (Čf) 1 Wiesen 
bei Schlackenwerth an der Strasse nach Lichtenstadt, dicht, wie 
gesáet ! 

Carex acuta L. b) tricostata (Fr). Bohm.-Skalic: Teichel 
zwischen Dubno und Vysokov (Čfj! 

Carex Buekii Wimm. An der Elbe bei Kostelec a. E. (V). 

Carex stricta Good. Wiese bei Hnidous viel (Wt)! 

Carex digitataL. Chotěboř (D) ! Chrudim: Hyksovo peklo und 
Podhůra haufig (Z)! Wálder zwischen Říčan und Schwarz-Kostelec 
(CP). Adelsberg, Neuhaus bei Waltsch, Chlumberg bei Poraeisl, 
Tannenberg bei Jechnitz, Heckelberg bei Klosterle (Čf)! 

Carex humilis Leyss. Háufig auf Abhángen bei Nelahozeves [Miihl- 
hausen], Radovic, um den Hain Lutovník bei Kralup (Kb). An- 
hohe bei Klein-Kvíc bei Schlan (Bk)! Nadelwaldlehne zwischen 
Debře und Josefsthal bei J.-Bunzlau, náchst dem Wege nach 
Hrdlořez (Hz)! 

Carex montana L. Bohm.-Skalic: Lehne gegen Ratibořic und 
Fasanerie (Čf)! Eichberg bei Podersam, Berg Neuhaus bei 
Waltsch, Chlumberg bei Pomeisl, Dewisch an der Eger gegeniiber 
Welchau, Heckelberg bei Klosterle (Čf). 

Carex pilulifera L. Prag: iiber dem Košířer Kirchhofe zahlreich 
(Čf); Dobřichovic (V); Říčan (CP)! Schwarzwald bei Joachims- 
thal (Čf)! 


I 


45 

Carex umbrosa Host (C. polyrrhiza Wallr.). Prag: Wálder ober- 
halb Dobřichovic (V) ! Kladno : Haide Uber dein Průbo nscliachte 
und  im Walde Smuba (Wt)!   Im Pfarrerwald bei Gratzen  (T)! 

Carex tomentosa L. Prag: Wiese bei Střešovic an der Strasse 
zur Jenerálka (Čf)! Krnčítbal bei Kladno (Wt)! Im „Háj" bei 
Hoch-Weselí (Kb).  Bohm.-Skalic:  Eichwald im Aupathale (Čfj! 

Carex ericetorum Poli. Nemošicer Lehne bei Pardubic (J) ! 

Carex Biixbaiimii Wahl. Waldwiese bei Skutč! V Kozlovech bei 
Lomnic a. Lužn. (Wm)! 

Carex limosa L. Bohmerwald: Siimpf am Teufelssee bei Eisenstein 
(Čf)! Sumpf „na šancích" bei TiOmnic a. L. (Wm)! 

Carex glauca Scop. Bohm.-Skalic, háufig (Čf)! Liboritzer Wald 
bei Kriegern, um Waltsch, Litizau bei Schlackenwerth (Čf) ! Síid- 
bohmen: Piberschlag bei Gratzen (T)! 

Carex supina Wahl. Sandige Anhohen bei Nelahozeves háufig, 
dann zwischen Rostok und Sele (Kb). 

Carex silvatica L. Prag: bei Říčan (CP)! 

Carex Hornschuchiana Hoppe. Kladno: am Siidrande der Wiese 
bei Hnidous, auf einer kleinen Stelle (Wt) ! [Ein voní Elbthal her 
weiter entfernter Yorposten]. 

Carex distans L. Bohm.-Skalic mehrfach (Čf)! Chrudim: vor So- 
bětuch háufig (Z)! Welwarn: sehr háufig bei der Zuckerfabrik, 
bei Unter-Kamenic, Budohostic (Kb). Kladno: von Motyčín bis 
Hnidous gemein (Wt)! 

Carex flava L. (genuina). Skutč! 

Carex lepidocarpa Tausch. Wiesen bei Elbe-Kostelec, in Menge 
(Kh)! Oschitz bei Bohm.-Aicha (Sj! Zwischen Rudig und Krie- 
gern (Čf)! 

Carex Oederi Ehrh. Chrudim: na Podhůře (Z)! Říčan: Wiese 
zwischen Louňovic und dem Berge Tehov (CP). Erzgebirge : Son- 
nenwirbel bei Gottesgab ; Wiesen bei Klosterle (Čf) ! 

Carex M i ch e 1 i i Host. Am Chlum bei Jungbunzlau (Hz) ! Im feuchten 
Hain bei Lešan zahlreich, im Zádušní háj bei Nelahozoves 
mehrfach ; auf der Kalklehne bei Hleďsebe mit Anemone silvestris 
und Clematis recta, spárlich (Kb). 

Carex ampullacea Good. Bilichover Wálder (Kb). Rudig, Peters- 

burg (Čf). Sonnberg bei Gratzen (T)! 
Carex nutans Host.  Sumpfwiese bei Hnidous náchst Kladno (Bk) ! 


46 

Scirpus compressus L. Hoch-Weselí : ain Volanicer Bache hinter 
Zběř (Kb). Hnidous bis Motyčín bei Kladno (Wt)! Rudig, Kriegern, 
Waltsch (Čf)! 

Scirpus maritimus L. Súdbohm. : Ufer der Otava bei Písek (Ci) ! 
p. compactus Hoch-Beřovic bei Schlan (Bk)! 

Scirpus radicans Schk. Teich Hluboký bei Holic (J)! 

* Scirpus lacustris L. /3. íluitans Coss. et Germ. (Fl. Paris.) 
(/3. foliosus Mortensen? Nordost. Sjállands Flora 1872). Blatt- 
scheiden am Stengel hoch hinauf reichend, alle oberen (ca 5 — 6) 
mit ílachen linealen 4 — 6 mm. br., etwa fusslangen, im Wasser 
íluthenden Blattspreiten, deren oberste bisweilen emporgetaucht 
und aufgerichtet, schmáler und steifer. 

Eine sehr eigenthúmliche Form; die Blátter ganz áhnlich. denen von Spar- 
ganium simplex var. íluitans. Ist zumeist in Frankreicli verbreitet; auch in'Engiand 
(Babington), und wie es sclieint, aucli in Dánemark (Lange, Mortensen) *) bekannt. 
(Dass die oberste Blattscheide eine kiirzere oder lángere Spreite entwickelt, koramt 
zwar auch bei der gewohnlichen Form vor, aber liievon ist /?) fluitans noch be- 
deutend verscliieden). 

Lissa: im tieferen Graben mit fliessendem Wasser, der von den 

Hrabáno wer Torfen gegen Alt-Lissa sich hinzieht, in Menge! 
Scirpus Tabernaemontani Gmel. Leitmeritz : Teich bei Čížkovic 

[Tschischkowitz] (C)! 
Scirpus holoschoenus L.  An der Strasse zwischen By sic und 

Melnik (Hz)! 
Scirpus  setaceusL.  Teich  Hluboký  bei Holic  (J)!  Chrudim: 

Wiesengraben hinter Kostelec, sparlich (Z). Petersburg (Čf)! 
Scirpus pauciflorus Lightf. Sumpfwiesen westlich von Rudig und 

westlich von Kriegern (Čf)! 
Scirpus uniglumis Link. Wiesen um Welwarn háufig (Kb).  Um 

Kladno gemein (Wt)! 
Scirpus ovát US Roth. Am Teiche Kosinář bei Bolewec nachst Pilsen 

in gutem Schlammboden  in  nie  gesehenen riesigen,  fusshohen, 

eine dichte Wiese bildenden Rašen! 

/?) Heuseri Uechtr. Am Šepadler Teiche bei Chudenic! 
Eriophorum  vaginatum L.  Im Torf  des  ostlichen  Ufers  des 

Padrť-Teiches bei Strašic (J) ! 
Eriophorum polystachyum Roth.  Jenikovice bei Hohenbruck 

(U)!  Jesničany und Černá bei Pardubic (J)!  Přelicer Thal  bei 

Schlan (Bk) ! Neuhaus : Torf des Wajgar-Teichs (St) . 


') Nach Uechtritz in lit. 


47 

Schoenus ferrugineus L. Lissa: aucli auf einem zweiten Stand- 
ort bei Dvorce (V). Prag: bei Motol auf feucliter Wiese nur 
wenige Rašen (Kh)! 

Schoenus nigricans L, Jungfer-Teinitz : irn zweiten sclimalen Pa- 
rallelthal hinter dem Bilichaiier Forsthause, am Fusse der wal- 
digen Lehne in lehmigem Sumpfboden in grosser Menge (in einer 
ungewolinlich lang- und dimnblátterigen Waldform) ! (von Kabát 
entdeckt).''') 

Cyperiis fuscus L. Holic bei Pardubic, niclit háufig (J) ! Synkow 
bei Adler-Kostelec (Hs)! 

Cyperus flavescens L. Bei Holic hinter Poběžovic ( J) ! Chabry 
bei Goltsch-Jenikau (J) ! 

Jimciis effiisus X glaucus (J. diffusus Hoppe). Waltsch: Pfiitzen 
und Gráben bei der Ruster Miihle náchst Neudorf ; Duppau: bei 
den Ziegelhiitten, zahlreich (etwa 20 Stocke) ; Schlackenwerth : 
ober Erlitzgraben bei Wickwitz (Čf) ! Chudenic : hinter dem Park 
am Wege nach Kaniček ! bei Trne ; bei Schwihau : niichst Lhovic 
unter Kněžhora (Čf) ! Úberall unter den Eltern und meist mit fehl 
schlagenden Fruchten, selten kapseltragend. Zum erstenmal filr 
Bohmen sicher nachgewiesen. 

Juncus filiformisL. Warta : vor Waffenhammer am Egerufer (Čf) ! 

J u n c u s  a c u t i fl o r u s Ehrh.   Moorwiese westlich von Rudig (Čf) ! 

Juncus supinus Monch. Erzgeb. : oberhalb Joachimsthal, Torfe bei 
Gottesgab (Čf)! Chudenic selten: unter dem Eugensberg (Čf) ! 
Sonnberg bei Gratzen (T) ! 

Juncus Gerardi Lois. Welwar: bei der Zuckerfabrik mit Tri- 
giochin maritima (Pk) ! 

Luzula maxima DC. Erzgebirge: zwischen Abertham und Joa- 
chimsthal nicht háufig! 

Luzula pallescens Wahl. Pardubic (Bělohlávek)! Dvorce bei 
Lissa (V)! 


*) Die Mittelform zwischen Schoenus ferrugineus und Sch, nigricans, die ich 
im vorigen Jahre als Bastard gedeutet und S. intermedius genannt hábe, 
ist wohl identisch mit jener, welche, wie ich erst nachtráglich erfahren 
hábe, Chr. Briigger 1882 in den „Mittheilungen uber neue Pflanzenbastarde 
der Schweizer-Flora" beschrieben und ebenfalls als S. intermedius bezeichnet 
hat, daher Briigger als Autor dieses Namens zu gelten hat. Die von uns 
beiden unabhángig als Bastard erkannte Mittelform ist also bisher in der 
Schweiz und in Bohmen gefunden. 


48 

Tulipa Silvestr is L. Jungbiinzlaii : Grasplátze im Garten an der 
Kosmonoser Strasse gleich hinter der Stadt, ehemals háufig (Hz) ! 

Lilium inartagon L. Homole bei Potenstein (J) ! Bohm. Skalic 
gegen Ratiboric (Cí) ! Chrudim selten : Hyksovo peklo, Panská 
stráň bei Ouřetic (Z). Eicliberg bei Podersam, Euine Neuhaus 
bei Waltscli, Berg Dewiscli bei Welchau bei Schlackenwerth (Čf). 

Gagea minima Schult. Fasanerie bei Pardubic (J)! Pěčicer Fasa- 
nerie bei Dobravic háufig (Hz) ! 

Gagea arven sis Schult. Pardubic: Fasanerie und Nemošicer Lehne 
(J) ! Chrudim selten (Z). Felder bei Kladno (Wt) ! 

Gagea bohemica Schult. Kalklehne bei Hleďsebe náchst Weltrus 
spárlich;  unfern vom Haine Lutovník auch sehr spárlich (Kb). 

Ornithogalum umbellatum L. Chvojno bei Holic (U) ! Cho- 
těboř: im Parkwáldchen [liboháj] (D. nach J)! 

Ornithogalum tenuifolium Guss. Um Kuttenberg háufig (F). 
Eíčan: Wiesen zwischen Louňovic und dem Tehov (P). 

t Ornithogalum nutansL. Jungbunzlau: auf der schonen Wiese 
[Krásná louka] einige Exempl. (Hz) ! Chotěboř : im Schlosspark 
und im Spazierwáldchen [liboháj] (D)! Pumberg bei Chrudim 
(Karl Adámek)! 

Scilla bifolia L. Kl. Černošek: in Zwetschkengárten massenhaft (C). 

Allium ursinum L.  Wildenschwert : Abhánge bei Landsberg (V). 

Allium acutangulum Schrad. Um Koniggrátz auf Wiesen und 
im Koniggr. Walde, mehrfach (U)! Um Pardubic háufig (J)! 
Wiesen um Javorka unweit der Station Smidary in Menge (Kb). 

Allium montanum Schm. Pardubic: Hiigel bei Weska (J) ! Říp 
(Fulín) ! Hasenburg, Koštál (C). Chlumberg bei Pomeisl, Dewisch 
und Stengelberg bei Welchau, Heckelberg bei Klosterle (Čf)! 

Allium vineale L. Um Pardubic mehrfach ( J) ! Bei Kladno auf 
Haideboden selten (Wt) ! Saaz : gegen Pertsch, vor Holetitz ; um 
Rudig und Kriegern auf Sandboden háufig (Čf)! Kotěschau bei 
Petersburg ; Duppau ; zwischen Welchau und Schlackenwerth (Čf). 
Písek : Berg Bohuslavic bei Vrcovic (Ci) ! Sonnberg bei Gratzen (T) ! 

Allium scorodoprasum L. Chrudim: in Neumayers Garten, Fa- 
sanerie bei Ouřetic (Z)! 

A 1 1 i u m r o t u n d u m L. Feldraine zwischen Welwarn und Černuc (Kb). 

Mu se ar i comosum L. Pardubic: bei Jesničan und Hradiště (J)! 
Chrudim: Felder bei der Burg Rabstein, háufig (J)! 


j 


i 


49 

Mu s caři tenuiflorum Taiisch. Prag: aiich bei St. Prokop (J)! 
Getraidefeld auf Kalkmergel am Abhange geracle itber Bilicbau, 
in Menge! Dreikreuzberg bei Gross-Černosek (C). 

Muscari racemosum DC. Jungbunzlau: auf der Wiese im Sclinei- 
dungswinkel der Prager und Koliner Bahn, ziemlich zahlreich 
(1884 Hz) ! *) 

Muscari botryoides DC. Jungbunzlau: Wiese am linken Iserufer 
bei Yinec spárlich (1884 Hz)! 

t Hemerocallis fulva L. Leitmeritz: Weingarten am Fusse des 
Radobyl, einige Exempl. (C). 

AnthericumliliagoL. Libušin bei Kladno (Liclitnecker) ! Heckel- 
berg bei Klosterle (Čf). 

Antliericum rámo sum L. Kalklehnen nordlich von Skutč, zahl- 
reich 1 Nemošicer Lehne und Weska bei Pardubic (J) ! Neukonig- 
grátzer Wald und bei Krňovic náchst Hohenbruck (U)! Budyně 
(Bš) ! Eichburg bei Podersam, Oberbrenntenberg und Chlumberg 
bei Pomeisl, háuťig ; Waltsch : auf Felsen bei der Liná-Scháferei, 
Liboritzer Wald bei Kriegern, Lehne gegentiber der Mittelmíihle 
bei Jechnitz (Čf). 

Asparagus officinalis L. Um Saaz nicht selten (Čf). 

Polygonatum officinale All. Um Pardubic, Chotěboř mehrfach 
(J)! Haine bei Lešan, Nelahozeves, Hleďsebe (Kb). Kriegern: 
zwischen dem Liboritzer Wald und dem Kirchberg, Adelsberg 
bei Waltsch, Chlumberg bei Pomeisl (Čf). 

Polygonatum multiílorum All. B. Skalic gegen Eatibořic (Čf). 
Neukoniggrátzer Wald und bei Chvojno (U) ! Um Pardubic 
háufig (J)! Chrudim: Hyksovo peklo, Podhůra (Z). Bei Lešan, 
Nelahozeves mit voriger, aber viel zahlreicher (Kb). Hoher Rein- 
stein bei Waltsch, Wickwitz bei Schlackenwerth (Čf). Wieden bei 
Gratzen (T)! 

Polygonatum verticillatum All. Wald na Břevnici bei Cho- 
těboř (D)! Bohm. Skalic: gegen Ratibořic (Čf) ! Sonnenwirbel 
bei Gottesgab (ders.). 

Paris quadrifolia L. Ratibořicer Hain bei Skalic (Čf)! Bei Ko- 
niggrátz, Smiřic, Hohenbruck, Bolehošť háuíig (U) ! Chrudim : 
Hyksovo peklo (Z). Říčan: Wálder zwischen Louňovice und Je- 
vany háufig (Čf)!  Hoher Reinstein bei Waltsch, Tannenberg bei 


*) M. racemosum ist nacli PobFs  Tentamen schon von F. W.  Schmidt  bei 
Jungbunzlau angegeben worden. 

Tř. : Mathematicko-přírodovědecká. 4 


50 

Jechnitz, Oedschlossberg bei Duppau (Čf). Neuhaus: z. B. Hein- 
riclischlag, Margareth (St). 
Colchicum autumnale L.   Um Chrudim  imd Heřmanov-Městec 
háiifig (Z) ! Westlicli noch bei Rodisfort imd Puclistein-Giessliúbel, 
Wickwitz bei Sclilackenwerth (Cf).  Krumau : nur auf der Spital- 
wiese auf einigen  Quadratklaftern,  der Fischerswolinung gegen- 
uber (Jungbauer). 
Veratrum nigrům L.  Ein heuriger Besuch der Bilichower Loca- 
litát zur Bliithezeit ergab, dass diese Art auf den Nordgehángen 
des Smradovna-Thales nicht nur im Walde, sondern auch weiter- 
hin auf dem mit niederem Buschwerke bewadisenen Theile hinter 
der Mílhle,  oft von Adenophora suaveolens  begleitet, zahlreicli 
wáchst und in dieser sonnigen Lage  auch  haufiger  und in oft 
riesigen  Exemphiren blilht (wir fanden wenigstens 50 bluhende 
Stocke);  einzeln kommt es auch auf dem Abhang des  zweiten 
Parallelthals ílber dem Forsthause vor, dort aber nicht blúhend. 
Tofieldia calyculata Wahl. Moorwiese bei Vrutic náchst Melnik 
(PÍ)!  In beiden Bilichauer Parallelthálern auf feuchten grasigen 
Waldstellen und Waldwiesen haufig und sehr stattlich! 
Triglochin  palustris  L.  Hochweselí  (Kb).  Jungbunzlau :  bei 
Sejčín, bei Řečkov (Hz)! Skuhrov bei Melnik (PÍ)!  Am Granat- 
bach unter dem Radelstein (C) ! Jechnitz, Rudig, Waltsch, Duppau 
(Čf) ! — Písek : bei Vrcovic (Ci) ! Přeseka bei Lomnic a. L. (Wm) ! 
Butomus  umbellatus  L.  Morašic und Choltic  bei Heřmanův 

Městec (Z). Stein-Žehrovic bei Lahna (Wt) ! 
Alisma plantago L. Var.: 

a) cordifolium Čel. Prodr. Gemein. 

P) lanceolatum Gren., Autt. boh. part. Blátter breit- bis 
schmal-lanzettlich, in den Blattstiel zugeschweift oder verschmalert, 
langgestielt. — Viel seltener. 

y) natans Čel. Blatter sehr langgestielt, z. Th. mit oval-spa- 
teliger Spreite auf dem Wasser schwimmend. — Dahin gehoren 
mehrere der im Prodr. unter y, graminifolium angegebenen Stand- 
orte, so wahrscheinlich : Miinchengrátz ! Jičín! Unhošt! — Ist von 
unseren Sammlern mehrmals fiir A. natans L. gehalten worden. 
'^ Alisma arciiatum Michalet (A. lanceolatum Withering? A. ranun- 
culoides Autt. boh. veter., Opiz Seznam, non L.). Bei uns (viel- 
leicht ausschliesslich) an Teichufern und in Teichen. 

Var. a) lanceolatum. Blátter elliptisch, lángiich-lanzettlich 
bis lineallanzettlich, kurzgestielt.  Die Landform,  an Teichufern. 


51 

Chudenic: am Šepadler Teiche, am nórdlichen Ufer (gegen 
Sepadly) an einer Stelle im Schlammboden in Menge, mit spár- 
licherem A. plantago (dieses^am schilfigen Ufer gegen Oiiboč in 
Menge), seltener am síidl. Ufer ! Teicli bei Fischern bei Karlsbad 
(Presl fl. Čech., als A. ranimculoides) ? Schwarzer Teich bei 
Schlackenwerth (J. Reiss) ! Am Postelberger Teiche (J. Knaf 1820) ! 
Stadtteich bei Časlaii (Opiz, als A, ranuncul. in Pohl Tent. fl. 
Bohem.) ! 

/3) g r a m i n i f o 1 i u m Casp. (A. graminifolium Aiitt., an Ehrh. ?, 
A. longifolium Presl in Sommers Topogr. XV., A. angustifolium 
Presl in Opiz Boh. phan. et cryptog. Gew.). Blátter langgestielt, 
in eine sehr schmale, lineale, vom Stiel wenig verschiedene 
Spreite allmáhlich ílbergehend oder ganz lineal grasartig. So in 
tieferem Wasser. 

Teich bei Schlackenwerth (Presl)!  Hirschberger Teich (Lorin- 
ser)! Teich bei Schliisselburg [Lnáře] náchst Blatná (Velen.)! 
Uber die Unterschiede der beiden Alisma-Arten s. Ósterr. Bot. Ztsclir. 1885. 
N. 11. imd 12. 

Sagittaria sagittae folia L. Lipoltic bei Chrudim (Z). Kelštic*) 

bei Melnik (PÍ) ! Kleiner Padrťer Teich (J). 
H y d r o ch a r i s m o r s u s  r a n a e L.   Prag :  im  Teichel  náchst der 

Bahnstation Hloupětín (Čf) !  Oupor bei Melnik (PÍ) !  Bei Gross- 

Bělč und Blešno, Neudorfer Teich bei Týniště (U). 
f Elodea canadensis Rich. em. Bei Salesl und Schonpriesen bei 

Aussig, bei Tichlowitz (Wiesbauer Ósterr. Bot. Zt. 1885 N. 11). 

Oupor bei Melnik (PÍ)!   Im Podoler Hafen bei Prag bereits so 

lástig,  dass  im laufenden Jahre  eine  behordliche  Commission 

behufs Abhilfe abgehalten wurde. 
L e u c o j u m  v e r n u m L.  Koniggrátzer  Wálder ;  wilder  Park  bei 

Správčic,  Wald  Chropotín  bei  Bolehošt  und  bei Ledeč  (U)! 

Borohrádek  (Čeněk)!   Um  Pardubic  háufig  (J)!   Slatinan  bei 

Chrudim (ders.)! Goltsch-Jenikau (Pk).  Kl. Černošek (C).  Prag: 

im Walde bei Jiloviště (Rons).  Lomnic a. Lužn. : Jednoty  bei 

Novosed (Wm)! 
Galanthus nivalis L. Panská stráň bei Ouřetic náchst Chrudim (Z) ! 
Iris nudicaulis Lamk. (I. bohemica Schm.)  Im Wopparner Thal 

gegeniiber  der  Kaisermithle ;  Kahler  Berg  bei  Borec ;  Berg 

Wostray bei Mileschau (C). 


') So lieisst nach. H. Plitzke das Wiesenland im Winkel zwischen Elbe und 
Moldau bei Melnik. 

4* 


52 

Iris  sambu čina  L.  Am  Eatschenberg  (320  M.  hoher  Phono- 

litliberg)  bei Hlinay und Stadic am linken Biela-Ufer; ob wild? 

(Wiesbauer). 
Iris pseudacorus L. Ouřetic bei Chrudim (Z) ! Říčany: Wiese bei 

Budy (Čf)! 
Iris sibirica L.  Pardubic:  bei Jesničan und Černá,  mit Trollius 

(J)! Cliotěboř: Wiese unter dem Parke spárlicli (D)! 
Gladiolus imbricatus L. Hoch-Weselí: im „Háj" zu Seiten des 

Veležicer Weges reiclilich; Stříbrnicer Hain, dann im Chotělicer 

Haine, ebenfalls háufig (Kb)! 
Orchis purpure a Huds. Suttomer Berg bei Lobositz (C). 
Orcliis uštu lata L. Pardubic:  Kuněticer Berg, Jesničan, Nemošic 

(J)!  Chrudim:  im  „Hyksovo  peklo" (J)!  bei Jandera's  Míihle 

seiten (Z)! Prag: Ěíčan (CP) ! 
Orchis coriophora L. Pardubic : bei Černá 1881 ein Exempl. (J) ! 

Lissa: Wiese bei Dvorce (J)l 
Orchis morio L. Prag: im Welwarner Haine háufig (Kb). 
Orchis  m a s c u 1 a  L.  Erzgebirge :  am  Plessberg  bei  Abertham 

zahlreich ! 
Orchis palustris Jacq. Elbgebiet:  Gross-Kostomlat auf Schwarz- 

boden;  Wiesen vor Mratín  bei Elbe-Kostelec (V).  Vrutic bei 

Melnik seiten (PÍ)! 
Orchis  samb u čina L.  Erzgebirge bei Abertham :  am Plessberg 

und gegen Jochimsthal, aber seiten! 
Orchis maculataL. Seč, Chotěboř, Holic, Chrudim (J)!  Strašic 

zbir. (J)! 
Orchis incarnata L. Auf Wiesen bei Lissa háufig (J)! Wiesen bei 

Mratín vor Elbe-Kostelec (V)! Teichwiesen unterhalb der Milhle 

Podhrad im Kokoříner Thale (PÍ)! 
Gymnadenia conopea K. Br. Wiesen unterhalb Ctětín bei Nassa- 

berg (Z). Hyksovo peklo bei Chrudim (AI. Mencl)! Am Debisch 

gegeniiber Welchau  bei  Schlackenwerth (Čf)! 
Platanthera solstitialis Bonn. Cliotěboř (D) ! Kalkmergellehnen 

bei Skutč iiber Skutíčko ! Um Pardubic háufig (J) ! Podhůra u. a- 

bei Chrudim (Z).  Strašic: am Padrťteich, Karezský  und Tisý- 

Teich (J)!  Um Waltsch, am Chlumberg bei Pomeisl (Čf)! 
Platanthera  chlorantha  Cust.  (PÍ.  montana Rchb.  fil.,  nec 

Orchis montana  Schmidt!)  Chotěboř:  gegen  die Miihle „Horní 

mlýn" spárlich (D)! Čivice bei Pardubic (J)! 


53 

Ophrys miiscifera Huds. Im Walde des Krnčíthales bei Kladno 
(Lichtnecker) ! 

Cephalanthera pallens Kich. Im Walde bei Hoch-Oujezd náchst 
Hohenbruck selten (U) ! Pardubic : bei Studánka , Nemošicer 
Lehne (J)! Chrudim: auf der Podhůra und im Hyksovo peklo 
(J)! „Valy" bei Češov spárlich (Kb). 

Epipactis atrorubens Schult. Jungbunzlau : im Nadelwald am 
linken Iserufer gegeniiber Zvířetic zahlreich ; auch bei Kečkov (Hz) ! 

Epipactis palustris Crantz. Hoch-Weselí: zwischen Hrobičan 
und Chotělic náchst der Bezirksstrasse (Kb). 

Neottia nidus avis Rich. Holic, Chvojno, Čivic u. a. (J)! „Valy" 
bei Češov (Kb). Chrudim: Libáňer Thiergarten, Hyksovo peklo 
(Z). Hain bei Lešan (Kb). Bilichover Waldthal! Waltsch: am 
Neuhaus, Hohen Reinstein ; Oedschlossberg bei Duppau (Čf) ! Ne- 
weklov (J)! 

Li ster a o vata R. Br. Bohm.-Skalic: im Hain vor Ratibořic und 
in der Fasanerie (Čf) ! Pardubic mehrfach, Chrudim (J) ! Bilicho- 
ver Wálder (Kb). 

Goodyera repens R. Br. Fichtenwald am Fusse des Egerberges 
bei Klosterle, zahlreich (Čf)! 

Spiranthes autumnalis L. Skuteč: auf der Lehne ostlich von 
Skutíčko (Quido Polák) ! Parkwiese von Sichrow (Fr. Bělohlávek) I 

Cypripedium calceolus L.  Suttomer Berg bei Lobositz (C)! 

Dicotyledoneae. 
i. Apetalae. 

Ceratophyllum demersumL. Hochweselí : im Teich der Zucker- 
fabrik, in der Cidlina bei Hrobičan (Kb). 

Ceratophyllum submersum L. Chotěboř, steril (D)! 

Hippuris vulgaris L. Adler-Kostelec : Tíimpel hinter der Zucker- 
fabrik (D)! Jungbunzlau: am rechten schlammigen Ufer der 
Iser bei Vinec spárlich (Hz) ! Lissa : auch im Graben, der von den 
Hrabanov-Torfen gegen Alt-Lissa íliesst! Im „Garrasch" '') bei 
Lobositz (C)!  Zlonic:  im Teichel hinter dem Pfarrgarten (Bk)! 

Callitriche stagnalis Scop. Pardubic: Waldgraben bei Černá 
hinter Bor (J)! 

Euphorbia exigua L. Pardubic, Holic (J)! St. Benigna (J). Um 
Saaz, Waltsch, Schlackenwerth, Klosterle (Čf)! 

*)  So heisst das alte Elbbett, welches clie Lobositzer Insel bildet (Conrath). 


54 

Euphorbia platyphylla L. Melnik (PÍ)! 

Euphorbia dulcis L.  Katibořic bei B. Skalic (Čf) ! Říčan : Wald 

bei Jevan (Čf). Theresienthal bei Gratzen! 
Euphorbia angulata Jacq. Prag: im Kimdraticer Wald (PÍ) ! Vor 

Davle  auf den Lehnen  der  am rechten Moldauufer gelegenen 

Seitentháler háufig (V). 
Euphorbia palustris L.  Melnik: Wiese Turbovka  bei Kelštic, 

mit Serratula (PÍ)! 
Euphorbia Gerardiana Jacq. Um Nelahozeves háufig, bei Hleď- 

sebe (Kb). Obstgarten bei Bakov bei Zlonic (Bk)! 
Euphorbia amygdaloides L. Pardubic:  auf der Nemošicer Lehne, 

dann  am Feldraine  bei Vostřešan  (J)!   Chrudim:  ausser  bei 

Strádov  auch  im Kochanovicer Thiergarten, aber vereinzelt (Z) ! 
Euphorbia lucida W.K. Gr. Kostomlat bei Nimburg (V). 
Euphorbia  v i r g a t a W.K.   Prag : St. Prokop, Feld bei der ehe- 

maligen Muhle (J)! Feld beim Gloriett der Cibulka (J)!  Felder 

zwischen Welwarn und Černuc (Kb). Schlan: gegen Knovíz (Bk)! 

Ladowitz zwischen Dux und Bilin (F). 
Mercurialis  annua  L.  Um Pardubic  und Chrudim  háufig (J)! 
Alnus incana DC. Jungbunzlau: in den Choboty und im Hradecer 

Thale ziemlich zahlreich (Hz)! Theresienthal bei Gratzen! 
Alnus viridis DC.   Gratzen :  auch auf den Hiigeln vor der Stadt 

von der Station aus! 
Betula pubescens Ehrh. Neuhaus: in den Wáldern iiber Svoboda's 

Miihle (St)! 
f Castanea  sativa Milí.  Am Kuněticer Berge bei Pardubic  ein 

alter grosser Baum (J)! Wopparner Thal bei Lobositz; im Eich- 

gebiisch unterhalb der Kubačka gegen Dubkovic (C). 
t Salix Schraderiana Willd. (?) (S. bicolor Tausch !). Gratzen am 

Bache bei Neugebáu im Theresienthale mehrere Stráucher, wahr- 

scheinlich angepflanzt!  Am Bohmdorfer Teiche beim Forsthause 

Jakule (T)! schon fruher von Kalbrunner als „S. bicolor Ehrh." 

angegeben. (Wohl hybrid aus S. phylicaefolia L. (Fr) und aurita L.) 
Salix viminalisXpurpurea (S. rubra Huds.). Theresienthal bei 

Gratzen ! 
Salix repensL.  ajgenuina.  Bei Lissa háufig (J).  Bilichover 

Wálder (Kb). 

h)  rosmarinifolia  (L.).   Prag:  oberhalb  Hodkovičky im 

Wiesen graben mit S.  cinerea (C & Ha)!  Wiese westlich von 

Rudig (Čf)! 


55 

Salix cinerea X repens (rosmarinifolia). Wiesengráben bei 

Hodkovičky mit den Stammformen (C & Ha)! 
Parietaria officinalis L. Jungbímzlau : Neuberg im Parke (Hz)! 
Atriplex nitens Schk.  Um Welwarn, besonders um die Zucker- 

fabrik, háufig (Kb). Oupor bei Melnik (PÍ)! Lobositz (C). 
Schizothecahastata Čel. Bahnhof bei Koniggrátz (U)!Welwarn (Kb). 

Elbufer gegentiber Lobositz (C)! 
Schizotheca oblongifolia Cel. Um Welwarn háufig (Kb). Lobo- 
sitz gegen die Weinberge;  Steinbruclie in  Gross-Černosek (C)! 
Schizotheca tatarica Cek (Atripl. laciniata Koch). Um Welwarn 

háufig (Kb). Mauern in Pistian bei Lobositz (C)! 
Schizotheca  rosea  Čel.  Unter-Polanky  bei  Hohenbruck  (U). 

Welwarn (Kb). 
Chen o pódium rub rum L. Oupor bei Melnik (PÍ)! 
C h e n o p o d i u m u r b i c u m L. (a. d e 1 1 o i d e u m). Adler-Kostelec nur 

an einer Stelle in der Stadt (Hs) ! Slatina unter der Hasenburg (C) ! 
Chen op o di um murale L. Welwarn (Kb). 
Chenopodium opulifolium Sclirad.  In Kladno und Hof Hrabic 

(Wt) ! Gross-Černosek (C) ! 
Chenopodium ficifolium Sm. Welwarn (Kb)! Schlan: Gemúse- 

felder und Strassengraben bei Michálelťs Miihle (Bk)! 
Salsola Káli  L. Welwarn: bei Gross-Bučina, Uha (Kb). Woleško, 

Felder zwischen Pistian und Černošek (C). 
Polycnemum ar ven se L. (a. minus). Welwarn: bei Uha, Chržín 

und an der Bahn gegen Kralup (Kb). 
Albersia blitum Kunth.  Chrudim: in Gárten háufig (Z)!  Felder 

bei Kladno (Lichtnecker). 
Amarantus silvestris Desf.  Prag: im unteren Theile des Stra- 

hover Gartens am Laurenziberg, in Menge (F) ! 
Rumex maritimus L.  a) aureus.   Grosser Teich  bei Waltsch 

(Čf ) ! Klosterle, Schlackenwerth (ders.). Němčicer Teich bei Neu- 

gedein (dort mit K. palustris Sm.), in Trne bei Chudenic (Čf)! 
Rumex obtusifolius L. h) agrestis. Bachufer bei Skuhrov bei 

Melnik (PÍ) ! Oberhalb Joachimsthal (Čf). Klattau, Košenicer Hof 

bei Chudenic! 
. Rumex obtusifolius X crispus (R. pratensis M. et K.). Unhošt 

(F).  Kotěschau bei Petersburg mit den Eltern (Čf)!   Chudenic: 

beim „Bad" und  im Stádtchen  an der Strasse  nach Vyšensko 

mit den Eltern ! bei Lucie, Kaničky, Hráz bei Merklín, Svrčoves 

(Grillendorf) bei Dolan (Čf)! 


56 

Riimex maritimus (aiireus) X erispus. Blátter etwas kraus, 
lánglich, die oberen lanzettlich, in den Blattstiel verschmálert. 
Die unteren Scheinwirtel etwas entfernt, die iibrigen sehr ge- 
náliert, zumeist von Bláttern gestiltzt, niir die ober sten 
blattlos. Klappen Seckig-eiformig, zugespitzt, herzformig, er- 
haben netzaderig, b e i d e r s e i t s m it m e h r e r e n 1 a n z e 1 1 1 i di- 
pfriemlichen, verlángerten, theilweise aber kurzen 
Záhnen. Schwielen lanzettlich, gelblich oder gerothet. 
Der vorgenannte Bastard (R. pratensis), obwolil áhnlich, unterscheidet sich 

durcli grosstentheils blattlose Scheinquirle, viel kurzere, weniger pfriemliche Zahne 

und dickere Scliwielen der Fruchtklappen. — Die Beschreibung, die Haussknecht 

von seinem R. obtusif. X crisp. (R. fallacinus Hkn.) giebt, passt nicht ganz auf unsere 

Form, die jedocli den angezeigten Bastardcharakter sebr evident zur Schaii trágt. 
Klosterle:  im Thale oberlialb Ketwa am Bache (Čf ) ! 

Rumex hydrolapathum Huds. Torfe bei Lissa ! Stein-Žehrovic 
bei Lahna (Wt)! Tiimpel vor Praskowitz; im Wopparner Thale 
am Teiche bei der Neumiihle (C)! 

Rumex acetosa L. h) thyrsiflorus (Bluff et Fing. sp.). Zwischen 
Gross-Priesen und Welchen (F)! 

Polygonům bistorta L. Rudig, Duppau (Čf). 

Polygonům minus Huds. Chudenic: Wiesen am Šepadler Teich 
in Menge, roth und weissbliihend ; am Merkliner Teich auch 
weissbliihend ! Filirschteich bei Waltsch (Čf). 

Polygonům dumetorum L. Am Rothen Bach beiWelwarn (Kb). 

Daphne mezereum L. Černá bei Pardubic, „na Kamencích" bei 
Holic (J)! Farářství bei Turnau (Běloíilávek) ! „Valy" bei Češov 
reichlich ; Bilichover Wálder (Kb). Berge und Wálder bei Welchau, 
Klosterle, Waltsch, Duppau, Kriegern (Čf). 

Thesium rostratiim M. & K. Im zweiten Bilichover Parallelthal 
auf einer Waldwiese im Thonboden, mit Schoenus nigricans, Cir- 
sium pannonicum u. s. w. in betráchtlicher Menge! (Zweiter si- 
cherer Standort in Bohmen, von Kabát aufgefunden). 

Thesium pratense Ehrh. Pilsen (Zden. Jahn)! Bei Buchwald 
náchst Ferchenhaid im Bohmerwalde (Ha) ! 

Thesium inter medium Ehrh. Zwischen Chržín und Sazená bei 
Welwarn (Kb). 

Thesium montanum Ehrh. Am Fuss des Egerberges bei Klosterle 
(Čf)! 

Loranthus europaeusL. „Valy" bei Cešov, ziemlich reichlich 
(Kb). Nelahozeves: im Zádušní háj (ders.). Bei Jungbunzlau 
háufig (Hz)! 


57 

V i s c u m album L. Bei Male nachst Cliotěboř auf Apfel- und Birn- 
báumen, breitbláttrig (D) ! Im fitrstlichen Parke bei Heřman- 
Městec, auf Pappeln, sehr breitbláttrig (J) ! 

Aristolochia clematitis L. Hochweselí: Feld unter dem Kircli- 
hofe (Kb). Chrudim: in Worel beim Hofe sehr reichlich (Z). 

2. Sympetalae. 

B r y o n i a alba L. Im Gestein am Oberbrenntenberg bei Pomeisl (Čf) ! 

Phyteuma spicatum L. Hoher Reinstein bei Waltsch, Chlum bei 
Pomeisl (Čf). Heimichschlag bei Neuhaus (St). 

Phyteuma orbiculare L. Wald Chropotín bei Bolehošť (U)! 
Dymokur: uber dem Jakobsteiche einzeln (Hz)! Wiesen bei 
Dvorce nachst Lissa, háufig (J, Kh). Bilichover Wálder (Kb). 

Campanula glomerataL. Um Koniggrátz háufig ; Hohenbruck und 
Hochoujezd, Hrádek bei Nechanic, Unter-Přím, Wald Ouliště bei 
Piletic, zwischen Sendražic und Račic (U) ! Chrudim (Adámek) ! 
Košťál bei Trebnitz (C) ! Fuss des Egerbergs bei Klosterle ; 
zwischen Bad Giesshíibel und Rodisfort, Chlum bei Pomeisl, um 
Waltsch (Čf)! Moldaufelsen bei Křenek oberhalb Worlík zahl- 
reich (Ci) ! 

Campanula bononiensisL. Lobosch ; im Wopparner Thal gegen- 
ůber der Kaisermiihle (C)! 

Campanula latifoliaL. Siidbohmen (erster Standort): Bad St. 
Margareth bei Prachatic '^) (Frau Jelínek-Doubek) ! 

Adenophora liliifolia Bess. Leitmeritz : auch bei Nemtschen in 
der Mulde zwischen Matrai und dem Lerchenberge (C) ! unweit 
des Babina'er Standorts. 

X a n t h i u m. s t r u m a r i u m L. Um Jungbunzlau háufig (Hz) ! Welwarn, 
Uha, Minkovic (Kb). 

Xanthium italicum Mor. Elbufer in Kelštic bei Melnik (PÍ)! 

Xanthium spinosum L. Am Bahnhof bei Pardubic einmal (J)! 
An der Strasse von Welwarn nach Weltrus (Kb). 

Lapsana communis L. a) glabrescens. Stengel schlapp, 
dúnn, schwachkantig, entfernt bebláttert, unterwárts flaumig oder 
rauhhaarig, o b e r w á r t s kahl oder mit zerstreuten Dril- 
s e n h a a r e n. Blátter oberfláchlich geschweift-gezáhnt, d i e obo- 
řen einfach. Bliithenstand langzweigig, locker, mit einer 
geringeren Žahl grosserer Kopfchen, deren Stiele  z. Th. mehr- 

*) Das vorliegende Exemplár hat 2blnthige untere Traubenzweige und an der 
Basis der Bliithenstiele inserirte Vorbláttchen ! 


58 

mals lánger als die Hiille. Hievon giebt es oberwárts am 
Stengel ganz kalile und melir oder weniger driísenliaarige Formen 
(f. pubescens Klett und Richter Fl. v. Leipzig 1830), welcb' letz- 
tere in der Behaarung den Úbergang in h) bilden. Dies die 
allgemein verbreitete Form. 
^ h) hirsiita Peterm. fl. lips. excurs.*) (/S. pubescens Rchb*'^). La- 
psana pubescens Bernh.?). Stengel kráftig, steif, vielkantig- 
gefurclit, reichblátterig, typisch iiber 2' hoch, oberwárts 
nebst Ásten und Eispenzweigen die lit drilsenliaarig, nur 
die kurzen Kopfstiele und Hiillen kalil oder fast kabl. Blátter 
genáhert, schárfer gesciiweift-gezáhnt, bis hoch hinauf am 
Stengel leierformig mit ovaleni spitzen Endzipfel und 
kleinen schmalen Seitenzipfeln. Bliithenstand reichástig, d o 1 d e n- 
traubig-rispig; Doldentrauben am Ende des Stengels und der 
Áste gedrungen reich kopfig; Stiele der kleineren Kopf- 
clien solang oder wenig lánger als  dieHúlle. 

Eine ausgezeichnete, nocli weiter in der Nátur zu priifende, nur von -weni- 
gen Floristen erwálinte Form, von so eigenem Habitus, dass man sie, gábe es 
nicht gewisse Úbergangsformen, zunáchst fúr eine eigene Art halten mochte. 

Bei Potenstein an der Strasse  nach Sopotnic,  etwa  gegeniiber 
dem Maierhofe Berná, in Mehrzahl (Háusler)!  Franzensbad? (Braclit 
1837)!   Dieser Standort darům nicht ganz sicher, weil  beini Zettel, 
der einfach nur Lapsana communis lautet, auch ein Exeiiipl. der Var. 
a) liegt und moglicher Weise eines der beiden ungleicharti gen Exem- 
pláre, und vielleicht  gerade  ž>J, im Herbar unter Yerlust eines  an- 
deren Zettels zufállig zur Brachťschen Etiquette gekommen ist. 
Arnoseris pusilla Gártn. Westlich von Rudig mehrfach; zwischen 
Rudig und Kriegern, zwischen Petersburg und Woratschen (Vo- 
ráče),  Jechnitz: bei Kotieschau, Podersam:  vor dem Eichberge 
(Čf)! 

Crepis rhoeadifolia M. B. Zwischen Saaz und Weletitz bei der 
Ziegelei;  Basaltberg Chlum bei Měcholup [Michelob],  zwischen : 
Měcholup und Schellesen [Železná] ; Eisenbahndamm bei Rudig(Čf ). 
t Crepis nicaeensis Balb.  Wiesen bei Elbe-Kostelec (V). 


*) „elatior, tri-quadripedalis, valida, caulis erassus, sulcatus, densissime  glan- 

duloso-hirsuto-villosus, folia hirta, acuta, subsinuato-dentata, petiolo louge 

auriculato." (Peterm. fl. lips. sec. Cl. Ueclitritz). 
**) „Denso indumento fere tomento tota obducta, canescens, liumilior (?), folia 

breviora, panicula  corymbosa, magis  contracta.  Nur  auf liochgelegenen, 

sonnigen Aeckern."  Rchb. Fl. germ. excurs. 


59 

Crepis praemorsa Tauscli. Chrudim: Wiesen „v Ěišti" nicht 
háufig (Z).  Kladno: Lehne bei Hnidous (Bk)! 

Crepis paludosa Monch /3) brachyotus Čel. Wiese westlich 
von Rudig (Čf) ! 

Hieracium floribundum Wimm. Jungbunzlau: bei Zámost 
und Pěčic selten (Hz)! Erzgebirge: bei Ober-Wiesenthal (Čf ) ! 
und um Weipert íiberall in vielen, sehr háufig auch in gabel- 
ástigen Formen (F)! Lomnic a. Lužn. : Ufer des Teiches Naděje 
(Wm) ! 

Hieracium pratense Tausch. Welchen bei Gross-Priesen (F)! 
Lomnic : beim Hofe Šaloun spárlich (Wm) ! 

Hieracium collinum Gochn. Tausch.*) Bergwiesen bei Welchen 
bei Gross-Priesen (F) ! *-') Berg Dewisch gegeníiber Welchau bei 
Schlackenwerth (mit H. praealtum genuiuum) (Čf) ! 

Hieracium cymosumL. a)poliotrichum Wimm. Zwischen 
Saaz und Weletitz (Čf).  In Bohmen die verbreitete Form. 

h) piibesceiis Wimm. (Lindb.) (H. glomeratum Frol. p. pte, 
H. cymigerum Bchb.). Stengel, Blátter, Liflorescenzstiele und 
Hiillkelche mit spárlicheren kurzen Borsten, die beiden letzteren 
aber mit reichlichen schwarzen Drilsenhaaren. Kopfchen etwas 
grosser, — Hieher H. attenuatum Tausch hb. boh. ! 
Bei uns wohl selten, wenigstens selten beobachtet; scheint mehr 

nordliche Form.   Bei  Karlstein  (Tausch)!  Erzgebirge:  Wegránder 

zwischen Weipert und Neugeschrei (F) ! Schatzlar (nach Nág. & Pet.). 

Hieracium setigerum Tausch. Am Ratschenberg náchst dem 
Bielaflusse bei Stadic (Wiesbauer). 

Hieracium S c h m i d t i i Tausch. Prag : Felsen vor der Jenerálka 
(Čf) I Ám Ratschenberg bei Stadic, Phonolith (Wiesbauer). Heckel- 
berg bei Klosterle (Čf) ! Kieselschieferfelsen bei Waffenhammer 
bei Warta (ders.)! Am Debisch gegeniiber Welchau unweit 
Schlackenwerth (ders.) ! 

*) Nágeli und Peter erkláren wiederum das H. pratense Tauscli fúr das wahre 

H. collinum Gochn., was meiner Úberzeugung nach. gewiss irrig ist. 
**) Freyn hált diese Pflanze fiir ein H. pratense X praealtum (nach Freyn selbst 
rz H. arvicola Nag. et Pet., obwohl die Autt. dieses bestimmt fiir nicht 
hybrid erkláren), ich sehe aber ausser kiirzeren, schwácheren Borsten als 
gewohnlich avif der Oberseite der sehr lang blattstielartig verschmálerten 
Blátter keinen besonderen Unterschied von H. collinum, namentlich in den 
Kopfchen nicht und mochte daher das Consortium von H. pratense und 
praealtum fiir zufállig halten. Wáre dies dennoch obiger Bastard, so wáre 
ein solcher von echtem H. collinum schwer zu unterscheiden. 


60 

* Hieraciiim graiiiticum Schulz bip. Grundblátter zahlreich,  ge- 
stielt,  etwas  derb,  steiflich,  seegrun,  eiformig bis  lánglich, 
stumpf oder spitz, am Grunde gerundet bis herzformig, 
entfernt kleingezáhnt  oder am Grunde  grobgezáhnt,  am Rande 
und ofter auch auf der Oberseite borsthaarig,  unterseits am 
Mittelnerven und am Blattstiel zottig.   Stengel  Ibláttrig  oder 
blattlos, unten zerstreut borstig, sonst kahl, oben sammt Bluthen- 
zweigen sternhaarig und mit zerstreuten,  feinen,  schwárzlichen 
Driisenhaaren, doldentraubig, meist nur 3 — 5kopfig, mit geraden 
oder etwas bogigen  Kopfstielen.  Kopfchen  breit,  baucbig. 
Hiillschuppen  langzugespitzt,  dunkelgriin,  am Rande blass 
und besonders  jung Aveissíilzig,  sonst feinborstig und oberwárts 
gewimpert. Blumenkronen kahl, goldgelb. Griffel gelb. 
Durch die bauchigen Kópfe und deren, wie íiuch der Kopfstiele, Behaarung 
die gelben Griífel und die seegriine Farbe der mehr weniger steifborstigen Blátter dem 
H. Schmidtii sich anreibend, aber durch die Blattform dem H. murorum sich náhernd. 
Var. quar čiti cum (H.  quarciticum Freyn in scheda ad interim!). 
Blátter etwas minder steif,  dunkler gesáttigter seegrun, oft ent- 
schiedener herzformig,  ofter unterseits purpurroth gefárbt,  auf 
der Oberseite (wie librigens bei var. typicum Uechtritz auch) 
ziemlich kahl oder nur gegen die Spitze zerstreut feinborstig, 
Borsten feiner und minder steif. Ligulae kurz, nur um ^/g lánger 
als der Hiillkelch. H. 20—25 cm. 
Durch die feinere Behaarung náhert sich diese Var. auch dem H. praecox 
Schulz bip.!  welches auch graugriine und nicht derbe Blátter besitzt, aber keine 
bauchigen Hullen wie H. graniticum und Schmidtii, und wohl kaum von H. mu- 
rorum zu trennen ist.  Úbrigens variirt die Stárke und Steifheit der Borsten bei 
den máhrischen Formen des H. graniticum auch sehr; bei var. multisetum Uechtr. 
sind sie so steif wie bei H. Schmidtii, bei var. typicum Uechtr. wenig stárker als 
bei unserer Form.  Die Ligulae sind bei der máhrischen Pflanze betráchtlich lánger, 
fast doppelt so lang als der Hullkelch.  Freyn hat laut scheda unsere Form nur 
vorláufig als Art benannt,  indem er sich das Urtheil iiber deren Stellung noch 
vorbehielt. R. v. Uechtritz, der die Form gesehen hat, spricht sich brieflich nicht 
bestimmt uber sie aus,  indem er sagt,  dass  sie vom H. graniticum  „vielleicht 
wirklich verschieden ist,  obwohl dieses auch variabel genug auftritt."  Mir er- 
scheinen  aber die Unterschiede des H. quarciticum doch  schon jetzt nicht aus- 
reichend zur specifischen Trennung vom H. graniticum. 

Bliiht Ende Mai bis iiber den halben Juni hinaus, gegen Ende 
dieses Monats zumeist schon verblúht und fruchttragend. Prag: im 
Šárka-Thale auf den Quarzitfelsen gegenuber der Generálka (1884 
von Freyn entdeckt)!^) 

*) H. graniticum fehlt in Garcke's Fl. v. Deutschl.  leh sah es von „Basalt- 
klippen, des Herzsteins bei  Elgershausen unweit Cassel" (Zabel),  bereits 


61 

Hieracium  murorum L. a) genuinum.  Blátter von weicher 
Gonsistenz, oberseits grasgríín, weichbehaart und gewimpert. 

Hiezu /3) atrovirens (H. atrovirens Frol., H. mur. B. au- 
tumnale Scliulz bip.). Grundblátter triib dunkelgriin, unterseits 
blasser, stárker graugrún, oval oder lánglicli, nur klein gezáhnelt, 
am Grunde  abgerimdet oder in den lángeren Blattstiel herab- 


gezogen. So z. B. am Heckelberg bei Klosterle, Basalt (Cf) 


hj * cinerascens (Jord. sp., Fries Epicrisis, Hierac. europ. 
exsicc. n. 76!) Blátter derber, oval, drílsiggezálmelt, theilweise 
am Grunde deutlicher gezáhnt, bisweilen auch die inneren grob- 
gezáhnt, graugruulich, beiderseits und am Kande dicht 
borsthaarig, kurzgestielt, Blattstiel nebst Mittelrippe der 
Unterseite dicht und lang weisszottig. Stengel mit kleinem tief- 
stehenden Blatt, oben sammt Bliitlienzweigen mit reiclilichen 
langen Dritsenhaaren. — Die Pílanze Bordére's von Gédre in den 
Pyrenaeen ist ganz die unsrige, auch die Beschreibung in Grenier^s 
Fl. d. France passt gut, bis auf die gelblichen Griftel, die bei 
unserer und bei der Bordére'schen Pflanze wie bei H. murorum 
sonst rauchgrau sind. Es variirt aber die Griffelfarbe auch bei 
murorum genuinum bis ins Gelbliche.*) 

Auf Basaltfelsen bei der Lina-Scháferei bei Waltsch (Čf)! recht 
typisch. Auf dem Eichberge bei Podersam sehr schon, aber mit tief- 
gezáhnten oberen Bláttern (ders.)l 

Anmerkung. Obwohl dieses typische H. cinerascens recht auífallend aussieht 
kommen doch Úbergánge in a) genuinum, und zwar in /?. atrovirens vor. Eine solche 
mit weit weniger steifborstigen Bliittern sammelte mein Sohn am Adelsberge bei 
Waltsch, eine andere mit lánger gestielten, trubgriinen, spárlicher und weich- 
behaarten Bláttern, von denen nur die ersten steifborstig und kurzgestielt sind, 
derseibe am Heckelberge mit typischem /?) atrovirens. 
Hieracium gothicum Fr. Erzgebirge: Abhang des Sonnenwirbels 

bei Gottesgab (Čf)! 
Prenanthes purpurea L. Hochoujezd,  Týniště, Smiřic, Litic bei 
Potenstein (U) ! Brandeis a. Adl. (J) ! Prachower Felsen bei Jičín 
(Smolař). Kokořín (PÍ) ! Heřman-Městec : hinter Vyžic (Z) ! Buch- 
wald bei Jevan bei Schwarz-Kostelec (Čf)!  Strašíce (J)!  Um 


von Uechtritz dafiir bestimmt. Von diesem bemerkte Uechtritz, es komme 
dem H. quarciticum besonders nahé. 
O Auch das schlesische, von Uechtritz schon friiher als Var. des murorum 
erkannte cinerascens stimmt ganz mit dem von Waltsch tiberein, wie vom 
Hn. von Uechtritz, dem ich uberhaupt die Aufklárung iiber diese Forni 
verdanke, eingeschickte Exempláre bezeugen. 


62 

Waltsch,  Duppauer  Gebirge,  Schlackenwerth,  Klosterle  (Čf)I 

Neuhaus : Heinrichschlag, Margareth (St). Gratzen : auch im The- 

resienthale ! 
Lactuca perennis L. Hasenburg, Siittomer Berg, Lhota-Berg bei 

Mileschau (C). Am Abhang liber deiii Schreckenstein háufig! 
Lactuca quercina L. Jungbunzlau: bei Dolní Krnsko am rechten 

Iserufer selten (Hz)! 
Lactuca viminea Presl.  Bei Vrcovic náchst der Píseker Strasse, 

selten (Ci)! 
Lactuca saligna L. Koniggrátz : an der Strasse zwischen Bukovic 

und Dři teč (U).  Kladno :  an der Strasse nach Brandeisl (Wt) ! 

Wegránder zwischen Saidschitz und Kosel (C)! 
C h o n d r i 1 1 a j u n c e a L. Saaz : auch zwischen Holetic und Bukovina, 

und hinter Bukovina  gegen  Měcholup  háufig;  Sandboden  bei 

Piudig und Kriegern (Cf)! 
Willemetia hieracioides Monn. Gratzen : bereits im Theresien- 

thale, in niedrigerer Lage! 
Taraxacum palu stře DC. Lissa: Torfwiesen na Hrabanově! 
Hypochoeris  glabra L.   Kotěschau bei Petersburg;  um Eudig 

háufig (Čf)! 
Leontodon autumnalis L. j3) trichocephalus Neilr.  Felder 

und Kaine oberhalb Chudenic gegen Vyšensko ! 
Picris hieracioides L.  Měcholup, Waltsch, Pomeisl (Čf)! 
Tragopogon major Jacq.  Kladno (Wt)! Chlumberg bei Pomeisl, 

Wickwitz bei Schlackenwerth (Čfj. 
Scorzonera hispanicaL. Jungbunzlau : Abhang iiber Nepřevázka 

reichlich (Hz) ! Leitmeritz : auch am Weissen Berg bei Podivín (C) ! 
/3) * asphodeloides Wallr. Blátter verlángert,  schmal lineal, 

grasartig. 
j3) Am Suttomer Berg bei Lobositz (C)! 
Scorzonera humilis L. Im Háj bei Hochweselí (Kb). Bilichower 

Wálder (ders.). Říčan: gegen Louňovic (CP). Chotěboř (D)! 
Scorzonera parvi flora Jacq. Wiesen bei der Welwarner Zucker- 

fabrik, náchst Triglochin maritima, zahlreich! 
Scorzonera laciniata L.  Hnidous bei Kladno (Wt) !  Am Berge 

Chlum bei Pomeisl zahlreich (Čf)! 
Aster amellus L.  Leitmeritz:  auch zwischen Malitschen und Mi- 

řovic (C)! Liboritzer Wald bei Kriegern (Čf)! 


63 

f Aster frutetorum Wimm.  Chrudim:  Ufer der Chrudimka bei 

der Klobásov-Miihle, selten (Z) ! Im sog. Garrascli bei Lobositz (C) ! 
f Aster parviflorus Nees. Lehne bei Holic, zahlreich verwildert 

(J) ! Bylany bei Chrudim, náchst einem Garten (Z) ! 
f Aster novi Belgii L. Jungbunzlau im Gebiisch verwildert (Hz) ! 
t Aster laevis L.   Chrudim :  in Pisťov am Wege verwildert (Z) ! 
lnula salicina L. Waldschlag oberhalb Vranov bei Nassaberg (Z). 
lnula hirta L, Schlan: „v ostrově" bei Jedomělic (Bk) !  Suttomer 

Berg bei Lobositz (C). 
lnula conyza DC. Jičín: auch Prachower Felsen (Smolař). Wostray 

bei Mileschau,  Dreikreuzberg bei Gr. Černošek (C).  Berge um 

Podersam, Waltsch,  Oedschlossberg bei Duppau, Welchau,  Klo- 

sterle (Čf). 
f Helianthus tube r osuš L. Um Koniggriitz und Nechanic háuíig 

als Viehfutter gebaut und auch verwildert (U). Lehnen der Chotě- 

schauer Fasanerie, fíirs Wild gepflanzt (C) ! 
Bidens radiatiis x tripartitus (B. Polákii Velen.).  Am Šepadler 

Teiche bei Chudenic mehrfach, mit den Eltern (Čf j ! 
t Silphiiim perfoliatum L. Feld bei Hoch-Weselí (J) ! 
f Kudbeckia  laciniata  L.   Im Gebiisch  des  Klattauer Parkes 

nahé dem Bache in Menge verwildert! 
Achillea nobilis L. Leitmeritz : auch am Kahlenberg bei Hlinay ! 

im Wopparner Thale (C) ! 
Anthemis ruthenica MB. Sandílur westlich von Rudig (Čf) ! 
Anthemis tinctoria L. Um Waltsch, Petersburg, Rudig, Welchau, 

Klosterle, auch oberhalb Joachimsthal (Čf). 
t Chrys anthemům segetum L. Pardubic: Wiese an der Chru- 
dimka und Feld bei Brozan (J) ! 
Chrysanthemum  corymbosum L.  Koniggriitz:  Wald Ouliště 

bei Piletic, Hoch-Oujezd (U). Waltsch, Rudig háuíig, Welchau (Čf). 
Ar t emisi a pontica L.  Fasanerie bei Chotěschau, um Saidschitz 

und Kosel; Suttomer Berg bei Lobositz (C)!  Saaz: auch gegen 

Weletitz; Liboritz bei Měcholup (Čf j ! 
Filago germanica L. Jungbunzlau (/?. Hz)! Petersburg, Pomeisl, 

Kriegern (Čf). 
Gnaphalium norvegicum Gunn.  Gottesgab: am Sonnenwirbel 

und Spitzberg (Čf) ! 
Gnaphalium uliginosum L. /S. pilulare Koch.  Ufer des Še- 
padler Teiches bei Chudenic, zahlreich (Čf)! 
Gnaphalium arenarium L. Holetic bei Saaz, Rudig, Pomeisl (Čf). 


64 

Arnica montana L.  Wálder bei Říčan (CP).  Bilichover Lehne! 
Doronicum austriacum Jacq.   Bergwalder bei Puchers an der 

osterreichischen Grenze (Tj ! 
* Doronicum caucasicum M. B. (D. eriorhizon Guss., D. orientale 
Hoffm., D. Nendtwichii Sadler). Náchst verwandt mit D. parda- 
lianches L., wie dieses mit langen, beschuppten, an der Spitze 
fleischig-knollig verdickten, hier Grimdblátter bildenden und dann 
in den Bliithenstengel auswachsenden Ausláufern. Unterscheidet 
sicli von D. pardal. durch eine feinere, kiirzere Behaarimg, durch 
zahkeiche breite herzformige Grundblátter, einen nur 2 — Sblátt- 
rigen, meist einkopfigen, selten aus der Achsel des obersten 
Blattes einen zweiten gestielten Kopf treibenden Stengel. Von 
den Stengelbláttern ist das unterste gestielt, mit am Grunde 
mássig verbreitertem Stiele, den Grundblattern áhnlich, das 2te 
sitzend, mit grossen Seitenlappen herzformig umfassend. Die 
Hlillblátter sind lánger, gleichmássiger fein zugespitzt, lang- 
gewimpert, mit fast sitzenden spárlicheren Driisen bestreut; die 
Strahlblumen auch langer. In den Achsehi der Grundblátter an 
der stark verdickten Láuferspitze sitzt ein Bitschel langer Seiden- 
haare. 

Im Theresienthale bei Gratzen, in lichten Waldgebiischen, be- 
sonders in 3 verschiedenen Geholzen zwischen Neugebáu und dem 
Blauen Hause (Badhause), in grosser Menge, stellenweis ganz dicht 
stehend, reichlich blíihend und noch mehr Blattbilschel aus den Láufern 
bildend! (zuerst von P. Šavel, Kaplan in Wittingau, jetzt Pfarrer in 
Jinonic gefunden, in dessen Herbar dieses Doronicum dem Prof. Křížek 
aufíiel, der es mir zur náheren Bestimmung der Art 1884 libersandte, 
worauf ich Ende Mai 1885 in seiner Begieitung den Standort náher 
untersuchte). Obzwar das ganze Thal parkartig hergerichtet ist, so 
halte ich doch das Vorkommen fúr ein spontanes, weil eine neuere 
Ansiedlung nach der Ausbreitung und Massenhaftigkeit der Pflanze 
ausgeschlossen erscheint und es unwahrscheinlich ist, dass diese síid- 
europáisch-orientalische *), in unseren Gárten nicht vorkommende Art 
in álterer Zeit als Zierpílanze angepflanzt worden wáre. Ich bin 
vielmehr der Ansicht, dass diese Art hier in Bohmen, analog der 
Anthemis montana, einen weit nordwestlich vorgeschobenen Posten 
besitzt. Bluht vom Mai in den Juni. 


*) Verbreitung : Ungarn (Fúnfkirchen), Siebenbiirgeii; Serbien, Tiirkei, Griechen- 
land, Creta, Sicilien, Siid-Italien. 


65 

Doronicum pardalianches L. hat eine^ stárkere, lángere Beliaa- 
rung, besonders den Stengel oben sammt Kopfstielen dichter driisen- 
haarig flaumig bis zottig, an der Spitze minder verdickte Ausláufer 
mit zuř Bluthezeit am Stengelgrimde wenigen Grundblattern. Die 
Haarbiischel inihren Achseln sollennach Neilreich (Diagnos.) u. A. 
fehlen, was aber nicht richtig ist; nur sind die Haare nicht so 
lang und dicht, weniger auffállig. Stengel mehrbláttrig (5 — 8blát- 
trig), oben ofter verzweigt, mehrkopfig (doch auch nur Ikopíig). 
Die 2 untersten Stengelblátter gestielt, das 2te mit am Grunde 
grossohrig verbreitertem Stiel, die folgenden sitzend, mit kíir- 
žeren Lappen am Grunde halbumfassend, das dritte oft geigen- 
formig. Húllblátter meist kúrzer, rascher zugespitzt, driisenhaarig, 
die Strahlblumen meist kiirzer. 

Im Herbar des bobm. Museums liegt ein Exemplár von Ed. 
Hofmanu, angeblich vom Plessberge bei Abertbam im bohm. Erz- 
gebirge. Da auch Reichenbachs Iconographia fl. germ. angiebt, dass 
D. pardal. im sáchsischen Erzgebirge subspontan oder vielleicht spoután 
wáchst (bei Wildenfels, Hartenstein, Hártersdorf, nach Wankel! und 
bei Schwarzenberg nach Junghans !), so hábe ich im vergangenen Juni 
dieser Pflanze wegen den Plessberg besucht, aber keine Spur davon 
gefunden. Diese Art ist daher derzeit aus der bohm. Flora zu streichen. 
Senecio silvaticus X viscosus. Waldhau am Berge Hrušina 
bei Waltsch ; Kriegern : Waldschlag hinter dem Liboritzer Walde ; 
Chlumberg bei Pomeisl ; bei Petersburg im Waldhau zahlreich (Čf) ! 
Senecio barbar eaefolius Krock. Pechov bei Nekrasín nordlich 

von Neuhaus (Kh) ! 
Senecio  Jacquinianus Echb.   Gross-Bělč bei Koniggrátz  (U)! 
Unter-Přim bei Nechanic (ders.). Radelstein (C) !  Adelsberg und 
Prokopiberg bei Waltsch, Tannenberg bei Jechnitz, Oedschloss- 
berg bei Duppau, meist mit S. Fuchsii (Čf)! 
Senecio fluviatilis Wallr. Weidengebiisch am Elbufer bei Kelštic 

bei Melnik (PÍ)! 
Senecio rivularis DC.   Gratzen:  auch auf den Vorbergen íiber 
der Ebene und im Theresienthale ! Erzgebirge : um den Plessberg 
bei Abertham zahlreich! 
Petasites officinalis Monch. Prag: auch bei Lieben (V). 
Eupatorium cannabinum L. Jungbunzlau : Iserufer (Hz) ! Mceler 

Húgel (Ž).  Skuhrov bei Melnik (PÍ)!  Bilichover Lehne (C). 
Lappa major Gártn  Um Koniggrátz, Týniště (U). Chrudim selten 
(Z) ! Duhovce bei Lomnic (Wm) ! 

Tř. : Mathematlcko-přírodovědecká. 5 


66 

Lappa minor DC. Uin Koniggrátz verbreitet, Nechanic, Týniště, 
Potenstein (U). 

Lappa lomeiitosa X major (L. ambigua Čel.) Bei Klein-Holetic 
bei Saaz 1 Expl. unter zahlreichen Eltern (Čf)! 

* Lappa tomentosa X minor. Kopfe mittelgross , am Stengel 
traubig, am Ende der Áste ofter fast doldentraubig gebáuft, 
kurzgestielt. Hiillen schwach spinnwebig; áussere Hiillblátter 
liakig, die der innersten Reihen verbreitert, háutig, purparfarbig, 
mit ziemlich  gerader  oder  auch  ohne Stacbelspitze,  zahlreich. 

Im Bliithenstaud und den ziemlich kaMen Kópfchen áhnliclier der L. minor, 
aber durch die zahlreichen, gefárbten, nicht hakigen inneren Hiillblátter mit L. 
tomentosa tibereinstimmend. Mit L. macrosperma Wallr. hat dieser kaum zweifel- 
hafte Bastard, entgegeu Ascherson's Vermuthung (in Fl. v. Brandenbg.), wenig 
Áhnlichkeit. 

Chudenic: bei Lucie ein Exemplár unter den Eltern (Čf)! 
Cent aur ea phrygia L.  (C. pseudo-phrygia  C.  A, Mey.).  Nemt- 

schen oberhalb Leitmeritz (C). 
Centaurea paniculata Jacq.  Um Kladno itberall (Wt).  Ober- 

brenntenberg bei Pomeisl, Petersburg, zwischen Rudig und Krie- 

gern (Čf). 
I Centaurea  solstitialis  L.  Brachfeld  zwischen  Weingarten 

unter dem Lobosch (C) ! 
Carduus  crispus  L.  Mceler Walder gegen Loučen háufig (Ž). 

Oupor  bei Melnik,  háufig (PÍ) !  Wopparner Thal,  Wiesen vor 

Schonau bei Teplitz (C). 
Carduus acanthoidesXnutans. Jechnitz : zwischen der Mittel- 

mtlhle und Brettságe mit den Eltern ; Saaz : hinter Bukovina gegen 

Lhota (Čf). Vrcovice bei Písek (Ci)! 
Cirsium eriophorum Scop. Sehr verbreitet um Waltsch, Duppau 

bis Schlackenwerth ;  so bei Waltsch:  unter dem Adelsberg, am 

Hampelberge, Prokopiberg,  Ruině  Neuhaus;  am  Dewisch  und 

Stengelberg bei Welchau, Heckelberg bei Klosterle (Čf)! 
Cirsium canum Monch.   Ostlich:  noch bei Skutč!  Westlich:  um 

Waltsch und Rudig noch háufig, bei Petersburg selten ; Klosterle, 

zwischen Rodisfort und Schlackenwerth (Čf) ! 
Cirsium rivulare Link.  Bohm.-Skalic : Wiesen zwischen Dubno 

und Vysokov (Čf)! Skutč: Bergwiese im Walde uber dem Krouna- 

bache hart unter der Strasse nach Lhotky ! 
Cirsium  heterophyllum  All.   Zwischen  Schlackenwerth  und 

Wickwitz  am Wistritzbache ;  Gross - Spinnelsdorf bei  Klosterle 


67 

(Čf). Erzgebirge: oberhalb Joachimsthal (a); am Sonnenwirbel 
bei Gottesgab (Čf) ! 

Cirsium lanceolatum X eriophorum (C. intermedium Doll). 
Waldrand bei Vrutic nacbst Melnik (PÍ)! Oberhalb Welchau am 
Wege  nach Schlackenwerth  1  Expl.  mit C. lanceolatum (Čf)! 

Cirsium lanceolatum X acaule (f. superacaule, niedrig, dem 
acaule náher, vom Habitus des canum X acaule, jedoch von diesem 
besonders durch lánger bedornte Húllblátter verschieden, Blátter 
oberseits ohne Dornchen). Zwischen Schlackenwerth und Neudau, 
3 Expl. unter den Eltern (Čf) ! 

Cirsium ar ven se Scop. var. in canum. Schlackenwerth, am 
Bistritzbache ; zwischen Jechnitz und Y/oratschen im Gebilsch(Čf) ! 

Cirsium oleraceum X acaule (C. rigens Wallr.). Dobrovic: in 
der Pěčicer Fasanerie ziemlich selten (Hz) ! Mileschauer : am 
Bach unweit der Paschkapole (C). Zwischen Rodisfort und Schlacken- 
werth und zwischen diesem und Wickwitz (Čf) ! 

Cirsium oleraceum X palu stře (C. hybridům Koch). Rečkov 
bei Weisswasser, bei Debře nachst Jungbunzlau (Hz) ! Unhošt 
(F).   Krnčíthal  bei Kladno (Wt) !  Vyšensko  bei Chudenic (Čf)! 

Cirsium oleraceum X canum (C. tataricum W. & Gr.). Konig- 
grátz : beim Bahnhof und bei Březhrad (U) ! Studánka bei Par- 
dubic (J) ! Chrudim : bei Klobásov (Z) ! Unhošt (F). Wopparner 
Thal (C)! Unter dem Kletschen gegen Weiss-Oujezd; Schonau 
bei Teplitz (ders.). Waltsch, Klosterle (Čf) ! 

Cirsium oleraceum X h éter o phy 11 um (C. affineTausch). Erz- 
gebirge: Wiesen beiderseits der Grenze zwischen Weipert und 
Stahlberg  (und bei der sáchsischen Haltestelle Bárnstein)  (F) ! 

Cirsium canum X acaule (C. Winklerianum Čel.). Leitmeritz: 
Langes Loch bei Kundratic (C) ! 

Cirsium palustre X canum (C. silesiacum Schulz bip.) Chrudim: 
bei der Klobásov-Miihle (Z) 1 Krnčíthal bei Kladno (Wt) ! Wiesen 
bei Waltsch, Rudig, Klosterle (Čf)! 

CirsiumpalustreXheterophyllum(C. Wankelti Reich.). Erz- 
gebirge: Wiesen beiderseits des Grenzbachs bei Weipert; bei 
Eichwald nachst Teplitz einzeln (F)! Bohmerwald: bei Bohm. 
Eisenstein einzeln (F). Bohm. Rohren an der Strasse nach Kusch- 
warta (Ha) ! 

Car lina acaulis L. /3. caulescens. Písek: Zadusí bei Vrcovic 
(Ci)! Vitice an der Blánic bei Vodňan (Lehrer Brátka)! 

Echinops sphaerocephalus L. Hleďsebe bei Weltrus (Kb). 


68 

Tricliera silvatica Sclirad. (Scabiosa silvatica L.). Waltsch : unter 

dem Filirscliberge ; bei Schlackenwerth (Čf). 
Scabiosa  columbaria L. (genuina).  Wald bei Hoch-Oujezd bei 

Hohenbruck (U).  Kladno: im Krnčíthale bis gegen Libušin, im 

Hochwalde (Wt,  als  S.  lucida,  mit  blauvioletten  und purpur- 

rothen Blíitlien)!  Kaliler Berg  bei Borec  im bohm.  Mittelgeb. 

Langes Loch bei Kimdratic nachst Leitmeritz (C).  Pilsen: auch 

aiif  dem Abhang  am  Grossen Teiche  bei Bolevec,  blauviolett 

und purpurroth bliihend! 
Scabiosa  ocliroleuca L.  Podersam,  Rudig,  Kriegern,  seltener 

bei Waltsch und Duppau; um Klosterle háufig (Čf)! 
Scabiosa suaveolens Desf.  Prag:  Anhohen bei  Vysočan (V). 

Mšeno bei Budín (Bš)! Ríp (Hz)! Im Kokoříner Thal zerstreut; 

Waldwiese oberhalb Vrutic bei Melnik selten (PÍ) ! Zwischen Men- 

thau und Skalitz auf Sandstein ; „na horách" bei Doxan, Lukavec 

unweit Lobositz ;  Tanzberg bei Saidschitz (C) !  Liboritzer Wald 

bei Kriegern; Kalklehne bei Liboritz nachst Měcholup [corrump. 

Michelob] (Čf). 
Valerianella auricula DG. Hopfenfeld am Liboritzer Walde bei 

Kriegern (Čf)! 
Asperula cynanchica  L.  Um Waltsch, Pomeisl, Oleschau bei 

Duppau (Čf). 
AsperulatinctoriaL. Kletschenberg bei Mileschau (C) ! Eichberg 

bei Podersam, Ghlumberg bei Pomeisl (Čfj. 
Asperula galioides MB.  Pardubic: Nemošicer Lehne, bei Čivic 

(J) ! Heckelberg und Egerberg bei Klosterle (Čf) ! 
Galium  aparine  W.  u.  Grab.   y)  spurium  (G.  spurium L.). 

Hopfenfeld unter dem Liboritzer Walde bei Kriegern (Čf)! 
Galium tricorne With. Felder um Schlan (Bk)! 
Galium cruciata Scop.  Ratibořic bei B. Skalic (Čf).  Pardubic, 

Chrudim (J)! 
Galium rotundifolium L.  Bei Loučen und Mcel (Hz)!  Adels- 

berg bei Weltsch, Heckelberg bei Klosterle, Wickwitz (Čf)! 

Lonicera nigra L.  Wildenschwert : Abhánge bei Landsberg (V). 

Chotěboř (D)! 
Sambucus racemosaL.   Chrudim:  auf der  Podhůra u. a. (Z). 

Kokoříner Thal:  unter der Múhle Podhrad (PÍ)!  Um Waltsch 

und Duppau, Welchau,  Schlackenwerth, Klosterle, Sonnenwirbel 

bei Gottesgab (Čf)! 


69 

Sambucus ebulus L. Chotěboř (D)! Um Hocli-Weselí háufig 
auf Áckern, besonders bei Zběř (Kb), Granatbach iiber dem 
Kadelstein, Fuss des Kusov bei Staray (C) ! Hackelberg bei Klo- 
sterle, Wistrizbachthal zwischen Wickwitz und Schlackenwerth (Čf). 

AdoxamoschatellinaL. Koniggrátz : wilder Park in Správčic (U). 
Im Háj bei Hochweselí und „Valy" bei Češov (Kb). Um Par- 
dubic, Chrudim háufig (J) ! Kuttenberg (F). Park von Weltrus (Kb). 
Neuhaus (St). 

Vinca minor L. Koniggrátz: Wald Ouliště oberhalb Piletic, bei 
Sadová, Hrádek bei Nechanic, Chvojno (U) ! Pardubic : auch bei 
Černá, blíihend (J) ! Chrudim : Waldrand zwischen Lhota und 
Sobětuchy (Z). Hochweselí: im Haine bei Stříbrníc viel und 
jáhrlich blíihend; „Valy" bei Češov nicht bliihend (Kb). Laub- 
wald unter dem Wostray bei Mileschau (C) ! Gratzen : im The- 
resienthal beim Badhause im Gebiisch, nicht háufig, aber bliihend ! 

Vincetoxicum officinale Monch. Bei Koniggrátz sehr selten: 
im Walde Ouliště bei Piletic (U) ! Eichberg bei Podersam, Berge 
bei Pomeisl (Čf). 

Menyanthes trifoliata L. Sumpf bei Gross-Bělč mit Calla, Ci- 
cuta, Oxycoccos in Masse (hier „vodní jetel" genannt), bei Tý- 
niště und Krňovic (Uj! 'Chotěboř (D)! Bach Wlkawa bei Lissa 
(J). Vrutic bei Melnik (PÍ) ! Schlan : bei Hnidous mit Carex nu- 
tans (Bk) ! Um Kudig háufig (Čf). Ěíčan (CP) ! 

Gentiana cruciata L. Wostray bei Mileschau; im Wopparner 
Thal bei der Ruině (C) ! 

GentianapneumonantheL. Neukoniggrátzer Wald mehrfach (U) ! 
Pěčicer Fasanerie , zahlreich (Hz) ! Am Palác-Berge bei Heř- 
manov-Městec (Z)! Písek: Zadusí bei Vrcovic, mit Serratula 
tinctoria (Ci)! 

Gentiana ciliata L. Brandeis a. Adl. auf Kalk, Skrovnice Velká 
(J) ! Javůrka bei Holic auf Kalk (J) ! Chotěboř (D). Křivic bei 
Týniště spárlich (U). Prachovic bei Podol Vápenný (Z)! Welwarn: 
Kalklehnen náchst Radowic, Kalklehne oberhalb Hleďsebe reich- 
lich (Kb). Bechlín bei Raudnic (Vejdovský) ! Horka bei Libo- 
chovic (Bš)! Leitmeritz: auch zwischen Malitschen und Miřovic 
reichlich (C). 

Gentiana amarella L. (genuina). Skrovnice Velká bei Brandeis 
a. Adl. (J) ! Hnidous bei Kladno (Wt) ! 

Gentiana germanica Willd. Chotěboř (D)! Bohm.-Trilbau (J)! 
Mekl bei Duppau (Čf). Písek: zwischen Vlastec und Kasina 
hora (Ci)! 


70 

P) calycina Čel. Waldrander bei Kladno und Libušin (Wt) ! 

Feuchte Wiese am Fuss des Mileschauers (C)! 
Erythraea linar iaefolia Pers.  Oupor und Skuhrov bei Melnik 

(PÍ) 1  Sumpfgráben  an  der  Bahn  zwischen  Woleschko  und 

Hrobec (C)! 
Erythraea ramosissima Pers.  Chotěboř (D) !  Am Granatbache 

unterhalb Starej (C)!  Zwischen Rudig und Kriegern (Čf).  Chu- 
denic: am Wege vom Badhaus nach Kaniček, spárlich! 
Asperugo procumbens L. Svitkov bei Pardubic (J)! 
Echinospermumlappula Lehm. Kuněticer Berg bei Pardubic ( J) ! 

Um Welwarn háufig (Kb). 
Echinospermum deflexum Lehm.  Bei Mileschau auch am Wo- 

stray, besonders auf der Blosse gegen Leinitz (C)! 
Omphalodes scorpioides Schrank.  B. Skalic: am Wege nach ; 

Ratibořic, vor dem Forsthause (Čf) ! „Valy" bei Češov spárlich (Kb)." 
Myosotis  sparsiflora Mik.   Chlum bei Jungbunzlau (Hz)!  Um 

Pardubic und Chrudim verbreitet (J) ! Libušin bei Kladno (Wt) ! 
Myosotis  caespitosa F.  Schultz.  Wlkawabach  bei  Lissa  (J). 

Grosser Teich bei Neudorf bei Waltsch (Čf)!  Jechnitz, Peters-' 

burg (ders.).  Chudenic: auch beim Šepadler Teiche, am Teiche 

Lotrov ! Neuhaus (St) ! 
Myosotis versicolor Sm. Chotěboř: am Rande der Pfarrerwiese 

za Koukalkou (D)! Říčan: Feld beim Teiche Vyžlovka (Čf)! 
Lithospermum officinale L.^^Pardubic : bei Dražkovic, Jesničan 

(J) ! Libušin bei Kladno (Wt) ! 
Lithospermum purpureo-coeruleum L. Kalklehne oberhalb 

Hleďsebe, Zádušní háj bei Nelahozeves (Kb). Libušin bei Kladno 

(Wt)! Berg Lhota bei Mileschau (C). 
Cerinthe minor L. B. Skalic: auf Brachen und Bahndámmen (Čf)! 

Um Koniggrátz mehrfach: bei Blešno, Piletic, Hoch-Oujezd; bei 

Chvojno (U). Um Chrudim nicht selten (Z). Bei Mcel „v hájich" 

háufig (Hz) !  Melnik (PÍ) !   Unter  dem Eichberg  bei Podersam 

gegen Rudig, unter dem Oberbrenntenberg bei Pomeisl (Čf). 
Pulmonaria angusti folia L.  Jungbunzlau:  bei Josefsthal und 

„v Chobotech", hier zahlreich (Hz)!  Thal Vůznice bei Neu-Joa- 

chimsthal (Schiífner et Hora)! 
Nonnea pulla DC. Um Chrudim zerstreut (Z) ! Zwischen Saaz und 

dem Pertsch, Podersam, zwischen Rudig und Kriegern (Čf). 
Symphytum tuberosum L.   Chotěboř  (D)!  Gratzen:  auch  imj 

Theresienthal sehr háufig! 


71 

Solanum nigrům L. y) luteum (S. humile Bernh.). Pardubic: 
Waldhau bei Černá (J) ! 

Atropa belladonnaL. Klosterle : am Heckelberg und Schwarzberg, 
um Waltsch und Duppau haufig (Cf). 

Physalis alkekengi L. „V hájích" bei Mcel, selten (Hz)! In 
einem Weingarten bei Wegstádtel (PÍ) ! Weingárten uuterhalb 
des Lobosch (C). 

Datu r a stramonium L. Adler-Kostelec : in Synkow einzeln (Hs) ! 
Um Chrudim selten (Z). 

V e r b a s c u m p h o e n i c e u m L. Sandige Húgel bei Nelahozeves (Kb). 

Yerbascum thapsus X lychnitis (V. spurium Koch). Chrudim 
(Z) ! Abhánge an der Otava unterhalb Vrcovic mit den Eltern (Ci) ! 

* Verbascum pMomoides (tliapsiforme) X iiigriím. Dlinnfilzig. 
Blátter eiformig oder eilánglich, obere langzugespitzt, ganz kurz 
herablaufend, kurzhaarig-schwachfilzig. Stengel stielrund, ober- 
wárts kantig. Bliithenbuschel 7 — 9bliithig. Staubfadeuwolle violett, 
Griífel keulig, mit deutlich herablaufender Narbe. 
Letzteres Merkmal spricht fiir V. phlomoides  (resp. tliapsiforme) als die 

eine Stammart, denn bei V. thapsus X nigrům ist die Narbe am Ende des keu- 

ligen GriíFels kopfig.  Nach dem vom Finder augegebenen Consortium, und nach 

den langzugespitzten oberen  Bláttern ist wohl V. thapsiforme bei  der Bastard- 

bildung betheiligt, obgleich die Blatter nur wenig herablaufen. 

Felsen der Moldau bei der Múhle Saník náchst Podolsko ober- 

halb Klingenberg, 1 Exempl. mit V. nigrům und V. thapsiforme (Ci) ! 

S c r o f u 1 a r i a n o d o s a L. /3. flor. flavidis. Vyšensko bei Chudenic (Čf) ! 

Scrofularia alata Gil. (a. Ehrharti Stev.)- Pardubic bis Elbe- 
teinitz, Holic, Chrudim (J) ! Koniggrátz : bei Kukleny (U). Wald 
Chropotín bei Bolehošť (ders.). Jungbunzlau : an der Iser (Hz) ! 
Báche bei Welwarn haufig (Kb). Ufer des Vruticer Baches bei 
Skuhrov (PÍ) ! Wiesengraben westlich von Rudig, zwischen Rudig 
und Kriegern ; bei Neudorf und am Goldbach bei Waltsch (Čf) ! 

Limosella aquatica L. Jechnitz: Teich zwischen Obermíihl und 
der Brettságe (Čf). 

fMimulusluteusL. Písek : Otava-Ufer bei Vrcovic (Ci) ! Neuhaus : 
an der Nežárka bei Obermíihl [Horní Žďár] (Kh)! 

Linaria elatine Milí. Bei Hnidous náchst Kladno, im Graben 
1 Expl. (Wt) ! 

Linaria minor Milí. Pardubic, Holic, Brandeis a. Adl. (J)! Jung- 
bunzlau (Hz)! 

Linaria arvensis Desf. Heřman. -Městec (Z)! Welwarn: bei Gross- 
Bučina, bei Uha und weiter gegen Hleďsebe ziemlich haufig (Kb). 
Im Hopfenfelde bei Kriegern, Godesen bei Waltsch (Čf). 


72 

A n t i r r h i n u m o r o n t i u m L. Hopfenfeld uber dem Liboritzer Walde 

bei Kriegern (Čf).  Písek: bei Čížova (D)! 
f Antirrbinuni  majus  L.   Jungbunzlau :  bei  Josephsthal  auf 

Schutt und in Střejnic auf der Friedhofsmauer (Hz)! 
Digitalis  ambigua  Murr.   Prachower  Felsen  bei  Jičín  selten 

(Smolař). Koniggratzer Wálder, Hoch-Oujezd (U). Schlackenwerth, 

Klosterle, Pomeisl, Waltsch, Kriegern (Čf). 
Veronica  anagallis L.  var.  glandulifera  Čel. (V. aquatica 

Bernh.). Waltsch: zwischen dem Grossen und Kuster Teiche bei 

Neudorf (Čf) ! 
Veronica  montana  L.   Chotěboř:  Stadtwald iiber dem „Horní 

mlýn" (D)! 
Veronica  chamaedrys L.  ó) Sternbergii Čel.  Teichdamm 

unterhalb Louňovic bei Ěíčan (Čf)l 
Veronica teucr i um L. (a. genuina). Koloděj bei Pardubic, Holic 

(J) ! Chrudim : Klobáso v, Hyksovo peklo (Z). Mirotic : liber dem 

Hořejší mlýn (D). 
Veronica longifolia L. Ledeč bei Hohenbruck (U) ! Melnik (PÍ) ! 
Veronica praecox All. Jungbunzlau : Nemyslovic bei Bezno (Hz) ! 

Um Welwarn háufig : bei Múhlhausen, Lešan, zwischen Uha und 

Hleďsebe,  bei  Černuc,  Miletic, Volanic, Budohostic (Kb).  Mo- 

tyčín bei Schlan (Bk)! 
Veronica triloba Opiz. Jungbunzlau: bei Nemyslovic (Hz) ! Wel- 
warn: bei Gross-Bučina, gegen Uha und Hleďsebe (Kb). 
Pedicularis palustris L. Hinter Neu-Koniggrátz, auch am Teich 

bei Divec (U). Teich Herout bei Chrudim (Z). Říčan, Louňovicer 

Teiche (Č^! 
Pedicularis silvatica L. Říčan gegen Tehovec (Čf) ! Erzgebirge : 

Joachimsthal  und Abertham !   Chudenic :  am  Šepadler Teiche ! 

Theresienthal bei Gratzen! 
Rhinanthus hirsutus Lamk.  Neuhaus (St). 
Melampyrum  cristatum L.  Hain Kalthaus bei Černilov náchst 
Smiřic (U)! Waldránder des „Háj" bei Hoch-Weselí nicht háufig 
(Kb).  Eisberg bei Tlutzen, Kletschenberg  bei Mileschau cc und 
P (O. 
Melampyrum silvaticum L.  Erzgebirge: bei Joachimsthal, am 
Sonnenwirbel ; Schlackenwerth, Welchau, Wickwitz, Prokopiberg 

bei Wahsch (Čf)! 
Lathraea squamaria L.  „Valy" bei Češov (Kb).   Chrudim: bei 
Slatinan (J)! im Hyksovo  peklo, bei Ouřetic, Ctětín  bei Nassa- 
berg (Z).  Theresienthal bei Gratzen (T)! 


73 

Orobanche pallidiflora W. Gr. (O. Cirsii Fr.) Pardubic:  auf der 
Nemošicer  Kalklehne,  auf Cirsium  arvense,  1883  in Mehrzahl 
(J) !   In  der Pěčicer Fasanerie  bei Dobrovic  auf Cirs. arvense, 
1883 nur 1 Expl. (Hz)! 
Orobanche  caryophyllacea  Srn.   Janderov  bei  Chrudim (J)! 
Kladno : im Krnčíthale (Wt) ! Leitmeritz : auch Mastná hora (F) ! 
Orobanche  rubens Wallr.  Chrudim: Miihlen Valcha  und Klo- 
básov,  bei Vestec  (Z) !  Hyksovo  peklo (J) !  Leitmeritz :  auch 
Weisse Lehne (F)! 
Orobanche Kochii F. Schultz. Kalkabhang am Eingang des Bili- 
chover Thales  náchst Pochwalow, im Felde  auf Centaurea sca- 
biosa, mehrfach !  Fasanerie bei Chotěschau bei Budin (C) !  Ab- 
hang uber dem Schreckenstein bei Aussig! 
Orobanche Picridis F. Schultz. Am Mileschauer (C)! 
Thymus Marschallianus Willd. Saaz : sandige Abhánge zwischen 

Gross-Holetic und Bukovina (Čf)! 
Thymus  humifusus  Bernh.   Éedhošť  bei  Budin (Bš)!   Kladno 

(Wt)!  Abhang iiber dem Schreckenstein! 
Thymus angustifolius Pers. Sandfluren westlich von Rudig (Čf) ! 
fHyssopus  officinalis  L.   Koniggrátz:  auf  einer Mauer der 
schlesischen Vorstadt seit mehreren Jahren  verwildert (U).  In 
Krpy bei Hoch-Lieben verwildert (Hz) ! 
Salvia verticillata L.  Kalklehnen nordl. von Skutč!  „Na Kři- 
vině" unter Vyhnanic bei Týniště, bei Potenstein und Litic (U) ! 
Um Welwarn, Miihlhausen, Hleďsebe  háufig (Kb).  Saaz : gegen 
Pertsch; Schelesen bei Měcholup (Čf). 
Salvia Silvestr is L.  Krpy bei Hoch-Lieben (Ž).  Chrudim selten 

(Z)! Um Welwarn háufig (Kb). 
Salvia pratensis L.  y.  stenantha (Knaf).  Radobyl bei Leit- 
meritz (F)! 
Salvia glutinosaL.  Ruině Maidstein vor Krumau (Ha)! 
Nepeta cataria L. Wostray bei Mileschau, Košťál, Hasenburg (C)! 

Chrudim (Z)! 
Nepeta nuda L. (N. pannonica Jacq.).  Chrudim: bei Topol, nicht 

háufig (Z)! 
Melittis melissophyllum L. Bohm. -Skalic gegen Ratibořic (Čf) ! 
Chvojno  bei Holic (J)!   Hain „Háj" bei  Hoch-Weselí,  spárlich 
(Kb). Chrudim selten (J)! Bilichover Wálder seltener!  Suttomer 
Berg bei Lobositz, Lhota-Berg bei Mileschau (C).  Kriegern: im 


74 

Thalgrund zwischen dein Kirchberg und Liboritzer Wald (Čf). 
Písek: auch „v Zadusí" bei Vrcovic (Ci)! 

Galeopsis versicolor Curt. Koniggrátzer Wálder, Kolehošť, Tý- 
niště, Hohenbruck, Sadová (U) ! Turnau an der Iser (Kb). Siidl. 
Moldauthal: bei Křenek (Ci)! 

Stachys germanica L. Neudorf bei Welwarn (Kb). Drnov bei 
Schlan (Bk)! 

Stachys annuaL. Am Chlomek bei Melnik (Hz)! Um Welwarn 
auf Kalkboden báufig (Kb). 

Staciiys recta L.  Chrudim:  Skřivánka, Klobásov, Hyksovo peklo 

(Z). 

Chaeturus marrubiastrum Rchb. Jungbunzlau: in Jemník am 
Wege, im Felde auf der Bába beim Dorfe Brejlov (Hz)! 

Marrubium vulgare L. Lischwitz und Schelesen, Lettau bei Po- 
dersam (Čf). 

Scutellaria hastifolia L. Um Pardubic ziemlich háufig(J)! 
Jungbunzlau: beim Schiesshaus sehr selten (Hz)! 

Prunella laciniata L. a) alba et /3) violacea: Lehne hinter 
Výrava bei Smiřic (U)! 

Prunella grandi flor a Jacq. Im Wald bei Hoch-Oujezd selten 
(U) ! Welwarn : bei Radowic auf Kalk, hinter Uha auf Sandboden 
(Kb>. Újezd bei Melnik, selten (PÍ) ! Háufig um Waltsch, Chlum- 
berg bei Pomeisl, Eichberg bei Podersam, zwischen Měcholup 
und Schelesen, Rodisfort, Welchau (dort auch weissbliihend), 
Klósterle (Čf)! Pilsen (Zd. Jahn)! Písek: bei Purkratic (D) ! 
Bergwiese bei Křenek náchst Podolsko im Moldauthale (Ci)! 

Ajuga chamaepitys Schreb. Welwarn : Sandfeld bei Gross-Bučina, 
oberhalb Radovic und gegen Uha, iiberall ziemlich reichlich (Kb). 

Teiicrium scorodonia L. Bei Eichwald im Erzgebirge bei Teplitz, 
und zwar an der Strasse gegen die Soldatenhohe im Buchwald, 
zahlreich (F) ! (so ziemlich derselbe Standort, an dem v. Uechtritz 
sen. im J. 1806 bereits die Pflanze antraf). 

Teucrium bot rys L. Pardubicky bei Pardubic (J)! Tuněchody bei 
Chrudim (ders.) ! Pomeisl [Nepomyšl] : am Oberbrenntenberg und 
Chlumberg oberhalb Godesen zahlreich (Čf) ! Basaltfelsen bei der 
Liná-Scháferei bei Waltsch (ders.).  Pilsen (Zd. Jahn)! 

Litorella juncea Berg. Am Langenbrucker Teich bei Schwarz- 
bach (Ha) ! 

Plantago major L. /3 uliginosa Schmidt, Tausch. Kalklehne 
siidlich von Kl. Bilichov (C)! 


75 

Pinguicula vulgaris L.  Vrutice bei Melnik (PÍ)!  Sonnberg bei 

Gratzen (T)! 
Utricularia vulgaris L.  Schlan: im Teiche bei Hřešic blítliend 

(Bk)! 
Utricularia  neglecta  Lehni.  Pardubic:  bei Černá  hinter Bor 

(J)!   Chotěboř:  hinter  dem  Bahnhof (D)!  Lissa: im Wlkawa- 

bache bei Dvorce und unter dem Hrabanov (J)!  Im „Garrasch" 

bei Lobositz (C)! 
Utricularia minor L.  Wassergraben niichst Borkovic (Wm)! 
Glaux maritima L. Wiesen bei Welwarn nachst der Zuckerfabrik, 

mit Triglochin  maritima, ungemein hauíig!   Schlan: Wiese  bei 

Beřovic (Bk)! 
Centunculus minimus L.   Chotěboř: feuchte Sandstellen unter 

dem Felsen vor „Obolce" (D)! 
Anagallis coerulea Schreb. Um Welwarn sehr hauíig (Kb). 
Lysimachia nemorum L.  Libáň bei Chrudim,  Potenstein (J)! 

(D) ! Radelstein im Mileschauer Mittelgebirge (C). 
Trientalis  europaeaL.  Im Walde zwischen dem Bahnhof von 

Chotěboř  und  Příjemky (D)!   Skutč:  Waldschlucht  liber  dem 

Krouna-Bache (Guido Polák). 
Cyclamen europaeum L. Am Kuchelbader Berge unter der Kirche 

mehrere  Exempl. (Kh)!  jedenfalls  gepflanzt.  Am  „Tábor" bei 

Mcel nachst dem Schlossparke unter Baumgruppen (Žára), wahr- 

scheinlich gepflanzt. — Yon allen Angaben spontanen Vorkommens 

dieser Art  in Bohmen  sind nur  die aus dem sitdlichsten Kru- 

mauer Zipfel sicher ; alle ilbrigen, namentlich alle aus der Nord- 

hálfte des Landes sind sehr problematisch. 
Soldanella  montana  Mik.  Bei Gratzen  bereits  im Theresien- 

thale, aber spárlich und 1885 niclit blilhend! 
Primula elatior Jacq.  Wildenschwert (V). Um Pardubic háufiger 

als P. officinalis: Nemošic, Černá, Čivice, Holice (J)!   Chotěboř 

(D).  Hoher Reinstein bei Waltsch, Oedschlossberg bei Duppau, 

Egerberg bei Klosterle (Čf). 
Hottonia palustris L. Lissa: bei Dvorce (J). Genie-Ůbungsplatz 

bei Theresienstadt (C). 
Armeria vulgaris Willd. Warta: vor Waífenhammer an der Eger 

(Čf); um Waltsch, Rudig nicht gesehen (ders.). 
EricaherbaceaL.  In der Rauschenbacher Haide bei Marienbad 

am 6 Septemb. mit weissen Corollen bliihend (Ha)! 


76 

Vaccinium uliginosum L.  Torfe bei Aberthain, mit Erioplior. 

vaginatum und Andromeda! 
Oxycoccos palustris Pers. Koniggrátz : im Sumpfe bei Gross-Bělč 

sehr haufig (U) ! Torfige Ufer der Teiche bei Padrt (J). Neuliaus : 

aucb am Wajgarteiche (St). 
Monotropa hypopitys  L.  Um Koniggrátz,  Běle,  Holienbruck, 

Týniště, Sadová (U). Ctětín, Podol Vápenný, Kostelec bei Heřman- 

Městec (Z). Tannenberg bei Jechnitz, Egerburg bei Klosterle (Cf). 
/3) glabra (M. hypophegea Wallr.). Geliánge zwischen Kladno 

imd Libušin (Wt) ! 
Pirola media Sw.  Im Woleschkathale  bei Kladno,  selten (Wt)! 
Pirola clilorantha Sw. Říčan: Waldrand unter dem Berge Tehov 

(Čf)!  Gratzen: Wálder bei Kropfscblag (T)!  Chotěboř „v Obol- 

cích (D)! 
Pirola rotundifolia L. Chotěboř: feuchter Kieferwald hinter der 

Pfarrerswiese  (D)!  Pardubic,  Holic (J)!  Chrudim:  na Podhůře 

(ders.) ! Kóniggrátzer Wald, Sadová (U). Im Háj bei Hoch-Weselí 

(Kb).  Im zweiten Bilichover Parallelthal  hinter dem Forsthause 

haufig, an feuchten Waldstellen! 
Pirola uniflora L.  Chotěboř:  „na Břevnici" (D)!  Berg Strádov 

bei Libáň (Z)! Pilsen: na Borech (Zd. Jahn)! 

3, Choripetálae. 

Thalictrum aquilegiaefolium L. Wald Chropotín bei Bolehošť 
(U). Sonnenwirbel bei Gottesgab; iiber Joachimsthal bei den 
Bergscháchten (Čf). 

Thalictrum angustifolium W. & Gr. Ratibořic, Náchod (Čf)! 
Um Hoch-Weselí haufig (Kb). 

/8) angustissimum. Zwischen Bauschowitz und Brňan (C) ! 
Melnik (PÍ) ! 

Pulsatilla vernalis Milí. Pilsen: na Borech (Zd. Jahn)! Lomnic: 
Hiigel im Waldschlag „na Žabicích" (Wm)! 

Pulsatilla pratensis Milí. Welwarn: Chržín, Hleďsebe (Kb). Zá- 
mrsky bei Hohenmauth (J) ! 

Anemone Silvestr is L. Jungbunzlau mehrfach (Hz) ! Zádušní háj 
bei Miihlhausen (Kb). Kahler Berg bei Borec (C). 

Adonis vernalis L. Um Miihlhausen mehrfach (Kb). Ruině Skal- 
kou; am Wege von Režný Oujezd gegen die Mokray bei Lobo- 
sitz; zwischen Kosel und Saidschitz (C). 


1 


77 

Adonis aestivalis L. var. citrina. Slavostic spárlich, Welwarn 
(Kb). 

Adonis flammeus Jacq. Welwarn (Kb). Hnidous bei Kladno (Wt) ! 

Myosurus minimus L. Jungbunzlau háufig (Hz)! Lissa: mit 
Astrag. arenarius reichlich und stattlich (J). 

Ranunculus paucistamineus Tausch. (a, tricliopliyllus). 
Erzgebirge: im Waldteichel oberhalb Joachimsthal ! 

Kanunculus Petiveri Koch. Teich Hluboký bei Podhrcáz náchst 
Holic (f. terrestris, J)! Říčan: trockener Uferrand des mittleren 
Louňovicer Teiches, mit Coleanthus, in Menge (f. terrestris, Čf) ! 
Gráben bei Dobrá bei Kladno (Wt als R, paucistam.) ! 

Ranunculus circinatus Sibth. Wlkawa-bach zwisclien den Hra- 
banov-Torfen und Alt-Lissa! Stein-Žehrovic bei Lahna (Wt)! 
Rudig : Wiesenteichel an der Bahn (Čf) ! 

Ranunculus lingua L. Gráben der Hrabanov-Torfe bei Lissa! In 
den oberen Teichen des Kokoříner Thales háufig (PÍ) ! Podhradec 
bei Libochovic (Bš) ! Teich bei Hřešic im Srbečer Thale bei 
Schlan (Bk)! 

Ranunculus Steveni Andrz. Teplitzer Schlossgarten : im hinteren 
Theile gegen die Felder (F) ! 

Ranunculus nemorosus DG. Um Waltsch, Petersburg (Čf) ! Siid- 
liches Moldauthal : bei Podolsko (Ci) ! Hiigel vor Gratzen (Křížek) 

Ranunculus polyanthemus L. Kačina bei Kuttenberg (F) ! 

Ranunculus sardous Cr. Gratzen: zur Bahnstation herab sehr 
reichlich! Moldauthal bei Podolsko (a. tuberculatus Ci)! 

Trollius europaeus L. B. Skalic: zwischen Dubno und Vysokov 
(Čf) ! Koniggrátz, Chvojno, Nechanic, Třebechovic (Uz) ! Chotěboř 
(D) ! Um Chrudim háufig (J) ! Kačina bei Kuttenberg (F) ! Alt- 
Lissa reichlich (J). Erzgebirge: auf der Hohe von Abertham 
bis Joachimsthal nicht selten! dessgleichen in der Ebene am 
Fusse des Gebirges bei Schlackenwerth háufig! Klosterle: bei 
Gross-Spinnelsdorf (Čf) ! 

Isopyrum thalictroides L. Wáldchen Chropotín bei Bolehošť, 
Wald bei Hoch-Oujezd (U) !   Chrudim :  im Hyksovo  peklo (J) ! 

Nigella arvensis L. Chotěboř (D) ! Chrudim (J)! Prag: Hodko- 
vička (C). Um Welwarn háufig (Kb). Skuhro v, Vehlovice bei 
Melnik (PÍ)! Gross-Černosek (C). Pilsen (Zd. Jahn)! 

Aquilegia vulgaris L. Fasanerie bei B. Skalic (Čf)! Adler- 
Kostelec: Hain unter dem Hofe Završ, spárlich, nicht bliihend 
(Hs) ! Holic, Černá bei Pardubic, bei Chrudim im Hyksovo peklo 


78 

háufig (J)!  Prokopiberg bei Waltsch, Schwarzberg bei Klosterle 

(Čfj. Gratzen (T)! 
Actaea spicata L. Fehlt um Kóniggrátz; ist erst bei Chvojno (U). 
Berberis vulgaris L. Suttomer Berg (C). 
Nymphaea albaL. (genuina). Kóniggrátz: bei Krňovic und Stěnkov 

bei Hohenbruck, aiich bei Gross-Bělč (mit Nuphar luteum) (U)! 
Nuphar luteum Sm.  Hoch-Weselí: in der Cidlina, besonders viel 

bei Hrobyčan (Kb). Im Garrasch bei Lobositz (C). 
Nuphar pumilum Sm.  Teicb bei Neuhaus (Rundenst.)!  dann im 

Bacile zwischen Blauenschlag und Heinrichschlag (St). 
Papaver  dub i um L.   Pardubic:  am Eisenbahndamm (J)!  Malá 

Kvíce bei Schlan (Bk) ! Rudig (am Bahndamm), Waltsch, Duppau, 

Welchau (Čf). 
Glaucium phoeniceum Cr. An der Bahn von Kralup nach Wel- 

warn, spárlich (C).  Zwischen Saaz und Weletitz bei der Ziegel- 

hiitte, nur 1 Expl. (Čf)! 
C o r y d a 1 i s c a v a Schweig. Kóniggrátz : im wilden Park bei Správčic 

(U)! Wáldchen Chropotín bei Bolehošť (U). Im „Háj" bei Hoch- 
Weselí  und Wálle [Valy]  bei  Češov reichlich (Kb).  Chrudim: 

Hyksovo  peklo,  Drei  Trommeln (Z).   Oupor  bei Melnik  (PÍ). 

Zádušní háj bei Nelahozeves (Kb). 
Corydalis digitata Pers.   Kóniggrátz: na Zámečku und auf der 

Wiese vor Střebeš, auch beim Forsthaus bei Ledeč (U)! 
Corydalis pumila Rchb.   Selský háj bei Lešan,  Zádušní háj bei 

Nelahozeves (Kb). 
Corydalis fabacea Pers. Im Háj bei Hoch-Weselí, minder háufig; 

Weltruser Park, spárlich (Kb).   Oupor bei Melnik, mit C. cava, 

háufig (PÍ)! Neugebáu bei Gratzen (T)! 
Fumaria rostellata Knaf.  Kartoífelfeld bei Duppau (Čf ) ! Ober- 

halb Joachimsthal bei der Pulvermíihle im Kartoffelfelde (ders.). 
Fumaria Vaillantii Lois. Welwarn (Pk)! 
t Fumaria parviflora Lamk.  Schlosswálle  in Pardubic, verwil- 

dert (J)! 
Teesdalea  nudicaulis  R.  Br.   Gratzen:  auch  bei  Sonnberg, 

selten (T)! 
Lepidlům campe stře R. Br. Saatfelder bei Sonnberg bei Gratzen, 

selten (T)! 
Thlaspi perfoliatum L. Kuttenberg: Strasse gegen Kouřím (F). 

Welwarn, Hleďsebe, Roztok, Sele (Kb). 


79 

Thlaspi alpestreL. Prag : Wálder bei Hodko vička (V). Weltruser 

Park, reichlich (Kb). Oupor bei Mělník (PÍ)! 
Coronopus EuelliiAll. Gássclien in SkutČ, mit Chenopodium vul- 

varia ! Chrudim (Z) ! Jimgbunzlau : bei Nepřevazka ; bei Pěčic (Hz) ! 
Carda ria draba Desv.  Um Chrudim háufig (Z).  Zwischen Saaz 

und dem Perčabhang bei der Ziegelei (Čf). 
Alyssum montanum L.  Sandige Abhange bei Milhlhausen (Kb;. 

Chlumberg bei Měcholup saaz. (Čf).  Čimelic,  Cerhonic bei Mi- 

rotic (D)! 
Alyssum saxatileL. Heckelberg bei Klosterle, Basalt des Dewisch 

gegeniiber Welchau (Čf). 
Berteroa incana DC. Saaz, Kudig (Čf). 
Lunaria rediviva L. Duppau: am Ódschlossberg (Čf). 
C ar d amine bulbifera R. Br.  Hohenbruck (U).  Wald zwischen 

Holic und Týniště (J)!  Oberhalb Vranov  bei Trhová  Kamenice 

selten (Z).  Éíčan:  Abhange  liber  den Teichen  von Budy nach 

Jevan (Čf). 
Cardamine enneaphyllosR. Br. Jungbunzlau : auch bei Josephs- 

thal (Hz)! Ěíčan, mit voriger (Čf)! 
Cardamine amaraL.  (genuina). Iserthal bei Jungbunzlau  (Hz)! 

Miletín bei Lomnic (Wm)! 
Cardamine pratensis bjdentata (Schult). Hrabanov-Torfe bei 

Lissa, schon und reichlich! Am „Bache" bei Kuttenberg (F). 
Arabis  brassicaeformis Wallr.  Krnčíthal  bei  Kladno  (Wt) ! 

Heckelberg und Schwarzberg bei Klosterle, háufig (Čf)! 
Arabis hirsuta Scop. Klosterle, Welschau, Duppau (Čf)! 
Arabis auriculata Lamk.  Am Berge Strážiště bei Korno unweit 

Karlstein (C). 
Barbarea stricta Andrz. Lissa háufig (J). 
Nasturtium officinale R. Br.   Wassergraben bei der Flusárna 

bei Heřmanův Městec  und im Bache hinter Klešic  háufig (Z)! 
Roripa barbar a eoides Čel. Ottenschlag bei Neuhaus (Kh)! 
Roripa  amphibia  Bess.   Chrudim:  bei  Ouřetic,  mit  Oenanthe 

phellandrium. Iris pseudacorus (Z)! 
Camelina foetidaFr.  Im Lein  bei Skutč a, und /3. !  Chrudim 

«. (Z)! 
Hesperis matronalis L. (genuina).  Verwildert am linken Adler- 

ufer zwischen Koniggrátz  und Malešov, bei Neu-Koniggrátz (U). 

Yerw.  am Aubach vor Olleschau bei Duppau,  auch im Peters- 

burger P^rk (Čf), 


80 

Sisymbrium strictissimum L. Strassengraben bei Rousovic 
náclist Melnik (PÍ)! Elbegebiisch bei Lobositz (C). 

Sisymbriu-m Loeselii L. Welwarn (Kb). Chrudim háufig (Z). 

Erysimum repandum L. Um Welwarn gemein (Kb). 

Erysimiim crepidifoliiim Rchb. Heckelberg und Egerberg bei 
Klosterle (Čf)! 

Erysimum durum Presl. Sclilan! Mauern in Welwarn (Kb). Um 
Saaz háufiger, Holetitz (Cf)! 

Conringia orientalis Andrz. Dreitrommeln bei Chrudim (Z)! 

Diplo taxis muralis L. Pardubic unter der Vinice, am Wiesen- 
damme bei der Chrudimka reichlich (J) ! Chrudim (Z) ! Jung- 
bunzlau, Dobrovic selten (Hz)! Welwarn: Hof der Zuckerfabrik 
(Kb). 

Rapistrum peren ne All. Unter der Hasenburg gegen Slatina; 
um Saidschitz und Kosel; Plateau oberhalb Lukavec bei Lobo- 
sitz (C). 

Reseda lutea Lc Mcel (Hz)! 

Reseda luteola L. Uha bei Welwarn (Kb). Chrudim (J)! 

Drosera longifoliaL. Riesengebirge : im Elbgrund zwischen dem 
Pantschefall und dem zur Elbbaude fiihrenden Wege etwa in der 
Mitte der Lehne an nassen Stellen iiber den grossen Steinplatten 
(J. Paul)! Neuhaus: auch gegen Oberbaumgarten, beim sog. 
Federbusch (Kh)! 

Drosera o b o v a t a M. K. Neuhaus : am Standort der vorigen (Kh) ! 

Parnas sia palustris L. Veležic und Zběř bei Hoch-Weselí (Kb). 
Dvorce bei Lissa háuíig (J). Welwarn: unterhalb Chržín nicht 
háufig (Kb). Rudig, Waltsch, Jechnitz, Klosterle (Čf). Neu- 
haus (St)! 

Viola palustris L. Prag: Říčan ("CP)! Neuhaus (St). Cho- 
těboř (D)! 

Viola collinaBess. Woleschkathal bei Kladno, selten (Wt)! Shloss- 
berg bei Háusles náchst Schweidnitz (Tj! 

Viola mirabilis X Riviniana. Bába bei Kosmanos, nur 1 Expl. (Hz) ! 

Viola arenariaDC. Um Jungbunzlau háufig (Hz)! Bei Kladno 
selten (Wt)! 

Viola stagnina Kit. Waldblossen im Háj bei Hoch-Weselí  (Kb). 

Viola pratensis M. et K. Hoch-Weselí: am Graben náchst dem 
Wege von der sog. Fasanerie nach Hradisko sehr zahlreich (Kb). 

Viola tricolor L. a)montana. Erzgebirge : bei Abertham, 
Joachimsthal ! 


81 

Portulaca oleracea L. (a. silvestris). In und um Lobositz sehr 

háufig (C). 
Montia rivularis Gmel. Tábor: bei der Pulvermiihle (S). Chotěboř 

(D)! Wiesengraben westlich von Riidig (Čf)! 
Corrigiola  litoralis L. Leitmeritz:  auch zwischen Pistian und 

Gr. Černošek, und bei Welhotta (G)! 
S p e r g u 1 a r i a m a r g i n a t a Kittel. Graben bei den Bitterquellen von 

Seidschitz (C)! 
Spergula Moři sonii Bor. Lissa: Sandflur im Walde náchst Dvorce, 

mit den Botrychien (J) ! Holzschlag im Krnčíthale bei Kladno (Wt) ! 
Sagina  nodosa Mey.  Koniggrátz: auf den  Stadtwállen und auf 

der  Wiese  vor  Roudnická  spárlich  (U)! Heřman-Městec  (Z)! 

Skuhrov bei Melnik (PÍ)! 
Holosteum umbellatum L. /3) viscosissimum  Čel.  Kutten- 

berg (F). 
Cerastium glomeratum Thuill. Kalmwiese bei Bodenbach (F). 
Stella ria nemorum L. Theresienthal bei Gratzen sehr háufig! Am 

Aubach bei Duppau (Čf). 
Gypsophila fastigiata L. Sandhugel bei Drnov bei Schlan (Bk) 1 
Vaccaria parviflora Mónch. Bei Hoch-Lieben selten (Hz)! Černiv 

bei Chotěschau (C)! Saaz: ilber Bukovina gegen Welhútten (Čf). 
Koblrauscliia prolifera Kunth. Lehne liber Nepasic bei Hohen- 

bruck (U)! Stengelberg zwischen Bodisfort und Welchau, Wick- 

witz, Warta (Čf). 
Dianthus armeria L. Koniggrátz : Hain Ouliště bei Piletic, Hoch- 

Oujezd,  Nepasic, Unter-Přimer Fasanerie bei Nechanic (U). B. 

Leipa: auch am Vogelbusch (C). 
Dianthus silvaticus Hoppe (D. Seguieri Autt.  boh.) Kladno: im 

Krnčí und im Woleškathale einzeln (Wt)! 
Dianthus superbus L. Haine um Hoch-Weselí háufig (Kb.) Ho- 

henbruck, Sadová, Unter-Přim bei Nechanic (U). 
Cucubalus bacciferL. Koniggrátz :  vor Střebeš ;  zwischen  der 

Schles. Vorstadt und Malšovic, Festungswálle an der Adler (U) ! 

Hoch-Weselí: rechtes Cidlinaufer, spárlich (Kb). Heřman-Městec, 

nicht  háufig  (Z)!  Zwischen Vrutic  und  Kosátek  am Wiesen- 

bache (Hz)! 
Silene nutans L. j3) glabra"^) (S. infracta WK.).  Háufig in der 


*) Jedoch selten vollkommen kahl, gewohnlich auf Bluthenstielen und Kelchen 
mehr oder weniger drúsenhaarig, auch mit auf unteren Bláttern spárlich 
behaarten Úbergangsformen zur ganz flaumigen Grundform. 

Tř. :  Mathematicko-přírodovědecká. 6 


82 

Gegend zwischen Jechnitz und dem Egerflusse : bei Klosterle am 

Scliwarzberg und Heckelberg,  bei Warta  auf Felsen,  Wickwitz 

gegen Schlackenwerth,  zwischen Welchau und Rodisfort an  den 

Egerfelsen,  Walkmílhle  bei  Duppau,  Chlumberg  bei  Pomeisl; 

Waltsch: am Adelsberg, Hampelberg, hinter dem Parke, Felsen 

bei der Liná-Scháferei ; Jechnitz tiber der Brenntenmíihl (Čf). 
M e 1 a n d r y u m n o c t i f 1 o r u m Fr. Rudig, Oleschau bei Duppau (Čf). 

Mirotic: Lehne unter dem Kněžský les (D)! 
Melandryum Silvestře Rohl. Wald Chropotín bei Bolehošt, Wald 

oberhalb Staňkov, Hain hinter Gross-Bělč (U). 
t Malva crispa L. Koniggrátz: in Rosnic verwildert (U). 
Malva  alceaL. Jechnitz, Wickwitz, Klosterle (Čf).  Um Neuhaus 

mehrfach (St). 
f Malva moschata L. Duby bei Kladno:  1 Expl. an der Bahn 

eingeschleppt (Wt)! 
Althaea officinalis L. Pardubic:  am Kanál 3 Stocke (J)! wohl 

verwildert. 
Tilia platyphylla Scop. Adelsberg bei Waltsch, Giesshubler Sauer- 

brunn (Čf). 
Hypericum humifusum L. Zdechovic, Nerozhovic bei Heřman- 

Městec (Z). 
Hypericum  tetrapterum Fr. Teiche bei Waltsch und Peters- 

burg (Čf). 
Hypericum montanum L. Eichberg bei Podersam, Adelsberg bei 

Waltsch (Čf). 
Hypericum hirsutum L. Koniggrátz, Hoch-Oujezd, Bolehošt (U). 

Chrudim: bei Ouřetic, Hyksovo peklo (Z)! Kornhaus bei Schlan 

(B)!  Galgenberg bei Waltsch (Čf). St. Benigna, Padrť (J). Po- 
dolsko im siidlichen Moldauthal (Ci)! 
Elatine hexandra DC.  Am nordwestlichen Winkel des Grossen 

Teichs bei Bolevec in Menge, dicht gesáet (1885)! 
Oxalis acetosella L. /J) rosea Hartm.  Im Neukoniggrátzer Wald 

auf der Černá stráň unter der weissblúhenden Form ziemlich j 

háufig (U) ! 
Oxalis  stricta  L. Schlosswálle  in  Pardubic  (J)!  Chrudim  und 

Heřman-Městec in Gárten (Z)!  Aecker bei Skuhrov  bei Melnik 

(PÍ)! Tábor: háufiges Gartenunkraut (S). 
f Impatiens  pa rvi flor a  DC.  Weisswasser:  im  Graben náchst 

dem Bráuhause zahlreich,  wohl  aus dem Garten der Forstlehr- 

anstalt entkommen (Hz)! In Kelštic bei Melnik massenhaft (PÍ)! 


83 

Insel bei Lobositz (C).  Bei Salesl an der Bahn (Wiesbaur Óst. 

B. Z. 1885 N. 11).  (Die Elbstandorte wohl von Prag aus durch 

das Moldauwasser entstanden). 
Geranium columbinum L. Neukóiiiggrátzer Wald ; Wald Habřina 

liber Nepasic (U). Chotěboř (D)! 
Geranium phaeum L. Wildenhchwert : Wiesen bei Landsberg (V). 

Zdechovice bei Přelouč (J)! 
Linum  tenuifolium L. Kladno:  im Woleškatbale  (Liclitnecker). 

Schlan : auf Felsen im Přelicer Thal (Bk) ! Kalklehne am Eingange 

in das Bilichover Thal bei Pochwalow, auf kleiner Fláche, nicht 

viel í Leitmeritz : auch Weingartenrander bei Čalosic (F) 1 
Linum flavum L. Gehange  zwischen Kladno  und  Libušin  (Wt)! 

Leitmeritz:  auch auf dem Weissen Berge  bei Podivín,  massen- 

haft (C)! 
Radiola linoides Gmel. Am unteren Padrť-Teiche (J)! Záblatský- 

Teich bei Lomnic (Wm)! 
Polygala  amara L.  Sumpfwiesen  unterhalb Chržín  bei Welwarn 

ziemlich zahlreich {b, uliginosa, Kb).  Kladno:  nasse Wiese bei 

Hnidous,  sowie  zwischen  Kladno  und  Dobrá  (Wt  h)\  Lehne 

zwischen Kladno und Libušin, (a. genuina Wt)! 
t Rhus cotinus L.   Burg Wostray  bei Mileschau, mit R. typhina, 

mehrere Báume, gepílanzt (C). 
Dictamnus  albusL. Auf dem Chlum bei Jungbunzlau (Hz)! Lo- 

bosch ; Hiigel zwischen dem Kubačka und dem Debus bei Prasko- 

witz massenhaft (C). Am Eichberge bei Podersam oben in Menge 

(Čf)!  Am Skytalberge selten (ders.)! 
Oenothera biennis L. Koniggrátz, Hohenbruck (U)! 
Oenothera miiricata L. Am Egerflusse unterhalb Saaz, in Menge, 

auch mit O. biennis zusammen (Cf)! 
Oenothera muricata X biennis (O. Braunii Doll). An der Eger 

mit den vorigen (Čf)! 
Epilobium  hirsutum  (L.)  Jacq.  Měcholup bei  Saaz,  Waltsch, 

Duppau (Čf.) 
Epilobium Lamyi F. Schultz.   Skytalberg bei Waltsch (Čf)! 
Epilobium  obscurum  Schreb.  (E.  virgatum Fr.).  Um  Rudig, 

Waltsch, Petersburg (Čf)! Vrcovice bei Písek (Ci)! 
Epilobium parvirf lorum X roseum (E. Knafii čel.).  Báder bei 

Písek (Ci)! 
Epilobium parviflorum X palustre (E. sarmentosum Čel.). Bach 

im Zadusí bei Vrcovic bei Písek (Ci)! 

6* 


84 

Epilobium roseum X montanum. Beim Hofe Sworeschau bei 
Gratzen in Wiesengráben, selten (T)! 

Circaea lutetiana L. Hoch-Oujezd zahlreich (U)! Kunovic bei 
Hohenbruck; auf der Křivina bei Vyhnanic náchst Týniště, 
Chropotín-Wald bei Bolehošť, Fasanerie bei Unter-Přím (ders.), 
„Valy" bei Češov (Kb). Kleštice bei Melnik (a. PÍ) ! 

Circaea inter media Ehrh. An der wilden Adler bei Potenstein 
und bei Litic (U)! Oedschlossberg bei Duppau, Hoher Reinstein 
bei Waltsch (Čf) ! Bei Klosterle im Thal tiber Ketwa (Čf). 

Circaea alpina L. Koniggratzer Wald, Krnovicer Wald (U). Chru- 
dim : an der Chrudímka bei der Klobásov-Miible (Z) ! Hoher Rein- 
stein bei Waltsch (Čf) ! 

Myriophyllum v erticillatum L. Trockene Gráben der Konig- 
gratzer Wálle (Landform, Uj! Pardubic: auch beim Nordwest- 
bahnhof, zahlreich (J)! 

Myriophyllum spicatum L. Alt-Lissa: im Wlkawabache (J) ! 
Lobositz (C)! Chudenic: Ouňovicer Teich! Tiimpel bei Hráz bei 
Merklín (Čf)! 

Eryngium campe stře L. Koniggrátz: nur bei Černilov bei Smiřic 
(U)!  Waltsch, Pomeisl, Rudig, Podersam (Čf). 

Sanicula europaea L. Chotěboř (D)! Fasanerie bei Ratibořic 
(Čf)! Chvojno, Třebechovic [Hohenbruck], Bolehošť (U)! „Valy" 
bei Češov, Hain Liškov bei Slavostic (Kb). Um Chrudim, Heřman- 
Městec, Ctětín bei Nassaberg háufig (Z)! 

Astrantia major L. Koniggratzer Wálder, bei Hoch-Oujezd, Hain 
Chropotín bei Bolehošť (U) ! Holic (J) ! Im Háj bei Hoch-Weselí 
spárlich (Kb). Budíner Hain (Bš)! Chlumberg bei Pomeisl, zwi- 
schen Rodisfort und Giesshúbel-Puchstein ; Klosterle; zwischen 
Okenau und Stengles (Čf). 

Cicuta virosa L. Kokoříner Thal: im Teich unterhalb der Mtihle 
Podhrad (PÍ)!  An der Lužnic bei Alt-Tábor (S). 

Berula angustifolia Koch. Chrudim und Heřman-Městec, háufig 
(Z)! Skuhrov bei Melnik (PÍ)! Stein-Žehrovic bei Lána (Wt). 
Waltsch, Rudig (Čf)! 

Falcaria vulgaris Bernh. Um Podersam, Jechnitz, Welchau, 
Wickwitz, Klosterle (Čf). Mirotic (D)! 

Bupleurum  rotundi foliům  L.  Welwarn: Feld unter Radovic 

um die Kapelle (Kb). 
Bupleurum longifolium L. Leitmeritz: Gebiische bei Menthau, 
einzeln (F).  Waltsch: Anhohe hinter dem Parke, reichlich (Čf)! 


85 

Chlumberg iiber dem Dorfe Goedesen bei Pomeisl (ders). (West- 

lichste Standorttí). 
Bupleurum falcatum L. Hohenbruck: bei Hoch-Oujezd imd bei 

Jenkovic (U)!  Waltsch: Anhohe hinter dem Parke, mit vorigem 

(Čf). Klósterle : am Egerberg ; zwischen Woselwitz [Oslovi ce] und 

Ketwa [Kotvina] (ders.)- 
Seseli coloratum Ehrh. Jičín : am Nordfusse der Prachower Felsen 

(Smolař). Beim Jabkenicer Thiergarten (Ž).   Am Košťál,  Stein- 

anger oberhalb der Seidschitzer Bitterquellen (C) ! 
Seseli Libanotis Koch. Mauer der Klobásov-Miilile bei Chrudim, 

einige Exempl. (Z) ! 
Silaus pratensis Bess. Pilseu : an der Strasse unter dem Weissen 

Berge 1 Expl., oífenbar eingeschleppt ! 
t Foeniculum  capillaceum  Gil.  Weinberge  beim  Lobosch; 

unter der Sovice bei Raudnic (C). 
Pastinaca  opaca  Bernh.   Oberbrenntenberg und Chlumberg bei 

Pomeisl zahlreich (Čf)!  Ziegenberg bei Petersburg (ders.). Chu- 
denic: auch in Balkov und Grillendorf! 
Peucedanum  cervaria  Cuss.   Javůrka  bei Holic (J)!   Anhohe 

hinter  dem  Parke  bei Waltsch, Chlumberg  bei Pomeisl,  Berg 

Debisch bei Welchau (Čf)! 
Peucedanum oreoselinum Monch. Raudnitz: unter der Sovice; 

Fuss des Eisbergs bei Kamajk (C)!  Um Rudig háufig (Čf)! 
Peucedanum palustre Monch.   Chrudim: Teich na skalách (Z)! 
Imperatoria  ostruthium  L.  Erzgebirge:  bei  Abertham  auf 

Wiesen gegen Báringen  und selbst am Bache  im Modergrunde, 

oífenbar wild! 
Laserpitium prutenicum L. Am Palác bei Heřman-Městec (Z) ! 
Caucalis  daucoides  L.  (genuina).  Bei  Chrudim  selten  (Z)! 

Zwischen Saaz  und Pertsch, vor Kl.-Holetitz, bei Waltsch,  am 

Chlumberg bei Pomeisl (Čf). 
Scandix pecten Veneris L.  Netovic bei Schlan (Bk)! 
Chaerophyllum  bulbosum  L.   Chrudim:  auch  bei  Ouřetic, 

Vestec,  Hyksovo  peklo (Z)!  Waltsch;  Mekl  und Rednitz  bei 

Duppau (Čf)! 
Chaerophyllum aromaticum L.  Schlackenwerth  gegen Wick- 

witz; um Jechnitz (Čf). 
Chaerophyllum aureum L.  Schlackenwerth: in der Ebene und 

im Erzgebirge bis Joachimsthal, auch bei Abertham, sehr háuíig ! 

Waltsch (Čf). 


h 


86 

Meum  athamanticum Jacq.   Erzgebirge:  auch auf Waldwiesen 

zwischen Aberthaui undJoachimsthal ! zahlreich auch bei Weipert 

(F). Eichwald oberhalb Teplitz, einzeln (F). 
Conium maculatum L.  Oupor bei Melnik háufig (PÍ)!  Waltsch 

(Čf). Vyšensko bei Chudenic (Čf)! 
Hedě r a helix L. Bei Boskov bei Semil „v kopaninách" in grosser 

Menge  auf Felsen (S).   Auf dem Húgel  zwischen dem Kubačka 

und  dem Debus  bei Praskowitz  blúhend (C).   Schlackenwerth : 

am Felsen  des  Berges  nordlich  von Wickwitz  klimmend  und 

reichlich bliihend (Čf). 
Cornus  mas  L.   „Na  kozince" bei  Kóniggrátz (U)!  Am Chlum 

bei Jungbunzlau auf kleiner Strecke háufig (Hz)! Feuchter Hain 

bei Lešan, unter der Lehne bei Hleďsebe, Hain bei Roztok (Kb). 
Ribes grossularia L. Waltsch : am Adelsberg, Galgenberg, Ruině 

Neuhaus, Liná-Scháferei u. s. w. (Čf).  Neuhaus: bei Rudolfsau, 

Schmiďs Miihle am Abhang (St). 
Ribes rub rum L. Fasanerie bei Ovčár bei Kuttenberg (F). 
Saxifraga aizoon Jacq.  Radotíner Thal gegeniiber Hinter-Kopa- 

nina auf Felsen náchst  dem Standort  der Daphne cneorum (C). 
Saxifraga caespitosa L.   (S. decipiens Ehrh.).  Lhota-Berg bei 

Mileschau (a), Langes Loch bei Kundratic (/3. villosa) (C). 
Saxifraga tridactylites L.  Bei Jungbunzlau háufig (Hz)!  Auf 

Wiesen bei Lissa sehr háufig, mit Phyteuma orbiculare (J). 
Chrysosplenium alte mi foliům L. Waldstein bei Turnau (Kb). 

Libušin ^bei Kladno,  selten (Wt).   Modergrund unterhalb Aber- 

tham ! Wálder zwischen Říčan und Schwarz-Kostelec (Čf) ! Tábor : 

in der Pintovka (S). 
Chrysosplenium oppositi foliům L. Chotěboř: im Walde vor 

dem Horní mlýn (D)! 
Sedům purpureum  Schult.  Erzgebirge:  bei Eichwald im Holz- 

schlag auf der Soldatenhohe,' im Gestein,  auch bei Tellnitz (F). 

Warta: vor Waífenhammer  im Steindamm  an  der Strasse (Čf)! 
Sedům album L. Saaz (Čf). 

Sedům villosum L. Torf am Padrťbache bei Strašíc, reichlich ( J) ! 
Sedům rupestre (ct. glancům). Klosterle, Warta, Duppau, Eichberg 

bei Podersam, Chlumberg bei Pomeisl, Mittelmiihle bei Jechnitz, 

Gross-Holetitz bei Saaz (Čf). 
Semper vivum tectorum L. Hausdácher in Bilichau! Steindamm 

unterhalb des Lobosch, Mauern in Lobositz (C). Mauer von Mě- 

cholup bei Saaz, bliihend (Čf). 


87 

Sempervivum soboli fe rum Sims. Litic bei Potensteiii (U). 
Abhánge der Otava bei Vrcovic, bliiliend (Ci)! 

Cotoneaster vulgaris Lindl. Velký háj bei Lešan, Zádušní háj 
bei Nelahozeves, Hain Lutovník bei Kralup (Kb). Oberbrennten- 
berg und Chlumberg bei Pomeisl; Waltsch: im Thale zwischen 
Goedesen nnd der Worschka-Scháferei ; Heckelberg bei Klosterle 
(Cf). 

Pirus communis L. Basaltfelsen des Debischberges gegeniiber 
Welchau bei Schlackeiiwerth (Čf). 

Pirus torminalis Ehrh. Chvojno bei Koniggrátz, als Unterwuchs 
(U)! 

t Pirus sorbus Gártn. Leitmeritz: um die Weingárten bei Malit- 
schen, fruchttragend (C) ! Unterhalb des Košťál bei Trebnitz (ders.). 

Kosa gallica L. Písek : Kirchlein bei Vrcovic (Ci) ! 

Rosa trachyphylla Rau. a) glabra. Abhánge bei Libušin bei 
Kladno (Wt)! 

bj Jundzilliana (Bess.). Moldauufer bei Podolsko oberhalb 
Klingenberg (Ci)! 

Rosa alpina L. Kalkmergelabhánge an der Aupa zwischen Bóhm.- 
Skalic und Ratibořic (Čf) ! Lomnic a. Lužn. : Erlengebiische bei 
Přeseka (Wm); 

Rosa cinnamomea L. Im Bachufergebiisch bei Rudig, wohl ge- 
pflanzt oder verwildert (Čfj! 

Rosa glauca Vili. Zwischen Saaz und Holetitz, Rudig (Čf). Ab- 
hánge der Otava unterhalb Vrcovic (Ci)! 

Rosa coriifolia Fr. (R. mollis Presl). Zwischen Saaz und Holetic 
an der Strasse, Rudig (Cf)! Říčan (Čf)! 

Rosa rubiginosa L. «) laevis (R. sepium ThuilL). Zwischen 
Saaz und Holetic (Čf)! Rudig, Pomeisl, Waltsch, Welchau (ders.). 
Písek: Otavafluss bei Vrcovic; Pelsen der Moldau bei Podolsko 
(Ci)! 

Rosa tomentosa Sm. a) vulgaris (R. umbelliflora Sm.). Kladno: 
im Krnčíthale u. a. (Wt, f. scabriuscula, als mollissima)! Siid- 
liches Moldauthal bei Podolsko (Ci)! Lomnic a. Lužn.: unter 
dem grossen Abfluss des Rosenbergteiches (f. scabriuscula, Wm) ! 

Poterium muricatum Spach (P. polygamum W.K ). Breitet sich 
besonders durch die Bahněn bei uns immer mehr aus. Wiesen- 
rand vor der Fasanerie bei B.-Skalic, náchst dem Bahndamme 
(Čf)! Eisenbahndámme bei Kostomlat a. Elbe (V). Prag: Eisen- 
bahndamm  in  Hlubočep,  in  Menge (Čf)!  Am Bahndamm  bei 


88 

Ěíčan  zahlreich  und  im  Parke von  Schwarz-Kostelec  (ders.)! 

Am Radobyl bei Leitmeritz  zahlreich (F) 1  Waltsch :  uber  dem 

Liná-Teiche  im Luzernerklee ;  bei Rudig  und  bei Klosterle an 

Bahndámmen (Čf). 
Geum rivale L.  Bohm. -Skalic háufig (Čf)! 
Potentilla  procumbens  Sibth.   Chrudim:  bei  Nerozhovic, im 

Waldschlage, selten (Z) ! 
Potentilla alba L.  Lissa (J). Chlumberg bei Pomeisl (Čf)! 
Potentilla canescens Bess. Chrudim : Burg Rozpakov bei Ouřetic 

(Z)! Pozdeň bei Schlan (Bk)! Waltsch (Čf). 
Potentilla recta L. Duppau: hinter Neumiihle am Strassendamme 

(P. obscura) (Čf). Klingenberg im Moldauthale /3. (Ci)! 
Potentilla  supina  L.  Jungbunzlau  nicht  selten  (Hz) !  Říčan 1 

Uferdamm des Grossen Teiches bei Vyžlovka (Čf)! 
Comarum palustreL. Říčan gegen Schwarz-Kostelec (CP)! Óst- 

liche Ufer der Padrťer Teiche  háufig mit Oxycoccos  und Erio- 

phorum vaginatum (J). Rudig; Torfe bei Gottesgab (Čf). 
Rubus  saxatilis  L.  Radotíner  Tnal  gegenúber  Kopanina:  auf 

Felsen mit Polypod. Robertianum,  unweit der Daphne  cneorum 

(C & Ha) ! Leitmeritz : Longes Loch bei Kundratitz (C). 
Rubus suberectus Anders. Theresienthal bei Gratzen! Lomnic a. 

Lužn. : Erlengebtische bei Černičný (Wm) ! 
Rubus  thyrsoideus Wimm. Wálder zwischen Holic und Týniště 

(J) ! Verbreitet zwischen Chrudim und Chrast an der Bahn! 
P) virescens. Kladno : im Krnčíthale (Wt) !  Holzschláge im 

Peiperzer Revier bei Bodenbach gegen den kalten Born (F)! 
Rubus radula Sendtn. a) cinerascens. Skutč: Wálder iiber dem 

Krounabache unweit Richenburg! 

b) v i r i d i s Čel. Peiperz bei Bodenbach (F) ! Lomnic a Lužn. : 
„na Žabicích" (Wm) ! 

Rubus  glandulosus  Bell.  6)  Schleicheri.  Piberschlag  bei 
Gratzen (T)! 

c) hirtus.  Wálder bei Skutč! Theresienthal bei Gratzen! 
Rubus dumetorum W. N. var. tomentosus. Kriegern : zwischen 

dem Ziegenberg und dem Liboritzer Wald (Čf)! Eugensberg bei 
Chudenic (ders)! 
Rubus tomentosus Borkh. Am Abhange iiber dem Schreckenstein 
háufig;  Waltsch:  am Hrušinaberg,  Anhohe  zwischen dem Park 
und Ruině Neuhaus (Čf) ! 


89 

Spiraea aruncus L. Čertův stůl bei Chotěboř (D)! Theresienthal 

bei Gratzen, háufig! 
Spiraea  u 1 m a r i a L.  a) d i s c o 1 o r.  Wálder bei Neu-KÓniggrátz, 

Hoch-Oujezd und Hohenbruck (U)! 
f Amygdalus  communis L. Unter deni Lobosch bei der Wein- 

presse viele starke, fruchttragende Báiime (C)! 
Prunus chamaecerasus Jacq. Wopparner Thal bei Lobositz, ge- 

geniiber der Kaisermůhle (C)! 
Sarothamnus vulgaris Wimm. Alt-Lissa (J). Neuhaus háufig (St) 
Cytisus capitatus Jacq. (a. vulgaris).  Bei Skutč háufig! Pod- 

hůra und Palác bei  Chrudim  (Z)!  Theresienthal  bei  Gratzen, 

beim Badhaus nicht háufig! 
Cytisus aiistriacus L. Bei Hoch-Lieben : rechts an der Strasse nach 

Byšic, Graben am Ende eines Kiefernwaldes (Žára) ! 
Cytisus biflorus THér. Wald zwischen Hohenbruck und Librantic 

und bei Jenkovic (U) ! Dvakačovic bei Chrudim  (Z) 1  Neuhaus : 

Kemise hinter Budolfsau (St). 
Cytisus  nigricans  L.  Skutč!  Podersam,  Rudig,  Kriegern,  Po- 

meisl (Čf). 
Genista germanica L. Kotěschau bei Petersburg (Čf). 
* Genista pilosa L. Gratzen : im Theresienthal : auf dem niedrigen, 

sandigen Heideabhang hinter Neugebáu, wie gewohnlich sehr ge- 

sellig in dicht stehenden Rašen! 

Dies der erste sichergestellte Standort, denn der von Brorsen 
friiher angegebene hat sich, trotz Reinerz, nicht bestátigt, indem ich 
1880 und mein Sohn heuer zur Bluthezeit die ganze Umgegend von 
Ratibořic abgesucht haben, ohne eine Spur dieser doch immer ge- 
sellig wachsenden und somit nicht zu tibersehenden Pflanze entdecken 
zu kónnen. Die Bluthezeit ist ubrigens bei uns nicht Juni, Juli (wie 
im Prodr. nach einer fremden Quelle angegeben), sondern Mai (viel- 
leicht schon April), Anfang Juni. Mitte Juni fand dort H. Křížek 
die Art schon verbliiht. 

Ononisspinosa L.  Lischwitz bei  Mécholup,  Podersam,  Peters- 
burg (Čf). 
Medicago falcata L.   Bei Skutč! 
Melilotus altissimus Thuill.  Am Bache bei Suchomast unweit 

Liteň (Frau Jelínek-Doubek) ! 
Trifolium  spadiceum L. Erzgebirge:  auch  oberhalb  Joachiras- 

thal (Čf)  und  bei Weipert  (Fj!  Waltsch:  unterhalb Neuhaus, 

Kohlenháusel (Čf) ! Chotěboř (D) ! 


90 

T r i f o 1 i u m hybridům L. /3) p a r v i f 1 o r u m Čel. Waltsch : Basalt- 
felsen bei der Liná-Scháferei  (Cf)! 

Trifolium fragiferum L. Welwarn! Loukořan bei Třiblic (Bš) ! 
Saaz: zwischen Lischwitz uud Lettaii; bei Kriegern (Cf)! 

Trifolium striatum L. Schlan: Anhohe bei Knovíz (Bk)]! 

Trifolium arvense L. /3) bracliyodon Čel. Saaz: Sandflur 
zwischen Gr. Holetitz und Bukovina, Walkmtihle bei Duppau, 
Stengelberg zwischen Welchau und Eodisfort (Čf). 

t Trifolium i n c a r n a t u m L. Říčan : Feld bei Tehovec (Čf) ! Eger- 
miihle bei Schlackenwerth (ders.)! Bei Tábor selten gebaut und 
verwildert (S). In Nieder-Baumgarten bei Neuhaus verwildert 
(Kh)! 

Trifolium rubens L. Koniggrátz: Wald Ouliště liber Piletic (U)! 

Trifolium ochroleucum Huds. Jungbunzlau: na Radouci (Hz)! 
Kladno : im Woleškathale (Wt) ! Fuss des Kletschenberges an der 
Paschkapole (C)! 

Anthyllis vulneraria L. Hohenbruck: bei Gross-Bělč und bei 
Hoch-Oujezd {a. U)! Abhánge des Woleškathals bei Kladno (/3. 
Wt)! Saaz: oberhalb Pukva gegen Welhiitten, Weltsch: beim 
Kóhlerháusel, Chlumberg bei Pomeisl (Čf). Liboiitzer Wald bei 
Kriegern {a. Čf)! Ufer des oberen Karezský Teiches bei Strašic 
(«. J). 

Lotus corniculatus L. Z)) tenuifolius L. Wiesen bei der Wel- 
warner Zuckerfabrik, mit Triglochin maritima! 

Lotus uliginosus Schk. Duppau, Klosterle, Joachimsthal [nicht 
aber in der Gegend von Saaz, Waltsch, Jechnitz] (Čf). Tábor: 
Radimower Wiese, ehemaliger Teichgrund, aber spárlich (S)* 

Tetragonolobus siliquosus Roth. Chržín bei Welwarn (Kb). 
Melnik: von Wrutic bis Rousovic am Bache (PÍ)! 

Oxytropis pilosa DC. Hasenburg bei Libochovic (C)! 

Astragalus exscapus L. Tanzberg bei Saidschitz (C)! 

Astragalus cicer L. Kamence bei Holic ( J) ! Chrudim (Z) ! Lisch- 
witz und Liboritz bei Měcholup náchst Saaz (Čf)! 

Astragalus danicus Retz. Schlan: grasiger Abhang bei Lidic 
(Bk)! Steinanger oberhalb der Saidschitzer Bitterquellen mit 
Plantago maritima, Scabiosa suaveolens, Seseli coloratum (C)! 

Astragalus onobrychis L. Prag: im Baumgarten 1 Expl. (Fj. 
Schlan: grasiger Abhang bei Dřínov (Bk) ! 

Astragalus arenarius L. Lissa: auf sandiger Lehne beim Parke 
(J)! (Wiederauffindung von Tausclťs Standort.) 


91 

Astragalus austriacus Jacq.  Lehneii bei Lukavec bei Leitme- 

ritz;  zwischen Poplz  und Ejvan bei Libochovic;  Tanzberg bei 

Saidschitz (C). 
t Ornithopus sativus Brot. Schlosswálle in Pardubic, unter ge- 

bauter Esparsette, spárlich (J) ! 
Onobrychis viciae folia Scop. Im Walde bei Hoch-Oujezd wild- 

wachsend (U). 
Vicia sepium L. var. eriocalyx Cel.  Klosterle: am Heckelberg 

bei der Euine (Čf)! 
Vicia dumě tor um L. Wald bei Hoch-Oujezd nachst Hohenbruck, 

mit V. silvatica (U).   Chrudim:  auch auf der panská  stráň bei 

Ouřetic und im Hyksovo peklo (Z)! 
Vicia pisiformis L. Lhota-Berg bei Mileschau (C). Klosterle: am 

Heckelberg;  Waltsch:  Fuss  des  Neuhausberges,  und im Thale 

zwischen Goedesen und der Worschka-Scháferei (Čf). 
Vicia silvatica L.   Wald bei Hoch-Oujezd (U).  Tannenberg bei 

Jechnitz (Čf). 
Vicia tenuifolia Roth.   Klešticer Wiesen bei  Melnik (PÍ)!  Am 

Debus bei Praskowitz  mit Linum flavum (C).  Am Abhang íiber 

dem Schreckenstein bei Aussig háufig! 
Vicia villosa Roth. Melnik : nur in einem Kornfeld bei Klešti c (PÍ) ! 
Vicia tetrasperma Monch. Eichberg bei Podersam (Čf ) ! 
Vicia  monanthos Desf.   Um Duppau,  Rudig nicht  selten (Čf)! 

Zwischen Petersburg und Woratschen (ders.). 
Lathyrus Silvestr is L.  Prag: Kiefernwald zwischen Hodkovičky 

und Lhotka (C).   Leitmeritz: zwischen Nemtschen und Čersing; 

auf einer  Schleusse  am Radelstein (C) !   Um Waltsch,  Duppau 

háufig,   Klosterle  (Čf).   Neuhaus:   Thal  von  Heinrichschlag, 

háufig (St). 
Lathyrus heterophyllus L. Leitmeritz: auch im Langen Loch bei 

Kundratic,  mit Arctostaphylos (C) !  und am Rabenstein bei Se- 

busein (Kh) ! Siidabhang des Eichbergs bei Podersam (Čf) ! Berg 

Krušina  bei  Rudig,  Siidabhang  und  Gipfelplateau,  in grosser 

Menge (Čf j !   Oberbrenntenberg bei Pomeisl, Siidabhang im Ge- 

stein, spárlich (ders.). 

Variirt nach vorliegenden Exemplaren der Waltsch-Podersamer Gegend 
mit breiteren, kiirzeren Bláttchen, davon die der iinteren Blátter oval, und mit 
schmáleren, lánglich-lanzettlichen bis lanzettlichen, verlángerten Bláttchen. 

Lathyrus  tube r osuš L   Koniggrátz,  Smiřic,  Hohenbruck  (U). 
Saaz gegen Weletitz, Lettau bei Podersam (Čf). 


92 

Lathyrus montanus Bernh. Erzgebirge: auch oberhalb Joachims- 
thal! und bei Weipert (F). 

Lathyrus niger Bernh. Bohm. Skalic: Lehne an der Aupa gegen 
Katibořic (Čf)! Park von Heřman-Městec, Podhůra bei Chrudim 
(Z) ! Eichberg bei Podersam (mit L. vernus), Kriegern : beim Li- 
boritzer Wald, Chlumberg bei Pomeisl, Dewischberg bei Welchau, 
Heckelberg bei Klosterle (Čf)! 


7. 

Dodatky ku fauně českých hub sladkovodních. 

Studie faunistická. 

Podává Fr. Petr, předneseno dne 29. ledna 1886. 

(Práce z české university s 1 tabulkou.) 

Neúplné dosud jsou vědomosti naše o biologických poměrech 
a geografickém rozšíření hub sladkovodních. Neobyčejná proměnlivost 
jich, podmíněná hlavně vlivem okolností vnějších, znesnadňuje velice 
stanovení znaků druhových a tím i veškero pozorování jednotlivých, 
v přečetných varietách a různých odstínech se objevujících forem. 
Domnívám se tudíž, že každý příspěvek, obohacující známosti naše 
ve směrech naznačených, přispěje k objasnění záhadné povahy řeče- 
ných organismů. V přítomné práci podávám výsledky nových pozoro- 
vání svých, konaných v roce 1885. jednak v rodišti svém (Německém 
Brodě), jednak v Praze, na materiálu konservo váném.*) Pozorování 
týkají se především dvou, pro Čechy nových druhů, z nichž jeden 
i pro vědu novým jest, jakož i některých, zvláštním rozšířením svým 
anebo velikou svou měnivostí zajímavých forem. 

Boku 1877. známo bylo z Čech 5 druhů hub sladkovodních, — 
mezi nimiž jeden (Spongilla jordanensis Vejd.) nově popsaný, 
— jež r. 1883. prof. Vejdovským ve 4 variety rozlišeny; z nich pak 
jedna (Ephydatia Miilleri Forma B) za „dobrý" druh, jménem 
Ephydatia amphizona Vejd. označena. Objevením Spongilla 
fragilis Leidy r. 1884 vzrostl počet českých druhů na 7, který 
letošním (1885) nalezením Carterius Stepanowii mihi a Ephy- 
datia bohem ica nov. sp. na číslo 9 doplněn. — Stejné poměry 
číselné (mimo dvou posléze jmenovaných druhů) jeví se také v zemích 
sousedních, v Německu (Ketzer) a Haliči (Dr. Wierzejski). 


*) Milou povinností jest mi projeviti vroucí dík p. prof. Dr. Vejdovskému 
za všestranné účastenství a laskavou pozornost této práci mé věnovanou 
a za mnohou vzácnou radu, kterou ji obohatil. 


93 

Hranice rozšíření jednotlivých druhů hub sladkovodních nelze 
ovšem na ten čas pro nedostatek srovnávacího pozorování udati, jest 
ale pravdě podobno, že tato zajímavá skupina živočišná mnohem vět- 
šího v Evropě má rozšíření a pestřejší rozmanitosti forem, než se 
obyčejně považuje. Oprávněnou zajisté jest domněnka, že v Cechách 
jiné ještě vzácné tvary se objeví, až jen ve všech částech a poměrech 
svých prozkoumána bude naše vlast! 

Carterius Stepanowii mihi. 

Naleziště a popis. 

Velice památný tento druh naleznul jsem v měsíci červenci (po- 
prvé dne 18.) r. 1885 ve dvou, nad sebou ležících rybnících okolí 
Německobrodského — prvé to naleziště nejen v Čechách, ale i ve 
střední a západní Evropě vůbec. Zvláště v rybníce hořením, t. zv. 
„U doubku", objevuje se v množství neobyčejně hojném, kdežto v dě- 
lením, t. zv. „Slavíkově", jen v několika málo exemplářích nalezena. 
Trsy její, v oněch místech sbírané, jsou celkem útlé, polehavé, 
něžně, často až vláknitě rozvětvené a povlékají u vzájemném pro- 
plétání četné, zvláště odumřelé stonky, listy a kořeny různých travin 
a sítin, tvoříce tak husté, hnízdo vité zmotaniny a uzliny nebo tvary 
síťovité (Fig. 1.). Jednotlivé jich větévky bývají sploštilé, řidčeji oblé, 
na povrchu více méně hrbolaté a velmi jemnou, sotva znatelnou 
mázdrou, v níž nehojné jehlice parenchymové roztroušeny, jako by 
opředena. Nezřídka bývají také bezprostředním podkladem rourky 
mechovek (zvi. P 1 u m a t e 1 1 a repens L.), jež pak trsem této houby 
sladkovodní jsou obaleny, takže jen konce jednotlivých rourek volně 
vyčnívají. — Velikost trsů je velice různou, což jest ovšem v po- 
měru s podkladem, na němž se usazují. Průměrná délka jich bývá 
8 — 12 cm, šířka pak 2 — 4 cm. 

Za živa jest houba tato měkkou, ohebnou, barvy krásně sma- 
ragdově zelené, někdy až do skvostně modravé přecházející. Zelenost 
tato podmíněna jest přítomností četných jednobuněčných řas (Zoo- 
chlorella parasitica Brandt) zrodů Palmella, Tetraspora, 
Gleocystis, Pleurococcus, Protococus, Raphidium a mn. 
j., jakož i vyšších: Ped i astrům, Closterium, Cosmarium, 
Polyedrům (trigonum, tetragonum, lobatum), Scenedesmus {ob- 
tusus, acutus, quadricaudatus, dimorfus) a p., jež v těle houby zcela 
samostatně vegetují. Co se fysiologické funkce těchto řas a vzájem- 
ného jich poměru k vlastním houbám sladko vodním týče, nemnoho 
lze udati. Příspěvky K. Brandtovy, G, Entzovy, O. Hammanovy a j. 
jsou celkem nedosti úplný a četných dodatků potřebují. 


94 

Exempláře v líhu uschované jsou nelámavé, špinavě žluté nebo 
zelenavé až šedé. Za sucha jest silně seschlou, kruchou, barvy tmavo- 
zelené s nádechem modravým, který později v matný přechází. 

Oscula jsou velice řídká, nepatrná, nahodile rozestavená, tvaru 
kruhovitého nebo nepravidelně vejcitého, velikosti 0*5 — 0*2 mm ; hřeh 
jich jest vždy plochým, skoro neznatelným. Rovněž spoře vyskytují 
se malé, nezřetelné póry. — Dyhowski, jenž několik jen malých trsků 
tohoto druhu ku prozkoumání obdržel, podotýká toliko, že „houba 
tato obrůstá povrch různých těl, jako : listy a stonky travin, kousky 
kůry, tenké proutky. Exempláře lihové podobají se kouskům roz- 
močeného chleba" *). 

Kostra houby tvořena jest z dlouhých, často dichotomicky se dě- 
lících vláken, jež složena jsou z jehlic rovných anebo poněkud za- 
křivených, hladkých, ku konci krátce nebo dlouze kopinatých, délky 
0-27 — 0*31 mm. a tloušky 0'011 mm. (obr. 2.); vnitřní structurou 
svou souhlasí úplně s jehlicemi hub ostatních. Zrůdy jich vyskytují 
se poměrně dosti spoře. Abnormitou nalezeny jehlice na obou nebo 
toliko jednom konci zakulacené a na povrchu malými osténky opa- 
třené. U ruských trsů jsou všechny jehlice skelettové jemně řídce 
ostnité. 

Mezi jehlicemi skelettovými roztroušeny jsou ve velikém množství 
jehlice parenchymové, mírně zahnuté, řidčeji rovné, k oběma koncům 
volně zúžené, délky 0-04— 0*07 mm. a četnými, často dosti dlouhými 
výhonky opatřené (íig. 3, 4 A). Tyto bývají uprostřed jehlice nejmohut- 
nější, k oběma koncům pak stávají se značně menšími a hojnějšími; 
tvaru jsou válcovitého, někdy kuželovitého a malou, obyčejně v jemný 
hrotek vybíhající naduřeninou zakončeny a často ještě menším osténkem 
po straně označeny. Přesné rozlišení těchto výhonků ve trojí druh, 
jak Byhovshi uvádí,"^*) zdá se dle hojných modifikací a přechodů 
pouze nahodilým. — Zvláštností vyskytují se jehlice parenchymové 
hladké, nebo blíže obou konců terčem obdané (fig. 4 -B, 5 ab)^ čímž 
tvoří jakýsi přechod ku vlastním amphidiskům, kryjícím vnitřní 
schránku gemmulae. 

Zimní pupeny (gemmulae), jež značným množstvím po 
celé léto i podzim veškerá pletiva houby volně pronikají, jsou ne- 
průhledné, za živa lesklé, barvy v mládí světle plavé nebo žluté, po- 


*) 3aMÍ}TKa  o  6aMraxi>  iojiíhoíi  poccÍH  B. H.  /I^HÓOBCKaro.  XapBKOBij 1884, 
pag. 2. OiAtiíbHLie ottiic\^h iiSTb "TpyAOBt 06mecTBa ncnLiTaiejien npiipoAH 
npri XapBKOBCKOMTj yiiriBepcnTeit" Tom. XVI. 
**) 1. c. pag. 3. 


95 

zději hnědavé. Tvar jich jest kulovitým, někdy ellipsoidním, velikosti 
v dospělém stavu 0*48 — 0-55 mm. Na povrchu bývají trochu hrbolaté 
a vyniklými amphidisky ostnité (fig. 9). Za sucha jsou mdlé, špinavě 
žlutavé nebo šedé, poněkud seschlé, při čemž hoření pol gemmulae, 
z něhož vzdušná rourka s korunkovitou ozdobou vyniká, dovnitř se 
vchlipuje, tak že celá gemmule útlému člunku ""') s mohutným, vždy 
nahoru směřujícím stožárem se podobá. Podobné, leč mírné vchlípení 
objevuje se také na čerstvých, úplně zralých gemmulích. 

Vnitřek dospělé gemmulae vyplněn jest zárodečným tělesem, jež 
v kuželovitý cípek proti vyvýšenině hořeního pólu vybíhá a z dosti 
velikých, polygonálních, zřetelnými, ploskými nebo kulovitými jádry 
opatřených buněk se skládá (íig. 8 a). Stěny jich jsou útlé a na 
svých hranách často trochu kolenchymaticky stlustlé; působením pi- 
krokarminu barví se, podobně jako jádra buněčná, pěkně na červeno ; 
jodem zbarvuje se veškeren obsah gemmulae stejnoměrně žlutě. 

Těleso zárodečné uzavřeno jest v pevnou, as 0'005 mm. tlustou 
otočku chitinovou, barvy hnědavé nebo plavé (íig. 8 h). Tato jest 
v obrysu svém pravidelně okrouhlou neb elliptickou ; jediné na ho- 
řením pólu zvedá se z pravidelného obvodu vyvýšenina, přecházející 
v rovnou, řidčeji poněkud zahnutou a k volnému konci kuželovitě 
zúženou vzdušnou rourku (IIopoBaa TpyÓKa Dyb.) délky 0*105 až 
0*143 mm. a průměru 0'03 — 0*04 mm. (íig. 8 /). Rourka tato, jež 
za normálních poměrů vzduchem naplněna bývá, jest od nitra gem- 
mulae slabou přehrádkou oddělena (fig. S h) a na hořením konci 
svém jemnou, souvislou a mocně vydutou stěnou překlenuta (fig. 8, 
11 j). Otvor, který prý, dle udání Dylowského,^'-^) na vrcholu rourky 
se nalézá, nemohl jsem ni v jednom případě postřehnout; podobně 
i vzdušná rourka četných druhů amerických jest na vrcholu svém 
úplně uzavřena. Stěny její bývají o něco slaběji vyvinuty než vnitřní 
otočky chitinové, ač nikdy ne tak nápadně, jak badatel onen v po- 
jednání svém naznačuje***). 

Na hořením konci rourky, těsně pod vrcholem její, vypíná se 
nepravidelně hvězdovitá ozdoba chitinová (obr. 8, 9), jež korunkovitě 


*) Na tuto podobnost upozornil poprvé prof. Vejclovský ve svých: Bemer- 
kungen ilber einige Susswasserschwámme. (Sitzungsber. der k. bohm. Ge- 
sellscb. d. Wissenschaften) pag. 57. 
**) /I,onoiiHiiTeiiLHLifl cB-feAtHia Kt no3HaHÍio nptcHOBOAHofi ryÓKii Dossilia Ste- 
panowii. it-pa B. /I,ti6oBCKaro. XapbKOB-B 1884. — 0TA':biiHLie otthckii nat 
"Xpy/íOBi) 06mecTBa iicnLiTaTeiieíi npnpoAM npn XapLKOBCKOMij VHiiBep." 
Tom. XVm. 
***) 1. c. Tom. XVIIL ňg. 7 c. 


96 

(obr. 10) na ni přisedá. Korunka tato (HpHjíaTOK^ Dyb., cirrous 
appendages Carter, Porusanhang Dyb.), sestávající v dospělém stavu 
z vlnitého, na okraji svém nepravidelně laločnatého nebo paprskovi- 
tého terče (obr. 11, 12), jest s délkou rourky vzdušné v úzkém jpo- 
měru korrelace: čím delší rourka, tím menší korunka a naopak; 
průměr této bývá 0 067—0*105 mm., nikdy však nepřesahuje délku 
rourky. Počet a vzájemné postavení jednotlivých laloků (obr. 11, 
12 pj jest měnivým ; obyčejně 5 — 8 paprsků hlavních, širších, mnohdy 
kraji svými do vnitř trochu vchlípených a několik (as 2 — 6) vedlejších, 
více oblých a často jako by uzlinatě zohýbaných; mohou však bud 
vedlejší, buď hlavní paprsky scházeti. — U forem ruských jest prý 
korunka skoro pravidelně čtyřhranná, na jednotlivých hranách pak 
štěpí se v několik (3 — 5) různě dlouhých a silných větévek. 

Ku vnitřní otočce chitinové přikládá se mohutná vrstva vzducho- 
nosná (obr. 8, cj, jež stejnou silou celou gemmuli obejímá. Toliko na 
vrchním pólu sklání se v kotlinovitou prohlubinu, z níž vzdušná rourka 
vyniká. Vrstva ta sestává z mnohobokých, namnoze v dosti pravidelné 
řady urovnaných komůrek, velikosti 0*002 — 0*003 mm. Stěny jejich 
jsou velice jemné (fig. 13), pružné, takořka bezbarvé; na straně, kde 
ku zevnější, je pokrývající otočce chitinové (e) přistupují, poněkud 
mohutní čímž zároveň ku pevnosti její vydatně přispívají. DyhowsM 
udává,*) že „vrstva vyplňovací (lIpoMeaKyTonHoe oópasoBame) sestává 
z okrouhlých buněk bezjaderných, velikosti rozličné, . . . větší z nich 
jsou nepravidelně roztroušeny mezi menšími." U našich tvarů však 
nejsou rozměry jednotlivých komůrek valně rozdílný. 

Do vrstvy vzdušných komůrek vloženy jsou, kolmo na vnitřní 
otočku chitinovou, přečetné amphidisky (fig. 8 d). Osy jejich spoju- 
jící terčovité štítky, jsou oblé, velice štíhlé a kolmými, ostře špiča- 
tými ostny a hroty hojně opatřeny (fig. 5, 6). Uvnitř prostoupeny 
jsou kanálkem, který zvláště u pálených dvojštítků zřetelně vyniká. 
Jednotlivé štítky, jichž průměr bývá 0*014— 0*017 mm., jsou hvězdo- 
vité, obyčejně se 4—6 hlouběji dělenými paprsky hlavními, které pak 
v několik vedlejších jsou rozeklány; na okraji jsou jemně zoubkaté 
nebo vroubkované (fig. 7). Dle délky možno rozeznati amphidisky 
dvojího spůsobu: delší a kratší. Délka těchto rovná se z pravidla 
výšce vrstvy vzduchonosné, dosahujíc až 0*047 mm., tak že zevnější 
otočka chitinová (tlouštky 0*002 — 0*003 mm.), která pokrývá vrstvu 
onu, zároveň i je  povléká.  Mezi  těmito  kratšími  amphidisky jsou 


i 


1. c. Tom. XVIII. pag. 4. 


97 

rozestaveny nepravidelně, v množství poměrně (asi třikráte) menším 
dvojštítky delší, velikosti 0'052— 0*063 mm., jež ze společného obalu 
komůrkového volně (třetinou až polovinou celé délky své) vyčnívají 
a představují tak zároveň s korunkou na vzdušné rource umístěnou 
apparát zachycovací, jaký bývá v plné mohutnosti u gemmulí ně- 
kterých amerických hub sladkovodních (Carterius latitenta, Cart. teno- 
sperma a j.) vyvinut, a jehož analoga též u statoblastů mnohých me- 
chovek sladkovodních nacházíme. Jest tedy tento druh prvým a dosud 
jediným evropským, u něhož samostatný apparát zachovací jest 
vyvinut. 

Vývoj jednotlivých části gemmulae. Zcela mladé pupeny zimní 
jsou tvaru ellipsoidního, s vysokým kuželovitým polem hořením, na 
němž u dospělých zvedá se vzdušná rourka. Tato nejeví se hned 
v prvém stadiu vývinu gemmulae, nýbrž povstává teprve později jako 
nízká, často jednostranná ovruba (íig. 14), jež znenáhla do výše se 
prodlužuje (fig. 15), až konečně na volném konci svém útlou stěnou 
se uzavře. V době té počne se tvořiti také korunka ve tvaru úzkého, 
nepravidelného terče (fig. 16), jehož laločnaté paprsky teprve dalším 
vzrůstem se vyvinou. Řidčeji postupuje vývoj korunky tím spůsobem, 
že nejprve povstávají jednotlivé paprsky, které později na basi své 
v souvislý terček se spojují. Stěny vnitřní otočky chitinové jsou z po- 
čátku slabounké, barvy jasně bledožluté a ze dvou na sobě ležících 
vrstev složeny, jež však později obyčejně zcela beze stopy srůstají. 
Amphidisky, které takořka současně s vnitřní schránkou se objevují, 
jeví hned od počátku rozdíl dvojí délky. Vrstva komůrek vzducho- 
nosných vystupuje zřetelně teprve později, ač zajisté již zároveň 
s ostatními obaly se vyvijí. Zevnější otočka chitinová jest při vzniku 
svém velice jemnou, sotva znatelnou, barvy světle plavé, později 
v žlutou se měnící. Mohutným vzrůstem jednotlivých vrstev spěje 
pak gemmule ku své dospělosti. 

Úvahy. 

Přirovnáme-li formy české ku tvarům ruským, vystupují ně- 
které, na pohled dosti závažné rozdíly, jež však při znájné proměn- 
livosti hub sladkovodních vůbec jsou rázu toliko podřízeného. 

Dle udání Dyhoivského jeví se totiž u ruských tvarů skelettové 
jehlice „při bližším ohledání pokryty krátkými a ostrými ostny; 
ostny ty jsou tak útlé, že lehce mohou býti přehlednuty" *).  Jehlice 

*) 1. c. pag. 3. Tom. XVI. 

Tř.: Mathematícko-přírodovědecká. 7 


98 

takové u našich forem se nenacházejí, leč abnormitou; rozdíl tento 
jest ale toliko relativním, neboť četné, u jiných druhů (ku př. Ephy- 
datia Miilleri Lbk.) vyskytující se přechody mezi jehlicemi zcela hlad- 
kými a ostnitými poukazují na nespolehlivou význačnost znaku tohoto. 

Podobně není u našich forem onoho přesného zrůznění ve trojí 
spůsob ostnů u jehlic parenchymových, jak Dybowski u ruských tvarů 
vyličuje. 

Gemmulae českých exemplářů shodují se celkem s ruskými, jsou 
však značně větší ; korunka pak chitinová, jež u našich gemmulí kru- 
hovitě terčovitou s hojnými, nepravidelně rozestavenými laloky se 
objevuje, jest u ruských forem skoro pravidelně čtyřhrannou s čet- 
nými výhonky v rozích, „jež číslem i formou netoliko u rozličných 
exemplařův ale i u jednoho a téhož různě se jeví." 

Dle znaků uvedených vyzbrojeny jsou gemmulae Carterius 
Stepanowii mihi přístrojem i aérostatickým i zachycovacím — 
důležitými to faktory při rozšiřování se druhu. Funkce přístroje aéro- 
statického, k němuž náleží vrstva komůrek vzduchonosných a vlastní 
rourka vzdušná, záleží, jak známo, ve zmenšení váhy gemmulae, což 
rozšiřování se druhu hlavně proudem vody nebo větrem valně na- 
pomáhá, úkol pak apparátu zachycovacího — vyniklých to amphi- 
disků a korunky na vzdušné rource upevněné — jeví se zvláště při 
rozšiřování pomocí živočichů (hlavně ptáků), jakož i při usazování se 
gemmulí. Tím lze také vysvětliti přicházení druhu tohoto v rybníku, 
v němž se právě vyskytuje; rybník ten jest totiž ode dávna, jak 
mně známo, obvyklým stanovištěm mnohých tažných, zvláště bahenních 
ptáků, kteří zajisté na měkkém peří svém anebo vrásčitých nohách 
svých zachycené gemmulae tohoto památného druhu hub sladkovod- 
ních z cizích krajů do vlasti naší přinesly. 

Mimo uvedených způsobů rozšiřování možno také předpokládati, 
že i trusem ptačím přenášeny bývají jednotlivé gemmulae hub, jež 
zároveň s potravou do ústrojí zažívacího se dostaly, na místa od- 
lehlá. Křemitý obal jejich zabraňuje totiž, že ostré šťávy žaludeční 
a střevní nemohou stráviti zárodky v gemmulích obsažené; tyto pak 
vycházejí zároveň s exkrementy ven, aby na příhodném místě v trsy 
se vyvinuly. 

Rozšíření a poměry příbuznosti. 

V Evropě nalezen byl poprvé Carterius Stepanowii roku 1884., 
a sice v jižním Kusku, v jezeře t. z. „Velikém"  v okresu Lebedin- 


99 

ském ; později také objeven v jezírku u Donce, nedaleko dědiny Ko- 
četok v gubernii ChsLrkoYské a. Dyhowským pode jménem ?Dossilia 
Stepanowii vylíčen. Zajímavo jest, že Dybowski nejdříve pouze 
jehlice (skelettové i parenchymové) a amphidisky, později teprve cha- 
rakteristické gemmulae druhu tohoto popsal. Druhým nalezištěm evrop- 
ským (r. 1885) jsou rybníky u Německého Brodu v Čechách; v jiných 
zemích evropských druh tento dosud neobjeven. 

V Americe známa byla prý tato houba sladkovodní již r. 1863, 
z řeky u Canterbury Road, West-Point, New- York a Boioerhankem pode 
jménem SpongillaBaileyi označena *). Diagnosa jeho zní : „Houba 
sladkovodní tvořící povlaky ; povrch hladký. Oscula a póry nezře- 
telné  Jehlice parenchymové vřeteno vité,  kopinaté,  celé ostnité ; 

ostny středu válcovité, tupé, velmi dlouhé a hojné. Jehlice skelettové 
protáhle vřeténkovité, šídlovité, mírně štíhlé ..... Zimní pupeny jsou 
kulovité, hladké s četnými jehlicemi (t. dvoj štítko vitými) ; amphidisky 
kupí se v řady ode středu k obvodu gemmulae paprskujícími. Štítky 
na krajích nepravidelně a hluboce klané, zahnuté, osa velmi dlouhá, 
válcovitá, celá ostnitá, ostny kuželovité. — Barva za sucha tmavo- 
zelená." 

Carter^"^) vřadil pak tento druh v rod Meyenia***) s ozna- 
čením Meyenia Baileyi. Znaky jeho jsou zcela souhlasné s dia- 
gnosou Bowerhankem udanou. Leč popisy ty pro povšechnosť a ne- 
úplnost svoji — nečinit se v nich žádné zmínky o vzduchonosné 
rource a korunce její, ni o dvojím spůsobu amphidisků — připouštějí 
toliko domněnky o stejnosti obou druhů, jež teprve přímým pozoro- 
váním odůvodniti nutno. 

Carter, jenž na identitu Dossilia Stepanowii (dle pojednání 
Dybowského) sMeyeniaBaileyi poukázal, považuje též Hetero- 
meyenia repens z Pennsylvanie za totožnou f) s oněmi druhy.— 
Domněnku tuto však nemožno potvrditi, poněvadž vzdor jakési vzá- 
jemné příbuznosti,  značné rozdíly mezi oběma druhy se objevují, ft) 


*) Proceedings of the zoological Society of London 1863 part. III pag. 451. 

**) The annals and magazíne of naturel History vol. VIL, ser. V. pag. 95, 1881. 
***) Gen. char.: Jehlice skelettové šídlovité, zakřivené, vřetenovité, ostře končité, 
hladké, někdy více méně ostnité, nebo více méně ve středu uaduřelé. Gem- 
mulae kulovité neb ellipsoidní; obal složen jest ze zrnité structury, do níž 
vloženy jsou dvojštítky i. e. jehlicovitá tělesa, sestávající z rovné osy, jež 

na obou koncích štítkem na kraji hladkým nebo zubatým končí " 

t) The annals and magazine of natural History. 

ft) Druh tento, jakož i četné tvary cizozemské znám z vlastního názoru; bylyť 
jednak p. Car íerew jednak p. Poíilsem zaslány p. prof. Vej do vské mu, jenž 
mně je s obzvláštní laskavostí ku zkoumání poskytnul. -7* 


100 

Jehlice skelettové u Heteromeyenia repens jsou hladké, po- 
někud zakřivené, řidčeji rovné, ostře končité; jehlice parenchymové 
jsou podobné jako uCarterius Stepanowii, jsou však (při stejné 
délce) trochu silnější, někdy mírně hranaté, a četnými, nepříliš dlou- 
hými výhonky, jež podobně jsou uspořádány, opatřeny. — Gemmulae 
obdány jsou vnitřní otočkou chitinovou, k níž přikládá se dosti vysoká 
vrstva vzduchonosná ; do této vloženy jsou četné amphidisky, jež ale 
vesměs nad zevnější otočku chitinovou, která obal vzduchonosný 
pokrývá, volnými konci svými vyčnívají. Osa jejich jest velice štíhlou, 
válcovitou a nemnohými malými ostny nebo hrbolky opatřena. Amphi- 
disky jeví u tohoto druhu nejen dvojí délku^ ale i dvojí tvar. Štítkové 
paprsky u amphidisků kratších jsou totiž na plocho rozloženy a jenom 
konce jich jsou málo dolů sehnuty, paprsky štítků u amphidisků 
delších jsou však velmi dlouhé a ostře hákovitě dolů sehnuty a často 
ještě nazpět zatočeny. Vrstva vzduchonosná sestává z drobných, dosti 
zřetelných komůrek, jež mnohdy v pravidelné řady bývají urovnány. 
Rourka vzduchonosná, korunkou zdobená — hlavní to znak rodu Car- 
terius — se u tohoto druhu nikdy nevyvinuje. 

Co se vlastní ^příbuznosti Carterius Stepanowii s jinými 
druhy hub sladkovodních týče, podotknouti možno, že nejvíce blíží 
se k některým tvarům cizozemským, jako: Carterius latitenta 
Potts, Carterius tenosperma Potts, Meyenia plumosa Bo- 
werb. a p. Zvláště Carterius latitenta z Pennsylvanie valně se 
podobá našemu druhu stavbou svou. Skelettové jehlice jeho jsou 
hladké, rovné, někdy málo zahnuté, na koncích dlouze nebo krátce 
kopinaté; jehly parenchymové jsou mohutnější než Carterius Stepa- 
nowii a po celé délce stejně jemně ostnité. Gemmulae opatřeny jsou 
velice dlouhou, silnou rourkou vzdušní, jež rovněž od nitra gemmulae 
tenkou přehrádkou jest oddělena a na vrchním volném konci útlou 
stěnou překlenuta. Na vrcholu její vypíná se zvláštní chitinová ozdoba ; 
tato bývá na basi své terčovitou, místičkovitou nebo i nálevkovitou. 
Laloky však, jež u Carterius Stepanowii hvězdovitě jsou rozloženy, 
nevyvinují se, místo nich pak objevuje se jednostranné dvojklanné 
nebo jednoduché pentlicovité vlákno, jež délkou svou až i lOnásobný 
průměr gemmulae převyšuje, dosahujíc 6 — 7 mm. 

Rovněž amphidisky tvarem i uspořádáním svým se vzájemně 
podobají. Osy jejich jsou štíhlé, s dlouhými mohutnými a kolmo sto- 
jícími ostny a hroty. Ku rozdílu dvojí jich délky přistupuje také 
různost tvaru štítkův: u amphidisků kratších bývají totiž jednotlivé 
paprsky štítkové ploše rozloženy, u delších pak jsou dolů kracoTitě 
sehnuty. 


101 

Obal vzduchonosný, který u Carterius Stepanowii značné síly 
dosahuje, tak že ampMdisky kratší v něm úplně se ukrývají, obme- 
zuje se u Carterius latitenta toliko na slabou vrstvu, sestávající z ve- 
likých dosti zřetelných komůrek vzdušných, tak že všechny amphidisky 
— kratší i delší — z ní volně vynikají. Zdá se tedy, jakoby vzdušná 
rourka s mohutnou ozdobou pentlicovitou vyvinula se na útraty obalu 
vzduchonosného. 

Fysiologická funkce apparátu zachycovacího, jenž u tohoto druhu 
v obrovských rozměrech jest vyvinut (pentlicovitá vlákna na vzdušné 
rource a vyniklé amphidisky), jakož i přístroje aerostatického, který 
hlavně ve vzdušné rource jest soustředěn — hlavních to znaků rodu 
Carterius — jest táž, jako u Carterius Stepanowii. 

Dle znaků vylíčených odůvodněno jest, tuším vřadění ? D o s s i li a 
Stepanowii Dybow. do rodu Carterius^ jehož geografické rozšíření 
hlavně v severní Americe se nachází. 

Příbuznost druhu našeho s tropickým druhem Meyenia plu- 
m o s a Bwrbk. z Bombaye spočívá, jak Bowerhank pro svoji Meyenia 
Baileyi v monografii, své *) uvádí, výhradně na vzájemné podobnosti 
amphidisků, jež jsou štíhlé a četnými dlouhými trny opatřeny. Jed- 
notlivé štítky jich jsou však více méně polokulovité a na okraji svém 
hustě jemně vroubkovaté nebo zoubkované. V ostatní stavbě, což 
Bowerhank zcela pomijí — objevuje se toliko nepatrná shodnost. 
Vzdušná rourka jest velmi nezřetelnou, krátkou, jemnostěnnou. Ta 
jest přepažena od nitra gemmulae hebkou přehrádkou a na hořením 
konci svém tenkou stěnou uzavřena. Obal vzduchonosný, z neobyčejně 
malých (průměrně 0*0008 mm), útlých komůrek vzdušných složený, 
obdává stejnou silou celou gemmuli, tak že četné amphidisky, mezi 
nimiž ale žádného rozdílu délky se ne vy skytá, jakož i celá vzdušná 
rourka do něho úplně jsou ponořeny. 

Dle rozsáhlého příbuzenstva, hlavně s druhy tropickými a zá- 
mořskými a dle velice skrovného rozšíření zeměpisného, nutno za to 
míti, že druh náš jest přistěhovalým z cizích krajin (snad z Ruska?), 
čemuž také vydatně vyzbrojené zimní pupeny jeho nasvědčují. 


Dle svých vlastních pozorování navrhuji diagyiosu:  Carterius 
Stepanowii mihi. 

Syn: 1884 ?Dossilia Stepanowii D^bow. 


*) A Monograpli of the Spongillidae.  By Dr. J. S. Bowerbank-Proceed. of tlie 
zoolog. Society of London. 1863 part. III. pag. 251. 


102 

Trsy útlé, polehavé, jemně rozvětvené, na stoncích a listech 
vodních rostlin; barvy jsou zelené s modravým nádechem. Jehly 
skelettové hladké, rovné, ostře kopinaté, řidčeji mírně zahnuté nebo 
jednotlivými malými ostny opatřené. Jehlice ijarenchymové, jež hojným 
poetem v pletivech houby se vyskytují, jsou zakřivené nebo rovné 
s četnými výhonky; tyto jsou uprostřed jehlic největší, k oběma pak 
koncům stávají se menšími. Gemmulae skládají se ze zárodečného 
tělesa, obdaného vnitřní otočkou chitinovou, jež na hořením pólu 
gemmulae nese rovnou nebo mírně zahnutou vzdušnou rourku. Ta 
opatřena jest na volném konci svém chitinovou korunkovitou ozdobou, 
složenou z vlnitého, na okraji svém různě laločnatého terče. Obal 
vzduchonosný tvořen jest z četných nevelikých komůrek vzdušných. 
Amphidisky, jež valným množstvím celou gemmuli obdávají, mají osy 
štíhlé a četnými ostny pokryté; štítky jich jsou terčovité, s četnými 
jemně zoubkatými paprsky. Dle délky lze rozeznávati amphidisky 
delší a kratší. Tyto jsou úplně ponořeny ve vrstvě vzduchonosné 
a zevnější otočkou chitinovou pokryty ; amphidisky delší vyčnívají pak 
třetinou nebo polovicí délky své volně z obalu vzduchonosného. 

Ephydatia bohemica nov. sp. 

Ve druhé polovici měsíce srpna (dne 25.) r. 1885 naleznul jsem 
v nevelikém rybníku u Kvasetic nedaleko dědiny Věže — okres Ně- 
meckobrodský — zajímavý druh hub sladkovodních, jenž tvarem 
a vnitřní stavbou trsů, jakož i zajímavou strukturou gemmuli svých 
podobá se právě popsanému Carterius Stepanowii, ač zase 
některými důležitými znaky od druhu toho se liší. Poněvadž pak 
diagnosa jeho dosud nikde v literatuře neuvedena, dovoluji sobě 
označiti jej jménem Ephydatia bohemica nov. sp. 

Trsy druhu tohoto vyskytují se ve formě malých, plochých obalů 
nebo polštářků, povlékajících četné stonky přesliček (Equisetum li- 
mosum L.) nebo kořeny různých stromů, vroubících břehy rybníka. 
Rozvětvení jich bývá pouze nepatrným, s několika málo laloky. Barvy 
jsou světlozelené, nebo trávové, jež za sucha do mdlé někdy až hnědé 
přechází, na lihových pak exemplářích ve špinavě žlutou nebo šedavou 
se mění. Rozměrů bývají toliko skrovných ; zvláště tloušťka jich bývá 
nepatrnou. Oscula, jakož i velmi malé póry, jsou nezřetelná. Houba 
tato vyskytuje se v místě onom zároveň s Euspongilla lacu- 
stris Vejd., takže často oba druhy na témže podkladu se objevují 
a obyčejně vespolek úplně splývají; Ephydatia bohemica ale vždy 
na spodu společného trsu se nalézá. 


103 

Jehly tvořící kostru houby, souhlasí v celku se skelettovými 
jehlicemi u mnohých jiných druhů; jsou hladké, rovné, řidčeji za- 
hnuté, ostře končité; mezi nimi vyskytují se jednotlivě jehlice řídce 
ostnité i hrotité, nebo různé jich zrůdy. Jehlice parenchymové, jež 
ve značném množství v pletivech houby jsou roztroušeny, shodují se 
skoro úplně s oněmi, jež u Carterius Stepanowii se nacházejí. 
Toliko velikost jich bývá namnoze poněkud značnější ; délka jedno- 
tlivých výhonků, jimiž jehlice jsou více méně pokryty, jest velice mě- 
nivou. — Přechodů mezi amphidisky a jich jehlicemi parenchymo- 
vými jsem u tohoto druhu ni v jednom dosud případě nenaleznul. 

Gemmulae, které hlavně na basi trsů se vytvořují a jen slabou 
vrstvou pletiva bývají pokryty, jsou tvaru kulovitého neb ellipsoid- 
ního, barvy brunátné nebo plavé, zcela neprůhledné. Za sucha jsou 
šedavě špinavé až hnědavé. Na povrchu bývají hladké, někdy spo- 
rými (1—3) jizvami, jež ale zjevem pouze nahodilým, aČ dosti často 
se objevujícím, se zdají, jakoby rozbrázděny (fig. 17 m). Velikost jich 
obnáší 0-52— 0-59 mm. 

Zárodečné těleso, vyplňující vnitřek gemmulae (fig. 17 a\ skládá 
se — podobně jako u všech ostatních hub sladkovodních — z veli- 
kých, mnohobokých a jasným jádrem opatřených buněk. Zárodek ten 
chráněn jest silnou vnitřní otočkou chitinovou (fig. 17 &), která na 
hořením pólu svém v kuželovitou, nad pravidelný obrys gemmulae se 
zvedající vyvýšeninu se vypíná. Blíže vrcholu oné vyvýšeniny nachází 
se mističkovitá ozdoba chitinová, (fig. 11 h) připomínající podobou 
svou korunku na vzdušné rource u Carterius Stephanowii, ač 
významem svým daleko za ní stojí.*) Stěny její, jež jsou téže barvy 
jako otočka chitinová, jsou na basi mohutné, ku krajům pak stávají 
se slabými. 


*) Podobné, leč ještě jednodušší poměry vystupují též i u jiných gemmul 
našich hub sladkovodních. Tak uEphydatia Miilleri Lbk. zvedá se 
na vyvýsenině hořeního pólu gemmulae kruhovitý, mírně prohloubený tercek 
chitinový, dosahující v průměru svém až 0-063 mm. Stěny jeho jsou u ko- 
řene silné, ku kraji bývají pak velmi útlými. Rovněž u Euspongilla 
lacustris Vejd. i Trochospongilla erinaceus Ehbg. vystupuje po- 
dobná ovruba na vrchu gemmulí. Hlavní rozdíl mezi místičkovitou ovrubou 
u těchto druhů a korunkovitou ozdobou Ephydatia bohemie a jest ten, 
že u této zcela voln^^ od ostatních obalů gemmulae oddéle^iS, na vnitřní 
otočku chitinovou přisedá, kdežto u oněch přikládá se k terčku ještě vrstva 
vzduchonosná a zevnitřní otočka chitinová, takže toliko okraje její volně 
nad povrch gemmulae vyčnívají. 


104 

Tvaru jest kruhovitého nebo dosti pravidelně 5 — 7bokého, terčo- 
vitého nebo mískovitě prohloubeného, s okrajem široce do vnitř 
vehnutým; jednotlivé laloky nebo hvězdovité paprsky (jako u druhu 
předešlého) se nikdy nevytvořují. V průměru mívá 0*041 — 0*084 mm. 

Někdy stává se, že na vrcholku gemmulae u Ephydatia bo- 
hémi ca mimo korunky, nalézá se ještě nizounká ovruba (fig. 18), 
jež u některých (snad starších?) forem jest na volném konci svém 
překlenuta a uzavřena, čímž představuje rudiment rourky vzducho- 
nosné (fig. 19 /). Korunka nachází se v případě tom na samém 
vrcholku vnitřní otočky chitinové. 

U jiných zase tvarů bývá rourka skutečně vyvinuta (fig. 20) 
a vzduchem naplněna, jest však velmi zkrácenou, délky 0*028 — 0*039 mm 
a průměrné tloušťky 0*036 mm. Postranní stěny její jsou mohutné, 
souhlasící se stěno vím vnitřní otočky ; hoření pak konec překlenut jest 
jemnou blanou (fig. 20 j). Od nitra gemmulae oddělena je tenkou 
přehrádkou (fig. 20 h)\ korunka u tvaru tohoto pošinuta jest již na 
vlastní rourku vzdušnou (fig. 20 g). 

Tento poslední, jakož i přechodní tvar vyskytuje se poměrně 
spoře ; forma prvá převládá. 

Ku vnitřní otočce chitinové přikládá se vrstva vzduchonosná 
(fig. 17 c) složená z útlých tenkostěnných komůrek, velikosti 0*002 mm, 
jevících tytéž poměry, jaké se objevují u Carterius Stepanowii. 

Ve vrstvě té, jež na zevnějšku svém kryta jest netlustou ze- 
vnitřní otočkou chitinovou (fig. 17 e), uloženy jsou přečetné amphi- 
disky ; osy jich jsou štíhlé, válcovité, délky 0*043—0*049 mm. a u růz- 
ných forem rozličně četnými a velikými ostny nebo hroty pokryté. 
Někdy mohou ostny buď úplně nebo jen částečně scházeti. Jednotlivé 
štítky jsou terčovité, pravidelně hvězdoví tě dělené a jemnými zářezy 
zoubkované, v průměru dosahující 0*014 — 0*019 mm. (fig. 22). Ná- 
padný rozdíl dvojí délky amphidisků, jaký u Carterius Stepa- 
nowii se naskýtá, stává se u tohoto druhu méně zřejmým, mnohdy 
až nezřetelným. — Zajímavé jest, že v případě, kdy rourka vzducho- 
nosná, na níž se korunkovitá okrasa vypíná, aspoň poněkud jest vy- 
vinutou, též i dvojí rozdíl amphidisků, kratších a delších mohutněji 
vyniká než za normálních poměrů bývá. 


Dle znaků vylíčených, zvláště pak pro nepřítomnost řádně vy- 
vinuté rourky vzdušné a nepatrné rozlišení dvojího druhu amphidisků, 
nutno  vřaditi  druh tento  do rodu Ephydatia, ač značná příbuz- 


105 

nosť jiných znaků (ku př. podoba jehlic skelettových i parenchymo- 
vých a amphidiskův) jej s druhem Carterius Stepanowii úzce 
spojuje.*) Rozdíly, lišící Ephydatia bohemica od posléze jme- 
novaného druhu, jeví se následovně: 

Mezi jehlicemi skelettovými hladkými roztroušeny bývají jedno- 
tlivě jehlice více méně ostnité nebo různě hrotité. 

Velikost dospělých gemmulí bývá obyčejně značnější. 

Gemmulae nejsou opatřeny buď zcela žádnou nebo toliko velice 
kratičkou a málo zřejmou rourkou vzduchonosnou. 

Korunka, jež na vnitřní otočku chitinovou volně přisedá, nemá 
laločnatých paprsků, nýbrž sestává z prostého, někdy až nepatrného, 
nepravidelně zohýbaného terčku. V případu, kdy rourka vzducho- 
nosná aspoň částečně jest vyvinutou, nachází se korunka na této. 

Rozdíl amphidisků delších a kratších nevystupuje příliš ná- 
padně, tak že často skoro až zaniká. Štítky jich bývají obyčejně 
pravidelně hvězdovité, s četnými hluboce klanými paprsky. 

Osy amphidisků nebývají tak četnými a dlouhými ostny po- 
kryty. — 

Rozdíly tyto — z nichž ovšem některé pro nestálost svou jsou 
významu toliko podřízeného — opravňují ku vystavení nového druhu, 
ač zase jednotlivé, výše uvedené formy abnormní mohly by snad 
dalším stupňováním a nenáhlými přechody snížiti druh tento na 
prostou varietu od Carterius Stepanowii. Až dosud nepodařilo 
se mi však zjistiti tvarů přechodních; další zkoumání zjasní zajisté 
i tento mlhavý bod, jenž nejlepším toho jest dokladem, jak neurčitým 
jest názor náš o ,^rodu^^ a ,jdruhíi^'^ a jak pracným jest snažení naše 
po jakési soustavě „přirozené". V přírodě nacházíme pouze indi- 
vidua, jež potřebám svým stále se přispůsobují a vlivům zevnějším 
podléhají, ne však „rody" a „druhy", v něž vřaditi se je snažíme. 

Spongilla fragilis Leidy. 

Synon. 1863 Spongilla Lordii Bowerbank. 
1878 Spongilla sibirica Dybowski. 
1870 Spongilla contecta NoU (Retzer) 
1884. Spongilla fragilis Vejdovský. 

Zajímavou tuto honbu sladkovodní, jež v Čechách dosud toliko 
ze dvou míst známa byla, naleznul jsem v řece Sázavě (v zátoce pod 


*) Podobná vzájemná příbuznost, jaká u těchto dvou druhů se jeví, vyškytá se 
také mezi Heteromeyenia repens a Carterius latitenta. 


106 

„Špitálskou strání" u Něm. Brodu) a několika rybnících v okolí Ně- 
meckobrodském (rybníček „Jůzlův") a Humpoleckém. Zvláště v ryb- 
níku „valcliovském" u Skály (okres Humpolecký) vyskytuje se Spon- 
gilla fragilis ve velmi statných, nerozvětvených trsech, obalujících 
kořeny a lodyhy puškvorce a rákosu. Objevuje -li se zároveň s jinými 
druhy (jako s Euspongilla lacustris, Eph. íluviatilis, Ephydatia Miilleri), 
tu vždy nachází se nejníže, ostatní pak nad ní, jakž již Wierzejski*) 
také připomíná, se usazují. — Za živa jest nelámavou, barvy hnědo- 
šedé až tmavohnědé, za sucha stává se značně kruchou, hnědavou. 
Oscula veliká, póry četné. Jehlice skelettové i parenchymové tvarem 
a velikostí normální; zrůdy jich jen zřídka se objevují. 

Gemmulae, jež v pletivech, jakož i na povrchu houby v úžas- 
ném množství se vyskytují**), shodují se stavbou svou s tvary 
v jiných krajích sbíranými. Kozměry jich jsou však velmi nepatrný. 
Uspořádání jednotlivých gemmulí, jež pro tento druh tak význačným 
jest, jeví se známým***) dvojím spůsobem: „v řadách" a „v bryl- 
cích". y tomto případě kupí se obyčejně toliko 2 nebo 3, někdy 
i 4 gemmulae v jediný brylek, čímž souhlasí s tvary u Ostroměře 
sbíranými. Co se druhého případu týče, vytknouti nutno, že „řady", 
v něž se jednotlivé pupeny zimní urovnávají, vytrvávají drahný často 
čas i po zrušení veškerého pletiva a kostry houby na původním pod- 
kladu svém. Takovéto zbytky (jež Noil pode jménem „Spongilla con- 
tecta" popsal) naleznul jsem ve značném množství na kamenech a růz- 
ných kořenech v rybnících „u dubského mlýna" nedaleko Humpolce. 
Často bývá až 20 gemmulí v plochu, namnoze dosti pravidelně 
urovnáno; ze zrušených trsů zbývají pouze sporé jehlice skelettové, 
jež na povrchu i ve vrstvě vzduchonosné roztroušeny bývají a tím ku 
vzájemnému spojení veškerých gemmulí přispívají. 

Formy ze Sázavy jsou celkem nepatrné, chabé, barvy tmavo- 
hnědé nebo šedavé. Jehlice pupenové jsou však mohutné, silnými 
ostny opatřené, upomínající poněkud na tvary americké. — Gem- 
mulae jsou neČetné, rozměrů malých. V „brylky" urovnány bývají 
vždy toliko 2 nebo 3 gemmulae. Podobně i jednotlivé „kolonie" 
gemmulí „v řady" skupených sestávají jen ze skrovného počtu. 


*^ 


^)  O rozwoju p^ków g^bek  sladkowodnych  etc.  Napisaí Dr. A. Wierzejski. 
Osobné odb. z XII. T. Rozpraw i Sprawozd. Wydz. mat.-przyr. Akad. Umiej. 

1884. Pag. 34. 

**)  Trsy takové činí dojem, jakoby byly mákem hustě posypány. 

***) Fr. Petr: Spongilla  fragilis  (Leidy) v Čechách.  Práce z české  university 

1885. p. 101. 


107 

V posledním čase objevena byla Spongilla fragilis také 
ve Východních Čechách : v potoku „Košířském" u Litomyšle (p. kand. 
prof. Fr. Klapálek). Trsy tamnější jsou normální, podobně i vnitřní 
jich stavba. Toliko ,,brylky" vyznačují se velikým počtem gemmulí 
(20 až více), čímž velice na tvary v Rusku sbírané upomínají. 

Také v rybníku Benikově u Netolic v malých trsech narostlou 
na rákosí nalezl o prázdninách 1885 p. Č. Šandera. Tvary'malé, bělošedé. 

Dle nynějšího počtu nalezišť jest pravděpodobnou domněnka, že 
rozšíření Spongilla fragilis jest poměrně dosti značným, a že v mno- 
hých ještě neprozkoumaných dosud krajích objevena bude. 

„Ephydatia Miilleri" Lbk. 

Tento starý, Lieherkilhnem stanovený druh, rozlišen v novější 
době na dva samostatné druhy a jednu odrůdu, k jichž vyznačení 
vzat jednak tvar a množství jehlic skelettových i parenchymových, 
jednak podoba a urovnání jednotlivých amphidisků, jakož i výška 
obalu vzduchonosného. Leč jednotlivé tyto elementy jsou velice pro- 
měnlivý, takže v četných varietách a vzájemných přechodech se jeví. 
Zvláště tvar amphidisků a jehlic byly příčinou, že prof. Vejdovský 
rozdělil zprvu Lieberkůhnův druh na 3 odrůdy: „Forma A" Forma 
B" a „í;an astrodiscus". Dle diagnosy Lieberkiihnem podané 
měla by se jménem Ephydatia Miilleri vlastně jen var. astro- 
discus označiti, neboť forma amphidisků, jakož i veskrze drsné 
jehlice její odpovídají úplně vyobrazení Lieberkuhnovu. Zda-li možno 
jménem tím označiti Formu A a For, B nelze ještě ^ plnou určitostí 
rozhodnouti, ježto tvar jehlic i amphidisků velice jest odchylným, ač 
i v tomto případě neobyčejná proměnlivost zavládá. — 

Sestavení amphidisků ve dvou řadách, což Lieherkilhnovi i Dy- 
hoívskému dříve neznámým ostalo, zavdalo prof. Vejdovskému podnět, že 
z Formy B samostatný druh Ephydatia amphizona stanovil 
s následující diagnosou: „ jehlice skelettové značně ostnité, zá- 
roveň i hladké obal parenchymový vysoký ; v tomto umístěny 

jsou amphidisky ve 2 vrstvách " *) Sbíraje tento druh na četných 

místech okolí Německobrodského a Humpoleckého, naleznul jsem na 
rozličných trsech poměr množství jehlic hladkých a ostnitých velice 
různým, vrcholící pak v úplném převládání jehlic buď hladkých nebo 


*) Přísfíěvky ku známostem o houbách sladkovodních. Král. česká společnosť 
nauk, 1883 pag. 22. 


108 

ostnitých.  Podobně i Dr. Wierzejski *) naleznul ve vodách Haličských 
trsy s jehlicemi úplně hladkými. 

Dvojitá vrstva amphidisků, jež pro gemmulae tohoto druhu 
zvláště prý jest charakteristickou, vyskytuje se u některých exemplářů 
toliko jednoduchou, u jiných zase nedokonale dvojitou, u některých 
i trojitou, čímž obal vzduchonosný buď nízkým, bud vysokým se stává. 
Dle pozorování svých domnívám se, že příčinou toho jest jednak ne- 
stejný vývoj a různé stáří jednotlivých gemmulí, jakož i statnost ma- 
teřského trsu, jednak i povaha a chemické složení vody, v níž se 
nacházejí. Z mládí bývají totiž gemmulae útlé, s jemnou vnitřní 
otočkou chitinovou a v nízkém, z malých průsvitných komůrek se 
skládajícím obalu vzduchonosném uloženy jsou četné amphidisky 
obyčejně v jedné vrstvě ; dalším vývinem pak povstává dvojí a při 
zvláště příznivých okolnostech i trojí vrstva dvojštítků. U chabých 
trsů nebo za jiných poměrů (snad též při silném proudu vody) zůstává 
gemmule obdána toliko jedinou nebo nedokonale dvojitou vrstvou 
amphidisků. Jest tedy také Spongilla mirabilis Retzer, vyznaču- 
jící se trojí vrstvou dvojštítků**), prostou, více na zevnějších než na 
vnitřních znacích druhových založenou modifikací Ephydatia Miil- 
leri. Dr. Marchall považuje***) trojí vrstvu amphidisků druhu onoho 
za přispůsobení se gemmulí prudkému proudu, v němž prý, dle do- 
mněnky jeho, Spongilla mirabilis žije. 

Podobně i jednotlivé amphidisky jeví různý tvar; jsou však vždj 
nízké, stejné as délky jako průměr štítků. Hvězdovité jich paprsky 
jež jsou po krajích bud jemně zoubkaté nebo vroubkované neb úplně 
hladké, mění se i počtem i podobou svou. 

Dle toho vidno, že starý druh „Spongilla Mulleri" (byť 
původní znaky jeho nebyly všestranně uvedeny) v různých stupních 
dokonalosti své se objevuje, jakož i častým změnám podléhá. Shrnuji 
tedy, pokud novější pozorování k tomu opravňují, veškery variety 
v jediný  druh Ephydatia Mulleri,  jehož  synonymika ukazuje, 


*) O g^bkach slodkowodnych ^aHcijskick. Osobné odbicie z XIX tomu Sprawod- 
zdaň Kom. fizyj. Akad. Um. 1885 pag 17. 

**) Die deutschen Susswasserscbwamme. Inaugural-Disertation vou Wil. Retzer, 

pag. 25. — Diagnosa jebo zní: „, gemmulae jeví zvláštnost, že jsou ob- 

dány trojí vrstvou ampbidisků Jeblice skelettové hladké i ostnité spo- 
jeny jsou ve svazečky, jež ve vláknech pletivo houby prostupují a často 
můstky spojeny bývají " 

***) Einige vorláufige Bemerkungen iiber die Gemmulae d. Siisswasserschwámme. 
Zoolog. Anzeiger 1883 Nro. 155, pag. 650—651. 


109 

jak odchylně, pro velikou měnivosť jednotlivých znaku svých od růz- 
ných autorů vykládán: 

„Ephydatia MůUeri" 

Syn. 1856 Spongilla Mulleri Lbk. 

1877 „ Mulleri Vejdovský 

1878 Trachyspongilla Mulleri Dybowski 
1882 Meyenia Nro 2 Dybowski 

1882 Ephydatia Nro 2 Dybowski 

1883 Ejphydatia MiiUeii Vejdovský 

Forma A 

Forma B 

var. astrodiscus 
1883 Ephydatia ampliizona {zn Forma B) Vejd. 
1883 Ephydatia Mulleri (n: var. astrodiscus) Vejd. 
1883 Spongilla mirahilis Retzer 
1885 Meyenia Mulleri Wirzejski. 

Diagnosa: 

Jehlice skelettové hladké neb ostnité (v nejrůznějším vzájemném 
poměru), na koncích obyčejně ostře špičaté. Gemmulae obdány jsou 
různě vysokým obalem vzduchonosným, skládajícím se z četných drob- 
ných komůrek vzdušných; na zevnějšku svém kryt jest zevnější otočkou 
chitinovou. Amphidisky, jež ve značném počtu se vyskytují, urovnány 
jsou bud v jedné nebo dvou i třech vrstvách. Osy jich jsou nízké, 
téže asi délky, jako průměr štítků; ty jsou více méně pravidelně 
hvězdovité, na kraji bud hladké nebo vroubkované a zubaté. 

Nová naleziště di^uhu tohoto zaznamenávám: 

1. Tůně Šlapánky u Friedenavy a Šlapáno va : Statné trsy polštář- 
kovité, s několika málo laloky, na kamenech, řídce na různých koře- 
nech. Jehlice skelettové veskrze ostnité. Gemmulae normální, obyčejně 
se dvěma vrstvama amphidisků. Hvězdovité jich štítky hluboce ro- 
zeklané, na krajích bud hlade, bud zoubkaté. 

2. Tůně Sázavy za Hamry u Německého Brodu. Trsy chabé, 
neveliké, barvy špinavě zelenavé, obalující kořeny olšin. Skelettové 
jehlice hladké i ostnité, ve stejném skoro množství. Gemmulae za- 
krnělé, s jednou, zřídka nedokonale dvojitou vrstvou amphidisků. 

3. Několik rybníků v okolí Německobrodském a Světelském. 
Trsy obyčejně mohutné, s velikými osculy a četnými menšími póry. 
Jehlice skelettové různé ; u tvarů z nevelikého rybníku „várečenského 
u N. B." jsou zcela hladké, u jiných forem ostnité a mezi nimi 
v různém poměru jehlice hladké, nebo vesměs výhradně ostnité (ryb- 


110 

niky světelské). Gemmulae velmi veliké, tmavohnědé, neprůhledné 
často se třemi vrstvami dvojštítků; hvězdovité jich štítky většinou 
jsou po krajích hladké. 

4. Kybníky u Skály a Humpolce : Jehlice skelettové buď ostnité, 
buď hladké v nejrůznějším poměru i na témže trsu (malý rybník 
„u Svitálky"). Gemmulae namnoze na basi odumřelých trsů, s jednou, 
častěji se dvěma vrstvami dvojštítků. Hvězdovité paprsky jich jsou 
útle zoubkaté, nebo jemně vroubkované (rybník „bonkovský" a „u dub- 
ského mlýna"). 

5. Potok „Žabinec" a náhon k ,, Richterovu mlýnu". Tvary chabé, 
barvy bledavé. Jehlice jemně ostnité. Gemmulae zakrnělé; dvojštítky 
pravidelně hvězdičkovité, na pokraji zoubkaté. 

6. Reka Sázava — na četných místech. Zvláště obrovské trsy, 
pokrývající plochu až přes 2 m. velikou, nacházejí se nedaleko dě- 
diny Horního Chlístova u Okrouhlice (ve velmi prudkém proudu!). 
Objevují se ve tvaru velice mohutných, nerozvětvených polštářků, 
povlékajících kameny a různé kořeny ; barvy bývají světlozelené až 
trávové; na spodu kamenů jsou barvy špinavě žluté, někdy bělavé. 
Za sucha jsou plavé nebo hnědé. Oscula — jakož vůbec u tohoto 
druhu — jsou nečetná, jednotlivě roztroušená, veliká, (mnohdy až 
1 cm. v průměru dosahující) a vedou, podobně jako u Spongilla 
fragilis do soustavy menších kanálků. Břeh jednotlivých osculí jest 
značně vyvýšen, tak že zřetelnou rourku, jež se může zkrátiti nebo 
prodloužiti, představuje *). Malé póry jsou velice četné. — Jehlice 
skelettové jsou ostnité a mezi nimi roztroušeny jsou jednotlivě jehlice 
hladké. Leč vzájemné jich množství mění se nezřídka i na jednom 
trsu, tak že na spodu v jiném poměru číselném se vyskytují než na 
povrchu. Jehlice parenchymové objevují se velmi spoře; tvaru bývají 
úzce vřetenovitého, kopinatého; na povrchu jsou hladké. Gemmulae 
normální, obdané jednou, častěji nedokonale dvojitou vrstvou amphi- 
disků ; kraje hvězdovitých jich štítků jsou obyčejně zoubkaté. 

7. Ve Vltavě (v okolí Prahy) naleznul druh tento p. prof. Dr. 
A. Fric. Trsy neveliké, barvy tmavohnědé. Jehlice skelettové většinou 
ostnité, zřídka hladké. Gemmulae poměrně malé s dvojí vrstvou 
amphidisků. 

8. Také z „kamenné tůně" u Vrcovic v okolí Písku (p. kand. 
prof. J. Ciboch) známa tato houba sladkovodní. Jehlice její jsou ve- 
směs hladké; Gemmulae se dvěma vrstvama amphidisků. 

*) Souhlasné  poměry  objevují  se též  u Spong. fragilis  a dle Wierzejského 
také u Spong. lacustris. 


111 


Euspongilla lacustris Vejd. 


Nejobyčejnějším zajisté druliem hub sladkovodních ve vodách 
(zvi. řekách) našich jest Euspongilla lacustris Vejd., jemuž od četných 
badatelů hojná pozornost věnována; zvláště prof. Vejdovský zevrubně 
vylíčil v monografii své *) jednotlivé detaily stavby jeho, rozlišiv jej 
v jednu ještě varietu (var. macrotheca). 

Tomuto druhu velice příbuzným jest Euspongilla Jordá- 
ne ns i s Vejd., lišící se od něho neobyčejným množstvím jehlic paren- 
chymových a pupenových, jakož i vysokou vrstvou vzduchonosnou, 
tak že pozorují-li se oba, dokonale vyvinuté tvary o sobě, uznati 
nutno jich úplnou druhovou samostatnost. 

Leč ne vždy takovýto markantní rozdíl se objevuje ; četné formy, 
jež v novější době nalezeny byly (zvi. u Něm. Brodu a Hradce Krá- 
lové), stojí jaksi na hranici mezi oběma druhy, tak že nesnadno věru 
vřaditi je v ten či onen druh. Pozvolné přechody, spojující ponenáhlu 
oba druhy, nedovolují stanoviti přesných rozdílů mezi nimi. Znaky, 
jimiž se tvary ty od sebe různí, jsou pro velikou proměnlivost svou 
a četné vzájemné přechody a odstíny rázu toliko relativního; možno 
tudíž, pokud nebude specifická samostatnost Euspongilla Jorda- 
nensis Vejd. dokázána, shrnouti oba druhy, jak také již Dr. Wie- 
rzejski**) byl učinil, v jeden obsáhlý, hojným změnám podléhající 
druh Euspongilla lacustris Vejd. , charakterisovaný toliko tvarem 
svých ostnitých jehlic parenchymových a pupenových, jakož i struk- 
turou gemmulí svých. 

V otázku pak po příčině nestejného množství jehlic pupenových 
i parenchymových, možno odvětiti, že jsou to — jakož výše o jiných 
znacích podotknuto — vlivy výhradně zevnější, jež stálé, někdy dosti 
značné změny působí. Prof. Vejdovský domnívá se, že příčinou toho 
jest různé množství kyseliny křemičité ve vodě obsažené, což zase 
s různými poměry a povahou dna i břehů jakož i vody těsně sou- 
visí *'''*). 


*) Die Susswasserschwámme Bohmens  von Dr. Vejdovský  (Abhandlungen d. 

bóhm. Gesellschaft d. Wissenschaften in Prag 1883). 
**) O g^bkach síodkowodnych galicyjskich, napisat Dr. A. Wierzejski. Osobné 
odbicie z XIX tomu Sprawozdaň Komisyi fizyjogr. Akad. Umiej. W Kra- 
kowie 1885. 
***) Jak známo, vyskytuje se křemík (Si) vždy sloučen s kyslíkem křemičitým 
(křemen, ve vodě nerozpustný) nebo s kyslíkem a jinými prvky, zvi. kovy, 
ve tvaru různých silikátův, hlavní to součásti hornin, jichž rozkladem pře- 


112 

Dle vylíčených případů vidno, jak těžko jest nalézti pro houby 
znaků „druhových", jež by — což ovšem nutno — nepodléhaly stálým 
a častým změnám a zároveň jak vhodným dokladem jest všestranná 
měnivosť jich pro tvrzení o nestálosti „druhu" v theorii descendenční 
(Darwinově) tak že, jak E. Haeckel^) právem se domnívá, v ohledu 
tom přednost přede všemi ostatními živočichy zasluhují. „Zvláštní 
charakteristický detail zevnějšího tvaru těla, jenž u všech vyšších 
živočichů v přední řadě k rozeznávání jednotlivých druhů slouží, jest 
u hub (sladkovodních i mořských) vůbec, pro tento praktický účel 
zcela bezcenným ; ale též jednotlivé elementy, jichž ku systematickému 
rozlišení druhův a rodův užito, podléhají v nejvyšší míře proměnlivosti, 
tak že jen mnohým kombinováním a přirovnáváním hojného materiálu 
lze stanoviti jednotlivé znaky druhové a rodové. 


Vysvětlení vyobrazení. 

Obr. 1—16. Carterius Step ano wii mihi. 

Obr.  1. Dorostlý trs  v přirozené velikosti; kresleno dle  čerstvého 
exempláře. 

„ 2. Eozličné formy jehlic skelettových. Zvětšení Reichert obj. 6, 
oc. III. 

„ 3, 4. Různé tvary jehlic parenchymových ; a, b, c, d tvar nor- 
mální, B tvořící přechod ku dvoj štítkům. Ohr. 5. při zvět- 
šení Reichert Immers. 11.,  oc. II.,  ohr, 4.  obj. 8,  oc. III. 

„   5, 6. Amphidisky různé polohy a tvaru, 
a, h formy abnormní. 
Ohr. 5. Reichert Immers. 11, oc. III., ohr. 6. Obj. 8, oc. III. 

„ 7. Jednotlivé štítky amphidisků při zvětšení Reichert Immers 
11., oc. III. 

„ 8. Podélný průřez gemmulí při zvětšení obj. 6, oc. V. a záro- 
dečné těleso v cípek vybíhající; h vnitřní otočka chitinová; 
c vrstva vzduchonosná ; d amphidisky kratší , ď delší ; 
e zevnější otočka chitinová; / vzdušná rourka, na jejíž ho- 
řením konci přisedá korunkovitá ozdoba ^; h příčka dělící 


chází do mnohých organismů.  Dle toho zajisté velice důležitým faktorem 
hub jest také místo, na němž se vyskytují, četná pozorování zdají se aspoň 
potvrzovati doměnku tu. 
) E. Haeckel: Monografie der Kalkschwámme. 1. Bd. 1872. 


16, 


15. 


v. 


Lith ústav Farsf 


F.Petr Houby sladkovodni. 


113 

nitro  gemmulae  od vzdušné roarky; j stěna překlenují cí 

vrchol rourky. 
Obr.  9. Gemmule při světle napadajícím. 

Zvětšení obj. 6, oc. 11.  Uprostřed nachází se korunka na 

vzdušné rource. 
„  10. Korunkovitá ozdoba při pohledu se strany. 

p jednotlivé  laloky,  h vnitřní otočka chitinová, / vlastní 

rourka vzdušní. Zvětšení: Obj. 8, oc. III. 
„  11. Táž v optickém průřezu. 

j stěna překlenující vrchol rourky, p laloky.  — Zvětšení: 

Keichert Immers. 11, oc. III. 
„  12. Korunka při pohledu se shora. 

p laloky jednotlivé ; t terček. 
„  13. Vrstva vzduchonosná sestávající z útlých komůrek. 

h vnitřní,  c  zevnější otočka  chitinová.  Zvětšení: Immers. 

11, oc. V. 
„  14 — 16. Postupný vývoj vzdušné rourky a korunkovité ozdoby. 

Obr. 17—22. Ephydatia bohemica nov. sp. 

„  17. Podélný průřez gemmulí* 

a zárodečné těleso, h vnitřní otočka chitinová, c vrstva vzdu- 
chonosná, d amphidisky, e zevnější otočka chitinová, k ko- 
runka na hořením pólu. 

„ 18. Vyvýšenina hořeního pólu gemmulae s korunkou k a ni- 
zounkou ovrubou o. Zvětšení: Obj. 8, oc. III. 

„ 19. Mimo korunku k nachází se na vrcholu gemmulae jakýsi 
rudiment vzdušné rourky /. Zvětšení jako v obr. 18. 

„ 20. Vyvýšenina hořeního pólu gemmulae s korunkovitou ozdobou 
g na nizounké vzdušné rource /. Tato jest oddělena od nitra 
gemmulae a, příčkou /i a na vrchním konci svém jemnou 
stěnou j překlenuta. Ostatní označení jako v obr. 17. — 
Zvětšení: Obj. 8, oc. V. 

„ 21. Různé tvary amphidisků při zvětšení: Reich ert Immers. 
11, oc. III. 

„  22, Jednotlivé štítky amphidisků, zvětšení totéž. 
(Délka tubu 135 mm.) 


Tř. : Mathematicko-přírodoTědecká. 


114 


Resumé des bohmischen Textes. 

I. Carterius Stepanowii mihi hábe ich im Jahre 1885 
in zwei, ubereinander liegenden Teichen in der Umgebung von Deutsch- 
brod geíunden; und dies ist der erste Standort dieses Sússwasser- 
schwammes nicht nur in Bohmen, sondern auch in ganz Mittel- und 
West-Europa. — Carterius Stepanowii kommt in vielen, zarten, schlei- 
cbenden und vielfach verástelten Stocken auf den Stengeln und Wur- 
zeln mancher Wasserpflanzen vor. Seině Farbe ist schon smaragdgrún, 
manclimal in's blaue úbergehend. Diese Farbe rúhrt von zahlreichen, 
meist einzelligen Algen her, welche in allen Geweben des Schwammes 
ganz selbststandig vegetiren*). Die Grosse ist sehr verschieden, bis 
10 cm. lang und 3 cm. breit. — Die Spiritusexemplare sind biegsam, 
schmutzig grún oder gelblich. Oscula áusserst klein, die Poren un- 
deutlich.   (Fig. 1.) 

Die Skelettnadeln sind gewohnlich ganz glatt, gerade oder 
mássig gekriimmt, scharf zugespitzt ; bei den russischen Formen soUen 
sie mit vielen, sehr zarten spitzigen Stacheln bedeckt sein. Die Pa- 
renchymnadeln sind úberaus zaWreich, schwach gekriimmt, von Form 
wie die Fig. 3, 4 zeigt. Die Unterscheidung der Stacheln an der Ober- 
fláche der Parenchymnadeln in drei Kategorien, — wie Dyhowski an- 
nimmt — scheint nur zufállig zu sein. 

Die Gemmulae sind kugelig oder ellipsoid, mit einem hohen 
oberen Pole. Der aus vielen grossen, polygonalen Zeílen mit einem 
runden oder elliptischen Zellkern bestehende Keim ist mit einer 
inneren Chitinmembran geschiitzt (Fig 8.), aus welcher eine cylin- 
drische oder kegelformige Luftróhre {Porusrohrjyjh.) entspringt. Die 
letztere ist vom Innenraume der Gemmula durch eine Scheidewand 
abgetheilt und am oberen freien Ende mit einer sehr dunnen Mem- 
brán verschlossen. Eine „obere Porusoífnung", iiber welche Dyhowski 
berichtet, hábe ich niemals gefunden. Am Ende der Luftróhre befindet 
sich eine schone kronenáhnliche zierliche Umfassung {Porusanhang 
Dyh,)^ bestehend aus einem runden, mássig gekrilmmten Scheibchen, 
welches an seinem Rande lappenfórmig ausstrahlt. Die Anzahl, so 
wie die Form einzelner Lappen,  ist sehr verschieden.  (Fig. 10, 12.) 

Das Scheibchen steht mit der Grosse der Luftróhre im streng- 
sten Verháltnisse  der Correlation: je grosser die Luftróhre, um so 


*) S. pag. 148. 


115 

kleiner das Scheibchen, und umgekehrt. Bei den russischen Formen 
ist die Scheibe viereckig, „an den Ecken láuft es in einige Zipfel 
(3—5) aus." 

Die innere Chitinmembran ist mit einer Luftkammerschicht 
bedeckt. Diese besteht aus kleinen, polygonalen Kammern, welche in 
normalen Fállen — gleich der Luftrohre — mit Luft gefúllt sind, 
wodurch sie einen aerostatischen Apparat vorstellen. 

Auf der Oberfláche ist die Luftkammerschicht mit einer aus- 
seren Chitinmembran belegt. 

Die Amphidisken, welche in einer grossen Menge in der Luft- 
kammerschicht, senkrecht auf der inneren Chitinmembran, sich be- 
finden, sind sehr schlank und mit vielen Stachein versehen. Die Am- 
phidiskenscheibchen sind tief getheilt, und am Rande fein gezackt. 
Die Amphidisken erscheinen in zweierlei Form: kurzere, welche die 
Lange der Luftkamínerschicht erlangen, und lángere, welche mit den 
Distalenden iiber die Oberfláche der letzteren hervorragen. 

Die lángeren Amphidisken und die Krone am oberen Ende der 
Luftrohre stellen einen Apparat dar, mittels welchem sich die Gem- 
mulae an fremde, selbstverstándlich auch bewegliche Gegenstánde 
anheften kann, und welche somit zur leichteren Verbreitung der 
Keime beitragen. Auf diese Weise werden vermuthlich die Gemmulae 
. dieser Art in die erwáhnte Gegend verschleppt, da die Teiche, wo dieser 
Siisswasserschwamm vorkommt, vielbesuchte Aufenthaltsorte vieler Zug-, 
besonders Sumpfvogel sind. 

Die jungen Gemmulae sind klein, weisslich gelb, entbehren aber 
der, fiir diese Art iiberaus charakteristischen Luftrohre. Diese ent- 
wickelt sich erst spáter in der Form eines runden Buckelchens, wel- 
ches sich allmálig erhebt und am freien Ende schliesst. Gleichzeitig 
beginnt sich auch der „Porusanhang" in der Form eines rundlichen 
Scheibchens zu entwickeln, dessen Lappen erst im Laufe der wei- 
teren Bildung entstehen. 

Carterius Stepanowii wurde zuerst im Jahre 1884 in 
Russland gefunden und von Dr. Dyhowshi unter dem Namen? Dos- 
silia Stepanowii bešchrieben. Da aber seine Verwandtschaft mit 
dem Genuš Carterius sehr nahé ist, hábe ich diese Art mit dem 
oben angefíihrten Namen bezeichnet. 

Carter, der auf die Identitát Dossilia Stepanowii (nach 
der Beschreibung von Dyhowshi) mit der Spongilla Baileyi Bwrbk. 
hingewiešen hat, betrachtet auch diese fiir identisch mit Hetero- 
meyenia  repens Potts;  diese Vermuthung kann ich  aber nach 

8* 


116 

eigenen Beobachtungen  nicht bestátigen, denn es  besteht ein deut- 
licher Unterschied zwischen beiden Arten. 

II. Im Sommer 1885 hábe ich in der Umgebung von Kvasetice 
(Bez. Deutschbrod) eine neue Art gefunden, welche ich provisorisch 
mit dem Namen Ephydatia bohemica nov. sp. bezeichne. Die- 
šelbe erscheint in der Form von kleinen gríinen oder schmutzigen 
Polstern, welche fast immer mit der Euspongilla lacustris 
vorkommt, so, dass sie gewohnlich mit derselben zusammenwáchst. — 
Was die innere Structur anbelangt, ist sie mit dem Carterius 
Stepanowii nahé verwandt, obwohl ziemlich bedeutende Unter- 
schiede vorhanden sind. Die Skelettnadeln sind glatt, gerade oder 
mássig krumm, die Parenchymnadeln sind von ganz gleicher Form 
wie bei Carterius Stepanowii, nur die Grosse einzelner Sta- 
cheln, mit welchen sie versehen sind, ist manchmal bedeutender. 

Die grossen Gemmulae (0*52 — 0*59 mm.) entbehren vollkommen 
der Luftróhre; die Krone, welche bei der vorigen Art an der Spitze 
der Luftróhre sich befindet, entspringt bei Ephydatia bohemica 
aus der inneren Chitinmembran.  (Fig. 17.) 

Nicht selten befindet sich die scheibenartige Umfassung auf 
einem niedrigen Fortsatze, welcher an eine rudimentáre Luftróhre 
erinnert. (Fig. 18., 19.) 

Bei anderen Exemplaren ist dagegen die Luftróhre wirklich ent- 
wickelt, sie ist aber sehr kurz (Fig. 20). — Diese Ůbergangsformen 
sind aber nur selten. 

Die Luftkammerschicht zeigt dieselben Verháltnisse, wie bei C a r- 
terius Stepanowii. Die fast gieich langen Amphidisken, sind 
sehr schlank und mit vielen Stacheln bedeckt: ihre Scheibchen sind 
gewohnlich fast regelmássig tief gezackt. 

Diese Merkmale, besonders aber das Fehlen der Luftróhre und 
die gleiche Lange aller Amphidisken, berechtigen diese Form als eine 
neue selbstándige Species zu unterscheiden, obwohl wieder einige, 
oben angefúhrte Ůbergangsformen dieser Art bloss auf eine Varietat 
vom Carterius Stepanowii hinzuweisen scheinen. 

ni. Spongilla fragilis, welche in Bohmen nur aus zwei 
Fundorten bekannt war, fand ich auf einigen Stellen in der Umgebung 
von Deutschbrod und Humpolec. Die Exemi)lare sind jenen von 
Ostroměř ganz áhnlich. 

Nebst dem wurde diese Art bei Leitomyšl und in Siidbohmen 
bei Netolic gefunden. 


117 

IV. EphydatiaMůlleri Lhkn. wurde in neuerer Zeit in einige 
selbststandige Arten und Varietáten zerlegt, als deren Charaktere 
die Form und Lage der Ampliidisken, die Gestalt der Skelettnadeln 
so wie die Hohe der Parenchymschiclit hervorgehoben werden. 

So istEphydatia amphizona Vejdovský charakterisirt durch 
die doppelte Amphidiskenschicht in der Luftkammerschicht der Gem- 
mulae und durch die rauhen und glatten Skelettnadeln, „wodurch sie 
sich vornehmlich von Ephydatia Miilleri, var. astrodiscus 
Vejd,^ welche nur eine einzige Amphidiskenlage und ausschliesslich 
rauhe Skelettnadeln besitzt", unterscheidet. Aber diese Elemente, welche 
auf den ersten Blick recht wichtig scheinen, sind sehr variabel, denn 
es wurden einige Exempláre gefunden, bei welchen die Skelettna- 
deln ausschliesslich rauh, oder ausschliesslich glatt waren; auch die 
doppelte Amphidiskenlage ist manchmal dreifach (Ephydatia m i r a- 
bilis Betzer)^ manchmal nur einfach. Diese Variabilitát scheint mehr 
von den áusseren Umstánden (z. B. der Grosse der Mutterstocke, 
Beschaífenheit des Wassers u. s. w.) als von innerer Individualitát 
abhángig zu sein. Demnach kann man jene als selbsstandige Varie- 
táten beschriebene Formen zusammenfassen und mit dem alten Lieber- 
kiihnschen Namen Ephydatia Miilleri bezeichnen, welche haupt- 
sáchlich durch die Form der Amphidisken charakterisirt ist. 

V. Euspongilla Jordanensis Vejd., welche nach der Dia- 
gnose von Prof. Vejdovský mit einer Menge von Parenchym und Be- 
legnadeln in einer hohen Luftkammerschicht sich auszeichnet, scheint 
nach den neueren Beobachtungen nur eine Varietát von Euspon- 
gilla lacustris zu sein, denn viele Ůbergangsformen, die in letz- 
terer Zeit gefunden wurden, scheinen dafúr zu sprechen, dass es nur 
áussere Umstánde — besonders, wie Prof. Vejdovský vermuthet, die 
Menge der Kieselsáure, — sind, welche die Veránderung in der Menge 
von Parenchym- und Belegnadeln hervorrufen. 


Tafelerklárung. 

Fig. 1—16. Carterius Stepanowii mihi. 

Fig.  1.  Ein ausgewachsener Stock  in natiir.  Grosse,  nach  einem 
frischen Exempláre. 


118 

Fig.  2.  Verschiedene Formen  der  Skelettnadeln. — Vergrosserung 
Reichert, Obj. 6. Oc. III. 
„    3, 4. Parenchymnadeln ; a, 6, c Normal-Form. Fig. 3. Vergross. 

Reichert Imm. 11., oc. IL, Fig. 4.: Obj. 8, oc. III. 
„   5, 6. AmpMdisken in verschiedener Lage und Form;  a h ab- 
norm.  Fig.  5.  bei  Vergross.:  Imm.  11,  oc.  III.  Fig.  6. 
Obj. 8, oc. III. 
„   7.  Einzelne Scheibchen von Amphidisken, Vergross. Reichert 

Imm. 11, Oc. III. 
„    8.  Medianer Lángsschnitt durch eine Gemmula (vergross. Rei- 
chert Obj. 6, Oc. V.). 
a Keimkorper; 
h innere Chitinmembran ; 
c Luftkammerschicht (Parenchymschicht) ; 
d kiirzere, ď langere Amphidisken; 
e áussere Chitinmembran; 

/ Luftróhre, mit einer Krone g am freien Ende; 
h Scheidewand,  durch welche das Innere der Gemmula 
von der Luftróhre getrennt wird. 
„   9.  Gemmula bei der oberen Beleuchtung, in der Mitte befindet 
sich die Krone, welche am oberen Ende der Luftróhre her- 
vorragt. Vergross. Obj. 6. Oc. II. 
„   10.  Eine Krone von der Seite aus betrachtet, jp einzelne Lappen, 
h innere Chitinmembran, / Luftróhre. — Vergross.  Obj. 8, 
oc. III. 
„   11.  Dieselbe im optischen Lángsschnitte, j eine dunne Membrán, 
welche  das  freie Ende  der Luftróhre iiberwolbt. — Ver-. 
gróss. Reichert Imm. 11. Obj. III. 
„   12.  Dieselbe von der Oberfláche, jp einzelne Lappen, t Scheibchen. 
„   13.  Structur der Luftkammerschicht,  u einzelne  Luftkammern, 
h innere, e áussere Chitinmembran.  Vergross.  Reichert Im- 
mers 11, Oc. V. 
„   14. — 16. Entwickelung der Luftróhre und der Krone. 

Fig. 17—22. Ephydatia bohemica nov. sp. 

„ 17. Medianer Lángsschnitt durch eine Gemmula. h Krone am 
oberen Pole. Andere Buchstaben wie in Fig. 8. 

„ 18. Die Erhohung am oberen Pole einer Gemmula mit der 
Krone („Porusanhang") k und niedrigem Rande o. Vergross. 
Obj. 8, Oc. III. 


119 

Fig. 19.  Dasselbe; der niedrige Rand ist schon in eine sehr kleine 

Luftrohre / entwickelt. Vergross. wie in Fig. 18. 

„   20.  Die Luftrohre / ist deutlich, aber sehr kurz. Die íibrige Buch- 

staben-Bezeichnung wie in Fig. 8. und  11.  Vergross. Obj. 

8, Oc. V. 

„   21.  Verschiedene Formen  der Amphidisken.  Vergross. Reichert 

Imm. 11, Obj. III. 
„   22.  Einzelne Amphidiskenscheibchen. Vergross. dieselbe. 

(Tubuslánge 135 mra.) 


8. 

Beitrag zu einer Monographie des Stephanit. 

Von Prof. Dr. Karl Vrba, vorgelegt am 12. Februar 1885. 
MU 10 Tafeln. 

Synonyma: Argentum rudé nigrům, Ged. Schwartz-ertz Agricola 1546, 
Gleba nigra argenti particeps, Hebenstreit (Wallerius 1750) — ; Schwarzerz 
Schwarzgulden, Minera argenti nigra, Wallerius 1750; Argentum nigrům vel 
obscurum fuliginosum Linné 1768; Minera argenti vitrea fragilis, Brunnich in 
Cronstedt 1770; Argentum mineralisatum fragile, Born 1772; Mine ď argent vi- 
treuse fragile, Sage 1777; Argent noire, Romé de Flsle 1783; Spródglaserz z. 
Tbl. Werner 1789; Schwarzglanzartiges Silbererz, Kirwan 1794; Sprodglanzerz 
z. Thl. Hausmann 1813; Brittle sulphuret of silver, James on 1820; Argent 
antimonié sulphuré noire, Hauy 1822; Prismatischer Melanglanz, Mohs 1824; 
Schwarzgiiltigerz z. Thl. von Leonhard 1826; Rhombischer Silberglanz, Nau- 
m a n n 1 828 ; Antimonsilberglanz, Breithauptl830; Schwarzsilberglanz, G 1 o c k e r 
1831; Psaturose, Sulphuré ď arsenic et argent, Beudant 1832; Argent sulfuré fra- 
gile, L é v y 1837 ; Stephanit H a i d in g e r 1845 ; Trivialnamen : Roschgewáchs, Rosch- 
gewix, Tigererz. 

Zu den interessantesten Mineralien aus der Gruppe der Sulfo- 
salze gehort unstreitig der Stephanit; die grosse Žahl der an dem- 
selben auftretenden einfachen Formen, die Manigfaltigkeit ihrer Zonen- 
verhaltnisse, der wechselnde Typus, die verschiedene Ausbildung und 
der Reichthum der Combinationen, die so háufige und oft sehr ver- 
wickelte Zwillingsverwachsung wie nicht minder die mitunter tadellose 
Beschaffenheit seiner Krystallfláchen machen ihn zu einem fur gonio- 
metrische Untersuchungen sehr dankbareu Materiále. 

Bevor ich zu der Besprechung sowohl meiner eigenen, meist an 
den ganz ausgezeichneten Stephaniten bohmischer Localitáten gewon- 
nenen Beobachtungsresultate als auch der neueren Arbeiten anderer 
Forscher iiber Stephanite fremder Fundorte schreite, lasse ich eine 
gedrángte historische Uibersicht der  fortschreitenden Kenntniss un- 


120 

sereš Minerales vorangehen, so weit mir dies die zu Gebote stehende 
Literatur ermoglichte. 


I. Historische Uibersicht. 

Wiewohl schon die alten, namentlich die sáchsischen Mineralogen 
ein Erz, das einen Uibergang zwischen dem geschmeidigen, schwarzen 
Silberglanz und dem etwas sproden Rothgaltig zu bilden schien, 
kannten und dasselbe mit den alten Bergmannsnamen : Schwarzerz, 
Scliwarzgiilden und Sprodgiaserz bezeichneten, gebuhrt wohl doch erst 
A. Gr. Werner das Verdienst, das Sprodgiaserz als eigene Species 
in die Mineralogie eingefiihrt zu haben. Die Beschreibung, welche 
Wallerius ^) von demselben giebt, lásst manche Zweifel aufkommen, 
ob ihm nicht verschiedenartiges vorgelegen ist, namentlich scheint 
seine dritte Varietát, „minera argenti nigra picea — schwarz Pecherz, 
wird bei Joachimsthale gefunden" vielleicht Uranpecherz gewesen zu 
sein, zumal er frúher anfiihrt „. . . hált Kupfer und Eisen zuweilen 
etwas Blei, besonders das pechschwarze." ^) Von den anderen Varie- 
taten sagt Wallerius selbst, „man meint, es sei entweder ein dun- 
keles und schwárzliches Weissgiiltigerz oder eine Schwarze Steinart 
mit eingestreuten Kornern von Weissgúlden oder Rothgiilden, deren 
Theilchen man auch zuweilen wahrnehmen kann," giebt also selbst 
zu, dass verschiedenes subsummirt wurde. 

Romé de Tlsle') sagt von der Form: „leh finde keine be- 
stimmte Gestalt davon angegeben. In einer Stuífe, die ich aus Frei- 
berg besitze, sind kleine Crystallen davon auf einer Quarzdruse an- 
geflogen, die eine bis zwo Linien im Durchmesser halten und zum 
Theil unregelmássig genug sind, einige zeigen doch die achteckige 
Gestalt des Glaserzes" und erwáhnt weiter, dass es von manchen 
Schriftstellern mit einem verwitterten oder sehr dunklen Weissgiilden- 
erze unter einer Benennung verbunden worden. In der zweiten Auf- 
lage seiner Krystallographie beschreibt er das Sprodgiaserz etwas ein- 
gehender und erklárt es fiir einen Uibergang aus Rothgiilden in das 


»)  Mineralogie, iibersetzt v. J. D. Denso 1750 p. 399. 

2) Bekanntlicli wurde das Uran im J. 1789 im Uranpecherz von Klaproth 
entdeckt; die Bezeichnung der Farbe des Spródglaserzes als „pechschwarz" 
íiberrascht selbst bei Wallerius, auch enthált dasselbe selten und nur in 
Spuren Blei, das dem Uranpecherz reichlich beigemengt zu sein pflegt. 

3) Krystallographie, iibersetzt v. C. C. Weigel 1777 p. 381. 


121 

Glaserz'). Werner 2) fiihrt das Sprodglaserz zuerst als selbstándige 
Species in seinem Mineralsystem an, ohne aber liber Krystallform 
und andere Eigenschaften náhere Angaben zu machen, dessgleichen 
auch F. A. Eeuss.') 

Mohs beschreibt in dem bekannten Werke „Das Mineralien- 
Kabinet des Herren von der Null" "*) recht eingehend Sprodglaserze 
von verschiedenen Fundorten, denen er eine gleichwinkelige sechs- 
seitige Saule zu Grunde legt, ohne diese Annahme durch Winkelan- 
gaben zu bekraftigen; er fiihrt paragenetische Beobachtungen an und 
macht auf mehrere von E s t n e r angefiihrte, nicht beglaubigte An- 
gaben aufmerksam, da letzterer „gerne Fahlerz, Kupferglanz u. a. mit 
Sprodglaserz verwechsele. " 

Recht interessant sind die Angaben B r e i t h a u p ťs ') und S t e f- 
fen's.^) Ersterer geht — gleich Mohs — von der gleichkantigen 
sechsseitigen Saule aus, die entweder durch die Endfláche abge- 
schlossen oder sechsseitig zugespitzt erscheint und durch Verkiirzung 
in der Vertikalrichtung in Tafeln, z. Thl. mit sphaerischer Endigung 
und schliesslieh in linsenformige Gebilde iibergeht. Aus der Riefung 
auf den Tafelfláchen und ihrer Áhnlichkeit mit jenen des Eisenglanzes 
schliesst er auf die gleiche spitzrhomboédrische Kerngestalt, bespricht 
weiter eingehend andere physikalische Eigenschaften, die das Sprod- 
glaserz als Gattung auszeichnen und bekámpft die Berzelius'sche 
Ansicht, dass das Sprodglaserz ein Gemenge sei. 

Von der Stellung des Spródglaserzes im System sagt Breithaupt 
„es steht einmal zwischen Glaserz und Rothgiltigerz und das anderemal 
zwischen jenem und Grauspiessglanzerz mitten inne." 

Aus der Beschreibung der Form geht wohl hervor, dass Breit- 
haupt Polybasit vorlag. 

Steffens entwirft eine gute Beschreibung des Spródglaserzes 
und záhlt neun verschiedene Combinationen auf, denen er gleich 
seinen Vorgángern als Kerngestalt das gleichwinkelige sechsseitige 
Prisma zu Grunde legt, bekraftigt aber seine Behauptung nicht mit 
Winkelangaben.  Zum  Schlusse  stellt er sich der Ansicht  Breit- 


*) Crystallographie II. Ed. T. III. 467. 

*) Bergmánn. Journal 1789 381. 

3) Lehrbuch der Min. 1803 II. Theil 3. Bd. 351. 

*) 1805. 160. 

^) Hoffmann's Handbuch d. Min. fortgesetzt v. Breithaupt III. Bd. 2. 

Abth. 63. 
«) VoUst. Handb. d. Oryktognosie III. Theil 382. 


122 

haupťs, dass die Kerngestalt ein spitzes Rhomboeder sei, entgegen 
und sagt: „Die Krystallisationssuite ist vollig in sich geschlossen, 
wenn aber Breithaupt aus der triangularen Streifung der tafel- 
formigen Krystalle auf eine spitzrhomboidale Kerngestalt hier, wie 
beim Eisenglanz, schliesst, so scheint diese Annabme mit dem Úber- 
gange der Krystalformen in einander nicht ubereinzustimmen." 

Die Angaben Z i p s e r's, das Sprodglaserz aus Ungarn betreífend, 
sind, abgesehen von paragenetischen Bemerkungen, diirftig^). 

Die so ziemlicb ungeklárten Ansichten uber die Form des Sprod- 
glaserzes, die z. Thl. widersprechenden Angaben in den verschiedenen 
Handbiichern lassen es erklarlich erscheinen, dass auch Hauy^), der 
sonst richtig charakterisirt, eine Beschreibung vom Sprodglaserz ent- 
wirft, die die Verwirrung noch /u steigern vermochte. Er behandelt 
das „argent antimonié sulfuré noir" in einem Appendix zum Roth- 
giilden und sagt, dass es mit letzterem alle Eigenschaften gemein 
hábe, ausgenommen den schwarzen Strich; die Form bezeichnet er 
als prismatisch, fiigt aber hinzu, dass dieselbe Form auch am Roth- 
giilden vorkomme und dass an ersterem auch Wiirfel beobachtet 
werden. Auch Hauy fiihrt keine Winkel an, nachdem er die Mes- 
sungsresultate der Kleinheit der Fláchen wegen als nur sehr appro- 
ximativ bezeichnet. Schliesslich stellt er als wahrscheinlich hin, dass 
Sprodglaserz und Rothgiilden ident seien und will hier den Ausspruch 
angewendet wissen: „nimium ne crede colori." 

Die ersten genauen Angaben iiber die Krystallform des Stephanit 
finden wir bei Mohs^), welcher die Messungen Haidingeťs be- 
niitzte, die das rhombische Krystallsystem zweifellos nachwiesen und 
recht genaue Fundamentalwerthe lieferten. 

Es werden zehn einfache Formen unterschieden und durch Win- 
kelangaben begrúndet, sowie einige z. Thl. íláchenreiche Combinatio- 
nen beschrieben und abgebildet, auch wird die Fláchenbeschaífenheit 
beriicksichtigt und die Analogie der Zwillingsverwachsung mit Speer- 
kies, Aragonit und Weissbleierz hervorgehoben, wesshalb es auffallen 
muss,  dass Haidinger oder Mohs fiir den Stephanit eine andere 


^) Versuch eines topogr.-mineralog. Handbuches v. Ungarn 1817, 199 und 363. 

2) Traité de mineralogie II. Ed. T. III. 280. 

») Grimdriss d. Min. 1824. 11. 588. — Mohs fiihrt zwar die Provenienz seiner 
Angaben nicht an, sie ist jedoch zweifellos aus Haidingeťs Bemerkung 
— Handbuch 1845. 472 — und auch hochst wahrscheinlich, dass Haidin- 
ger Příbramer Krystalle gemessen hat. 


123 

Stellung wáhlten als jene der vorerwáhnten Species. Mohs fiihrt 
auch das Eigengewicht eines Příbramer Krystalles =: 6.269 an. 

Leonhard entlehnt Stellung uud Winkel dem Grundriss von 
Mohs und beschreibt einige Combinationen in seiner bekannten 
Terminologie.^) 

Dem scharfen Blicke Naumann's entging es nicht, dass dem 
Stephanit naturgemáss dieselbe Stellung wie dem Aragonit zukomme 
und so finden wir in seinem Lehrbuche '^j die nun allgemein iibliche 
Stellung zum erstenmale angefiihrt und in dem zugehorigen Atlas die 
beziiglichen Figuren entworfen. 

Auch bemerkt Naumann, dass nach Breithaupt unter dem 
Werneťschen Sproglaserze eine wirkliche hexagonale Species vor- 
handen sei, die spater Breithaupt^) unter dem Namen Eugenglanz 
und nachher H. Rose*) ohne Beachtung der Breithaupťschen 
Publication als Polybasit beschrieben. Breithaupt bemerkt, dass 
weitaus der grosste Theil namentlich die tafeligen Krystalle des 
Werneťschen Spródglaserzes Eugenglanz, der kleinere Theil aber 
Melanglanz Mohs sei , macht weiters auf die verschiedene Dichte 
der beiden Species aufmerksam und fiihrt fíir beide die Fundorte 
getrennt auf. 

Glocker^), Hartmann^) und Presl') fiihren in ihren Wer- 
ken nur bekanntes an, alle entlehnen ihre Daten den Werken von 
Mohs und Naumann; ersterer hált an der Stellung von Mohs 
fest, wáhrend die beiden letzteren Naumann folgen; bei Presl 
sind mehrfach irrige Winkelangaben in der Zené der Brachydomen 
unterlaufen. 

Lévy*) beschreibt fiinf recht fláchenreiche Combinationen, die 
er auch in seinem Atlas wiedergiebt, das Verháltniss der Basiskante 
zur Hohe seiner Grundform giebt er beiláufig gleich 5:6 an, woraus 
eine doppelte Vertikalkaxe im Vergleich zu jener Naumanns resul- 
tirt.   In einer Anmerkung bemerkt Lévy, dass die Klaproth'sche 


O Handbuch der Oryktognosie II. Auf. 1826. 638. 

2) 1828. 582. 

3) Schweigg. Journal f. Chem. und Phys. 1829 Bd. LV. 296. LVU. 118. 
*) Poggend. Annalen XV. 1829. 575. 

*) Handb. d. Min. 1831. II. Abth. 416. 
«) Lehrb. d. Min. 1835. I. 444. 
') Nerostopis 1837. 195. 

*) Description ďune coUection de minéraux formée par Heuland 1837. T. II. 
364. 


124 

Analyse des Rothgiltigerzes von jener des Sprodglaserzes von dem- 
selben Chemiker ausgefiihrt, nicht viel abweiche, woraus man auf 
die gleiche Zusammensetzung schliessen konnte und dann wiirde sich 
der Stephanit zum Rothgúlden verhalten wie Aragonit zum Calcit. 

In dem von Zippe') bearbeiteten Mohs'schen Werke wurde 
die ursprúngliche Stellung beibebalten und nur eine abweichende 
Form angefúhrt, die Winkelangaben weisen aber reichliche Druck- 
fehler auf. Die Krystallformen bohmischer Stephanite hat Zippe ^) 
bestimmt, leider vermisst man aber auch hier die so wichtigen Win- 
kelwerthe und nur spárlich sind die Angaben beziiglich der paragene- 
tischen Verháltnisse 

In Haidingeťs Handbuch') íinden wir nur die gewohnlich- 
sten Formen angefiihrt und fiir den prismatischen Melanglanz den 
neuen Namen Stephanit in Vorschlag gebracht*). 

Hornes^) beschreibt in seiner Mittheilung iiber die Henick- 
stein'sclie Sammlung eine grossere Žahl Stephanite, darunter eine 
Prachtstufe von Freiberg und fúhrt die gewohnlichsten Formen ge- 
máss der Mohs'schen Stellung an. 

Hausmann^) und Quenstedt^) acceptiren N a u m a n n's 
Orientirung und fuhren Haidingeťsche Werthe an, desgleichen 
finden wir auch bei Miller^) keine eigenen Messungen. 

Dufrenoy®) entlehnt, wie er anfiihrt, die Formen und Winkel 
dem H a u s m a n n's ch e n Handbuch ( — wiewohl dieselhen nicht ganz 


^) Anfangsgriinde der Naturg. d. Mineralreiches 1839. II. 562. 

2) Verhandl. d. Gesellsch. d. vaterl. Museum 1839. 56; 1840. 34; 1842. 86. 

3) 1845. 570. 

*) Haidinger motivirt seinen Vorschlag mit folgenden Worten: „• . . . Wenn 
ich aber insbesondere diese schóne und in unserem eigenen Lande sogar 
teclinisch wichtige Species fiir den Namen (Stephanit) wáhlen durfte, so 
glaube ich mir dazu durch die vor mehr als 20 Jahren vollendete krystallo- 
graphische Bestimmung desselben, wie sie in Mohs Werken enthalten 
ist, einigen Anspruch erworben zu haben und ich wiiusche dabei die Er- 
inneruug an die Fundorte ausgezeichneter Krystalle, Příbram und Rati- 
bořic, festzuhalten, in dem Lande, das eben jetzt den hohen kenntniss- 
reichen Gonner (Erzherzog Stephan) als seinen Chef verehrt." a. a. O. 472. 

^) Neues Jahrb. f. Min. etc. 1846. 785. 

«) Handbuch d. Min. II. Auf. 1847. 185. 

') Handb. d. Min. 1855. 605. 

8) Miller and Brooke Introduction to min. 1852. 210. 

») Traité de Minerál. III. 430. Úberfliissigerweise fiihrt Dufrenoy im Jahre 
1856 aus, dass Hany (vor mehr als 36 Jahren) den Stephanit mit Unrecht 
mit Rothgiilden vereinigte. 


125 

ubereinstimmen — ) das Verháltniss der Basiskante zur Hohe des 
Hexaides entnimmt er aber Lévy, welche Angaben sich nicht ver- 
einigen lassen, da L é v y's Formen eine doppelte Vertikalaxe besitzeu. 

Bei Dana*) finden wir die von Schroder an Andreasberger 
Krystallen nachgewiesenen Formen mit einigen Druckfehlern und 
Verstúmmelungen ^) aber auch die Form z - 9 = 190 =z goP9, die sonst 
kein Autor erwáhnt und fiir welche auch Dana weder Winkel noch 
irgend eine Quelle angiebt. 

Unter den neueren Arbeiten iiber den Stephanit verdient vor- 
zugsweise Schrodeťs') Monographie der Andreasberger Krystalle 
hervorgehoben zu werden, auf die wir in der Folge noch wiederholt 
zuriickgreifen werden. Gestutzt auf genaue Winkelmessungen werden 
39 sicher bestimmte und 3 zweifelhafte Formen unterschieden. 

Uber Wolfacher Stephanite liegt von F. Sandberger"^) eine 
Nachricht vor, iiber Schemnitzer Krystalle im Budapester Universi- 
táts-Museum lieferte Peters^) eine kurze Notiz; als neue Form 
fiihrt er 201 =. 2Pčo an, ohne aber die Neigungsverháltnisse der- 
selben anzugeben, wahrscheinlich diirfte er selbe aus dem Einspiegeln 
in der Zone cí(201) P(lll) bestimmt haben. Vogel") berichtet iiber 
Stephanitkrystalle von Joachimsthal, die dortselbst auf Mitternachts- 
gángen einbrechen, fiihrt einfache Combinationen derselben an und 
záhlt ihre Begleiter auf. 

Auf Příbramer Krystalle beziigliche Beobachtungen finden wir 
bei Reuss,^) Babanek*) und Vrba.^) Ersterer beschrieb Krystalle 
vom reichen Anbruche im Jahre 1858 am Barbaragang (12v Lauf); 
die angefiihrte 7-záhlige Combination umfasst 6 der gewohnlichsten 
Formen, denen 121 in 2P2^ eine bislang nicht beobachtete, sehr seltene 


') A System of Min. V. Ed. 1869. 106. 

„^ 12    13   -,    - , ,  . 13    13 

) -^ řT soli wohl heissen — — — 

Ó 1 Ó i 

1 — 5   „    »     «     5 — 5 da Schróder's y  151 nicht angefiihrt ist. 
3-"    „    „ „ 3-9  „ „ v^lQS   „ 

3) Berg- und Huttenm. Zeitung 1854 Nro. 29—31 und Pogg. Anu. 95. 1855. 

257. 
*) Neues Jahrb. f. Min. etc. 1869. 312. 
*) Neues Jahrb. f. Min. etc. 1861. 664. 

^) Gangverháltnisse u. Mineralienreichthum Joachimsthals 1857. 79. 
') Sitzber. d. Wiener Akad. math.-naturw. Cl. 1863. 47 (I) 20. 
«) Tschermak Min. Mitth. 1872. 32. 
») Zeitschrift fiir Krystall. und Min. V. 1881. 418. 


126 

und stets nur klein entwickelte Form zugefíigt wirď); da sich R e u s s 
Angaben nicht auf Messung stutzen, diirfte diese Angabe auf einem 
Irrthum beruhen. Auch Babanek's Angaben iiber Stephanite vom 
Kreuzkluftner Gang (20. Lauf) sind nicht durch Winkelangaben be- 
grúndet, bieten aber auch nur die allergewohnlichsten Formen. 

Ausser der bereits angefuhrten Notiz von Hornes finden wir 
liber Freiberger Krystalle Beobachtungen von Frenzel *) und Schim- 
per.^) Ersterer fúhrt mehrzáhlige Combinationen von mehreren Gruben 
des Freiberger Revieres an, giebt aber keine Neigungsverháltnisse ; 
letzterer hat durch Messung 13 einfache Formen erkannt, darunter 
zwei neue. 

Uber den ersten englischen Stephanit von Wheal Newton, Corn- 
wall, gab Lewis Kunde"*); die reiche, 15-záhlige Combination weist 
die neue Form 142 zz: 2 PÍ auf ^) und eine kleine Fláche in der Zone 
011:142 die Doppelreflexe lieferte, fiir welche Lewis die Symbole 
21.4.3 und 16.3.10 ableitet. Nach der Situation der Fláche in 
der Zeichnung — in der beigefiigten Projection ist dieselbe nicht 
verzeichnet — ist die Form oífenbar eine Brachypyramide, was auch 
aus der Bemerkung Lewis, dass sie der S ch r od e ťschen Fláche 
513 — soli wohl heissen 153, denn diese hat Schroder beobach- 
tet — indirekt hervorgeht und wáren demgemáss die Symbole zu 
schreiben 4.21.13 und 3.16.10. 

Mor to n beschrieb fláchenreiche Krystalle von Kongsberg, von 
den angefuhrten 22 Formen sind 4 neue^). 

Die jiíngste krystallographische Arbeit iiber den Stephanit ver- 
danken wir G. vom Rath,')  der  an einem Krystall aus Mexico 13 

Formen, darunter die neue Gestalt 3.11.6 z= yPY^achgewiesen hat. 


^) Auch Frenzel fuhrt diese Form an Krystallen von Segen Gottes zu Gers- 

dorf ohne dieselbe zu begriinden, an. Lexicon 307. 
2) Mineralog. Lexicon fiir d. Kónigr. Sachsen 1874. 306. 
^) Groth, Strassburger Sammlung 69. 
^) Zeitsch. f. Krystall. VII. 575. 
'") Von mir an Příbramer Krystallen bereits 1881 beobachtet. 

22   "^ 
«) Zeitsch. f. Krystall. 9. 1884. 238. Die Fláche r — 2 . 22 . 7 = y^l» die Mor- 
t o n als von S ch r ó d e r unsicher angegeben anfúhrt, hat letzterer an seinera 
letzteu Krystall sicher bestimmen kónnen Pagg. Ann. 95. 1855. 274. 
7) Zeitsch. f. Krystall. 10. 1588. 173. 


127 

Zur Erforschung der chemischen Constitution des Sprodglaserzes 
wurden mehrere vollstándige Analysen sowie einige quantitative Silber- 
bestimmungen durchgefiihrt. 

Die erste Analyse, welche Klaproth^) lieferte, ist zu iinvoll- 
stándig, sie wurde mit bláttrigen Krystallen von der Grube „Alte 
Hoífnung Gottes" zu Grossvoigtsberg bei Freiberg ausgefiihrt und 
diirfte, wie schon Breithaupt^) beraerkt, nicht der Stephanit son- 
dern Polybasit analysirt worden sein. Entgegen der Angabe Klap- 
roth's, der lO^/o Antimon gefunden, will Berzelius keine Spur von 
Antimon, sondern Arsen nachgewiesen haben. Naumann bezeichnet 
die chemische Zusammensetzung als noch nicht ausgemittelt, fíihrt 
die Klaproth'sche Analyse an, giebt aber ein Verhalten vor dem 
Lothrohre, das mit dem erwáhnten Analysenresultate im Widerspruche 
steht.') 

Auch die von Bran des'*) veroífentlichte Zerlegung der Krystalle 
vom „Neuer Morgenstern bei Freiberg" ist nicht vertrauenerweckend ; 
wahrscheinlich wurde dieselbe mit sehr unreinem Materiále ausgefiihrt. 

Die erste gute Analyse ist jene von H. Rose^), ausgefiihrt mit 
dem sog. Roschgewáchs von Schemnitz, welcher spater jene der Ste- 
phanite von der Grube Andreaskreuz zu Andreasberg am Harz von 
KerP), jene von FrenzeP) und die der Přibramer Krystalle (Bar- 
baragang 12 Lauf.) von V. Kolář®) folgten; alle drei Analytiker 
gelangten zu gut iibereinstimmenden Resultaten, welche auf die Formel 
Ag^SbS' fiihren. 

Uiber Pseudomorphosen nach Stephanit liegen mehrere Notizen 
vor, meist ist es Eisenkies oder Strahlkies, die in der Form des Ste- 
phanit auftreten und haben derartige Bildungen Z i p p e ^) aus Joachims- 
thal, Mohs^°) von Derbyshire, Blum*^) von Freiberg und San Joac- 
quim in Mexico und Sillem*'^) bekannt gemacht.  Seltener scheint 


^) Beitráge zur chem. Kenntnis der Mineralkórper I. 1795. 162. 

') Schweigg. Journal LV. 297. 

3) a. a. O. 584. 

*) Schweigg. Journal XXII. 1818. 344. 

'-) Pogg. Ann. XV. 1829. 451. 

«) Berg- und Huttenm. Zeitung 1853, 17. 

'^) Lexicon 306. 

8) Zeitsch. f. Krystallog. u. Min. V. 1881. 435. 

9) Verhandl. d. vaterlánd. Mus. 1832. 58. und 1842. 83. 

10) Mineralien-Kabinet d. H. v. d. NuU. III. 344. 
1*) Pseudomorph. d. Mineralreiches 300. 

12) Neues Jahrb. f. Min. 1851. 383. 


128 

die Umwandlung in andere Minerále von statten gegangen zu sein; 
so berichtet Blum*) iiber eine Pseudomorphose von Arsenkies von 
Freiberg, G. vom Kath^) und v. Zepharovich^) iiber jene von 
Silber nach Stephanit von Příbram. 

Wáhrend im Vorstehenden einiger Pseudomorphosen nach Ste- 
phanit Erwáhnung geschehen, hat Reuss*) Stephanit pseudomorph 
nach Polybasit beschrieben. 

Beziiglich der Fundorte und der paragenetischen Verháltnisse 
sind namentlich die Werke vonMohs^) und Breithaupt^) wichtig. 
Nach ersterem bricht das Sprodglaserz im Freiberger Revier mit Silber, 
Glaserz, dunklem Rothgiilden, Weissgilltigerz, Bleiglanz, schwarzer 
Blende in und mit Braunspath, Kalkspath, Quarz seltener mit Fluss- 
spath und Schwerspath. Im Obererzgebirge sind lichtes Rothgiilden, 
Speiskobalt, Arsen, Glaserz, Silber, Schwefel- und Kupferkies auf 
Braunspath und Kalkspath seine Begieiter. In Ungarn — Schemnitz und 
Kremnitz — finden sich dieselben Begieiter mit Ausnahme des Ko- 
baltkieses, Arsens, des lichten Rothgiilden; nebst brauner Blende ist 
Kupferkies ein steter Begieiter, selten stellen sich Spuren von Gold 
ein ; aufgewachsen oder eingesprengt ist es gleichfalls in Braun- oder 
Kalkspath seltener in Schwerspath. Ausser den erwáhnten Haupt- 
fundpunkten liefert nach Mohs Bohmen, Siebenbiirgen und Sibirien 
etwas Sprodglaserz. 

Breithaupt giebt mit geringen Abweichungen dieselbe Para- 
genese an, specificirt aber genauer die Fundstellen, namentlich jene 
Sachsens. Von Freiberger Gruben nennt er „Neuer Morgenstern, 
Mittagssonne, Himmelsfiirst, Alte Hoffung Gottes zu Grossvoigtsberg 
u. a., auch fiigt er Schneeberg (Grube Priester), Johanngeorgenstadt 
und Annaberg hinzu. Von bohmischen Localitáten war ihm Přibram 
und Joachimsthal, von den ungarischen Schemnitz, — Windschacht, 
Stephanischacht — und Kremnitz bekannt. Auch Mexico und Peru 
werden als Fundorte angegebeh. 

Noch zahlreicher sind die Fundpunkte bei F. A. R e u s s ") an- 
gefiihrt; ausser den bereits genannten wird Altwolfach, Andreasberg 


') Dritter Naclitrag 249. 

2) Pogg. Ann, 111. 1860. 266. 

3) Sitzber. d. V^iener Akad. matk naturw. Cl. 1874. LXIX. 
'•) Neues Jahrb. f. Min. etc. 1853. 475. 

") Mineralien-Kabinet d. H. v. d. NuH a. a. O. 
«) Hoífinaim's Handb. d. Min. a. a. O. 
') a. a. O. 


129 

und Clausthal erwáhnt. Von Schemnitzer und Kremnitzer Gruben 
wird eine grosse Reihe als sprodglasfiihrend bezeichnet, die in dem 
ausfuhrlichen Biiche Zipseťs nicht als solche bezeichnet sind. 

Die in den vorerwáhnten Werken angegebenen Localitaten íiber- 
gingen mehr oder minder vollstándig in alle spáter erschienenen 
Handbiicher. 

In der neueren Literatur finden wir die osterreichischen Locali- 
taten in von Zepharovich's/) die sáchsischen in FrenzeTs^) Le- 
xicon ausfuhrlich angegeben. Die amerikanischen Fundorte hat Dana^) 
in seiner Mineralogy angefillirt; beziiglich des Stephanit von Ophir, 
Newada, liegt eine Notiz von Blacke*) vor. 

II. Krystallsystem, Aufstellung, Axenverhaltniss. 

Wie bereits im vorliergehenden erwahnt, hat Haidinger ge- 
stiitzt auf seine init dem Reflexionsgoniometer ausgefuhrten Messungen 
zweifellos dargethan, dass der Stephanit dem rhombischeu Systéme 
angehóre und hat die meist herrschende Pyramide zur Grundform 
gewáhlt. Seiner Aufstellung gemáss ist die Vertikále die lángste, die 
Lángsaxe aber die kíirzeste der drei Axen. Wegen der Analogie der 
Zwillingsbildung und der Aehnlichkeit der Fláchenneigungen des Ste- 
phanit mit dem Aragonit hat Naumann eine letzterem Minerále 
entsprechende, nun allgemein ílbliche Stellung in Vorschlag gebracht, 
indem er die Vertikále mit der Queraxe vertauschte. 

Ausser den von Haidinger, wahrscheinlich an Přibramer Kry- 
stallen gewonnenen Axenwerthen liegen noch Bestimmungen von 
S ch r o d e r an Krystallen von Andreasberg und von M o r t o n fiir 
jene von Kongsberg vor. leh hábe zur Ermittelung des Axenverhált- 
nisses der Přibramer Stephanite je 20 scharfe Faden-Kreuz-Messungen 
der Kanten P(lll): c (001) und k (011): c (001) an tadellos gebil- 
deten,  voUkommen  einfachen Krystallen mit spiegelglatten Fláchen 


O I. 434. II.  309. 

2) 306. — Groth giebt in seinem Werke „Mineralien-Sammlung der Univer- 
sitát Strassburg" als sáchsischen in FrenzeFs Lexicon nicht enthaltenen 
Fundort auch Schonborn an und erwáhnt íláchenreicher Krystalle von dort, 
die aus der PerFschen Sammlung stammen. Herr Prof. H. B ú c k i n g theilte 
mir nebst Andreasbergern und Marienbergern Stephaniten auch die Schon- 
borner Stucke zur Ansicht mit, welche sich aber als Borrnonit erwiesen; 
letzteres Minerál ist von Schonborn lángst bekannt. FrenzeFs Lexicon 47. 

3) 106. 

^) Neues Jahrb. f. Min. etc. 1867. 197. 

Tř. ; Mathematicko-přírodovědecká. 9 


130 

verwendet, deren Abweichungen nicht ganz eine Minuté betragen 
haben, und Eesultate erlangt, die fast absolut mit den Angaben der 
genannten Forscher ubereinstimmen, wie aus den angefúhrten Wertben 
zu erselien ist: 

a:h:c — 0-62919 : 1 : 0-68550 Haidinger i) 
= 062911 : 1:0 68526 Schroder^) 
=zO-62892: 1:0-68511 Morton^) 
= 0-62913:1:0-68514 Vrba. 

Aus den angefúlirten Daten ist ersicbtlich, dass den Stepbanit- 
Krystallen verschiedener Fundorte ein gleiches oder doch nahezu 
gleiches Axenverháltniss zukomme, denn die grosste Abweichung, 
welche die Morton'sche a-Axe aufweist, ist wohl weniger als eine 
specifiscbe Eigentbiimlichkeit Kongsberger Krystalle zu deuten, sie 
dúrfte vielmebr in der Beschaífenheit der Fláchen der Vertikalzone 
des Stephanits ihre natiirliche Erklárung finden, denn die aus irgend 
einem der anderen Axenverbáltnisse berechneten theoretiscben Winkel- 
werthe stimmen mindestens ebenso genau mit den von M ort on ge- 
messenen Flachenneigungen, wie die aus seinem eigenen Parameter- 
verMltniss abgeleiteten Winkel der Fláchennormalen. Dass auch 
Freiberger Stephaniten und den Krystallen aus Cornwall und Mexico 
dieselben Grunddimensionen zukommen, haben Schimper, Lewis 
und G. vom Rath dargethan; die Messungen der beiden erstgenannten 
Forscher stimmen mit den aus Schrodeťs Elementen deducirten 
Werthen oft absolut ilberein oder nahern sich denselben ausserordent- 
lich ; die zahlreichen Messungen, welche vom K a t h an einem mexika- 
nischen Krystalle ausfiihrte, kommen, wie er selbst hervorhebt, den 
aus denselben Axen berechneten Winkelwerthen bis auf wenige Mi- 
nutou nahé. 

III. Beobachtete Formen. 

Im folgenden gebe ich eine Zusammenstellung sámmtlicher, 
bisher am Stephanit beobachteter Formen, deren Žahl nun 90 betrágt. 
Die erste Columne der Tabelle enthalt die currente Nummer, in der 
zweiten ist die Fláchensignatur,'*)  in der dritten das Milleťsche 


*) Mohs  Grundriss  d. Min. 1824. II.  Tlil.  588. 1 : ^2-526 : ^1-187  ber. aus 
c:P 52»9V2'-, &:P65°8'; a:PA8^S'/^'. 

2) Pogg. Ann. 95. 1855. 258 ber. aus c:P 52"9'; o:b 570497,'. 

3) Zeitsch. f. Krystall. etc. 9. 1884. 239. ber. aus o:P 37050' ; o: a 32no'. 

^) Die Flácbeusignaturen sind der Arbeit Scbroders eutlelint, nur c statt «, 
h statt a, a statt h und h statt p gesetzt. 


131 


Symbol und in der vierten Columne das Naumann'sclie Zeichen 
angefuhrt. Die folgenden, rnit Namen der Stephanit-Fundorte iiber- 
schriebenen Columnen bezeichnen mittelst eines Sternchens jene Formen, 
welche an Krystallen des betreffenden Fundortes nachgewiesen sind; 
in der letzten Spalte ist der Name jenes Forschers verzeichnet, der 
die Form, soweit ich dies ermitteln konnte, zuerst bestimmte oder 
des Autor s, der sie zuerst citirt. 

An die Uibersicht schliessen sich Bemerkungen tlber Beschaífen- 
heit der einzelnen Formen, liber ihren Zonenverband und bezuglich 
der von mir beobachteten Fláchen auch ííber ihre Haufigkeit oder 
Seltenheit an. 


2 

!25 

$-1 

V 'o 

g 

t 

o 

JO 

o 

1 

o 

< 

> 
o 
>ai 

>P5 

1 

jy2 

J 

ca 

cá 

1 

1 

o 

1 

3 

o 

Au tor 

j 

1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

a 
h 
c 
k 
L 

0 

u 
U 
jt 
I 

i 

3 
G 

a 

100 
010 
001 
310 
210 
110 
350 
120 
130 
150 
190 
1.11.0 
102 
203 
101 
201 
301 
013 
102 

oo X co 

OO JT 00 

OP 

ooP3 
00 P2 
ooP 

00 P7; 

00 P2 

00 P3 

a)P5 

00 P9 

00 PÚ 

p^ 

2P-^ 
3Pó^ 

V,p.^ 

1 

* 

^ 
* 

* 

* 
^ 

* 
♦ 
* 

* 

* 

* 

* 

^ 

* 

* 

^ 

* 

* 

^ 

* 

* 
* * 

* 

• 

1 

1 

Haidinger 

Haidinger 
I Haidinger 
i Schroder 

V. 

Haidinger 

F. 

F. 
Schrdder 

V. 

Dana 

Schrdder 

Morton 

Morton 

Zippe 

Peters 

V. 

V, 

Haidinger 

132 


2 

s 

CD 

^ 

Zeichen 

1 

s 
2 

iS 

'č3 

JO 

o 

1 

.o 

O 

> 

o 

S 

OD 

1 

1 

1 

t 

a 

1 

u 
o 
O 

O) 

Au tor 

20 

t 

203 

%Poo 

* 

Hí 

* 

* 

* 

^ 

* 

— 

* 

^ 

' 

Lévy 

21 

a 

045 

%p^ 

* — 

— ■ 

— 

' ^ 

F, 

22 

k 

011 

Pa 

* 

* 

* 

^ 

^ 

^ 

* 

^ 

^ 

* 

^ 

Haidinger 

23 

n 

043 

'kp^ 

H< 

* 

— 

' 

>K 

— ^ 

— — 

Schimper 

24 

1 

j 

032 

\p^ 

* — 

— — 

V. 

25 

d 

021 

2Po5 

* 

* 

* 

* 

^ 

* 

* 

* 

* 

H< 

^ 

Haidinger 

26 

e 

041 

4PoS 

* — 

^ 

^ 

^ 

* 

— 

^ ♦ 

Lévy 

27 

E 

061 

6Poo 

* — ■ :^ — 

— 

— — 

V, 

28 

^1 

071 

7Po5 — " 

* 

* 

— 

— 

— 

Schroder 

29 

^ 

0.15.2 

J 5/  p  - 

■ * 

— 

— — 

Schroder 

30 

^3 

081 

8Pá 

>i< 

— 

— 

— 

* 

• 

* 

— — 

Schroder' 

31 

^ 

0.14.1 

14P<£ 

* — 1 

1 

— 

— 

V. 

32 

B 

916 

\P§ 

* 

— 

— __ — 

— V. 

33 

T 

512 

%P5 

^ 

— 

~ 

— ■ 

— — 

V. 

34 

A 

313 

P3 

— — 

^ — 

— v. 

35 

1 

312 

V.Pš 

^ — M< 

— 

— Schroder 

36 

Ž 

311 

3P3 

* — 

— 

^ 

— 

— 

* 

Schroder 

37 

2; 

211 

2re 

^ — 

~- — — 

— — 

F. 

38 

9 

535 

P% 

* 

— 

— — 

— — 

V. 

39 

1/; 

532 

%P'I, 

:^ • — 

— 

— 

— 

— 

F. 

40 

^1 

115 

'kP 

>!< 

— 

— — 

— — 

F. 

41 

9. 

114 

'UP 

^ 

* 

— 

* 

* 

— — 

Schroder 

42 

m 

113 

'kp 

^ 

* 

* 

* 

« 

^ 

* 

^ 

* 

* 

Haidinger 

43 

h 

112 

%p 

* 

* 

* 

^ * 

* 

* 

* 

^ 

^ 

Haidinger 

44 

^ 

223 

\p 

>!í 

* ^ 

* 

— — 

Schroder 

45 

P 

1 

111 

p 

Hí 

* 

^ 

^ 

* 

* 

^ 

* 

* 

^ 

H< 

Haidinger 

46 

P. 

554 

'UP 

* — — 

— 

— 

F. 

47 

Pi 

443 

%p 

>K 

— — F 

48 

P 

332 

%p 

* 

— 

r 

* 

* 

— ~ 

Schimper 

133 


za 

s 
1 

co 

a 

o 

JO 

o 

1 

o 

O 

> 
O 

>co 

s 

3 

OJ 
O 

co 

< 

1 

bjo 

1 

c 
o 

O 

O 

o 

1 

Autor 

49 
50 
51 

52 
53^ 
54j 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
61 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 

r 
r, 

X 

h 

s 

X 

y 

F 
z 

H 
u 
R 

Q 

r 

o 

(0 

«3 
0)4 

«5 

/ 
V 

w 

h 

w 

T 

221 

773 

331 

461 

356 

354 

352 

351 

591 
7 . 13 . 3 

122 

243 

121 

241 

371 

258 
5.15.27 

135 

134 
3.9.11 

267 
3 . 9 , 10 
13.39.40 

133 

132 

131 
3.11.6 
3.11.3 

142 

'2P 

'UP 

3P 
6P% 

\p\ 
bp% 

»UP^% 

P2 

2P2 
4P2 

^P\ 

%P% 

%PB 

%PÍ 
\Ph 
»/„P3 
%Ph 
V^oP^ 

P3 

%P3 

3P3 

'%P% 

''UP% 
2P4 

* 

* 
* 

* 

* 

* 

* 

I 

* 

* 
* 

íř= 

* 
* 

* 

* 

* 

* 

* 

Naiímann 
V. 
V, 

Schroder 
F. 
F. 

Schroder 
Schroder 
V. 

Schroder 
V. 

Schroder 
V. 

Schroder 
V. 

Morton 
V. 
V. 

Schroder 
F 
F 
F 
F 

Schroder 
Zippe 
Schroder 
\G.vom Rath 

v. 

Lewis 

134 


2 

!25 

1 

i i 
1^ 

1 

O 

.o 
o 

O 

O 

s 

OJ 

O) 

•oJD 

OJ 

ba 

1 
u 

bJO 
$-1 

OJ 
O 

8 

Autor 

78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 

87 
88 
89 
90 

K 

n 

y 
v 

^2 

281 
3.13.6 

156 

155 

153 

152 

151 
3 . 15 . 1 
4.21.13 
3.16.10 

172 

193 

192 
2 . 22 . 7 

spí 
%Pi 

P5 

%Po 
%Pb 
5P5 
15P6 

\P% 
%P1 
3P9 
%P9 

"/,P1Í 

— 

* 

* 

Schrdder 
V. 

Morton 

y. 

Schrdder 

V. 

Schrdder 

Schrdder 

Lewis 

Lewis 

Schrdder 

Schrdder 

F. 

Schrdder 

1. a 100; gewohnlich eben und spiegelnd, aber wenig ausge- 
dehnt, ist von den drei Pinakoiden das seltenste. 

2. h 010; fast stets horizontál gerieft, niir selten vollkommen 
glatt und intensiv glánzend, eine fast nie felilende Fláche. 

3. c 001 ; háufig sehr gross, sehr selten fehlt diese Flaclie gauz, 
ist gewohnlich parallel den Conibinations-Kanten mit den Pyramiden 
der Grundreihe gerieft, mitunter in der angegebenen Kichtung tief 
gefurcht, nicht selten tritt noch eine Kiefung nach der Brachyaxe 
hinzu; giebt aber trotzdem gewohnlich sehr gute Keflexe. 

4. A 310; gewohnlich nur sehr untergeordnet und glatt, mit zu- 
nehmender Ausdehnung stellt sich Riefung parallel der Verticale ein. 

5. L 210; wurde als schmale spiegelnde Flache nur einmal be- 
obachtet, gab aber einen guten Reflex. 

6. o 110; fast immer vorhanden, gewohnlich parallel der Verti- 
cale ziemlich stark gerieft, nicht selten gefurcht; nur ausnahmsweise 
vollkommen glatt,  stark glánzend und gut spiegelnd (Krystalle von 


135 

Příbram, Eusebgang) ; einigemal beobachtete ich eine sehr zařte hori- 
zontále Riefung in Folge oscillatorischer Combination mit zugehorigen 
Pyramiden. An Andreasberger Krystallen (Samson) stellt sich háufig 
eine Riefung parallel der Combinationskante mit q 241 ein. 

7. u 350 ; nur einmal als gut reflectirende Fláche nachgewiesen. 

8. U 120 ; nicht besonders selten aber gewohnlich untergeordnet, 
schwach vertical gerieft. 

9. 7t 130; nádist o 110 das háufigste Prisma aber nie besonders 
ausgedehnt, gewohnlich zart gerieft aber auch háufig glatt, stets ver- 
lássliche Reflexe gebend; ist gleich o 110 Zwillingsfláche. 

10. / 150; als schmale Fláche an 4 Příbramer Krystallen nach- 
gewiesen. 

11. i 190; von Dana ohne Neigungsverháltnisse, ohne Fund- 
ort und Provenienz angegeben. 

12. i ril*0 von Schróder an Andreasberger Krystallen be- 
obachtet. 

13 und 14 /3V2 102 und /3'/3 203; stets klein, erstere an Pří- 
bramer Krystallen etwas gerundet aber mit deutlichem Reflex. 

15. /? 101 ; gewohnlich ziemlich entwickelt, vollkommen eben und 
intensiv spiegelnd, an einigen Příbramer Krystallen nebst der Grund- 
pyramide corrodirt, wáhrend die iibrigen Formen ziemlich intensiv 
glánzen und ebenfláchig sind. 

16. ^ 201 ; stets klein aber eben und gut spiegelnd. Wurde von 
S ch r o d e r an Andreasberger Krystallen als unsicher angegeben, spáter 
aber von Peters an einem Schemnitzer Krystall beobachtet. 

11. G 301 ; nur an einem Krystall (Eusebgang, Příbram) aber 
sehr gut gebildet und ziemlich ausgedehnt beobachtet. 

18 — 31. Die Zone der Brachy domén zeigt háufig eine der Zonen- 
axe parallele Riefung, die sich immer einstellt, wenn eine grossere 
Anzahl von hierher gehorigen Fláchen an einem Krystall auftritt. 
Sind die Brachydomen in geringerer Anzahl aber grosser ausgebildet, 
pflegen sie spiegelglatt zu sein und liefern ganz ausgezeichnete Re- 
flexe; dies gilt namentlich von t 023, Ze 011, d 021 und e 041, es 
sind dies die háufigsten Formen dieser Zone. a 045, j 032, ó^ 071 
ů^ O* 14*1 sind an Příbramer Stephaniten, a 013 an einem Krystalle 
von Řemišov nur einmal beobachtet worden; E 061 und ó^^ 081 sind 
an je einem Krystall beider genannten Fundorte nachgewiesen worden ; 
nicht háufig ist auch s 012. 


136 

32. B 916; kleine aber glánzende und gut spiegelnde Fláche, 
beiderseits von g 201 ausgebildet, nur an einem Krystall beobachtet. 
[hp^B 6'] \X' gBt V"'\ [o B x' o''] . 

33. r 512; an einem Přibramer Stephanit beiderseits ausgebil- 
dete, etwas matte Fláche. [ax ^sď] [o^t gk' o''] [o' G tj^ o'"\ 

34. A 313; an einem Scbemnitzer Krystall beiderseits von /5 
101 als schmale lebhaft glánzende Fláche entwickelt. [c^lfA] \h P 
A^h''] [aAmaď] [XgAtl'''] [o^AIko'"']. 

35. I 312; gewohnlich klein, jedoch gut messbar. [cJ[|f A] [h 
p^Bh'] [o^i^ko''] [og^do'''] [alhsď] [^ ^ I a]. 

36. ř 311; nicht selten, immer klein, mitunter matt. [c-á|JA] 
[hríGh'] [o tg d' 0'^] [o' ř r e o'''] [a íPkď], 

37. 2/ 211 ; klein, matt, immerhin giebt aber die Fláche distincte 
Reflexe,   [c UL]  [brUg bq  [aZPkď]  [o 2 ^ k' o'']  [o' GEp o'"] 

38. (p 535 ; schmale, glatte, gut reflectirende Fláche, symmetrisch 
zu /5 gelegen. [c 9 t^] [b Pq) ^h'] [| qp ř o? a]. 

39. 1/' 532 ; kleine, etwas rauhe Fláche. [c(p^'\ [o i/; | /3 o''] [o' f 

40. 5'i 115; sehr schmale Facette, gut spiegelnd, an einem ein- 
zigen Krystall in [cPo], 

41. q 114; gewohnlich nur sehr untergeordnet, an einem Joa- 
chimsthaler Zwilling aber ansehnlich ausgebildet. [cqPo] [bcoqďb']. 

42. m 113; eine der háufigsten Fláchen, mitunter ansehnlich 
ausgedehnt, stets von vorztiglicher Beschaffenheit. [cm Po] [bnfmb'] 
[r h'md i''']  [U' Pmk W]  [o' ^''^ m t o''']  [v''' annp' r']  [^ m s o?/'' 

43. /i 112; gleich der vorhergehenden eine der gewohnlichsten 
Formen, stets ausgezeichnet messbar. [cmh P o] [bvh^^i^ b'] [a ^hs 
ď] [Iwuh Tq [o' fihk 0'^'] [iť iS'/3 h d 71'^'] \X' ght A^''] [f h a/" r"'] 
[VihKuvi''']. 

44. I 223; gewohnlich parallel der Mittelkante gerieft und 
schmal. [chlPo] [altď] [buip'l^b'] [o^Alfxo'''] [glkt^^], 

45. P 111 ; die fast immer grosstentwickelte der Pyramidou, 
fast stets spiegelglatt und stark glánzend, selten schwach parallel 
der Mittelkante gerieft. [chPo] [byP^ b'] [ažJ' Pk ď] [kPtg' A"] 
[7t P p'l^ ď Tt^q [UP /3V2 k^ U^q  [o^gPd 0''^] [e s P], 

46. P2 554; an zwei Přibramer Krystallen als schmale Fláche 
beobachtet. [cPp)2o] [Ep^v]. 


137 

47. pi 443; an einem einzigen Krystall vom selben Fundorte 
nachgewiesen. [cPp^ o] [U' gp^e Z?'']. 

48. p 332 ; eine reclit háufige aber selten etwas breitere Flache. 
[c Fp o] [h%p^ 6'] [a p v i a'] [itp /3 ď %"\ \p' G ]) d^ o'''] [%' g;p Eď'''], 

49. r 221 ; háufig, aber immer untergeordnet, gewohnlich zart 
gerieft. [c P r o\ [h q r g h'] \arRda'\ [U r ^ d/ U''] [o' r iv e o'''] 
[tvk] [rSfah''']. 

50. r^ 773; iiur einmal als schmale Facette nachgewiesen. 
[c P^j o]. 

51. r^ 331; an zwei Kiystallen beobachtet, schmal aber glan- 
zend und reclit gut messbar. [cPr^o] [U u Z P W] {ur^^ A' \V'l^ 
\%Fr,gn"\ 

52. X 461 ; von Schroder an Andreasberger Krystallen beobachtet. 
\oxwdo"^^ SJJx^ď V"\ 

53. \ 356; an einem Přibramer Stephanit parallel der Combi- 
nationskante mit h fein gerieft beobachtet. \c\^y\x\ \jjv\^h'\ 
\lP\t V'^ \o' A\v, o'"'\ [m \ u\ 

54. S 354 ; einmal beobachtet, jedoch ziemlich gross und gut 
spiegelnd ;  parallel v zart gerieft.  {(^^%y u]  [o' g P IS^ d o"'] \h' 3 R] 

55. X 352; von Schroder beobachtet. [c\xy^] Í^XPS^'] 
[o%vk o''] [it r% Pp^ ď ď'] [o' r X e o''']. 

56. y 351 , gleichfalls von S ch rode r nachgewiesen. [c /řj Sy u] 
[bTyGbq [o y iv d o^q [UyP^^h U^, 

.  57. -F 591 ;  an einem Krystall von Přibraní gemessen,  schmal, 
glánzend. [oFyeo'^ [U F P ^'1^ U'^ [nFr^gTť^l 

58. z 7-13'3; von Schroder angegeben. [oziodo'^. 

59. H 122; an drei Přibramer Krystallen bestimmt , schmal, 
vollkommen eben und sehr gut spiegelnd. [cH RqU] [h d^ H ^'i^ b'] 
[aPHk ď] [dHip] [e H ^'1^]. 

60. u 243; von Schroder bestimmt. [c u R U] [b u I ^'i-^ bq 
[ap^uTiď] [IwuhF'] [o' g Půdo''']. 

61. K 121; kleine aber spiegelglatte Flache; nur an einem Při- 
bramer Krystall nachgewiesen. [c Rq U] [b RP^b'] [ar Rd ď] [o R 
vko"] [o' GpRo'"l 

62. Q 241 ; eben und glánzend, nie besonders ausgedehnt. [c R 
qU] [bQrg b'] [a q e ď] [o ^ w d o"] [n q P ^'I^ ď ď'], 

63. jT 371 ; an Přibramer und Andreasberger Krystallen be- 
obachtete recht ausgedehnte und sehr gut reflectirende Flache. [b F 
r^Gb'] [oPyeo"] [UFtvkU"] [nrWdn"l 


138 

64. a 258; von M ort on an Kongsberger Krystallen bestimmt. 
[|3' m''' s Wg o] 

65. fi9i 5*15*27 ; nur an einem Krystall von Příbram beobachtet, 
klein aber vortrefflich spiegelnd. [c coj / iv n] 

66—71. 052 135; co 134; co, 3-9-11; co^ 267; «5 3-9-10; co, 
13'39*40; diese Fláclien bilden einen der interessantesten Fláchen- 
coraplexe des Stephanits, sie sind sámmtlich klein aber von tadel- 
loser Beschaffenbeit und geben ganz exakte Reflexe. Verwandelt man 
die angefíihrten Symbole in Naumann's Zeicben, so erhált man 
'/5^^ '/4^S; 7i,P3; %P3; \^Pl\ ^'UoP^- Die Coefficienten der 
Verticalaxe sammtlicher aufgezáhlten Gestalten lassen sicb, wie er- 

sicbtlich,  allgemein ausdriicken durch — t—^ oder — r-^.  Bringt man 

n-\-l n-}-2 

die Coefficienten der Verticalaxe von ojg,  «, 05 und co^ auf den ge- 

meinschaftlichen Nenner 40, so erhált man ; -r^, -r^, -77:, -77^, es fehlen 

' ' 40' 40  40  40' 

27 33 

demnach ^7: und ^  zu  einer  fúnfgliedrigen  arithmetischen  Reihe. 

9    34*285714 
Der beobachtete Werth t^ = jk ist zwar dem angefíihrten 

33 

j^  ziemlích  genáhert  und  konnte man denselben wohl unbedenk- 

lich einsetzen, da der Unterschied der Neigung der beiden For- 
men zur Endfláche nicht ganz 13' betrágt (3.9.11 : 001 = 32°23'26"; 
11.33.40 : 001 =: 32^36'29'0 wenn die guten Messungen dies ge- 
statten wiirden. Dass dies unstatthaft sei, scheint mir auch daraus 
hervorzugehen , dass eben die beiden Formen co^ 3.9.11 und co^ 
267, also jene Gestalten, die der oben angegebenen Reihe nicht an- 
gehoren, stets gleichzeitig an einem Krystall auftreten, iiberdiess aber 
auch die háufigsten unter den angefíihrten Yicinalfláchen sind. Fúr 
die Realitát der Fláche co^ 267 spricht auch ihr Zonenverband, sie 
liegt ausser in [c co %\ auch in [P 7i^ a to'''], co 134 gehort folgenden 
Zonen: [cafn] [IPcotk"] [o' ^coko'''] [1' m co K d T'] [^(plcoa]. 
ÍO2 135 fállt in [ccofn] [U (i'!^ co^ k U'''] [X' g co^ t k '''] [/?' m'" s «2 ť^]. 

72./ 133; eine recht háufige, selten grossere Fláche, gewohn- 
lich parallel zu k 011 zart gerieft. [cco/tv] [bfonb'] [aPfkď] 
[jťhfdTť''^ \o' AfKo'''\ 

73. v 132; gleichfalls eine untergeordnete Form, stets glatt 
und gut reflectirend. \c co f v iť] \h T v ^^i^ 6'] [apvj a'] \o Rvk o"] [ogv 
d o'"] [r v k] [qm v] [2J p^ v]. 


13 9 

74. w 131; mitunter grosser entwickelt und stets gut spiegelnd. 
[cG)fw7ť\\hyiv^ h'] [oQiod o"] \o' r lu e o'"] [UioTk Í7''] [u lu t^ k iť']. 

75. t^ 3.11. 6; von Gr. vom Ratli an einem Krystall aus Me- 
xice beobachtet. [b t^ h^'i^ h'] [o t^ n k o''] [c t^ W], 

76. T^3.11.3; nur an einem einzigen Přibramer Stephanit 
einerseits ausgebildet nachgewiesen, paralell b 010 zart gerieft. [by 
W^b'] [nrWdu''] [ct^Wl 

77. T 142; mitunter recht gross und stets von ausgezeichneter 
Bescbaffenheit. Diese Form bildet mit t^ 3.11.6 und íg 3.13.6 
eine arithmetische Gruppe; die Naumann'schen Zeichen, entspre- 
chend umgeformt, lauten: 

[arTdď] [c7>j [bTh^^i^b^] [UtoTkU''] [U^PTU"'], 

78. ^ 281; von Schroder beobachtet. [b^Qgb'] [Tt^ydď'] 
[UiieU"] [I^hd/r^]. 

79. ^2 3 . 13 . 9 ; kleine, aber gute Fláche an zwei Přibramer 
Krystallen. [b % h ft'h b'] [it wt^x u"]. 

80. n.^ 156 ; von M o r t o n beobachtet. [c n^ y I] [o' ^ n^k o"'] 
[PcD^n^ a co"']. 

81. K 155; sehr gute, mitunter recht grosse Fláche. [cKyl\ 
[aPKkď] {I'mKdV"\ {WhKxw!'^ 

82. n 153; eine Schr ódeťsche Form \cKnI\ \bnfmb'\ 
[UwnkU''] [o' gPndo''']. 

83. -O" 152; kleine, etwas gewolbte Fláche, an zwei Přibramer 
Krystallen beobachtet und von M ort on am Kongsberger Stephanit 
nachgewiesen. [cn^]][b^h fi'i^b'] [owd^d o''] [7td'k ď'] [o' Gpd o''']. 

84. y 151 ; eine háuíige, gut gebildete Fláche, oft parallel b 010 
gerieft. [cny 1] [b y P ^ b'] [n ^ y d iť'] [o I y e o'']. 

85. ^ 3 . 15 . 1 ; an Krystallen von Andreasberg nachgewiesen. 
[cnyi]I] [b'riyGb'] [itriETť']. 

86 1^4 ; von L e w i s an einem Cornwaller Krystall beobachtet, 
gab 2 Reflexe, der eine fiihrt auf das Symbol 4 . 21 . 13 wáhrend 
der andere 3 . 16 . 10 giebt Beiden Reflexen entsprechende Formen 
liegen in [u k vJ'], 

87. i/i 172; von Schroder beobachtet. [bv^v^^i-^ 6'] [ov^R^'^'^ 
G' ď'] [7t v^ d ^'/3' Ti'^] [o' r v, e o'''\. 

88. v^ 193; gleichfalls eine Schr ódeťsche Form. [cv^v^ij] 
[bv^nm b^] [ny v^d Tť'\ 


140 


89. Vg 192; an einem Přibramer Krystall nachgewiesen, zwar 
schmal aber vollkommen spiegelnd.  [c v^ v^ i^]  [h v^ h p'i^ b']  [oyv^e 

o"]  [1^3  dr^]  [7ť^' Ev^Tť] 

90. £ 2 .22 .1\ an Krystallen von Andreasberg und Kongsberg. 
[c6i] [Pee] 

An die im Vorstehenden aufgezáhlten Formen schliessen sich 
noch zwei Gestalten an, die nicht mit voliér Sicherheit constatirt 
werden konnten ; beide gehoren der brachydiagonalen Zone von /3 101 
an. Die eine beobachtete Schroder an einem Andreasberger Kiystall 
und giebt als wahrscheinliches Symbol derselben 212 = P2 an;^) der 
anderen kommt vermuthlicli das Zeichen 727 =z PV^ zu, sie wurde 
an einem Přibramer Krystall als sehr schmale Flache beiderseits von 
/S 101 constatirt, gab aber keinen Reflex und musste die Messung 
nur mit vorgesteckter Loupe am Beobachtungsrohre vorgenommen 
werden; dieselbe ergab im Mittel von drei Ablesungen 
727:101 1^^' (ber. 7"36V2) 
:111 17^47' (ber. 17^1572) 

In der nachfolgenden Tabelle sind die Normalen-Winkel sámmt- 
licher am Stephanit nachgewiesener Formen, deren Fláchenpole sammt 
den wichtigsten Zonen sich in der Kugelprojection Taf. I verzeichnet 
finden, zu den gewóhnlich herrsclienden Gestalten aus dem von mir 
ermittelten Axenverhaltniss berechnet. 


- 

a : 

-100 

hz 

= 010 

cz 

= 001 

p=lll 

0 = 110 

A: =011 dzz02í 

o 

/ i/ 

o 

, 

/, 

0 

/ 

yy 

0  '  " 

0  '  " 

o  ' " 

o  ' " 

a— 100 

— 

90 

0 

0 

90 

0 

0 

48 3 50 

32 10 32 

90 0 0 

90 0 0 

h — 010 

90 

0 0 

— 

90 

0 

0 

65 8 13 

57 49 28 

55 35 1 

36 7 16 

c zz 001 

90 

0 0 

90 

0 

0 

— 

52 8 40 

90 0 0 

34 24 5^ 

53 52 44 

^ = 310 

11 

50 58 

78 

9 

22 

90 

0 

0 

42 14 14 

20 19 54 

83 20 18 

80 27 24 

i = 210 

17 

27 43 

72 

32 

17 

90 

0 

0 

40 12 41 

14 42 49 

80 14 7 

74 23 2 

0 = 110 

32 

10 32 

57 

49 

28 

90 

0 

0 

37 51 20 

— 

72 29 1 

64 31 22 

U = 350 

46 

21 29 

43 

38 

31 

90 

0 

0 

40 2 56 

14 10 57 

65 51 24 

54 13 52 

ř7=120 

51 

31 28 38 

28 

32 

90 

0 

0 

41 50 38 

19 20 56 

63 44 16 

50 46 26 

7r = 130 

62 

5 327 

54 

57 

90 

0 

0 

46 48 39 

29 54 31 

60 2 15 

44 27 25 

7=150 

72 

21 53 17 

38 

7 

90 

0 

0 

52 54 13 

40 11 21 

57 24 32 

39 39 47 

, i, = 190 

79 

59 4 

10 

0 

56 

90 

0 

0 

57 58 34 

47 48 32 

56 10 47 

37 18 4 

* = 1.11.0 

81 

46 40 

8 

13 

20 

90 

0 

0 

59 13 19 

49 36 8 

55 59 10 

36 55 14 

*) Die beobachteten Winkel werden nicht angefiihrt. 


141 


a—  100 

6 = 010 

c = 001 

P=lll 

0=110 

A; = 011 

d — 021 

fiV, - 102 

61 25 53 

90 0 

0 

28 34 7 

0  ' 

30 50 

47 

66 7 24 

43 34 19 

58 49 14 

Pk = 203 

54 1 12 

90 0 

0 

35 58 48 

27 13 

25 

60 10 48 

48 7 13 

61 30 30 

/?=101 

42 33 37 

90 0 

0 

47 26 23 

24 51 

47 

51 25 55 

56 5 4 

66  30 8 

5- = 201 

24 39 39 

90 0 

0 

65 20 21 

30 17 

59 39 42 58 

69 52 0 

75 45 40 

G—30Í 

17 1 7 

90 0 

0 

72 58 53 

35 3 

2 35 58 1 

76 1 49 

80 3 53 

a = 013 

90 0 0 

77 8 

8 

12 51 52 

46 13 

15 

83 11 27 

21 33 7 

41 0 52 

íí = 012 

90 0 0 

71 5 

24 

18 54 36 

44 12 

29 

80 3 44 

15 30 23 

34 58 8 

í = 023 

90 0 0 

65 27 

3 

24 32 57 

42 52 

16 

77 13 4 

9 52 2 

29 19 47 

a = 045 

90 0 0 

61 16 

24 

28 43 36 

42 14 

58 

75 10 24 

5 41 23 

25 9 8 

A: = 011 

90 0 0 

55 35 

1 

34 24 59 

41 56 

10 

72 29 1 

— 

19 27 45 

Jt=z043 

90 0 0 

47 35 

16 

42 24 44 

42 33 

9 

68 57 5 

7 59 45 

11 28 0 

i = 023 

90 0 0 

44 13 

1 

45 46 59 

43 10 

19 

67 33 49 

11 22 0 

8 5 45 

cř=021 

90 0 0 

36 7 

16 

53 52 44 

45 27 

43 

64 31 22 

19 27 45 

— 

e = 041 

90 0 0 

20 4 47 

69 57 13 

52 44 

59 

59 59 0 

35 32 14 

16 4 29 

^=061 

90 0 0 

13 40 

20 

76 19 40 

56 23 

12 

58 50 25 

41 54 41 

22 26 56 

^1=071 

90 0 0 

11 46 

41 

78 13 19 

57 31 

48 

58 34 49 

43 48 20 

24 20 35 

^2=0.15.2 

90 0 0 

11 0 

45 

78 59 15 

57 59 

57 

58 29 9 

44 34 16 

25 6 31 

^3=081 

90 0 0 

10 20 

22 

79 39 38 

58 24 

54 

58 24 30 

45 14 39 

25 46 54 

^4 — 0.14.1 

90 0 0 

5 57 

7 

84 2 53 

61 11 

45 

58 1 7 

49 37 54 

30 10 9 

5 — 916 

31 38 20 

86 35 

17 

58 35 20 

23 57 

37 

41 12 33 

62 22 53 

69 11 17 

r = 5l2 

2Í  13 7 

83 50 

50 

69 58 36 

28 3 

46 

31 37 30 

69 35 18 

72 44 49 

^ = 313 

43 17 10 

81 13 

9 

48 3 14 

16 4 55 

45 46 43 

50 22 45 

58 50 44 

1 = 312 

32 54 17 

79 51 

34 

59 4 22 

18 6 

10 

36 27 0 

58 25 59 

63 33 53 

^ = 311 

20 21 17 

78 39 

40 

73 19 24 

27 42 

26 

26 4 12 

69 38 43 

70 51 12 

2^ = 211 

29 5 55 

74 2 

46 

66  20 52 

18 57 

55 

27 37 49 

60 54 5 

62 42 39 

g) = 535 

44 47 38 

74 27 

42 

49 20 7 

9 19 

29 

41 59 6 

46 27 4 

53 5 34 

^ = 532 

27 46 32 

70 29 

20 

71 2 7 

21 23 

1 

22 4 0 

62 48 53 

62 31 29 

Í7i=115 

77 49 22 

82 22 

26 

14 25 50 

37 42 

50 

75 34 10 

29 4 53 

47 18 19 

g=114 

74 58 44 

80 36 

56 

17 49 50 

34 18 

50 

72 10 10 

28 39 34 

46 8 26 

m = 113 

70 30 49 

77 53 

3 

23 12 47 

28 55 

53 

66  47 13 

28 44 29 

44 39 29 

7i=112 

62 44 46 

73 15 

2032 45 12 

19 23 

28 

57 14 48 

31 3 36 

43 14 26 

Z = 223 

56 33 36 

69 42 

53,40 37 16 

11 31 

24 

49 22 44 

34 42 10 

43 19 23 

P=lll 

48 3 50 

65 8 

13 

52 8 40 

— 

37 51 20 

41 56 10 

45 27 42 

142 


«=r 100 

hz 

= 010 

c = 001 

P=lll 

0 = 110 

^=011 

(^=021 

0 ' " 

0 

i 

1' 

0  ' " 

0 ' " 

0 ' " 

0 ' 

,, 

0 ' " 

i>2 =: 554 

44 2 40 

63 

6 

49 

58 7 38 

5 58 58 

31 52 22 

46 16 

44 

47 25 26 

Pi — 443 

43 0 39 

62 

36 

33 

59 45 40 

7 37 0 

30 14 20 

47 30 

32 

48 2 56 

i5=;332 

41 16 39 

61 

46 

59 

62 36 31 

10 27 51 

27 23 29 

49 42 

6 

49 13 19 

r — 221 

37 54 48 

60 

14 

28 

68 45 47 

16 37 7 

21 14 13 

54 35 

41 

52 5 12 

r, =z 773 

36 34 43 

59 

39 

14 

71 34 37 

19 25 57 

18 25 23 

56 53 

20 

53 31 47 

T^ =: 331 

34 58 39 

58 

58 

9 

75 28 31 

23 19 51 

14 31 29 

60 6 

55 

55 39 0 

£c=:461 

44 9 50 

47 

23 

34 

80 31 17 

30 6 21 

14 36 26 

58 46 

8 

49 54 56 

A, = 356 

64 41 32 

63 

22 

10 

38 16 20 

15 37 5 

53 5 27 

25 42 

39 

34 25 13 

^=z354 

58 11 12 

56 

26 

37 

49 48 10 11 14 32 

42 13 8 

32 20 

35 

34 12 24 

3J=:352 

50 31 31 

48 

11 

38 

67 5 47 19 15 50 

26 44 11 

45 44 

50 

39 49 54 

^ = 351 

47 31 39 

44 

55 

29 

78 4 19 

28 51 20 

18 26 39 

55 12 

7 

46 4 41 

^=591 

48 55 22 

41 

55 

4 

83 4 9 

34 18 18 

17 44 55 

58 39 

35 

47 41 9 

3=7.13.3 

50 57 17 

42 

36 

24 

75 38 47 

28 2 44 

22 18 5 

51 38 45 

42 13 17 

^=122 

65 48 39 

58 

57 

50 

41 11 28 

17 44 44 

51 35 0 

24 11 

21 

30 40 30 

M=i243 

61 48 28 

53 

31 

36 

49 24 14 

15 12 20 

44 14 23 

29 13 

1 

30 15 24 

iž=il21 

57 18 3 

47 

10 

32 

60 15 35 

17 57 41 

34 59 28 

37 29 

41 

32 41 57 

Q — 241 

53 15 20 

41 

10 

12 

74 3 26 

27 45 50 

24 52 25 

49 18 

18 

39 38 53 

r=i:371 

56 18 8 

35 

27 

58 

80 13 21 

35 10 14 

25 24 9 

53 5 

58 

40 42 41 

ff=:258 

75 56 57 

67 

33 

3 

26 54 17 

29 32 5 

65 52 4 

17 55 

11 

33 28 23 

tOi=:5.15.27 

79 19 34 

69 

32 

18 

23 18 16 

33 27 12 

69 56 40 

17 12 

32 

34 32 6 

0)2 = 135 

78 36 38 

68 

6 

59 

24 56 55 

32 19 18 

68 33 13 

16 32 

13 

33 19 34 

co ni 134 

76 23 15 

63 

37 

38 

30 10 45 

29 0 45 

64 10 0 

15 22 

35 

29 43 32 

0)3=: 3.9.11 

75 28 32 

61 

44 

52 

32 23 26 

27 46 29 

62 19 56 

15 23 

23 

28 20 26 

0)4 = 267 

74 58 52 

60 43 

8 

33 36 29 

27 8 30 

61 19 41 

15 31 

43 

27 37 15 

0)^ = 3.9.10 

74 27 34 

59 

37 

26 

34 54 30 

26 30 26 

60 15 39 

15 46 

38 

26 53 17 

0)6 = 13.19.40 

73 36 2 

57 

48 

0 

37 5 19 

25 32 53 

58 29 3 

16 24 46 

25 45 8 

/=133 

73 19 45 

57 

13 

5 

37 47 18 

25 16 13 

57 55 3 

16 40 

15 

25 24 52 

v=ilS2 

69 12 24 

47 

55 

52 

49 18 39 

23 13 7 

48 54 28 

23 34 

33 

22 14 53 

w = lSl 

64 31 35 

35 

43 

52 

66 43 56 

29 24 21 

37 13 11 

38 18 

22 

27 18 13 

t, =3.11.6 

71 15 58 

42 

11 

31 

53 51 15 

27 21 58 

48 12 40 

25 7 

47 

18 52 56 

TFrr 3.11.3 

68 3 45 

30 

28 41 

69 50 12 

34 39 32 

39 10 53 

39 38 

10 

26 3 11 

143 


íř=100 


6 = 010 


czzOO] 


111 


110 


k — on 


d—02i 


T—U2 
/i = 281 

^2=: 3.16.6 

n^ — lÓG 
Z=rl55 
n—í53 
^=152 
y=161 
r] — S.l&.l 

^4 = 4.21.13 
3-1610 

v, — 172 


v, ~ 192 
£ = 2.22.7 


72 12 15 

68 38 55 

73 4 46 


81 


39 43 29 
23 37   3 

37 29 21 


2 34 60 40 26 
O 


55 51 18 29 17 56 
80 22 38 43   1   5 


57 41 21 


30 55 34 
35 42 48 
9 9 
33 36 52|60 54 33 


79 48 50 56 12 

76 33 0 42 58 24l50 


74 38 55 
73 1 57 


23 20 40 


72 26 33 18 23 15 


77 20 19 43 37 2 
77 51 52 43 49 15 


78 9 49 

80 58 35 
80 27 50 

82 32 1 


25 23 59 

27 21 54 
20 16 11 

25 56 12 


74 27 14 
84 42 8 

49 8 52 

48 50 22 

67 52 13 

64 24 3 
72 17 11 

65 18 54 


31 6 51 

33 14 13 
31 45 O 
31 5 52 

34 22 2 
41 47 33 
48 54 36 


48 4 2 
37 14 32 


48 1 10 

66 53 1 
63 31 4 
54 5 27 
48 7 19 
42 36 39 
40 28 41 


31 32 25 55 10 40 
31 40 59 55 30 47 


41 34 37 

41 58 50 

46 19 27 

40 50 37 


49 6 23 

52 43 20 

50 13 34 

53 55 12 


o  '  " 

26 8 21 
43 28 52 

27 12 2 

10 6 12 
10 11 10 
19 35 17 

29 20 1 
42 15 56 
52 13 44 

18 24 59 

18 3 20 

34 46 55 

30 51 58 
38 37 46 


17 47 45 

33 O 6 

17 3 13 

25 40 6 
21 52 29 
14 21 49 

16 24 4 
25 53 21 

34 49 11 

13 58 50 
13 52 48 

17 52 13 

13 34 19 
20 25 36 


31 30 14 13 26 31 


IV. Combinationstypus und Zwillingsverwachsungen. 

Wie aus vorstehenden Tabellen ersicMlich, wird die Kiystall- 
reihe des Stephanit — sie umfasst 90 verschiedene einfache Formen 
— von keinem rhombisch krystallisirenden Minerále an Fláchen- 
reichthum tiberboten. 

Nach meinen eigenen Beobachtungen, die sich auf mehr als 
hundert Krystalle stíttzen, kommt eine Pyramide als einfache Gestalt 
am Stephanit nicht vor, ebenso fehlen in der Literatur Angaben, 
welche dies bekráftigen wiirden. Recht mannigfaltig und mitunter 
sehr fláchenreich sind jedech die Combinationen, welche man an dieser 
interessanten Species zu beobachten Gelegenheit hat; an einem Při- 
bramer Krystall konnte ich 31 einfache Gestalten nachweisen, die, 
mit der vol len Fláchenzahl ausgebildet, 190 Fláchen umfassen wiirden. 
Eine bemerkenswerthe Eigenthilmlichkeit der Stephanit-Combinationen 
besteht darin, dass selbst an einer Stufe selten mehrere Krystalle von 


144 


ganz gleicher Ausbildung zu finden sind, ebenso pflegen háufig ein- 
zelne, namentlich seltenere Formen, nur durch die eine oder die 
,andere, selten durch alle von den Symmetrieverhaltnissen geforderten 
Fláchen representirt zu sein. Dass in diesem Falle keine Hemiédrie 
vorliegt, beweist stets ihr regelloses Auftreten. 

Die Typen der Combinationen bieten eine ziemliche Abwechselung 
dar und es ist mitunter schwierig bei der grossen Mannigfaltigkeit der 
letzteren, dieselben einem bestimmten Typus zuzuweisen. Im Allge- 
meinen lassen sich nachstehend aufgezáhlte Typen, die aber durch 
Uibergánge mit einander verkniipft sind, unterscheiden : 

1. Tafeliger Typus, durch Vorherrschen der Basis — Frei- 
berg, Joachimsthal. 

2. Kurz- oder langsáulenformiger Typus, durch Vor- 
herrschen der Flachen der Vertical-Zone, namentlich o (110) und 
h (010). Die kurze Saule ist haufiger — Andreasberg, Přibram (Bar- 
bara-Euseb- und Kreuzkluftnergang), Katibořic, Altwožic, Mexiko, — 
minder háufig sind die Krystalle nach der Verticale langgestreckt 
— Freiberg, Andreasberg, Přibram (Eusebgang), Kemišov, Altwožic, 
Kongsberg. — 

3. Brachydomatischer Typus durch Herrschen von k (01 1) 
oder d (021) — Přibram, altes Vorkommen. 

4. Pyramidaler Typus, bedingt durch grossgedehnte Flá- 
chen von P (111), seltener h (112). Dieser Typus iibergeht, wenn die 
Fláchen der Verticalzone breiter werden, in den kurzsáulenformigen, 
wenn die Endfláche stark an Ausdehnung zunimmt, in den tafeligen 
Typus ; durch Vorwalten flacher Pyramiden und Eundung der Fláchen 
nehmen die Krystalle des pyramidalen Typus mitunter die Linsenform 
an. — Přibram (Fundgrubnergang), Joachimsthal. — 

Die Zwillingsverwachsungen , denen zwei Gesetze zu Grunde 
liegen, sind am Stephanit fast ebenso háufige Erscheinungen, wie am 
Aragonit oder Cerussit, denen er in seinen Winkeln nahé steht ; wirk- 
lich einfache Krystalle sind fast ebenso selten wie an den letztgenannten 
Mineralien. 

Die schon lángst bekannten, nach o 110 gebildeten Zwillinge 
bieten genau dieselben Verháltnisse, die an Aragonit-Krystallen be- 
obachtet werden; theils sind zwei Individuen in hemitroper Stellung 
durch Juxtaposition in der Zwillingsebene oder normál zu derselben 
zu einem einfachen Zwilling verwachsen, oder es erscheint in der an- 
gegebenen Kichtung in einem Krystall eine Zwillingslamelle einge- 
schaltet. Nicht selten legen sich an das Hauptindividuum nach beiden 


145 


Prismenfláchen Zwillingsindividuen an, gegen die abermals weitere 
Krystalle in Zwillingstellung orientirt sind. 

Die einzelnen Individuen penetriren haufig durch einander, wo- 
durch Zwillingsgruppen ganz áhnlich jenen der Aragonite von Molina, 
Herrengrund etc. resultiren. Sind, wie dies namentlich an Přibramer 
Krystallen keine Seltenheit, einem Hauptindividuum nach beiden 
Sáuleníláchen sehr feine Zwillingslamellen eingeschaltet, erhalten wir 
eine naturgetreue Copie der bekannten Hořencer Aragonite. 

Das zweite, seltenere Gesetz — Zwillingsfláche n 130 — hábe 
ich zuerst am Stephanit von Přibram, spater auch an Krystallen von 
Altwožic nachweisen konnen; es findet am Aragonit keine Analogie, 
wohl aber an dem mit letzterem isomorphen Bleicarbonat, an welchem 
Zwillinge nach der entsprechenden Fláche von Kokscharow, 
Schrauf, Sadebeck und Seligmann beschrieben wurden. 

Die Mannigfaltigkeit der Verwachsung, welche die Zwillinge des 
ersten Gesetzes zeigen, vermissen wir hier ganz ; gewohnlich sind nur 
zwei Krystalle nach % 130 symmetrisch verwachsen, oder es ist eine 
mehr oder minder dicke Zwillingslamelle einem Krystall in der er- 
wáhnten Stellung eingeschoben. 

Beide Zwillingsgesetze finden sich mitunter an einem Krystall 
verwirklicht , was namentlich dann, wenn die einzelnen Individuen 
durch einander penetriren, recht complicirte Zwillingsstocke ergiebt 

Nachstehend fíihre icheinige der wichtigeren Zwillingswinkel 
an ; fiir das erste Gesetz ist llO Zwillingsfláche und die Fláchen beider 
Individuen zu dieser symmetrisch signirt; dasselbe gilt vom zweiten 
Gesetze, wobei 130 als Zwillingsebene fungirt. (Dieser Annahme ent- 
spricht der Doppelzwilling Fig. 47). 


1.  Zwillingsstellung o {110} 


h'  OK) : (6'i) 010 

:(o'i) 110 

:{a\) 100 

a  100 : {ai) 100 

:(o'i) iTO 

o' lTO:(o'i) iTO 

: {o'\) liO 

k01\:{k^) 011 

Tř. : Mathematlcko-přírodovědecká. 


640 11^    4^n 

6 31 36 

25 38 56 

115 38 56 

83 28 24 

51 17 52 

64 21  4 

35 1 59 


10 


146 


d 021: 

P 111 : 

P 111: 

h' 011 : 

ď 021 : 

021 
lil 
111 

oTi 

021 


(P\)  111 
(Pi) Til 


500 57/ l^n 

39 58 8 

83 52 20 

41 56 10 

45 27 42 

18 15 53 

5 29 29 


2. Zwillingstellung n {130} 


h 0J.0 
(?/ii) 010 

a 100 

o' lIO 

o 110 

A; 011 

k' OTl 

cZ 021 

í^' 02 1 

P iTl 

P 111 


: {h\i) 010 
: o 110 
:a 100 
: (a'ii) 100 
:(o'ii) lib 
:(o'ii) íiO 
: W\i) ÍÍO 
:(M 011 
'{hi) 011 
:(í^i,) 021 
:W 021 
:(Pii) 111 
: (P'ii) ni 
: {d\i) 021 
:(Aí'n)  OTl 


55« 49' 54" 

1 59 34 
34 10 6 

124 10 6 

23 39 22 

8 31 10 

59 49 2 

59 55 31 

28 24 46 

5 10 

3 53 

6 43 23 

43 23 18 

2 20 59 
17   46 42 


91 
31 


V. Stephanit-Krystalle nach den Fundorten. 
Příbram. 

Der Stephanit ist auf vielen Přibramer Erzgangen — man kennt 
ihn vom Adalbert-, Barbara-, Euseb-, Fimdgrubner-, Johann-, Kreuz- 
kliiftner-, Maria-, Wenzel- und vom Wiedersinnisclien Gang — keine 
besondere Seltenheit, wiewohl er an keinem der vorgenannten Gánge 
reichlich einbricht und sein Vorkommen gewóhnlich auf einzelne 
Krystalle oder stark verwacbsene Gruppen, welche  in Drusenráumen 


147 

anderer Mineralien — meist Galenit, Blende, Dolomit, Calcit und 
Pyrit — sitzen, beschrankt ist; nur selten bedecken Stephanit-Kry- 
stalle grossere Fláchen und bilden selbstándige kleine Drusen. Derb 
triíft man den Stepbanit mit Fahlerz und Bournonit in Galenit und 
Blende eingesprengt. Die reichen Scheiderze, welche in neuester Zeit 
die Annagrube liefert, díirften ihres hohen Silberhaltes wegen auch 
Stephanit halten. 

Die Grosse der Stephanit-Krystalle ist eine sehr verschiedene ; 
einzelne prachtvolle Krystalle aus álterer Zeit, welche das bohmiscbe 
Museum bewabrt, messen 2 — 3 cm. Hóhe bei einer Dicke von mehr 
als 1*5 cm. Fragmente einzelner, polysynthetischer Krystalle vom 
Wenzlergange erreichen sogar 4 cm. Hohe und fast 2 cm. Dicke. Die 
bestgebildeten, meist sehr flachenreichen Individuen sind gewohnlich 
kaum 3 — 5 mm. hoch und breit. 

Paragenetisch gehort der Stephanit der Přibramer Gánge, wie 
schon A. E. Keuss nachgewiesen hat, sehr verschiedenen Bildungs- 
perioden an. ^) Nach dem Absatz der áltesten Gangmineralien — 
Blende I, Galenit I und Quarz I — erfolgte die Bildung der ersten 
Generation des Stephanit, mit dem sich gleichzeitig Pyrit ablagerte, 
worauf Calcit abgeschieden wurde, der mitunter die ganze Gangspalte 
erfiillt hat und die frither abgesetzten Mineralien iiberdeckt. Dieser 
áltesten Periodě gehoren die Stephanite vom Adalbertgange an. (Mu- 
seum des Konigreiches Bohmen, Sammlung des Dr. A. Wrany.) 

Zur nahezu selben Zeit durfte auch die Bildung der Stephanite 
vom Fundgrubner Gang erfolgt sein; an Handstucken vom 26. und 
27. Lauf des genannten Ganges beobachtete ich folgende Succession 
der Gangmineralien: Grauwackenschiefer, milchweisser, derber Quarz 
mit eingesprengtem Pyrit und Arsenopyrit, Blende mit Arsenopyrit und 
Siderit, Blende krystallisirt, Siderit krystallisirt, Stephanit. Auf letz- 
teren folgt jiingerer Quarz, Calcit und Dolomit. (Sammlung des Hof- 
rath F. M. Kitter von Friese in Wien). 

Áhnlich verhalten sich manche Stucke vom Eusebgang, die den 
Stephanit bereits auf den verháltnissmássig álteren Gangfíillungen 
sitzend und mit jiingerem Calcit z. Thl. iiberdeckt zeigen, dessglei- 
chen auch Stufen vom Johanngang, die aber durch rosenrothen Dolo- 
mit gekennzeichnet sind. An anderen Stufen vom Euseb-Gange ist 
der Stephanit mit krystallisirtem Kalkspath gleichzeitig gebildet, 
vielleicht  noch jiinger als dieser.   (Bohm. Museum, Werksammlung 

*)  Sitzber.  d. Wiener Akad. d. V\^iss.  math.  naturwiss.  Cl.  1856. 22 Bd. 152 
und 1863. 47 Bd. I. Abtlg. 20. 

10* 


148 

der Bergdirektion in Příbram). Am Eusebgang ist der Stephanit 
immer mit Pyrit und meistentheils mit Polybasit vergesellschaftet ; 
letzterer pflegt in den Stephanitkrystallen entweder in gesetzmássiger 
oder regelloser Stellung eingewacbsen zu sein. 

Die in den Sammlungen reichlich vertretenen Stephanitstufen 
von Přibram stammen zum grossten Theil vom Barbaragang (12. Lauf, 
Anbruch 1858); sie sind sehr leicht kenntlich an den bekannten von 
Dolomit iiberdrusten, grossen álteren Baryten. Dieselben zeigen nach- 
folgende Mineralien-Abscheidungen : korniges Gemenge von Siderit 
und Galenit, oder ersterer allein mit sparlichen Galenitbrocken, álterer 
Baryt mit Dolomitkruste, Stephanitkrystalle und Pyrit. Auch hier ist 
Polybasit und zwar ein bestándiger Begleiter des Stephanit, seine 
Tafeln sind mitunter so diinn, dass sie roth durchscheinen. Gesetz- 
mássig hábe ich den Polybasit in Stephanitkrystallen an Hand-Stiicken 
von diesem Gange nicht wahrgenommen, einzelne abgebrochene Kry- 
stalle, die dem Typus nach dieser Fundstelle zu entstammen scheinen, 
zeigen aber die gieiche Verwachsung wie Eusebganger Stephanite. 
Viele Stephanite vom Barbaragang sind háufig stark corrodirt, áhn 
lich wie jene vom Wenzelgang, deren Dimensionen sie aber, abgesehen 
von grosseren polysynthetischen, zapfenformigen Bildungen, nicht er- 
reichen. Als jiingere Bildungen lagern auf Pyrit, Markasit, Silber und 
aus letzterem hervorgegangenes Glaserz. (Werksammlung Přibram, 
Bohm.  Museum, Prager Universitáts-Sammlungen, Dr. Wrany). 

Jlingerer Bildung als die Stephanite vom Barbaragang diirften 
jene von der Kreuzkluft (17 — 20. Lauf) sein; sie sitzen mit Pyrargyrit 
auf Drusen eines, wie es scheint, jiingeren Calcites als Dolomit I. 

Die jíingsten Stephanitbildungen reprasentiren jene Kiystalle, 
die auf Haar- und Drahtsilber sitzen, (Eusebgang 24. — 27. Lauf.) 
das in, mit Steinmannit, júngerem Quarz und Gal cit ausgekleideten 
Drusenráumen aufgewachsen ist (Universitát) oder jiingeren Baryt 
zur Unterlage hat. 

An einem Stiicke in bohm. Museum ist das Drathsilber ganz in 
ein Aggregat winziger Stephanitkrystállchen libergangen. 

An Stephaniten von Přibram hábe ich nicht weniger als 68 
Formen nachweisen kónnen -— im Ganzen sind an dieser Species 
90 einfache Gestalten bekannt — , sie sind die íláchenreichsten unter 
allen bisher untersuchten Vorkommen dieses Minerales. Die nachge- 
wiesenen Formen finden sich in der im Vorhergehenden mitgetheilten 
Tabelle angefuhrt. Ebenso wie durch die grosse Anzahl der beobach- 
teten Gestalten zeichnen sich  die Přibramer Stephanite  durch eine 


149 

grossere Manigfaltigkeit dei* Combinationen sowie durch wechselnden 
Habitus derselben aus ; mit Ausnahme des tafeligen, sind alle friiher 
aufgezáhlten Combinations-Typen vertreten. Von dieser Localitat hábe 
ich mehr als 60, z. Thl. ganz ausgezeichnete Krystalle untersucht, 
von denen ich im nachfolgenden die irgendwie bemerkenswerthen naher 
besprechen werde. 

Das reiche Materiál, welches mir zur Verfúgung stand, verdanke 
ich z. Thl. den Herren Hofrath F. M. Ritter von Friese in Wien, 
Hofrath E. Jarolímek in Přibraní und Dr. A. Wrany in Prag, 
einen ansehnlichen Theil, namentlich áltere Vorkommen, entlehnte ich 
aus dem bohmischen Museum, die neueren Anbruche hábe ich ge- 
legentlich wiederholter Besuche am Fundorte erworben. 

Fig. 14. Sáulenformiger, 4 mm hoher und fast ebenso breiter 
Krystall (Barbaragang 12. Lauf) mit mehreren sehr dilnnen Zwillings- 
lamellen nach o 110 und z. Thl. corrodirten, mittelmássig reflecti- 
renden Fláchen: 

o 110; h 010; a 100; c 001; /^ 112; P 111; ^ 101; d 021; 
A; 011; m 113. 

gem. (Mttl.) gerechnet 


ž) 010:o  110 

57 « 

49' 

570' 

49' 28" 

c 001:m  113 

23 

14V. 

23 

12  47 

'.h  112 

32 

44 

32 

45  12 

:P  111 

52 

9^/4 

52 

8  40 

:o  110 

90 

07. 

90 

0   0 

:A;' 011 

34 

42 

34 

24  59 

:ď 021 

53 

35 

53 

52  44 

:ž>'  010 

90 

1 

90 

0   0 

:^  101 

47 

15 

47 

2Q  23 

\a   100 

89 

56 

90 

0   0 

^' 111 : ^  101 

24 

59 

24 

51  47 

,P 111 

49 

49 

49 

43  44 

Fig. 7. 6 mm hoher und 4 mm breiter sáulenformiger, ein- 
facher Krystall (Barbaragang 12. Lauf); sámmtliche Fláchen geben 
nur verschwommene Reflexe. 

o 110; h 010; P 111; j8 101; m 113; h 112; t 023; k 011; 
<ž 021; 05 134. 


gem. (Mttl.) 
570 42' 
23  13 
32  48 

gerechnet 

i 010:o  110 

c 001:m 113 

:h  112 

57« 49' 28" 
23  12  47 
32  45  12 

150 

gem. (Mttl.) gerechnet 

c 001 : P 111     STUT^    52   8~40^ 
h OlOid 021     36   5 36   7  16 

:k 011     55  37 55  35   1 

:t  023     65  28 65  27   3 

P 111 : 05 134     28  59 29   O  45 

:t  023     42  48V2     42  52  16 
k Ollio 134     15  23 15  22  35 

:h  112     30  59 31   3  36 

Fig. 9. An beiden Polen ausgebildeter, verticalsaulenfórmiger, 
nach 110 breitgedehnter Krystall (Eusebgang 18. Lauf), 6 mm hoch, 
3 mm breit und 2 mm dick. Am unteren, nicht messbaren Pol sind 
zahlreiche Zwillingslamellen eingeschaltet. 

o 110; b 010; 7t 130; h 112; P 111; k 011; x 043; d 021; 
e 041; Q 134; w ISl; y 151; ^ 101. 

gem. (Mttl.) gerechnet 


0 110 :Jř 130 

29« 

53' 

290 

54' 31" 

:h  010 

57 

54 

57 

49 28 

:P 111 

37 

53 

37 

51 20 

:h  112 

57 

I4V2 

57 

14 48 

b OlOie  041 

20 

0 

20 

2 47 

:d  021 

36 

5 

36 

7 16 

:x 043 

47 

22 

47 

35 16 

:k  011 

55. 

34 

55 

35 1 

A; 011 : 0 134 

15 

26 

15 

22 35 

:h  112 

31 

8 

31 

3 36 

0 110: ti; 131 

37 

7 

37 

13 11 

: d  021 

64 

33 

64 

31 22 

P lll:y 151 

41 

57 

41 

47 33 

:w  131 

29 

28 

29 

24 28 

: P 111 

49 

40 

49 

43 44 

:b  010 

65 

3 

65 

8 13 

Fig. 6.  Recht gut entwickelter,  5 mm hoher, 3V2 i^ni breiter 

Krystall mit 2 díinnen Zwillingslamellen nach o  110 und sehr aus- 

gedehnter Basis. Die Prismenzone gestattet ziemlich gute Messungen. 

c 001; o 110; b 010; *t;^120; tc 130; *I150; Plil; h 112; 

Q 241; k 011; ^j 032, d 021. 

gem. (Mttl.) gereclinet 

6 010 : i  150    ' 17» 38V4"    17« 38'  7" 
:3ř  130     27  53 V4     27  54  57 


151 


gem 

. (Mttl.) 

gerechnet 

h OlOiU  120 

38 

27^4 

38 28 32 

:o 110 

57 

46V4 

57 49 28 

c 001 : A; 011 

34 

19 

34 24 59 

:; 032 

45 

44 

45 46 49 

:d  021 

53 

55 

53 52 44 

Q 24:l:7t  130 

18 

55 

19  2 49 

:P  111 

27 

54 

27 45 50 

Fig. 16. Kleines kaum 3 mm. hohes und 1*8 mm. breites Sául- 
chen mit recht gut reflectirenden Fláchen. Das Krystállchen stammt 
vom Eusebgang und war mit mehreren grosseren aber minder gut 
entwickelten Stephaniten auf einer Calcitdruse aufgewachsen. 

o 110; 7t 130; b 010; P 111; h 112; m 113; c 001; t 023; 
d 021 


e 041; /í 101; y  151 

; *^3 

192. 

gem. 

(Mttl.) 

gerechnet 

b OiOiTt  130 

27^ 

' 52' 

2r 

54' 57" 

:o 110 

57 

51 

57 

49 28 

c 001 : p  101 

47 

23 

47 

26  23 

:í 023 

24 

34 

24 

32 57 

:(^ 021 

53 

46 

53 

52 44 

:e  041 

69 

51 

69 

57 13 

:m 113 

23 

13^/4 

23 

12 47 

:h  112 

32 

48 

32 

45 12 

:P 111 

52 

8V2 

52 

8 40 

0 110:;^ 151 

42 

38 

42 

36 39 

: v, 192 

50 

13 '/2 

50 

13 34 

:e 041 

60 

3V. 

59 

59 0 

Fig. 29. Verticalsáulenformiger, bunt angelaufener, 3*5 mm hoher 
und 3 mm breiter Krystall wahrscheinlicli vom Johanngang; das 
Krystállchen hat eine reich entwickelte Brachydomen-Zone, die Fláchen 
sind aber nicht besonders glánzend und gestatten keine scharfen 
Messungen. In der Verticalzone konnte wegen starker Kiefung nur 
das Grundprisma neben den Pinakoiden constatirt werden. 

o 110; a 100; b 010; c 001 ; s 012; t 023; *a 045; k 011; 
d 021; p 101; g 201; q 114; h 112; P 111; p 332. 


110 

gem. 

(Mttl.) 

gerechnet 

6 010 : 0 

57« 

40' 

570 49' 28" 

: a 

100 

90 

3 

90  0 0 

c 001 : s 

012 

18 

53 

18 54 36 

:t 

023 

24 

37V2 

24 32 57 

152 


c 001 


gem 

L. (Mttl.) 

gerechnet 

a 045 

28 

46 

28 43 36 

h  011 

34 

23V2 

34 24 59 

d  021 

53 

59 

53 52 44 

^ 114 

18 

23 cca 

17 49 50 

h  112 

32 

13 „ 

32 45 12 

P 111 

52 

13 „ 

52  8 40 

p 332 

Q2 

44 „ 

62 36 31 

^ 101 

4:1 

14 „ 

47 2Q  23 

^ 201 

65 

44 „ 

65 20 21 

Fig. 3. Beiderseits entwickeltes, z. Thl. aber mit anderen Indi- 
viduen regellos verwachsenes 3 mm hohes 2 mm breites Krystállchen 
mit aufsitzenden, winzigen Pyritkornchen (Eusebgang). Die Fláchen 
sind durchwegs vorziiglich gebildet, und geben sehr gute Reflexe, 
nur von den ganz schmalen Fláchen reflectirte Bilder sind etwas 
lichtschwach. An diesen Krystállchen sind die Pyramiden die Grund- 
reihe und die brachydiagonale Zone recht fláchenreich. 

o 110; h 010; c 001; s 012; t 023; h 011; *i 032; d 021; 
e 041; ^ 101; o? 134; v 132; m 113; h 112; P 111; i? 332; 7-221. 


gem. 
64« 

(Mttl.) 
21' 

g 

erechnet 

0  110 :o' 110 

64« 

21' 4" 

',h  010 

57 

49 

57 

49 28 

c 001 : m 113 

23 

' 14V2 

23 

12 47 

:h  112 

32 

46 

32 

45 12 

:P 111 

52 

8V. 

52 

8 40 

:p 332 

62 

37 

&2 

36 31 

:r  221 

68 

48 

68 

45 47 

:s  012 

18 

58 

18 

54 36 

\t  023 

24 

36 

24 

32 57 

'.h  011 

34 

28 

34 

24 59 

'.j  032 

45 

38 

45 

46 59 

:d  021 

53 

54 

53 

52 44 

:e 041 

69 

57 

69 

57 13 

ď  110:^ 101 

51 

27V. 

51 

25 55 

:^ 112 

76 

28V. 

76 

27 23 

A; 011 : cj 134 

15 

22 

15 

22  35 

:v  132 

23 

35 

23 

34 33 

íí 021 : v  132 

22 

13^/4 

22 

14 53 

íi3 134 :í; 132 

19 

7 

19 

7 54 

153 

Fig. 8. Fláchenreiches, vollkommen einfaches Sáulchen, 3 mm 
hoch, 1-5 mm breit, nur auf der vorderen Hálfte ausgebildet (Euseb- 
gang); selbst die kleinsten Fláchen geben befriedigende Keflexe; 
dessgleichen ist an diesem Krystallchen die Prismenzone recht gut 
messbar. 

a 100; A 310; o 110; ^U 120; 7t 130; b 010; m 113; h 112; 
P 111; p332; r 221; d 021: e 041; ó^ 081; /? 101; ^201; |312; 
w 131; y 151. 

gem. (Mttl.) gerechnet 


a  100: A 310 

IP 

54' cca 

11" 

50' 38" 

:o 110 

32 

11 

32 

10 32 

: ř7 120 

51 

31 cca 

51 

31 28 

:7C  130 

62 

11 » 

62 

5 3 

:b  010 

90 

0 

90 

0 0 

:g  201 

24 

40 

24 

39 39 

:p  101 

42 

33 

42 

33 37 

0 110 :r 221 

21 

16 

21 

14 13 

:p  332 

27 

20 

27 

23 29 

:P 111 

37 

5IV2 

37 

51 20 

:h  112 

57 

16 

57 

14 48 

:m 113 

66 

46V2 

66 

47 13 

P 111:Ž 312 

18 

6 

18 

6 10 

:g  201 

30 

19 

30 

17 59 

: 0' 110 

69 

59 

70 

0 57 

:cZ 021 

45 

30 

45 

27 43 

6 010 : y 151 

23 

25 

23 

20 40 

:w  131 

35 

47 

35 

43 52 

:P 111 

65 

9 

65 

8 13 

:d  021 

35 

56 

36 

7 16 

:e 041 

20 

4 

20 

2 47 

: ^3 081 

10 

17 

10 

20 22 

Fig. 11. Kleines, kurzsáulenformiges, einfaches vorziiglich reflec- 
tirendes Krystallchen mit sehr ausgedehnten P-Fláchen, bemerkungs- 
werth wegen der zu T 142 vicinalen Form t^ 3.13.16; beide Ge- 
stalten bilden mit der vom Rath'schen Fláche t^ 3.11.6 eine arith- 
metische Reihe (Eusebgang). 

o 110; P 111; b 010; c 001; m 113; h 112; ^p^ 443; p 332; 
r 221; % 773; ^ 201; g 311; t 023; d 021; e 041; co 134; 
^R 155; P142; % 3.13.6. 


154 


gem. 

j(Mttl.) 

gerechnet " 

h 010:0 

110 

57° 

' 50^ 

57^' 

49' 28" 

0 110 : 0' 

110 

64 

20 

64 

21   4 

c 001:m 

113 

23 

13^4 

23 

12  47 

:h 

112 

32 

45^3 

32 

45  12 

:P 

111 

52 

8V, 

52 

8  40 

'Pi 

443 

59 

42^/, 

59 

45  40 

:p 

332 

Q2 

32 

%2 

36  31 

:r 

221 

68 

46 

68 

45  47 

:r^ 

773 

71 

33^4 

71 

34  37 

:t 

023 

24 

33 

24 

32  37 

:d 

021 

53 

5IV2 

53 

52  44 

: e 

041 

69 

49 

69 

57  13 

d 021 : T 

142 

17 

47V. 

17 

47  45 

: r 

221 

52 

3^/4 

52 

5  12 

: t^ 3.13.6 

17 

3 

17 

3  13 

b 010 : t^ 3.13.6 

37 

33 

37 

29  21 

:T 

142 

39 

43V2 

39 

43  29 

:h 

112 

73 

14 

73 

15  20 

:h' 

112 

106 

41 

106 

44  40 

P llliK 

155 

31 

45V. 

41 

45   0 

K 155 : K^' 155 

20 

2OV2 

20 

22  20 

P iii:e 

311 

27 

24 cca 

27 

42  2Q 

0 110 :e 

311 

2Q 

4 

2^ 

4  12 

•^^ 

201 

39 

45V, 

39 

42  58 

í^ 021:P 

111 

45 

22 

45 

27  43 

:o''' 

110 

64 

34 

64 

31  22 

Fig. 17. Kleines, 1*5 mm hohes und ebensoviel breites, sehr 
fláchenreiches Krystallchen von kurzsáulenformigem Typus, beider- 
seits entwickelt. (Unbekannter Gang.) Die A-Fláchen 310, sonst immer 
nur untergeordnet, sind sehr breit, aber gleich o 110 stark gerieft, 
alle anderen Fláchen spiegeln recht gut; die P-Fláchen 111 sind 
einerseits sehr ausgedehnt. 

c 001; P 111; A 310; h 010; o 110; *f7 120; it 130; a 100; 
t 023; hOll', d 021; e 041; w 134; ri42; q 114; m 113; /ill2; 
T 221; Ž 312; ^ 311; q 241. 


gem.jMttl.) 

gerechnet 

6 010 : :;r 

130 

27** 50' 

2V 54' 57" 

'.U 

120 

38  29 

38  28  32 

: 0 

110 

57  44V2 

57  49  28 

155 


gem. 

(Mttl.) 

gerechnet 

6 010 

:A 

310 

78 

To^ 

78 

9 22 

c 001 

^ 

114 

18 

4 

17 

49 50 

m 

113 

23 

14 

23 

12 47 

:P 

111 

52 

83/, 

52 

8 40 

: r 

221 

68 

48\^2 

68 

45 47 

\t 

023 

24 

3IV2 

24 

32 57 

:k 

011 

34 

25V2 

34 

24 59 

:d 

021 

53 

52^4 

53 

52 44 

: e 

041 

69 

55V. 

69 

57 13 

Plil 

:? 

311 

27 

27 cca 

27 

42 26 

: a 

100 

48 

IV. 

48 

3 50 

fi) 134 

:ď'' 

134 

27 

37 cca 

27 

13 30 

Q  241 

: U 

120 

15 

55 

15 

56 34 

: 7t 

130 

19 

2% 

19 

2 49 

d 021 

\7t 

130 

44 

28V2 

44 

27 25 

T 

142 

17 

48V4 

17 

47 45 

P 111 

: 05 

134 

28 

59V2 

29 

0 45 

\t 

023 

42 

54 

42 

52 16 

Fig. 10. stellt einen einfachen, sehr gut gebildeten kurzsáulen- 
formigen Krystall — 3 mm breit, 2 mm dick und 1*3 mm hoch — 
dar, dessen sámmtliche Fláchen ausgezeichnet spiegeln. Sehr reich 
entwickelt ist an demselben die Zone der Grundpyramiden und jene 
der vicinalen Formen von o 134. Der Krystall ist einer kleinen 
Druse durchwegs vorztiglicher Krystalle, die mit Pyrit auf krystallisir- 
tem Calcit liber einem kornigen Gemenge von Siderit, Galenit, Blende 
und Quarz sitzen, entnommen. (Eusebgang.) 

c 001; o 110;  h 010;  t 023;  k 011;  í^ 021 ;  q 114;  m 113 
h 


. 112; P 111; p 332; 

r  221 ; 

% 331 ; *« 

2 135; co 134; ^ 

^053 3.9.11 

054 267; X 3.9.10; 

T  142 

; ^K  155; 

^  101] g  201; 

^G  301 

B  916; Ž 312; ř 311 

; A 310 

, *L 210. 

gem. (Mttl.) 

gerechnet 

c 001 : g 

114 

170 50' 

17« 49' 50" 

: m 

113 

23 12 

23 12 47 

:h 

112 

32 44 

32 45 12 

:P 

111 

52  9 

52  8 40 

:p 

332 

62 29 

62 36 31 

: r 

221 

68 4OV2 

68 45 47 

:^2 

331 

75 29V2 

75 28 31 

: 0 

110 

90  0 

90  0 0 

156 


gem. 

(Mttl.) 

gerechnet 

c 001 :o2 

135 

24 

55 

24 

56  55 

: co 

134 

30 

IIV3 

30 

10  45 

lOjS.Q.ll 

32 

22V2 

32 

23  26 

:«4 

267 

33 

36% 

33 

36  29 

:c35 3.9.10 

34 

57 V2 

34 

54  30 

:K 

155 

35 

44 

35 

42  48 

:T 

142 

55 

52 

55 

51  18 

K lbb:k 

011 

10 

12 

10 

11  10 

:P 

111 

31 

44 

31 

45   0 

Plll:e 

311 

27 

4OV2 

27 

42  26 

: a 

100 

47 

59 cca 

48 

3  50 

d021:T 

142 

17 

457, 

17 

47  45 

: r 

221 

52 

2 

52 

5  12 

h 010:p 

332 

61 

42% 

61 

46  49 

:| 

312 

79 

51 

79 

51  34 

:B 

916 

86 

35V2 

86 

35  17 

: 0 

110 

57 

50 

57 

49  28 

\l 

310 

78 

6 

78 

9  22 

:L 

210 

72 

26 

72 

32  17 

c 001 : ^ 

101 

47 

23 

47 

26  23 

•9 

201 

65 

20% 

65 

20  21 

:G 

301 

72 

56 

72 

58  53 

Fig. 27. Kurzsáulenfórmiger 4V2 n^ni 1., 3 mm br., 3% mm h. 
nur am linken Pol der Makrodiagonale ausgebildeter Krystall mit 
meist vorzuglichen Fláchen. Nach 110 durchsetzt ihn eine papier- 
diinne Zwillingslamelle. (Barbaragang.) 

c 001; í 023; k 011; *; 032; d 021; h 010; m 113; h 112 
Plil; o 110; *il50; A 310; a 100; /3 101; ^201; *t512; g311; 
^2 211; *^ 532; y 151. 

gem. (Mttl.) gerechnet 

6' oTo 


/' 

150 

270 

41' 

270 

38' 

7" 

0' 

110 

57 

48 

57 

49 

28 

A' 

310 

78 

16 

78 

9 

22 

ď 

100 

90 

2 

90 

0 

0 

Y 

151 

23 

23 

23 

20 

40 

P 

111 

65 

9 

65 

8 

13 

ř 

101 

89 

59 

90 

0 

0 

d' 

021 

36 

7% 

36 

7 

16 

f 

032 

44 

6 

44 

13 

1 

157 


h' 010 


c 001 


P 111 


o' 110 


gem. 

(Mttl.) 

gerechnet 

k' 

011 

55 

357, 

55 

35 1 

ť 

023 

65 

28 

65 

27 3 

m' 

113 

23 

13 

23 

12 47 

Iť 

112 

32 

447^ 

32 

45 12 

P 

111 

52 

107, 

52 

8 40 

U' 

211 

19 

17 cca 

18 

57 55 

V 

311 

27 

48 

27 

42 26 

h' 

011 

41 

55 

41 

56 10 

^' 

532 

22 

2 

22 

4 0 

E' 

211 

27 

31 cca 

27 

37 49 

ř 

311 

26 

1 

26 

4 12 

ť 

512 

31 

40 cca 

31 

37 30 

9' 

201 

39 

36 cca 

39 

12 58 

P 

111 

70 

1 

70 

0 57 

Fig. 23. Ein einfacher, 2*5 mm langer, 2 mm breiter und 2*5 
mm hoher Krystall von pyramidalsáulenformigem Habitus, nach einer 
Kante 001:111 lang gedehnt, theilweise auf der Unterseite ausge- 
bildet. (Barbaragang.) Mit Ausnahme der 6-Flachen 010 sind alle 
Fláchen von tadelloser Beschaífenheit. Durcli 101 und 112 setzt eine 
gegen  die Verticale geneigte, sehr diinne Polybasit-Tafel hindurch. 

c 001; t 023; A; 011; d 021; e 041; b 010; m 113; h 112; 
P 111; o 110; a 100; A 310; *ř7 120; it 130; ^ 101; g 201; oj 
134; *9) 535; ^H 211; ^d^ 152; y 151; *r 371. 

gem. (Mttl.) gerechnet 

C  001 • * ^'^'^ '^'^^  ^^' O/IO  Qí)/  F^lřř 


b 010 


t 

023 

24" 

33' 

24« 32' 

57' 

k 

011 

34 

2474 

34 

24 

59 

d 

021 

53 

52 

53 

52 

44 

e 

041 

70 

5 

69 

57 

13 

m 

113 

23 

12% 

23 

12 

47 

h 

112 

32 

45V. 

32 

45 

12 

P 

111 

52 

873 

52 

8 

40 

Ti 

130 

27 

5672 

27 

54 

57 

u 

120 

38 

26 

38 

28 

32 

0 

110 

57 

48V. 

57 

49 

28 

A 

310 

78 

6 

78 

9 

22 

a 

100 

90 

1 

90 

0 

0 

V 

151 

23 

20 

23 

20 

40 

P 

111 

65 

9 

65 

8 

13 

? 

101 

90 

0 

90 

0 

0 

158 


^ 

535 

gem. 

(Mttl.) 

gerechnet 

^ 101: 

15 

35 

15 

32 18 

P 

111 

24 

56 

24 

51 47 

a  100: 

P 

101 

42 

33^2 

42 

33 37 

9 

201 

24 

37V. 

24 

39 39 

0 110 

2 

211 

27 

41 

27 

37 49 

P 

101 

51 

24 ^ 

51 

25 55 

N 

112 

76 

29 

76 

27 23 

h  010 

%^ 

152 

33 

39V2 

33 

36 52 

h 

112 

73 

11 

73 

15 20 

3ř 130. 

r 

371 

11 

42 

11 

38 24 

r 371 

:P 

111 

35 

8V2 

35 

10 14 

h^ 

112 

80 

29\/2 cco 

t  80 

39 43 

ď 

021 

123 

44  „ 

123 

54 9 

2; 211: 

a 

100 

28 

53V, „ 

29 

5 55 

P 

111 

19 

10  „ 

18 

57 55 

^ 

101 

23 

55  „ 

23 

48 6 

03 134: 

k 

011 

15 

24 

15 

22  35 

h 

112 

15 

38V2 

15 

41 1 

P 

101 

40 

38^1, 

40 

42 39 

Fig. 15. Ein von den gewolinliclisten Formen begránzter Kiystall 
von pyramidalem Habitus, 3 mm breit, 2V2 nim hoch (Barbaragang). 
Sámmtliche Fláchen sind nur mittelmássig ; o 110 ist stark vertikál, 
h 010 horizontál gerieft, j3 101 giebt undeutliehe, verschwommene 
Keflexe; nach 110 durchsetzt den Kry stali eine Zwillingslamelle. 

c 001; m 113; h 112; P 111; o 110; k 011; í^ 021 ; b 010; 
jS 101. 

gem. (Mttl.) gerechnet 

c 001 :m   113    ^11%' 23*^ 12' ÍF 

32  44 V4 32  45  12 

52 8 52   8  40 
34  36 cca 34  24  59 

53 56 53  52  44 
P 111:^   101    24  48V2     24  51  47 

45  29 V2    45  27  43 
Fig. 28.  Ausgezeichneter,  einfacher Krystall — 2*5 mm breit, 
2 mm hoch von pyramidalem Typus ; die Grundpyramide ist vorherr- 
schend, die Basis und das Prisma sehr untergeordnet.  (Fundgrubner 
Gang.) 


m 

115 

h 

112 

P 

111 

k 

011 

d 

021 

P 

101 

d 

021 

159 


P 111; <i  114; m  113; h 

112 

1 223; 

^jp. 

554; 

p 332; r 221 ; 

0  110; i3 101; t 023 

k 011 ; 

X 043 ; d 021 ; 

e 041 ; *a)3 3.9.11 ; 

*a>4 267 ; v  132 ; T 142. 

c 001 : ^ 

114 

gemess^ (Mttl.) 
170 48' 

gerechnet 
17« 49' 50'' 

: m 

113 

23 

12% 

23 

12 

47 

:h 

112 

32 

43 

32 

45 

12 

:l 

223 

40 

37 

40 

37 

16 

:P 

111 

52 

9 

52 

8 

40 

'P2 

554 

58 

4 

58 

7 

38 

:p 

332 

62 

40 

62 

36 

31 

: r 

221 

68 

46 

68 

45 

47 

: 0 

110 

89 

55^2 ccc 

f,  90 

0 

0 

:ť 

023 

24 

31 

24 

32 

57 

:A: 

011 

34 

24 

34 

24 

59 

: 5c 

043 

42 

25% 

41 

24 

44 

:íZ 

021 

53 

51% 

53 

52 

44 

• e 

041 

69 

51 V2 

69 

57 

13 

P 111 : r 

142 

29 

17% 

29 

17 

56 

í^ 021 : r 

142 

17 

48V2 

17 

47 

45 

T U2 : P' 

142 

35 

37 

35 

35 

30 

: X 

043 

21 

6% 

21 

4 

6 

7c 043 : 09, 

267 

19 

8 

19 

8 

4 

:h 

112 

35 

25 

35 

23 

20 

m  113: r 

142 

38 

47 

38 

46 

40 

c 001 : «3 

3.9.11 

32 

23'/. 

32 

23 

26 

:t04 

267 

33 

36V2 

33 

36 

29 

: y 

132 

49 

22 

49 

18 

39 

Fig. 19. Kleines, kaum 2 mm breites imd 1*5 mm hohes, ein- 
faches Krystállchen von pyramidalem Typus, sehr fláchenreich und 
ganz ausgezeichnet spiegelnd.  (Fundgrubner Gang). 

c 001; m 113; h 112; I 223; P 111; ^p^ 554; o 110; t 023; 
k 011; (ž 021; 6 010; /? 101; ^K 155; *ií 122; w 131; *Tf 3.11.3; 
T 142 ; *a)3 3.9.11 ; *to, 267. 


c 001 


m 

113 

gemess^ (Mttl.) 
230 12'V2 

gerechnet 
23« 12' 47" 

h 

112 

32 45 

32 45 12 

1 

223 

40 337, 

40 37 16 

P 

111 

52  7% ' 

52  8 40 

Pí 

554 

58  9 

58  7 38 

k 


160 


110 

gem. 
90 

(Mttl.) 

^ ov. 

gerechnet 

c 001 : 0 

90 

0 

0 

'.t 

023 

24 

20 cca 

24 

32 

57 

:k 

011 

34 

13  „ 

34 

24 

59 

:d 

021 

54 

0  „ 

53 

52 

44 

:b 

010 

90 

3  „ 

90 

0 

0 

P llliH 

122 

17 

36 

17 

44 

44 

:K 

155 

31 

46 

31 

45 

0 

:k 

011 

41 

56% 

41 

56 

10 

:co. 

267 

27 

8V, 

27 

8 

30 

h 112 : oj^ 

267 

16 

14V2 

16 

15 

28 

:K 

155 

22 

27V. 

22 

27 

57 

P ni:T 

142 

29 

16% 

29 

17 

56 

T 142 : JT'" 

155 

33 

58V. 

33 

56 

51 

i/ř'" 

112 

56 

33V2  cca 

56 

22 

49 

:< 

267 

40 

10 

40 

8 

33 

o^ 267 : m" 

'113 

38 

33 

38 

35 

26 

:t 

023 

16 

8 

16 

6 

10 

P 111:/J 

101 

24 

62 

24 

51 

47 

: w 

131 

29 

29 

29 

24 

21 

:W 

3.11.3 

34 

39 

34 

39 

32 

:h 

010 

65 

15 cca 

65 

8 

13 

d 021 :T 

142 

17 

42 

17 

47 

45 

: W 

3.11.3 

25 

56 

26 

3 

11 

h OlOiW 

3.11.3 

30 

27 

30 

28 

41 

Fig. 26.  Fiachenreicher, 

5 mm hoher, 

4 mm 

breiter Krystall 

mit vorwaltend ausgebildeten Pyramiden iind Brachydo 

nem und unter- 

geordneter Verticalzone ,  mit 

einem zweiten,  lamllaren  Individuum 

nach 110 verwachsen. 

(Barbaragang). 

c 001; m 113; 

h 112; 

P 111;  0 110 

; s 012; 

t 023; k 011; 

cž 021;  e 041;  b 010;  o 134;  v 

132;  *5' 

354 

; y 

151;  *r  371; 

F^ 519; *2; 211. 

gemess^ (Mttl.) 

gerechnet 

c 001 : m 

113 

23^ 

>   9' cca 

23° 

12' 

47" 

:h 

112 

32 

45% 

32 

45 

12 

:P 

111 

52 

8V4 

52 

8 

40 

:s 

012 

18 

47 cca 

18 

54 

36 

: t 

023 

24 

31 

24 

32 

57 

:k 

011 

34 

22 

34 

24 

59 

:d 

021 

53 

52 

53 

52 

44 

< 


161 


134 

gem. 

(Mttl.) 

gerechnet 

c 001 : cj 

30 

13 

30 

10 45 

: v 

132 

49 

I6V2 

49 

18 39 

:r 

371 

80 

14 

80 

13- 21 

k on-.o 

134 

15 

25 

15 

22 35 

:S' 

211 

79 

58 

79 

53 10 

:o' 

110 

107 

4 cca 

107 

30 59 

.^//y 

132 

23 

31 

23 

34 33 

:o'" 

110 

72 

29 

72 

29  1 

P 111:3* 

354 

11 

9 

11 

14 32 

: v 

132 

23 

19 

23 

13  7 

:d 

021 

45 

25V2 

45 

27 42 

:o'" 

110 

109 

59V2 

109 

54 4 

d 021 :t;''' 

132 

22 

15 

22 

14 53 

:>^'" 

354 

34 

12V. 

34 

12 24 

. pju 

111 

45 

227, 

45 

27 42 

0 no.F 

591 

17 

45V. 

17 

44 55 

'.r 

371 

25 

237^ 

25 

24 9 

-y 

151 

42 

33 

42 

36 39 

: e 

041 

59 

58 

59 

59 0 

:b 

010 

57 

49 

57 

49 28 

d 021 : (P) 

111 

5 

30V. 

5 

29 29 

Fig. 21. Der fláchenreichste unter allen untersuchten Stephanit- 
Krystallen; 31 einfache Formen participiren an dieser sehr fláchen- 
reichen Combination und gestalten sie fast zu einer Halbkugel. Von 
besonderem Interesse sind die in der Zone [c jt\ zahlreicher als an 
jedem anderen der gemesseneu Krystalle auftretenden Yicinalforinen. 
Trotz der Kleinheit, — der ganze Krystall ist 5 mm breit und 2^/4 
mm hoch — sind fast sammtlíche Fláchen ganz vorzuglich und geben 
scharfe Reflexe.  (Eusebgang.) 

c 001; q 114; m 113; h 112; P 111; r 221; o 110; a 100; 
*u 350; ""U 120; n 130; t 023; /c 011; d 021; e 041 ; 6 010; ^^U 
102; ^101; | 311; *a)^ 5.15.27; c? 134; '^oj^ 267; *«, 3.9.10; 
*a)6  13.39.40; / 133;  w 131;  *Z 155;  *J? 122;  */*! 356;  T 142; 

gemess. (Mttl.)    gerechnet 

T7"ó^'Vr ^"^ 54' ST'' 
38 29  38 28 32 
43 39  43 38 31 
90  8 cca  90  O O 
17 5OV3  17 49 50 

Tř.:  Matbematicko-přírodorědecká. 11 


\  3.13.6. 

6 010 : Jí 

130 

.U 

120 

: u 

350 

: a 

100 

c 001 : ^ 

114 

162 


c 001:m 

113 

gem. ( 
25 

Mttl.) 
11 Vs 

gerechnet 
23 12 47 

:h 

112 

33 

45^/4 

92 

45 12 

:P 

111 

52 

9 

52 

8 40 

: r 

221 

68 

45 

68 

45 47 

:t 

023 

24 

34 

24 

32 57 

:k 

011 

34 

25^2 

34 

24 59 

:d 

021 

53 

53 

53 

52 44 

: e 

041 

69 

50 cca 

69 

57 13 

:h 

010 

90 

OV2 

90 

0 0 

:P%  102 

28 

31 

28 

34 7 

:P 

101 

47 

27V2 

47 

26 23 

:aii 

5.15.27 

23 

13 

23 

18 16 

: a? 

134 

30 

11 

30 

10 45 

:«, 

267 

33 

36V3 

33 

36 29 

:«5 

3.9.10 

34 

48 

34 

54 30 

1(0, 

13.39.40 

37 

8 

37 

5 19 

:f 

133 

37 

45V4 

37 

47 18 

: lí? 

131 

66 

42 

66 

43 56 

: 7C 

130 

84 

59V2 

90 

0 0 

P ni:H 

122 

17 

44 

17 

44 44 

•f 

133 

25 

19 

25 

16 3 

\K 

155 

31 

51 

31 

45 0 

:h 

011 

41 

59 

41 

56 10 

:t 

311 

27 

43V2 

27 

42 26 

d 02l:T 

142 

17 

50V, 

17 

47 45 

: r 

221 

52 

47. 

52 

5 12 

b 010 : t^ 

3.13.6 

37 

30 

37 

29 21 

:T 

142 

39 

43 

39 

43 29 

:H 

122 

58 

56 

58 

57 50 

:\ 

356 

63 

28 

63 

22 10 

\h 

112 

73 

11 

73 

15 20 

:h' 

112 

106 

42 

106 

44 40 

:i?' 

122 

120 

59 

121 

2 10 

Fig. 24. Ein 4 mm. breiter, 3 mm langer und IV, mm hoher, 
einfacher Krystall mit stark ausgedehnter Endfláche und ziemlich gross 
entwickelter Vicinalfláche co^ 267. Sámmtliche Fláchen, die Brachy- 
domen ausgenommen, reflectiren sehr gut.  (Fundgriibner Gang.) 

c 001; q 114; m 113; h 112; P 111; p 332; o 110; t 023; 
A; 011; c^ 021; b 010; ^co, 3.9.11; ^oj^ 267; v 132; w 131; 
^B 121; Q 241; *Z 155. 


163 


cOOl:^   114 

gemess^ (Mttl.) 
Í7« 49^3/, 

gerechnet 
Tfo 49' 50^ 

:m  113 

23 

I2V2 

23 

12  47 

:h  112 

32 

44 

32 

45  12 

:P  111 

52 

8% 

52 

8  40 

:p  332 

62 

30 cca 

62 

36  31 

:t   023 

24 

31  „ 

24 

32  57 

:k  011 

34 

21  „ 

34 

24  59 

:d  021 

53 

58  „ 

53 

52  44 

:6  010 

89 

59 

90 

0   0 

:a93 3.9.11 

32 

23V2 

32 

23  26 

: 04 267 

33 

34^/4 

33 

36  29 

:v   132 

49 

25 

49 

18  39 

:w  131 

66 

48V. 

m 

43  56 

íž 021:o   110 

64 

22 cca 

64 

31  22 

:q  241 

39 

32 

39 

38  53 

:í^  131 

27 

17 

27 

18  13 

:P 111 

45 

28V. 

45 

27  42 

0 110:/? 121 

35 

3 

34 

59  28 

:i;  132 

48 

58V, 

48 

54  28 

:h  011 

72 

36 cca 

72 

29   1 

c 001 : E  121 

60 

15 

60 

15  35 

:q  241 

74 

0 

74 

3  2Q 

P 111:094 267 

27 

10 

27 

8  30 

'.v   132 

23 

21 cca 

23 

13   7 

04 267:/i   112 

16 

13 

16 

15  28 

:/b  011 

15 

34 

15 

31  43 

P 111:Z 155 

31 

51 cca 

31 

45   0 

:h  011 

41 

58 

41 

56  10 

í»3 3.9.11 : í  023 

15 

16 

15 

13  48 

Fig. 30. Kleiner, 3 mm langer, 1^2 nim breiter und 2 mm 
hoher Krystall, von rein pyramida! em Typus, nach einer Kante 001 : 110 
lang gedehnt. Die Fláchen der Verticalzone fehlen ganz, « 134 ist 
recht gross entwickelt. Der Krystall reflectirt sehr gut. (Barbaragang). 

c 001; m 113; h 112; P 111; t 023; k 011; d 021; o? 134; 
/3 101. 

gem. (Mttl.) gerechnet 

c 001 :m  113  'is^lSvT" 2F 12' 4"F 
:h   112  32 44 V2  32 45 12 
:P 111  52  8%  52  8 40 

11* 


164 


gem. (Mttl.) 
c OOlit 023     24  33 ^ 

gerechnet 
24  32  57 

:k 011     34  2372 

34  24  59 

:d 021     53  54 

53  52  44 

:^ 101     47  26 

47  26  23 

: OJ 134     30  11 

30  10  45 

P lll:/3 101      24  52V4 

24  51  47 

k 011: OJ 134     15  2IV2 

15  22  35 

:/ill2     31   12/3 

31   3  36 

Brachydiagonal-sáulenformiger; 

3 mm langer, IV; 

mm 

dicker, fast ringsum entwickelter Kry stali mit ziemlich guten Fláchen ; 
zwei diinne Zwillingslamellen durchsetzen denselben nach o 110. 
(Johanngang). 

c 001; s 012; í 023; A; 011; íí 021; e 041; ^E 061; % 115; 
m 113; A 112; 1223; P 111; r221; ^331; o 110; a 100; /í 101 ; 
*ií 122; / 133; () 241; w 131; *^ 152; Jt 130. 


s 012 

gem. (Mttl.) 
18« 54' 

g 

írech 

net 

c 001 

180 

54^ 

"36^ 

í 023 

24  32 V2 

24 

32 

57 

A: 011 

34  25V2 

34 

24 

59 

d 021 

53  51 V2 

53 

52 

44 

e 041 

69  49 cca 

69 

57 

13 

• 

:E061 

75  16 

75 

19 

40 

q.llb 

14  I9V2 

J4 

25 

50 

mll3 

23  13 

23 

12 

47 

^ 112 

32  46 V2 

32 

45 

12 

1 223 

40  30 

40 

37 

16 

Plil 

52   9V2 

52 

8 

40 

r 221 

68  45 

68 

45 

47 

7-2 331 

75  22 

75 

28 

31 

P 101 

47  24 

47 

26 

23 

a 100 

/3 101 

42  38 

42 

33 

37 

c 001: 

//122 

41  11'/, 

41 

11 

28 

Q 241 

74   4 

74 

3 

26 

/ 133 

37  51 

37 

47 

18 

?^131 

56  45V2 

66 

43 

56 

cž 021 

:P111 

45  32 

45 

27 

42 

^ 152 

16  16 

16 

24 

4 

m; 131 

27  17 

27 

18 

13 

Q 241 

39  40 

39 

38 

53 

165 


gem. (Mttl.) 

gerechnet 

pin-.a 

100 

48   2 

48"  3  55 

:H 

122 

17  45 

17  44  44 

:/ 

133 

25  17 

25  16  13 

:k 

011 

41  58 

41  56  10 

Fig 32. Einfacher, brachycliagonal sáulenformiger Kiystall 3 V2 u^m 
lang, 2 mm breit, an beiclen Polen der Brachydiagonale ausgebildet. 
(Johanngang.) 

c 001; i 023; k 011; d 021; e 041; q 114; m 113; h 112; 
I 223', Plil; r 221; o 110; /3 101; jt 130; */ 150; w 134;/ 133; 

tv 131 ; ^ 241. 

gem. (Mttl.) gerechnet 


0 110: 0' 

110 

64° 

' 22' 

64« 

' 2r 

4" 

: 7C 

130 

29 

56 

29 

54 

57 

:I 

150 

39 

53 Vo cca 

40 

11 

21 

c OOl-.q 

114 

17 

50 

17 

49 

50 

: w 

113 

23 

11 

23 

12 

47 

:h 

112 

32 

45^'^ 

32 

45 

12 

:l 

223 

40 

41 

40 

37 

16 

:P 

lil 

52 

10 

52 

8 

40 

: OJ 

134 

30 

10 

30 

10 

45 

: w 

131 

66 

47 

66 

43 

56 

: Jt 

130 

89 

57 

90 

0 

0 

:í 

023 

24 

34 

34 

24 

57 

:k 

011 

34 

26 

24 

32 

59 

:d 

021 

53 

53 

53 

52 

44 

: e 

041 

70 

0 

69 

57 

13 

d02l:w 

131 

27 

18^/, 

27 

18 

13 

'Q 

241 

39 

2Scca 

39 

38 

53 

: 0 

110 

64 

30 

64 

31 

22 

Pin.Q 

241 

27 

43^4 

27 

45 

50 

: 7t 

130 

46 

51 

46 

48 

39 

:h^ 

112 

45 

3OV4 

45 

29 

29 

:ď 

021 

88 

46 

88 

43 

55 

kOll-.co 

134 

15 

21 

15 

22 

35 

:h 

112 

31 

'^'k 

31 

3 

36 

Fig. 38. Kleiner, 

kurzsáulenformiger, symmetrischer Zwilling nach 

0 

110, 4 mm breit IV2 mm 

hoch *) 

.   Fast alle Fláchen spiegeln nur 

^) Sámmtliclie Zwillinge sind der leichteren Orientirung wegen horizontál pro- 
jicirt,  dle meisten der Aushildung  des Krystalls  entsprecheud  entworfen. 


166 


mittelmássig, dalier die Messungsresultate nur approximativ.  (Kreuz- 
kliiftner Gang). 

c 001; h 112; I 223; P 111; r221; o 110; /9 V2 102; /J 101'; 
a 100; A 310; tt 130; h 010; í 023 ; A; 011; í^ 021; 6 041. 


o  110 


a 100 


c 001 


PIU 


a 100 
^ 101 


(o) 
A 

P 
r 
o 

k 
d 

e 
h 

(P) 

(a) 


110 
100 
310 
130 
112 
223 
111 
221 
110 
102 
101 
023 
011 
021 
042 
010 
101 
111 
100 
101 


gem. (Mttl.) 
bl^2v'% 
32 IOV2 
íl 56 

3V2 
47 


62 
32 


40 30 

52 8 
69  5 

89 59 
28 27 
47 23 
24 38 
33 59 

53 46 
69 46 

90 OV2 


O*/ 

yJ /2 


gerechnet 

5P 17' dP 

32  10 32 

11 50 38 
62   5   3 

32  45 12 

40  37 16 

52 8 40 

68 45 47 
90 O O 
28 34 7 
47 26 23 
24 32 57 
34 24 59 

53 52 44 

69 57 13 
90 O O 
24 51 47 
39  58   8 

115  38 56 

8 10 
mm dicker — nach 


77 


24  53 

40 

115 37 
77 12 
Fig. 41. Sehr kleiner — 1^2 nim hoher, ' 
o 110 tafelig ausgebildeter Zwilling mit spiegelglatten Fláchen in 
der Prismenzone und ausgedehnter Basis ; die Pyramiden und Domén 
bilden nur ganz schmale Facetten, die auf dieselben beziiglichen Mes- 
sungen sind nur approximativ. An das Hauptindividuum ist nach 
110 ein zweites verbrochenes Individuum angefiigt. (Unbekannter 
Gang.) 

c 001;  o 110;  h 010;  q 114;  m 113; h 112; P 111; t 023; 
k 011; % Oi3; d 021; e 041; w 131. 


0 110 

:b 

010 

gem. (Mttl.) 
570 47'V2 

gerechnet 
57^ 49' 28" 

c 001 

•^ 

114 

17  44 

17  49  50 

: m 

113 

23   9 

23  12  47 

:h 

112 

32  48 

32  45  12 

:P 

111 

52   6 

52   8  40 

167 


gem 

. (Mttl.) 

g 

erechnet 

c OOlit 

023 

24 

"so^ 

24" 

32  57" 

:k 

011 

34 

28V2 

34 

24  59 

: X 

043 

42 

31 

42 

24  44 

:d 

021 

53 

51 

53 

52  44 

: e 

041 

70 

4 

69 

57  13 

:h 

010 

90 

o'i. 

90 

0   0 

h' 010 : iD^' 

131 

35 

42 

35 

43  52 

Pni:io 

131 

29 

26V4 

29 

24  21 

b' 010 : (6'i) 

010 

64 

2OV2 

64 

21   4 

: (h'u) 010 

64 

19 

64 

21   4 

ď02i:(d'i) 

021 

56 

1 

55 

57  16 

Fig. 45. Sehr sclioner, 4 mm langer, 3 mm breiter und hoher 
Drilling von km-zsáulenformigem Habitus nach o 1 10, an beiden Enden 
der Verticalaxe ausgebildet, jedocli aiif dem unteren Pol und rechter 
Seite mit einem grosseren Individuum regellos verwachsen. (Euseb- 
gang). 

c 001; m 113; h 112; I 223; P 111; 
t 023; k 011; d 021; e 041; b 010; /? 101 


P 332; r 221; o 
Ě 312] f 133; v 


110; 
132; 


w 


131; X 130; *i 150; a 100. 


001 


o 110 


m 

h 

I 

P 

r 

o 

t 

k 

d 

e 

f 

v 
w 

Ti 

Ě 


113 
112 
223 
111 
221 
110 
023 
011 
021 
041 
101 
133 
132 
131 
130 
312 
312 
101 
112 


gem. (Mttl.) 
"^3" 15*^ 


168 


gem. (Mttl.) 

gerechnet 

0 110: A;' 011 

107 

23 

107 

20 59 

:(/íi) 101 

77 

IOV2 

77 

8 10 

ď  110:1  312 

51 

55 

51 

54 47 

:P  111 

70 

1 

70 

0 57 

:v   132 

93 

15 

93 

14 4 

: (Pii) 111 

110 

10 cca 

109 

59 5 

(oi) nO.d'   021 

64 

34 

64 

31 22 

: (Pí) 111 

70 

2 

70 

0 57 

:P 111 

110 

0 

109 

59 5 

: ^  101 

128 

36 

128 

34 5 

:|  312 

143 

26 

143 

33 0 

:o  110 

180 

0 

180 

0 0 

(Pí) 111 :c?' 021 

5 

28 

5 

29 29 

t 023 : (íii) 023 

25 

27 

25 

21 49 

v  132:(Pii)lll 

16 

50 

16 

45 23 

w  131: (Pil) 111 

23 

24 

23 

23 36 

(o'i) 110:6' 010 

6 

28 

6 

31 36 

(oi) 110:6' 010 

57 

5OV2 

57 

49 28 

h'  010:7'  150 

17 

25 

17 

38 7 

:o'  110 

57 

49 

57 

49 28 

:a    110 

89 

5974 

90 

0 0 

Fig. 46. Nach 6 010 dicktafeliger, póly syn thetischer Krystall — 
7 mm lang, 4 mm breit, 5 mm hoch — nach beiden Fláchen von 
o 1 10 durchsetzt denselben eine Unzahl diinner Zwillingslamellen, die 
auf der Endíláche eine damascirte Zeichnung auf den Fláchen der 
Verticalzone eine ungewohnlich starke Riefung hervorbringen. Die 
Reflexe mit Ausnahme der Brachydomen sind durchwegs sehr unver- 
liisslich. (Gang unbekannt). 

c 001; m 113; h 112; P 111; t 023; h 011; d 021; ^ 101; 
6 010; o 110. 


c 001 


m  113 

genMMttl.) 
230 6' 

gerechnet 
230 12' 47" 

h  112 

32 40 

32 45 12 

P 111 

51 23 

52  8 40 

0  110 

89 52 

90 0 0 

t  023 

24 32 

24 32 57 

h  011 

34 25 

34 24 59 

d  021 

53 53 

53 52 44 

h  010 

90  1 

90 0 0 

169 

gem. (Mttl.) gerechnet 

^ 101 :/^  m 25  30~~^    ^   1  28^ 

:o' 110 51  20 51  25  55 

Fig. 48. Ein ausgezeichneter, an beiden Polen der Verticalaxe 
ausgebildeter, 6 mm hoher, 4 mm breiter Krystall mit z. Tlil. tadel- 
losen Fláchen; in demselben ist eine ziemlich breite Zwillingslamelle 
nach íT 130 eingeschaltet.  (Eusebgang). 

c 001; m 113; h 112; P 111; r 221; o 110; f 023; k 011; 
d  021;  H^  0.14.1;  6  010;  oj  134;  ^oj^ 3.9.10; /  133;  lo  121; 


^ 101; 

X  310. 

gem. (Mttl.) 

gerechnet 

&' OlO : 0' 

110 

57« 49' 

57« 

49' 28'' 

:(oO 

110 

m  17V2 

^^ 

20 38 

o' 110:(oO 

110 

8 28 

8 

31 10 

:A' 

310 

20 18 

20 

19 54 

A 310 : A' 

310 

23 40 

23 

41 16 

c 001 : m 

113 

23 12 

23 

12 47 

'.h 

112 

32 46 

32 

45 12 

:P 

111 

52  9 

52 

8 40 

: r 

221 

68 53 

68 

45 47 

: 0 

110 

90 0 

90 

0 0 

\ť 

023 

24 32 V2 

24 

32 57 

:k' 

011 

34 24V5 

34 

24 59 

:ď 

021 

53 52 

53 

52 44 

:^^ 

0.14.1 

84 h\ 

84 

2 53 

: co 

134 

30 10% 

30 

10 45 

:«5 

3.9.10 

34 55 V2 

34 

54 34 

:/ 

133 

37 48 

37 

47 18 

: w 

131 

^^  40 

m 

43 56 

ď  021 : OJ' 

134 

29 45 V2 

29 

43 32 

:m' 

113 

44 40 

44 

39 29 

0' 110 :/b' 

011 

72 30 

72 

29  1 

fc' 011 : 0)'' 

134 

15 22 

15 

22 35 

0' 110 :/3 

101 

51 30 

51 

25 55 

P lllití; 

131 

29 26 

29 

24 21 

: £t) 

134 

29  1 

29 

0 45 

;*' lT2:(A0 112 

4 35 

4 

36 20 

F lll:(P)in 

6 44 

6 

43 23 

P lll:(7iO 112 

40 54 

40 

53 10 

\h' 

112 

45 30 

45 

29 29 

\ď 

021 

88 38 

88 

43 55 

170 

Fig. 47. Einer der schonsten und bestgebildeten Krystalle, 4 mm 
breit, 3 mm hoch. Alle etwas mehr ausgedehnten Fláchen gaben 
ganz scharfe Signalreflexe auch jene in der fast stets mehr oder 
minder stark gerieften Prismenzone nicht ausgenommen; die ganz 
kleinen und schmalen Fláchen gaben zwar ein lichtschwaches, aber 
immerhin deutliches Bild und gestatteten ganz sichere Einstellungen. 
Der Krystall ist ein Doppelzwilling ; an das normál gestellte Individuum 
ist nach o'' 110 ein Zwillings-Individuum nach dem ersten Gesetze, nach 
3r 130 ein zweites nach dem zweiten Gesetze angewachsen. (Johann- 
gang.) 

c 001; q_ 114; m 113; h 112; P 111; r 221; s 012; t 023; 
A; 011; (^021; e041; & 010; o 110; % 130; A 310; a 100; (í% 102; 
/3 101; fij 134; w \U\ T 142. 

gem. (Mttl.)     gerechnet 


0 110: A 

310 

20" 

19V. 

20« 

19' 54" 

: a 

100 

32 

10 

32 

10 32 

:o' 

110 

64 

22 

64 

21  4 

A 310: a 

^^100 

11 

50^4 

11 

50 38 

0  UOlTt 

130 

29 

54% 

29 

54 31 

h  010 :7ř 

130 

27 

5572 

27 

54 67 

(o'i) llO::7ř' 

130 

21 

27V2 

21 

23 21 

0' llO:(jr',] 

[)130 

38 

19^/4 

38 

25 41 

: (h\, 

[)010 

66 

15V2 

66 

20 38 

c 001 : s 

012 

18 

54 

18 

54 36 

:t 

023 

24 

33 

24 

32 57 

:k 

011 

34 

243/, 

34 

24 59 

:d 

021 

53 

53 

53 

52 44 

: e 

041 

69 

59 

69 

57 13 

:h 

010 

90 

0 

90 

0 0 

'^ 

114 

17 

51 

17 

49 50 

: m 

113 

23 

13 

23 

12 47 

:h 

112 

32 

45V3 

32 

45 12 

:P 

111 

52 

8V2 

52 

8 40 

: r 

221 

68 

44V2 

68 

45 47 

: 0 

110 

90 

OV4 

90 

0 0 

:n 

2 102 

28 

37 

28 

34 7 

:^' 

101 

47 

27 

47 

26 23 

: ca 

134 

30 

10^/4 

30 

10 45 

: w 

131 

66 

45 

66 

43 56 

k' 011: W 

131 

38 

20 

38 

18 22 

171 

gem. (Mttl.) gerechnet 

k' OTl : T   U2 26 ^TVs ^8  2? 

:m''  U3 28 45 28 44  29 

:^'V2l02 43 36 43 34  19 

:{k\)On 35   IV2 35 1  59 

h' l_12:(/i'i)112 27   7V2 27 5  14 

w' 134:Ki)134 4 16 4 16  50 

fc' 011:(/^'i)n2 3 58 3 58  27 

:Ki)l34 19 4OV2 19 39  23 

{k\)01i:h'   1\2 3 54 V2 3 58  27 

:a5'   134 19 38 19 39  23 

(ďii) 021 : P'  ni 51 5OV2 51 51  15 

:h'   n2 47 49 47 50  46 

:m'  n3 47 57V2 47 58  11 

_   :o'   110 71   5 71 5  17 

m'" 113:(m';;)113 3 20 3 21  16 

h''' 112: (/i';;) 112 4 35 4 36  20 

Joachimsťhal. 

In friiherer Zeit ist der Stephanit in Joachimsthal neben Eoth- 
giltigerzen und Silberglanz recht háufig vorgekommen, wie dies die 
zahlreichen, in Sammlungen aufbewahrten Stufen darthim ; in neuerer 
Zeit ist sein Vorkommen auf den Joachimsthaler Gángen ein recht 
seltenes geworden, wie iiberhaupt die Ergiebigkeit des, einst an zahl- 
reichen, schonen und seltenen Mineralien so reichen Bergbaues stark 
im Niedergang begriffen ist. Nach J. F. Vogl, dem wir wichtige 
Angaben iiber das Vorkommen der Mineralien im Joachimsthaler 
Grubenrevier verdanken,*) kam der Stephanit nur an Mitternachts- 
gángen vor (Kaiser Josef-, Maria-, Prokopi-, Klementi-, Anna-, Becker-, 
Geschieber-, Hildebrand-, Háuerzecher-, Evangelistengang und Rose 
von Jericho). Die von Zippe stammenden Etiquetten der Stiicke im 
bohmischen Museum geben die Fundstelle nicht náher an. 

Die zahlreichen Joachimsthaler Handstiicke, welche ich im boh- 
mischen Museum, in der Universitátssammlung sowie in Privatsamm- 
lungen besichtigt hábe, zeigen den Stephanit meist auf Calcit oder 
Dolomit sitzend, háufig begleitet von Argentit, Pyrargyrit und Eisen- 
kies, seltener von Quarz und Silber.  Als Unterlage dient der Calcit- 


^) Gangverháltnisse und Miueralreichthum Joachimstlials 1857. 79 


172 

oder Dolomitdruse entweder korniger Kalk, der mehr oder minder reich 
mit Pyritkornclien imprágniit zu sein pflegt, oder es sitzt dieselbe 
unmittelbar auf dem bekannten, glimmerreichen Schiefer auf. An 
einem Stiicke bildet die Unterlage ein zertrúmmertes und durch Kalk- 
spath verkittetes Schiefergestein. Minder háufig findet sich der Ste- 
phanit auf dichtem, mit Chloanthit innig gemengtem, nach Silberkies 
pseudomorphera Leberkies ; auch in diesem Falle wird er von den oben 
angefiihrten Mineralien, Dolomit, Glaserz, Pyrargyrit, Pyrit, nebstdem 
aber auch von verschiedenen Zersetzungsprodukten der Unterlage, na- 
mentlich Annabergit, begleitet. An einem der mir vorliegenden Stiicke 
fand ich eine kleine Gruppe von tafeligen Pyrostilpnit-Krystállchen. 

Der Habitus der Joachimsthaler Stephanite ist in weitaus den 
háufigsten Fállen tafelig; denselben bedingen entweder die Endfláche 
oder aber sehr flache Pyramidou; weniger háufig sind die Krystáll- 
chen nach der Verticalrichtung kurz oder lang sáulenformig. Die 
tafeligen Krystalle sind gewohnlich zu kTeinen Drusen, deren Indivi- 
duen nur mássig hervorragen, aggregirt oder bilden stark verwachsene 
Gruppen, seltener bedecken dieselben, in nahé paralleler Stellung an 
einander gereiht, grossere Fláchen. Die sáulenformigen Individuen 
triíft man nicht selten vereinzelnt neben Glaserz und Pyrargyrit auf- 
gewachsen. 

Beziiglich des Fláchenreichthums und der Beschaífenheit der 
Fláchen halten die Stephanite von Joachimsthal entschieden keinen 
Vergleich mit Přibramer Krystallen aus. Unter den zahlreichen Indi- 
viduen einer Druse findet man nur selten einen zur goniometrischen 
Untersuchung geeigneten Krystall; Riefung, Drusigkeit und Kriim- 
mung der Fláchen, der polysynthetische Bau und regellose, mehrfache 
Verwachsung gestalten sie zu wenig geeigneten Objekten fiir erwáhnte 
Zwecke. Den zahlreichen Stiicken, die ich zur Verfiigung hatte, hábe 
ich nur 7 halbwegs verwendbare Krystállchen entnehmen konnen, an 
denen im Ganzen 15 einfache Formen nachgewiesen wurden. 

Fig. 20, An einer kleinen Druse sehr flacher, oberfláchlich ge- 
schwárzter Calcit-Rhomboěder gewahrte ich ausser unvollkommen ge- 
bildeten, stark verwachsenen, tafeligen Stephaniten, zwei kleine, frei 
aufgewachsene Krystállchen, welche die zuerst von Haidinger beo- 
bachtete und seither in allen Lehrbiichern aufgenommene Combination 
P 111; d 021; c 001; aufweisen. Die Endfláchen derselben sind ge- 
wolbt, dabei auch uneben und reflectiren gar nicht einheitlich, die P- 
und c^-fláchen sind drusig und mannigfach geknickt, auch zu approxi- 


173 

máti ven Bestimmungen der Fláchenneigung kaum geeignet, wie die aus 
zahlreichen  Beobachtungen  abgeleiteten  Messimgsresultate  darthun: 

gemess. (Mttl.) gerechnet 

P 111 : P' in lOl*' 56 ]0Í« 51' 50^' 

P  UT 76   3 75  42  40 

d  021 45  50 45  27  42 

Fig. 34. Einer zweiten Stufe konnte ich ganz kleine — 2^2 mm 
breite, 1 mm hohe — stark glánzende Tafelchen entnelimen, die sich 
als Zwillinge nach o 110 zu erkennen gaben. Sámmtliche Fláchen 
sind in der fruher angegebenen Eichtung schwacli gerieft, c 001 etwas 
uneben. 

c 001; o 110; h 010. 

gemess. (Mttl.) gereclinet. 

o 110: o'   iTO 64« 29' V2     ^° 21'   4" 

:h   010 57  30 57  49  28 

h 010: (o) 110 6  19 6  31  36 

Fig. 2. Ein sáulenformiges, 2 mm breites, 2'/2 mm hohes 
Krystállchen, von zwei Zwillingslamellen nach o 110 durchsetzt. Die 
Fláchen der Yerticalzone sind sehr stark gerieft und unmessbar, die 
Endfláche und die Pyramiden reflectiren nur verschwommene Signai- 
bilder. Das Krystállchen war mit Argentit auf schmutzig gelbem, 
linsenformigem Calcit aufgewachsen. 

c 001;  q 114; m 113;  I 223;  P 111;  t 023; x 043; d 021; 

o 110; 6 010. 

gemess. (Mttl.) 

c 001:3 114    TFlo^ 

:m 113 23  25 V2 

\l  223 40  41 

:P  111 52   9V2 

:o  110 90   7 

:t  023 24  2Q 

:jc  043 42  30 

:d  021 53  46 

Fig. 36. Ein kleiner. 2 mm langer, IV4 mm breiter, ^j^ mm 
hoher, wesentlich von fláchen Pyramiden gebildeter Zwillings-Krystall 
nach o 110, an dem die Endfláche ganz fehlt, die Domén und 
Prismen nur sehr untergeordnet auftreten. Die Fláchen geben sehr 
mittelmássige Keflexe, nur oj 134, das ungewóhnlich ausgedehnt ist, 
und hll2 spiegein gut; die Neigungen der kleineren Fláchen konnten 
z. Thl. nur mit vorgesetzter Loupe am Beobachtungsfernrohre er- 


174   ^ 

mittelt werden. Der grossen Mehrzahl der tafeligen oder linsen- 
formigen Krystalle, die recht oft eine sternfonnige Basis aufweisen, 
liegt die Combination dieses Krystállchens zu Grunde ; sie sind durch- 
wegs nach beiden o-Fláchen gebildete Zwillingsgruppen. 

^ 114; h 112, P 111;  o 110; % 130; « 134;/ 133; v 132; 
t 02^\k 011; d021',h 010; a 100. 

gemess. (Mttl.) gerechnet 


a  100 :o 

110 

320 

4' 

32° 

10' 32" 

h 0X0.0 

110 

57 

53 

57 

49 28 

: jt 

130 

28 

9 

27 

54 57 

0  110: (6) 

010 

6 

21 

6 

31 36 

:P 

111 

37 

45V. 

37 

51 20 

:h 

112 

57 

14V2 

57 

14 48 

''<1 

114 

72 

44 

72 

10 10 

: 03 

134 

64 

15 

64 

10 0 

b OlOid 

021 

36 

10 

36 

7 16 

:k 

011 

55 

40 

55 

34  1 

:t 

023 

65 

40 

65 

27 3 

G)  134 : «'" 

134 

27 

Wk 

27 

14 25 

:P 

111 

29 

3 

29 

0 45 

:t 

023 

13 

42 

13 

51 58 

:k 

112 

15 

38 

15 

41 1 

:^'" 

112 

41 

40 

41 

39 0 

:o'" 

110 

87 

59 

87 

51 36 

:(«) 

134 

4 

15 

4 

16 15 

h  112: (A;) 

011 

3 

55 

3 

58 25 

o 134:/ 

133 

7 

45 

7 

36 33 

: v 

132 

19 

1 

19 

7 54 

ijt 

130 

59 

51 

59 

49 15 

Ratihořic, 

Von diesem, ehedem ergiebigen Silberbergbau bewahrt das boh- 
mische Museum einige Handstiicke von Stepbanit mit ansehnlichen, 
bis 12 mm hohen, sáulenformigen Krystallen, die jedoch fíir das go- 
niometrische Studium wegen ihres polysynthetischen Baues kein taug- 
liches Materiál abgeben. Sie sitzen mit wasserhellen Quarzkrystallen, 
Pyrit und Tetraedrit auf Drusen von Galenit und brauner Blende 
liber talkigem Schiefer.  Als jiingere Bildung haben sich schmutzig 


175 


gelbliche und graulich weisse flache Kalkspath-Rhomboeder und kleine 
Dolomit-Krystállchen iiber den genannten Mineralien abgelagert. 

Auf einer kleinen Pjrargyrit-Stufe von derselben Localitát be- 
merkte ich auf unvoUkommen ausgebildeten, grossen Rothgiilden-Kry- 
stallen kleine, Schwarze, lebliaft glánzende aber stark verzerrte Kry- 
stállchen sitzeu, die sich bei náherer Untersuchung gleichfalls als 
Stephanit erwiesen und trotz ihrer Kleinbeit, — sie haben hochstens 
^/^ mm Hohe und IV4 mm Breite — am Goniometer recM gute Reflexe 
gaben ; ihr Typus lásst sicb als kurzsáulenformig-pyramidal bezeichnen. 
In der Form weichen die einzelnen Krystállchen nur in so weit von 
einander ab, als Fláchen, die an einem mehr ausgebreitet sind, am 
anderen nur untergeordnet auftreten oder ganz fehlen. Paragenetisch 
zeigt das Stiick folgende Succession der Mineralabscheidung : Talk- 
scbiefer; drusiger, graulichweisser Quarz; braune kornige Blende mit 
eingesprengtem Galenit; unvoUkommen ausgebildete Pyrargyrit-Kry- 
stalle, bis 8 mm hoch, 10 mm dick, stark verwachsen ; graulichweise, 
durchscheinende Calcit-Rhomboeder, theils einzeln, theils gruppen- 
weise auf Pyrargyrit sitzend ; winzige Stephanit-Krystállchen z. Thl. 
auf Pyrargyrit, z. Thl. auf Calcit aufgewachsen. 

Fig. 13. stellt eine der fláchenreichsten beobachteten Combi- 
nationen dar. 

c 001; ^ 112; P 111 ; o 110; I 310; h 010; / 133;  T 142; 

í^ 021 ; A; 011 ; t 023. 

gemess. (Mttl.) gerechnet 

57« 43' 

78 6 

23 36 

32 47 

52 10 

89 57 

37 47 V2 

55 50 

17 43 

17 47 

25 26 

F' 111 63 11 


h 010 

A 310 

c 001 


d 021 
/133 


110 
310 
310 
112 
P 111 
o 110 
:/ 133 
T 142 
T 142 
}i 112 
d  021 


57« 

49' 

28" 

78 

9 

22 

23 

41 

16 

22 

45 

12 

52 

8 

40 

90 

0 

0 

37 

47 

18 

55 

51 

18 

17 

47 

45 

17 

49 

34 

25 

24 

52 

63 

19 

3 

Altwožic. 
Gleich den Ratiboři cer Erzgangen streichen auch jene von Alt- 
wožic in talkigem Gneiss ; die Fiillung derselben ist gleich jenen der 


176 

vorgenannten Localitát vorzugsweise quarzig und die Ausscheidiingen 
der erzigen Mittel analog. Nachst dem Quarz sind in wechselnden 
Zeitráumen Blende und Galenit abgesetzt worden ; erstere bildet háufig 
ansehnliche, Schwarze oder dunkelbraune Zwillingskrystalle, die auf 
grossen Quarzkrystallen sitzen oder schone Drusen zusammensetzen ; 
letzterer, gewolmlich mit der Blende vergesellschaftet, ist licht blei- 
grau und zeigt háufig die Mittelform vom Hexaéder und Oktaěder, 
an der untergeordnet Ikositetraeder und Triakisoktaěder auftreten. 
Die Oktaěder-Fláchen sind stets glánzend und mitunter angeflossen, 
die Hexaěder-Fláchen eben, fein drusig oder matt. 

Mit dem Galenit z. Thl. von gleichzeitiger Bildung ist der 
Stephanit, nachdem man die scheinbar aufgewachsenen Krystalle des- 
selben oft bis zu einem Dritttheil in ersterem eingesenkt findet. Als 
jiingere Bildungen sitzen auf den vorerwáhnten Drusen Pyrargyrit, 
Calcit und Dolomit; Pyrit, der in Katibořic ein constanter Begleiter 
der genannten Mineralien gewesen ist, scheint hier zu fehlen. 

Die Stephanit-Krystalle sind ausnahmslos vertical-sáulenfórmig 
und wenn auch scheinbar ganz einfach, stets Zwillinge, oft nach bei- 
den Gesetzen gebildete Zwillingsgruppen. Die Fláchen der Prismen- 
zone sind immer recht stark vertical gerieft, geben aber, trotzdem 
ihre Reflexbilder verschwommen sind, annáhernd befriedigende Mes- 
sungsresultate ; die Endfláche spiegelt vorziiglich, dessgleichen auch 
die Pyramidou und Domén. 

Fig. 37. stellt ein 1 mm hohes und ebenso breites Sáulchen dar, 
das anscheidend ein einfacher Krystall, in Wirklichkeit ein Vierling 
ist. An das Hauptindividuum ist gemáss dem ersten Gesetze nach 
o" 1 10 das erste Zwillingsgiied angewachsen, an welches ein drittes 
nach of 110 angefugt erscheint, welches das letzte Zwillingsindi- 
viduum, nach dem zweiten Gesetze orientirt, trágt. Dem gemáss 
findet sich in der nur von Prismen gebildeten Verticalzone an diesem 
Krystállchen nur zu einer Fláche die parallele Gegenfláche, Brachy- 
pinakoid und Brachydomen fehlen ganz; dessgleichen sind nur die 
Pyramidou, die der Zone der beiden parallelen Prismenfláchen ange- 
horen, in einer Zone. 

c 001; A 112; P 111 ; o 110; /? 101. 

gem. (Mttl.) gereclmet 

o 110: o'  110 ^° 21' V^ "64« 21' 4" 

o'  110:(o'i) ITO  51  8 51 17 52 

(oi) 110: (on) 110  51 12 51 17 52 

(oii) 110:(oiii) 110  8 29 V2 8 31 10 


177 

» 
gem. (Mttl.) gerechnet 


c 001:72    112 

32 

45'/^ 

32 

45  12 

:P   111 

52 

9 

52 

8  40 

:/3    101 

47 

25V, 

47 

26  23 

B  lll:(Fi)lll 

39 

56 

39 

58   8 

(Pu) 111: (Piu) 111 

6 

46 

6 

43  25 

Plll:^    101 

24 

54 

24 

51  47 

:P   111 

49 

42 

49 

43  34 

Noch complicirter als die eben beschriebene Zwillingsgruppe ist 
der in Fig. 49 projicirte, IV2 nim hohe und 2 mm breite Krystall ; 
scheinbar ein hexagonales Sáulchen, besteht derselbe gieich dem vorigen 
aus vier Einzelkrystallen, die nach den beiden Gesetzen verzwillingt, 
durch einander penetriren. Nimmt man das grosstenwickelte Indivi- 
duum normál gestellt an, so erscheint an dasselbe nach o'" 110 
das zweite — (o'i) — angewachsen, dessen tt 130 als Zwillingsíiáche 
fur das dritte Glied — (o\i) — der Zwillingsgruppe dient. Im normál 
gestellten Krystall ist nach dem zweiten Gesetze das vierte Indivi- 
duum — (o'"iii) — eingekeilt, welcher das dritte Individuum penetrirend, 
auf der ríickwártigen Seite zum Vorschein kommt. Es beíinden sich in 
dieser Zwillingsgruppe das normál gestellte und jenes mit I signirte, 
ferner das mit II und III bezeichnete Individuum nach dem ersten 
Gesetze in Zwillingsstellung, wahrend zum normál gestellten III, zum 
mit I bezeichneten das Individuum II in der Zwillingslage nach 
dem zweiten Gesetze orientirt sind. An diesem Krystall steht keine 
Verticalfláche von einer zweiten um 180** ab. Sammtliche Vertical- 
fláchen sind gerieft, ihre Reflexe verschwommen ; alle iibrigen Fláchen 
reflectiren befriedigend. 

c 001; m 113; h 112; P 111; r 221; t 023; k 011; d 021; 
^Va 102; /3 101; o 110; tc 130; b 010. 

gem. (Mttl.) gereclinet 


0 110: 0' 

110 

64« 

11 

64« 

' 21' 

4" 

:h 

010 

57 

54 

57 

49 

28 

:n 

130 

29 

51 

29 

54 

31 

ď lTO;(o'i) 

110 

51 

40V. 

51 

17 

52 

(o'i) 110:(o'„) 

110 

8 

22 

8 

31 

10 

(o'n) 110:(6'ii) 

010 

57 

49 

47 

49 

28 

(6'ii) 010:(6'iii) 

010 

64 

22 

64 

21 

4 

h 010:(6'iií) 

010 

55 

52 

55 

49 

54 

:%''' 

130 

28 

1 

27 

54 

57 

Tř. : Mathematlcko-přírodoyědecká, 

12 

178 

gem. (Mttl.)    gerechnet 

(o'"i,i) flO : o  110 8 44 '^31 10 

:o'  110 55 17 55 49 54 

c 001 : m  113 23 14^/3 23 12 47 

:h     112 32 42 32 45 12 

: P  111 52  9 52 8 40 

:r     221 68 51 68 45 47 

'.t     023 24 29 24 32 57 

\k    011 34 22 34 24 59 

'.d    021 53 46^4 53 52 44 

:e     041 69 45 69 57 13. 

:/3V2 102 29  O cca 28 34 7 

:^     101 47 25 47 26 23 

P 111 :P'  111 49 42 49 43 34 

:(P''ni)lll 6 41 6 43 23 

\d    021 45 30 45 27 42 

P ITI :(P''iii)lll 43 22 43 23 18 

:(Pi) lU 39 59 39 58 8 

(Pj) ni : (Pii) 1J.1 6 46V2 6 43 23 

(Pn) lll:(cž'ii) 021 45 29 V2 45 27 42 

h  1 12 : (/i"'iii) 1 12 4 29 4 36 20 

(/i'i) 112:(i^'ii) n2 4 48 4 36 20 

h 011 : {k\ii) 011 30 37 30 41 17 

(A:'iii) 011:(/b'ii) on 35 5 35 1 59 

d 021 : {d\ii) 021 44 22V2 - 44 26 30 

(ďm) 021 : (ďn) 021 50 55 50 57 15 

(P'n) 111 : (/3'ii) 101 24 46 24 51 47 

Eemisov. 

V. von Zepharovich řiihrt in seinem Lexicon Řemišov niclit 
als Fundort des Stephanit an, ebenso fehlt diese Localitát unter Galenit 
und Blende. Z i p p e von dem von Zepharovich seine Angaben ent- 
lehnte, fasst die Gánge von Ratibořic, Altwožic, Řemišov und Hla- 
sová, ^) die in geringer Entfernung in demselben Gebirgszuge im 
Gneiss streichen und ziemlich dieselben Mineralien fúhren, zusammen 
und erwahnt unter Stephanit gleichfalls nicht speciell diesen Fundort, 


') Verhandl. d. Gesell. d. vaterl. Museums 1840. 29. — Dr. A. Wrany besitzt 
von diesem Fundorte eine sehr schóne Pyrargyrit-Stufe, welches Minerál 
von dieser Localitát aucli nicht angefuhrt wird. 


179 

wiewohl die Etiquette des Stuckes im bohmischen Museum von seiner 
Hand geschrieben ist. 

Das Stúck setzen einige grossere Galenit-Krystalle, die áhnlich 
jenen von Eatibořic und Altwožic glatte, an den Kanten etwas ge- 
flossene Oktaěder-, aber stark corródirte Hexaěder-Fláchen besitzen und 
auf korniger brauner Blende aufgewachsen sind, zusammen. Auf dem 
Galenit sitzen winzig kleine aber auch bis 6 mm hohe und 4 mm 
breite Stephanit-Sáulcben, auf denen als jiingste Bildung graulich- 
weisse, durchscheinende Calcit-Krystallchen, — V2 ^0112 . a>P2 1120, 
aufgewachsen sind. 

Die Verticalfláchen sind auch an Krystallen von diesem Fund- 
orte stark gerieft, die Pyramiden und Domén von guter Beschaffenheit. 

Fig. 25. stellt einen einfachen Krystall — 3 mm hoch, 2 mm 
breit — dar. 

c 001; m 113; ř 223; P lil; ^ 221; % 013; s 012; t 023 ; 
K 043; d 021; ^3 081; /3 101 ; o 110; n 130; b 010. 


gem. 

(Mttl.) 

gerechnet 

0 110:6 

010 

'57« 

^TP 

57«     ~ 

' 49' 28" 

:o' 

110 

64 

20 

64 

21   4 

:7t 

130 

30 

8 cca 

29 

54  31 

c 001 : a 

013 

12 

49V. 

12 

51  52 

: s 

012 

18 

37 cca 

18 

54  36 

:t 

023 

24 

38 

24 

32  57 

: X 

043 

42 

3OV2 

42 

24  44 

:d 

021 

53 

49 

53 

52  44 

:^3 

081 

79 

43 

79 

39  38 

: m 

113 

23 

12 

23 

12  47 

:l 

223 

40 

61 cca 

40 

37  16 

:P 

111 

52 

10 

52 

8  40 

: r 

221 

68 

28 cca 

68 

45  47 

Plll:/5 

101 

24 

56 

24 

51  47 

:P 

111 

49 

41 

49 

43  34 

Fig. 44. Ein 2 mm hohes und ebenso breites, sechsseitiges 
Sáulchen mit einem nach o 110 eingewachsenen keilformigen Zwillings- 
individuum und zwei sehr diinnen, parallel o 110 eingeschlossenen 
Zwillingslamellen. 

c 001; m 113; I 223; P 111; r 221; s 012; t 023; k 011; 
7i 043; d02i: e 041 ; ^ 061 ; o 110; A 310; tc 130; h 010. 

gem. (Mttl.) gerechnet 

o' irO:o   110 64« 24 6? 21'  IP 

:A'  310 20  20 20  19  54 12* 


180 

gem. (Mttl.) gerechnet 

b 010 lit  130    "ÍT^ďg" 27" 54  5? 

_ :o   110     57  48 57  49  28 

(60010:6'  010     64  54 cca 64  21   4 

:o''' 110     57  24 cca 57  49  28 

c 001:m  113     23  11 23  12  47 

:l   223     40  41 40  37  16 

:P 111     52   8V2 52   8  40 

:r  221     68  47 68  45  47 

:s  012     18  55 18  54  36 

:t   023     24  3OV2 24  32  57 

:k  011     34  30 34  24  59 

:x  043     42  25 42  24  44 

:d  021     53  53 53  52  44 

:e  041     69  58 69  57  13 

:E 061     76  21 76  19  40 

Fig. 35.  Kleiner, ^1^ mm hoher, 1^2 mm breiter, Penetrations- 

Zwilling nach o" 110. 

c 001; m 113; I 223; P 111; p 332; s 012; t 023; a 043; 
d 021\ o 110; b 010. 

gem. (Mttl.) gerechnet 

c 001 : s   012     18«1;F 18^ 54' 36^ 

:«   023     24  34 24  32  57 

:k  043     42  28 42  24  44 

:d  021     53  52^3 53  52  44 

:m  113     23  10 23  12  47 

: I   223     40  35V3 40  37  16 

:P  111     52   6Va 52   8  40 

:p  332     62  58 cca 62  36  31 

b 010 : (b) 010     64  20 64  21   4 

_  :o  no     57  43 57  49  28 

o' 110: (6') 010      6  30 6  31  36 

_ :(o011O     51  20 51  17  52 

6' 010: (6') 010     64  18 64  21   4 

Schemnitz. 

Kleine, schwarze, stark glánzende Krystállchen, mit Calcit-Ska- 
lenoédern und Quarz auf drusigem Eisenkies einzeln oder gruppen- 
weise aufgewachsen,  als  „dunkles Kothgiilden  von Schemnitz"  be- 


j 


181 

zeichnet,  erwiesen  sich als  Stephanit,  der  bekanntlich  an diesem 
Fundorte in wohlgebildeten Krystallen nicht besonders háufig ist. 

Trotz ihrer sehr geringen Grosse, — sie sind hochstens IV2 
mm hoch und dick — und des ansehnlichen Fláchenreichthums eignen 
sich die Krystállchen sehr wohl zum goniometrischen Studium, da 
sámmtliche Fláchen vollkommen eben und lebhaft spiegelnd sind; 
selbst die kleinsten geben noch sehr verlássliche Messungsresultate, 
die grosser ausgedehnten haufig Winkelwerthe, die mit den berech- 
neten Neigungen fast absolut ubereinstimmen. Im folgenden theile 
ich die Ergebnisse der Messung an dem íiáchenreichsten der unter- 
suchten Krystállchen, in Fig. 22. dargestellt, mit. 

c 001; m 113; h 112; P 111; o 110; « 134; v 132; lo 131; 
*-á 313; r 151; /3 101; t 023; kOn\ d02i\ e 041; d^ 071; h 010. 

gem. (Mttl.) gerechnet 


c 100 :í 

023 

240 

32' 

24^ 

32' 57' 

'.h 

011 

34 

22 

34 

24 59 

:d 

021 

53 

55 

53 

52 44 

: e 

041 

69 

57 

69 

57 13 

:ó. 

071 

78 

14 

78 

13 19 

:b 

010 

90 

0 

90 

0 0 

: m 

113 

23 

11 

23 

12 47 

:h 

112 

32 

U% 

32 

45 12 

:P 

111 

52 

8^/3 

52 

8 40 

:o 

110 

90 

0-/3 

90 

0 0 

: 0) 

134 

30 

97, 

30 

10 45 

: v 

132 

49 

n\ 

49 

18 39 

:w 

131 

66 

44V, 

66 

43 56 

^ 101: A 

313 

8 

48V4 

8 

46 52 

:P 

111 

24 

551/2 

24 

51 47 

: w 

131 

54 

Í6V2 

54 

16 8 

'r 

151 

66 

42 

66 

39 20 

:b 

010 

89 

59V3 

90 

0 0 

: 0 

110 

51 

25 

51 

25 55 

:h 

112 

25 

2 

25 

1 28 

: 09 

134 

40 

42 

40 

42 29 

:k 

011 

56 

5V2 

56 

5 4 

e 041 : co 

134 

44 

3OV2 

44 

28 12 

: w 

131 

26 

7V4 

26 

6 11 

:o' 

110 

120 

3V2 

120 

1 0 

182 


Andreasherg. 


Die Kiystalle dieses Fundortes wurden bereits von C. H, Schroder 
gonipmetrisch untersucht, an denselben 40 einfache Gestalten nacli- 
gewiesen und einige recht fláchenreiche Combinationen angegeben.^) 
Schroder giebt den Habitus der Andreasberger Stephanite als kurz- 
saulenfórmig an, bemerkt aber, dass ihm nur Bruchstiicke von Kiy- 
stallen vorlagen und hat diesen entsprechend seine Krystallbilder 
entworfen. Uber die Begieiter des Stepbanites vermissen wir in der 
treíflichen Arbeit Schroder s jegliche Angaben. 

Auf mein Ansuchen theilte mir Herr Prof. Dr. H. Bucking die 
Andreasberger Stepbanite der Strassburger Universitáts - Sammlung 
freundlichst mit und Herr J. C. A. Metne in Hannover liess mir seinen 
ganzen Vorrath dieses Minerales zukommen. Wenn ich auch durch 
die Zuvorkommenheit beider genannten Herren, denen ich zu be- 
sonderem Danke verpflichtet bin, iiber eine ansehnliche Keihe des 
Andreasberger Vorkommens disponirt hábe, kann ich doch kaum 
wesentliches den Angaben Schroder s hinzufiigen. Von den durch 
Schroder nachgewiesenen Formen hábe ich an dem mir vorliegenden 
Materiále nur 15 constatiren konnen, zu denen noch die an Přibramer 
Krystallen nachgewiesene Fláche F 371 — an einem langsáulen- 
formigen Krystall recht ausgedehnt — hinzukam. Der Habitus der 
mitunter sehr gut gebildeten Krystalle ist kurz- oder langsaulen- 
formig oder auch tafelig ; letztere Krystalle sitzen auf Silberkies ; die 
sáulenfórmigen haben entweder krystallisirten Calcit zur Unterlage 
und werden von Pyrargyrit, Argentit und Chalkopyrit begleitet oder 
sie sind in Drusenráumen von weissem, durchscheinenden Quarz auf- 
gewachsen, der spárlich Galenitbrocken eingesprengt enthált und den 
bekannten grauen Andreasberger Schiefer iiberdeckt. 

Fig. 1. Kleiner, 2 mm hoher und breiter, saulenformiger Krystall, 
Zwilling nach o 110, mit stark gerieften Prismenflachen. 

c 001; h 112;  P 111:  o 110;  A; 011; d 021;  h 010; v 132. 

gem. (Mttl.) gerechnet 


c 001 


h 

112 

p 

111 

0 

110 

k 

011 

d 

021 

h 

010 

32^ 42' 32« 45' 12" 

52   9 52   8  40 


53 

90 


56 

90 

0 0 

25 

34 

24 59 

52 

53 

52 44 

OV2 

90 

0 0 

') Berg. u. Huttenn. Zeitg. 1854. Nro. 29-31 u. Pogg. Ann. 95 Bd. 1885. 257. 


183 


gem. (Mttl.) 
IF 467ca 
45  26V2 
110    1 


gerechnet 


P lllit;   132     23  46 cca    23   13   7 

:d   021    45  26V2    45  27  43   - 
:o'"  110   110   1 109  59   5 

Fig. 5. Langsáiilenforiniges, in der Verticalzone stark gerieftes 
Krystállchen — 3 mm hoch, IV2 mm breit — zum Thl. auch auf 
der Unterseite ausgebildet. 

c 001; m 113; I 223;  P 111;  o 110; A; 011; d 021; b 010 
y 151; *r371. 


c 001 


gem. 

(Mttl.) 

gerechnet 

m 

113 

23« 

lS'cca 

23« 

12' 47'' 

1 

223 

40 

39 

40 

37 16 

P 

111 

52 

7 

52 

8 40 

0 

110 

90 

3 

90 

0 0 

k 

011 

34 

29 cca 

34 

24 59 

d 

021 

53 

5IV2 <^c« 

53 

52 44 

b 

010 

90 

0 

90 

0 0 

r 

371 

25 

21 

25 

24 9 

y 

151 

42 

37 V2 

42 

36 39 

r 

371 

35 

29V2 

35 

27 58 

0 

UO 

57 

53 cca 

57 

49 28 

o 110 


b 010 


Fig. 39. Fragment eines tafeligeu Zwillingskrystalles nach o 110, 
dessen Endíiáche sechsseitig getáfelt, die verticalen Flachen gerieft 
sind; sammtliche Reflexe sind mehrfach oder verschwommen, die ge- 
messenen Winkel weichen z. Thl. bis 20' von den gerechneten ab. 

c 001; o 110; b 010; a 100; t^ 021 ; s 012; P 111. 

gem. (Mttl.) gerechnet 

b 010 : (o"')TlO 6° 37' 'To 31' ÍF' 

d 021.(P")111 5  29 5  29  29 

Fig. 40. Schoner Contactzwilling nach o" UO, 7 mm hoch, 
4V2 mm breit, mit gleich gebildeten kleineren Zwillingen verwachsen 
(Samson). 

c 001; h 112; P 111; o UO; d 021; d^ 071; b 010. 

Sammtliche Winkel stimmen bis auf wenige Minuten mit den 
gerechneten Werthen. 

Fig. 42. Penetrationszwilling nach dem ersten Gesetze 11 mm 
hoch, 8 mm breit, gebildet von denselben Flachen wie Fig. 40 mit 
Ausnahme d^ 071 ; dafiir tritt q 241 hinzu, welches durch oscillato- 
rische Combinationen auf den o-Fliichen eine schief verlaufende Rie- 
fung bedingt. 


184 

Fig. 43. Ein 8V2 iiim hohes, dreiseitiges Sáulchen, ein Zwilling 
nach dem ersten Gesetze, wobei die beiden Individuen nach einer 
zur Zwilligsebene normalen Fláche verwachsen erscheinen. 

Ahnlich jenen vom Samson, sind die Krystalle von der Grube 
„Jakobsgliick" gebildet, theils Contact-, theils Penetrations-Zwillinge 
nach o 110; auch sie geben stets mehrfache und kaum verlássliche 
Keflexe, namentlich sind die Sáulen und die Domén stark gerieft, 
kaum messbar. 

Fréiberg, 

Wiewohl der Stephanit im Freiberger Grubenrevier wiederholt 
reichlich eingebrochen ist, sind doch gute Krystalle verháltnissmássig 
nicht haufig. Aus neuerer Zeit liegen iiber dieses Vorkommen Notizen 
von FrenzeP) und Schimper^) vor. Ersterer fiihrt wohl verschie- 
dene Combinationen von lang- und kurzsáulenformigem Habitus an, 
giebt aber keine Neigungsverháltnisse ; letzterer hat an beiderseits 
ausgebildeten Krystallen eines neueren Anbruches 14 einfache Formen, 
darunter 2 neue, nachgewiesen. 

Die von Schimper beobachteten Winkel der Fláchennormalen, 
mit den theoretischen Werthen verglichen, sind die nachfolgenden : 

beobachtet berechnet 


0 110 :& 

010 

570 

' 49' 

br 

49' 28' 

c 001 : m 

113 

23 

13 

23 

12 47 

:h 

112 

32 

40 

32 

45 12 

:l 

223 

40 

36V2 

40 

37 16 

:P 

111 

52 

8V2 

52 

8 40 

P 111:1 

223 

11 

32 

11 

31 24 

:p 

332 

10 

26 

10 

27 51 

: r 

221 

16 

40 

16 

37 7 

: 0 

110 

37 

51 

37 

51 20 

c 001 : s 

012 

18 

55 

18 

54 36 

:k 

011 

34 

25 

34 

24 59 

: 3í 

043 

42 

34 

42 

24 44 

:d 

021 

53 

58 

53 

52 44 

^ 101 : P 

111 

24 

49 

24 

51 47 

^) Min. Lex. d. k. Sachsen. 1  c. 

2) Grotb Mineralien-Sammlg. d. Strassb. Univ. 69. 

3) Im Originál ist sowohl der beobachtete als  auch der berechnete Winkel 
irrig mit 47* 49' und 47° 49 V2' angegeben. 


185 

Mir liegen Freiberger Krystalle von doppeltem Habitus vor, die 
einen sind tafelig nach c 001, die anderen kurzsáulenformig nach 
der Verticale. Die tafeligen — Fig. 34. — erreichen bis 18 mm 
Breite und bilden rosettenformige, lose Gruppen, ihre Endfláche ist 
mit zahh^eichen rundlichen Erhohungen versehen oder gewolbt, sie 
reflectirt nicht ; die Verticalfláchen sind ziemlich eben, mássig glánzend 
und fast stets stumpf gebrochen. 

Die stumpfe Kante wurde am Goniometer zu GV?^ <^^^ bestimmt, 
wesshalb die Tafeln als Zwillinge nach c 110 angesehen werden 
miissen. {b 010: (o) 110 =z 6^ 31' 36'' ber.) 

Von den sáulenformigen Krystallen giebt Fig. 4. ein Bild; es 
ist dieselbe Combination, die auch der in Fig. 2. gezeichnete Joa- 
chimsthaler Krystall zeigt, nur sind die m- und í-Fláchen ausgedehnter ; 
sámmtliche Formen, q ausgenommen, sind schon in der Schimper- 
schen Fláchentabelle aufgenommen. Die Krystalle sitzen einzeln auf 
einer Galenitdruse und sind von Pyrit und Calcit begleitet. 

c 001; q 114; m 113; I 223; P 111; o 110; t 023; k 043; 
cř 021; 6 010. 

gem. (Mttl.) gerechnet 


c 001 : ^ 

114 

17" 

49' 

ir 

49' 50" 

: m 

113 

23 

I2V2 

23 

12 47 

:l 

223 

40 

39 

40 

37 16 

:P 

111 

52 

lOV, 

52 

8 40 

: 0 

110 

89 

55 

90 

0 0 

:t 

023 

24 

34 

24 

32 57 

: K 

043 

42 

18 

42 

24 44 

:d 

021 

53 

49 

53 

52 44 

:h 

010 

90 

OV. 

90 

0 0 

Marieiiberg. 

Herrn Prof. H. Bucking danke ich die Mittheilung von drei 
Stufen dieses Fundortes. Vom „Vater Abraham" stammen saulenformige, 
bis 5 mm hohe Krystalle, z. Thl. bunt angelaufen; sie sitzen auf 
drusigem und zelligem Quarz. Meist auf beiden Enden ausgebildet, 
zeigen sie als wesentliche Begrenzungselemente : 

o 110; 6 010; c 001; P 111; ť^ 021 ; mitunter ist der eine 
Pol nur durch die Endfláche abgeschlossen. Die Krystalle sind viel- 
fache Zwillinge, ihre Fláchen stark gerieft, wiederholt gebrochen und 
drusig.  Ein Handstúck  ohne nabere Fundortsangabe zeigt ziemlich 


186 

grosse, kuTzsáulenformige, stark verwachsene, polysynthetische Kry- 
stalle auf rosenrothem, lamellarem Baryt ; sie werden wesentlich von : 
o 110; 7t 130] h 010; c 001; m 113; h 112; P 111; A: 011; d 021 
begrenzt, sind aber zu genaueren Bestimmungen untauglich. ') Das 
letzte der Stiicke, von der Grube „Alte drei Briider", zeigt so stark 
verwachsene Individuen, dass nur kleine Partien einzelner Krystalle 
frei ausgebildet erscheinen. Begleitet ist der Stephanit von Calcit, 
Proustit, Chalkopyrit, Chloanthit und Baryt. 

Kongsherg. 

C. M ort on in Stockholm beschrieb recht fláchenreiche, kurz- 
sáulenformige Stephanitkrystalle , die im Jahre 1882 die „Gottes 
Hiilfe in der Noth" -Grube auf Kongsberg lieferte; sie waren von aus- 
gezeichneter Ausbildung und ihre Fláchen mit Ausnahme einiger 
Prismen und der Basis, reflectirten sehr gut.^) M ort on hat an den- 
selben 18 einfache Gestalten beobachtet, von denen vier bislang nicht 
bekannt waren. 

Fig. 12. ist die Reproduction des M o r t o n'schen Bildes, welches 
den grossten — 1*9 mm langen, 1*6 mm breiten, 3*2 mm hohen — 
und bestgebildeten Krystall darstellt; derselbe hat nach o' 110 eine 
ziemlich dicke Zwillingslamelle eingeschaltet, von der in der Zeich- 
nung abgesehen wurde. 

c 001; m 113; h 112; P 111; r 221; o 110; f 133; v 132; 
IV 131;  a 258; d- 152; £  2.22.7;  n^  156;  t 023;  k 011;  d 021; 


e 041; 6 010. 

Morton 

a  100 :o 

110 

gem. (Mttl.) 
32" 972 

gerechnet 
32^ 10' 32'' 

h 010 : 0 

110 

57 49 

67 49 28 

:(o) 

110 

6 347, 

6 31 36 

0 llOiP 

111 

37 50% 

37 51 20 

:h 

112 

57 I6V4 

57 14 48 

:m 

113 

66  42V4 

66  47 13 

: r 

221 

21 16 

21 14 13 

a lOO-.p 

101 

42 36 

42 33 37 

:^-^/3 

203 

54  IV, 

54  1 12 

:^V. 

102 

61 21V2 

61 25 53 

1) Die einfachen Formen wurden an Abdriicken durch approximative Messuug 
sichergestellt. 

2) Groth Zeitschr. f. K. u. M. Bd. 9, 238. 


187 


Morton 

041 

gem. 
19 

(Mttl.) 

57 V2 

gerechnet 

b 010:e 

I0"" 

2  47 

;d 

021 

36 

IV4 

36 

7  16 

:k 

011 

55 

3IV2 

55 

35   1 

:t 

023 

65 

26V2 

65 

27   3 

c 001 : tv 

131 

66 

42V2 

66 

43  56 

: v 

132 

49 

16^/4 

49 

18  39 

:/ 

133 

37 

OV2 

37 

47  18 

:^ 

152 

61 

1 

60 

54  33 

: 71^ 

156 

30 

55 

30 

55  34 

h 010 : ^ 

152 

33 

35^/4 

33 

33  52 

:^2 

156 

60 

43 

60 

40  26 

í? 258 : a 

100 

75 

56V, 

75 

56  57 

:h 

010 

67 

44 

67 

33   3 

:c 

001 

26 

35 1) 

2Ó 

54  17 

£ 2.22.7:6 

010 

25 

56 

25 

56  12 

: c 

001 

65 

16 

65 

18  54 

Cormvall. 

Den einzigen, bis jetzt bekannten Stephanit-Kry stali von Wheal 
Newton in Cornwall (sowie von einem englischen Fimdorte iiberhaiipt) 
hat W. J. Lewis in Cambridge gemessen;-) er ist vielfach von 
Zwillingslamellen durchsetzt und sitzt auf einer Unterlage von Siderit 
und Quarz. Seině Pyramiden und Brachy domén reflectiren gut, /J 101 
zeigt rundě Erhohungen und giebt keine Reflexe. Fig. 33 ist eine 
Copie der von Lewis dargestellten Horizontalprojection. 


*) Morton fiihrt den berechneten Wínkel (7:c=:26*> 5' 46" an und erklárt 
die bedeutende Diííerenz von O" 29' 14" durch die Streifung der Basis, 
deren Bild scbwer fixirt werden konnte. Aus Morton's Elementen be- 
rechnet sich die Neigung a:czz26^ 54' 6" und somit reducirt sich die 
Differenz auf O" 19' 6". Offenbar liegt hier ein Scbreibfehler vor; Indem 
die Einheiten der Minuten als Zehner der Sekunden angesetzt wurden. 
Die aus meinen Elementen gerechneten Winkel der Flaclien-Normalen ver- 
glichen mit Morton's Messungen, weisen gentigend nach, dass dem von 
ihm abgeleiteten Axenverháltniss keineswegs ein Vorzug gebiihrt. 
2) Groth Zeitsch. f. K. u. M. VII. Bd. 577. 

pag. 577. soli es heissen h:z 33" 35%' statt h:r 

e:^ 30 56 „   s:z 

e:X 56 30 „   z:X 


188 


c 001; w 113;  h 

112; P 111 

; 0 110; 

co 134; 

T 142; 7t 130; 

t 023; h 011; d 021; 

6 010; < 

a 100; i3 101; 

i v, 4.21.13 und 3.16.10. 

Lewis 

113 

gem. 

(Mttl.) 

gerechnet 

c 001 : m 

230 

m. 

32*^ 

12' 

47'' 

:h 

112 

32 

4:2% 

32 

45 

12 

:P 

111 

52 

7 

52 

8 

40 

: 0 

110 

90 

2V. 

90 

0 

0 

:t 

023 

24 

33-/, 

24 

32 

57 

:k 

011 

34 

28V4 

34 

24 

59 

:d 

021 

52 

46'/, 

53 

52 

44 

:h 

010 

90 

25 app. 

90 

0 

0 

: co 

134 

30 

8V2 

30 

10 

45 

T 142:h 

112 

33 

35 

33 

31 

51 

:b 

010 

39 

áb^/^ctpp 

.39 

43 

29 

:P 

111 

29 

15 

29 

17 

56 

d 021:7C 

130 

45 

15 

44 

27 

25 

:h 

112 

43 

11 

43 

14 

26 

:P 

111 

45 

23V. 

45 

27 

43 

k 011: co 

134 

15 

17 

15 

22 

35 

:h 

112 

30 

56 

31 

3 

36 

h 112 :o' 

110 

76 

27 

76 

27 

23 

^ 011:^ 

101 

56 

V2 (^PP* 

56 

5 

4 

:i/4 

3.16.10 

18 

25 

18 

3 

20 

4.21.13 

18 

36 

18 

24 

59 

:T 

142 

26 

6 

26 

8 

21 

d021:o 

110 

64 

37 

64 

31 

22 

V 3.16.10:0' 

110 

78 

41 

78 

20 

2 

4.21.13 : 0' 

110 

79 

4 

78 

27 

49 

T142:n 

3.16.10 

1 

30 

8 

5 

1 

: 

4.21.13 

7 

43 

22 

Mexico. 

Ein ausgezeichneter , 20 mm hoher, 12 mm breiter Stephanit- 
Krystall aus Mexico in der Sammlung des Prof. Grenth in Pliiladel- 
phia bot wegen seiner ungewohnlichen Ausbildung G. vom Rath^) 
Veranlassung zur goniometrischen Untersuchung,  die eine 15-záhlige 


')  Groth Zeitschr. f. K. u. M. Bd. 10. 173. 


189 

Combination, darunter eine stark ausgedehnte neue Gestalt ergab 
Die Resultate der Messung stimmen, wie G. vom Rath hervorhebt, 
bis auf wenige Minuten mit den aus Scbrodeťs Axen gerechneten 
Winkelwertben. 

Fig. 18. stellt die nach v. Rath's Zeichnung symraetrisch ent- 
worfene Combination dar. 

c 001; h 112; P 111; o 110; / 133; % 130; g 311; A 310; 
í, 3.11.6; A; 011; cZ 021; e 041; & 010; a 100; g 201. 

Zur Ermittelung des Zeichens der neuen Form t^ 3.11.6 diente 
nach Sicherstellung des Einfallens derselben in die brachydiagonale 
Zone von h 1\2 

gem. v. Rath gerechnet 

c 001 : íjL 3.11.6    54« "ČT"    53« 51' 15^ 


Erklárung der Tafeln. 

Tafel I. 

^tereographische Projection sámmtlicher, am Stephanit nachgewiesenen 
Formen. (Seite 131 bis 134.) 

Tafel II. 

Fig.  1. Andreasberg. (Seite 182.) 

c 001; h 112; Plil; o 110; k 011; (^021; h 010; v 132. 
Fig.  2.  Joachimsthal. (Seite 173.) 

c 001; ^114; w 113; I 223; Plil; t 023; n 043; d021\ 

o 110; h 010. 
Fig.  3.  Přibram, (Eusebgang). (Seite 152.) 

0 110; h 010; c 001; s 012; t 023; h 011, y 032; d 021; 
e 041; ^ 101; w 134; v 132; m 113; /i 112; P 111; 
p 332; r 221. 

Fig.  4. Freiberg. (Seite 185.) 

cOOl; q 114; m 113; Z 223; Plil; jc043; o 110; í023; 

c? 021; 6 010. 
Fig.  5. Andreasberg. (Seite 183.) 

c 001; m  113;  I  223;  P 111;  o  110;  k  011\  d 021; 

1 010; y 151; r 371. 

Fig.  6. Přibram, (Barbaragang.) (Seite 150.) 

c 001; o 110; & 010; U 120; jt 130; / 150; P lil; 
^ 112; Q 24tl\k 011; ; 032; d 021. 


190 


Tafel m. 

Fig.   7.  Příbram, (Barbaragang). (Seite 149.) 

o 110; hOlO; Plil; /3 101; m 113; hll2', t 023; k 011; 

d 021; C3 134. 
Fig.  8. Příbram, (Eusebgang). (Seite 153.) 

a 100; A 310; o  110;  ř/" 120;  tc  130;  6  010;  m 113; 

/ř 112; P 111 ; ^ 332; 7- 221 ; d021; e 041 ; á^ 081 ; /3 101 ; 

^ 201; I 312; w 131; r 151; 
Fig.  9. Příbram, (Eusebgang). (Seite 150.) 

o 110; h 010; í/r 130; ^112; Plil; /bOll; «043; d 021; 

e 041; O) 134; w 131; y 151; i3 101. 
Fig. 10, Příbram, (Eusebgang.) (Seite 155.) 

c 001; o 110; 6 010; t 023; A; 011; í^ 021 ; g 114; m 113 

^  112;  P 111; p 332;  »^ 221; ^2 331;  o^ 135;  cj 134 

CJ3 3.9.11 ; 0)4 267 ; w, 3.9.10; T 142 ; ^ 155 ; ^ 101 ; ^ 201 

G 301; P 916; | 312; g 311; A 310; L 210. 
Fig. 11. Přibraní, (Eusebgang). (Seite 153.) 

- o 110;  P 111;  b 010; c 001; m  113;  h 112; j^i  443; 

p332; r221; r^ 773; ^201; g 311 ; í 023; d 021; e 041; 

OJ 134; ^ 155; T 142; t^ 3.13.6. 
Fig. 12. Kongsberg. (Seite 186.) 

c 001; m 113; hll2; Plil; r221; o 110; / 133; v 132; 

ti; 131; a 258: -^^ 152; f 2.22.7; n^ 156; í 023;  k 011; 

cž 021 ; e 041 ; h 010. 

Tafel IV. 

Fig. 13. Ratibořic. (Seite 175.) 

c 001; h 112; Plil; o 110; A 310; & 010; /133; 2^142; 

d 021; k 011 ; í 023. 
Fig. 14. Příbram, (Barbaragang). (Seite 140.) 

o 110; h 010; a 100; cOOl; ^112; Plil; /3 101 ; c^021; 

A; 011; m 113. 
Fig. 15. Příbram, (Barbaragang). (Seite 158.) 

c 001; mll3; hll2; Plil; o 110; k 011; 6^021; 6010; 

^ 101. 
Fig. 16. Příbram, (Eusebgang.) (Seite 151.) 

o 110; 7C 130; h 010; Plil; ^112; m 113; c 001 ; í023; 

d021; e 041; ^ 101; y 151; 1/3 192. 


191 

Fig. 17. Příbram. (Seite 154.) 

c 001; Plil; A 310; &010; o 110; U120- jt 130; a 100; 

í023; A: 011; d:021; e 041; « 134; ri42; q 114; m 113; 

^ 112; r 221; í 312; ? 311; ^ 241. 
Fig. 18.  Mexico. (Seite 189.) 

c 001; h 112; Plil; o 110; /133; ji; 130; g311; /1310; 

íi 3.11.6; A: 011; c? 021; e 041 ; 6 010; a 100; g 201. 

Tafel V. 

Fig. 19. Příbram, (Fundgrubner Gang). (Seite 159.) 

cOOl; mll3; h 112; I 223; Plil: p^ 554; o 110; í023; 

A: 011;  d 021;  6 010; ^  101;  Z 155;  ií 122;  tt; 131; 

W 3.11.3; T 142; ojj 3.9.11; 0J4 267. 
Fig. 20.  Joachimsthal. (Seite 172.) 

c 001; P 111; d 021. 
Fig. 21. Příbram, (Eusebgang). (Seite 161.) 

cOOl; q 114; m 113; h 112; PIU; r 221; o 110; a 100 

u350; Í7120; tc 130; í023; /cOll; (í 021; e 041 ; 6 010 

^'1^ 102;^ 101 ; ř 311 ;«i 5.15.27; 03 134/034 267 ; oj^ 3.9.10 

oíg 13.39.40;/ 133; ^í; 131; Z 155; ÍÍ122; h^ 356; T 142 

Í2 3.13.6. 
Fig. 22. Schemnitz. (Seite 181.) 

c 001;  m  113;  h  112;  P 111;  o  110;  co  134;  t;  132; 

í^l31; ^313; y 151; /3 101; í 023; A; 011; d02l; e 041; 

ďi 071; 5 010. 
Fig. 23. Příbram, (Barbaragang). (Seite 157.) 

c 001; í 023; k 011; c^ 021 ; e 041; h 010; w 113; ^112; 

Plil; o 110; a 100; A 310; Í7120; 7t 130; /3 101; ^201; 

03 134; (p 535; 2; 211; ^ 152; y 151; P 371. 

Tafel VI. 

Fig. 24. Příbram, (Fundgrubner Gang). (Seite 162.) 

cOOl; q 114; mll3; h 112; P 111; p 332; o 110; í023; 

/b 011; d 021; & 010;  033 3.9.11; 03^ 267; v 132; w 131; 

P 121; () 241; Z 155. 
Fig. 25.  Remišov. (Seite 179.) 

c 001; m 113; ^223; PIU; r 221 ; cc 013; s 012; í023; 

X 043; d 021; ďj 081; |3 101; o 110; tc 130; 6 010. 
Fig. 26. Příbram, (Barbaragang). (Seite 160.) 

cOOl; m 113; /i 112; P 111; o 110; s 012; t 023; fcOll; 


192 


d021; e041; &010; oj 134; ^132; S354; yl51; r371; 

i^519; 2; 211. 
Fig. 27. Příbram, (Barbaragang). (Seite 156.) 

c 001; t 023; k 011; J 032; d 021; b 010; m 113; h 112; 

P 111; o 110; 1 150; A 310; a 100; /? 101; ^ 201; r 512; 

e 311; 2; 211; rp 632; y 151. 
Fig. 28. Příbram, (Fimdgrubner Gang). (Seite 157.) 

Plil; qUá] wll3; ^112; ^223; p^ 664; p332; r 221 ; 

o 110; i3 101;í023; ^c 011; ;c 043; c^ 021; e 041; ©3 3.9.11; 

094 267 ; t; 132 ; T 142. 
Fig. 29. Příbram, (Johanngang?). (Seite 151.) 

o 110; a 100; h 010; c 001 ; s 012; í 023; a 045; k 011; 

cZ 021; ^ 101; g 201; q 114; /« 112; P 111; p 332. 

Tafel Vn. 

Fig. 30. Příbram, (Barbaragang). ^ (Seite 163.) 

c 001; m 113; /i 112; PIU; í023; A; 011; d 021; co 134; 

P 101. 
Fig. 31. Příbram, (Johanngang). (Seite 164.) 

c 001; s012; í023; k 011; d021; 6 041; E 061; q^ 115; 

m 113; ^112; ř223; PIU; ^221; r^ 331; o 110; a 100; 

/J 101; íř 122; / 133; q 241; ^(; 131; ^ 152; ;ř 130. 
Fig. 32. Příbram, (Johanngang). (Seite 165.) 

c 001; t 023; /c 011; d 021; e 041; q 114; m 113; ^112; 

Z 223; P 111; r221; o 110; /3 101; jt 130; i 150; cj 134; 

/ 133; í^; 131; ^ 241. 

Tafel VJUI. 

Fig. 33. Wheal Newton, Cornwall. (Seite 187.) 

cOOl; mll3; h 112; PIU; o 110; co 134; TU2; íř 130; 

í 023; k 011;  d 021;  b 010;  a 100;  j3 101; 1/4 4.21.13 

und 3.16.10. 
Fig. 34. Freiberg. (Seite 69.) Joachimsthal. (Seite 172.) 

c 001; o 110; b 010. 
Fig. 35. Kemišov; Penetratíons-Zwillíng nach o 110. (Seite 180.) 

c 001; m 113; I 223; Plil; p 332; s 012; ^023; x043; 

d 021; o 110; b 010. 
Fig. 36. Joachimsthal; Zwilling nach o 110. (Seite 173.) 

q 114; h 112; PIU; o 110; tc 130; « 134; /133; v 132; 

t023;k 011; cZ 021 ; 6 010; a 100. 


K Vrba, Stephanit 


K Vrba, Stephanit. 
1 


s 


'SSá 


LitK Tcasl-cf Prag. 


K Vrba, Stephanit. 


III. 


K Vrba, Stephanit. 
13 


/:í 


//.-', 

í    0' / 

v          ''''■ 

X 

\^-, 

\V'' 

r" ' 

r 


X 


ó 


b 


14 


O' 


a 


iv: 


LitK. Farský tVag. 


K Vrba, Stephanit. 


tt 


23 


Lith. Farsl^ Praq. 


K Vrba, Stephanit. 


VL 


24 


Litli. Farsl^ Praa. 


K Vrba, Stephanit. 


VIL 


30 


P' 


^-^ 

C       ''\^J'^ 

>,^^^^ 

— ~"~~~r^ 

m        ř 

^^^ 

S^ 

ZSaj '} 

H~^l 

p / 

^"\_T 

/J~~ ( 

- - r--.... 

^-^•^^ 

=--^           ^<^^ 

31 


32 


P 


ř^íy 

my  K^ 

Cv *'  ^^- 

H 

p    X 

l     o     í 

v\     ^ 

«^ ^^ 

Lith.. Fai-ský Prag. 


K Vrba, Stephanit. 


Lith. Farský Praq. 


K. Vrba, Stephanit, 
39 


K. 


LitK. Farskxir Praq. 


K. Vrba, Stephanit 
45 


X. 


„v 

. ^ 

> 

M 

0 

'            V^ 1 

J 

„^r 

y^ 

ň 

i 

ť'- 

' ď 

l\ 

\ 

x< 

Lith. Farsl^cý Pr^ 


^g- 


193 

Fig. 37. Altwožic; Vierlíng nach beiden Gesetzen. (Seite 176.) 

c 001; ^ 112; P 111; o 110; /3 101. 
Fig. 38.  Přibram; Zwilling nach o 110. (Kreuzklíiftner Gang.) (S. 165.) 

cOOl; /ill2; Z 223; PIU; r 221 ; o 110; /3'/2 102; /3 101; 

a 100; I 310; % 130; 6 010; í023; k 011; d^ 021 ; e 041. 

Tafel IX. 

Fig. 39. Andreasberg; Zwilling nach o 110. (Seite 183.) 

c 001, o 110; h 010; a 100; d 021; s 012; P 111. 
Fig. 40. Andreasberg, (Samson); Zwilling nach o 110. (Seite 183.) 

c 001; h 112; P 111; o 110; (^ 021; ^i 071; b 010. 
Fig. 41. Přibram; Drilling nach o 110. (Seite  166.) 

c 001; o 110; &010; ^ 114; m 113; h 112; P 111; ř 023 ; 

A; 011; X 043; cř 021 ; e 041; tv 131. 
Fig. 42. Andreasberg; Penetrations-Zwilling nach o HO. (Seite 183.) 

c 001; /i 112; P 111; o 110; íZ 021; b 010; () 241. 
Fig. 43.  Andreasberg; Zwilling nach o 110,  in einer  zur Zwillings- 

Flache normalen Ebene verwachsen. (Seite 184.) 

c 001; h 112; P 111; o 110; cZ 021; b 010. 
Fig. 44. Éemišov; Zwilling nach o 110. (Seite 179.) 

c 001; m 113; I 223; P 111; r 221; s 012; t 023; /í;011; 

;c 043; d 021; e 041; ^061; o 110; A 310; jr 130; 6 010. 

Tafel X. 

Fig. 45. Přibram, (Eusebgang); Drilling nach o 110. (Seite 167.) 

c 001; m 113; hll2; I 223; Plil; p 332; r 221; o 110; 

t 023; /b 011; d 021; e 041 ; 6 010; j3 101 ; | 312;/ 133; 

v 132; ^^ 131; :t 130; I 150; a 100. 
Fig. 46.  Přibram; polysynthetischer Krystall.  (Seite  168.) 

c 001; mll3; h 112; PIU; t023; k 011; d021; ^ 101; 

b 010; o 110. 
Fig. 47. Přibram,  ( Johanngang) ;  Drilling nach o" HO und n 130. 

(Seite 170.) 

c 001; ^ 114; mll3; h 112; PIU; r 221; s 012; í023; 

k 011; d 021; e041; b 010; o 110; ;ř 130; A 310; a 100; 

i3V2 102 ; ^ 101; (O 13á; w 131 ; T 142. 
Fig. 48.  Přibram,  (Eusebgang) ;  sáulenformiger Krystall,  mit einer 

dicken,  nach  tt  130  eingewachsenen  Zwillings-Lamelle. 

(Seite 169.) 

c 001; m 113; h 112; P 111; r 221 ; o 110; í 023; kOll; 

Tř.: Matliematicko-přírodo vědecká, 13 


194 


d 021; d^ 0.14.1; 6 010; o 134; o^ 3.9.10;/ 133; w; 131 ; 
/3 101 ; A 310. 
Fig. 49. Altwožic; Zwillingsgruppe nach o 110 und it 130. (Seite 177.) 
c 001; m 113; /i 112; Plil; r 221 ; t 023; A; 011; cZ 021 ; 
/3V2 102; ^ 101; o 110; tc 130; h 010. 


9. 

Vorláuíig^er Bericht iiber die Rudisten der bohinischeu 

Kreideformation. 

Vorgetragen von Philipp Počta am 24. Februar 1886. 

I. Einleitimg. 

Das von der geologischen Abtheilung des Komitées zur natur- 
wissenschaftlichen Durchforschung von Bohmen zusammengebrachte 
und im Museum des Konigreiches Bohmen aufbewahrte Rudisten- und 
Chamidenmaterial wurde mir vor etwa 3 Jahren zur Beschreibung 
gíitigst iibergeben. 

Da die Herausgabe der von mir vorbereiteten grosseren Abhand- 
lung liber diesen Gegenstand wegen bedeutender, durch grossere An- 
zahl von Tafeln erwachsender Kosten voraussichtlich eine geraumere 
Zeit in Anspruch nehmen diirfte, eriaube ich mir vorláufig einen 
kurzen Bericht iiber die Fortschritte meiner bisherigen Untersuchun- 
gen dieser Petrefakten zu erstatten. 

Alle mir vorliegenden und in den Sammlungen des bohmischen 
Museums befindlichen Rudisten und Chamiden stammen insgesammt aus 
der cenomanen Stufe unserer Kreideformation, welcher Umstand mit 
mehreren álteren Berichten iiber das Vorkommen dieser Versteinerungen 
bei uns in Bohmen nicht im Einklange steht. 

Es hat námlich schon D'Orbigny^), irre gefiihrt durch den 
Reussischen Ausdruck „unterer und oberer Plánerkalk" beide 
hiemit bezeichnete Schichten fúr weit jiingere Ablagerungen betrachtet 
und dem zu Folge auch vielen unseren Rudistenarten ohne alle halt- 
bare Griinde das turone, ja sogar senone Alter zugeschrieben. Es 
wurde aber schon durch die Arbeiten der geologischen Section des 
Landesdurchforschungskomitées ^) bewiesen, dass die unter den Namen 


^) Prodrome de Palaeontologie stratigraphique 1850 Vol. II. 

^) Krejčí.  Allgemeine und orographische Verháltnisse  sowie Gliederung der 

bohm.  Kreideformation  im  Archiv  fiir  naturwiss.  Landesdurcliforschung 

1869 B. I. Abth. II. 


195 


„Plánerkalk" einbezogene Schichten meist cenomanen und nur 
theilweise turonen Alters sind. 

Alle von Keuss angefilhrten Fimdorte der Rudisten in diesem 
„Plánerkalk" sind aber eben ausgesprochenes Cenoman. 

Áhnlichen Irrthum beging auch H. Wolf,-^) welcher die Rudisten- 
zone in unserer Kreideformation in das obere Turon einstellt. 

In letzterer Zeit gab Herr Prof. Dor. G. L a u b e ^) aus dem 
Malnitzer Griinsande (Turon) von Wobora und Čenčic bei Laun zwei 
leider nicht gut erhaltene Rudistenarten bekannt, von denen die mit 
dem Namen Radiolites inexpectus belegte Form meiner An- 
sicht nach der Gattung Monopleura unterzustellen wáre, wogegen die 
zweite Caprina Telleri einem Steinkern der grosseren Schale von 
Exogyra lateralis sehr áhniich ist. Beide Formen bedilrfen jedoch 
einer weiteren náheren Untersuchung, welche erst, vielleiclit auf Grund 
giinstiger erhaltener Exempláre gemacht, ein definitives Urtheil er- 
moglichen wird. 

Ehe ich zur eigentlichen Aufzáhlung des mir vorliegenden Ma- 
teriales schreite, will ich hier ein kritisches Verzeichniss der durch 
die Arbeiten von Geinitz, Reuss, Fric, Teller u. and. bisher 
bekannten Rudistenarten folgen lassen, wobei ich zugleich bemerke, 
dass ich in diesem kleinen Aufsatze durchwegs nur die wichtigste 
Literatur anfíihren will. 


Art 

Citáte 

•5b 

s 

ň 

Fundort 

in 
Bohmen 

Spliaerulites 

1 

mammillaris 

Radiolit. mam. 
Matheron ^) 

D'Orbigny ^) 
Fric') 

218 

201 
194 

560 

Mezholes, 
Kuttenberg 
Chotzenitz 

^) Uber die Gliederung der Kreideformation in Bohmen.  Im Jahrbuch der k. 

k. geol. Reichsanstalt 1865, pag. 183 -198. 
^) Yerhandlimgen der k. k. geologischen Reichsanstalt 1885 pag. 75. 
^) Catalogue methodiqiie  et descriptif des  corps  orgauisés du Departm. des 

Bouches du Rhoae 1842. 
^) Palaeontologie frangaise. Terrains crétacées Tome IV. 1847. 

13* 


196 


i 

Fundort 

Art 

Citáte 

.2 

-3 

1 

in 

P^ 

1 

bO 

Bóhmen 

2 

Saxoniae 

Romer ®) 
Frič^) 

35 

209 
218 

228 
229 
234 

7 

1 

Grossdorf, Wo- 
dolka, Teltschitz, 
Chwaletitz, Jung- 
ferndorf, Ober- 
wald, Debrno 

3 

bohemicus 

Teller ^) 

100 

I 

1—8 

Schlossberg 

4 

undulatus 

Hippurites imdul. 

Geinitz i^) 

87 

19 

6—10 

Reuss^») 

54 

45 

7—12 

Kutscblin 

5 

lombricalis 

D'Orbigny ') 
Fric ^) 

214 
195 

555 

4  7 

Siegesfeld 

6 

'> agariciformis 
Monoplenra 

DelaMetherie'2) 
Fric 0 

396 
210 

57 

12 

Smrček 

7 

Germarí 

17 

7 

1 

Sphaerellipti- 

59 

9 

4,5 

cus&Germari < 

60 

14 

3—5 

Kutscblin 

Geinitz i^) 

16 
19 

2,3 
11 

Reuss 1*) 

55 

45 

13—15 

8 

trilohata 

Caprotina trilob. 
D'Orbigny «) 

Fric ') 

240 

195 

582 

Radowesnitz 

199 

Siegesfeld 

9 

? inexjpecta 

Radiolites inexp. 
Laube *) 

75 

Čenčic (Mal- 
nitzer Griin- 
sand) 

'^) Palaeontologische Untersuchungen der einzelnen Schichten in der bohm. 

Kreidef. I. Korytzaner Schichten. Im Archiv fiir naturwiss. Durchforschung 

von Bohmen Band I. 1869. 
^) Die Versteinerungen des norddeutschen Kreidegebirges 1840—41. 
^) Uber neue Rudisten aus der bohm. Kreideformation.  In Sitzgsber. der k. 

Akad. der Wiss. Band LXXV. 1877. 


197 


es 

Fundort 

Art 

Citáte 

*5b 

S 

in 

& 

& 

Bóhmen 

Plagioplychns 

10 

Haueri 

Caprina Haueri 
Teller ') 

104 

I 

II 

III 

9 
1—5 
1,2,5 

Schlossberg 

11 

í Coquandiana 

Caprina Coq. 
D'Orbigny «) 
Fric ') 

185 
234 

539 

Korytzan 

12 

augustissimus 

conf. Caprina 

Poč. 

laevigata Fric ') 

199 

Raclowesnitz 

Caprolina 

13 

semistriata 

D'Orbigny ') 
Hipp. falcatus 

244 

594 

Reuss ^*) 

55 

45 

16 

Kutschlin 

Iclilliyosarcolilhes 

14 

ensis Poč. 

Caprinella trian- 
gularis Fric ') 

199 

Radowesnitz 

Es waren somit bisher 14 Arten bekannt,  von denen jedoch 
zwei nocli weiterer Bestatigung bedilrfen. 
Es ist dies 

1. Sphaer. agariciformis, dessen Vorkommen in Bohmen 
ziemlich zweifelhaft erscheint und 

2. Monopl. inexpecta, deren definitivě Aufstellung erst auf 
Grund eingehender Untersuchungen an besser erhaltenen Exemplaren 
moglich sein wird. 

II. Bcschreibung der Arten. 

In diesem Abschnitte will ich der bestehenden Eintheilung der 
in liede  stehenden Versteinerungen  in eigentliclie  Rudisten und in 


^») Charakteristik der Schichten und Petrefakten des sáchsisch.-bóhm. Kreide- 

gebirges 1839—42. 
") Versteinerungen der bóhmischen Kreideformation 1845—6. 
*2) Journal de Physique 1805. 


198 

Chamiclen vorláuíig Folge leisten und gedenke erst in der von mir 
bereits angekúndigten grosseren Arbeit diese Eintheilung náher zu 
besprechen, einige nicht unbegmndete Bedenken gegen dieselbe zu 
erheben und die Verwandtschaft zwischen beiden diesen Familien náher 
zu beleuchten. 

Von den eigentlichen Rudisten ist es vorerst die 

Gattung Radiolites 

die in unserer Kreide, obwohl nur durch unbedeutende Bruchstiicke 
vertreten ist. 

1 ? Radiolites Zignana Pir, 

1868. Pirona^') pag. 419. Taf. XXII. Fig. 1—11. 

Es lag mir das Ende der unteren viereckigen Schale vor, deren 
áussere Schalenschicht aus diinnen, auf der Oberfláche Segmente 
bildenden Bláttchen besteht. Aus den cenomanen Schichten von 
Radowesnitz. 

Grattung Sphaerulites 
1. Sphaerulites mammillaris Math. 

1842 Matheron^) pag. 

1847 D'Orbigny«) pag. 218 Taf. 560. 

1857 Sphaer. angeoides Bayle *'') pag. 690. 

Bei der Untersuchung des zahlreichen Materiales dieser Art 
hat sich gefunden, dass die Unterschiede zwischen der so allgemein 
verbreiteten Art Sphaer. angeoides und zwischen unseren Formen 
von so gewichtiger Nátur sind, dass beide von einander getrennt 
werden miissen. leh will hier nur auf die feinere Struktur der áusse- 
ren Schalenschicht bei Sphaer. angeoides und auf die abweichen- 
den Formen der Deckelschalen beider Arten hinweisen. 

Obzwar diese Species bei uns in einigen Gegenden (Kuttenberg, 
Chotzenitz) in grossen Massen vorkommt, so gelang es mir erst im 
Jahre 1883 die flache Oberschale zu finden. 

Das sehr zahlreiche, mir zum Gebote stehende Materiál er- 
moglichte mir eine Reihe von  Alterstadien  zusammenzustellen,  bei 


^3) Le Ippuritidi del colle die Médea nel Friuli In: Memoire del Instituto Ve- 

neto di scienze, letteri et arti Vol. XIV. 
*'*) Nouvelles  observations  sur quelques  espěces  de Rudistes In: Bulletin de 

la Soc. geol. de France Tome XIV Ser  2. 


199 

welcher das Gesetz zu beobachten ist, dass je jiinger die Form desto 
flacher die Schale. 

2. SphaeruUtes Saxomae Rom. 
1841. Romers) pag. 35 Taf. VII. Fig. 1. 

Diese bereits aus Deutschland eingeliend beschriebene Form lag 
mir aus den Fundorten Grossdorf, Wodolka, Teltschitz, Chwaletitz, 
Jungferndorf, Oberwald, Marienhain, Korytzan, Mezholes, Nollendorf, 
Holubitz und Debrno — insgesammt Fundorte der cenomanen Scliich- 
ten — vor. 

Bemerkenswerth ist bei dieser Art, dass die Deckelschale bisher 
nicht mit Sicherheit bekannt ist. 

Neben vielen Steinkernen dieser Art liegen mir auch einige 
kleine Jugendstadien vor, welche mit den von Lundgren*^) aus 
der schwedischen Kreide beschriebenen Abarten eine grosse Álmlichkeit 
besitzen. 

3. ? SphaeruUtes tener nov. spec. 

Aus den Lagern des Sphaer. mammillaris bei Kuttenberg 
stammen einige Bruchstúcke der Unterschale, deren áussere Schalen- 
schicht sich durch ungewohnlich feine Struktur auszeichnet. 

leh hábe demnach diese Art mit dem Namen tener (zart) belegt. 

4. SphaeruUtes bohenúcus Telí. 
1877 Teller ») pag. 100 Taf. I. Fig. 1—8. 

Es ist erst vor kurzer Frist Herrn Prof. Dr. A. Fric gelungen 
am Sandberge bei Teplitz eine kleine Kluft ausfindig zu machen, aus 
welcher eine grosse Anzahl von Individuen dieser Art ausgebeutet 
wurden. Obzwar die Beschreibung, welche Teller von dieser Art 
gegeben, in Hinsicht auf Vollstándigkeit nichts zu wiinschen iibrig 
lásst, so war es mir dennoch moglich auf Grund des sehr zahlreichen 
Materiales inanches Neue, wie in Betreff der áusseren Form so auch 
beziiglich des Schlossaparates der unteren Schale beobachten zu 
kónnen. 

5. SphaeruUtes undulatus Gein. 

1839—42 Geinitz i«) pag. 87 Taf. 19 Fig. 6—10. 
1846 Reuss 11) pag. 54 Taf. 45 Fig. 7—12. 


^^) Om rudister i Kritformationen i Sverge 1870. 


200 

Es ist auch mir leider nicht moglich liber diese etwas proble- 
matische Art eingehender zu berichten, da mir nur vier Deckelschalen 
aus der Kudistenbank bei Kuttenberg vorlagen, welche, obzwar alle 
ziemlich gut erhalten, dennoch iiber diesen Rudisten keinen Auf- 
schluss geben. 

6. SphaeruUtes conf. socialis, D'Orbig. 
1847 D'Orbigny «) pag. 213 Taf. 555 Fig. 1—3. 

Eine ziemlich gut erhaltene KolQnie mit 15 Individuen, denen 
insgesammt die Oberschale fehlt, stammt aus den cenomanen Schichten 
von Holubitz und steht in Folge ihrer Beschaffenheit der áusseren 
Schalewand und der kreisrunden Óífnung am Náchsten dieser von 
D'Orbigny aus  dem Turonien von Angouléme beschriebenen Art. 

7. SphaeruUtes conf. lomhricalis D'Orb. 
1847 D'Orbigny «) pag. 214 Taf. 555 Fig. 4—7. 

Einige langen Stiicke mit lánglichen, durch Querblátter reichlich 
durchgewebten Rippen auf der Oberfláche von Siegesfeld bei Velím 
konnten am besten zu dieser Art gestellt werden. 

Gattung Monopleura, 

die schon zu den Chamiden gestellt wird, ist von allen hieher 
gehorigen Gattungen in unserer Kreide  am  zahlreichsten vertreten. 

Die meisten Arten zeichnen sich jedoch durch eine Beschaffen- 
heit des Schlossaparates aus, welche, so weit mir die allerdings áus- 
serst umfangreiche Literatur ^^) bekannt ist, noch nirgends bemerkt 
wurde. Es besitzen námlich die meisten unserer Arten auf der 
Deckelschale drei Zahne und in der Unterschale dem zu Folge drei 
Zahngruben, welcher Umstand hievon resultirt, dass sich der hintere 
Zahn auf der Oberklappe getheilt hat. 

Die grosse Anzahl der mir vorliegenden Exempláre ermoglichte 
mir das zahlreiche Anschleifen und Verfertigen von Dunnschliffen, 
wodurch ich in den Oberklappen dieser Gattung sowie auch der nach- 
folgenden Gattungen eigenthiimliche Gefásskanále entdeckte, welche den 
bekannten Kanálen in der Oberschale der Hippuriten analogisch sind. 


*^) Das Literaturverzeiclinis , welches ich in móglichster Vollstándigkeit in 
meiner grósseren Abhandlung veroffentlichen gedenke, zálilt jetzt schon 
etwa 250 Schriften. 


201 


1. Mo7iopleura Germari Gein. 

1839-42 Geimitz »«) pag. 17, 59—60, Taf. 7, 9, 14, 16—19. 

1846 Reuss ^^) pag. 55 Taf. 45, Fig. 13—15. 

Es lagen mir einige Exempláre aus dein Cenoman von Korytzan 
und Radowesnitz vor, worunter eines von sehr gutem Erhaltungs- 
zustande. Das Schloss ist aber leider an diesem Exempláre unzu- 
gánglich. 

Die Oberschale stimmt ihrem Áusseren nach ganzlich mit vielen 
von den isolirt vorkommenden Deckelschalen von Monopleura iiberein, 
welcher Umstand mich neben der áusseren Form bewog, diese Art 
zur Gattung Monopleura zu stellen. Isolirte Deckelschalen, die ich 
hieher stelle, kommen nicht sehr selten in Korytzan, Radowesnitz und 
Přemyšlan vor. 

2. Monopleura trilohata D'Orb. 

1847 D'Orbigny «) pag. 240, Taf. 582. 

Die von D'Orbigny gegebene Diagnosis dieser Art ist leider 
nicht scharf genug praecizirt, um bei der Bestimmung vieler unserer 
Forinen nicht in Unsicherheit zu gerathen. Es zeigt sich eben das 
Merkmal „drei Falten auf der der Schlossfalte gegenliber liegenden 
Wand" in mehr oder weniger deutlichen Entwickelung bei allen 
Arten der Gattung Monopleura. 

Es sei vorláufig hier sichergestellt, dass typische Formen dieser 
Art bei uns in den cenomanen Ablagerungen u. zwar bei Radowesnitz 
und Korytzan ziemlich háufig vorkommen. 

Einige Exempláre, bei denen das Schlossaparat ausserordentlich 
gut erhalten war, hatten es ermoglicht, die weit grosste Anzahl der 
isolirt vorkommenden Deckelschalen als hieher gehorig zu bestimmen. 

Zu bemerken wáre hier noch, dass in letzterer Zeit White ^^) 
zwei Monopleuren aus den Kreideablagerungen von Texas beschrieb, 
welche manchen unseren von mir vorláufig hergestellten Formen 
áhnlich sind. 

Eine griindliche Untersuchung der franzosischen Originále ďúrfte 
wohl hier Licht schaífen und die deutliche Umgrenzung der Art M o n. 
trilobata moglich machen. 


^') On mesozoic fossils In: Bulletin of the United States geolog Survey Nr. 4. 
Washington 1884. 


202 

3. Monopleura exilis nov. spec. 

Mit diesem Namen bezeichne ich einige, etwa 6 cm lange, leider 
ziemlich schleclit erhaltene Monopleuren aus den cenomanen Ablage- 
rungen von Korytzan und Kadowesnitz. 

4.  Monopleura accuminata nov. spec. 

Von dieser neuen Art sind mir nur Unterschalen bekannt. Die- 
selben sind etwa 19 — 24 mm hoch gegen das Ende rasch sich zu- 
spitzend und horizontál um eine halbe Windung gedreht. Die Ober- 
fláchenschicht ist hier gut erhalten und zeigt rippenformige, rauhe 
Erhohungen. Beide mir vorliegenden Exempláre stammen aus den 
cenomanen Ablagerungen von Kadowesnitz. 

5. Monopleura contorta nov. spec. 

3 ziemlich schlecht erhaltene Unterschalen, die sich dadurch 
auszeichnen, dass sie etwa in der Halfte ihrer Hohe gleichmássig, 
wie um eine durch ihre Mitte gezogene Axe gewunden sind. An 
einem Stiicke sind zwei aneinander innig gepresst. Auch die Struktur 
der Schalenwand ist eine eigenthiimliche, da die Oberfláche mit feinen 
Lángsrippen bedeckt ist. 

Aus den cenomanen Schichten von Korytzan. 

6. Monopleura opíma nov. spec. 

Eine áusserst dicke, knollenformige Deckelschale mit nur zw^ei 
kráftigen, kegelformigen Záhnen aus den cenomanen Schichten von 
Radowesnitz. An dieser monstrosen Form ist der Wohnungsraum nur 
schwach angedeutet, wogegen uns der iibrige Korper der Schale einen 
Klumpen ohne jede Yerzierung vorstellt. 

7. Monopleura planorpeculata nov. spec. 

Diese Art wurde áhnlich der vorgehenden auf Grund einiger gut 
erhaltenen Oberschalen aufgestellt. Dieselben erreichen eine bedeu- 
tende Grosse, messen etwa 42 mm in der Lángaxe, sind flach und mit 
zwei langen, blattformigen und der Spitze zu gefurchten Záhnen ver- 
sehen, deren Basis in der Form einer Scheidewand sich um den vor- 
deren Theil der Klappe zieht. 

Dadurch stehen diese Deckelschalen jenen der Gattung Sphae- 
rulites ziemlich nahé, unterscheiden sich aber allerdings durch das 


'203 

Vorhandensein einer tiefen Zahngrube, welche auf einen langen unci 
ebenfalls blattfórmigen Zahn der Unterschale schliessen lásst. 

8. Monopleura carinoperculata nov. spec. 

Es lagen mir einige, nicht grosse etwa 10—15 mm in der 
Lángsaxe und 6-8 mm in der Breite messende Oberschalen vor, 
die durch einen ziemlich scharfen Kiel auf der áusseren Oberfláche 
sich leicht von allen anderen unterscheiden. In Betreff des Schloss- 
aparates stehen sie der Art trilobata ziemlich nahé. 

Selbe stammen aus den cenomanen Ablagerungen von Korytzan. 

9. Monopleura minima nov. spec. 

Ist eine von jenen Formen, welche dem Áusseren nach der 
Gattung R e q u i e n i a áhnlich in Betreff der Beschaffenheit des Schloss- 
aparates jedoch zu Monopleura zu stellen sind. Sie ist von kleinen 
Dimensionen, misst 5 bis 30 mm in der Hohe und hat in der Unter- 
schale, so wie in der Oberschale je einen Zahn. In Kolonien pressen 
sich einzelne Individuen so zusammen, dass an ihnen Kanten entstehen. 
Eine von solchen Kolonien mit 5 in verschiedenen Altersstadien be- 
findlichen Individuen, deren Abbildung ich flir die oberwáhnte Ab- 
handlung vorbereite, bietet ein sehr schones Bild des gesellschaftlichen 
Lebens dieser Thiere. 


Neben diesen hier angefiihrten Monopleuren liegen mir noch 
mehrere andere Formen vor, die sehr nahé den von Matheron*^) 
aufgestellten und aus dem Urgonien Frankreichs stammenden Arten 
sind und zwar : 

10.  Monopleura imhricata Math. 

11. Monopleura multicarinata Math. 

12. Monopleura rugosa Math. 

Da es aber scheint, dass man mehrere dieser Arten zusammen- 
ziehen miissen wird, lásst sich ein definitiver Schluss vor der Besich- 
tigung der Matheron'schen Originále nicht fállen. 

Dasselbe gilt von den von diesem Palaeontologen neu errichteten 
Gattungen Ethra und Agria, welche in unserer Kreide auch ver- 
treten zu sein scheinen. 


^^) Recherphes Palaeontologiques-Etage Urgonien. Bislier nur Tafeln erschienen. 


204 

Nebstdem stimmen einige unserer Unterschalen mit der Diagnosis 
und Abbildung der von White^') aus der Kreide von Texas be- 
schriebenen Art 

13. Monopleura marcida White 

uberein 

Gattung Requienia 

ist mit Siclierheit aus unserer Kreide nicht bekannt, obzwar viele 
Formen angetroífen werden, die dem Ausseren nach mit den von 
Matheron*^) gegebenen Abbildungen iibereinstimmen. Es lasst sich 
aber, wie bekannt, nach der ausseren Form nicht schiiessen, man 
muss sich von der Beschaífenheit des Schlossaparates uberzeigen und 
in der Hinsicht ist mir bisher von den nicht seltenen Exemplaren 
mit blosgelegter Schlossgegend kein einziges bekannt, dass zahnlos 
oder nur mit einem Zahn — was fúr die Gattung Kequienia nach 
den bisherigen Diagnosou chaiakteristisch ist — versehen wáre. 

Um die Dimensionen dieses kleinen Aufsatzes nicht uber das 
Maass zu erweitern, will ich hier nur andeuten, dass ich demnáchst 
die Diagnosis dieser Art in der Richtung der Beschaffenheit des 
Schlossaparates zu verbessern trachtou werde. 

Gattung Plagioptychus 
ist bei uns durch einige Arten vertreten. 

1. Plagioptychus Haueri Tel. 

1887 Caprina Haueri Teller ») pag. 105 Taf. I. Fig. 9. Taf. II. Fig. 1—5 
und Taf. IIL Fig. 1, 2, 5. 

Aus einer Kluft im Porphyre am Sandberge bei Teplitz wurden 
neben S p h a e r. b o h e m i c u s auch mehrere Deckelschalen und einige 
Unterschalen dieser Art in die Sammlungen des bohm. Museums 
gebracht. 

Obzwar unter den Deckelschalen manche rein auspraeparirt und 
von dem festen Hornstein gánzlich entledigt wurde, so kanu ich doch 
nichts Neues von Belange der vortrefílichen Schilderung dieser Art, 
wie sie Teller in oben angefíihrter Abhandlung geliefert hat, hinzu- 
fiigen. 

2. Plagioptychus angustissimus nov. spec. 

Die Unterschale ist stark komprimirt und mit einem rasch 
sich verengenden und nach Oben um eine ganze Windung gedi'ehten 


205 

Wirbel versehen, welcher niemals an die Schale gelelint ist, sondern 
von ihr absteht. Diese Form ist dem áusseren Habitus nach der R e- 
quienia laevigata D'Orb sehr áhnlich, obzwar sie allerdings von 
bedeutend geringeren Dimensionen ist und nebstdem sich durch das 
Schlossaparat unterscheidet, welches auf der Oberschale zwei, auf der 
unteren Schale einen Zahn ausweist. 

Die Oberschale ist etwa 40 Mm. lang und dabei nur hochstens 
15 Mm. in der Mitte breit; der vordere Zahn ist an dem ftir das 
Thier bestimmten, áusserst engen (4—6 Mm) Kaume, wogegen der 
hintere bis an den Kand der Schale gerúckt ist. Zwischen beiden 
liegt die nicht sehr tiefe, jedoch ziemlich weite Vertiefung fúr den 
Zahn der unteren Schale. 

Die áussere Schalenschicht besteht aus feinen, horizontalen Blát- 
tern und ist auf der Oberfláche fein gestreift. Isolirte, gut erhaltene 
Deckschalen dieser Art treten háufig auf und dieser Umstand gab 
mir Anlass zu verschiedenen Schliffen, wodurch ich mich liber das 
innere Gefásssystem belehren konnte. 

3. Plagioptychus venustus nov. spec. 

Mehrere Oberschalen mit sehr gut erhaltenem Schlossaparat, 
welcher aus zwei starken und dicken Záhnen und einer zwischen 
beiden liegenden tiefen Grube besteht. 

Die jiingeren Exempláre sind flach und klein, wogegen die 
álteren tiefer und grosser, jedoch nie iiber 30 Mm in der Lángsaxe 
messen. 

Diese Art stammt aus den cenomanen Ablagerungen von Rado- 
wesnitz und Korytzan, ist der vorgehenden Art ziemlich ahnlich, unter- 
scheidet sich jedoch von ihr schon dem Áusseren nach durch bedeu- 
tendere Breite. 

4. Plagioptychus hohemicus nov. spec. 

Her Stelle ich eine stark abgerollte und in Folge dessen un- 
giinstig erhaltene Deckelschale mit undeutlichem Schlossaparat, welche 
aus den cenomanen Ablagerungen von Korytzan herriihrt. 

5. Plagioptychus alieiius nov. spec. 

Bisher nur eine gut erhaltene, kleine Oberschale aus dem Ceno- 
man von Zbyslav bekannt. Der Wirbel ist nach Vorne eingerollt und 
nahé an den Schlossrand gelegt;  die áussere Schalenschicht besteht 


206 

aus diinnen Lagen und bláttert sicli leicht ab. Der vordere Zahn ist 
dick, dreiseitig, der hintere konisch. Zwischen beiden liegt die weite 
Zahngrube fur den Schlosszahn der unteren Klappe. Die Muskelein- 
driicke sind gut angedeutet. 

6. ? Plagioptychus Coquandianus D'Orb. 

1847 D'Orbigny «) pag. 185 Taf 539. 

Es liegen mir mehrere, leider nicht ganze Unterschalen von 
verschiedenen Grossen vor, die von allen bisher beschriebenen Pla- 
gioptychusarten am nachsten der D'Orbignyschen Caprina Coquan- 
diana steben. Das Schloss ist leider gánzlich unzugánglich und auch 
die Oberschale bis jetzt nur aus Bruchstúcken bekannt. D'Orbigny 
stellt diese Art als Leitfossil fiir das Turonien auf, was, wenn unsere 
Bestimmung sich als richtig erweisen solíte, durch unsere Funde nicht 
bestatigt wáre, da alle mir bekannten Exempláre aus den rauhen, 
sandigen cenomanen Kalksteinen von Korytzan und Přemyšlan stammen. 

Gattung Caprina. 

1. ? Caprina adversa D'Orb. 
1847 D'Orbigny «) pag. 182 Taf. 536 uňd 537. 

Von Korytzan stammt ein Steinkern, der vielleicht dieser Art 
angehoren diirfte. 

Gattung Caprotina. 

1. Caprotina semistriata D'Orb. 
1847 D'Orbigny «) pag. 244 Taf. 594. 

Ein vollstándiges Exemplár mit ziemlich bedeutend eingerollten 
Wirbel der unteren Schale aus dem Hornsteine von Kutschlin be- 
findet sich in den Sainmlungen des National-Museum in Budapest, 
wo es mir durch Giite des Custos Herrn Dor. Krenner zur náheren 
Besichtigung und Abbildung zuganglich gemacht wurde. 

Gattung Ichthyosarcolithes. 

Aus dieser Gattung kommen bei uns einige Steinkerne der 
rechten Schale vor, welche sich dadurch auszeichnen, dass sie gerade 
oder nur nnbedeutend gekriimmt sind. 


207 


1. Ichthyosarcoltthes ensis nov. spec. 

1869 Caprinella triangularis Fric ') pag. 199. 

Grossere Bruchstiicke von flachen, etwa 8 — 13 Mm holien iind 
25 — 30 Mm breiten, mit zugeschárftenKándern versehenen Unterschalen, 
welche auf einigen Stellen Lángsrippen — die Ausfúllungen der Lángs- 
kanále — zeigen. An dem einen Rande erlioht sich die Wand schneller 
unter Bildung einer schrágen Fláclie so, dass der horizontále Durch- 
schnitt die Form eines Dreieckes annimmt, dessen zwei Seiten beinahe 
einander gleich lang sind, wogegen die dritte — die schráge Fláclie — 
bedeutend kiirzer ist. An demselben Schnitte erscheinen drei polygo- 
nale kantige Kammern, von denen die verliáltnissmássig enge Wohn- 
kammer des Thieres von den zwei iibrigen kleineren Kammern (? Zalin- 
gruben) durch eine ziemlich dicke Wand geschieden ist. Wasser- 
kammern konnte ich nicht beobachten. 

2. Ichihyosarcolithes marginatus nov. spec. 

Es lag mir eine theilweise vora Gestein verdeckte, schwach ge- 
krúmmte und flache Unterschale vor, welche etwa bis zur Hálfte mit 
áusseren glatten Oberfláchenschicht bedeckt ist. Und auf dieser 
oberen Partie der Schale zieht sich an beiden Rándern ein gut ab- 
gegrenzter, etwa 1*3 Mm breiter Saum. 

An der unteren Hálfte der Schale ist diese áussere Schicht 
theilweise abgebrochen und es kommen die Ausfúllungen der Kanále 
in Form von Lángsrippen zum Vorschein. 

Neben diesem Exemplár sind mir noch etwa 3 Unterschalen 
bekannt, bei denen die áussere Schicht gánzlich fehlt und nur die zu- 
weilen in Folge des ungúnstigen Erhaltungszustandes verschiedenartig 
abgeriebenen Lángsrippen zu sehen sind. 

Bei diesen zulezt angefúhrten Formen ist eine sichere Bestim- 
mung allerdings nicht moglich. 

III. Schlussbemerkimgen. 

Wenn wir also die Resultate meines Studiums der bohm. Ru- 
disten, so weit sie sich derzeit gestalten, in's Auge fassen, so finden 
wir, dass die Žahl der aus Bohmen bekannten Arten von 14 (beziehungs- 
weise 12) auf 31 gestiegen ist. 

Es sind dies nachstehende Arten: 


208 

1. ? Radiolites Zignana Pir. 

2. Sphaerulites mammilaris Math. 

3. Sphaer. Saxoniae Rom. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 


? Sphaer. tener. nov. spec. 
Sphaer. bohemicus Tel. 
Sphaer. undulatus Gein. 
Sphaer. cof. socialis D'Orb. 
Sphaer. cof. lombricalis D'Orb. 
Monopleura Gerinari Gein. 

10. Mon. trilobata D'Orb. 

11. Mon. exilis nov. spec. 

12. Mon. accuminata nov. spec. 

13. Mon. contorta nov. spec. 

14. Mon. opima nov. spec. 

15. Mon. planoperculata nov. spec. 

16. Mon. carinoperculata nov. spec. 


17. Mon. mimima nov. spec. 

18. Mon. imbricata Math. 

19. Mon. multicarinata Math. 

20. Mon. rugosa Math. 

21. Mon. marcida White. 

22. Plagioptychus Haueri Tel. 

23. Plag. angustissimus nov. spec. 

24. Plag. venustus nov. spec. 

25. Plag. bohemicus nov. spec. 

26. Plag. alienus nov. spec. 

27. ? Plag. Coquandianus D'Orb. 

28. Caprina adversa D'Orb. 

29. Caprotina semistriata D'Orb. 

30. Ichthyosarcolithes  ensis  nov. 
spec. 

31. Ichthyos.marginatus nov. spec. 


In der von mir vorbereiteten grosseren Abhandlung iiber Ru- 
disten hoífe ich nicht nur die hier angefiihrten neuen Arten náher 
beschreiben, sondern auch in mancher Hinsicht Einiges zur náheren 
Kenntniss dieser, noch immer nicht genáu bekannten Petrefakten bei- 
tragen zu konnen. 


10. 
Ueber die jáhrliche Periodě der Riclitung des Windes, 

Vorgetragen von Prof. Dr. F. Augustin am 12. Márz 1886. 
(MU 1  Tafel.) 


Die Wanderung der Sonne zwischen den beiden Wendekreisen 
hat auf die Richtung des Windes eine entschiedene Einwirkung, welche 
sich in einer mehr oder minder ausgesprochenen jáhrlichen Periodě 
derselben kundgibt. Die Windesrichtimg unteiiiegt im Laufe des 
Jahres periodischen Veránderungen. Mit der Umkehr der Temperatur- 
unterschiede zwischen Land und Meer findet auch ein regelmilssiger 
Wechsel der Winde nach entgegengesetzten Jahreszeiten Winter und 
Somuier statt; es lósen sich entweder die Winde entgegengesetzter 
Richtungen in ihrer Herrschaft ab, oder geht dort, wo die Richtungen 


Augustin, Jahruche Periodě derWindrichtung. 


Nordl. Halbkugel. 


Súdl. HaliDkugel. 

N 


Picf. 


FigA. 


Lith. Farský. Prag, 


I 

I 


r 


209 

gleichmássiger auf das Jahr vertheilt sind, das Háufigkeitsmaximum 
mit dem Eintritt einer anderen Jahreszeit auf andere Riclitungen tiber. 

Der jahreszeitliche Windwechsel ist eine allgemeine, namentlich 
in dem Gebiete der grossen Monsune, der Winde der Jahreszeiten, 
mit jedem Jahre regelmássig wiederkehrende Erscheinung. Aber auch 
in aussertropischen Breiten tragen dle Winde einen monsunartigen 
Charakter, der freilich erst im Mittel lángerer Beobachtimgsreihen 
oder erst im Mittel fiir mebrere Orte deutlich bervortritt. 

Die jáhrlicbe Veránderung der Windricbtung besteht in einer 
Drehung deriáelben. Die Hauíigkeitsmaxima wandern in einer be- 
stimmten Aufeinanderfolge mit den Jahreszeiten von einer Richtung 
zur anderen, so dass der Wind im Laufe des Jahres eine vollstán- 
dige Umdrehung um den Horizont des Beobachtungsortes macht. 

Es handelt sich nun darům zu bestimmen, wie sich die 8 Wind- 
richtungen in verschiedenen Gebieten und Windsystemen wáhrend des 
Jahres verándern, zu welchen Zeiten die einzelnen Richtungen am 
uauíigsten wehen und in welchem Sinne die Wanderung der Haufig- 
keitymaxima erfolgt. 

Iii der vorliegenden Untersuchung wurden die Beobachtungen 
íiner grossen Anzahl von Stationen aus allen Weittheilen gepritft 
mů ziir Best mmung der jahreszeitlichen Drehung des Windes ver- 
wen. 't. Bc: i- ^m so veránderlichen Elemente, wie es die Wind- 
richtun^ ist. M-mi^ nur lange Beobachtungsreihen an wenig von der 
Umgebun^ ' e* mflussten Orten uber die periodische Aenderung der- 
selben Aufsciiluss geben ; an Stationen mit ungtinstiger Lage oder mit 
kurzen Beobachtungsreihen, dann an Stationen mit zahlreichen Calmen 
oder mit einer das ganze Jahr vorherrschenden Windricbtung er- 
scheint die jáhrliche Periodě gestort. 

Im Ganzen wurden die Beobachtungen an ca. 700 Stationen 
untersucht. Es wurden fúr jede Station die Háufigkeitsmaxima der 
Windrichtungen und ihre Wanderung mit den Jahreszeiten bestimmt 
und dann die Gebiete mit rechtsdrehender von den Gebieten mit 
linksdrehender Bewegung des Windes geschieden. Eine besondere 
Aufmerksamkeit wurde den Kústengebieten gewidmet, um aus den 
daselbst stattfindenden Veránderungen den Einfluss der Vertheilung 
des Landes und des Wassers auf die jahreszeitliche Winddrehung 
bestimmen zu konnen. 

Die Untersuchung der jáhrlichen Periodě der Windricbtung im 
gleichen Umfange wie fiir die Jahreszeiten auch fur die Monate 
durchzufiihren, erscheint bis jetzt aus Mangel an dem dazu nothigen 

Tř, : Mathematicko-přírodovědecká. 14 


210 

Materiál unmoglich; es wird vorláuíig im Anhang der Verlauf der 
Aenderungen von einem Monate zum anderen bloss an einigen Orten 
verfolgt. 

Die Arbeit wurde dadiirch wesentlich erleichtert, dass sich 
bereits zahlreiche Sammlimgen und Zusammenstellungen der Wind- 
richtung in den Werken Biichau's, Coffiii's, Dove's, Hanri's, 
Moliii's, Supan's, Wojejkov's etc. vorfinden. Namentlich aber 
wurdenSupans Zusammenstellungen derWinde nach den Jahreszeiten 
in dem Werke „Statistik der unteren Luftstromungen" Leipzig 1881 
und dann die in der „Zeitschrift der osterreicbischen Gesellschaft fur 
Meteorologie" gegebenen Resultate der Windbeobachtungen beniitzt. 
Die weiter unten in den Tabellen angefítlirten Beispiele sind meistens 
diesen beiden Publicationen entlehnt. 

In den Tabellen 1—10 sind die Háufigkeitszalilen der Wind- 
richtungen fiir eine grossere Anzahl von Orten nach den Jahres- 
zeiten, in der Tabelle 11 fiir einige Orte nach den Monaten enthalten. 
Die Háufigkeitsmaxima sind durch fettgedruckte Zahlen kenntlich 
gemacht. Die Jahreszeiten werden verkttrzt geschrieben und zwar 
W. = Winter, F. — Friihling, S. = Sommer, H. — Herbst. Jedem Or* 3 
st neben der geograph. Breite und Lange auch die Anzahl der Beo- 
bachtungsjahre beigefiigt. 


In Europa erfolgt an der bei weitem grossten Anzahl der Sta- 
tionen die Wanderung der Háufigkeitsmaxima der Windrichtungen 
mit den Jahreszeiten im Sinne gegen den Uhrzeiger also vom S íiber 
E nach N und iiber W nach S. Diese dem scheinbaren Laufe der 
Sonne entgegengesetzte Drehung des Windes ergibt sich schon aus den 
Zusammenstellungen S c h o u w's und K a e m t z's, welche zu dem Re- 
sultate fiihrten (Kaemtz, Lehrbuch der Meteorologie I. p. 247), 
dass in unserem Welttheil im Winter der siidliche, im Fruhling der 
ostliche, im Sommer der nordliche und westliche und im Herbst wie- 
derum der súdliche Lufťstrom besonders háufig auftrete. 

Die vom Winter zum Sommer nach links gehende Drehung des 
Windes ist vorwiegend in Skandinavien, Dánemark, auf den britischen 
Inseln, in Westfrankreich, Deutschland, Oesterreich-Ungarn und auch 
im nordlichen und mittleren Russland bis etwa 50" N. Ausnahms- 
weise ist sie auch im Gebiete des mittellándischen Meeres anzutreffen. 
Die in der Tabelle 1. gegebenen Windverháltnisse einiger Orte machen 


211 

die links gehende jahreszeitliche Drehimg des Windes in dem ange- 
fiihrten Theile von Europa ersichtlich. 

Tabelle 1. 

N NE  E  SE  S  SW W NW N NE  E  SE  S  SW  W NW 

Uleaborg 64«59'N, 25"30'Ev.G., 24 J.   Christiania 59« 55' N, 10« 43' E, 16 J. 
W.    13  11   14  19   20   12    6    5 9   24   13    5   12    9    4    á 

F.     16   10   12   11   18   11   12   10 10   16    9    6   21   17   5   4 

S. 14   10   12   9   14   15  16  10 7   15   11    8  22   15    5    3 

H.     14   8   11   12   26  16   7    6 11  27  14   5   11    7    3    4 

Orel 52« 58' N, 35« 39' E, 8 J. Koln 50« 55' N, 6« 55' E, 25 J. 

W.     5   13   10  31    7   16    4 14 3    4    4   15   20   16 28   10 

F.      9  16    6   23    4   16    7 19 8    7    5   12   10   13 26   19 

S.      5   13    6   18    5   27    6 20 6    4    3    8   11   17 33   18 

H.      7   15    8   27   7   19   5 12 4   4   5   13   17  18 29   10 

Millbrook 49« 12' N, 2« 7' W, 4 J. Paris 48« 50' N, 2° 20' E, 40 J. 

W,     5   12    7   12  19   21   16 8 10 11    7   10   17   19   16   10 

F.      6  20  13   8   14   19   14 7 14 16   8   7   13   16   15   11 

S.      5   19    6   4   11   20  24 10 11 10   5    5   11   21   24  13 

H.   .   3   17   10   8   16  23   15 8 8 10    7   10   19  22   14   10 

Innsbruck 47« 16' N, 11" 19' E, 28 J. Simferopol 44« 57' N, 34« 6' E, 31 J. 

W.    23   io    7    3   10    8 22   17 7   15   31   17    6    6   10    8 

F.     22   18    7    4   16    8 10   11 5   10   22   14    5    8   19   17 

S.     21   18  15    5   13    7 13   10 13   23   20    4   12  28    9 

H.     26   15    9    3   12    8 14   12 4   13   34   18    4    6   11   10 

Das Gebiet mit p ošiti ver jahreszeitliclier Winddrehung im Sinue 
der Dove.ischen Windregel erstreckt sich uber einen bedeutend 
kleineren Theil von Europa. Es nimmt die Mittelmeerlánder und Siid- 
russland ein. Ausserdem weisen einige Stationen im Alpengebiete, 
dann Ostfrankreich im Gegensatze zu Westfrankreich, ferner in Skan- 
dinavien die Nordkiiste und die Ostseekuste rechtsdrehende Bewegung 
des Windes mit den Jahreszeiten auf. 

Die in der Tabelle 2 angefiihrten, den verschiedenen Gegenden 
Europa's angehorenden Orte zeigen klar den Gegensatz zwischen den 
extremen Jahreszeiten Winter und Sommer in Bezug auf das Auf- 
treten der Luftstromungen. Werden im Winter die Winde von der 
áquatorialen Seite háufig, so wehen im Sommer die Winde von der 
polaren Seite und umgekehrt werden im Winter die Winde von der 
polaren, so werden im Sommer die von der áquatorialen Seite ver- 
stárkt. 

14* 


212 


Tabelle 2. 

N NE  E  SE  S SW W  NW       N NE E SE S SW W NW 

Vardo 70" 22' N, 31« V E, 16 J.        Pitea 65" 19' N, 21° 30' E, TVz J. 

W.     7    9    4    6   11   35   12   14        16 12 3 4 23 16 13 13 

17 14 8 11 24 10 8 8 

16 10 12 16 24 6 7 9 

17 8 5 7 26 14 11 11 

St. Peter 47" 2' N, 13° 36' E, 10 J. 

14  26   27   10    2    5    4  11 

10   20  29   15    8    9    4    4 

7   13  19  22  20   9   4   5 

10   16   24  18   11   10   4   5 

Madrid 40» 24' N, 3« 41 W, 10 J. 

13 31 10 5 9 17 8 7 

12 17 9 8 13 20 11 10 

10 19 8 7 8 25 12 11 

11 17 10 8 13 21 9 11 

In der Tabelle 3. werden die Windverháltnisse Oraii's \ú(i 
Biskra's gegeben, um das Vorhandensein der jahreszeitlichen \\\\h^ 
dreliung auch in Nordafrika nachzuweisen. In Orán findet dei Ueber- 
gang von den SW-Winden im Winter zu den NE, N, N\Y-Tvinden 
des Sommers im Sinne gegen den Uhrzeiger statt. Dagegon erfolgt 
in Biskra der jahreszeitliche Windwechsel durch eine Drehung im 
Sinne mit dem Uhrzeiger. 


F.  11 11  6 11 10 

12  8 

22 

S.  12  8  7 11 21 

10  6 

22 

H.  6  9  4  6 10 

32 12 

15 

Charkow 54« 4' N, 36« 9' 

E, 18 J. 

W.  4  6 28 10  9 

10 22 

11 

F.   5  6 24 12  9 

11 22 

11 

S.  10  7 17  6  7 

10 27 

16 

H.  8  8 24 10  8 

9 21 

12 

Verona 45« 26' N, 11» 0' 

E, 73 J. 

W.  7  9 15 11  8 

14 27 

9 

F.  4  8 30 19  9 

9 15 

6 

S.   5  8 30 20  7 

8 15 

7 

H.   5  8 24 16  9 

11 20 

7 

Tabelle 3 

N NE E SE S SW W NW 
Orán 35° 44' N, 0« 41' W, 17 J. 
W. 14 16 2 6 11 27 6 18 
F. 26 24 2 2 4 15 4 23 
S. 33 25 1 1 1 3 1 35 
H.     22   22    1    3    5   14    4   28 


N NE  fí  SE  S SW W NW 
Biskra 34« 51' N, 5« 40' E, 7 J. 

18 3 3 17 5 2 4 48 

11 4 4 30 6 4 4 36 

2 3 3 44 9 9 5 24 

8 7 3 25 6 5 5 41 


Soweit das vorhandene Materiál gestattet, einen Schluss auf 
die Windverháltnisse Asiens zu ziehen, so kann man Westsibirien, 
Turan, die Umgebung des Kaspisees; in Indien das Deltagebiet, die 
Westkiiste Vorderindiens und dann einige Gegenden in China und 
Japan als Gebiete mit zuriickdrehendem Wind bezeichnen. 

An den in der Tabelle 4 angefuhrten Orten erreichen das Ma- 
ximum der Háufigkeit im Winter die N-Winde, im Sommer die S- 
oder SW-Winde; die Drehung von der Richtung des Winters zu der 
des Sommers erfolgt iiber W. 


213 


Tabelle 4. 


N  NE  E  SE  S  SW  W NW 
Tobolsk 58« 12' N, 68« 18' E, 20 J. 
W. 4   4   5   35  20   11   10   12 

F. 6    5   7   22   19   14   9   17 

S.     14   8   7  15   14  14  10  21 
H. 5    3    5   14   17   24  17   14 


N NE  E  SE  S  SW W NW 
Peking 89« 57' N, 116" 29' E, 23 J. 
18   10   2    6   9   13   4  38 
10    9    3   12   23   16    3   24 
18   13    6  14   22   12    2   13 
17   10    3    7   15   13    4   31 


Asterabad 36« 52' N, 53'> 49' E, 5 J.    Nangasaki 33« 45' N, 130" O' E, 6V2 J. 


W. 14 18 22 12 4 9 14 7 

F. 19    7 9 4 1 10 31 19 

S. 11    1 3 1 3 14 47 20 

H. 13 10 15 6 5 14 22 14 

Bombay 18" 56' N, 72« 53' E, 8 J. 

W. 28 19 10 2 — 1 6 34 

F. 12    4 2 2 3 9 24 44 

S. 1   1 1 4 6 33 47 7 

H. 13 19 10 5 3 6 21 23 


51 11 3 

38 6 5 

15 1 5 

41 17 6 


3 3 4 5 21 

5 19 10 6 11 
9 42 15 6 7 

6 9 5 4 12 


Calcutta 23« 33' N, 88» 18' E, 10 J. 

29    6    6    2   12    8   16  20 

4    2    6   11   50   14    8    4 

2    5   12   17   44   12    5    2 

23    8   10    9   17    7   12   14 


Aus Mangel an Beobachtungsmaterial muss man die Frage un- 
entschieden sein lassen, wie die Winddrehung auf den ausgedehnten 
Láíiderstrecken Asiens vom Winter zum Sommer vor sich geht. Ent- 
schiedep. rechtsdrehende jahreszeitliche Bewegung des Windes hat das 
grosse asiatische Monsungebiet im Siiden und dann auch das Mun- 
dungsgebiet des Ob und Jenissej.*) Auch an den Stationen der Ost- 
kiiste wandern die Haufigkeitsmaxima der Windriclitungen nach den 
Jahreszeiten meist im Sinne mit dem Uhrzeiger. 

An den in der Tabelle 5 angefiihrten Stationen geht die nord- 
liche Richtung des Winters liber E in die siidliche oder súdwest- 
liché Richtung des Sommers tiber. Im Miindungsgebiet der beiden 
grossen Fliisse Ob und Jenissej herrscht umgekehrt die siidliche 
Luftstromung im Winter und die nordliche im Sommer vor und der 
Uebergang von der einen in die andere erfolgt durch W. 


Tabelle 5. 


N NE  E  SE  S  SW  W NW 
Unterer Lauf des Ob und Jenissej. 
W.     7   7   9  18  23  15   8   6 
F.    11   10  10  12  14  11  12  13 
S.     20  14  10   9  10   8  10  12 
H.     14    9    7   11   20   14   11    8 


N NF  E  SE  S  SW  W NW 
Nertschinsk 51« 19' N, 119« 37' E. 

10 7 4 — — 9 18 52 

9 12 7 5 4 13 15 35 

9 14 12 10 6 12 12 25 

9 5 3 4 6 14 20 39 


*) Stelling: Ueber die mittlere Windrichtung am unteren Laufe des Ob 
und Jenissej. Wilďs Repertorium fur Meteorologie Bd. VIIL 


W.  29 

12 

13 16  8  3 

3 16 

F.  19 

5 

10 26 20  7 

4  8 

S.  15 

5 

7 26 31  7 

5  5 

H.  15 

7 

7 23 21  5 

6 15 

Bangkok 

13« 

38' N, 100" 27' E, 

10 J. 

W.  31 

20 

12  6 17  9 

1  4 

F.  3 

4 

4  9 44 28 

6  2 

.S  1 

— 

1  4 26 52 

13  3 

H.  29 

14 

7  6 11 17 

9  7 

214 

N   NE  E  SE  S  SW  W  NW N  NE  E  SE  S  SW  W NW 

Dui 50" 50' N, 142« 26' E, 4 J. Schangai 31« 19' N, 121« 26' E, 4 J. 

26 16 9 9 44626 

12 21 11 24 16    2    4   10 

6 10 11 33 26    7    2    6 

17 27 8 13 4    3    8   20 

Madras 13" 5' N, 80" 25' E, 11 J. 

14  48  17   10    5    2    1    3 

1   3   3  33  36  17   5   2 

1   1   1   9  14  4026   8 

16   22    6   11   10   14   11   10 

Den Gegensatz der Windrichtungsverháltnisse zwischen Europa 
und Nordamerika, wo die Windrichtung im Winter umgekehrt eine 
mehr nordwestliche, im Sommer eine mehr siidwestliche ist, haben 
schon Kaemtz und Do ve aus den Beobachtungen nachgewiesen 
und denselben durch den Gegensatz der Lage von Land und Meer 
erklart. Aucli die jahreszeitliche Winddreliung erfolgt an der ameri- 
kanischen Seite des atlant iscben Oceans in dem entgegengesetzte- 
Sinne von der auf der europáischen Seite vorherrschenden Drehunf r 
Es bewegen sich an den Stationen der atlantischen Kiiste bis c«i. rA^ 
N und theilweise auch im Inneren des Continentes wie z. B lín Ge- 
biete der canadischen Seen, im oberen Mississippi- und Missouri- 
gebiete bis zum Arkansas und Kio Grande etc. die Hauíigkeitsmaxima 
der Windrichtungen mit dem Uhrzeiger. 

Die Windverháltnisse der besprochenen Gcgenden sind ziemlich 
einformig. Die in der Tabelle 6 zusammengestelltí o Orte zeigen meist 
eine Drehung der nordlichen Stromung des Wintř-rs zu der siidliclien 
des Sommers iiber E im Friihling und umgekehrt vom Sommer zum 
Winter iiber W im Herbst. 

Tabelle 6. 

N  NE  E  SE  S  SW  W NW N NE  E  SE  S  SW  W NW 

Fort York 57" O' N, 92" 26' W. 6 J. Fort Abercrombie 46" 25' N, 96"43'W,9 J. 


w. 

20 

4 

11 

4 

25 

13 

12 

12 

9 

7 

4 

17 

8 

15 

9 31 

F. 

35 

18 

10 

5 

17 

5 

3 

8 

12 

11 

7 

18 

8 

10 

7 27 

S. 

15 

28 

23 

5 

18 

2 

3 

5 

9 

11 

6 

27 

7 

10 

6 24 

H. 

20 

6 

11 

4 

27 

6 

11 

16 

11 

9 

5 

19 

8 

12 

7 29 

Brunswick 43" 53' N, 69"55' W, 5OV2 J. St. Louis 38" 40' N, 90" 5' W, 23 J. 

W.  5 23  2  3  1 21  6 39 13  8  8 14 14 10 15 18 

F.   4 13  4 10  3 30  4 31 9  9 11 16 15 10 15 14 

S.   3  7  3 10  4 43  5 25 8  9 11 16 18 14 14 10 

H.   4 15  2  7  3 29  6 34 10  8  9 15 14 12 17 15 


215 

Im Sin ne gegen den Ulirzeiger erfolgt die jahreszeitliche Dre- 
liung des Windes an der siidlichen atlantisclien Kiiste Nordamerikas 
von 37° N, an der Nordkuste des mexikanischen Golfes, an der pa- 
cifischen Ktiste, in Mittelamerika und Westindien. 

Die Polarstromung wechselt mit der áquatorialen in den extre- 
men Jahreszeiten durch einen Uebergang iiber West und umgekehrt 
die áquatoriale mit der polaren durcli einen Uebergang iiber E ab, 
wie die Windverháltnisse der in der Tabelle 7 gegebenen Orte zeigen. 

Tabelle 7. 

N  NE  E  SE  S  SW  W  NW N  NE E SE S  SW W  NW 

FortHumboldt40"45'N,124°10'W, llJ. Fort Bliss 31" 44' N, 106« 23' W, 9 J. 

W.    18    6    7   20   21    9    3   16 13   10 9 8 4   12 24  20 

F.     40    6    3    8   14   10    3   16 8    9 10 8 7   15 22   20 

S.     43    5    1    3    6   11    4   27 9    8 16 14 14   14 17    8 

H.     36    4    3    7   14   11    5   19 14   13 16 12 5   12 14   13 

Austin 30" 15' N, 97" 47' ^N, 6 J.    New Orleans 29*^ 57' N,  90" O' W, 19 J. 

W.    28    5    4    9   18   14 8   14 13   26   12   12    7    7    6   17 

F.     17    7    3   21   26   15 3    8 8   20   12   16   13   13    5   13 

S. 7    8    5   27  34   13 2    3 7   10   12   24   12   23   6   6 

H.     23   10   6   14   22   11 5    8 12   29   14   15    4    9    4   13 

Nassau 25" 5' N, 77" 2' W, 5 J. Aspinwall 9" 29' N, 79" 54' W, 6 J. 

28 30 1 5 2 2 1 31 
32 19 1 10 1 4 — 33 
14 15 1 13 5 10 4 38 
11   12    3   20    5   13    3   33 

Filr die siidliche řlalbkugel ist das Beobachtungsmaterial spár- 
licher als fiir die nordliche und konnen deslialb die Gebiete nach der 
daselbst stattfindenden jahreszeitlichen Winddrehung nicht abgegrenzt 
werden. Es werden bloss die Windverháltnisse einiger Orte, aus denen 
sich der Windwechsel erkennen lásst, mitgetheilt. 

Die jáhrliche Periodě der Windrichtung in Siidamerika kann 
nach den Beobachtungen von Buenos Ayres und Valparaiso, Tab. 8. 
verfolgt werden. In Buenos Ayres erfolgt der jahreszeitliche Wind- 
wechsel von der W- und SW-Richtung im Winter nach der E- und 
NE- Richtung des Sommers iiber S und dann umgekehrt von E iiber 
jN nach W. Fiir diese jahreszeitliche Winddrehung mogen hier locale 
'^erháltnisse mitwirken. Aus den Windbeobachtungen der iibrigen Sta- 
tionen ist die jáhrliche Periodě des Windes im ostlichen Siidamerika 
licht ersichtlich. Dagegen zeigen einen entschieden linksdrehenden 
-ind die Stationen  an der Westseite Siidamerikas wie Valparaiso, 


w. 

13 

26 

19 

13 

10 

5 

5 

9 

F. 

9 

24 

17 

?1 

12 

8 

4 

5 

S. 

3 

12 

33 

35 

13 

5 

— 

— 

H- 

12 

31 

26 

9 

5 

6 

4 

6 

w. 

19 

12 

11 

13 

12 

16 

7 

9 

F. 

15 

14 

20 

16 

11 

13 

5 

5 

S. 

18 

15 

23 

13 

9 

11 

4 

7 

H. 

20 

14 

12 

12 

11 

15 

8 

8 

216 

Punta Arenas etc, obgleicli die vorhanclenen Beobachtungen von kurzer 
Dauer sind. 

Tabelle 8. 

N  NE  E  SE  S  SW  W  NW       N NE E SE S  SW  W NW 

Buenos Ayres 34*'37'S, 58»21'W, 20 J.   Valparaiso 33" 25' S, 71® 40' W, 3 J. 

35 13 4 9 15   12 3    9 

19 10 8 4 25   20 5   10 

17 7 1 1 30  27 8   8 

33 10 3 7 18   13 6    9 

In Síidafrika triíft man an den vorhandenen Stationen der Ost- 
kiiste rechtsdrehende, an denen der Westkúste linksdrehende jahres- 
zeitliche Bewegung des Windes an. 

Tabelle 9. 

N NE  E  SE  S  SW W NW N NE E SE  S  SW W NW 

Pieter-Maritzburg 29« 30' S, 30** 2' E, 6 J. S. Paul de Loanda 8" 49' S, 13" 7' E, 3 J 

W.     5    7   23   19   17   14    9    5 10 4 4 3   14   14 37 1j 

F.      6    7   20   29   14    5    3    6 8 — 1 2   11   14 59 S4 

S.      6   10   30   32   12    4    2    3 9 4 3 4   12   18 60 t4 

H.      5    8   28   26   14   10    7    2 10 3 4 3   15   U 4« 13 

Die in Australien gemachten Beobachtungen geslatíen es den 
jahreszeitlichen Windwechsel wenigstens in den KiistengegeDden mit 
Ausnahme der Westkiiste festzustellen. Nordaustralien schliesst sich 
an das indische Monsungebiet an, indem die "■áuíigkeitsmaxima des 
Windes in der Kichtung von S iiber W nach N und dann uber E 
nach S wandern. Dieselbe Ordnung befolgen auch die Maxima der 
Ostkúste, dagegen erfolgt die Winddrehung an der Siidkiiste im ent- 
gegengesetzten Sinne von N liber W nach S und iiber E nach N. 

Tabelle 10. 

N NE E SE S SW W NW N NE E SE S SW W NW 

Sandhurst 36" 48' S, 144» 6' E, 6 J. Sydney 33« 51' S, 151» 11' E, 14 J. 

W.  17  8  7  6 22 16 10 14 8 5 3 3 7 10 39 25 

F.  16  6  5  7 26 18 10 12 9 19 13 9 14  9 17 11 

S.  16  5  4 11 36 14  6  9 6 23 19 12 22  8 6 5 

H-  14  9  8 11 27 15  7  9 7 12 10 9 13 10 25 15 

Brisbane 27'> 27' S, 153« 2' E, 7 J. Sweers Insel 17« 7' S, 139« 41 E, 3V2 J. 
W.  4 11  3  9 22 30 17  4    11  9 18 37 16  2  2  4 
F.   8 29 11 13 15 12  7  5    35 13 10  9  7  5  9 13 
S.   8 30 13 24 14  5  1  5   34 16 11  4  4  4  6 19 
H.   3 10  7 19 32 16  9  4    9 12 19 35 11  4  4  7 


217 

Die hier angefiihrten Orte werden geniigen, um zu zeigen, dass 
sich die Háufigkeit der Windrichtungen mit den Jahreszeiten ándert 
und dass diese Ánderung periodisch ist. Jede Windrichtung erreiclit 
im Laufe des Jahres ihre hochsten und kleinsten Háuíigkeitswerthe 
und es herrscht eine bestimmteOrdnung in der Aufeinanderfolge der 
Maxima tiberall, wo nicht locale Einfliisse den Gang storen. 

Die Háuíigkeitsmaxima der Windrichtungen wandern mit den 
Jahreszeiten in regelmássiger Abwechslung um den Horizont eines 
Ortes herum, so dass der Wind im Laufe des Jahres eine vollstán- 
dige Umdrehung macht. Ůberall findet der Wechsel zwischen den 
Aequatorial- und Polarwinden, Land- und Seewinden etc. durch Ver- 
mittlung von Ůbergangswinden statt. Indem sich meist die Windver- 
háltnisse des Herbstes an die des Winters anschliessen, wird die 
Umdrehung an vielen Orten schon mit den drei Jahreszeiten Winter, 
Friihling und Sommer vollendet. 

Die jahreszeitliche Drehung des Windes ist in verschiedenen 

/eš :eten und Windsystemen  verschieden.  Dieselbe erscheint haupt- 

sáchiicli von der Vertheilung des Landes  und des Wassers und der 

dadutcb verursachten mit den Jahreszeiten sich ándernden Tempe- 

ratur- utid 1 .  -^ruckverháltnissen abhángig. 

Es soli hier ;;^m náher erórtert werden, in welcher Weise die 
Vertheilung de^ La les und des Wassers die jáhrliche Periodě der 
Windrichtung boeinhusst, namentlich aber wie unter der Einwirkung 
dieser Vertheilung die Drehung des Windes mit den Jahreszeiten 
bald nach rechts odar mit dem Uhrzeiger bald im entgegengesetzten 
Sinne nach links oder gegen den Uhrzeiger erfolgt. 

Ebenso wie zwischen dem Aequator und Pol, so werden auch 
zwischen dem Meere und dem Lande durch Temperaturgegensátze 
Luftcirculationen veranlasst. Im Winter stromt die Luft vom Lande 
gegen das Meer, da iiber den Continenten niedrigere Temperatur mit 
hoherem Luftdruck herrscht, im Sommer umgekehrt fliesst die Luft 
vom Meere gegen das Land, weil sich daselbst wegen der grosseren 
Erwármung desselben barometrische Depressionen bilden, welche die 
Luft von allen Seiten hineinziehen. Durch die in den extremen 
Jahreszeiten zwischen dem Lande und dem Meere bestehenden Tem- 
peraturdifferenzen gelangt in den mittleren und hoheren Breiten der 
Gegensatz zwischen Land und Meer oder zwischen Ost und West 
Wk mehr zur Geltung als der Gegensatz zwischen Aequator und Pol oder 
■L zwischen Sud und Nord. Man wird daher an den Westkiisten meisten- 


218 

kusten  im Winter westlichen  und im Sommer ostlichen Windrich- 
tungen begegnen. 

Da in Folge der Erdrotation die Luftstromungen jeglicher Rich- 
tung auf der nordlichen Hemispliáre nach rechts, auf der siidlichen 
nach links abgelenkt werden, so gestalten sich an den Kusten die 
Windverhaltnisse in den extremen Jahreszeiten folgendermassen : 

Westkíiste     Nordkuste Ostkiiste Siidkůste 

Winter Sommer Winter Sommer Winter Sommer Winter Sommer 
Nordl. Hemispháre SE NW    SW NE NW SE NE SW 

Siidl. „ NE SW     SE NW SW NE NW SE 

Die Westkiiste. Die Annahme, dass an den Westkiisten der 
nordlichen Hemispháre im Winter SE-, im Sommer NW-Stromungen 
vorherrschend oder wenigstens háuíiger auftreten als in den iibrigen 
Jahreszeiten, wird durch die Beobachtungen bestátigt. Nach den in 
der Tab. 1. gegebenen Windrichtungen erlangen in West- und Nord- 
westeuropa das Maximum der Háufigkeit die SE-Winde im Winter 
und die NW-Winde im Sommer. Dasselbe ist auch der Fall an der 
Westkiiste von Nordamerika, wie man sich nach den Beobachtungen 
der in der Tab 7. zusammengestellten Orte iiberzeugen kann. 

Der jahreszeitliche Windwechsel erfolgt an beiden Kiisten vor- 
wiegend mit einer Drehung im Sinne gegen den Uhrzeiger. Das 
Maximum der Háufigkeit geht an den angefiihrten Orten von der S, 
SE und E-Richtung im Winter durch die NE-N-Richtung im Fruhling 
auf die NW- und W-Richtung im Sommer iiber. Vom Sommer geht 
das Háufigkeitsmaximum weiter nach links zu der SW- oder S-Rich- 
tung im Herbst und zu der SE-Richtung im Winter. Es hat auf 
diese Art eine vollstándige Umdrehung im Laufe des Jahres gemacht. 

Die Ursache, warum der Wind von der SE-Richtung des Winters 
zu der NW-Richtung des Sommers iiber E und N geht und sich also 
nach links bewegt, wird wohl darin liegen, dass mit dem Verschwinden 
der Temperaturgegensátze zwischen West und Ost im Fruhling die 
Gegensátze zwischen Nord und Siid mehr hervortreten und eine 
Verstárkung der E- und N-Winde in dieser Jahreszeit veranlassen, 
da die súdlicher gelegenen Theile bei aufsteigender Sonne schneller 
erwármt werden als die nordlichen. Im Sommer geht der Wind nach 
NW und W iiber. Es hat sich durch die Umkehr der Temperatur- 
differenzen zwischen Land und Meer im Sommer auch die Wind- 
richtung umgekehrt. Das weitere Vorriicken der Windrichtung nach 
SW und S im Herbst und Winter kann auf das Vorherrschen der 
Aequatorialwinde zu diesen Jahreszeiten zuruckgefiihrt werden. Wie 


219 

im Friihling die N-Winde, so erfahren wiederum im Herbst bei 
dem Verschwinden der Temperaturdifferenzen zwischen W und E die 
S-Winde eine Verstárkung. Das Zustromen der Luftmassen von 
Siiden im Herbst und Winter, namentlich aber in der letzteren Jahres- 
zeit wird durch die barometrischen Minima iiber dem nordatlantischen 
und nordpacifischen Oceán, welche im Winter bei den starken Tempe- 
raturdifferenzen zwischen Land und Meer im Norden besonders aus- 
gebildet erscheinen, verursacht. 

Diese auífallende Erscheinung, dass mit dem Vorrucken der 
Sonne nach Norden die nordlichen und mit dem Zuriickgehen nach 
Siiden die siidlichen Winde háufiger wehen, suchte Kaemtz, Lehr- 
buch der Meteorologie p. 249 durch den Austausch der Luft zwischen 
beiden Halbkugeln zu erklaren. Er sagt daruber : „ Wenn die Wárme 
der Luft in der nordlichen Halbkugel ihr Maximum erreicht, so wird 
die Atmosphaere hier eine grossere Hohe haben, als in der siid- 
lichen Halbkugel, wo in dieser Zeit das Minimum der Temperatur 
ótattfindet. Es wird daher nothwendig ein Theil der Luftmasse aus 
er nordlichen Halbkugel in die sudliche abfliessen. Wenn aber zur 
Z li des Herbstaequinoctiums die Wárme der nordlichen Halbkugel 
sinkt, die ákir siidlichen steigt, dann wird die Luft nach Norden zu- 
riickkehron, und die Luftstromung siidlich werden. Vielleicht trágt 
dieser AustaoBoli der Luft zwischen beiden Halbkugeln mit dazu bei, 
dass die Luftstromur.g im Sommer und Friihlinge nach Norden geht." 
Fiir die Untersuchung des jahreszeitlichen Wechsels der Wind- 
richtung an den Westkiisten der siidlichen Halbkugel haben wir als 
Stationen mit verwerthbarem Materiál nur S. Paul de Loanda an 
der Westkiiste Siidafrika's u. einige Stationen in Chile, namentlich 
Valparaiso an der Westkiiste Siidamerika's (Tab. 8 u. 9). In 
Loanda erreichen im Winter das Maximum der Háuíigkeit die 
E-NW-Winde, im Friihling die W-Winde, im Sommer die SW- Winde 
und im Herbst die S-Winde ; in áhnlicher Ordnung schreitet auch das 
Háufigkeitsmaximum der Windrichtungen in Valparaiso mit den 
Jahreszeiten vor, denn es wehen hier im Winterhalbjahr am háuíigsten 
die SE-N- Winde, im Sommerhalbjahr die NW-S-Winde. An beiden 
Stationen fállt somit, wie es eben fiir die Westkiisten vorausgesetzt 
worden war, das Háufigkeitsmaximum der NE-Winde auf den Winter 
und der SW-Winde auf den Sommer und es dreht sich der Wind 
mit den Jahreszeiten im Sinne gegen den Uhrzeiger wie an den West- 
kiisten der nordlichen Halbkugel. 

An den beiden  genannten Stationen erfolgt die Drehung  des 
Windes von der Richtung des Winters zu der des Sommers iiber N 


220 

und W und von der Richtung des Sommers zu der des Winters uber 
S und E. Diese Dreliung des Windes nach links erfolgt im gleichen 
Sinne mit der Ablenkung durch die Erdrotation. Auch hier ist wie 
auf der nordlichen Halbkugel mit der Wanderung der Sonne nach 
Nord die Verstarkung der nordlichen mit dem Zurúckgehen nach S 
die Verstarkung der siidlichen Luftstromung wahrzunehmen. 

Man kann sich die jahreszeitliche Drehung des Windes an den 
Westkiisten der beiden Halbkugeln durch Fig. 1 und 2, in welchen 
a die Richtung des Winters, h die Richtung des Sommers bedeutet, 
veranschaulichen. 

Die Nordkiiste. Um die jahrliche Periodě der Windrichtung 
an den Nordkiisten der nordlichen Hemisphaere verfolgen zu konnen, 
stehen uns hauptsáchlich die Beobachtungen von V ar do (Tab. 2), 
die Beobachtungen im Múndungsgebiete des O b und J e n i s s e j 
(Tab. 5.) und die Beobachtungen im Fort York im nordlichen 
Amerika ("Tab. 6) zur Verfiigung. An diesen Stationen wehen im 
Winter am haufigsten die SW- und die W-Winde, im Friihling die 
NW-Winde, im Sommer die N, NE und die E-Winde und im Herbst 
die S-Winde. Jedoch ist das herbstliche Maximum der S-Winde nicht 
ganz entwickelt. Die Drehung des Windes erfolgt deutlich an allen 
den genannten Stationen im Sinne mit dem Uhrzeiger von SW und 
W im Winter uber N nach NE und E im Sommer und dann weiter 
iiber S nach SW. 

Der Wind dreht sich hier nach rechts :in gleichen Sinne mit 
der Ablenkung desselben, welche auf der nordlichen Halbkugel durch 
die Erdrotation verursacht wird. Den Anlauf zu dieser Drehung 
nimmt der Wind schon im Winter, indem zu dieser Jahreszeit bereits 
auch die Westwinde das Maximum der Háufigkeit erreichen. Dass 
der Wind von SW nach W geht, konnte aber nicht so sehr in der 
Erdrotation als vielmehr in dem Wachsen der Temperaturdifferenzen 
zwischen Land und Meer von Westen nach Osten seinen Grund haben. 
Im Friihling und im Sommer wird an den Nordkiisten die nordliche 
Laftstromung noch mehr verstárkt als es an den Westkiisten der Fall 
ist, weil die Gegensatze zwischen Wasser und Land und zwischen N 
und S vereint wirken. Bereits schon im Sommer schreitet der Wind 
nach Osten vor. Die S-Richtung des Herbstes und des Winters er- 
klárt sich hier aus der schnelleren und grosseren Erkaltung des im 
S gelegenen Landes mit sinkender Sonne. 

Die siidliche Halbkugel hat nur in Australien eine langge- 
streckte Nordkiiste.  Wir wollen den jáhrlichen Verlauf der Wind- 


221 

richtung daselbst nach den Beobachtungen auf Sweers Insel 
(Tab. 10) naber ins Auge fassen. Das Háufigkeitsmaximum erreicben 
hier im Winter die SE- und S-Winde, im Fríihling die SW- und 
W-Winde, im Sommer die NW- und NE-Winde und im Herbst die 
E-Winde. Man findet hier also háufige SE-Winde im Winter und 
háufige NW-Winde im Sommer und eine jahreszeitliche Drehung 
des Windes im Sinne mit dem Uhrzeiger wie an den Nordkiisten der 
nordlichen Halbkugel. 

Die rechtsdrehende jahreszeitliche Bewegung des Windes auf 
der Nordkúste Australiens geht gegen die Ablenkung durch die Ro- 
tation. Es dreht sich der Wind von SE im Winter nach S und nicht 
nach E, wie es geschehen musste, wenn die Ablenkung bloss durch 
die Rotation bestimmt wúrde. Die Windrichtung des Winters ist 
bedingt durch das auf dem Festlande sich lagernde barometrische 
Maximum, welches sich bei der Erwármung des Landes auf den indi- 
tícl en Oceán verzieht und durch sein Fortschreiten nach West eine 
DrehuDg des Windes gegen S, SW u. W verursacht. Im Sommer 
setzt sich im Innern von Australien ein barometrisches Minimum fest, 
-^^elches auf der Nordkiiste NW, N und NE-Winde zur Folge hat ; im 
Herbst w^nn die Temperaturgegensatze zwischen N und S schwinden, 
geht (i.  ""^    nach E iiber. 

Fig. 'j lid íeigt die jahreszeitliche Drehung des Windes an 
den Nordkiisiv,   der beiden Hemisphaeren. 

Die Ostku tt Zur Erkenntniss der jáhrlichen Periodě der 
Windrichtung an den Ostkiisten der nordlichen Halbkugel konnen die 
Beobachtungen von Pitea (Tab. 2) an der Ostseekiiste, von Bruns- 
wick an der Ostkiiste Nordamerikas (Tab. 6), von Dui (Sachalin) 
und von Schangai (Tab. 5) an der Ostkiiste Asiens dienen. 

An allen den genannten Stationen erreicben, wie oben voraus- 
gesetzt worden ist, im Winter das Maximum der Háufigkeit die NW- 
oder N-Winde, im Sommer dagegen die SE- oder die S-Winde. Die 
Drehung von den winterlichen NW-Winden zu den sommerlichen SE- 
Winden geschieht iiber E im Fríihling und umgekehrt von den sommer- 
lichen SE zu den winterlichen NW-Winden iiber S und W im Herbst, 
also im Sinne mit dem Uhrzeiger. 

Die jahreszeitliche Drehung des Windes nach rechts befindet 
sich in Úbereinstimmung mit der durch die Erdrotation verursachten 
Drehung. Der Wind geht schon bereits im Winter nach N oder noch 
weiter nach E iiber. Die E-Winde wehen an den Ostkiisten am 
háufigsten im Fríihling, die W-Winde im Herbst. 


222 

Die Ostkiiste befindet sich zur Westkiiste dadurch in einem 
Gegensatz, dass sich an der ersteren der Wind mit den Jahreszeiten 
nach rechts, an der letzteren nach links bewegt. Sonst aber findet 
iibereinstimmend an beiderlei Kiisten der Úbergang von den Land- 
winden des Winters zu den Meereswinden des Sommers iiber N in 
Friihling und unigekehrt der Úbergang vom Sommer zum Winter 
liber S im Herbst statt. 

Zur Darstellung der jáhrlichen Perioda der Windrichtung an den 
Ostkústen der siidlichen Hemisphaere konnten als geeignete meteo- 
rologische Stationen Pietě r-Maritzburg in Siidafrika (Tab. 9^, 
Brisbane und Sydney (Tab. 10) in Australien  gefunden werden. 

An den genannten Stationen erfolgt die Drehung des Windes 
mit dem Uhrzeiger wie auf der nordlichen Hemisphaere. Das Háufig- 
keitsmaximum wandert von den S, SW-Winden im Winter iiber die 
NW und N-Winde im Friihling nach den NE, E und SE-Winden im 
Sommer und von da liber S im Herbst zu den winterlichen SW-Win- 
den zurlick. 

Der Wind nach rechts gehend bewegt sich gegen die Ablenkung 
durch die Erdrotation. Von W springt der Wind so zu sag^ nach 
NE oder E hinliber, denn die nordliche Richtung ist úberhaupt sehr 
schwach. Den Úbergang von den E-Winden des Sommers zu den 
Westwinden des Winters vermitteln im Herbst die S-Winde wie auf 
der nordlichen Halbkugel. 

Die Bewegung der Windrichtung mit den Jahreszeiten an der 
Ostkuste ist aus den Fig. 5 und 6, wo die Pfeile die Richtung der 
vom Lande kommenden winterlichen und vom Meere kommenden 
sommerlichen Winde anzeigen, ersichtlich. 

Die Siidkuste. Welche Winde an den Sudklisten der nord- 
lichen Hemisphaere in den extremen Jahreszeiten eine besondere 
Yerstárkung in ihrer Háufigkeit erfahren und in welcher Weise sich 
da der jahreszeitliche Windwechsel vollzieht, kann aus den Beobach- 
tungen zu Christiania u. Simferopol (Tab. 1), dann aus den 
Beobachtungen im nordlichen Gebiete des mexikanischen Golfes 
(Tab. 7) und ferner zu Calcutta (Tab. 4) ersehen werden. 

An allen den genannten Stationen erreichen die N- und die 
NW- Winde das Háufigkeitsmaximum im Winter, die oben vorausge- 
setzten NE- Winde wehen bereits im Herbst am háufigsten und mit 
Ausnahme von Simferopol, wo regelrecht die NE-Winde im Winter 
verstarkt werden. Von N geht der Wind liber W und SW im Fruhling 
nach S und SE im Sommer und von da uber E nach NE im Herbst 


223 

nach N. Man findet hier also eine linksgehende Bewegung des Windes 
mit den Jahreszeiten. 

Im Winter ist das im N gelegene Land kálter als das stidliche 
Meer, die Gegensátze zwisclien Land und Meer und zwisclien N und 
S wirken vereint, so dass die polare Stromung zu dieser Jahreszeit 
eine besondere Verstárkung erfáhrt. Im Sommer kehren die Tempe- 
raturdifferenzen zwischen Land und Meer um, das káltere Meer liegt 
im Siiden und das wármere Land im N, die Temperaturgegensátze 
zwischen Meer und Land wirken den Gegensátzen zwischen Aequator 
und Pol entgegen. Sie erhalten das Ůbergewicht, denn die Luft- 
stromung an den Siidkusten ist im Sommer eine síidliche. Die Drehung 
des Windes von N nach S erfolgt liber W zu Ende des Winters und 
im Friihling und von S nach N ilber E im Herbst, was bei der Um- 
kehr der Temperaturgegensátze zwischen N und S in den extremen 
Jahreszeiten auch eine Umkehr dieser Gegensátze zwischen W und 
E in den beiden vermittelnden Jahreszeiten voraussetzt in der Weise, 
dass im Friihling W kálter, im Herbst wármer erscheint als E. 

Auf der sudlichen Halbkugel liefern die Beobachtungen zu 
Adel-^ide und zu Sandhurst (Tab. 10) geeignetes Materiál zur 
Yerfolgung der jáhrlichen Periodě der Windrichtung. 

An beidon Stationen erreichen im Winter die lándlichen N und 
NW-Winde, im Sommer die vom Meere kommenden S- und SE-Winde 
das Maximum der Haufigkeit und der jahreszeitliche Wechsel erfolgt 
iiber W im Friihling und iiber E im Herbst, also im Sinne gegen 
den Uhrzeiger gleich wie auf der nordlichen Halbkugel. 

Der jahreszeitliche Windwechsel in Siidaustralien geht im gleichen 
Sinne mit der Ablenkung durch die Erdrotation vor sich. Die Gegen- 
sátze treten besonders stark im Sommer hervor, weil im dieser Jahres- 
zeit die Gegensátze zwischen Land und Meer im gleichen Sinne auf 
die Windrichtung einwirken wie die Gegensátze zwischen Pol und 
Aequator. 

Das Gebiet des mittellándischen Meeres so wie auch das Gebiet 
der indischen Monsune macht eine Ausnahme von der fiir die Nord- 
kiiste festgestellten Regel der jahreszeitlichen Drehung des Windes. 
Bis auf einzelne Stationen dreht sich in diesen beiden Gebieten der 
Wind im Sinne mit dem Uhrzeiger. Der Grund davon díirfte darin 
liegen, dass neben der Yertheilung von Land und Wasser noch andere 
Factoren, von denen spáter einmal die Rede sein wird, auf die jahres- 
zeitliche Winddrehung einwirken. 


224 

Fasst man die Resultate uber die jahreszeitliche Drehung des 
Windes bei verscbiedener Vertheilung des Landes und des Wassers 
zusammen, so findet man, dass bei der Umkehrung der Temperatur- 
unterschiede zwischen Land und Meer in den extremen Jahreszeiten 
an meridional gestreckten Kústen der beiden Hemisphaeren die Wind- 
richtung des Winters in die Richtung des Sommers iiber N und die 
Richtung des Sommers in die des Winters iiber S, bei west-ostlich 
verlaufenden Ktisten die Kichtung des Winters in die des Sommers 
iiber W und vom Sommer zum Winter iiber E tibergebt. In Folge 
dessen haben die Ost- und Nordktisten der beiden He- 
misphaeren eine rechtsdrehende, die West- und die 
Siidkitsten eine linksdrehende jahreszeitliche Bewe- 
gung des Windes. 

Eine im gleichen Sinne erfolgende Drehung haben auch die von 
den Kiisten entfernter liegenden Orte, sofern nicht andere Factoren 
wie die Terraingestaltung etc. der Drehung eine andere Richtr ic^ 
geben. 

Die Schnelligkeit, mit der sich der Wind dreht, ist am grossten 
im Winter und im Sommer, am kleinsten im Herbst; las Kaufig- 
keitsmaximum duchwandert im Mittel aus den 46 angeíť ac,n Statioútn 
in jeder der beiden extremen Jahreszeiten mehr als emen Quadranten 
(108®), im Friihling einen ganzen (90®), im Horbst etwas ^nelu als 
einen halben Quadranten (54®). 

IL 

Werden die Háufigkeitszahlen der Windrichtung bloss nach den 
Jahreszeiten berechnet, so weisen die einzelnen Windgruppen an den 
meisten Stationen bloss ein Maximum der Háufigkeit auf. Die Jahres- 
zeiten sind verháltnissmássig zu lange Zeitráume, aus deren Mittel- 
werthen manche charakteristische Eigenthiimlichkeiten in der jáhr- 
lichen Periodě der Windrichtung verschwinden. So sind die doppelten 
Háufigkeitsmaxima einzelner Windrichtungen, namentlich der westlichen 
und der ostlichen Windgruppe, wie sie z. B. aus den fiir die Monate 
abgeleiteten Zahlen zu Modena*) und Prag**) deutlich hervor- 
treten, in den Jahreszeiten nicht ersichtlich. Um also die jáhrliche 
Periodě der Windrichtung genauer kennen zu lernen,  erscheint es 


*) Kagona: Audamento diurno e annuale della direzione del vento. Modena 
1880. Z. f. Met. 1881, p. 121. 
**) Augustin: Klima von Prag, Z. f. Met. 1882, p. 206. 


225 

nothwendig auch die monatlichen  Haufigkeitszahlen in Betracht zu 
ziehen. 

Da aber bis jetzt nur wenige Stationen hinlángliche Beobachtungs- 
reihen aufzuweisen haben, an denen die Wandenmg der Háufigkeits- 
maxima mit den Monaten verfolgt werden konnte, so musste die 
Untersuchung der jáhrlichen Periodě der Windrichtung fílr ganze 
Gebiete aufgegeben und nur auf einzelne Orte beschránkt werden. 
leh hábe im Nachfolgenden nur zwei in Mitteleuropa gelegene Orte 
Berlin und Prag gewáhlt, um zu zeigen, wie verschieden sich die 
jáhrliche Periodě der Windrichtung nach den fíir Monate abgeleiteten 
Háufigkeitswerthen gegentiber den jahreszeitlichen Werthen gestalten 
kann. Die in der Tabelle 11 gegebenen Daten fíir Berlin sind der 
Preuss. Statistik 49 Berlin 1879 (Resultate SOjáhriger Beobachtungen 
bearbeitet von Hellmann), entnommen, die Daten fíir Prag sind 
nach den „Meteorologischen Beobachtungen Jahrgang 1840 — 1883" 
aus den Terminen 6 h. a., 2 h. p., 10 h. p. berechnet worden. 

Tabelle 11. 

Berlin 520 31' N, 13o 23' E, 30 J. Prag 50« 5' N, 14« 26' E, 44 J. 

N NE  E  SE  S  SW  W  NW N  NE  E  SE  S  SW  W NW 


Ján. 

4 

5 

16 

10 

16 

22 

20 

7 

9 

7 

9 

9 

19 

19 

17 

11 

Feb. 

5 

7 

13 

8 

10 

18 

28 

11 

9 

7 

9 

9 

14 

20 

22 

10 

Márz 

10 

9 

13 

10 

10 

14 

23 

11 

11 

8 

10 

8 

12 

16 

23 

13 

Apríl 

11 

8 

13 

9 

8 

12 

27 

12 

15 

10 

13 

7 

11 

13 

17 

14 

Mai 

10 

10 

16 

7 

8 

13 

22 

15 

15 

9 

12 

8 

12 

12 

16 

17 

Juni 

9 

9 

11 

7 

8 

10 

29 

17 

13 

7 

8 

6 

12 

15 

22 

17 

Juli 

8 

7 

9 

6 

8 

18 

31 

13 

12 

5 

6 

6 

14 

19 

24 

15 

Aug. 

7 

6 

11 

7 

11 

17 

28 

13 

10 

6 

9 

7 

14 

19 

22 

13 

Sept. 

6 

7 

12 

9 

12 

18 

24 

12 

10 

7 

11 

8 

14 

18 

20 

12 

Oct. 

4 

8 

13 

11 

14 

20 

22 

8 

9 

7 

10 

9 

17 

19 

19 

9 

Nov. 

6 

6 

15 

10 

14 

19 

20 

10 

9 

6 

9 

10 

18 

19 

18 

9 

Dec. 

6 

5 

16 

10 

12 

19 

23 

9 

9 

5 

10 

9 

18 

21 

19 

9 

Winter 

5 

6 

15 

9 

12 

19 

23 

9 

9 

6 

9 

9 

17 

20 

19 

10 

Friihl. 

11 

9 

14 

9 

9 

13 

24 

12 

14 

9 

12 

8 

12 

14 

19 

14 

Sommer 

8 

8 

10 

6 

9 

15 

29 

14 

12 

6 

8 

6 

13 

18 

23 

15 

Herbst 

5 

7 

13 

10 

13 

19 

22 

10 

9 

7 

10 

9 

17 

19 

19 

10 

An beiden Orten erfolgt die Winddrehung nach den Jahreszeiten 
im Sinne gegen den scheinbaren Lauf der Sonne wie in West- und 
Nordwesteuropa. In Prag beginnt die Drehung mit SW, S und SE 
im Winter, geht nach E, NE und N im Fríihling und endet mit NW 
und W im Sommer.  Die Drehung wird mit drei Jahreszeiten voll- 

Tř. : Mathematicko-přírodovědecká. 15 


endet, da die Háufigkeitszahlen der Windrichtungen fiir die beiden 
Jalireszeiten Herbst und Winter nahezu gleich sind. In Berlin 
wandert das Háufigkeitsmaximum mit den Jahreszeiten im gleichen 
Sinne von der E-Richtung im Winter iiber NE und N im Friihling zu 
der NW- und W-RicMung im Sommer und dann liber SW, S, SE im 
Herbst zu der E-Richtung im Winter. 

Nach den monatlichen Háufigkeitszahlen erfáhrt die Winddrehung 
durch das Auftreten eines doppelten Maximums bei einzelnen Wind- 
gruppen einige Abánderungen. 

Tn Prag sind es die NE- und die E-Winde und dann die ihnen 
entgegengesetzten Richtungen SW und W, welche zwei Maxima der 
Háufigkeit in der jáhrlichen Periodě aufweisen konnen. Die NE- und 
E-Winde wehen am háufigsten im April und September oder October, 
die SW-Winde im December oder Februar, dann zum zweitenmale 
im Juli. Von den Wlndgruppen mit einem Maximum sind am háufig- 
sten: die N-Winde im Mai, die NW-Winde im Juni, die SE-Wlnde 
im November, die S-Winde im Jánner. 

In Berlin finden wir im Auftreten der Háufigkeitsmaxima der 
Windrichtungen nahé dieselben Verháltnisse wie in Prag; einige 
XJnregelmássigkeiten wie z. B. das secundáre Maximum der S-Winde 
im October diirften bei einer lángeren Beobachtungsdauer verschwinden. 

An beiden Orten sind die SW und W-Winde das ganze Jahr 
hindurch vorherrschend, besonders aber im Hochsommer und zu Ende 
des Winters. Neben diesen vorherrschenden Windrichtungen machen 
sich geltend im Winter die S-Winde, im Sommer die NW- und die 
N-Winde. Der Gegensatz zwischen N und S tritt besonders zur Zeit 
des hochsten und niedrigsten Sonnenstandes hervor, indem die N 
(NW)-Winde um das Sommersolstitium, die S-Winde um das Winter- 
solstitium am háufigsten wehen. Die E-Winde sind durch ihr háufiges 
Auftreten nahé um die Zeit der Aequinoctien als Friihlings- und 
Herbstwinde bekannt. 

Es herrscht eine regelmássige mit den Monaten fortschreitende 
und an beiden Orten ziemlich iibereinstimmende Wanderung der 
Háufigkeitsmaxima der Windrichtungen. Der Wind dreht sich von 
E uud NE in April iiber N im Mai, NW im Juni nach W und SW 
im Juli und August; im September springt das Háufigkeitsmaximum 
zu der entgegengesetzten Windrichtung NE und E iiber und bewegt 
sich dann im entgegengesetzten Sinne iiber SE im November, S und 
SW im Jánner nach W im Februar und Márz. 


227 

Der Wind macht im Laufe des Jahres zwei verschiedene den 
beiden Jahreshálften entsprechende Drehungen; im Sommerhalbjahr 
dreht er sich von E iiber N nach W, im Winterhalbjahr von E iiber 
S nach W. Der Einfluss des scheinbaren Sonnenlaufes 
auf die Windrichtung zeigt sich darin, dass sich der 
Wind bei nordlicher Declination der Sonne im Sinne 
gegen den Uhrzeiger bei síidlicher Declination aber 
im Sinne mit dem Uhrzeiger bewegt. 

Aus dieser zweifachen Bewegung der Windrichtung im Laufe 
des Jahres lásst sich die doppelte Wendung bei Winden der west- 
ostlichen Richtung und die einfache Wendung der siid-nordlichen 
Eichtung erkláren. 

Das Gebiet mit einer solchen jáhrlichen Winddrehung wie in 
Prag und Berlin lásst sich bis jetzt noch nicht ganz genau feststellen, 
ohne Zweifel dtirfte es sich iiber ganz Mitteleuropa erstrecken. leh 
hábe die jáhrliche Periodě der Windrichtung noch an anderen Orten 
Mitteleuropas verfolgt und hábe ein gleiches Vorríicken der Háufig- 
keitsmaxima der Windrichtungen mit den Monaten wie an den oben 
genannten Stationen gefunden. So dreht sich z. B. in Augsburg 
(Zeitschrift der osterr. Gesell. fur Meteorologie 1882, p. 480) der 
Wind wáhrend des Sommerhalbjahrs von SE in April und Mai uber 
N nach S in August. Das Háufigkeitsmaximum durchwandert in 
dieser Jahreshálfte den ganzen Umkreis; in der zweiten Jahreshálfte 
bewegt es sich dann im entgegengesetzten Sinne von E iiber S nach W. 

Weitere Resultate der Untersuchung iiber die jáhrliche Periodě 
der Windrichtung werden spáter mitgetheilt. 


11. 

Die Embryonalentwicklung von Rhynchelmis (Euaxes). 

Vorláufige Bemerkungen 
vorgetragen von Prof Fr. Vejdovský am 26. Márz 1886. 

1. Das zur Ablage reife, aus dem vorderen Theile der Eier- 
sácke vorsichtig in der Chromsáurelosung herauspraeparirte Ei von 
Ehynchelmis hat eine kugelformige Gestalt und ist von einer feinen 
Membrán umhítllt, die dicht der Eisubstanz anliegt. Die letztere ver- 

15* 


228 

halt sich an Querschnitten folgendermassen : Unterhalb der Eimembran 
befindet sich eine niedrige Protoplasmaschicht, die selbst wieder aus 
einer hyalinen, zabílussigen Grundsubstanz  besteht,  in welcher  die 
intensiv sich fárbenden schichtenweise  angeordneten lánglichen Par- 
tikeln eingebettet sind.  Diese Anordnung  ist vornehmlich an feinen 
Querschnitten schon mit schwachen Vergrosserungen wahrnehmbar. Der 
ilbrige Kaum des Eies  ist mit den stark lichtbrechenden, gelblichen 
Dotterkiigelchen erfiillt; doch kann man auch hier das Vorhandensein 
einer ungemein spárlichen Anzahl  der Protoplasmapartikeln  sicher- 
stellen. Innerhalb der Dottersubstanz liegt eine langgestreckte, cylin- 
drische und feingestreifte Kernspindel, deren Pole durch  intensivere 
Farbung  sehr schon  hervortreten, wáhrend die  feinen Plasmaradien 
, der letz teren  sich  allmálig  in  den Dotterkiigelchen  verlieren.  Bei 
starken Vergrosserungen gewahrt man, dass die sog. achromatischen 
Spindelíilamente dem umliegenden Protoplasma angehoren. Die Spindel 
selbst hat keine bestimmte Lage in der Dottermasse, indem sie mehr 
oder weniger  schrág zur Peripherie  des  Eies, immer  aber  excen- 
trisch liegt. 

2. Die Eiablage kann man an den in Aquarien geztichteten Wiir- 

mern beobachten. Mittels des hinteren Korpers schlingt sich der Wurm 

um die Pflanzenstengel und tastet mit dem Riissel die Stelle an, wo 

der Cocon befestigt werden soli.  Die vorderen Giirtelsegmente (vom 

9. bis etwa 20. Segment) nehmen einen weisslichen bis bláulichen An- 

flug an, was  oífenbar von  einem  schleimigen Secrete  herriihrt, das 

die Hautdrusen  ausscheiden.  Die áusserste Schicht  dieser Substanz 

erstarrt  ein wenig, wonach die  erwáhnten Korpersegmente  máchtig 

anschwellen  und am 7. und etwa 16. Segmente  stark  eingeschniirt 

werden.  Das schleimige Secret vermehrt sich  zwischen  diesen Seg- 

menten  sehr  bedeutend, wodurch  der kúnftige  Cocon  als  deutlich 

angelegt erscheint.  Jetzt finden máchtige Contractionen und Krum- 

mungen des Vorderkorpers statt und es dauert mehrere Minuten, be- 

vor aus  den Oífnungen  der Eileiter die  halbfliissigen, braunen Eier 

in die schleimige Substanz, die sog. Eiweissfliissigkeit hervorquellen. 

Hórt  dieser Process  auf, so fángt  der Wurm  sehr  langsam  seinen 

Vorderkorper aus der Coconmembran, die mit dem hinteren Pole an 

die Wasserpflanze  befestigt ist, herauszuziehen.   Die frisch gelegten 

Cocons  sind  ganz weich  und  schleimig  und  man  muss  sehr vor- 

sichtig verfahren, um die in deren Flussigkeit aufbewahrten und zur 

Untersuchung  gewáhlten Eier  nicht  zu verletzen.  Erst nach  einer 

lángeren Zeit erstarrt die áussere Cocon-Umhullung zu einer derben, 


229 

durchsichtigen Membrán, welche erlaubt, die áusseren Vorgange der 
Entwicklung ohne grossere Schwierigkeiten zu verfolgen. 

3. Etwa eine halbe Stunde nach der Abstreifung des Cocons 
erscheinen an der Oberfláche der Eier die Spermakopfchen, allerdings 
in einer umgewandelten Gestalt. Es sind grosse, rundě Bláschen, die 
durch ihren Glanz und stetige Veranderung der áusseren Gestalt sehr 
auffallend sind. Bald beginnen sie námlich sich zu verlángern und 
nehmen eine keilformige Gestalt an. Nun entsteht an der Basis des 
Sperma ein Buckelchen des Eies, was wahrscheinlich von der Bildung 
einer Óffnung in der Dottermembran herriihrt, denn gieich darnach 
dringt das Sperma in das Ei hinein und bald verschwindet es spurlos in 
der Eisubstanz. Die Lage des Sperma an der Oberfláche des Eies kann 
die verschiedenste sein, aber nach dem Eindringen in das Ei begibt sich 
das Sperma immer an den den Polkórperchen entgegengesetzten Pol. 

Der Ausstossung der Polkórperchen geht eine lebhafte Con- 
traction des Eies voran, welche darauf hinweist, dass nur durch die 
Zusammenziehung der Eisubstanz die Polkórperchen ausgetrieben 
werden. Zwei Stunden nach der Eiablage wird das erste Polkórperchen 
herausgestossen. Die Lángsschnitte unmittelbar nach diesem Vorgange 
zeigen, dass das vordere Centrum und die ganze Spindel aus dem 
Eie nach aussen gelangen, und nur das hintere Centrum im Eie 
verbleibt und sich zur Bildung der zweiten Spindel anschickt. An 
dem entgegengesetzten Pole findet sich ein grosses, im Querschnitte 
rundes, aus feinem Protoplasma bestehendes Centrum, an dessen Pe- 
ripherie in einem Plasmahofchen eingebettet der mánnliche Pronu- 
cleus liegt. Derselbe ist sehr klein, maulbeerformig. 

Nach mehr als zwei Stunden erscheint das zweite Polkórperchen 
an der Oberfláche des Eies, und zwar als Tráger des ersten Polkor- 
perchens. Diese Gebilde haben den Werth eigenthiimlicher Zellen, wie 
ich in meiner ausfúhrlichen Arbeit begriinden werde. Sie gehen aber 
ziemlich bald, bereits wáhrend der Zweitheilung des Eies, zu Grunde. 
Nach der Ausstossung der Polkórperchen nimmt das Ei die ursprilng- 
liche, kuglige Gestalt an. 

4. Die unmittelbar nach der Bildung der zweiten Polzelle ver- 
fertigten Lángsschnitte zeigen Nachfolgendes : An der Stelle, wo die 
Polzellen ausgestossen wurden, geht die periphere Protoplasmaschicht 
auseinander, so dass hier der Eidotter der Eimembran direkt anliegt. 
In einem feinkornigen, kurze Strahlen aussendenden Protoplasma- 
hofchen liegt der Ůberrest der zweiten Polzelle — der weibliche Yor- 
kem.  Derselbe besteht aus kleinen, stark lichtbrechenden Kiigelchen, 


230 

wodurch er eine maulbeerformige Gestalt annimmt. Die Membrán 
der einzelnen Kugelchen ist ziemlich resistent, der innere Inhalt ganz 
hoinogen, einer fárbbaren Substanz durchaus entbehrend. Im Centrum 
des Eies befindet sich ein grosses, ziemlich scharf umschriebenes rundes 
Feld mit einem plasmatischen Netze erfiillt und nach aussen von 
einem feinkornigen Plasmahofe umgeben, der zierlich fast zur Peri- 
pherie des Dotters ausstrahlt. In diesem Plasmahofe, fast an der 
Peripherie des Centralfeldes liegt der winzig kleine, durch die Wir- 
kung der Reagencien etwas zusammengeschrumpfte mánnliche Vor- 
kern. Derselbe hat den friiher geschilderten Bau verándert, indem 
er aus einer resistenten Membrán, einem feinen Kerngenist und 
mehreren, intensiv sich fárbenden Nucleolen besteht. 

Etwa 20 Minuten nach der Ausstossung der Polzellen verándert 
sich der weibliche Vorkern in dem Maasse, dass er dem mánnlichen 
voUig gleich ist; aus dem maulbeerformigen Korper wird jetzt ein 
kugliger oder ellipsoider Kern mit der áusseren resistenten Membrán, 
mit Kerngeriist und Nucleolen. 

Etwa 35 Minuten nach der Ausstossung der Polzellen dringt der 
mánnliche Vorkern in das Plasma-Centrum hinein und das fast unkennt- 
liche Plasmahofchen, in dem er sitzt, entsendet feine pseudopodien- 
artige Strahlen zur Peripherie des Centrums. Durch diese feinen 
Strahlen findet offenbar die Ernáhrung des mánnlichen Vorkernes statt, 
da der letztere allmálig sich vergrossert und das Kerngerust und die 
Nucleolen viel deutlicher als friiher hervortreten. 

45 Minuten nach der Bildung der zweiten Polzelle begiebt sich 
der weibliche Vorkern von seiner urspriinglichen, polaren Lage in 
der Richtung zum mánnlichen Vorkerne, resp. zum Centrum, welches 
nach und nach sich von oben und unten abplattet, wáhrend das um- 
liegende feinkornige Protoplasma sich an zwei entgegengesetzte Pole 
ansammelt. 

Die Abplattung des Centrums geht Hand in Hand mit den Dif- 
ferenzirungen der áusseren, peripheren Protoplasmaschicht des Eies 
vor sich, welche die spátere Gestalt des letzteren beeinflussen. Es 
bildet sich námlich kurz nach der Ausstossung der zweiten Polzelle 
am animalen Pole ein aus dem peripheren Protoplasma bestehender 
Ring, welcher sich nach und nach concentrirt und tief in den Dotter 
eingreift; dasselbe wiederholt sich auch am vegetativen Pole des 
Eies. Wie die Schnitte beweisen, hat sich das periphere Protoplasma 
an den oberen und unteren Pol angesammelt, wodurch das Ei eine 
plattgedriickte ,  scheibenfórmige  Gestalt annimmt und  somit einer 


231 

Kugelzone áhnlicli ist. Die polaren Plasmaansammlungen erweisen 
sich von der Oberfláche des Eies als kreisrunde, braune, hell um- 
saunite Feldchen, von denen das des animalen Poles ein weissliches 
Centrum hat und die Stelle bezeichnet, wo die Polzellen nach aussen 
kamen. So gestaltet sich der Polarring, welchen Whitman an den 
Eiern von C lep si ne sichergestellt hat. 

5. Bei der vollbrachten Abplattung des Eies kommt der weib- 
liche Vorkern ganz in unmittelbare Annáherung mit dem mánnlichen 
Pronucleus; doch gelang es mir nicht sicher zustellen, ob dieselben 
zusammenfliessen. An meinen Praeparaten sehe ich Nachfolgendes : 
Der grosse mánnliche Vorkern hat sich bedeutend verlangert und 
zwar in der Richtung zu den oben erwáhnten Plasmaansammlungen, 
die sich inzwischen zu den Theilungscentren ausgebildet haben und 
auch dicentrische Plasmaradien aussenden. Aus der urspriinglichen 
monocentrischen Sonne entstand somit die dicentrische Strahlenbildung. 
Die Fáden des Kerngeriistes im mánnlichen Pronucleus erstrecken 
sich zwischen beiden Centren, aber die Kernmembran ist bisher intact 
geblieben, so wie die Nucleolen, welche an  den Geriistfáden haften. 

Somit schickt sich der mánnliche Vorkern zur Bildung der 
Furchungsspindel an, wáhrend der fast unveránderte weibliche Vor- 
kern in der náchsten Umgebung des ersteren liegt. 

Uber die weiteren Schicksale dieser beiden Vorkerne weiss ich 
vorláufig nichts náheres mitzutheilen. In dem náchsten Stadium, 
welches ich untersuchte, finde ich eine langausgezogene Furchungs- 
spindel mit grossen, hyalinen Theilungscentren, zwischen denen sich 
eine áussere, feine Plasmastreifung erstreckt und somit von den Ra- 
dien derselben herriihrt. Die ungemein kleinen und intensiv gefárbten 
Nucleolen befinden sich in der Mitte der Spindel und scheinen sich 
gegen die beiden Pole in áusserst feine Filamente fortzusetzen. In 
den hyalinen Theilungscentren entstehen bald neue centralen Plasma- 
ansammlungen, die sich, wie ferner gezeigt wird, zu neuen tochter- 
li<íhen Theilungscentren herausbilden. 

6. In dem scheibenformigen Stadium verweilt das Ei etwa 2 
Stunden ; dann nimmt es wieder die urspriingliche kuglige Gestalt an, 
wobei die polaren Protoplasmaansammlungen tiefer in den Dotter ein- 
dringen, trotzdem aber auf der Eioberíláche als kreisformige oder 
lángliche Feldchen bemerkbar sind. Bald nach der Auswolbung der 
Pole entstehen zwei ungleich grosse Kugeln, von welchen wir die 
kleinere als vordere, die gróssere, die Protoplasmaansammlungen hal- 
tende Kugel als hintere bezeichnen werden. Die medianen vertikalen 


232 

Lángsschnitte zeigen, dass ein unbedeutender Theil des Protoplasma 
mit dern abgeschniirten Kerne in die kleinere Kugel iibergieng. 
Die horizontalen Lángsschnitte durch dasselbe Stadium zeigen ferner 
ein merkwiirdiges Verhalten der sog. Attractivcentra, welche wir in 
dem scheibenformigen Stadium des Eies gefunden haben. 

Dieselben erweisen sich in den neuen zwei Kugeln als grosse, 
zierlich ausstrahlende, hyaline, kreisfórmige oder elliptische Felder, in 
deren Mitte bereits neue, durch feine Plasmafilamente verbundene At- 
tractivcentra entstanden ; die letzteren entsenden wieder feine Plasma- 
ausláufer, wáhrend die soeben abgeschniirten Hálften des Mutterker- 
nes ganz ausserhalb der besprochenen Gebilde liegen. Die letzteren 
haben zuerst die der Lángsachse der neuen Kugeln entsprechende 
Lage und verlángern sich auch ein wenig, was sich auch an der 
áusseren Gestalt der hinteren Kugel Imndgiebt. 

Nach und nach aber drehen sich die neuen Centra um 90° 
herum und liegen somit parallel mit der Theilungsebene der beiden 
Kugeln. Inzwischen bildet sich die Querwand zwischen den letzteren, 
die neuen Kerne nehmen eine kuglige Gestalt an, besitzen jetzt meh- 
rere lichtbrechende und intensiv sich fárbende Nucleolen und befinden 
sich zwischen den neu entstandenen Tochtercentren, und zwar in der 
hinteren Kugel fruher als in der vorderen. Es ist ersichtlich, dass 
die Theilungsvorgánge der Eizelle aus dem Protoplasma und nicht 
von dem Kerne ausgehen.*) Dieselben Processe wiederholen sich sonst 


*) Nach den neuesten Untersucliungen neigen sich auch die hervorragendsten 
Forscher mehr der Ansicht, dass die Fimktion der Vererhung nur dem 
Zellkerne aufgebiirdet ist, wáhrend das Protoplasma der Zelle mit dem er- 
wáhnten Gescháfte nichts zu thun haben soli. Meine diesbezíiglichen Be- 
obachtungen sprechen durchaus gegen eine solche Auffassung, wie ich spáter 
ausfíihrlicher auseinanderzusetzen hoffe. Das eine kann aber bereits jetzt 
hervorgehoben werden, dass wáhrend der Zelltheilung die Theilungscentra 
im Protoplasma fruher zum Vorschein kommen, als der Kern sich zur 
Theilung anschickt. Ich will aber keinesfalls der Ansicht huldigen, dass 
umgekehrt nur das Protoplasma der Zelle mit den Lebensfunktionen be- 
traut ist, sondern, dass dieselben zugleich durch den Kern und das Proto- 
plasma bewirkt werden. Diese Auffassung unterstiitze ich vorláufig nur 
durch die nachfolgende Thatsache: In einem der Cocons von Rhynchel- 
mis befanden sich 9 Eier, von denen sich acht ganz normál entwickelten, 
indem die Furchung und Keimblátterbildung gleichzeitig und in gleicher 
Weise vor sich gieng, so dass schliesslich 8 gleich gestaltete Embryonen 
erschienen. Nur das neunte Ei erfuhr keine Veránderung, mit der Aus- 
nahme, dass es sich in einer Axe etwas verlángert hat, ohne aber die 
scheibenformige Gestalt anzunehmen, wie es bei den iibrigen 8 Eiern der 
Fall war.  Diese Gestalt behielt das abnormale Ei auch zur Zeit, als  die 


233 

in allen nachfolgenden Stadien; es bilden sich zuerst die Polcentra, 
die neuen Kerne dringen zwischen dieselben hinein und schicken 
sich zur Theilung an. Die in mancher Hinsicht interessanten Vor- 
gánge der Theilung werde ich in der definitiven Arbeit ausftihrlich 
besprechen konnen. 

7. Betrachten wir das weitere Schicksal der beiden Furchungs- 
kugeln. Die vordere Kugel beginnt zu wachsen, bis sie die Grosse 
der hinteren erreicht hat. Dann erweitert sich die letztere der Quere 
nach und bald entsteht in der Medialebene eine Yertiefung, welche 
die spatere Furche andeutet. Die auch jetzt sichtbare Plasma- 
ansammlung wird dadurch aber nicht halbirt, sondern geht unver- 
andert in die rechte Hálfte iiber. In demselben Momente, als die 
Furche vollstándig zu Stande kam, wiederholen sich dieselben Vor- 
gánge auch auf der vorderen, kleineren Kugel, so dass eigentlich ein 
aus 3 Kugeln bestehendes Furchungsstadium nicht existirt, sondern, 
dass fast gleichzeitig 4 Kugeln entstehen, die wir weiterhin als Ma- 
kromeren bezeichnen woUen. Dieselben liegen in einer kreuzformigen 
Anordnung, die hintere ist der Tráger der Protoplasmaansammlungen, 
die auch jetzt auf der Oberfláche des Eies als braungefárbte, obere 
und untere Scheibchen erscheinen. Bald aber beginnt die untere Plas- 
maansammlung sich mit der oberen zu vereinigen, wáhrend gleich- 
zeitig ein kleiner Theil des oberen Protoplasmahofes den ubrigen 
Makromeren mitgetheilt wird. Somit entsteht — wie die longitudinalen 
Horizontalschnitte schon zeigen — eine máchtige Protoplasmastromung, 
wodurch, sowie durch die inzwischen stattfindende Kernspindel-Umdre- 
hung in allen Makromeren, eine sonderbare Umgestaltung der letzteren 
an der Oberfláche wahrnehmbar ist. Sámmtliche Makromeren nehmen 
an Grosse zu und haben schliesslich wieder die ursprúngliche kreuz- 


Embryonen in der sog. Eiweissflússigkeit zu rottiren begannen. Nachdem 
ich nim dieses abnormale Ei durch die Schnittmethode untersucht hábe, fand 
ich zu meiner Úberraschung nachfolgende merkwiirdige Verháltnisse : Das 
Ei besteht nur aus dem Nahrungsdotter, wáhrend die bei den nor- 
malen Eiern vorhandene periphere Protoplasmaschicht (Bildungs- 
dotter) gánzlich fehlt. Ferner liegen in dem Nahrungsdotter parallel 
neben einander zwei wohl entwickelte Furchungsspindeln. Aus 
dieser Thatsache darf ich wohl schliessen, dass nur der Mangel an Proto- 
plasma (Bildungsdotter) das Ei verhinderte sich zu theilen und iiberhaupt 
sich weiter zu entwickeln; andererseits ist die Duplicitaet der Furchungs- 
kerne in diesem Falle schwierig zu erkláren. — Die geschilderten abnor- 
malen Fálle íindet man in den Cocons sehr oft; solche Eier zerfallen spáter 
in eine schmierige, bráunliche Masse. 


234 

formige Gestalt. Sodann entstehen die ersten 4 Mikromeren in der 
von Kovalevsky angedeuteten Weise. Dieselben bestehen nur aus dem 
Protoplasma und entbehren der Dotterkiigelchen. 

8. In den nachfolgenden Vorgángen spielt die hintere Makro- 
mere die wichtigste Rolle, in der, wie bemerkt, das Protoplasma von 
beiden Polen sich concentrirte. Nachdem námlich die ersten 4 Mikro- 
meren ihre definitivě und gleiche Grosse erlangt haben, knospet aus 
der hinteren Makromere eine grossere, aus Protoplasma bestehende 
Zelle, die, wie die vertikalen Lángsschnitte zeigen, aus dem gemein- 
samen Protoplasmanest ihren Ursprung hat und beziiglich der Grosse 
zwischen der der Mikromeren und Makromeren stebt; somit werden 
wir sie als Mesomere bezeichnen. 

Dieselbe verdrángt die inzwischen vermehrten Mikromeren mehr 
nach vorne und bald darnach bildet sich in derselben Weise aus der 
hinteren Makromere, beziehungsweise aus deren Protoplasma die 
zweite Mesomere, die sich hinter der ersten stellt, und schliesslich 
entsteht die dritte Mesomere, welche in Bezug auf die Grosse und 
Gestalt den vorderen zwei vollstándig gleich ist. Mikromeren sind 
bereits zahlreich zu beiden Seiten und nach vorne vorhanden. Die 
Lángsschnitte durch dieses Stadium beweisen, dass die hintere Makro- 
mere bereits des Protoplasma entbehrt, indem dasselbe zur Bildung 
der Mesomeren verwendet wurde. 

9. Die vorderen 2 Mesomeren bleiben eine Zeit lang unver- 
ándert, wáhrend die dritte, hintere Mesomere sich mehr der Quere 
nach ausbreitet und schliesslich sich in zwei neue, gleich grosse 
Mesomeren theilt, die bald zu der urspriinglichen Grosse ihrer Mutter- 
zelle heranwachsen. Bald darnach theilen sich in der Lángsaxe auch 
die 2 vorderen Mesomeren, so dass zwei Reihen von je 3 gleich 
grossen Mesomeren entstehen, die aus der Umgebung der inzwischen 
stark sich vermehrenden Mikromeren hervortreten. Die vorderen zwei 
Mesomeren theilen sich nun — immer in der Lángsaxe — in zwei, 
dann in 4 Zellen, die aber nicht wachsen, sondern durch weitere 
Theilung die Grosse der Mikromeren annehraen. An solchen Eiern 
treten nur die 4 hinteren Mesomeren hervor. Dieselben Theilungs- 
vorgánge wiederholen sich aber bald auch an dem zweiten Paare der 
jetzt vorderen Mesomeren und somit zerfallen dieselben in eine An- 
zahl der Mikromeren, wáhrend das hinterste Paar der Mesomeren 
sowohl jetzt als auch spáter bei der spáteren Furchung der Makro- 
meren unverándert bleiben und als zwei weisse, stark gewolbte Kugeln 
dem hinteren Ende der Mikromeren aufsitzen. 


235 

10. Verfolgen wir nun das Schicksal der Makromeren, welche 
beinahe nur aus Dotterkiigelchen bestehen und nur ein geringes 
Quantum des Protoplasma umgiebt den Kern. Wáhrend der Bildung 
der Mikro- und Mesomeren befinden sich die Makromeren in einem 
Ruhestadium ; erst zur Zeit, als sich das vordere Mesomerenpaar zu 
theilen beginnt, theilt sich auch die hintere Makromere in zwei un- 
gleiche Kugeln, von denen die kleinere unterhalb der hinteren Mesomere 
zu liegen kommt. Derselbe Proces wiederholt sich auch an den ubrigen 
drei Makromeren, in der Weise, dass sich eine kleinere Portion in der 
nachsten Umgebung der Mikromeren abschnlirt, wáhrend die grosseren 
Kugeln auf dem unteren Pole des Eies sich befinden. Nun findet eine 
rasche Theilung der Makromeren statt, im ganzen aber sehr unregel- 
mássig, indem bald die vorderen, bald die hinteren Makromeren neue 
Elemente produciren; nur die eine Regel lásst sich statuiren, dass 
die kleineren Makromeren-Produkte hoher zu liegen kommen als die 
grosseren. Das ursprungliche aus 4 Makromeren bestehende Ent- 
wicklungsstadium war mehr flach,' welche Gestalt es auch spáter, 
als die Mikromeren und unpaarigen Mesomeren sich herausgebildet 
haben, bewahrt. Erst nachdem sich die Mikromeren bedeutender ver- 
mehrt haben, indem die urspriinglichen kleinen Zellen sich zu wieder- 
holten malen theilen und nebstdem die 3 vorderen Makromeren auch 
eine Anzahl Mikromeren produciren und nachdem auch die vorderen 
2 Paar Mesomeren in Mikromeren zerfallen sind, erhebt sich der 
obere Pol machtiger, und nachdem schliesslich die Makromeren all- 
málig sich vermehrten, nimmt das Furchungsstadium mehr eine ku- 
glige Gestalt an. 

Dadurch erhalten wir ein Furchungsstadium, welches der Am- 
phiggstrula entspricht; die obere aus Mikromeren bestehende und 
kleinere Calotte mit den 2 grossen Mesomeren am hinteren Rande 
stellt das Epiblast vor, wáhrend die untere grossere aus Dotterzellen 
bestehende Hálfte dem Hypoblast angehort. Aber die Mesomeren des 
Epiblastes beginnen sich bald einzusenken, und zwar in der Weise, 
dass sie von oben her durch die Mikromeren und von unten her von 
den Hypoblastzellen allmálig umwachsen werden. Fiihrt man durch 
dieses Stadium vertikále Medialschnitte, so finden wir eine unbedeu- 
tende Furchungshóhle zwischen dem Epi- und Hypoblast; am Rande 
des Epiblastes liegen die allmálig sich zwischen die beiden Keim- 
blátter einstiilpenden Mesomeren und beginnen bereits in kleinere 
Zellen zu knospen. Diese, sowie die Schnitte der spáteren Stadien 
beweisen sehr  itberzeugend, dass  die Mikromeren  sich  nirgends an 


236 

der Bildung der Keimstreifen betheiligen; die letzteren, schledithin 
als Mesoblasttreifen bezeichnet, entstehen einzig und allein aus den 
grossen Epiblastzellen oder Mesomeren. Eine jede dieser Zellen 
knospet anfangs in eine Reihe von 4 — 5 kleineren Elementen, die in 
dem ein wenig álteren Stadium, als das geschilderte, fast parallel 
neben einander verlaufen, beiderseits aber nach aussen von den Epi- 
blastzellen verdeckt sind, so dass sie ganz und gar in der Furchungs- 
hohle liegen. 

Die vorderen dieser Keimstreifzellen theilen sicb dann in je zwei 
und dann ia vier Elemente und erfiillen so beinahe die ganze Furchungs- 
hohle. Die inzwischen sich weiter vermehrenden Hypoblastzellen drin- 
gen zwischen die beiden Keimstreifen hinein und verdrángen sie allmálig 
an die Seiten. Die Epiblastzellen vermehren sich nun unbedeutend; 
durch das Aneinanderstossen des Hypoblastes werden sie allmálig 
flach und erstrecken sich dadurch auf die untere Hálfte der Kugel. 
Es findet demnach keine Umwachsung des Hypoblastes statt, sondeni 
stiilpt sich der letztere in die áussere Epiblastumhiillung ein. Da- 
durch werden auch die Keimstreifen allmálig nach unten verdrángt, 
freilich aber bleiben sie mit ihren Mutterzellen, den Mesomeren in 
stetem Zusammenhange und verwachsen auch am vorderen Ende. 
Sie liegen jetzt wie vor nicht am Kande des Epiblastes und konnen 
demnach keinesfalls aus demselben durch Yerdickung entstanden 
sein. Die Epiblastzellen sind, wie bemerkt, ganz flach mit ebensolchen 
Kernen, nur die Zellen, welche direkt die Keimstreifen bedecken, 
sind viel hoher, fast kubisch und fárben sich intensiv roth. 

11. Die Hypoblastzellen theilen sich verháltnissmássig sehr 
langsam, nur an der Peripherie ist deren Vermehrung etwas rascher 
als im Inneren und am unteren Pole. Dem entsprechend findet man 
an der ganzen Eandschicht des Hypoblastes viel kleinere, platte oder 
kubische Dotterzellen als in den iibrigen Kegionen des genannten 
Blattes. In der Umgebung der Keimstreifen verlieren die Hypoblast- 
zellen schliesslich die ursprungliche fettige Nátur und stellen dann vor 
amoebenartig verástelte Elemente, die den Keimstreifen dicht anliegen. 

Sehr intensiv findet aber derselbe Process am vorderen Pole 
statt, dort námlich, wo die Keimstreifen sich vereinigen. Es bildet sich 
hier eine Gruppe dicht neben und aneinander liegenden Hypoblastzellen, 
die der Dotterkiigelchen vollig entbehren und sich ebenso intensiv 
roth wie die Keimstreifzellen tingiren. Den ersten Anfang derartiger 
Hypoblastzellen kann man bereits in dem Stadium finden, als die 
Mesomeren sich einzustiilpen und die ersten Keimstreifzellen zu pro- 


237 

duciren beginnen. Aus den derart diíferencirten Hypoblastzellen bildet 
sich spáter die Epithelschicht des Anfangstheiles vom Mitteldarme 
— der Oesophagus. 

12. Zur Zeit, als sich die obere Hálfte des Hypoblastes in den 
Epiblast eingestíilpt hatte, erscheinen die am vorderen Kande ver- 
wachsenen Keimstreifen áusserlich als ein aequatorialer Wulst des 
betreífenden Entwicklimgsstadiums. Nun beginnt die Bildung der 
Kopfanlage in nachfolgender Weise. Durch die fortschreitende Ver- 
mehrung der Zellen verdicken die beiden vorderen, verwachsenen 
Keimstreifenden und zwar in der Weise, dass die Duplicitát meist 
sehr schon hervortritt und dies um so mehr, als nicht selten die 
beiden Hálften sich von den Keimstreifen lostrennen und in die Me- 
diallinie zwischen die letzteren, die wiederum bogenformig verwachsen, 
zu liegen kommen. Diese Kopfanlage findet an der Stelle statt, wo 
die differenzirten Hypoblastzellen zur Bildung des Oesophagus gruppirt 
sind. — Dadurch differenzirten sich die urspriinglichen Keimstreifen 
in die Kopfkeime und Kumpfkeime BergJis. Von nun an náhern 
sich die beiden Rumpfanlagen zu einander, indem der Hypoblast sich 
allmálig ganz in den Epiblast eingestíilpt hat. Die „Rumpfkeime" um- 
fassen in dem vorderen Theile die Anlagen des Kopfes, wáhrend sie 
nach hinten noch ganz getrennt sind. Der Embryo entbehrt noch des 
Mundes, wáhrend der Oesophagus ganz angelegt ist; nachher fángt 
er sich an zu verlángern, der Kopf hebt sich íiber die Oberíláche 
auf und es entsteht durch die Einstiilpung der Kopfhypodermis der 
Pharynx, welcher das erste Segment einnimmt. Die weiteren Ent- 
wicklungsvorgánge werde ich in meiner definitivou Arbeit ausfiihrlich 
besprechen und vornehmlich dio Entwicklung der Hypodermis, des 
Nervensystems, der Muskel- und Peritonealelemente, sowie die Ent- 
stehung der Exkretionsorgane behandeln. 


12. 
O zákonitosti hmotné práce. 

četl prof. A. Vávra dne 9. dubna 1886. 

1. Úloha. 

Prozkoumá-li se hmotná práce v celém rozsahu jejím totiž nejen 
v jejím principu, nýbrž i ve všech jednotlivých zjevech, sezná se, že 


238 

všecka vychází ze základu společného, jednotného, jenž jest samo- 
statným a nezávislým na těch základech, na kterých jsou zbudovány 
ostatní nauky naše, i že základ ten má cenu vědeckou. Dále se pozná, 
že v konání této práce panuje přesná zákonitost geometrická, mecha- 
nická a chemická, ježto společným jménem nazvati lze zákonitostí 
hmotné práce neboli zákonitostí technologickou a tudíž že jest možné, 
veškerý obor hmotné práce prozkoumati soustavně za pomocí některé 
methody badací a výsledky badání toho sestaviti v přesnou soustavu 
vědeckou; jedním slovem: pozná se, že ze všech poznatků, nabytých 
badáním v oboru hmotné práce, lze vytvořiti nauku, jež má i obsah 
i formu nauky přísné a jež tvoří takto jeden samostatný, sám v sobě 
uzavřený článek přísné vědy, veškerého to vědeckého poznání našeho. 
Konečně se pozná, že takto vzniklá nauka, jížto lze přiložiti jméno 
nauky o hmotné práci neb starší jméno, technologie, má některé styky 
s naukami jinými, zejména mathematickými a přírodními, které lze 
určitě vymeziti. 

V následujícím vyznačím hlavními rysy postup, jenž jest nutným 
při prozkoumání naznačeného vědeckého obsahu. Vycházeje přitom od 
pojmů známých, dovodím především, že určitá zákonitost v konání 
hmotné práce skutečně trvá; a přecházeje odtud k pojmům ne- 
známým, novým, vyložím, která tato zákonitost jest. Na příhodnou 
dobu pak sobě ponechám, sestaviti obsah ten ve všech podrobnostech 
v jednotnou soustavu vědeckou a vyznačiti dotčené styky nauky 
o hmotné práci s naukami příbuznými. 

2. Podstata hmotné práce. 

Přesné a úplné rozřešení této úlohy vyžaduje především vyme- 
zení pojmu hmotné práce. Pro vymezení to sáhnouti musíme k sa- 
mému základu jejímu totiž ku hmotě, na nížto práce se koná. 

V té příčině známo jest z věd přírodních, že každá hmota, ať 
plynná nebo kapalná anebo pevná, považována jsouci každou částí 
svou za samostatný celek hmotný, trvá v určitém stavu totiž v určité 
době nalézá se v prostoru na určitém místě, má při tom určitý zevní 
tvar a určitou hmotnou podstatu čili hmotný obsah. Toto místo, tento 
zevní tvar a tato podstata hmoty jsou tři základní vidy okamžitého 
stavu každé hmoty. 

Dále učí zkušenost, že každé hmoty můžeme se fysicky zmoc- 
niti, použijeme-li k tomu příhodných prostředků uchopovacích. Z tétéž 
zkušenosti jest dále známo,  že zmocnivše se takto hmoty, můžeme 


239 

změniti okamžitý stav její, a to buď pomocí těchtýž prostředků ucho- 
povacích anebo jinými přiměřenými prostředky. 

Změna tato může býti buď částečná, změníme-li pouze jediný neb 
nanejvýše dva vidy okamžitého stavu jejího samy o sobě, ponechajíce 
třetí nezměněným ; anebo úplná, vykonáme-li změnu tu ve všech třech 
videch tohoto stavu jejího. Jsouce sobě vědomi podstaty každé 
takovéto změny totiž znajíce její zákonitost, a kromě toho majíce 
patřičné ty prostředky co nástroje žádané změny po ruce, můžeme 
hmotu z jednoho stavu jejího převésti do jiného stavu známého, jejž 
určíme už před započetím této změny. A tento vědomý převod hmoty 
z jednoho stavu jejího ve známý stav jiný jest hmotnou prací Pod- 
stata tohoto převodu jest tedy podstatou hmotné práce a v zákoni- 
tosti jeho musí  spočívati a hledána býti  zákonitost hmotné práce. 

3. Samostatnosť hmotné práce. 

Pojem hmotné práce vymezen jest tudíž těmito pěti znaky jeho : 
1) pojmem hmoty, jakožto nositelky její; 2) pojmem prostředku 
uchopovacího, kterým každá část hmoty jakožto samostatný celek se 
jímá; 3) pojmem určité zevní síly, pomocí které hmota, byvši ucho- 
pena, jest v určitém vidu svém udržována, čímž dovršuje se dokonalé 
zmocnění-se její; 4) pojmem určité energie, kterou jednotlivé vidy 
okamžitého stavu hmoty lze změniti; a 5) pojmem nástroje, jímžto 
hmotná změna podlé určitého zákona se koná. Všecky tyto znaky 
jsou nerozlučnými složkami hmotné práce; všecky společně musí se 
splniti, má-li se tato provésti. Některé z nich jsou samozřejmými, 
jiné potřebují výkladu. 

K samozřejmým znakům náleží, že bez skutečné hmoty nelze 
práce provésti; neboť vše, k čemu by se na základě pouhého ponětí 
hmoty mohlo dospěti, byla by pouhá představa této práce, nikoli 
práce sama, o niž se zde jedná. Dále jest samozřejmé, že jest za- 
potřebí hmoty trvale se zmocniti a to tak dokonale, abychom jí 
mohli vládnouti úplně podle své vůle, majíce ji dle určitého zákona 
přetvořiti. Všeliké nesplnění této podmínky činí hmotnou práci vůbec 
nemožnou, poněvadž každé byť i jen částečné unikání hmoty při jejím 
přetvořování působí rušivě na zákonitý průběh jeho. Z toho vyplývá, 
že k provedení práce jsou přiměřené prostředky uchopovací a do- 
statečně velká zevní síla nezbytnými. 

Ku znakům, jež potřebují výkladu, náleží energie zevní a nástroj. 


240 

O této energii nabýváme vědomosti vlastním konáním práce. 
Ku provedení hmotné práce jest nezbytně zapotřebí skutečné změny 
některého vidu okamžitého stavu hmoty, tudíž i určité energie, která 
by po čas trvání této změny na hmotu ve smyslu této změny působila. 
Energie ta, jsouc vůbec součinem velikosti síly a dráhy, po kterou 
tato síla na hmotu působí aneb hodnotou tomuto součinu aequiva- 
lentnou, jeví se nám buď co energie zevní čili mechanická, tak zvaná 
mechanická práce, neb co teplo, její to aequivalent; anebo jeví se 
nám co energie chemická čili jako práce chemická. Mění-li totiž 
hmota své místo anebo svůj zevní tvar, změna ta stává se vlivem 
síly mechanické, jež působí na hmotu po dráhu měřitelnou; mění-li 
se však podstata hmoty, pak energie zde činná jest energií neb 
prací chemickou, jejížto složka, síla chemická, působí na hmotu do 
dálky neměřitelné. Obě energie, jež jsou činné při přeměně tvaru 
hmoty a její podstaty, přemáhají síly molekulárně ; v tom případu 
pak, v němž děje se přeměna místa hmoty, energie mechanická pře- 
máhá přitažlivost hmot, jež jeví se nám bud co tíže anebo co její 
účinek na hmotě jiné, tření. 

Z té příčiny energie mechanická a chemická jsou pouhými pro- 
středky ku dosažení určitého nového stavu hmoty čili ku vykonání 
hmotné práce; proto žádná z nich není s hmotnou prací totožná; 
a poněvadž obě mají se ku vykonaným hmotným pracím jako příčiny 
ku svému následku, jsou zpotřebované velikosti jejich ku vykonaným 
velikostem hmotné práce úměrný. 

Jako nelze přetvořiti hmoty bez určité energie, rovněž tak nelze 
provésti hmotné změny bez určitého hmotného prostředku; neboť 
mechanická síla, jeden to součinitel mechanické energie, před za- 
početím převodu nalézá se mimo hmotu přetvořovanou. Podobně 
i chemická síla, jež jest součinitelem energie chemické, musí býti 
jinou silou chemickou vzbuzena, a tato síla budící musí svůj účinek 
na sílu molekulárnou, kterou chemická změna hmoty se děje, pře- 
nésti taktéž pomocí určitého prostředku. Tyto prostředky jeví se 
nám co nástroje hmotné práce, jež jsou v každém jednotlivém pří- 
padu k jejímu provedení nezbytné, avšak v každém mají jiný tvar 
a jinou jakost ; neboť z různé jakosti hmoty, na nížto práce se koná, 
zcela určitě vyplývá i různost prostředků ku této práci příhodných 
i různost potřebných k ní zevních sil a následovně i různý spůsob 
konání práce samé. 

Proto konání hmotné práce musí se díti podle určitého přes- 
ného zákona. 


241 

Zajisté, když známe počátečný stav hmoty a zvolíme sobě Ještě 
před započetím hmotné změny určitý stav konečný, musí převod 
hmoty ze stavu počátečného do konečného míti tak zákonitý průběh, 
aby tohoto posledního stavu zcela bezpečně se dosáhlo; přitom ne- 
rozhoduje, je-li takovýto průběh pouze jediný možný anebo je-li jich 
možno více; zde rozhoduje v první řadě to, že zákonitost tato sku- 
tečně trvá a že při konání hmotné práce splniti se musí. 

Poněvadž od konání práce neoddělitelným jest druh použitého 
nástroje i co do jeho tvaru i velikosti i způsobu použití; a dále po- 
něvadž i výsledek této práce, hmota to po svém přetvoření, jest zá- 
vislým na zákonitém konání jejím, jest patrné, že zákonitost ta ovládá 
všecky jmenované složky hmotné práce, jakožto její podmínky. Ne- 
splní-li se kterákoli z těchto podmínek, nelze hmotné práce provésti ; 
rovněž však bez hmotné práce nelze hmoty přetvořiti. Práce tato, 
pojata jsouc tedy co celek, jeví se nám co zcela samostatný zjev 
celého převodu. 

Ze všeho pak plyne, že pojem hmotné práce není pojmem jed- 
noduchým, nýbrž složeným z pěti členů. K plnému pochopení jejímu 
jest zapotřebí znáti všecky jmenované složky její i jejich zákonitou 
souvislost spolů, především pak nástroj, jakožto její složku nejpřed- 
nější, nejdůležitější. Poznáním tímto objevuje se nám hmotná práce 
i co organicky spořádaný celek i co samostatná látka vědecká. 

4. Rozvrh hmotné práce. 

Děje-li se hmotná změna jen v jediném vidu jejího okamžitého 
stavu a sice pouze jediným způsobem čili dle tohotéž principu me- 
chanického neb chemického, hmotná práce touto změnou dosažená 
jest vždy stejného druhu; děje-li se však změna ta i v tomtéž vidu 
vždy spůsobem jiným aneb děje-li se ve dvou i ve třech videch 
hmotného stavu současně, ať způsobem stejným nebo nestejným, vzniká 
tím hmotná práce druhu rozdílného. Závisí tedy druh hmotné práce 
především na druhu měněného vidu, za druhé na způsobu této změny. 
Jelikož vidy tyto jsou tři a každý z nich může býti měněn sám 
o sobě, obdržíme tři různé druhy hmotné práce co její hlavní skupiny. 
A poněvadž v každé skupině můžeme podlé vlastností hmoty měniti 
způsob práce, obdržíme v každé více od sebe různých druhů konané 
práce. 

Předně můžeme měniti pouze místo, jež hmota zaujímá v pro- 
storu, neměníce přitom ani jejího zevního tvaru ani vnitřní podstaty; 

Tř. : Mathematlcko-přírodoTědecká. 16 


242 

hmota pouze přimísťuje se čili translokuje. Přemístění to jest výkon 
ryze mechanický, poněvadž provádí se i silou i prostředky mechani- 
ckými. Práce tímto přemístěním vykonaná jest hmotnou prací mecha- 
nickou a, hledíc k její zevní jakosti, hmotnou prací translokační ; 
znám jest tento druh práce technicky jménem transport hmot. Pře- 
místění to může se provésti ve čtyřech různých směrech, čímž vznikají 
tato čtyři podřadí jeho : přemísťování do dálky, do výšky, po šikmých 
plochách a do prostoru. 

Za druhé může se měniti pouze zevní tvar čili forma hmoty; 
děje se to tím, že se mění vzájemná poloha částic hmotných, přičemž 
i podstata hmoty i poloha její v prostoru v podstatě se nemění. 
I tento výkon jest ryze mechanický, poněvadž děje se i silou i pro- 
středky mechanickými ; energie k tomu potřehná jest energií mecha- 
nickou a má za výsledek hmotnou práci mechanickou. Jest to její 
druhý druh, práce transformační, známý jménem mechanické zpra- 
cování hmot. 

Transformaci hmoty můžeme provésti trojím způsobem: 
Předně : vzájemným přemístěním částic ve hmotě, neměníce při- 
tom jejího množství; čehož jsou tyto dva způsoby: 

a) přemístění částic samovolné, jež děje se vlivem zákonů fysi- 
kálných, zvláště hydrostatických, bez součinnosti naší. Hmota nalézá se 
přitom v stavu kapalném. Míra tohoto přimístění, posuzována jsouc 
po zevnějším tvaru hmoty před a po jejím přemístění, závislá jest 
výhradně na tvaru nádoby, v níž hmota se nalézá; a trvalost tohoto 
přemístění závisí na vlastnostech hmoty. Tuhnoucí hmoty podržují 
tvar, jehož nabývají ztuhnutím v těchto nádobách, trvale a sice více 
nebo méně přesně v souhlasu s tvarem nádoby; hmoty netuhnoucí 
mění svůj tvar stále, mění-li jej i nádoba. Prvější případ slouží za 
základ slévání hmot k účelům hlavně praktickým, druhý k účelům 
větším dílem vědeckým. 

b) přemísťování částic nucené, jež děje se výhradně vlivem 
sil zevních za součinnosti naší. Hmota nalézá se přitom ve tvaru 
více nebo méně tvárném. Míra přemístění tohoto řídí se zákony 
mechaniky, zejména dynamiky, zůstávajíc pouze závislou na prostřed- 
cích, jichžto se při tomto přemístění používá. Tento druh hmotné 
práce jest základem zpracování hmot tvárných. 

Za druhé: oddělováním částic, odjímajíce s hmoty v jejím stavu 
počátečném toliko ty částice, které leží mimo mez jejího žádaného 
stavu konečného. Hmoty takto přetvoro váné jsou nejčastěji tuhé 
a plastické, mohou však býti též kapalné neb plynné. Přetvoření řídí 


243 

se zákony mechaniky a geometrie, zejména dynamiky a geometrie 
deskriptivní. Na tomto druhu práce zakládá se obrábění hmot všeho 
druhu, jsouli tuhé. 

Za třetí: spojováním částic v nový celek, při čemž tyto jsou 
dle jednoho z předešlých způsobů tak upraveny, že připojení jich 
k sobě může se státi bezprostředečně. Na tom zakládá se všeliké 
hotovení předmětů složených z více dílů. 

Konečně můžeme měniti samu podstatu hmoty, aniž bychom 
měnili její místo v prostoru. Mění-li se při této chemické přeměně 
též tvar její čili nic, jest zjevem nepodstatným, poněvadž účelného 
tvaru zevního dodává se hmotě po její přeměně chemické. Ku pře- 
měně této jest zapotřebí síly chemické; a proto práce, již tato síla 
koná, jest hmotnou prací chemickou, a dosahuje se jí chemického 
zpracování hmot. 

Při skutečném provádění hmotné práce jest však málo případů, 
v nichžto bychom mohli hmotu k určitému danému účelu přetvořiti 
pouze jediným z výše uvedených druhů hmotné práce ; obyčejně k do- 
konání práce jednoho druhu jest zapotřebí předchozí přeměny jednou 
ze prací ostatních. Tak jeví se nám tato předchozí jako práce úpravní 
a práce na ni následující jako výrobní. 

5. Zákonitosť hmotné práce. 

Při stanovení podstaty hmotné práce bylo vysloveno, že v zá- 
konitosti převodu hmoty z jednoho stavu jejího do jiného známého 
spočívá zákonitost v konání hmotné práce; při výkladu, že hmotná 
práce jest zjevem samostatným, bylo stručně dovezeno a rozvrhem 
hmotné práce ještě více dotvrzeno, že určitá zákonitosť v konání 
hmotné práce skutečně trvá; nyní sluší vyložiti, jaká tato zákonitosť 
v plném svém rozsahu jest. Úloha ta jest tím důležitější, že jejím 
správným rozřešením vlastně se dokáže, že v konání hmotné práce 
panuje přesná zákonitosť geometrická, mechanická a chemická, jež 
společně se vyskytujíce, tvoří obecnou zákonitosť hmotné práce čili 
zákonitosť technologickou. Sluší tedy šíře dovoditi, která zákonitosť 
vztahuje se ku konání hmotné práce, která ku hmotě, která ku ná- 
strojům jejím a která k jejímu výsledku. 

Jelikož jedna čásť zákonitosti mechanické, totiž kinematická, 
těsně souvisí se zákonitostí geometrickou a toliko druhá čásť její, 
zákonitosť dynamická, vystupuje samostatně, bude pojednáno v ná- 
sledujícím o obecné zákonitosti hmotné práce nejprve se stanoviska 

16* 


k 


244 

geometrie a kinematiky, na to se stanoviska dynamiky a konečně se 
stanoviska chemie. 


A. Obecná zákonitost hmotné práce. 
a) Zákonitost geometrická a kinematická. 

Některé z jmenovaných změn hmotných, ať částečných ať úplných, 
možno provésti co osamělý jediný výkon hmotný, po jehožto skončení 
hmota nachází se ve stavu novém, úplně dokonaném. Z nich jedny 
samy o sobě jeví se nám co výkony úplně samy v sobě zakončené, 
v posloupnosti pak na sebe co řada výkonů nastalých po přítržích; 
jiné opět jeví se co výkony trvací, jež v posloupnosti své na sebe do 
sebe splývají, tvoříce tak výkon nepřetržitý, jako největší počet vý- 
konů chemických i valný počet výkonů mechanických. Přetržité výkony 
můžeme provésti co řadu jednoduchých výkonů hmotných, z nichž 
každý, aby sám mohl býti konán, vymáhá skončení jednoduchého 
výkonu právě předchozího. K dosažení určitého cíle totiž ku vykonání 
hmotné práce určitého rozsahu, nezbytně jest zapotřebí, aby tato řada 
byla po určitý stupeň svůj vyvinuta. 

Přihlédneme-li blíže k této řadě, poznáme snadno, že všecky 
výkony musí následovati na sebe v pořádku zcela určitém, poněvadž 
jeden výkon visí na druhém zcela přesným, určitým svazkem příčin- 
nosti, jehožto nelze pominouti, chceli se práce tato vykonati. Tímto 
svazkem příčinnosti stává se řada tato řadou zákonitou, a všecky 
jednoduché výkony jeví se v ní co prvky hmotné práce. 

Prvky ty jsou bud stejnorodé, spočívají-li na tomtéž principu 
mechanickém nebo chemickém; řada jich jest řadou stejnorodou, čímž 
jeví se nám býti nepřetržitou. Anebo prvky tétéž řady jsou různo- 
rodé, jestli každý z nich spočívá na jiném principu; řady takovéto 
jsou řadami různorodými. Avšak i v řadách těchto následují prvky 
na sebe v pořádku zcela určitém, tvoříce její kratší, ale přesně od 
sebe oddělené řady čili periody prvků. Následovně řada různorodá 
složena jest z více period, čímž jeví se co řada složitá na rozdíl od 
řady jednoduché, jež jeví se nám vlastně co jediný, více nebo méně 
dlouho trvající výkon jednoduchý. Periody jedné řady jsou buď pra- 
videlné, obsahují-li v sobě v pořádku arithmetickém prvky stejného 
druhu a stejné velikosti, a samy v řadě následují na sebe též v po- 
řádku arithmetickém;  anebo  periody tyto jsou nepravidelné, jestli 


245 

něktei^ý prvek v periodě naskytuje se v pořádku výjimečním, nebo se 
co do své jakosti a velikosti od příslušného prvku v jiných periodách 
různí, anebo konečně když nestejné periody následují na sebe v po- 
řádku neurčitém. Pravidelné periody jsou podlé počtu prvků, z nichžto 
se skládají, dvoj-, troj-, čtyř-, pěti- a vícedobé. Ku zakončení práce 
t j. ku dosažení určitého stavu hmoty jest zapotřebí bud jen jediné 
periody prvků anebo delší řady period, při čemž posloupnost period 
v řadě jest tak zákonitá jako posloupnost prvků v periodě. 

Tato zákonitá souvislost period v řadě jeví se co pravidlo 
hmotné práce a posloupnost jich na sebe tvoří její zákonitý postup. 
Takto konaná hmotná práce jest prací správnou, poněvadž jsou u ní 
známy nejen oba konečné stavy hmoty, počátečný a závěrečný, nýbrž 
i zákonitost převodu jednoho stavu v druhý. Ku správnému a úplnému 
pochopení hmotné práce jest nezbytně zapotřebí, postup této práce 
rozložiti v jednotlivé periody, tyto pak v její prvky a určiti geome- 
trickou a kinematickou podstatu každého prvku. Tím objeví se nám 
převod hmotný v jedné své části co práce konaná správně geometricky 
a kinematicky, v druhé pak co výkon dynamicky zákonitý. 

h) Zákonitost dynamická. 

Ku vykonání určitého množství hmotné práce Z pomocí určitého 
prostředku jakožto jejího nástroje jest zapotřebí určité velikosti 
energie mechanické E neb thermické C aneb chemické X, které podlé 
druhu použitého nástroje v každém jednotlivém případu jsou jiné. 
Aby se mohl stanoviti poměr velikosti některé z jmenovaných energií 
ku velikosti hmotné změny, které se energií touto dosáhlo, jest pře- 
devším nutné znáti jednotku této změny jakožto její měřítko, načež 
teprve tento poměr stane se pro každý použitý nástroj poměrem 
algebraickým 

Z '. Z^ zn JE ', E^ zz. C '. Ci zi: X i X^ 

a vymezí velikost hmotné změny s přesností algebraickou. Jednotka 
tato bude zajisté pro každý ze tří jmenovaných druhů hmotné práce 
jiná a musí pro každý z nich býti zvláště vymezena. 

cc. Jednotka hmotné práce translokační. 

Poněvadž při hmotné práci translokační děje se pouze změna 
místní, musí její jednotka míti na sobě znak míry délkové s a znak 


246 

míry sílové p, tedy tytéž znaky, které shledáváme na velikosti vy- 
konané práce mechanické p . s čili na velikosti ku přemístění spotře- 
bované energie mechanické E. Dle toho můžeme první dva poměry 
psáti Z\Z^ zups: p^^s^. Pro hmotnou práci translokační hodí se tudíž 
za jednotku její patrně nejlépe ta veličina, jejížto znak sílový p za- 
stoupen jest vahou hmoty přemísťované gzzl a znak délkový s = 1 
vyjadřuje dálku, na kterou toto přemístění se děje; pak vyjadřuje se 
touto jednotkou Z=l ta velikost práce translokační, která se vy- 
koná na jednotce váhy hmoty přemístěním jejím na jednotku dálky. 

Toto přemístění musí se díti vždy pomocí určitého prostředku 
translokačního či dopravo vacího. Prostředku toho jsou v podstatě dva 
druhy: k prvnímu hmota se zavěšuje, a síla přemísťovací přemáhá 
tu odpor přímo totiž váhu veškeré hmoty, rozumějíc tím i váhu 
hmoty přemísťované i váhu prostředku dopravního; na druhý hmota 
se klade, při čemž síla přemísťovací přemáhá bud pouze odpor tření, 
které pohybem přemísťovaných hmot vzniká anebo vedle toho i odpor 
váhy veškeré hmoty totiž přemísťované i prostředečné, podobně jako 
v případu prvém. 

Děje-li se přemísťování jednotky hmoty pomocí zavěšení ku 
prostředku dopravnímu, tedy jestli síla přemísťovací p\ přemáhá 
váhu hmoty G i s váhou prostředku dopravního G^, pak patrně musí 
býti obě síly sobě rovny, p\z=:G-\-G^, Zpotřebovaná energie me- 
chanická jest tu Ej^ =: (G ~{~ G^) . s, avšak vykonaná práce translokační 
pouze Zz=: G .s. Případ tento naskytuje se při nesení hmot. 

Nalézá-li se jednotka hmoty na prostředku dopravním položena, 
síla přemísťovací musí přemoci ten odpor, který jí klade hmota 
i spolů s prostředkem dopravním. Odpor ten jest předně pouhé tření, 
jehož velikost obnáší /3 . (6r-|- ^i), značí-li /5 koefficient tohoto tření 
a G^ váhu prostředku dopravního. Zpotřebovaná energie mechanická 
obnáší tu patrně E^ =: p . {G -\- G^) . s^ kdežto vykonaná práce trans- 
lokační jest tatáž, jako v případu předešlém. Setkáváme se s pří- 
padem tímto pouze při dopravě hmot vodorovné. Za druhé odpor ten 
sestává vedle tření též z odporu, který působí váha hmoty, je-li tato 
pomocí prostředku dopravního přemísťována šikmo na dálku s == 1, 
při čemž dálka svisné dopravy obnáší s' a dopravy vodorovné s"; 
tedy s2 = s'2^s"^ Velikost zpotřebované energie mechanické obnáší 
zde patrně E^ =:(G-\- G^) . (/3 s" + ^0 ^ práce translokační opět 
Z=G.s. 

Nejmenší míra energie mechanické, které by bylo zapotřebí ku 
vykonání hmotné práce translokační o velikosti Z z= Gs,  byla by pro 


247 

G^ zn 0, t, j. kdyby nebylo třeba k tomu žádného prostředku do- 
pravního ; míra ta byla by E^ =z G. s, tedy v tomto případě ve svých 
znacích úplně shodná se samou prací translokační. Jelikož tato 
posledně jmenovaná práce ve všech případech zůstala stejná a toliko 
zpotřebovaná k ní energie mechanická se měnila podle způsobu pro- 
středku dopravního, jest patrně poměr těchto energií E^\E^z=.ri^, 
E^:E^:=ri^ Si E^:E^=: rj^ měrou prospěšnosti prostředku použitého 
ku této práci čili jeho eífektem. 

K účelům praktickým bylo by ještě zapotřebí zvoliti určitou 
váhu G a určitou délku s za jednotky v práci translokační. Obě tyto 
jednotky mohly by býti v jednotlivých případech praktického upotře- 
ní různé, ustálené konvencí. Jakkoli takováto číselná hodnota jed- 
notky jest pro účely praktické velmi důležitá, zůstává pro účely 
vědy věcí poměrně méně závažnou; zde pak zvláště pouze o to se 
jednalo, dokázati, že jednotka tato jest vůbec možnou a má cenu 
též praktickou. Neboť používajíce tímto způsobem jednotky hmotné 
práce translokační, dospíváme nejen ku poznání, jak velké energie 
mechanické neb jí aequivalentní energie chemické jest zapotřebí ku 
vykonání určité práce translokační, nýbrž i který prostředek dopra- 
vovací jest ku provedení tomu nejvýhodnějším. 

/3. Jednotka hmotné práce transformační. 

Při určování jednotky, kterou lze měřiti velikost hmotné práce 
transformační, sluší míti na zřeteli trojí způsob této práce, jenž vy- 
ložen byl rozvrhem hmotné práce, a voliti jednotku tu tím způsobem, 
aby stejně dobře hověla všem třem druhům transformace. Podmínce 
této bezprostředně nemůže učiniti za dost žádná jednotka, poněvadž 
samovolné přemísťování částic, dějící se pouze vplyvem jejich tíže, 
nutně vymáhá hmoty v stavu kapalném, kdežto přemísťování částic 
nucené i oddělování jich, po případě spojování, předpokládá hmotu 
v stavu více nebo méně tuhém ; proto musí se jednotka ta voliti tak, 
aby bylo možné převésti její hodnotu na všecky různé tvary, potřebné 
pro všecky tři druhy práce transformační. 

Jelikož samojedinou hmotu o sobě (totiž bez připojení k ní jiné 
hmoty, jako se na př. děje v roztocích) lze uvésti z jejího skupenství 
pevného do kapalného pouze rozmnožením jejího tepla, tedy rozta- 
vením hmoty tavitelné, a opět navrátiti ji ve stav tuhý, jenž jest 
nutným podkladem ostatních způsobů transformace, odejmutím tohoto 
tepla, hodila by se ku vyjádření jednotky změny tvarové velmi dobře 


248 

jednotka thermická. Tato jednotka byla by i tím výhodná, že jest 
znám poměr tepla, jakožto energie thermické, ku energii mechanické 
a tudíž že by bylo možné ustanoviti v příhodných případech poměr 
změn tvarových, nastalých vplyvem tepla, ku změnám těm, jež nastaly 
vplyvem sil mechanických. Poněvadž ale mnohé změny tvarové u hmot 
tuhých nedějí se přímo teplem, nýbrž vplyvem sil mechanických, 
a mechanická energie, jež ku přeměně této jest potřebná, by se 
musela převésti na energii thermickou; lépe jest pro tento způsob 
hmotné přeměny vyjádřiti jednotku hmotné práce transformační přímo 
energií mechanickou, tak že by jen ty změny, které se dějí bezpro- 
středně vplyvem tepla, byly měřeny jednotkou thermickou. Z těch 
důvodů odporoučí se pro jednotku hmotné práce transformační dvojí 
její tvar: tvar jednotky thermické a tvar jednotky mechanické. 

Při volbě velikosti této jednotky sluší se říditi jednotkami, 
kterými se měří velikost objemu a váhy hmoty a vztáhnouti ji bud 
pouze ku objemu anebo pouze ku váze hmoty přetvořované. Za tuto 
hmotu můžeme považovati především tu její čásť, která zbyde po od- 
stranění hmoty, ležící mimo mez žádaného tvaru; anebo za druhé 
možno samu odpadlou tuto čásť považovati za hmotu přetvoro vanou, 
vztahuje-li se hmotná práce výhradně k tomuto odpadajícímu dílu 
hmoty; anebo konečně, je-li předmětem hmotné přeměny odpadek 
hmoty, jehož množství zůstává v cele stálém, známém poměru ku 
množství jejímu, jež po této přeměně zbude, lze za hmotu přetvořo- 
vanou považovati buď prvou anebo druhou její čásť. 

Hledíc ku absolutní velikosti jednotky hmotné práce transfor- 
mační kteréhokoli z obou její tvarů, zůstávají v platnosti tytéž zá- 
sady, které byly vysloveny při určování absolutní velikosti jednotky 
u hmotné práce translokační totiž že vědě jedná se především o to, 
je-li jednotka taková vůbec možná, a že číselná hodnota její zvolí 
a ustálí se způsobem konvencionálním. Z předešlého pak plyne přímo, 
že takováto jednotka, vyjadřující míru tvarové přeměny hmoty, možná 
jest, že tedy i v tomto ohledu panuje při transformaci hmoty přesná 
zákonitost. Používajíce této jednotky, dosahujeme nejen toho, že po- 
znáváme absolutní hodnotu energie, jež jest potřebná aneb byla zpo- 
třebována ku vykonání určité práce transformační, nechť tato děje sě 
kterým-koli z výše uvedených tří způsobů, nýbrž porovnáním velikostí 
energií, která za použití různých nástrojů ku té též práci byly zpotře- 
bovány, nabýváme známosti o větší nebo menší prospěšnosti nástroje 
k určité práci i o jeho eífektu. 


249 


c) Zákonitost chemická. 

Poněvadž určité hmoty působí zcela určité změny disgregační 
na hmotách ku změnám těmto příhodných a to nejen co do jakosti, 
nýbrž i co do míry těchto změn, jest nade vši pochybnost zřejmé, 
že i ohledem hmotné práce disgregační lze stanoviti určitou hodnotu 
její jakožto jednotku čili míru této změny. Velikost této jednotky 
možno učiniti závislou buď na váze anebo na objemu hmoty a dle 
konvence praktické ustáliti její číselnou hodnotu. Jelikož však před- 
mět tento jest tohoto pojednání další než oba předešlé, nebude zde 
o jednotce hmotné práce disgregační blíže jednáno; pro naše účely 
zajisté stačí, když se poukáže ku možnosti této jednotky a její hlavní 
ráz se označí. 

B. Zákonitost' hmoty. 

Všeliké zpracování hmot říditi se musí druhy a jakostmi jejími; 
tedy jako chemické zpracování jich založeno jest na jejich vlastnostech 
chemických, stejným způsobem musí mechanické zpracování býti za- 
loženo na jejich vlastnostech mechanických, po případě též fysikálných. 
Jelikož však oboje tyto poslednější vlastnosti jsou závislé buďto na 
chemickém složení hmoty, nebo na jejím fysologickém slohu, sluší 
nejprve tyto vlastnosti znáti se stanoviska chemie a fysologie a pak 
ze znalosti jich odvoditi příslušné zpracování. 

Touto nestejnou vlastností hmot sestává každá práce z jiných 
a jiných prvků, vyžaduje vždy jiných nástrojů a poskytuje různých 
výsledků; proto znalost hmoty co do její vlastností fysikálných, 
mechanických a chemických, po případě fysiologických jest základ- 
ním požadavkem správné hmotné práce; bez této znalosti všeliká 
práce hmotná jest pouhým empirickým zkušováním, konána však 
za dokonalé znalosti hmoty jest v prvním tomto stadiu přesně zá- 
konitou. Tou příčinou souvisí zákonitost hmoty se zákonitostí hmotné 
práce. 

C. Zákonitost' nástroje. 

Bylo vyloženo, že nástroj svou podstatou jest neodlučným od 
hmotné práce. Těsný tento svazek musí nutně přenésti zákonitost, 
kterou jsme poznali v obecné zákonitosti hmotné práce, i na její ná- 
stroj a tudíž vztahovati se nejen ku jeho druhu vůbec, totiž ku jeho 


250 

soustavě celkové i ku uspořádání podrobnému, nýbrž i ku způsobu 
jeho použití při práci samé. Vztah prvější podmiňuje patrně geome- 
trickou zákonitost nástroje, poslednější jeho zákonitost kinematickou 
a dynamickou; oboje pak, jsouc závislé na druhu a jakosti hmoty, 
souvisí s její zákonitostí chemickou. 

Nechť posuzujeme kterýkoli nástroj v jeho uspořádání geometri- 
ckém anebo za jeho použití v práci, vždy dospějeme k tomu vý- 
sledku, že se jeví u něho ve všem úplná zákonitost; proto všeobecně 
platí pravidlo, že jen správným nástrojem a správným jeho použitím 
lze konati správnou hmotnou práci. Tak zákonitost této práce až ku 
neodloučeni těsně souvisí se zákonitostí nástroje, jehož se k ní po- 
užívá; kdežto však prvější sluší jakožto úkaz plynulý posuzovati se 
stanoviska kinematiky a dynamiky, nutno posuzovati zákonitost ná- 
stroje jakožto předmětu reálného se stanoviska geometrie, a pouze 
v tom okamžiku, kdy nástroj stává se převoditelem síly mechanické 
na hmotu zpracovávanou, čímž nástroj s hmotou do jisté míry v jedno 
splývá, lze posuzovati jej  i se stanoviska kinematiky  a dynamiky. 

D. Zákonitost' stroje. 

Veškeré závěrky, jež byly vysloveny v předešlém oddílu, zůstá- 
vají v platnosti, nechť nástroj jest v práci veden ručně anebo strojem, 
jeho tuhými mechanismy, jež nahrazují ruku ; neboť za obojího vedení 
tohoto má se vykonati tatáž hmotná práce, musí se realizovati tudíž 
její zákonitost čili v obou případech splniti tytéž její podmínky. Zá- 
věrky tyto v plném svém obsahu týkají se pouze podstaty téchto 
podmínek nikoli jejich míry; neboť kdežto při ruční hmotné práci 
nelze dostáti všem podmínkám těm s neodchýlnou konsekvencí až do 
plné jejich míry, dosahuje se konáním hmotné práce pomocí stroje, 
když všecky jeho výkony dějí se automaticky, vrcholu té zákonitosti. 
Konání to jest zrealizovaným přesným pochodem všech jednotlivých 
podmínek jeho v plné jejich podstatě i míře; všeliké odchýlení se od 
této přesnosti jest ihned zřejmým, poněvadž má za nutný následek 
bud porušení stroje anebo porušení správného pochodu práce, jež lze 
opět odčiniti a správný postup znova zavésti ; proto jest tento zkuše- 
ností verifikovaný postup hmotné práce nejen viditelným obrazem, 
nýbrž i spolehlivým vzorem její logičnosti. 

Při konstruování strojů pro účely hmotné práce musí se její 
zákonitosti úplně šetřiti. Zajisté každý takový stroj, aby byl správným 
ve svém výkonu, musí býti správným ve svém složení;  proto musí 


251 

obsahovati v sobě mechanismy pro všecky výkony, které by se konaly 
při práci ruční, tyto musí se díti v tomtéž pořádku a s touž pravi- 
delností, jako při práci ruční. A jelikož vedení nástroje zde jest pro- 
vedeno mechanismy tuhými, vzdorujícími všelikému odchýlení-se od 
poměrů geometrických, proto jest míra přesnosti větší než při ná- 
stroji vedeném ručně. Tím se také stává, že přesnosti té se dosahuje 
trvaleji čili že výrobky zhotovené strojem jsou ve všem všudy stej- 
nější, sobě geometricky podobnější, než prací ruční. Z toho pak dále 
vyplývá veliká důležitost studia zákonitosti hmotné práce i snaha, 
provésti co možná všecky výkony její automaticky pomocí stroje 
a redukovati tím výkony ruČní na počet a míru nejmenší. Vplyvem 
tímto stává se práce ruční stále podřízenější práci strojní, jsouc tak 
v podstatě své pouhou obsluhou stroje neboli podřízeným zasáhnutím 
v realizující se zákonitost práce. Ačkoli tuto ruční práci nijakž nelze 
úplně odstraniti a nahraditi ji prací strojní, poněvadž alespoň počá- 
tečný její výkon, zavedení do stroje, vždy zůstane výkonem ručním 
a výkon konečný, přerušení to její v ustanovenou dobu a určitým 
způsobem, taktéž po větším díle zůstane práci ruční; přece lze mez 
těchto obou výkonů vždy dále a dále pošinouti na prospěch práce 
strojní. 

V hlavních jednotlivostech vztahuje se zákonitost stroje přede- 
vším k tomu, aby hmota, jež má se zpracovati, byla správně a trvale 
ve stroji upevněna totiž aby pro geometricky správně konané pohyby 
nástroje měla patřičnou polohu a byla v ní držána silou přiměřenou 
ku vzbuzenému odporu. Rovněž síla mechanická musí býti správně pře- 
vedena na hmotu; hlavně její velikost musí býti přiměřena ku veli- 
kosti a způsobu odporu a působiti na hmotu zcela určitým směrem. 
Tím podmíněn jest i druh i podrobné uspořádání stroje i jeho 
pohyb v práci. Konečně třeba zvoliti postup práce přiměřeně ku vý- 
robku i ku surovině, aby tato zpracovala se i, hledíc ku požadavkům 
mechaniky, ekonomicky co nejvýhodněji. Ze všeho plyne, že zákonitost 
stroje spočívá na obecné zákonitosti hmotné práce a na zákonitosti 
hmoty, z nichž prvá jest mechanickými prostředky realizovaná. 

E. Zákonité seřadění strojů v továrně. 

Velice zřejmě jeví se zákonitost hmotné práce v seřadění strojů za 
účelem soustavné práce v továrně. Jelikož každý jednotlivý stroj koná 
jen jedinou periodu hmotné práce, musí všecky stroje jedné soustavy 
následovati na sebe v tomtéž pořádku, ve kterém postupují na sebe 


252 

periody v methodě výrobní. Každý stroj musí práci své periody pro- 
vésti do té míry, aby stroj následující mohl v ní ihned dále pokra- 
čovati, musí tedy svým přesným výkonem zasáhnouti v stroj předešlý 
a následující tak dokonale, jako se pojí jeho perioda ku oběma svým 
sousedním. Seřadění strojů v továrně pro jednotnou soustavnou práci 
hmotnou musí poskytovati viditelného obrazu methody výrobní, musí 
býti tak zákonité jako methoda sama. 

Každé odchýlení-se od zákona toho ruší i nepřetržitost práce 
i její správnost. Předešlou závěrku lze též takto opáčiti: poněvadž 
v celém postupu výrobním panuje a musí panovati přísná zákonitost, 
má-li hmotná práce býti správnou, musí nejen v konstrukci strojů, 
nýbrž i v seřadění jejich zavládnouti týž zákon, kterým se řídí postup 
práce. 

Zákonitost tato jest tak mohutnou, že obsluhovač strojů, pře- 
váděje zpracovávanou hmotu od stroje ku stroji, stává se tělesně 
služebným této zákonitosti, a maje svou pozornost upoutanou ku 
správnosti této práce, stává se touto svou soudností i duševně služeb- 
ným jejímu zákonu. A maje tak stroj se strojem pojiti, musí nezbytně 
k přesnosti práce svůj zřetel obrátiti, ji musí stále posuzovati, aby 
vystihnuv ji, mohl v pravý čas zasáhnouti ve výkon strojů. Zde ob- 
sluhovač sleduje duchem zákonitost, kterou konstruktér převedl v tuhé 
mechanismy stroje, pojí tedy svou duševní činnost k duševní činnosti 
jeho; a co zevně tělesnou svou silou stroji slouží, slouží svou soud- 
ností duševní Činnosti konstruktéra anebo-li zákonitosti hmotné práce. 
Dokladem toho jest, že možno tuto tělesnou činnost nahraditi tuhými 
mechanismy a činnost duševní zákonitým uspořádáním a připojením 
jich k oběma příslušným strojům. A tak se skutečně stává. V pří- 
padech těch jest celá řada strojů řadou nepřetržitou, v ní stroj slouží 
stroji nepřetržitě, jakoby celé. strojní zřízení bylo jediným jen strojem 
mnohočlánkovým. Součinnost obsluhovače pošinuta jest pouze na oba 
konce stroje, na počátek, kdy práci do něho uvozuje, a na konec, 
kdy ji z něho vyjímá; v ostatním průběhu práce omezuje se jeho 
činnost pouze na dozor, že práce se podle zákona koná, a na omezení 
neb odstranění nastalých vad v ní. Příkladů toho, jak duch tvůrčí 
svěřuje svoji vymoženost péči genia zachovatele, bylo by lze uvésti 
bezvýmineČně z každé továrny, jež jest ve svém pravidelném, záko- 
nitém chodu. 

Sledujíce zákonité seřadění strojů v továrně dále až do jeho 
podrobností, seznáváme, že zákonná zásada jeho naplněna musí býti 
nejen pouhou řadou, nýbrž i v rozdělení jejím na určité skupiny, jež 


253 

pak uspořádány jsou vedle sebe v příhodných místnostech. Každá 
výměna stroje v této řadě nebo ve skupině za jiný, na novém základě 
konstruovaný, nebo každé přemístění jejich navzájem značí zm^nu 
methody výrobní, a každé zlepšení kteréhokoli stroje a kteroukoli 
měrou znamená i její zlepšení. 

F. Zákonitá souvislosť továren. 

Nejen že stroje v továrně seřaděny býti musí v pořádku přesně 
zákonitém, nýbrž i továrny, jež některými složkami hmotné práce se 
stýkají, musí býti uspořádány dle určitého pravidla a to i co do ve- 
likosti i co do nástrojů, strojů, surovin i výrobků. I sám vznik jejich 
není libovolný, nýbrž vázán jest určitými podmínkami, které spočívají 
dílem v zákonitosti hmotné práce, dílem v ustálených poměrech mimo 
ni. Zkoumati t3'to poměry není úlohou nauky o hmotné práci a při 
zřizování továren třeba jich dbáti jen potud, pokud na nich spočívá 
kratší nebo delší trvání jejich; ale nesmí se přehlédnouti jejich hlavní 
činitel, normy hmotné práce. Neboť jako se roztřiďuje řada strojů 
v jedné továrně na určité skupiny podlé toho, který druh práce jest 
strojem konán, podobně roztříditi se musí řada hmotné práce ve více 
samostatných celků, když v průběhu jejím vyskytují se různé principy 
a ty svou objemností společně podmiňují značnou velikost továrny 
a růzností svých principů výkony velice nestejnorodé. To dělí od sebe 
továrny; zákonitost hmotné práce je však k sobě pojí. 

G. Zákonitost výrobků. 

Výrobek, jsa výsledkem hmotné práce, totiž hmotou po jejím 
přetvoření v konečném známém stavu, nutně musí nésti na sobě 
přesný ráz zákonitosti této práce, musí býti v každém ohledu záko- 
nitým. Tento výrok plyne přímo z logické souvislosti jednotlivých 
úkazů uvedené zákonitosti obecné i není třeba ještě zvláště jej do- 
kazovati. Jednotlivé případy, které by se uváděl} na doklad toho, 
sloužily by pouze na další těchto obecných vět objasnění, nikoli na 
jejich odůvodnění,  proto není zapotřebí jmenovitě se jimi zabývati. 

6. Přímé následky zákonitosti hmotné práce. 

V předešlém oddílu bylo, jak za to mám, zřejmě dokázáno, že 
v konání hmotné práce panuje přesná zákonitost geometrická, mecha- 


254 


nicka a chemická ; nyní bude v hlavních rysech vyložen poměr dělníka, 
jenž hmotnou práci koná neb ji řídí, pak poměr konstruktéra, který 
stroje pro účely hmotné práce navrhuje, jakož i poměr průmyslníka, 
jenž práci tu v život průmyslový uvozuje, ku hmotné práci vůbec. 
Jest patrné, že úloha tato jest ve své podstatě totožnou s úlohou, 
stanoviti poměr zákonitosti hmotné práce k intelektu člověka a vzá- 
jemný vliv obou na sebe. Jsem daleký toho, odpovídati na tuto otázku 
v celém rozsahu jejím, neboť úloha ta ve druhé části své značila by 
psáti historii vzdělanosti lidské a nikoli pojednati o zákonitosti hmotné 
práce ; zde bude vyznačen pouze první styk zákonitosti této s duševní 
činností. 


a) Poměr dělníka ku nástroji. 

Nástroj hmotné práce, jakožto předmět zákonitý a pomocný při 
sdělání jiného předmětu též zákonitého, řízen musí býti v práci určitým 
pravidlem; a jelikož vedení jeho děje se pouze ručně, musí dělník, 
aby vůbec mohl správně pracovati, pravidla ta znáti. Požadavek tento 
jest požadavkem vědění dělníkova. Souborná sestava všech stejno- 
rodých pravidel o jednom nástroji anebo o celé skupině jich tvoří 
patrně theorii nástrojů vůbec, kteráž jest jednou částí theoretické 
nauky o hmotné práci. 

Druhým požadavkem přesného konání hmotné práce jest, aby 
dělník její dodělal se dostatečné zručnosti v konání toho, o čem 
nabyl vědomosti. Jest to požadavkem umělosti či dovednosti dělní- 
kovy. Té nabývá se patřičným cvikem čili opakováním výkonu, jehož 
zákonitost se poznala. Úkolem tu jest, nejen ruku zvyknouti, aby 
► nástroj zcela určitě a s jistotou do práce zavedla a s touž jistotou 
jej po čas práce řídila, až konečně hmota přetvoro váná nalézá se v tom 
stavu zákonitém, ku kterému hmotná práce směřovala, nýbrž i vy- 
cvičiti při tom oko tou měrou, aby každou odchylku skutečného vý- 
konu od výkonu zákonem předepsaného bezpečně postřehlo a ještě 
v čas podalo zprávu o počátku chybné práce. Patrné, že tato stránka 
hmotné práce jest ryze praktickou, od nížto čásť theoretická může 
býti úplně oddělena a samostatně pěstována, kdežto čásť praktická 
bez theoretické obstáti nemůže čili že technické umění jest bez tech- 
nického vědění nemožným. K tomu pojí se požadavek fysické síly, 
aby se mohly překonati odpory, které vznikají konáním práce hmotné. 
Bez ní jest všeliká hmotná práce nemožnou; tělesná síla dělníkova 
jest tudíž zákonitým požadavkem této praktické části. 


255 

Jako se pojí ku části praktické požadavek fysické možnosti, 
stejně tak obsažen jest v části theoretické požadavek psychický, který 
ukládá, aby osvědčovala se plná soudnost, zda-li práce, ježto se sku- 
tečně koná, jest touž prací zákonitou, která se konati měla. Dělník 
musí tedy svůj výkon stále pozorovati a srovnávati s onou měrou 
jeho, která jest obsažena v jejím zákoně a tím o ní souditi, je-li 
správná čili nic. V tom spočívá duševní činnost dělníkova. 

Jest patrné, že tento psychický výkon nelze nijakž odděliti od 
cviku manuálního na žádném jeho stupni, ani tehda, když vycvičenosť 
přešla v dokonalou zběhlost, routinu ; vždy musí dělník svým duchem 
bdíti nad svým výkonem fysickým, vždy musí při práci mysliti. Ne- 
padá tu na váhu, že s postupující vycvičeností děje se to vždy snáze, 
ani že odchylky od dokonalosti jsou vždy menší; soudná činnost děl- 
níkova musí trvati a skutečně trvá stále, byť by tento byl v práci 
sebe více vycvičen; nebot každé zmenšení bdělosti tohoto soudu, an 
nástroj nejsa veden tuhými mechanismy, nýbrž snadně od pravého 
směru odchylitelnými svaly ruky, vyšinuje se z práce zákonité, má 
nezbytně za následek odchylku od správné hmotné práce a tudíž po- 
hnutka ku opětnému zvýšení bdělosti a soudnosti. Bylo by tudíž úplně 
chybné,"^) souditi z této snadnosti, že s postupující vycvičeností sou- 
časně ubývá duševní činnosti dělníka, až na vrcholu oné tato přechází 
v čirou bezmyšlénkovitost. V pravdě s cvikem ruky současně bystří 
se soudnost ducha a oboje, dodávajíc dělníkovi vždy vyšší dovednosti, 
povznáší práci ruční k samému vrcholu zákonitosti. 

Tou příčinou pojí se k oběma požadavkům předešlým požadavek 
trvalé pozornosti při práci ; bez ní dělník, i kdyby sebe větší soudnou 
mohutností oplýval, není s to vykonati práci správně. Každé ochabnutí 
pozornosti oslabuje soudnost a ochablá soudnost má v zápětí odchylku 
od přesnosti práce. Každodenní zkušenost dokazuje, že jest to pouhou 
a velice řídkou náhodou, pravou to výjimkou z pravidla, jestli dělník 
i za nepozornosti vede na okamžik nástroj v práci pravým směrem. 
A přesná práce jest důkazem trvalé psychické činnosti dělníka při 
práci jeho i dokladem, že bez ustavičného myšlení nelze ani hmotné 
práce provésti správně. 

h) Pomér konstruktéra ku stroji. 

Podmínky, na které položena byla správná hmotná práce, jižto 
dělník koná ručně nástrojem, ztěžují tuto práci značnou měrou, činíce 

*) A těžké této chyby dopustil se prof. Dr. T. G. Masaryk ve svém spisu 
„Základové konkrétné logiky" na str. 135. 


256 

dělníka podstatným jejím činitelem. S obtížemi těmito nesetkáváme 
se u strojů, které konají práci automaticky; při nich všecky pod- 
mínky správné práce jsou realizovány konstrukcí stroje, a trvalost 
i zákonitost jejich ručí za trvalé a zákonité konání její. Vycvičenosť 
dělníka, která vedla nástroj do práce podle určitých zákonů geo- 
metrických a mechanických, zastoupena jest u stroje geometrickými 
a mechanickými poměry mechanismů strojních; soudnost jeho nahra- 
zena jest tu účelnou volbou těchto mechanismů, již provedl konstruktér 
při návrhu stroje, a trvalá pozornost nahrazena jest trvalostí kon- 
strukce, totiž pevností a tuhostí její článků. 

Následkem toho součinnost dělníka, jenž stroj při práci obslu- 
huje, snížena jest, hledíc k této práci, na míru nejmenší, čímž zároveň 
zamezeny jsou odchylky o její přesnosti ; spočívat tu přesnost a správ- 
nost práce v přesnosti a dokonalosti stroje. Při práci strojní zaujímá 
konstruktér svým věděním a uměním ono důležité místo, které při 
ruční práci zaujímá dělník svou soudností a dovedností. Úlohou kon- 
struktéra strojů pro účely hmotné práce jest tedy, ty zákony geo- 
metrické a mechanické, které jsou obsaženy v hmotné práci a jež 
při ruční práci jen neúplně se dodržují, zrealizovati trvale tuhými 
články strojními a články ty voliti přiměřeně k účelu konané práce. 
Takovým způsobem konstruktér zatlačuje dělníka od ruční práce, 
a svým věděním a konstruktivným uměním zrealizovav zákony hmotné 
práce, dosahuje náhrady nejen za fysickou, ale i za psychickou činnost 
jeho; seznáváme tím v konstruktéru zvelebitele hmotné práce. 

c) Poměr průmyslníka ku hmotné práci. 

Jako konstruktér znáti musí plně zákonitost hmotné práce, maje 
stroj pro účely její konstruovati, rovněž tak jest průmyslníku, jenž 
svou duševní činností chce zdárně zasáhnouti v průběh Průmyslu, 
znáti základ jeho, jenž spočívá v zákonitosti hmotné práce, v určité 
výkonnosti strojů, v jejich správném seřadění v továrně, ve vzájemné 
souvislosti továren i v ustálených poměrech, které leží sice mimo ni, 
ale na její rozvoj mají patrný vliv. Dále jest mu stálou bdělostí udr- 
žovati v mysli nepřetržitou spojitost všech těchto článků života prů- 
myslového; všeliké přerušení její působí větší nebo menší měrou 
rušivě na průběh průmyslu buď jen v tomto oddílu anebo i vůbec. 
Odchylky tyto zavdávají sice podnět k nové vydatnější činnosti na 
tomto poli, aby se dosáhlo opětné spojitosti jeho, ale úkaz ten jest 
důkazem, že život průmyslový řízen jest zákony, jež jako poslední 
články zákonitosti hmotné práce se jeví, a které  průmyslník nejen 


257 

znáti,  nýbrž i plniti  musí.  Zároveň jest patrno,  že zvelebováním 
hmotné práce zvelebuje se i průmysl. 

d)  Vliv zákonitosti hmotné prdce na rozvoj intellektu, 

Nepřihlížíme-li historicky ku vzniku a vývoji hmotné práce od 
jejího počátku až po naši dobu, nýbrž máme-li na mysli výhradně 
její stav v některé době, poznáváme snadno, že dělník, konající záko- 
nitým způsobem hmotnou práci, vyznačuje se určitými vlastnostmi 
ducha, jež nám pozorovatelům jeví se jakožto jeho vyvinuté schopnosti 
duševní. Kovněž konstruktér, jenž duchem svým zákonitost hmotné 
práce postihnul a svým konstruktivným uměním ji v tuhé články 
strojní převedl, vykazuje určitý stupeň vědění a umění. Taktéž prů- 
myslník, který hmotnou práci v život průmyslový uvádí, musel sobě 
dříve osvojiti určité známosti z oboru této práce, aby v život prů- 
myslu mohl zdárně zasáhnouti. Všickni tito činitelé hmotné práce 
vyznačují se tedy určitým stupněm vzdělání odborného. 

Zkušenost při konání hmotné práce až dosud nabytá učí, že síly 
přírodní, jež se nám při této práci jeví co odpor, jenž má býti pře- 
možen zevní silou mechanickou, nezvětšují se tímto přemáháním, nýbrž 
trvají v určitém stavu setrvačném. Druhá zkušenost v tomtéž oboru 
nabytá učí nás, že nejen vědomosti dělníka, jenž hmotnou práci záko- 
nitě koná, nýbrž i jeho schopnosti tímto konáním se zdokonalily; 
neboť již ta jediná okolnost, že dělník, počna s prací nic z ní ne- 
uměje, nabývá v ní vždy plnějšího vědění a dokonalejšího umění, 
svědčí o tom, že rozvoj těchto schopností aspoň po jejich nynější stupeň 
tímto vlivem hmotné práce skutečně možným byl. Sluší se nyní na 
základě obojí této zkušenosti, jež podle všeho, co až dosud o nich 
víme, možno pokládati za správné, dovoditi, že vývoj ten jest i dále 
přes nynější jeho stupeň možným čili, že konání hmotné práce způ- 
sobem zákonným jest přímým prostředkem k rozvoji ducha lidského. 

Pozorujmež z té příčiny tělesnou i duševní činnost dělníka, jenž 
hmotnou práci koná zákonitě. Bylo o tom výše dovozeno, že dělník, 
maje touto prací svou dosáhnouti přesného výsledku, stále musí bdíti 
nad zachováváním všech zákonitých podmínek jeho, totiž že musí 
svou práci stále bedlivě pozorovati, posuzovati a jejími pravidly se 
v ní ve všem všudy říditi. Soudností tou při opětované činnosti své 
dospívá ku zkušenosti, že určitý způsob konání jejího jest snadnější 
druhého, neb že jest možné nabýti jím výsledku přesnějšího, nebo 
dodělati se výsledku nového. To jest mu novým poznatkem, jehož 
nabyl jedině konáním této práce ; obor jeho vědomostí se jím rozšířil. 

Tř, ; Mathematicko-přírodoTědecká. 17 


258 

Veden jsa kteroukoli potřebou, použije dělník tohoto nového 
poznatku ku přeměně svého nástroje, t. j. ku jeho zlepšení, nebo ku 
zdokonalení methody pracovní, anebo určí nový výrobek a stanoví 
proň nový nástroj a novou methodu výrobní. Tím postoupí dělník 
tento na nový, vyšší stupeň odborného vzdělání. A tou měrou, kterou 
jemu takovýchto odborných zkušeností přibývá, přibývá jemu i dále 
odborného vzdělání. Jelikož každý poznatek musí býti pojat určitou 
silou duševní, mohutností poznávací, musí i nově nabyté poznatky 
býti pojaty bud nově vzbuzenou anebo zvětšenou mohutností pozná- 
vací, poněvadž poznatky dřívější zůstávají nezměněně zachovány: 
intellektu dělníka tedy při konání hmotné práce dojista přibývá. 

Stejným způsobem dovoditi lze týž pochod v duchu konstruktéra 
a průmyslníka i vůbec u všech lidí, jižto zabývají se hmotnou prací ; 
u všech vlivem této práce, koná-li se zákonitě, intellektu jejich při- 
bývá. Národ průmyslný jest intelligentnější národu neprůmy siného 
Tak souvisí vývoj intellektu velmi těsně s vývojem hmotné práce, 
maje v ní své kořeny ; ovšem ovoce tohoto rozvoje sklízí opět hmotná 
práce, jsouc jím zvelebována. Není mne nijak tajno, že i jiné příčiny 
než samojedině hmotná práce měly vliv na rozvoj intellektu a tudíž 
že jej mají i na vývoj hmotné práce; ale pravda tato táhne se pouze 
k míře tohoto vlivu, nikoli ku jeho podstatě, poněvadž i bez těchto 
příčin by rozvoj intellektu byl možným, ač nikoli do té míry, které 
dosáhnul za spoluúčinkování příčin ostatních. V naznačeném účinku 
spočívá veliká vědecká hodnota hmotné práce i po stránce filosofické ; 
k ní sluší se větší měrou přihlížeti, než jak až dosud se dělo. 

Účinkem zákonitosti hmotné práce lze vysvětliti nejen intellektu- 
álný rozvoj ducha, totiž jak vzniknul, jak postupem času se měni 
a které výše kdy dosáhnul, nýbrž možno použíti jej do jisté míry ku 
vysvětlení samé vzdělanosti. Není mne též tajno, že zákonitost tato 
není jediným vlivem na rozvoj této vzdělanosti, nýbrž že ku zvelebení 
jejímu přispěly i momenty podstatně jiné; ale nepochybuji, že hmotná 
práce byla k ní krokem prvním a bezpečným i mám za to, že ku 
studiu a výkladu vzdělanosti této nejbezpečnějším počátkem by bylo 
studium zákonitosti hmotné práce a všestranný výklad jejího vlivu na 
intellekt lidský. 

7. Vědeckost' veškeré látky. 

Vědeckost veškeré hmotné práce výsledí z vědeckosti všech její 
složek : z vědeckosti hmoty co základu této práce, ze zákonitého způ- 
sobu jejího konání,  ze zákonitosti nástrojů jakožto prostředků této 


259 


činnosti a konečně z výsledku práce samé, z jejího výrobku. Jelikož 
ve všech těchto směrech panuje přesná zákonitost, pro kterou žádná 
hmotná práce nemůže se konati nahodile, nýbrž podle určitých vět 
technologických, jest vědeckost této látky nade vši pochybnost vyvý- 
šena, možno ji tudíž vědecky spracovati, hlavně ve směru technickém. 
K badání v oboru tomto možno použiti kterékoli methody badací, 
neboť tato látka, jižto jest prozkoumati do podrobná, není ohledně 
method, jichž by bylo lze při tom použiti, nijak v žádném směru 
omezena, čímž žádná methoda badací není z použití vyloučena. Po- 
něvadž však při té přeobsáhlé rozmanitosti látky zkumné, jevící se 
nejen v různosti hmoty zpracované, nýbrž i v nástrojích k tomu po- 
užitých i ve výrobcích tím nabytých, jest bezpečnost methody badací 
požadavkem nejpřednějším; proto na prvním místě odporoučí se 
k tomuto badání methoda genetická. 


13. 

Zur §:rapliischen Zusammensetzung^ der Krafte und Dre- 
hungen im Rauiiie. 

Von Prof. Josef Tesař in Briinn, vorgelegt von Prof. Jos. Šolín am 9. April 1886. 

{MU 1  Tafel). 

Herr Baurath M o h r in Dresden veroífentlichte im Jahrgang 1876 
des „ Civilingenieur" pag. 121 eine „Ů b e r d i e Z u s a m m e n s e t z u n g 
der Krafte im Kaume" iiberschri ebene Abhandlung, in welcher das 
citirte Thema graphisch unter Zugrundelegung eines Verfahrens gelost 
wird, welches von dem Culmann'schen im Princip und in der Durch- 
fiihrung verschieden ist. 

Der um die Ausbildung graphischer Methoden und deren Ein- 
fůhrung in die Ingenieurwissenschaften hochverdiente Autor verwirft 
mit Eecht beim graphischen Verfahren die Bestimmung der Richtung 
und Grosse der die Paare oder Momente darstellenden Axenstrecken, 
er betont die mangelhaften Controlbehelfe des Culmann'schen Ver- 
fahrens und bezeichnet letzteres als ein solches, welches in der gra- 
phischen Statik keine Anwendung verdient. 

Ohne auf M o h r's Methode náher einzugehen, sei hervorgehoben, 
dass Herr M o h r zu seiner Construction d r e i e r z u e i n a n d e r n o r- 

17* 


260 

mal liegenden Projectionsebenen bedarf, auf welche die zu- 
sammenzusetzenden Kráfte orthogonal projicirt werden. Verzichtet 
man auf einen Theil der Controlen, so kann wohl eine Projections- 
ebene wegfallen, aber die drei Coordinatenaxen, in denen sich die 
Projectionsebenen schneiden, miissen beibehalten werden. 

In Folgendem soli die graphische Zusammensetzung der Kráfte 
im Raume mit Bentitzung von nur zwei Projectionsebenen 
behandelt werden. 

Hiebei soli den Einwendungen, die M o h r gegen das C u 1 m a n n'- 
sche Verfahren erhebt, volle Rechnung getragen werden. 

Es wird sich herausstellen, dass die zu entwickelnde Methode 
an Durchsichtigkeit der Mohrischen nicht nachstebt, dieselbe aber in 
Bezug auf Einfachheit der nothwendigen Constructionsbebelfe iíberragt. 

Das zu losende Problém der Zusammensetzung der Kráfte und 
Drehungen im Raume lásst sich in Folgendem zusammenfassen : 

1. Ein System von beliebigen Kráften soli reducirt werden auf 
eine Einzelnkraft, welche mit einer Geraden, der Centralaxe des 
Systems, zusammenfállt, und ein Moment, dessen Ebene zur Cen- 
tralaxe senkrecht steht. 

Der Inbegriff dieser Einzelnkraft und dieses Mo- 
ment s fúhrt den Namen Win der. (Siehe R. St. BalFs „The 
Theory of Screws". — Transact. of the R. J. Acad. Vol. XXV. pg. 
137. Nov. 1871.) — Parallel hiemit und auf dieselbe Art zu losen 
ist das Problém: 

2. Ein System gleichformiger Rotationsbewegungen (Winkelge- 
schwindigkeiten) soli reducirt werden auf eine gleichformige Rota- 
tionsbewegung, (Winkelgeschwindigkeit), welche um eine gewisse Ge- 
rade, die Centralaxe des Systems, erfolgt und auf eine g 1 e i ch- 
formige Translationsbewegung, (Translationsgeschwindigkeit)» 
welche gleichzeitig parallel der Centralaxe stattfindet. Der Inbe- 
griff beider Bewegungen heisst Windung und die resultirende 
Bahn des bewegten Punktes ist eine Helix. 

Die Zusammensetzung eines Kráftesystems zu einem Winder 
geschieht mittelst desselben Linien-Complexes, wie die Zusammen- 
setzung eines Systems von Winkelgeschwindigkeiten zu einer Windung. 

Es stehen sich die Begriffe Kraft und Winkelgeschwindigkeit, 
Moment und Translationsgeschwindigkeit, Centralaxe und Centralaxe 
gleichwertig gegenúber. 


261 

Es wird souiit hinlangen, nur die Zusammensetzung der Kráfte 
im Raume eingehend zu behandeln, da hiemit zugleich die Zusammen- 
setzung der Drehungen erledigt erscheint. 

Bekanntlich lásst sich ein Kráftesystem durch ein Paar einander 
conjugirter Kráfte ersetzen. Solcher Paare conjugirter Kráfte 
(nach Culmann Kráftepaare, nicht zu verwechsehi mit dem von 
Poinsot eingefuhrten Begriífe Kráftepaar = Drehzwilling), welche eni 
Kráftesystem ersetzen, giebt es im Raume unendlich viele oder besser, 
wenn man die Anzahl der Elemente eines einformigen Grundgebikles 
mit Go bezeichnet, oo^. — Sie reprásentiren eine unendliche Mannig- 
faltigkeit vierter Ordnung. Der Raum fasst bekanntlich oo* Gerade, 
jede hievon kann als Richtungslinie einer der beiden conjugirten 
Kráfte, wdche das Kráftesystem ersetzen, angenommen werden. Die 
Richtungslinie der anderen conjugirten Kraft, der Sinn und die Grosse 
der beiden conjugirten Kráfte ist durch die Annahme der Richtungs- 
linie der einen der beiden conjugirten Kráfte bereits eindeutig be- 
stimmt. 

Nebenbei sei bemerkt, dass von diesen oo* Paaren conjugirter 
Kráfte oo^ in eine einzige Gerade zusammenfallen. Sie reprásentiren 
Doppelkráfte, welche in derselben Geraden im entgegengesetzten 
Sinne wirken und von denen jede einzelne als unendlich gross und 
der anderen numerisch gleich angesehen werden muss. 

Die Geometer nennen einen solchen Inbegriff von Geraden, wie 
ihn die Richtungslinien der Doppelkráfte vorstellen, einen Complex 
erster Ordnung und bringen denselben in einen Zusammenhang 
mit dem „Nul Isy stem" und mit der Raumcurve 3. Ordnung. 

Um auf dem einfachsten Wege zum Ziele zu gelangen, stellen 
wir der Losung unserer Aufgabe jene zweier anderer Aufgaben voran, 
durch deren Vereinigung die Zusammensetzung eines Kráftesystems 
selbstverstándlich wird. 

I. Aufgabe: Gegeben ist ein Paar conjugirter Kráfte 
Pi und P21 dasselbe ist zu ersetzen durch ein gleichwer- 
tiges Paar anderer conjugirter Kráfte P3 und P^, von 
denen die eine, z. B. P3 in einer gegebenen Richtungs- 
linie c wirkt. 

Vor allem sei darauf hingewiesen, dass die Richtungiinien 
a, 6, c, d der Kráfte Pi, Pg, P3, P4, von denen a, &, c gegeben sind, 
aber d zu bestimmen ist, Erzeugende desselben Systems 
eines windschiefen Hyperboloids seiu míissen. — Die Noth- 
wendigkeit dieses Lagenverháltnisses leuchtet ein, wenn man bedenkt, 


262 

dass fíir jeden Leitstrahl des durch a, 6, c bestimmten Hyperboloids 
(welcher a, h, c und alle Erzeugenden desselben Systems schneidet) 
als Momentenaxe die Momente von Pj, P^^ P^ Null werden. Damit 
die Šumme der Momente des Kráftepaares P^, P^ gieich jener der 
Momente des gleichwertigen Kráftepaares P3, P4 werde, ist es daher 
notliwendig und hinreichend, dass fiir jeden Leitstrahl als Momenten- 
axe das Moment von P4 auch Null werde, was, da P4 im Allgemeinen 
nicht Null werden kann, nur dann stattfindet, wenn d von allen Leit- 
strahlen geschnitten wird, d. h. wenn d eine dem System a, 6, c . . . 
angehorige Erzeugende des Hyperboloids ist. 

Andererseits ist klar: Werden die beiden Kráftepaare auf eine 
und dieselbe Projectionsebene orthogonal der Richtung und der Grosse 
nach projicirt, so muss dieEesultirende aus denProjectionen 
des ersten Kráftepaares identisch sein mit der Resul- 
tirenden aus den Projectionen des zweiten Kráfte- 
paares. — Die Richtungslinie dieser Resultirenden ist bestimmt 
durch die Gerade, welche den Schnittpunkt der Projectionen von 
a und b mit dem Schnittpunkt der Projectionen von c und d ver- 
bindet. — 

Kennt man, wie in unserem Falle, umgekehrt die Projectionen 
von «, 6, c und ausserdem Pj und P2, somit auch die Grosse ihrer 
Projectionen, nnd zieht man durch den Schnittpunkt der Projectionen 
von a und h (mit Zuhilfenahme des Kráfteparallelogramms oder eines 
Kráftepolygons) die Richtungslinie der Resultirenden aus den Pro- 
jectionen von Pi und P2, so schneidet diese die Projection von c in 
einem Punkte, der der gesu chtěn Projection von d angehort. 

Dieser letztere Punkt ist nun die Projection von zwei von ein- 
ander verschiedenen Punkten des Hyperboloids, wovon der eine auf 
c, der andere auf d liegt. 

Es ist nun ein Leichtes, diesen anderen Punkt selbst und die 
hindurchgehende Erzeugende a aufzusuchen, wodurch die Aufgabe im 
Princip gelost erscheint. 

In Fig. la und Fig. !& werden die Constructionen selbstver- 
stándlich. 

Wir projiciren in Fig. la die zu einem ráumlichen Kráftepolygon 
an einander gereihten Kraftstrecken und in Fig. h die das ráumliche 
Seilpolygon bildenden Richtungslinien der Kráfte orthogonal auf zwei 
zu einander senkrecht stehende Projectionsebenen, die wir als erste 
und zweite Projectionsebene unterscheiden wollen. Die erste Pro- 
jection eines Punktes, einer Linie, einer Kraftstrecke ist durch einen 


263 

der Bezeichnung des Originals beigefúgten Strich ('), die zweite Pro- 
jection durch eiiien beigefiigteii Doppelstrich (") ersichtlich gemacht. 

Ist 01 die Pi und 12 die P^ der Richtung, dem Sinne iind der 
Grosse nacli bestimmende Kraftstrecke, so erhált man diircli Anein- 
anderreihung der beiden Kraftstrecken den Linienzug 012 im 
Raume, dessen Schlusseite 02 die mit der Centralaxe des Kráftepaars 
(Pi, P2) zusammenfallende resultirende Einzelnkraft des (P^, Po) ent- 
sprechenden Winders der Richtung, dem Sinne und der Grosse aber 
nicht der Lage nach bestimmt. 

Die in Fig. !« verzeichneten Projectionen 0'1'2' und 0"1^'2'' 
des Linienzugs geben die Projectionen 0'2' und 0''2'' der Schluss- 
seite 02. 

Zugleich bestimmen die Strecken 0'2' und 0''2" die Resulti- 
renden aus den ersten beziehungsweise zweiten Projectionen des 
Kráftepaars (P^, P^) der Richtung, dem Sinne und der Grosse aber 
nicht der Lage nach. 

In Fig. Ib sind die Richtungslinien a, &, c durch ihre beiden 
Projectionen  bestimmt.   (Selbstverstándlich  sind  a'||0'r,  //||1'2', 

Wird nun durch den Schnittpunkt V von ď und h' die Gerade 
rir parallel zu 0'2' gezogen, so ist deren Schnittpunkt IP mit c' be- 
reits ein Punkt von ď. — Wird analog durch den Schnittpunkt A'' 
von ď^ und h'' die Gerade A'' B" parallel zu 0"2'' gezogen, so ist 
deren Schnittpunkt B'^ mit c" bereits ein Punkt von d". — Die Ge- 
rade d im Raume aber liegt auf dem durch die Erzeugenden a, h, c 
bestimmten Hyperboloide und gehort mit den letzteren demselben 
System von Erzeugenden an. — Fassen wir IP als erste Projection 
eines auf d im Raume gelegenen Punktes II, B'' als zweite Projection 
eines auf d liegenden Punktes B auf, so handelt sich's um die Be- 
stimmung der anderen Projectionen beider Punkte, also um IP' und 
B\ — Diese erfolgt nun folgendermassen : 

Legt man durch c eine Ebene normál zur ersten Projections- 
ebene, so schneidet diese a und h in den Puukten a und jS, das 
Hyperboloid in der Erzeugenden c und in dem Leitstral a/?. 

Im Leitstral a/3 muss II, in seiner zweiten Projection ď'^'' 
muss IP' liegen. Weil IP' und P" (die bei einer windschiefen Lage 
von a, 6, c nie zusammenfallen konnen) zwei Punkte von ď' sind, so 
ist ď' bestimmt. 


264 

Ebenso konnte man ď unmittelbar íinden. Man lege durch 
c eine Ebene normál zur zweiten Projectionsebene; dieselbe schneidet 
a und h in den Pnnkten y und g?, das Hyperboloid in der Erzeu- 
genden c und in dem Leistral 7^. — Im Leitstral y^) liegt 5, in 
seiner ersten Projection Y^)' somit J5'. — Die Verbindungsgerade der 
Punkte ir und B' giebt d\ — Nun ist d durch beide Projectionen 
vollkommen bestimmt. 

Es ist jedoch nicht nothwendig, IP' und B' auf diese Art aus- 
findig zu machen. Ist von den beiden Projectionen ď und d" nur 
eine gefunden worden, so ergiebt sich die andere. — (Fig. IJ. — 
Wáren námlich P3 und P^ bekannt, so musste durch ihre Zusammen- 
setzung derselbe Winder entstehen, wie durch die Zusammensetzung 
von Pi und P^. — 

* Vom Punkte o ausgehend miissten wir durch Aneinanderreihung 
der der Kraft P4 entsprechenden Kraftstrecke 03 und der der Kraft 
P3 entsprechenden Kraftstrecke 32 wieder zu derselben Schlussseite 
02 gelangen. 

Berucksichtigen wir ferner, dass 03 parallel zu d, 32 parallel 
zu c sein muss, so folgt: 

Ist z. B. IP', somit d" gegeben, so verzeichne man (Fig. !«) 
liber 0''2" den Linienzug 0''3''2", so dass 0''3"||í^^ 3"2''||c" wird. 

Durch 2' ziehe man eine Parallele 2'3' zu c' und fixire in 2'3' 
durch das durch 3" gefállte Projectionsloth 3"3' den Punkt 3'. 

Die Gerade 0'3' bestimmt die Richtung von ď, 

Wird in Fig. !& durch IP eine Gerade parallel zu 0'3' gezogen, 
so ist dieselbe die gesuchte Projection ď von d. 

Indem man ď auf beide Arten bestimmt, hat man einen sehr 
einfachen und hinreichenden Controlsbehelf fíir die Genauigkeit der 
Construction. 

Der Sinn und die Grosse der Kráfte P4 und P3 ist durch die 
Kraftstrecken 03 und 32, jede der letzteren aber durch ihre beiden 
Projectionen bestimmt, — die Aufgabe erscheint somit nach jeder 
Richtung hin befriedigend gelost. 

2. Aufgabe: Zwei Krafte P^ und P^ sind zu einem 
Winder zusammenzusetzen. — Fig. 2a und Fig. 25). 

Reiht man (Fig. 2a) wie in der vorigen Aufgabe die Pj und Po 
der Richtung, dem Sinne und der Grosse nach bestimmenden Kraft- 
strecken 01 und 12 an einander, so bestimmt die Schlussseite 02 des 
Linienzuges 012 die Richtung, den Sinn und die Grosse der resulti- 
renden Einzelnkraft, die mit P bezeichnet werden soli. 


265 

In Fig. 2b sind wie in der vorigen Aufgabe a und h die Kich- 
tungslinien von P^ und P^. Es eríibrigt noch die Bestimmung der 
Lage der zu 02 parallelen Centralaxe x und die Bestimmung des 
resultirenden Momentes  M (dessen Ebene  zu x normál  sein  muss). 

Hieraus resultirt dann der Pfeil p des Winders,  eine in 

M 
die Centralaxe fallende Strecke von der Lange p—-^, 

in einem solchenSinne gezogen, dass ein imEndpunkte 
der Strecke befindliches Auge (gewohnlicli durch eine Pfeil- 
spitze und den Buchstaben p bezeichnet), auf den Anťangspunkt 
7t der Strecke gerichtet, das resultirende Moment M 
als ein rechtsdreliendes erblickt. 

Da durch die bereits bekannte Schlussseite 02 und den Pfeil 
der Winder vollkommen bestimmt ist, so erúbrigt nur die Bestimmung 
der Projectionen p^ und p" des Pfeiles. 

Ehe wir zur Construction schreiten, stellen wir folgende Be- 
trachtung an: 

Von den oo* conjugirten Kráftepaaren, die dem Kráftepaar Pj, 
Pj gleichwertig sind, giebt es oo^ Paare conjugirter Krafte, die zu 
einander senkrecht stehen. 

Es fasst der unendliche Raum namlich oo^ verschiedene Ebenen. 
Zerlegt man P^ und P^ in zwei Componenten, wovon die eine in 
eine bestimmte Ebene hineinfallt, die andere zur Ebene senkrecht 
steht, vereinigt hierauf die beiden in der Ebene liegenden Compo- 
nenten und die zur Ebene senkrecht stehenden Componenten, so er- 
hált man ein neues conjugirtes, dem Paar (P,, P^) gieichwertiges 
Paar von Kráften, die zu einander senkrecht stehen. Solcher Paare 
giebt es so viele, als Ebenen im Raume, somit cc^. 

Nach C h a s 1 e s kann der Momentensatz fiir gleichwertige Kráfte- 
paare in folgende geometrische Form gebracht werden: 

„Alle Tetraéder, welche sich liber je zwei conju- 
girten (in ihren Richtungslinien liegenden) K r a f t s t r e c k e n g 1 e i ch- 
wertiger Kráftepaare als Gegenkanten verzeichnen 
lassen, sind inhaltsgleich.*) 


*) Streng genommen, hat bereits Móbíus in seinen „Elementen der Me- 
chanik des Himmels 1843" den Satz allgemeiner gefasst. Man scheint 
libersehen zu haben, dass der C h a s 1 e s'sclie Satz nur eine Folgerung des 
Móbius'schen ist. Sind a und h, ferner a und/? zwei Paare conjugirter in 
ihren Richtungslinien liegenden Kraftstrecken, das Paar a. h gleichwertig 
dem Paar cc, /?, und bezeichnet man mittelst des Symbols Vol [m n] das 


266 

Endlich sei auf folgenden bekannten Satz hingewiesen : „Die 
Centralaxe wird von allen Linien kiirzester Entfernung 
zweier conjugirten Kráfte rechtwinklig geschnitten." 
(Culmann „Grapliische Statik" 1875, pag. 258.) Die in der Fig. 2a 
uud 2b durchgefuhrten Constructionen werden nach dem vorgetragenen 
leiclit verstándlich. 

Ersetzen wir vorerst unser Kráftepaar Pj , P^ durch ein anderes 
Q,, Qo^ dessen conjugirte Einzelnkráfte Qj und Q^ zu einander sen- 
krecht stehen. Nehmen wir an, dass Q^, beispielsweise parallel zur 
zweiten Projectionsebene, Q^ normál hiezu liegen soli. 

Solcher Kráftepaare Q^ Q^, die den letzten Bedingungen ent- 
sprechen, giebt es oo^. Schneiden wir durch eine zur zweiten Pro- 
jectionsebene parallele Ebene E die Kichtungslinie a von P, im 
Punkte m und die Kichtungslinie b von Pg im Punkte n^ zerlegen 
Pl und P2, jede hievon in eine in die Ebene E fallende Componente 
und in eine hiezu senkrechte Componente, so entsteht durch die Ver- 
einigung der in die Ebene E fallenden Componenten die Kraft Q,, 
durch die Vereinigung der zur Ebene E senkrechten Componenten 
die Kraft Q^. — Da sich solcher Ebenen E eine einfach unendliche 
Anzahl legen lásst, so giebt es go^ solcher Kráftepaare, deren Rich- 
tungslinien eine merkwúrdig einfache geometrische Lage besitzen, auf 
deren Untersuchung einzugehen, wegen der weiteren Schliisse von 
geometrischem Interesse ist. 

Verschieben wir die Ebene E parallel zu sich selbst, so geben 
die Verbindungsgeraden der in derselben Ebene E liegenden Punkte 
w und n die Erzeugenden eines windschiefen Paraboloids, 
welches durch die Leitstralen a und h und die zweite Pro- 
jectionsebene als Richtebene bestimmt ist. 


Volumen eines iiber zwei Strecken m und n als Gegenkanten verzeichneten 
Tetraeders, so ist nach M o b i u s allgemein : Vol [ona] -j-Vol [onh] r= Vol [ina ]-\- 
-\- [mjS], wo m eine beliebige Kaumstrecke bedeutet. — Úbergeht m succe- 
sive in die Strecken a, b, a, /?, so resultiren die Gleichungen : 

Vol [aal -I- Vol [«&] = Vol [aa] + Vol [a/?] 

Vol [66] + Vol [ha] — Vol [ha] + Vol [6/5] 

Vol [cca] -f- Vol [cc§] — Vol [cca] + Vol" [ech] 

Vol [m + Vol [^«] - Vol Wa] + Vol [/?6J 
Da die Grossen Vol [aa], Vol [66], Vol [cca], Vol [/?/?] als Null verschwinden, 
so folgt der Satz von Chasles  als Corollar des  Móbius'schen 
Satzes in derForm: Vol [a6] = Vol [a/?], dennjede der Grossen ist gleich 
Vol [acc] + Vol [gjg] -f Vol [hec] + Vol [6/g] 
2 


267 

Die ersten Projectionen dieser Erzeugenden sind alle parallel 
zur Projectionsaxe, die zweiten umhúllen eine Parabel, die zweite 
Contour des Paraboloids. 

Wie wir auch E wáhlen, immer fállt Q\, die erste Projection 
von Qj, iiiit dem entsprechenden w' n' zusammen. 

Ist ^" der Sclmittpunkt von a" und 6", so fállt Q'\ , die zweite 
Projection von Qj, immer mit der durch A'' zur Projection der Schluss- 
seite, 0"2" gezogenen Parallelen zusammen. 

Fiir alle Lagen von E ist Q^ dem Sinne, der Richtung und der 
Grosse nach durch 0"2" bestimmt. 

In allen Lagen muss Q^ das in A'' zur zweiten Projectionsebene 
gefállte Perpendikel rechtwinklig durchschneiden. 

Das System sámmtlicher (unter einander gleicher und 
gleichgerichteter) Kráfte Q^ erfíillt eine durch A'' normál zur 
zweiten Projectionsebene parallel zur Schlussseite 02 
gelegte Ebene. 

Etwas Aehnliches ergiebt sich fiir die Lage sámmtlicher Kráfte Q^ . 

Von den durch die Zerlegung der conjugirten Kráfte P, und P^ 
entstandenen, zur zweiten Projectionsebene normalen Componenten 
greift die erste in w, die zweite in n an. Die Componenten sind 
der Grosse und dem Sinne nach bestimmt durch die in Fig. 2« mar- 
kirten Strecken 1* V und V 2*. 

Die Resultirende aus diesen beiden Componenten, unser Q^, ist 
der Grosse und dem Sinne nach bestimmt durch die algebraische 
Šumme beider Strecken, durch die Strecke 1*2^. — Der auf der 
Erzeugenden mn liegende AngriíFspunkt d von Q^ liesse sich unter 
Zugrundelegung der Proportion ?n(5' : ď?z zz 1' 2* : 1* 1' in beiden Pro- 
jectionen sehr leicht bestimmen. 

Wir ziehen eine andere, directe Losung vor. — Beachten wir 1), 
dass fúr alle Lagen der Erzeugenden mn des Paraboloides die Punkte 
m auf dem Leitstrale a, die Punkte n auf dem Leitstral h liegen, 
dass auf allen Erzeugenden das Verháltnis md : dn ein constantes ist, 
somit sámmtliche Punkte d auf einem und demselben Leitstral A des 
Paraboloides liegen, dessen erste Projection A' durch den Punkt f 
gehen muss, in dem sich ď und h' schneiden. Beachten wir ferner 
2), dass fiir alle Lagen von E^ oder fiir alle Lagen von W die Kráfte 
Qi und Q2 dieselben der Fig. 2 a entnehmbaren Werte O'' 2'' und 
1* 2* beibehalten, — dass sámmtliche Q^ parallel zu einander eine 
zur zweiten Projectionsebene normále Ebene erfiillen, dass somit in 
Folge des Satzes von Chasles die Abstánde je zweier ein conjugirtes 


268 

Paar bildender Krafte Q^ und Q^ einander gleich seiii mussen, was 
nur eintreten kann, wenn der Leitstral A parallel liegt zu der durch 
02 normál zur zweiten Projectionsebene gelegten Ebene, A'' also pa- 
rallel ist zu O'' 2'\ —_ Beachten wir endlich 3), dass alle Linien 
kiirzester Entfernung ÓX^ welclie zwischen je zwei conjugirten Kráften 
Qi und Q2 gezogen werden konnen, und von denen ein Endpunkt 
immer mit ď in A zusammenfállt, einander gleich und parallel sind 
und dass alle diese Linien von der zu suchenden Centralaxe x recht- 
winklig geschnitten werden. — Alle Linien kiirzester Entfernung liegen 
somit mit oc in derselben Ebene, in dieser liegt aber auch der Leit- 
strahl A- — Weil nun x und A in derselben Ebene liegen, ihre 
zweiten Projectionen parallel sind, so muss der Leitstrahl A des 
Paraboloids parallel sein zur Centralaxe x im Kaume und seine erste 
Projection A' parallel sein zu x' und somit zu 0'2\ — 

Zu demselben Resultate gelangt man auch durch folgende Schliisse : 
a, h und A sind als Leitstralen Erzeugende des zweiten 
Systems des Paraboloids, somit parallel zur zweiten Richt- 
ebene, alswelche (Fig. 2a) die Ebene desDreieckes 012 
angesehen werden kann. Weil A parallel ist zur Ebene 012, A" zu- 
gleich parallel ist zu O" 2", so muss A parallel sein zu 02, 
— mithin auch zu x. — 

Die durch /' zu 0'2' gezogene Parallele ist mithin A'? ilu' 
Schnittpunkt mit einem beliebigen m' n^ giebt ó\ wodurch sich auch 
ď' ergiebt. — 

Die durch ein beliebiges d'' zu 0'^ 2'' gezogene Parallele ist A", 
der geometrische Ort sámmtlicher d''. '^) 

Sámmtliche Krafte Q^ erfiillen eine zur zweiten Projectionsebene 
normále Ebene und diese ist parallel zu jener, welche das System 
der Krafte Q^ bildet. — Nun bietet die weitere Construction keine 
Schwierigkeiten mehr, die Centralaxe x und der Pfeil p des Winders 
konnen leicht gefunden werden. — In Fig. 2a und 26 wurde hiezu 
folgender Weg eingeschlagen : 

Durch O, den Anfangspunkt des Linienzuges 012 (Fig. 2a), 
wurde eine Ebene parallel zur zweiten Projectionsebene gelegt, auf 
dieselbe die Schlussseite ^ projicirt  und  um diese Projection  die 


*) Um Linien zu ersparen, empfiehlt es sich, statt einer beliebigen Erzeugen- 
den mn des Paraboloids eine solche anzunehmen, deren zweite Projection 
mit der zweiten Projection eines Leitstrals, z. B. mit b" (Fig. 2a) coincidirt. 
— Nennen wir diese Erzeugende m^ Wj, so fállt m'\ mit A" zusammen; 
m\, 8\, 8'\, ^" ergeben sich auf die einfachste Weise. — 


269 


Schlussseite 02 in diese Ebene hineingedreht, so dass nach dieser 
Drehung die Schlussseite 02 in der zweiten Projection als die Hypote- 
nuse Ó" (2) des rechtwinkligen Dreieckes O" 2'' (2) erscheint, in dem 
die Kathete Ó^^^ die Kraft Q^, die Kathete 2'' (2) zz 1* 2* 
die Kraft Q20 die Hypotenuse O'' (2) die gesuchte Einzeln- 
kraft R des Winders der Grosse nach bestimmt. — 

In Fig. 2& wurde eine beliebige Erzeugende mn verzeichnet 
darin die Punkte A und d fixirt, welche als Endpunkte einer der 
Linien klirzester Entfernung zweier conjugirten Krafte Q^ und Q^ 
gelten, und nach A der Angriffspunkt von Q^, sowie nach d der An- 
griífspunkt von Q^ verlegt. — 

Die Bestimmung des auf dX liegenden Angriffspunktes jt der 
resultirenden Einzelnkraft ergab sich folgendermassen : 

Im Dreiecke 0"2'' (2) Fig. 2a fállte man von 2'' auf die Hypote- 
nuse O" (2) das Hóhenperpendikel 2" {i). — Dadurch wurde eine 
Zerlegung der Krafte Q^ und Q^ angebahnt. — Sinu und Richtung 
der Componenten wird unschwer klar, wenn man sich das durch 
0"2'' (2) dargestellte Dreieck sammt allen darin liegenden Linien in 
seine Urlage zuriick versetzt denkt. — 

Die Kraft Q^ = 0"2'' zerfállt in die Componenten 'B^ — O" {i) 
und ^, =: {i) 2". — Beide greifen in A an. Die Kraft Q zz: 2" (2) zer- 
fállt in die Componenten Z^ = 2" W und ^2 = (O (2). — Beide 
greifen in d an. 

Durch Zusammensetzung der Componenten @i und @2 entsteht 
die resultirende Einzelnkraft i?, — durch Zusammensetzung der Com- 
ponenten ^1 und ^2, die gleich und bei entgegensetztem Sinne parallel 
sind, entsteht das resultirende Moment M des Winders. — Alle auf 
der zweiten Projection A" d'' der Geraden kd liegenden Strecken er- 
scheinen in wirklicher Grosse. — 

Es ist somit d^^Tt'' = ŮTt, 7ť'V' líz Tth — 

Es folgt hieraus : d"Tť' : iť^l" — ^^-.'^^ 1) 

Trágt man (Fig. 2a) von O'' auf der Hypotenuse O'' (2) oder 
deren Verlángerung iiber (2) hinaus die Strecke ^''t^zz&'V' auf, 
fállt von t das Perpendikel tu auf 0''2'', von dessen Fusspunkt u ein 
zweites Perpendikel uv auf 0''í, und von dem Fusspunkte v ein drittes 
Perpendikel vw auf O'' 2'\ mit dem Fusspunkt w^ — so beant- 
wortet uns der Linienzug tumv alleFragen, die iiber die 
einzelnen Bestimmungsstlicke  des gesuchten Winders, 


270 

— Centralaxe, Moment und Pfeil — gestellt werden kónnen. 
Aus der Áhnlichkeit der Dreiecke folgt vorerst: 

O" v.vtzu O'' (^) : (^) (2) =: ^^ : (g^ • • • • 2) 

Aus der Vergieichimg der Proportionen 1) und 2) und aus der 
Gleichung : 

d''ď^ -j- ď'X'' — 0"v-\-vt,,, folgt : 


%''\" -vt    I • • • • ^) 


Hiedurcli ist %" gegeben. Weil k'd' mit m'n' zusammenfállt, so 
ist auch n' bestimmt. — Man merke, dass tc immer zwischen A und 
d liegen muss. — Die durch tt zu 02 im Raume gelegte 
Parallele x ist die gesuchte Centralaxe, also x''\\0"2"^ 

X' ||0'2'. 

In dieser liegt die der Grosse und dem Sinne nach durch 02 
bestimmte Einzelnkraft B des Winders. Dieselbe ist somit vollkommen 
bestimmt. 

Ebenso einfach bestimmt sich nun das resultirende Moment M 
und der resultirende Pfeil p. — 

Das Moment M~Z^ yTd = J^' X ^"t. (Fig. 2a). ^ So- 
mit ist M gieich dem doppelten Flácheninhalte des Dreieckes 0"í2'' 
oder des mit letzterem fláchengieichen Dreieckes O" (2) u, daher 
M — 0''(2) X ^= R ' ^ 

Bezeichnet p die Lange der Pfeilstrecke jcp^ so ist MzziE^p, 
somit p =:uv , . . . 3) 

Weil der Winkel uvw == ^ (2) 0"2", und der letztere den Nei- 
gungswinkel der Centralaxe und des damit zusammenfallenden Pfeiles 
p gegen die zweite Projectionsebene bedeutet, so ist endlich d i e 
Strecke vwz=i7ť'p'\ gieich der zweiten Projection der 
Pfeilstrecke srp, die in Folge dessen von jt" auf x" in einem 
solchen Sinne nach p" aufzutragen ist, dass das auf der Centralaxe x 
in p liegende gegen tc gerichtete Auge das Moment M als ein 
rechtsdrehendes erblickt. 

Um Fehler beim Auftragen von n"'p" zu vermeiden, soli die 
letztere Bedingung einfacher umgestaltet werden. — 

Es wurde hervorgehoben, dass tc zwischen A und d liegen miisse. 
— Aus Fig. 2a folgt, dass, wenn 51, = (^) 2" in eine zur zweiten 
Projectionsebene normále Componente und eine hiezu parallele Com- 
ponente zerlegt wird, letztere in Richtung und im Sinne mit 0"2" = Q^ 
ilbereinstimmen muss. [Die letztere ergiebt sich als Projection derStrecke 


271 

(^) 2" auf 0''2'']. — Soli das Auge in p das Moment M als ein reclits 
drehendes erblicken, so muss es auch jenes Moment als ein solclies 
erblicken, dessen Axe der durch p geliende, zur zweiten Projections- 
ebene normále Stral ist, und dessen Kraft durch die durch A parallel 
mit 0"2" gezogene Q/' dargestellt ist. — 

Es befindet sich dann jp vor Jt oder vor der durch mn parallel 
zur zweiten Projectionsebene gelegten Ebene E^ wenn die in X" an- 
greifende, dem Sinne nach durch 0"2" bestimmte Projection Q/' von 
Q^ um p", somit auch um %'' nach rechts dreht. — 

Somit folgt die einfache Kegel: 

„Je nachdem Q/' um jr" nach rechts o der links drehti 
muss ^vor oder hinter;r, somit p' vor oder hinter jt' 
oder m'?^' liegen." — Hiemit ist jede Zweideutigkeit ausgeschlos- 
sen und die zweite Aufgabe gelost. 

3. Aufgabe: „Ein System von Kráften im Raume soli 
zu einem Winder zusammengesetzt werden." (Fig. 3a 
und 36), — Die Behandlung dieses Problems wird nach dem Vor- 
hergegangenen selbstverstandlich. 

Gegeben sind beispielsweise vier Kráfte Pj, P^, P^^ P^\ die- 
selben erscheinen in Fig. 3a ihrer Grosse, Richtung und dem Sinne 
nach gegeben durch die Projectionen ihrer zu einem Linienzug oder 
Kráftepolygon  aneinandergereihten Kraftstrecken 01, 12,  23, 34. — 

Die wirkliche Lage dieser Krafte bestimmen in Fig. o'' die 
Projectionen ihrer Richtungslinien a, &, c und d im Raume. 

Auf die bei Losung der ersten Aufgabe besprochene Weise 
ersetzt man: 

_ 1) Die in a und h wirkenden, durch die Kraftstrecken 01 und 
12 bestimmten Kráfte Pj und P^ durch ein Paar anderer conjugirter 
Kráfte 8^ und S^, von denen S^ in c wirken soli. — Die Lage der 
Geraden c, in welcher S^ wirken muss, findet man, wie in der 1. Auf- 
gabe gezeigt wurde. (a, 6, c, c liegen auf demselben Hyperboloid). — 
Wird in Fig. 3a 03* parallel zu c gezogen, so bestimmen die 
Strecken 03* und 3*2 den Sinn und die Grosse der Kráfte 8^ und 
S,, - 

2) Man verbinde S^, S^ mit Pg. 

Weil Si und P3 dieselbe Richtungsgerade besitzen, so vereinigen 
sie sich zu einer in c wirkenden Kraft T^^zS^-^-P^, deren Grosse 
sich Jii_ Fig. 3a aus der graphischen Addition der Kraftstrecken 3*2 
und 23 ergiebt.  —  An die Stelle  der Kráfte P, P,, P. haben wir 


272 

nun die zwei Kráfte T^ (wirksara in c, náher bestimmt durch die 
Kraftstrecke 3*3 in Fig. 3 a) und S^ (wirksam in c, mit der Kraft- 
strecke 03*) gesetzt. — 

3) Man ersetze das Kráftepaar 7\, S^ durch ein Paar conjugirter 
Kráfte S^ und S^^ von denen S^ in d wirken soli. — 

Die Lage der Geraden b, in welcher S^ wirken muss, findet 
man wie in der 1. Aufgabe. — (Es liegen c, c, d und b auf dem- 
selben Hyperboloid.) 

Wird in Fig. 3a, 04* parallel zu b gezogen, so bestimmen die 
Strecken 04* und 4*3 den Sinn und die Grosse der Kráfte S^ und S^. 

4) Man verbinde S^ und S^ mit P4. — 

Weil /S>3 und P^ dieselbe Richtungslinie d besitzen, so vereinigen 
sie sich zu einer in d wirkenden Kraft T^ ziz S^ -\- P^^ deren Sinn 
und Grosse sich aus der Addition der Kraftstrecken 4*3 und 34 er- 
giebt. — 

An die Stelle der Kráfte P^, Pj, P3, P4 treten nun zwei Kráfte, 
die Kraft T!, (wirksam in d, bestimmt durch die Kraftstrecke 4*4) 
und die Kraft S^ (wirksam in b, mit der Kraftstrecke 04*). — 

Damit ist der erste Theil der Losung unserer Aufgabe beendigt. 
— Es ist selbstverstándlich, wie man durch Ersetzung einander 
áquivalenter Kráftepaare und Zusammensetzung zusammen- 
fallender Einzelnkráfte nach und nach eine be- 
liebige Anzahl von Kráften zu einem Kráftepaare ver- 
einigen konnte. — Nebenbei sei auf die in der Construction auf- 
tretenden S e i 1 p o 1 y g o n e T W IIF . . . und A'' B" O' — hingewiesen, 
die aus der succesiven Vereinigung der gleichnamigen Projectionen 
der Kráfte P^, Po, P3, P4 . . . . entstehen. 

5) Man ersetze T^ und ^4 durch ein Paar von Kráften Q^ und 
Q2, wovon die erste zur zweiten Projectionsebene parallel, die zweite 
hiezu normál sein soli. Der Vorgang ist bei der zweiten Aufgabe 
abgehandelt worden. — 

Als mn ist in Fig. 36 jene Erzeugende des besprochenen Pa- 
raboloids angenommen worden, deren zweite Projection sich mit b" 
deckt. — 

Die in Fig. 36 vorkommenden Punkte í^. A, %, so wie die in 
Fig. 3a markirten Punkte (^), í, u^ v, w haben dieselbe Bedeutung, 
wie die gleichnamigen in Fig. 2a und 26. — Nur tritt an die 
Stelle von den Punkten 2'' und (2) in Fig. 3a 4" und (4). —    

Die Bestimmung der Centralaxe íc, der Einzelnkraft R ■=. 04, 
des Momentes Mzzi2 Fláche A [O" u (4)], des Pfeiles f — uv, seiner 


JSAMMENSETZUNG D. KrAFTE ETC 


Foto lit. Farský Prag, 


Jos. Tesař: Zusammensetzung d. Krafte etc. 


273 

zweiten Projection p'' it" = vw^ sowie die Bestimmiing des Sinnes, in 
dem i) aufzutragen ist, ist in der 2. Aufgabe besprochen worden. — 
Ein Blick auf die graphische Losung imseres Schlussproblems 
in Fig. 3 und ein Vergleich mit anderen bisher llblichen Losungen, 
(man vergleiche, z. B. Bauschinger's Atlas d. graphischen Statik, 
Fig. 50, wo nur 3 Kráfte zusammenzusetzen sind), diirfte die hier vor- 
getragene Methode in einem giinstigen Lichte erscbeinen lassen. — 


14. 
Kurze chemisclie Mittheiluiigen. 

Vorgetragen von Prof.  Fr.  Štolba  am  7. Mai  1886. 

Uber die Einwirkung von Salzsáure auf Sphalerit. 

Nachdem ich scbon seit einigen Jahren zuř Darstellung von 
Schwefelwasserstoffgas anstatt des Schwefeleisens Sphalerit imd zvvar 
die faserige Varietat von Příbram (Wurtzit) verwende,*) bot sich liiebei 
Gelegenlieit zu Beobachtungen , deren Resultate ich in folgendem 
vorlege. 

Es ist bekannt, dass der Sphalerit in fein gepulvertem 
Zustande von konzentrirter Salzsáure (von etwa 1*12 Dichte an) zer- 
setzt wird und schon in der Kalte durch lángere Zeit Schwefelwasser- 
stoffgas entwickelt, welche Entwickelung durch Umschíltteln befordert 
werden kanu, beim Erhitzen aber so stiirmisch wird, dass die Masse 
íibersteigen kann und man demnach gut thut entweder Gefásse mit 
entsprechendem. Steigraum anzuwenden oder eine kleine Menge von 
Vaselinol zuzusetzen. 

Es handelte sich mir zunachst darům zu bestimmen, bis zu 
welchem Gehalte an Chlorwasserstoff eine Salzsáure von 1-12 Dichte 
beim Erhitzen auf feinzerriebeneu Wurzit einwirkt. Bei diesen Ver- 
suchen fand die Einwirkung zunachst bei gewohnlicher Temperatur 
statt, denn wurde die Temperatur sehr langsam und endlich zum 
Kochen gesteigert und der Versuch unterbrochen, so bald sich das 
Schwefelwasserstoffgas nur sehr langsam entwickelte, z. B. wáhrend 
einer Minuté nur wenige Gasblasen gab. Durch passende Einrichtung 


*3 Listy cliemické 1885. 

Tř. : Mathematicko-přírodo vědecká, 18 


274 

des  Apparates  wurden  die  entweichenden  Dámpfe  kondensiit  und 
flossen in den Entwickelimgskolben zuríick. 

Der feinzertheilte Wurtzit wurde selbstverstándlich in solchen 
Quantitáten genommen, dass die Hauptmasse unzersetzt blieb. 

Die cbemisclie Analyse der erhaltenen Losung ergab, dass die- 
selbe noch 11 — 1173% Cblorwasserstoff enthielt, imd nacbdem eine 
Salzsáure von 1*12 Dichte etwa 24*07o Cblorwasserstoff enthált, so 
wurde biebei nabe die Halfte derselben ausgeniitzt, die andere Hálfte 
blieb frei, weil eine schwache Salzsáure auf Sphalerit nur unbedeutend 
einwirkt. 

Was nun die Einwirkung von Salzsáure derselben Conzentration 
auf dasselbe iiberscbussige Materiál, wenn es in Form kleiner etwa 
erbsengrosser Stiicke genommen wird, betrifft, so ergiebt sicb dieses. 

Bei gewobnlicher Temperatur wird der Wurtzit von Příbram in 
Form dieser Stúcke von einer Salzsáure von 1*12 Dichte nur wenig 
angegriffen und es entwickelt sicb das Schwefelwasserstoffgas so spár- 
licb,  dass  man es unter diesen Bedingungen nicht darstellen kann. 

Wenn man aber erwármt, so wird die Einwirkung eine sebr 
kráftige und hat man es ganz in der Gewalt den Gasstrom nacb dem 
Grade der Erwármung zu regulieren. In áhnlicher Art wie bei dem 
gepulvertem Minerále wurden auch biebei Versuche angestellt, in 
welcbem Grade die Salzsáure bei der Darstellung des Scbwefelwasser- 
stoffgases ausgeniitzt werden kónne, und wurde aucb hier der Ver- 
sucb abgebrochen, nacbdem sicb beim Kocben im Laufe einer Minuté 
nur wenige Gasblasen entwickelten. Aucb bier wurden die entweichen- 
den Dámpfe abgekiiblt und in den Kolben zuritckgeleitet. Die Analyse 
der ríickstándigen Fliissigkeit ergab einen Gehalt von 12 — 12^/3% 
Cblorwasserstoff und gelangt demnach auch hier von der Salzsáure 
von 24% nahé die Hálfte zur Wirkung. 

Obgleich demnach bei der Verwendung des Wurtzits die Salz- 
sáure nur ungenúgend ausgeniitzt wird, so ist zu beriícksichtigen, 
dass der Preis der Salzsáure ein niedriger ist und dass die Losung 
nach der Beseitigung des freien Schwefelwasserstoffes noch zu man- 
chen Zwecken wie z. B. zur Entwickelung von Wasserstoffgas und 
von Kohlendioxid geeignet ist. 

Durch passende Auswahl der Materialien kann man es dabin 
bringen, dass das entweichende Schwefelwasserstoffgas frei ist von 
Arsen, und wird bei Anwendung eines Sphalerits, der keine Carbonate 
enthált, ein ganz reines Gas erhalten, es ist alsdann námlich frei 
von Kohlendioxid  und  enthált kein  freies  Wasserstoffgas,  wie  das 


275 

aus manchem Schwefeleisen erhaltene, es wird auch von den Losungen 
der Alkalien vollstándig aufgenommen. 


Chemische Analyse des hydraulischen Kalkes  aus  den Kalkófen 
des Herm A. Procházka jun. in Podol. 

Dieser vielfáltig verwendete Kalk, welcher imter anderen auch 
zum Baiie des bekannteii Tunnels in Nusle verwendet wurde, álmelt 
seiner Zusammensetzung nach einigen Sorten des bekanuten Prager 
(Altstádter) Kalkes. 

Ein gutés Durchschnittsmuster enthielt im Zustande der Ein- 
sendung : 

Kalk 82'357o 

Magnesia 1'58% 

Káli  ...,.,., 0-567o 

Natron 0-12o/q 

Thonerde 2-097^, 

Eisenoxid 0-987o 

Manganoxid 0'157o 

Phosphorpentoxid Spuren 

Schwefeltrioxid 0077o 

Kieselerde ll-207o 

Kohlendioxid    O-QO^/o 

Die dem urspriingiichen Kalkstein beigemengten Silikáte waren, 
wie das Verhalten gegen Salzsáure ergab, vollkommen aufgeschlossen. 


Chemische Analyse des Kalksteines von Holubic bei Kralup a. M, 

In Holubic bei Kralup findet sich ein Lager eines krystallini- 
schen rothlichgrauen Kalksteines, welcher in den Kalkófen zu Holubic 
gebrannt wird und vielfache Verwendung zum Mauern findet, dagegen 
nicht zum Túnchen verwendet werden kann, da der gebrannte Kalk 
eine braune Farbe besitzt. Man riihmt an dem mittelst dieses Kalkes 
bereiteten Mortel eine ungewohnliche Festigkeit. 

Ein Durchschnittsmuster ergab bei der Analyse: 

Kalk . 50167o 

Magnesia 0-63% 

18* 


276 


Eisenoxidiil 0-77% 

Manganoxidul O* 17 "/o 

Thonerde .  l'837o 

Kieselerde 5*60% 

KoWendioxid 40*62% 

Wasser imd organisclie Stoffe  .    .  .  0*53% 

Siimma 100-31 
Hieiiach enthielte dieser Kalkstein: 

Kohlensaures Calcium 89*46% 

Kohlensaures Magnesium 1*32% 

Kolilensaures Eisenoxidiil 1*24% 

Kolileusaures Manganoxidul 0*27% 

Kieselerde 5*60% 

Thonerde 1-83% 

Wasser und organisclie Stoífe  ....  0*53 

Summa 100*31 
Von  Alkalien  und  Phosphorsiiure ,  Scliwefelsáure ,  waren  nur 
Spuren vorhanden. 


Chemische Analyse des sandigen Kalksteines von Jungbunzlau. 

In der Náhe von Jungbunzlau tritt ein Kalkstein auf, welcher 
eine sehr reichliche Menge eines feinkornigen weissen quarzigen 
Sandes beigemengt enthalt, und an manchen Stellen in einen wirk- 
licben Sandstein ubergeht. Dieser Kalkstein wird an einigen Orten 
trotz seines liolien Sandgelialtes gebrannt. 

Zwei Proben ergaben mir bei der Analyse 

a) h) 

Kalk . 29-64% . 28-60% 

Magnesia 0-33% 0-33% 

Eisenoxid 0-96% 1*03% 

Thonerde 0-117o •  •  0*05% 

Kieselerde   .... 43*40% 42*06% 

Eisenoxid    ....  0*12% .......  0*09% 

Thonerde , 4*447,, 


Kalk 


0-057 


0*027 


O 


Magnesia 0*067o O 027o 

Kohlendioxid   .  .  . 23*657o . 22*987o 

Wasser u. organische 

Stoffe 0*647o 0*4r,o 

Alkalien und Phosphorsáure waren nur in Spuren anwesend. 


CO 


277 

Chemische Analyse eines Quellwassers aus der Náhe von 
Jungbunzlau. 

In einer Entfernung von etwa einem Kilometer vom Centrum 
der Stadt Jungbunzlau ostlich and an der recliten Seite der Jičiner 
Strasse befindet sich auf der Parzelle N. 1051 (am Rande des ehe- 
maligen Teiches Houpavý) eine machtige Quelle, welclie in der letzten 
Zeit entsprechend gefasst und úberwolbt wurde. Die Quelle entspringt 
im Sandsteine und wird von einer machtigen und 6 kleineren Wasser- 
adern gespeist. Das Wasser galt auch zu Zeiten des frúheren ver- 
wabrlosten Zustandes fiir ein gutes Trinkwasser, es ist vollkommen 
klar ohne Geruch und Geschmack. 

Eine mir zur Analyse eingesandte wobl verwahrte Probe ergab 
folgende Zusammensetzung : 

Ein Liter des Wassers entliielt in Milligrammen : 

Kalk 138-00 Mg. 

Magnesia 16*88   „ 

Káli 10-50   „ 

Natron 7.64   „ 

Eisenoxid 2*00   „ 

Schwefeltrioxid  .........  41*77   „ 

Stickstoífpentoxid 15*39   „ 

Kieselerde 15*00   „ 

Kolilendioxid (einfacb gebundenes) . 102- 12   „ 

Chlor 8*72   „ 

Organische Stoffe    8*00   „ 

Ammoniak O 

Die Hárte des Wassers betrug 16*1^ 

Hienach enthielte das Wasser nach anderer Zusaramenstellung 
in einem Liter in Milligrammen: 

Kohlensaures Magnesium 35*46 Mg. 

Kohlensaures Calcium    189*89   „ 

Schwefelsaures Calcium 71*01   „ 

Salpetersaures Calcium 5*09   „ 

Chlornatrium 14*39   „ 

Salpetersaures Kalium 22*54   „ 

Kieselerde 15*00   „ 

Eisenoxid 2*00   „ 

Organische Stoffe 8*00   „ 

Summar36M8^Mg. 
welche Summa mit dem Verdampfruckstande nahé iibereinstimmt. 


278 

Chemische Analyse des Wassers aus dem Versuchsbrunnen  der 

Judeninsel in Prag. 

Die  folgende Analyse moge einen Beitrag  zuř Kenntniss  der 

Zusammensetzimg des Wassers neuer Brunnen, welche im Silurschiefer 

Prags angelegt sind, liefern. 

Eine Probe dieses Wassers,  welche am 27. Márz  1886 dem 

Versuchsbrunnen auf der Judeninsel in Prag entnommen wurde, ent- 

hielt im Liter in Milligrammen : 

Kalk , 688-5  Mg. 

Magnesia 135-0   „ 

Káli 46-7    „ 

Natron 116-30   „ 

Scliwefeltrioxid 563*0   „ 

Stickstoffpentoxid 257*0   „ 

Kohlendioxid (einfach gebundenes) . 255*3   „ 

Kieselerde 23*5   „ 

Eisenoxid Spuren 

Manganoxid Spuren 

Chlor 197-0    „ 

Organische Stoífe 45*0   „ 

Die Hárte dieses Wassers betrug demnach nicht weniger ais 87*8^. 
Nach anderer Zusammenstellung enthielte demnach dieses Wasser 

in einem Liter in Milligrammen: 

Kohlensaures Magnesium 283*50 Mg. 

Kohlensaures Calcium 242*70   „ 

Schwefelsaures Calcium 957*10   „ 

Salpetersaures Calcium 390*2   „ 

Chlornatrium 214*1    „ 

Chlorkalium 73*9    „ 

Chlorcalcium 50*05   „ 

Kieselerde 23*50  „ 

Organische Stoífe 45*00  „ 

Eisenoxid,  Manganoxid,  Phosphor- 

pentoxid Spuren 

Summa~2275^0^Mg. 

waš  mit  dem gefundenen Verdampfriickstand befriedigend úberein- 

stimmt. 

Bezíiglich seiner physikalischen Eigenschaften wáre zu bemerken, 

dass das Wasser klar war und ohne Geruch und Geschmack. Es ent- 

hielt jedoch Organismen, namentlich Wiirmer und Algen. 


279 


O chemických rozborech několika technicky důležitých 

hornin. 

Předuášel assistent Ladislav Zykán, dne 6. května 1886. 

a) Chemické rozbory silurských vápenců. 

K zjištění přehledného složení sihirských vápenců, jichž užívá 
se k výrobě proslulého pražského vápna hydraulického, podrobil jsem 
5 druhů vápenců chemickému rozboru, jež mi laskavostí ředitelství 
cementárny podolské zaslány byly ; výsledek práce jest pak následující : 
(Viz tabulku na stránce 280.) 

h) Rozbor opuky ze zadních lomů strahovských. 

Tato jemnozrnná opuka, kteráž zevnějškem svým blíží se k opukám, 
jichž užívá se k stavbě ohnivzdorných nístějů, obsahuje: 

Kysličníku křemičitého SiO^ 69- 16^0 

,5 hlinitého AUO^^ 1-32 „ 

„ železitého ^^^203  .    ...  0*89 „ 

„ vápenatého CaO  .  .  .  .   13'13 „ 

„ horečnatého MgO 0*51 „ 

„     draselnatého Kfi   .  .  .  .  1"43 „ 
„ sodnatého Na^O 0*78 „ 

Kyseliny sírové SO^ 0*12 „ 

uhličité CO^ 7-61 „ 

Chemicky vázané vody 4*61 „ 

Vláhy hygroskopické 0*27 „ 

99-83 


) Chemický rozbor jilu z krajiny táborské. 


Materiál, z něhož ohnivzdorné kelímky, hlavně ale jímadla k desti- 
laci zinku pro technickou laboratoř c. k. české vys. školy technické 
v Praze se zhotovují, jest bílá hrnčířská hlína třetihorní z okolí 
městýse Sepekova, následujícího složení: 

Kysličníku křemičitého SiO^ ..... 61 5270 

hlinitého Al^O^ 21'63 „ 

„ železitého Fe^Oj.  .....  3*57 „ 

„ vápenatého CaO  .  ...  .  sledy 


280 


CD 

<i 
co< 

CD 
O 

<! 

►§• 

o 
I— »» 

a 


i-S< 


53 


O 

o 


■ 

czs. 5. Branický vápenec 2Z?^ícř/c 

na pražské staroměstské hydr. 

vápno 

^ i 

o  a^ 

1:1 

co    «S>v 

g  S 

O   CD   ^ 

1 ^ ^ 

S    ř3   ^ 

1^' 

P-     >" 

P   S   P- 
SIS   o   o 

én 

li 

CD^  ^s 

Ct 

í— ^ 

GO 

OJ 

p 

00 
1— ^ 

to 

to 

ob 
OO 

1 

• 

• 

fcO 

Ř 

• 

o 

CO 

i 

• 

to 

tó 

to 

O 
1— L 

O 
fcó 

Cjx 

p 

-3 

P 

P 

O 

8 

to 

GÓ 
CD 

o 

os 

to 

I— »■ 

CD 

O 

CO 

8 

to 

OÓ 
Ox 

1 

o 
to 

p 

qx 
tó 

1-^ 

O 
CĎ 
GO 

O 

o 

GO 

P 

O 
Ol 

o 

p 

o 

p 
O 

p 
tó 

Ol 

p 

O 

Ct> 

co 
co 

co^ 

p-i 

co 

í 

CZ3 

co 

P^ 

> 

' 

co 

a 

co 
CD 

P^ 

p 

OD 

qi 
to 

00 

P 

to 

qi 

ob 

GÓ 

P 

00 

p 

Ol 

P 

Ol 
co 

O 
tó 

II 

281 


Kysličníku horečnatého MgO   .  .  ,  .  0-13% 
„ draselnatého K^O   ....  0*92 „ 

„ sodnatého Na<^0 0-27 „ 

Chemicky vázané vody 10*43 „ 

HygTOskopické vláhy 1*40 „ 


99-87 


16. 
Sur le réseau de coniqiies du deuxiéme iiidice. 

Par J. 8. Vaněček. 

(Předložil tajemník math.-přír. třídy dne 7. května 1886.) 

I. 

1. Supposons que touš les points ďun pian correspondent aux 
droites ďun faisceau {v) de la premiére dimension dans Fespace, 
c'est-á-dire aux droites qui passent par un point v. Les points du 
dit pian peuvent étre groupés sur les rayons ďun faisceau (sj) de 
la premiére dimension dans ce pian ainsi que les droites du faisceau 
{v) remplissent un faisceau de plans passant par une droite S qui 
contient le point v. Cela posé, nous pouvons dire que aux points 
ďun rayon du faisceau {s^) correspondent les rayons du faisceau {v) 
qui se trouve dans un pian du faisceau {S). 

Ce faisceau de plans {S) rencontre le pian P du faisceau (s^) 
en un faisceau de droites (s^) dont le centre s^ est le point de ren- 
contre de la droite S avec P. Nous voyons que toute la construction 
peut s'eflfectuer sur un pian qui peut étre regardé comme deux plans 
coíncidents dont chacun contient une simple infinité de points. 

De plus, nous pouvons considérer le faisceau de droites (s,) 
comme Tintersection du pian P avec un faisceau de droites de la 
premiére dimension concentrique avec le faisceau {v). 

Les résultats que nous obtiendrons dans le travail actuel peuvent 
étre interprétés  dans le sens  que nous avons indiqué tout á-Fheure. 

2. II s'agit ďetablir la correspondance des éléments de ces deux 
faisceaux (sj, {s^). A un rayon A^ du faisceau (sj correspond un 
seul rayon A^ du faisceau (sg), et réciproquement. A un point a^ 
de la droit A^ correspond de méme un seul point a^ sur la droite A^. 

Etablissons au premiér lieu la correspondance des deux faisceaux 
(^i)j  fe)-   Faisons  correspondre aux  trois  rayons ^,,  B^^  C^  du 


282 

faisceau (.sj trois rayons arbitraires A^^ B^^ C^ du faisceau (sg)- 
La correspondance de ces deux faisceaux est donc déterminée. Ces 
deux faisceaux engendrent une conique 2^, qui passe, comme on sait, 
par les points s^, ^2 ^t par les points ďintersection a, 6, c des droites 
correspondantes ^j, A^; B^^ B.j,', Cj, Cr,. Par un point arbitraire d 
de la conique 2 passent deux droites correspondantes D,, D^. 

Faisons maintenant correspondre les points des deux rayons 
correspondants. On sait que, en faisant correspondre trois points ďune 
de ces droites aux trois points arbitraires sur la seconde droite, la 
correspondance des points de ces deux droites est déterminée. 

Supposons que les points Sj, Sg, par les quels passent respec- 
tivement les droites correspondantes D^^ D^^ soient les points cor- 
respondants. Coupons les droites D^^ D^ par deux droites arbitraires 
T, U. La droite T rencontre Do ou ds^ en le point d\ et la droite 
Dj^ ou cř% en d{. De plus, la droite U rencontre les droites Dj, D^ 
respectivement en des points c?\% ď^. 

Nous avons ainsi obtenus deux points d{, d\ sur la droite D^, 
qui correspondent aux points d\^ ď^ de la droite D^. Les droites Sid{ 
et s^d{ se rencontrent au point d*. De niéme les droites s^d'i^ Sg^" 
se coupent en un point ď'. Sur la droite d*d'' ou D se rencontrent 
chaquefois deux rayons correspondants des faisceaux s^ {d{, ďi)^ 
§2 (d\^ df) qui sont perspectifs. A Faide de la droite B nous pouvons 
construire sur la droite D^ un point a^ correspondant au point a^ 
de B^, La conique (c?), déterminée par les séries de points Z)^, A^ 
toucbe les droites T, Í7, D^, B^ et %% ou S. La droite B rencontre 
Z>j, B^ respectivement en les points d^^ d^ qui sont les points de 
contact de ces droites avec la" conique {d). 

Supposons que les droites T, U soient fixes pour toutes les co- 
niques (d) dérivées des points de la courbe Z. Ces coniques touchent 
donc á la fois les droites S^ T, U et forment, par conséquent un 
réseau de coniques, quand le point d parcourt la conique 2. Dans 
Tarticle 7 nous allons déterminer la nature de ce réseau. 

3. Considérons deux faisceaux arbitraires de droites (aj, (a^). En 
prenant un rayon quelconque A^^ du faisceau (a^) pour une tangente 
fixe du réseau de coniques (d) déterminé par les tangentes communes 
S, T, U, A^, les coniques de ces réseau touchent toutes les droites 
du faisceau {a^). Kous obtenons ainsi une simple infinité de coniques 
ayant quatre tangentes fondamentales. Quand la droite -á, parcourt 
le faisceau (a^), nous obtenons une double infinité de coniques qui 
touchent trois droites fixes. 


283 

Supposons que le point a^^ se trouve en So et a^ en s^ ; s^ , s^ 
étant situés, comme nous avons dit, sur la conique 2, Une droite 
quelconque D^ passant par s^ rencontre les droites du faisceau (si) 
en une infinité de points auxquels correspond une infinité de coniques 
tangentes aux droites S, T, U, D^. Nous en allons choisir une seule 
conique de la maniěre suivante. La droite D^ rencontre ŽJ outre le 
point % encore en un point d par lequel passe une seule droite D^ 
du faisceau (s^), que nous allons regarder comme la cinquiéme tan- 
gente de la conique choisie. Les coniques ainsi déterminées forment 
le réseau considéré; il y en a une simple infinité. 

4. Nous allons maintenant déterminer les coniques dégénérées 
qui se trouvent dans le réseau considéré. Quand le point d occupe 
une position generále sur 2J, la conique correspondante (d) ne dégé- 
nére pas. 

Considérons le point ďintersection m de la droite U avec la 
conique ŽJ comme une position du point d. Par ce point passent 
trois tangentes ili^, M^, U de la conique (m) qui se décompose, par 
conséquent, en deux points dont un est m et Fautre est le point de 
rencontre m' des droites S, T. Le second point ďintersection n de 
la droite U avec S oífre de méme deux points, savoir: yi et m' en 
lesquels se décompose la conique correspondante. 

Les points ďintersection o, p de la droite T avec E fournissent 
aussi deux coniques décomposées en les points o, o'; p, o'; o' étant 
le point de rencontre des droites S, U. 

Nous avons ainsi obtenu quatre coniques décomposées. 

Supposons que la droite B^ passe par le point ďintersection r' 
des droites T, U ou, en ďautres termes, le point r vient ďoccuper 
une telle position sur E que sa jonction avec le point s^ passe par 
le point T^ V, Dans ce cas trois tangentes de la conique (r) passent 
par le point ť \ cette conique se décompose donc en deux points, 
savoir: r' et s^ qui est le point de rencontre des tangentes i?i, B, 
Quand la droite Qj passe par 8^ et t\ nous obtenons une seconde 
conique décomposée en les points t\ s^. 

Nous avons ainsi trouvé que dans le réseau de coniques (d) il 
y a six coniques qui se décomposent en des points. II y en a neuf, 
savoir : les points ďintersection des droites B, T, TJ qui sont doubles 
et les autres six points sont les points de rencontre de ces droites 
avec E, 

5. Considérons encore le cas, quand le point d vient ďétre placé 
en Sj ou §2 .  Supposons qu'il se trouve en s^ ; la tangente B^ de la 


284 

conique (s) du réseau considéré touclie la conique ŽJ en s^ pendant 
que la tangente S^^ joignant les points s,, s^ coincide avec la droite 
S et détermine siir cette droite le point de contact s^ avec la conique 
(s). Quant au point s^ uous obtenons de méme une conique tangente 
á ia droite S au point s^. 

6. Soit donnée une conique par cinq tangentes D^, D^, S, 7", U: 
on demande le centre de cette conique. 

Négligeons une de tangentes données. Les autres quatre tan- 
gentes déterminent un réseau de coniques dont les centres se trouvent, 
comme. on sait, sur une droite P qui passe par les points milieux 
des diagonales du quadrilatére complet détermine par les dites quatre 
tangentes. Dans ce réseau de coniques il y a seulement une qui touche 
la cinquiéme tangente. 

En négiigeant de nouveau Funě des cinq tangentes données, 
nous obtenons une nouvelle droite P' qui contient les centres des 
coniques du réseau correspondant. 

De lá suit que le centre de la conique K qui touche toutes les 
cinq droites données se trouve en le point de rencontre des droites 
P, P\ La construction du centre ďune conique déterniinée par cinq 
tangentes est donc linéaire. 

Kevenons aux coniques du réseau (d). Les droites S, T, U sont 
fixes et les droites Z)^, D^ passent respectivement par les points s^^ 
Sj. A la droite D^ correspond une droite P^ qui passe par le point 
milieu (?, du segment s^r'\ r' étant le point de rencontre des droites 
T, U. A la seconde droite D^ correspond une autre droite P^ passant 
par <?2 qui est le point milieu de s^7^\ 

Quand le point d cliange de position sur 2^, les droites Z), , D^ 
et, par conséquent, les droites correspondantes P,, Pj 1^ ^^^^ aussi; 
mais le points ďj, ú^ restent fixes. II s'ensuit que les droites P,, P2 
forment deux faisceaux (íTi), (^2) qui sont projectifs aux faisceaux 
Si(cř), s^{d); les faisceaux ((Tj), (ú^) sont donc projectifs et engendrent, 
par conséquent, une conique que nous allons designér par (o). Cette 
courbe passe, comme on sait, par les points Ci, g^ ainsi que par les 
centres des coniques décomposées dans le dit faisceau {d). 

Nous pouvons donc énoncer les théorěmes suivants 

Les centres des coniques ďun réseau du deuxiéme 
trouvent  sur une  conique; 

et de plus 

Les cótes ďun triangle rencontrent une conique 
indice se U en six points; quand on joint ces points aux 


285 

sommets opposés de ce triangle, les points milieux de 
ces  sixsegments  se trouvent sur iine conique. 

7. Une droite arbitraire X rencontre la conique (<?) en deux 
points s\, s'2 Q-^i so^^ 1^^ centres des deux coniques du réseau consi- 
déré de coniques. 

Considérons la droite X comme le lieu des centres des coniques 
ďun réseau ordinaire qui a les droites S, T, U pour tangentes fon- 
damentales et dont la quatriéme tangente commune nous allons dé- 
terminer comme il suit. 

La droite X rencontre S, T, U respectivement en les points 
a\ 6', c'. Les tangentes données S, T, U forment un triangle pqr. 
En portant les distances du sommet p, en lequel se rencontrent par 
exemple les cótes S^ U, de points ď, h' en directions opposées sur 
les droites S, ř/", nous obtenons deux points a^^ h^ dont la jonction 
est párali ěle a X suivant un théoréme bieu connu sur les trans versales 
dans un triangle. La droite a^h^ rencontre le cóté opposé qr en un 
point m. La droite X divise en deux égalements le segment mp qui 
est une diagonále du quadrilatére complet STUV. 

Quand nous suivons la méme marche quant aux autres sommets 
du triangle pqr^ nous obtenons trois points m, n, o qui se trouvent 
sur une droite F. Cette droite est la quatriěme tangente demandée 
fondamentale du faisceau ordinaire de coniques. 

La droite V est donc tangente aux deux coniques du faisceau 
du deuxiěme indice, qui sont dérivées de points de la conique H et 
dont les centres se trouvent en les points Žn ^2- 

Parce qu'il y a au plus deux coniques du réseau (cZ), qui touchent 
une droite arbitraire F, il suit de lá que 

le réseau  considéré {d) est du deuxiěme indice. 

IL 

8. Nous allons maintenant étudier les figures qui résultent de 
y'article 2. II nous serait permis ďexpliquer en quelques mots les 
propriétés des figures qui nous servent de base dans ce qui va suivre. 

Supposons que soient données les droites s^s^, U dont nous 
avons parlé dans Tarticle 2, et puis une droite arbitraire Q. Les 
jonctions as^ , as^ ďun point quelconque a de Q avec les points 
s^, §2 rencontrent U respectivement en les points ď.*, a^. Les droites 
s,a';, s^a\i se coupent en un point ď\ 


286 

Quand le point a parcourt la droite Q, le point correspondant 
a" engendre de méme un lieu. Les faisceaux Si(a6c...), s^{cihc . . ^ 
étant perspectifs, les séries a\^ h\^ c\ . . . ; a^, 6^, c\ , . . sont pro- 
jectives. De lá suit qiie les faisceaux 8^(ď^lj\c\ . . .), s^(ď^fi\c\ . . .) 
sont projectifs; mais ils sont aussi perspectifs, car ils possédent un 
rayon commun s^s^ qui résulte du point 7^ de rencontre des droites 
Q, s^s^. Ces deux faisceaux se rencontrent donc en une droite P 
qui passe par le point q ďintersection des droites Q, U. 

Les droites as^^ as^^ ď^s^^ ď^s^ forment un quadrilatére complet 
dont deux sommets sont Sj, ^2, deux autres se trouvent en a^, a^, 
le cinquiěme sommet esf le point a et le sixiéme a". Quand le point 
a parcourt la droite Q, les sommets ď/, a!j glissent sur la droite U, 
les sommets 5^, s^ restent fixes et le sommet a" engendre la droite 
P. Deux diagonales s^s^ , J7 de ce quadrilatére sont fixes et la 
troisiéme aď* rencontre s, s^ en un point v qui est de méme fixe pour 
toutes les positions de aď% puis qu'il est conjugué harmonique du 
point s par rapport aux points s^, s^; s étant le point ďintersection 
des deux diagonales s^^s^^  U. 

Tant que les droites s^s^^ ř7 restent fixes et de méme les points 
^lí ^21 1^ point v reste le méme pour touš les points du pian. Un 
point donné x et son point correspondant x"* se trouvent ainsi tou- 
jours sur une droite passant par v. 

II s'ensuit que á un segment ah dans le pian des droites s^s^, 
U correspond un autre segment íř"&" dont les extrémités correspon- 
dantes se trouvent sur les droites av, bv^ et que les droites aZ>, a"6" 
se rencontrent sur la droite U. 

II est clair que les droites ah, ď'h"' sont homologiques] par 
rapport au centre ďhomologie v et par rapport a Taxe ďhomologie U. 

Quand la droite Q passe par un des points s^, s^, sa droite homo- 
logique passe par Tautre de ces points et par le point ďintersection 
des droites Q, U, ce que Ton peut démontrer aisément. 

9. Dans Farticle 2 nous avons obtenus les points d*^ d'\ Quel 
est le lieu de ces points,  quand le point d parcourt la conique Z? , 

Quand le point d giisse sur cette conique, la droite s^d engendre 
un faisceau (s^) projectif au faisceau (s^) engendre par la droite s^d, 
Le faisceau (s^) détermine sur la droite T une série {d{) et Tautre 
faisceau (s^) engendre sur la méme droite une série {d{). Ces deux 
séries sont projectives. II résulte de lá que les faisceaux s^(d{% 
hi^l) engendrent une conique que nous allons appeler (c*). 


287 

En appliquant le méme procédé quant á la seconde droite U, 
nous obtenons une autre conique (c"). 

Ces deux coniques (c*), (c^O passent par les points s^, s^. Puis 
la conique (c*), étant homologique á Z par rapport á Faxe 1\ elle 
passe par le points ďintersection de cette droite avec la conique Z\ 
par la méme raison la seconde conique (c") passe par les points de 
rencontre de la droite U avec H. 

10. Les points d\ ď' correspondant au point d áQ Z déterminent 
une droite D qui rencontre chacune des coniques (c*), {&') en deux 
points. Seulement nous n'obtenons ainsi que un seul point de chacune 
de ces coniques sur D directement. Les autres points ďintersection 
de D avec (c*), (c'*) nous allons déterminer comme il suit. 

D peut étre regardée comme la droite homologique ďune autre 
droite z/ qui passe par le point d. La droite D rencontre Faxe 
ďhomologie U en un point q. En joignant ce point avec d nous 
obtenons z/ qui rencontre E en un autre point e. Ce point offre le 
second point ďintersection de la droite B avec la conique (c*). La 
jonction des points e, v coupe la droite D an le point demandé e«. 

Quand la droite D passe par le centre ďhomologie r, la con- 
struction, que nous avons indiquée tout a Fheure, ne peut pas étre 
appliquée, puis que les deux droites homologiques D, /I coíncident. 
Dans ce cas on se sert de la construction generále. La droite D ren- 
contre Z en deux points qui fournissent les points correspondants 
de (c") sur B. 

Les coniques Z, (c^) étant homologiques, nous pouvons donc 
construire la tangente en un point donné de la conique (c") sans avoir 
besoin de tracer cette conique. 

Supposons que soit donnée une droite arbitraire X, dont les 
points de rencontre avec la conique (c*) doivent étre déterminés. Dans 
ce cas nous construisons la droite homologique A k L^ qui rencontre 
Z en deux points íc, tj. Leurs points homologiques x'% ?/« sont les 
points demandés. 

IL Revenons a la droite B de Farticle 2. Cette droite joint 
deux points d*, ď' dont chacun se trouve sur une conique. Qu'el est 
le lieu qu'enveloppe la droite 2), quand le point d parcourt la co- 
nique Z? 

La droite B rencontre les droites T, U respectivement en les 
points p, q. La jonction des points d; p coupe la conique 2^ en 6 
et la droite dq rencontre Z en un point c Le point h* homologique 
au point b  par rapport  a Faxe T, et puis  le point c" homologique 


2R8 

au point c par rapport á U sont les poiuts ďintersection cle la droite 
D avec les coniques (c*), (c") ; les aiitres points de rencontre sont d\ d'\ 

Le point c* homologique au point c par rapport á Taxe T dé- 
termine avec le point c" une tangente de la courbe enveloppe (D). 
Par le point c" passent ainsi au plus deux tangentes dH""^ c*c'' de la 
courbe (Z>). De la suit que le lieu que enveloppe la droite D est 
nne conique (Z)). 

La construction de la droite D nous apprend qu'elle est la droite 
polaire du point d par rapport á la conique {d). 

12. Par un point arbitraire m" de la conique (c^) on peut mener 
deux tangentes á la conique {D). Ces deux tangentes coupent (c") 
encore en deux points n'\ o**. Déterminons les points homologiques 
m, ?^, o sur la courbe 27 aux points m", n^\ o" par rapport au centre 
v et par rapport á Faxe U ďliomologie. Nous voyons que á un point 
m correspondent deux points n, o; ces points forment ainsi un 
systéme symétrique du second ordre sur la conique 2^.*) On sait que 
la courbe directrice de ce systéme est une conique que nous allons 
designér par {u). 

Les coniques Z, {u) possédent quatre tangentes communes. 
Leurs droites homologique par rapport k v qí TJ sont les tangentes 
communes aux coniques (c"), (2)), ce que Ton peut démontrer ainsi. 
La droite homologique a une tangente de la conique S touche la 
conique (c"). L'une des dites quatre tangentes communes soit A' et 
son point de contact avec 2] soit a. Ce point oífre, comme nous 
avons déduit, par rapport aux droites T, U une droite A qui est par 
conséquent une tangente de (D). 

La courbe directrice {u) du systéme symétrique rencontre la 
conique 27 en quatre points x. A chacun de ces points correspond 
un point homologique x^ qui est le point de rencontre de la conique 
(c^) avec la courbe enveloppe (Z)). La tangente de la conique {u) 
au point X est homologique á la tangente de (Z>) au point x''. 

On voit aisément que, quand on connait la position réciproque 
des coniques (w), ^, on en peut conclure á la position réciproque 
des courbes (c«), {D), 

Touš ces résultats se rapportent aussi aux courbes (í), 27; (c^), (Z>). 

13. La droite D rencontre les droites D^, B.^ respectivement en 
les points í^, ,  á^o q^ii sont les points  de contact de ces droites avec 


*) Voir: Dr. Emil Weyr Beitrage zur Curvenlelire, p. 13. 


289 

la conique {d), Déterminons le lieu géométrique de ces points de 
contact d^i, (^2- 

Les droites Z>,, D^ passent par un point d de la conique Z, 
elles forment, par conséquent, de faisceaux projectifs s {D^)-> s^ (D^). 
A chaque position du point d correspond une seul droite D qui en- 
gendre un faisceau du second ordre. Les faisceaux % (^2)? (-^) ^^^^ 
gendrent donc une courbe (ó.^) du troisiéme ordre ainsi que le lieu 
du point ó^ est une courbe (ÓJ du méme ordre. On voit sur le 
champ que les courbes (d^j), (^2) possédent respectivement en s^^ s^ 
les points doubles. 

Quand le point d est un point ďinterseetion de la conique ŽJ 
avec une des droites T, f/, sa droite correspondante D passe par ce 
point et rencontre y les deux droites Z>i, D^. D^oú il suit que les 
courbes (^1), (^2) se rencontrent aux points ďinterseetion de la co- 
nique U avec les droites T, U, Nous avons ainsi déterminés touš 
les points de rencontre des courbes (ó^)^ (ó^) avec 2. 

Quand le point d se trouve sur la droite qui joint le point s^ 
avec le point ďinterseetion r' des droites T, ř7, la droite correspon- 
dante D passe par ?•' et par s., et rencontre s^^d en /■' qui appartient 
donc á la courbe (^2) ^t de méme a la courbe [ó^^) pour la droite 
s^r'. Les courbes (ó^)^ (á^) se rencontrent ainsi en le point ďinter- 
seetion des droites T!, t7. 

Nous pouvons donc énoncer le tliéoréme suivant: 

Etant donné un réseau de coniques du deuxiéme 
indice, qui touchent trois droites fixes et en faisant 
passer par les points de contact des deux coniques 
de ce réseau une conique Z'les droites polaires de touš 
les points de la conique U par rapport aux coniques 
correspondantes du réseau, enveloppent une conique, 
et les points de contact se trouvent sur deux courbes 
du troisiéme ordre. 


Tř. : Mathematicko-přírodovědecká. 19 


290 

17. 

Ueber perspectivische Restitution, Bewegung und 
Verzerruiig. 

Vorgetragen vom Assistenten M. Pelíšek am 7. Mai 1886. 

Eine perspectivische Zeichnung ist eine gesetzmássige Darstellung 
des Raumes aiif einer Ebene fur eine bestimmte Lage des Auges; 
sie kann daher nur dann die richtige Vorstellimg von dem darge- 
stellten Raum in uns erwecken, wenn wir das Auge bei Betrachtung 
dieser Zeiclmung in jene Lage bringen. Betrachten wir sie dagegen 
aus einer anderen Lage, so verliert sie ibren Sinn nicht vollstándig 
wie eine Anamorphose, sondern weckt in uns Yorstellungen von Gegen- 
stánden, welcbe mit den der Zeichnung zu Grunde liegenden in einer 
gewissen Beziehung stehen. 

Der erste, welcher diese Beziehung geometrisch studirte, ist 
unseres Wissens De la Gournerie. Die in seinem Traíté de 
Perspective Linéaire 1859 niedergelegten Besultate hat auch 
Mannheim in seinen Cours de Geometrie Descriptive 1880 
theilweise aufgenommen, wáhrend in keinem uns sonst bekannten 
Werke diese Frage, welche doch fur eine verstándnissvolle Beurthei- 
lung einer perspectivischen Zeichnung und fiiglich einer jeden male- 
rischen Darstellung von fundamentaler Wichtigkeit ist, erortert wird. 

Im Folgenden stellen wir nun die Beziehung auf, in welcher die 
durch eine perspectivische Zeichnung fílr zwei beliebige Lagen des 
Auges fixierten Ráume zu einander stehen und da dieselbe von der 
von De la Gournerie und Mannheim aufgestellten wesentlich 
abweicht, so wollen wir auch den Beweis fuhren, dass die letztere 
falsch ist, und werden auch den Grund des Fehlers angeben. 

Unseren Betrachtungen liegen  folgende Annahmen zu  Grunde: 

Fiir einen beliebigen Augepunkt sind 

1. Die Restitutionen von Geraden und Ebenen wieder Gerade 
und Ebenen. 

2. Die restituirten Geraden und Ebenen gehen durch die An- 
fangselemente. 

3. Die Restitutionen der Fluchtpunkte und Fluchtlinien liegen 
im Unendlichen. 

4. Jeder Punkt wird in seinem Sehstrahl restituiert. 

Es ist evident, dass die perspectivischen Darstellungen keinen 
Sinn hátten,  sobald man irgend  eine  von  diesen Annahmen fallen 


291 

liesse; aber diese Annalimen sind hinreichend, um eine ráumliche 
Affinitát zu bestimmen, wie aus dem Nachfolgenden genauer er- 
sichtlicb ist. 

Eine durch den Anfangspunkt t und den Fluchtpunkt / darge- 
stellte Gerade wird durch das Auge 0^ in die durch t gehende zu 
O,/ parallele Gerade, durch das Auge O o dagegen in die durch t 
gehende zu o^f paralelle Gerade versetzt Oder r estituiert. Speciell 
wird eine durch einen Punkt p dargestellte Gerade von dem Auge 
0^ beziiglich 0^^ in die Lage O^p und O^p versetzt. Ein zu O^f 
paralleles System von Geraden erscheint daher von On als ein System 
von Geraden, welche zu OJ parallel sind. 

Eine durch die Bildtrasse T und die Fhichttrasse F darge- 
stellte Ebene versetzt das Auge Oj in die durch T gehende zur 
Fluchtebene O ^i^ parallele Ebene, das Auge 0^ dagegen in die durch 
T gehende zur Fluchtebene O^F parallele Ebene. Speciell stellt eine 
durch eine Gerade P dargestellte Ebene fúr Oj beziiglich 0^ die 
Ebenen O^P beziiglich O^P dar. Analog wie friiher erscheint ein 
System paralleler Ebenen fíir jede Lage des Auges als ein solches. 

Ein durch p dargestellter Punkt wird, wie bereits angedeutet, 
durch das Auge Oj beziiglich O2 in die Strahlen Ojp und o^p ver- 
setzt; seine Lage im Raume ist daher erst dadurch bestimmt, dass 
er auf einer durch tf dargestellten Geraden oder in einer durch TF 
dargestellten Ebene liegen soli. Nehmen wir ersteres an, so wird der 
Punkt p von 0^ in den Schnittpunkt p^ des Sehstrahles o^p mit der 
durch t gehenden zu Oj/ parallelen Geraden versetzt; ebenso resti- 
tuiert das Auge O 2 den Punkt p in den Schnittpunkt p^ des Seh- 
strahles o^p mit der durch t gehenden zu oj parallelen Geraden. 

Da aber folgende Aehnlichkeiten bestehen: 

/\,pfo^ r^jppi und Ap/í>2 '^PF2i so gilt: 
^^ = ^ und ^^- =.^- ; daher auch 

^-^zi:-^-^; daher auch die Áhnlichkeit: 
VPi   m% 

l^po^On^c^pPxVi-i ^us welcher folgt: 

P,P^\\o^On^ und-^=^. 
P1P2    r^ 

Fállen vier nun von Oj, 03,^?,, p.^^ die Perpendikel 

<>l(í>l)   0^(0^)   Pi(j9i)   ^2(^2) 


292 

auf die Bildebene, so folgt aus weiteren Aehnlichkeiten : 

o^^^^^^íl. ^^d 3_M=,^:^4; daher auch: 

Die Verwandtscliaft zwischen dem Raume Pi . . . und P2 - • - ist 
also so beschaffen, dass parallelen Ebenen und Geraden wieder solche 
entsprechen, ferner, dass die Verbindungslinien eutsprechender Punkte 
parallel sind der Verbindungslinie der Augepunkte 0^02 und endlich, 
dass das Verhaltnis der Abstánde zweier entsprechender Punkte von 
der Bildebene gleich ist dem Verhaltnis der Abstánde der zugeho- 
rigen Augepunkte von dieser Ebene. Dieses Verhaltnis ist also fíir 
alle Punkte constant. 

Diese Verwandtschaft, welche durch die Bildebene als selbst- 
entsprechende Ebene und die Punkte o^o^ als ein Paar entsprechen- 
der Punkte bestimmt ist, ist bekanntlich die ráumliche Affinitát. 
-  Wir stellen daher den Satz auf: 

Betrachtet man eine perspektivische Zeichnung 
aus zwei verschiedenen Punkten 0^ und 02, so stehen 
die Ráume, welche die Zeichnung in beiden Fállen 
fixiert, in der Beziehung der ráumlichen Affinitát, 
welche durch die Bildebene als selbstentsprechende 
Ebene und durch die beiden Augepunkte als ein Paar 
entsprechender Punkte bestimmt ist. 

Die Transformation, welche der Raum auf diese Weise erleidet, 
scheint uns folgende Ueberlegung sehr wirksam zu beleuchten. 

Denken wir uns den Raum hinter der Bildebene, welche wir uns 
vertical denken, durch ein System von horizontalen, ferner durch ein 
System von Ebenen, welche zur Bildebene parallel laufen, und end- 
lich durch ein System von Kreuzrissebenen in congruente, hinreichend 
kleine Wiirfel zerlegt, durch welche der Raum gleichsam craticu- 
1 i e r t wird ; denken wir uns ferner den Raum' sammt den Wiirfeln 
und den in ihm befindlichen Gegenstánden ftir einen Augepunkt 0^ 
perspectivisch abgebildet, und sei H die Fluchttrasse der horizon- 
talen und K die Fluchttrasse der Kreuzrissebenen. Versetzen wir 
dann das Auge in die beliebige Lage 0^ so transformiert sich das 
System der horizontalen Ebenen in ein System von Ebenen, welche 
unter einander und zur neuen Fluchtebene O^H parallel sind; das 
System  der Kreuzrissebenen  transformiert  sich in ein  System von 


293 

Ebenen, welche zur neuen Fluchtebeiie 02/1^ parallel smd; die zuř 
Bildebene parallelen Ebenen, welche die Anfangslinien und Flucht- 
linie im Unendlichen haben, bleiben solclie, aber ihre gegenseitigen 
Abstánde verhalten sich nach dem oben Bewiesenen zu den friiheren 
wie die Abstánde der Punkte 0^ nud 0^ von der Biklebene. 

Das System congruenter Wíirfel transformiert sich also in ein 
System congruenter, schiefwinkliger Parallelpipede, durch welche der 
zweite Raum craticuliert wird, Hat man nun die Wíirfel hinreichend 
klein gewáhlt, so werden es auch die Parallelpipede, da die Inhalte 
affiner Korper in constantem Verhiiltnis stehen, wir sind daher im 
Stande, die Deformation, welche die durch die Zeichnung dargestell- 
ten Gegenstánde durch die Aenderung des Augepunktes in unserer 
Vorstellung erleiden, auf eine sehr einfache Weise mit ziemlicher 
Schárfe a priori zu beurtheilen. 

Schon hier miissen wir den sehr wichtigen Umstand hervorheben, 
dass diese Deformation fiir den ganzen Raum gleich ist. 


De la Gournerie leitet die in Rede stehende Beziehung bei- 
láufig in folgender Weise ab (Loc. cit. p. 158—160). 

E r s t e n s betrachtet er die Punkte einer horizontalen Ebene ~ 
des Geometrales — wenn der Augepunkt seine Lage so ándert, 
dass er den Horizont nicht verlásst; dass die in diesem Falle von 
Gournerie abgeleitete Beziehung — die ebene Affinitát — 
richtig ist, hat seinen Grund nur darin, dass sich diese Ebene bei 
der supponierten Lageniinderung des Auges selbst entspricht. 

Z w e i t e n s betrachtet Gournerie die Punkte des Geometrales, 
wenn das Auge aus einer Lage O in eine andere 0^ ausserhalb des 
Horizontes sich begibt, und schliesst in folgender Weise : Ist M das 
perspectivische Bild von einem Punkte m des Geometrales fiir das 
Auge O, so liegt der fílr 0^ restituierte Punkt m auf dem Strahle 
OjM und zwar — hierin liegt eben der Trugschluss — 
in dessen Schnittpunkte mit dem Geometrale ; da ferner die Gerade 
mm^ in der Ebene der beiden Sehstrahlen Oi¥, O^M liegt, so schnei- 
det sie die Verbindungslinie der beiden Augepunkte 00^ in dem 
Schnittpunkte G der letzteren mit dem Geometrale, woraus hervor- 
geht, dass die Verbindungslinien entsprechender Punkte mm^ alle 
durch einen festen Punkt G gehen miissen, Diese Beziehung ist also 
eine Homologie — wir sagen jetzt ebene Centralcollinea- 


294 

t i o n — , deren Centrum G und deren Axe die Schnittlinie des Geo- 
metrals mit der Bildebene ist. 

Diese Deduction ist deshalb falsch, weil sie von der unrichtigen 
Annahme ausgelit, dass sich hier das Geometrale selbst entspricht, 
wáhrend der Punkt m^ der Schnittpunkt des Sehstrahles O^M mit 
derjenigen Ebene ist, welche dem Geometrale in der aufzufindenden 
Beziehung entspricht. Uebrigens stosst man sofort auf Widersprucli, 
wenn man bedenkt, dass in dieser Verwandtscliaft einem System pa- 
ralleler Geraden ein System von Geraden entsprechen mtisste, welche 
sich in einem Punkte der endlichen Gegenlinie schneiden, wahrend 
sie als Gerade mit gemeinschaftlichem Fluchtpunkt abgebildet sind. 

Drittens betrachtet Gournerie einen Punkt m' ausserhalb 
jenes Geometrales, welcher sich auf das letztere nach m orthogonal 
projiciert; fiir das Auge O sind die Centralprojectionen von m und 
m' die Punkte M und M. Begibt sich nun das Auge nach 0^, so 
geht m wie friiher nach m^^ daher gelangt mm' in die Verticale 
m,m^', wobei m^' auf dem Sehstrahl O^M liegt. Da nun mm\ m^m^' 
MM ein dreiseitiges rechtwinkliges, oben schief abgestutztes Prisma 
bilden, so miissen sich die homologen Linien der beiden Basisfláchen 
in drei Punkten 00 ^G einer Geraden schneiden; daher trifft die 
Linie m'm^' die Linie 00^ in ihrem Schnittpunkte G mit dem Geo- 
metrale. Damit ist wieder eine Homolo gie im Raume — wir 
sagen eine ráumliche Centralcollineation — bestimmt, von 
welcher die Bildebene die selbstentsprechende Ebene und der Punkt 
G das Centrum ist. 

Diese Deduction ist deshalb falsch, weil in ihr die in zwei 
unrichtig bestimmten Punkte m^ verwendet werden. Man stosst auch 
hier sofort auf Widerspruch, wenn man iiberlegt, dass hiernach einem 
System paralleler Ebenen fiir ein anderes Auge ein System von Ebenen 
entsprechen wiirde, welche sich in einer Geraden der endlichen Gegen- 
ebene schneiden, wáhrend dieselben mit gemeinschaftHcher Flucht- 
trasse dargestellt sind. 

Die Entwicklung unter (3), in welcher fiiglich die in (2) ange- 
fiihrte enthalten ist, hat auch Mannheim (loc. cit. p. 107 — 110) 
mit geringen Veránderungen wiedergegeben, woraus wir schliessen, 
dass diese Unrichtigkeiten noch von niemand aufgedeckt worden sind. 


Bevor wir  zu den Anwendungen unserer Theorie  libergehen, 
wollen wir noch untersuchen,  welche Veránderung  die Winkel und 


295 

im Zusammenhange damit die Krummimgen diircli die Ánderung des 
Augepunktes in unserer Vorstellung eiieiden. 

Zwei durch die Fluchtpímkte /^ und f^ dargestellten Geraden 
erscheinen von 0^ betrachtet unter dem Winkel fyO^f^^^ von O.^ 
dagegen unter dem Winkel f^OJ^. Die beideu Geraden scheinen 
also immer denselben Winkel einzuschliessen, so lange das Auge auf 
dem Torus bleibt, welcher durch die Rotation des durch /lOj/^ 
bestimmten Kreises um die Axe fj^ entsteht; dagegen erscheint 
dieser Winkel fíir alle Lagen des Auges innerhalb dieser Fláche 
grosser und fíir alle Lagen ausserhalb derselbeu kleiner. — Zwei 
durch ihre Fluchttrassen F^ und F^ dargestellten Ebenen scheinen 
von 0^ den Winkel zu bilden, den die Fluchtebenen O ^F^ und O^F^^ 
mit einander einschliessen. Der Ort der Punkte O, von welchen aus 
die beiden Ebenen denselben Winkel mit einander zu bilden scheinen, 
ist, wie man unschwer erkennt, derjenige senkrechte Kreiskegel, 
welcher durch die zwei gegebenen Fluchtlinien und durch die Ver- 
bindungslinie des Punktes 0^ mit deren Schnittpunkte als dritte Er- 
zeugende bestimmt ist; dieser Winkel erscheint aber grosser oder 
kleiner, jenachdem sich Auge innerhalb oder ausserhalb dieser Flilche 
begibt. Speciell heben wir hervor, dass der Winkel zweier durch 
parallele Fluchttrassen dargestellten Ebenen sich nicht zu ándern 
scheint, solange sich das Auge auf dem durch diese beiden Flucht- 
trassen und eine seiner Lagen 0^ bestimmten senkrechten Kreiscy- 
linder befindet, und noch specieller, dass zwei Ebenen mit parallelen 
Fluchttrassen von allen Punkten desjenigen senkrechten Kreiscylinders, 
welcher durch diese Fluchttrassen als Diametralerzeugende bestimmt 
ist, unter rechtem Winkel erscheinen. 

Áhnliche Beziehungen lassen sich iiber den Winkel einer Ge- 
raden mit einer Ebene aufstellen. 


Durch die oben aufgestellte Beziehung erkláren sich verschie- 
dene Eigenthtimlichkeiten perspectivischer Zeichnungen, also auch 
allei malerischen Darstellungen, welche uns aus Erfahrung sehr ge- 
láufig sind, die aber auf Grund der friiheren Restitutionstheorie nur 
mangelhaft und theilweise unrichtig geometrisch erklárt werden konnten. 

Ist die Bildebene vertical, so erscheinen uns verticale Geraden 
und Ebenen wieder als solche, wo sich auch immer das Auge be- 
findet; ware dagegen die Bildebene eine schiefe wie z. B. bei den 
Gemálden auf der Riickseite einer Treppe, oder auf schiefen Theilen 


296 

einer Decke, so werden die Bilder verticaler Geraden, welche nach 
einem bestimmten Fluchtpunkt convergieren, nur fur eine bestimmte 
Lage des Auges in uns die Vorstellung verticaler Geraden erwecken, 
und fiir jede andere Lage nicht, was die Gegenstánde in eine un- 
natíirliche Lage bráchte; daher immer die Wahl einer verticalen 
Bildebene. 

Die Bilder horizontaler Geraden und Ebeňen bleiben solche, 
solange das Auge den Horizont nicht verlásst; diese Geraden und 
Ebenen scheinen sich dagegen nach aufwárts oder abwarts zu neigen, 
sobald sich das Auge liber oder unter den Horizont begibt; aus 
diesem Grunde neigen wir bekanntlich unsere Gemálde, welche zu 
hoch aufgehángt sind, damit der im Bilde supponierte Horizont durch 
unser Auge geht. 

Gerade, welche durch unser Auge zu gehen scheinen, bei denen 
also Anfangspunkt und Fluchtpunkt zusammenfallen, scheinen dies 
fiir alle Lagen des Auges zu thun. Scheint uns daher eine Figur 
eines Bildes zu fixieren, was dann der Fall sein wird, wenn ihr Auge 
in solcher Stellung abgebildet ist, dass sich dessen Axe zu einem 
Punkt verkúrzt, so wird sie uns mit ihren Blicken verfolgen, wohin 
wir uns auch immer begeben (Gournerie p. 158.) 

Bewegt sich das Auge in irgend einer Richtung, so bewegt 
sich jeder Punkt des durch die Zeichnung fixierten Raumes auf einer 
Parallelen in entgegensetzter Richtung und zwar so, dass das Ver- 
haltnis der Abstánde von der Bildebene in dem oben angegebenen Ver- 
háltnis steht; die durch diese Punkte gehenden Geraden und Ebenen 
scheinen sich um ihre Anfangselemente zu drehen, die scheinbaren 
Bewegungen der Punkte sind also desto grosser, je weiter wir die 
Punkte hinter die Bildebene in unserer Vorstellung versetzen. 

Bewegt sich der Beobachter nach links, so scheinen sich die 
dargestellten Gegenstánde nach rechts zu drehen und zwar mit desto 
grosserer Geschwindigkeit, je weiter entfernt wir sie wahnen. 

Entfernt sich der Beobachter von der Bildebene, so entfernen 
sich auch scheinbar alle Gegenstánde des Gemáldes von demselben 
nach der entgegengesetzten Richtung ; dies ist der Grund, warum wir 
uns mogiichst weit von einem Gemálde stellen, wenn wir, wie der 
Kunstausdruck lautet, mogiichst grosse Tiefen erzielen wollen. 

Hiemit hángt es auch zusammen, dass uns ein Bild desto fláchen- 
hafter erscheint, je mehr wir uns demselben náhern. 

Diese Erscheinungen, welche man aus Erfahrung schon lange 
sehr  gut  kennt  und  die  einer  richtigen  geometrischen  Erklárung 


297 

bedurften, fasst man unter dem Namen perspectivische Bewe- 
gung des Bildes zusammen. Dieselbe ist bei einer malerischen 
Darstellung desto mehr in die Augen springend, je sorgfáltiger die 
Perspective durcligefiihrt ist und kann gewissermassen als ein Krite- 
rium fiir die Richtigkeit der letzteren dienen. 

Ferner ist klar, dass diese Bewegung bei Gegenstánden, deren 
Gestalt uns sehr geláufig ist, also namentlich bei geometrischen und 
architektonischen Formen grosser sein wird als bei Gegenstánden 
von geringer Gesetzmássigkeit und namentlich bei solclien, iiber 
welche wir uns nicht binreichend klare Vorstellungen bilden konnen. 

Mit der Bewegung des Auges und der gleichzeitigen scheinbaren 
Bewegung der dargestellten Gegenstánde gebt auch eine Gestalts- 
ánderung der letzteren Hand in Hand. Es werden z. B. Gerade 
und Ebenén, die fiir eine Lage O zu einander senkreclit zu sein 
schienen, von einem anderen Punkte 0^ im Allgemeinen scliiefe 
Winkel einzuschliessen scheinen, es werden also im allgemeinen alle 
Winkel und im Zusammenhange damit auch die Kriimmungen ge- 
ándert. Es werden z. B. Háuser, welche fiir O quadratische oder 
rechteckigen Grundrisse zu haben schienen, von 0^ im allgemeinen 
rhomboidische Grundrisse aufweisen und selbst, wenn das Auge auf 
dem oben erwáhnten Kreiscylinder sich bewegt, so werden nur die 
Háuser einer bestimmten Front rechtwinklig bleiben; dabei werden 
aber ihre Lángen- und Breitenverháltnisse sich ándern, wáhrend anders 
gerichtete Fronten auch in Bezug auf die Winkel deformiert werden. 
Es wáre wol iiberflussig, mehr solcher Erscheinungen aufzuzáhlen. 

Solche Deformationen nennen wir perspektivische Ver- 
zerrungen und zwar solche, die mit unrichtigem Standpunkte des 
Beobachters zusammenhángen. 

Von entscheidender Wichtigkeit ist der Um stan d, 
dass diese Deformation fiir den ganzen Kaum dieselbe 
ist. — 

Wir schliessen daraus zunáchst, dass die unter dem Namen 
perspektivische Rande r bekannten Verzerrungen nicht von 
der unrichtigen Lage des Beobachters herriihren konnen, sondern 
dass diese Verzerrungen eine andere Quelle haben miissen als die 
eben geschilderten und wir hoífen in einer spáteren Arbeit zu zeigen, 
dass der Tráger dieser Verzerrungen das Auge selbst ist, oder noch 
besser gesagt, dass sie auf der Nichtúbereinstimmung des Sehprocesses 
und der Centralprojection beruhen. 


298 

In Bezug auf die Verzerrungen, die mit der unrichtigen Lage 
des Auges zusummenhangen, haben wir noch Folgendes zu bemerken. 

Man solíte meinen, dass sofort ein Zerrbild entsteht, sobald vár 
das Auge aus der richtigen Lage herausbringen, wie dies thatsácli- 
lich bei den sogenannten Anamorphosen der Fall ist. 

Dieses geschieht bei perspectivischen Darstellungen nicht. 

Die Erfahrung lelirt uns, dass wir ziemlich genau beurtheilen 
konnen, ob eine Linie gerade ist oder nicht, ob eine Flache eben 
ist oder nicht, ferner ob Gerade und Ebenen parallel sind oder nicht ; 
dagegen konnen wir erfahrungsgemass die Aenderung der Grosse 
eines Wiukels und im Zusammenhange damit die Aenderung einer 
Krummung mit weit kleinerer Genauigkeit abschatzen. 

Wenn wir aber das Auge in eine andere Lage bringen, als fiir 
welche die Zeichnung verfertigt ist, so bleiben die ersten Umstánde 
intakt, es ándern sich nur scheinbar die Winkel uud Kriimmungen ; 
sind aber diese Aenderungen nicht betráchtlich genug, so gelangen 
dieselben nicht zu unserem Bewusstsein und daher kommt es, dass 
eine perspectivische Zeichnung, welche eigentlich nur fiir eine einzige 
Stellung des Auges eine Erscheinung richtig fixiert, auch dann noch 
zufriedenstellende Vorstellungen in uns erweckt, wenn sich das Auge 
innerhalb eines betráchtlichen Gebietes um jene Lage herum befindet, 
beziehungsweise , wenn die Zeichnung von vielen Personen gleich- 
zeitig betrachtet wird. 


18. 
Uber die Granzen der Mittelmeeřvegetation in Fraiikreich. 

Vorgetragen von Prof. Johann Palacký am 21. Mai 1886. 

Der Vortragende besprach unter Vorlage der neuesten Floren- 
karte Europas von Hofrath Drude die Granzen der Mittelmeervegeta- 
tion in Frankreich. Speciell das dort neu eingefuhrte Uebergangsge- 
biet in West-Frankreich gab Gelegenheit zu weiten Auseinandersetzun- 
gen. Nach einer Schilderung der deutschen (klimatischen) und franzo- 
sischen (chemischen) Schule pcto des Ursprungs der Vegetationsver- 
schiedenheiten wurde auf die neuere geologische Theorie Saporta's 
und Martins, wornach hiebei auch die geologischen Veránderungen 
eine Rolle spielen, im Detail hingewiesen.  Speciell der Pliocen von 


299 

Mezimieux, die Tuífe der Auvergne imd Montpellier etc. geben rnehr 
Anhaltspunkte zuř Geschichte der Vegetation als man sonst finden 
kann. 

Vor Allem muss darauf hingewiesen werden, dass die Tertiár- 
flora bereits neben einzelnen tropischen Formen die Urahnen unserer 
Vegetation, und speciell viele nodi heute erhaltene Typen aufwies, 
die oft sich nicht selir weit erhalten haben (Weisspappel, Oleander, 
Woodwardia radicans, Lorbeer, Feige, Buchsbaum, Ahorn (Cette- 
Moret). 

Typen, die der jetzigen Mittelmeerflora im engern Sinne, d. h. 
der immergriinen Vegetation, angeboren, baben sich in fast ganz 
Frankreich erhalten, jedoch in ungleicher Weise. Wálirend der Nord- 
osten am wenigsten davon besitzt, hat der Westen stets mehr daran 
und im Siiden die tiefliegenden Gegenden natiirlich mehr als die 
hoberen. Die mittlere bobe Auvergne hat die nordlicbe mitteleuro- 
paische Flora (ja selbst 100 alpíne spec.) z. B. bis St. Pons, ja in den 
Seealpen reicht diese bis zum Meere, ebenso fast in den Corbieren 
(was schon Drude richtig angiebt, doch ist in der Kartě die Strand- 
region nicht deutlich geblieben). 

Darům haben Savoyens Tháler so viele mediterrane Typen im 
Schutze der Berge erhalten, die z. B. der offenen Bresse fehlen (Rhus 
cotinus, Cyclamen, Muscari, Myrica, Kastanien, Narcissus, Adiantum 
capillus veneris — boi Chavert 30 spec. darunter Afyllanthes mon- 
speliensis, Terebinthen, Leuzea conifera, etc.) Der Bourgogne fehlen 
auch nicht einzelne siidliche Formen — aber sie hat mehr die sog. 
kalkliebenden cretaceen Typen — Buxus sempervirens, Dictamnus 
(bis Drachenloch im Elsass und Kaiserstuhl im Breisgau, schon in 
den Cineriten von Pas de Mogudo), Meconopsis cambrica (eine atlan- 
tische Form, bis 1700 M. in der Auvergne), aber auch Melica nebro- 
densis, Athamanta cretica, Prunus mahaleb, Helianthemum pulveru- 
lentum (Vertreter der westlichen Cistineen). 

Die Limagne (nordlich der hohen Auvergne) hat weniges derart 
erhalten — hauptsáchlich nur Althea cannabina (wurde als segetales 
Unkraut wohl auch moglicherweise spáter d. h. nach der Eiszeit ein- 
geschleppt — (bis Clermont-Ferrand), Helianthemum salicifolium (auch 
Niort), Erythronium dens canis (auch Puy de Sancy). Wie vorsichtig 
man mit der Annahme typischer Pflanzen sein muss, zeigt, dass z. B. 
der nach Grenier iiberall verbreitete Narcissus pseudonarcissus sich 
in der Auvergne noch in 1500 m. Hohe findet. Die doch un- 
zweifelhaft alte und einer sildlichen Familie  angehorige  Dioscorea 


300 

pyrenaica íindet sich in 2800 m. Hohe neben Saxifraga aizoides und 
Empetrum nigrům, was aber das Ráthsel ihrer Erhaltung sehr erleichtert. 
So ist Leuzea conifera am Cantal, in Savoyen, aber bei Grenoble in 
1053 m, Hohe. Selaginella denticulata erreicht Venasque in den 
Pyrenáen und Savoyen (Grenoble bei Godron). 

Als eine wohl der áltesten noch lebenden Pílanzen wurde der 
in der Bretagne (lile et Vilaine, Morbihan, Maine et Loiře, Loiře 
inferieure in Teichen wie in Bohmen) und in der Auvergne (an- 
geblich im Silur) vorkommende seltene Coleantbus subtilis erwáhnt, 
dessen iibrige Fundorte Oregon, Cliristiania, Ritten (Alpe, bei Božen), 
und Sudbolimen nur im geologischen Alter iibereinstimmen. 

Dann kommen wohl die zwei Farren, die schon Parlatore als 
Relicte der Steinkohlenperiode bezeichnete — Hymenophyllum tun- 
bridgense (Bretagne bei Godron, Corsica — auch dep. Ourthe) und 
das irische Trichomanes speciosum (radicans auct. — Killarney fern) 
Rhuneberg in 230 m. bei Luz (Nordwestecke der Pyrenáen) in Frank- 
reich auf den Westen beschránkt, der auch Hymenophyllum wilsoni, 
Notholaena marantae (Ardéche) etc. besitzt. 

Bezuglich der ubrigen práglazialen Pflanzen wurde der Theorie 
von Martins und Saporta — der lokalen Erhaltung — der Vorgang ge- 
geben vor Newberry's Einwanderungstheorie der miocenen Pflanzen aus 
Amerika nach Europa oder gar ihrer Rtickkehr aus Amerika nach 
der Eiszeit, wofiir man nur Eriocaulon septangulare von Sky als 
Beweis hatte. 

Unter Wiederholung speciell der Beweise, die Saporta dafilr- 
gebracht, wurde der Begriff der atlantischen Flora, wie ihn Roth 
specialisirt hat, als ein zu weit gehender kritisirt, da dort Strand- 
pflanzen (Honckeneya peploides) und gemeine ubiquitáre Arten Mittel- 
europas mit den karakteristischen Pflanzen der atlantischen Flora 
vermengt werden. 

Auch der Ausdruck Ůbergangsgebiet — den Drude gewáhlt, 
erscheint nicht ganz gliicklich — und besser mit gemischtes Gebiet 
zu ersetzen. Denn eine bestimmte Anzahl von Typen des Mittel- 
meeres (wie z. B. Quercus ilex) erscheinen nicht im ganzen Gebiet, 
aber an allen passenden Stellen gleichformig. Diese Žahl nimmt 
von Nantes bis Toulouse aber nicht wesentlich zu. Ein gutes Beispiel 
einer solchen Remanenz ausser den von Andern bereits citirten ist 
Lobelia urens von Rambouillet, iiber Cherbourg, Caen, Blois, Insel 
Noirmoutier, Nantes, Tours bis Aurillac, Dax, (neben Pedicalaris !) 
Bayonne, Pau,  Foix, dep. Allier,  Gard etc. — wáhrend  die soust 


301 

atlantische (z. B. belgische) Lobelia dortmanna nur im Teich von 
Cazaii (Gironde) und bei Bayonne gefunden wurde, wobei auf den 
Propagationsmodus derselben, den Buchenau nachgewiesen, als ihren 
Erhaltungsgrund hingewiesen wurde. Lobelia urens entspross bei Es- 
sarts nach Fállung eines Waldes in einem Erikagebítsche ! 

Ein Beispiel einer atlantischen Pflanze, die Roth in seiner 
etwas fliichtigen Compilation iibersehen, ist Pinguicula lusitanica in 
Westfrankreich, Cherbourg in der Sologne, bei Aurillac, am Meere 
von Dunkirchen, bis Bayonne. 

Aucli Meconopsis cambrica fehlt ihm aus Frankreich, die doch 
schon Godron aus der Bretagne, der Auvergne und den Pyrenáen an- 
gibt, wo sie bei Eauxbonnes neben Erinus alpinus wachst, die aber 
auch noch bei Dijon im Dep. Yonne vorkommt. 

Auf die von Martins erwáhnten Relicten wurde nur kurz hin- 
gewiesen, dagegen musste ausfllhrHch dargethan werden, dass die 
unperiodischen grossen Froste, die z. B. 1870 in Frankreich noch 
háufig Epheu und Stechpalmen todteten, der Erhaltung stldlicher 
Formen sehr ungítnstig sind, wie sich darům z. B. nicht einmal die 
Zwergpalme Liguriens erhielt. So hat sich Anagyris foetida — auch 
eine alte Remanenz, bei Montpellier nur in 10 ex. erhalten, die seit 
dem 16. Jahrhundert bekannt sind. 

Die Eintheilung der Pflanzen der Provence nach dem Alter, die 
Sapórta aufgestellt (jiingste, mediterrane u. tertiáre) musste als ausser- 
halb des Rahmens gelegen, nur kurz erwáhnt werden. 

Der Vortragende setzte auseinander, dass die Erhaltungsbedin- 
gungen im Osten und Siiden (Pyráneen) andere seien als im Westen. 
Im Osten und Siiden sind es entweder einjahrige Pflanzen, die die 
grosse Sonnenwárme benutzen, oder geschiitzte Lagen, die síldliche 
Formen bringen. Erreicht doch z. B. Acanthus mollis noch in Béziers 
1 % m. Hohe. Die bei Lyon vorkommenden súdlichen Formen (Leuzea, 
Afyllanthes, Centranthus, Lavandula, Erythronium) gehoren meist hieher. 
Der Westen Frankreichs hat wenig geschiitzte Lagen, da er den Nord- 
winden offen steht, darům haben die kalkigen Karststeppen, die Cau- 
sses, so wenig sudliche Formen, erst im Súdwesten beginnen auf den 
Kalkhángen die immergrúnen Eichengebiische (Qu. ilex), die garrigues 
mit mediterranem Gebiisch (Perilckensumach, Terebinthen, Coriaria, 
Cisten, Osyris etc.) — weil die Auvergne Windschutz bietet. — Bei 
Toulouse sind schon Psoralea, Coriaria, Ecbalium, Osyris. In den 
Pyrenáen dagegen sind in ca. 3000 m. Merendera bulbocodium, Eryth- 
ronium dens canis, Dafne, Buxus mit Alpenpflanzen gemischt, und die 


302 

Erhaltung der Ramondia, der Dioscorea ist eben dadurch erklárlich, 
dass sie nur in gescMltzten Thálern vorkommen. Ebenso sind in den 
Alpen z. B. bei Gap. in 1000 m. Seehohe nocli Leuzea, Afyllanthes, 
Jasmínům fruticans, Rhus  cotinus,  Prunus mahaleb,  Salvia ethiopis. 

Anders haben sich dagegen diejenigen síidlichen Pflanzen im 
Westen erhalten, die nur eine milde Wintertemperatur wiinschen. So 
ist die spanische Kriecheiche (Q. toza) bis in die Touraine nachge- 
wiesen. Ein gutes Beispiel gibt die Insel Noirmoutier, wo neben 
Quercus ilex, Efedra, Cistus salvifolius, (Bayonne, Bordeaux, Agen, 
Lyon), Romulea columnae (Oleron, Cherbourg, Vannes, Quimper), Aspa- 
ragus acutifolius, Lobelia, Cynanchum etc. vorkommen, oder die Um- 
gebung Yon Aurillac (Lobelia urens, Adiantum capillus veneris. Arům 
italicum, Centranthus, der in Frankreicb weitverbreitete Buxus, Pte- 
rotheca sancta, Gladiolus segetum, Oxalis corniculata, Scilla liliohya- 
cinthus). 

Endlich wurde das so iníeressante Faktum erwahnt, dass sowie 
der Jura nach Christ nur die Flora der Kalkalpen besitzt und (ausser 
Heracleum alpinum) keine endemisclie Pflanze hat, so auch die geolo- 
gisch so junge Auvergne keine endemische Pflanze hat (ausser Ara- 
bis cebennensis), sowie — vor der Jordan'schen Artenzersplitterung — 
der grosste Theil Frankreichs, da doch die spanischen, italienischen 
und griechischen endemischen Arten gleich und allgemein anerkannt 
wurden, ein Ráthsel um so auffálliger, als ja die Kunde von der Mit- 
telmeervegetation so wesentlich von Montpellier ausging, dass es so 
viele Artsnamen noch heute bezeugen. 


19. 

Uber eine specielle, durch ein dioptrisches System be- 
stimmte Raumeollineation. 

Vorgetragen von Miloslav Pelíšek, am 21. Mai 1886. 

Mit 1 TaSd. 

Im Jahre 1840 hat G a u s s in der beriihmten Abhandlung : 
DioptrischeUntersuchungen den Gang der Lichtstrahlen durch 
ein centrisches System von brechenden Medien, welche von Kugel- 
flachen begrenzt sind, und zwar fiir sogenannte Centr alstrahlen 
angegeben, solche Strahlen namlich, welche mit der Axe des Systems 


303 

Winkel einschliessen, deren Sinus noch dem Bogen gleicligesetzt 
werden kann. 

Durch diese Arbeit wurden alle friltieren Untersuchungen in 
Schatten gestellt ; dieselben befassten sich entweder mit Systemen von 
Linsen, deren Dicke vernachlássig werden konnte, wie in den Arbeiten 
von E u 1 e r, L a g r a n g e, M o b i u s u. A. oder es wurden Linsen- 
systeme mit Berucksichtigung der Dicke der Linsen rechnend unter- 
sucht, aber die dabei erhaltenen Formelu waren so complicierter 
Nátur, dass sie keiner anschaulichen geometrischen Deutung fáhig 
waren. An diesem Ůbel leiden auch alle spáteren Yersuche einer 
genaueren Theorie der Linsensysteme. 

Von den Arbeiten, welcbe die Gauss'sche zu vervollstándigen 
suchten, ist die Abhandlung : Beitrag zur pbysiologisciien 
Optik 1845 von Listin g die wichtigste, weil sie die běste bislier 
aufgestellte Theorie des menschlichen Auges bildet. 

Von den spáteren Arbeiten, welche diese Theorien zu populari- 
sieren bestrebt waren, erwahnen wir nur das Buch von Ferraris: 
Die Fundamental-Eigenschaften der optischen Instru- 
mente, deutsch von Lippich, auf welches mit reicher Quellen- 
angabe versehene Werk wir erst nach Vollendung dieser Abhandlung 
aufmerksam gemacht wurden. 

Vorliegende Schrift verfolgt den Zweck, die Kesultate der er- 
wáhnten Untersuchungen, welche in der allgemein bekannteu Li- 
sting'schen Construction gleichsam condensiert sind, von der letzte- 
ren ausgehend, auf moglichst kurzem, geometrischem Wege so 
zu reproducieren, dass man sich ein klares, anschauliches 
Bild von der Beziehung zwischen den Gegenstanden der Aussenwelt 
und ihren optischen Bildern im Auge machen kann ; nebenbei werden 
geometrisch interessante Umstánde gelegentlich hervorgehoben und in 
einer Fortsetzung aus dieser Beziehung Folgerungen gezogen, auf 
Grund deren verschiedene Fragen erortert werden, welche fiir per- 
spectivische Darstellungen von grosster Wichtigkeit sind. 


Nach Listing kann der Verlauf der Lichtstrahlen durch ein 
beliebiges centrisches dioptrisches System, sofern man sich nur auf 
die Centralstrahlen beschrankt, daher auch das optische Bild 
eines beliebigen Gegenstandes bestimmt werden, wenn die Lage ge- 
wisser Fundamentalpunkte auf der Axe des Systemes bekannt 
ist. Es sind dies (Fig. 1 .) nach Gauss die Brennpunkte ff\ die 


304 

Hauptpunkte  M'  und  die  L i s t i ri g'schen  Knotenpunkte 
M', welche so liegen, dass 

fh —fl<! und W ~ kk ist. 

Die durch die genannten Punkte gehenden auf der Axe des 
Systems senkrechten Ebenen heissen beztiglich Brenn-Haupt- und 
Knotenebenen, welche wir mit den entsprechenden grossen Buch- 
staben bezeichnen ; ferner wollen wir uns nicht auf die Umgebung 
der Axe allein beschranken, sondern die durch die Listing'sche 
Construction bestimmte Verwandtschaft uneingeschránkt gelten lassen. 

Das Bild ď eiues Punktes a wird bekanntlich in folgender 
Weise abgeleitet : Man fállt die Senkrechte aa^ auf die Ebene R und 
verbindet den Fusspunkt a^ mit dem Brennpunkte /"; ferner a mit 
dem Knotenpunkte k und zieht zu dieser Verbindungslinie eine Pa- 
rallele durch 7ť; diese Parallele muss a^f in dem gesuchten Punkte 
ď schneiden, weil alle angefilhrten Geraden in der durch a und die 
Axe bestimmten Ebene liegen. 

Daraus folgern wir zunáchst, dass in der in Kede stehenden 
Beziehung jede durch die Axe gehende Ebene, daher auch die Axe 
sich selbst entspricht. Da ferner alle durch die Axe gehenden 
Ebenen gegen die Fundamental-Punkte und Ebenen dieselbe Lage 
haben, so schliessen wir, dass wir alle Constructionen nur in der 
Zeichenebene auszufuhren brauchen. 

Legen wir durch a eine beliebige Ebene E^ so entsteht die 
Frage, was der Ort der Punkte ist, die den Punkten derselben ent- 
sprechen. Das Páral lei- Strahlenbiindel aa^ ist zu dem Strahlenbiindel 
//% perspectivisch, weil sich die entsprechenden Strahlen auf der 
Ebene H' schneiden ; das Parallelstrahlenbiíndel aa, ist aber auch zu 
dem Strahlenbiindel ka perspectivisch, weil sich die entsprechenden 
Strahlen in der Ebene E schneiden, daher sind die Strahlenbiindel 
ka und fa^ projectivisch. Endlich sind die Strahlenbiindel k'ď und 
ka congruent, weil ihre entsprechenden Strahlen parallel laufen ; daher 
sind auch die Strahlenbiindel fď und k^ď projectivisch; da aber 
jede durch die Verbindungslinie der Scheitel /' und k' dieser Biindel 
gehende Ebene nach Obigem sich selbst entspricht, so sind diese 
Biindel perspectivisch*) ; daher ist das Erzeugnis derselben eine Ebene E. 

Die Verwandtschaft ist demnach so beschaffen. 
dass jeder Ebene E wieder eine Ebene E\  somit einer 


*) Reye, Geometrie der Lage 1880 Bd. II. p. 16. 


305 

Geraden wieder eine Gerade entspricht; sie ist dein- 
nach ráum liché Collineation. 

Fiihren wir die Constriiction filr einen Punkt h der Hauptebene 
H durch, so erkennen wir wegen hh^ =: kk\ dass der entsprechende 
Punkt h' = h^ in H' liegt. Der Hauptebene ífentspricht also 
die Hauptebene' H' und zwar so, dass die Verbindungslinien ent- 
sprechender Punkte parallel zur Axe gehen ; die e n t s p r e c h e n d e n 
Punkte dieser Ebenen bilden daher zwei co ng r u e nt e 
Systéme. 

Fiihren wir die Construction fíír einen Punkt c der Knotenebene 
K durch, so erkennen \yir, dass der entsprechende c' auf k liegt. Der 
Knotenebene iT entspricht die Knotenebene K' und zwar 
so, dass die Verbindungslinien entsprechender Punkte durch einen festen 
Punkt y der Axe gehen.  Es ist namlich 

yh' _ c;^ __ c^ _ /Aj' _ 
yk     ck    cjť    fJť 

Die entsprechenden Punkte der Knoten ebenen 
bilden demnach zwei áhnliche Systéme in perspecti- 
vischer Lage filr ein auf der Axe gelegenes Centrum 
und zwar so, dass sich die Grosse des Gegenstandes zur Grosse des 
Bildes verhált, wie die Abstilnde der Hauptebene W und der Knoten- 
ebene K' von der Brennebene F\ 

Der Schnittlinie der Ebenen H und K muss die Schnittlinie 
der entsprechenden Ebenen H' und K' entsprechen, das heisst, die 
unendlich ferne Gerade dieser Ebenen entspricht sich selbst, woraus 
wir schliessen: jederzurAxe senkrechtenEbene entspricht 
wieder einesolche. Der Ebene A entspricht also A' und zwar 
wieder so, dass die Verbindungslinien entsprechender Punkte durch 
einen festen Punkt o der Axe gehen; denn es ist: 

oa     aa    a.h!    h!f , ,  , 

— y ii: -7-, zz 4- 1= -f^ ™ const. d. h. 

Zwei einander entsprechen de zur Axe senkrechte 
Ebenen bilden zwei áhnliche Systéme in perspectivi- 
scher Lage und zwar liegt ihr perspectivisches Cen- 
trum auf der-Axe so, dass sich die Grosse des Gegen- 
standes zur Grosse des Bildes verhált, wie die Ab- 
stánde der Hauptebene R' und der Ebene der Bilder 
A! von der Brennebene F' , 

Tř.; Mathematicko-přírodovědecká. 20 


306 

Fuhren wir die Construction fúr einen Punkt d der Brennebene 
F durch, so iiborzeugen wir uns, dass der entsprechende ď ins Un- 
endliclie fállt, weil wegen dd^^ =/^ die Geraden dk^ dj' und li'ď 
parallel sind, das heisst : 

Der Brennebene F entspricht die unendlich ferne 
Ebene und zwar ist A; ihr perspectivisches Centrum; jedem Strahlen- 
biindel, dessen Scheitel í^ in jP liegt, entspricht ein Parallelstrahlenbúndel 
von der Richtung dh\ speciell dem Strahlenbúndel fa des Parallel- 
strahlenbiindels a'^\ Dies fiihrt uns zu einer neuen Construction des 
Bildes a' aus dem Originál a. Es entspricht namlich der Geraden af die 
zur Axe parallele ď(x'^ dem Schnittpunkte a von B. und af der Schnitt- 
punkt <Xy der entsprechenden ď<x' und B.' ; ausserdem mitssen die ent- 
sprechenden Punkte a und a^ auf einer zur Axe Parallelen liegen, 
woraus folgt, dass aa^a^a' auf einer Geraden liegen. Mann kann also 
ď aus a ableiten, indem man die Verbindungslinie af mit B. zum 
Schnitte bringt und durch den Schnittpunkt a eine Parallele zur Axe 
zieht, ferner zu der Verbindungslinie ok durch k' eine Parallele fiihrt. 

Fiihrt man aber die inverse Construction durch, namlich zum 
Punkte ď als Bild auf diese Art das Originál a zu finden, so gelangt 
man zu der urspriinglichen Construction, wobei aber die Hauptebene 
sowie die Knotenebenen ihre Rollen vertauscht haben ; speciell erkennt 
man, dass der Ebene F' die unendlich ferne des Originals entspricht, 
wobei k' ihr perspectivisches Centrum ist. Endlich kann man das 
Bild a' des Punktes a mit Anspruchnahme des Trapezes aa^a'^ allein 
construieren. 

Wir heben ausdriicklich hervor, dass, wenn man dem Punkte a 
als Originál den Punkt ď in der angegebenen Weise zuweies, dadurch 
eine Collineation statuiert ist, in welcher den Ebenen F^ H und K des 
Originals bezliglich die unendlich ferne Ebene, ferner R und K' als 
Bilder entsprechen; wiirde man aber dem Punkte ď als Originál den 
Punkt a als Bild zuweisen, so wáre damit eine von der friiheren ver- 
schiedene Collineation festgesetzt, in welcher den Ebenen K\ B und 
F' als Originál die Ebenen Z", B und die unendlich ferne Ebene als 
Bilder entsprechen wíirden. Wir haben es hier also mit keinem in- 
volutorischen Entsprechen zu thun. 

Betrachten wir die Ebene (H), welche denselben Abstand von 
der Brennebene F hat wie B und construieren zu irgend einem Punkte 
p derselben den entsprechenden y ohne Intervention der Knoten- 
punkte, so erkennen wir, dass wegen ff =/)) der Punkt p' denselben 
Abstand von der Axe hat wiep;  ferner wegen ^,/ i=:/y, dass die 


307 

Ebene (R) denselben Abstand von F' hat wie H\ Da sich die Grosse 
des Bildes zur Grosse des Gegenstandes so verhált, wie die Abstáude 
der Ebenen {R) und R von F\ so selien wir, dass die entsprechenden 
Ebenen {R) und {R) zwei congruente Systéme bilden, die so gelegen 
sind, dass die Verbindungslinien entsprecbender Punkte durch das 
Centrum (Oh) auf der Axe gehen, welches die Strecke (li) (Jť) halbiert. 
Nimmt man aile Strecken absolut, so haben diese Ebenen dieselben 
Eigenschaften wie die Hauptebenen ; da aber ihre Lage gegen die Brenn- 
ebenen, ferner die Lage ihrer Bilder gegen die Axe entgegengesetzt 
ist, wie bei den Hauptebenen, so wurden sie von T o p 1 e r negative 
Hauptebenen, die Punkte (h) u. Qi') negative Hauptpunkte 
genannt. Auf diese negativen Hauptebenen und negativen Haupt- 
punkte basiert eine neue, leiclit zu errathende Construction des Bildes 
ď von a, wenn nur die vier Hauptebenen und die Knotenpunkte 
gegeben sind. 

Betrachten wir einen Punkt i der Ebene (K), welche von F 
gleichen Abstand hat wie Z, so erkennen wir, dass ^' auf einer Ebene 
(K') liegt, welche denselben Abstand von F hat wie K\ Es ist namlich 

A W^'^ ^ (kyy ferner A íf^ ^ ^'f^\ 

weil {k)kz=: ii^ ^=.ff\ somit if\\\i' ist. Daaber {k)f:=ifk ist, so muss 
auch (k')f =: h^f sein, wodurch die Behauptung erwiesén ist. Zieht 
man nun durch {k) irgend eine Gerade ik)g^ wobei g der Brennebene 
F angehort, so entspricht ihr nach Fríiherem eine Gerade, welche 
parallel zu kg ist. Da aber die Geraden g[k) und gk entgegengesetzt 
gleiche Winkel mit der Axe einschliessen, so auch {k)g und die ihr 
entsprechende {k')g'' Wegen dieser Eigenschaft erhielten diese Punkte 
{k) u. {k') den Namen negative Knotenpunkte und die Ebenen 
{K) u. (Z') den Namen negative Knotenebenen. Es ist klar, in 
welcher Weise diese Elemente zu neuen Constructionen des 
Bildes ď von a dienen konnen. Das perspectivische Centrum 0(k) dieser 
Ebenen theilt nach Fríiherem die Strecke {k) {k') in dem Verhílltnis 
hf : (k^)f. 

Es ist fur unsere Zwecke von entscheidender 
Wichtigkeit, den Verlauf dieses perspecti vischen Cen- 
trums zu verfolgen, wenn die zur Axe senkrechte Originalebene 
alle moglichen Lagen einnimmt. 

Liegt dieselbe im Unendlichen (etwa links in unserer Figur), 
so fállt das Centrum mit k' zusammen; durchláuft die Ebene alle 
Lagen bis nach (Z), so bewegt sich das Centrum bis (Ok) ;  bewegt 

20* 


308 

sich die Ebene bis nach (J?), so auch das Centrum bis nach (Oh) , 
fállt die Ebene mit F ziisammen, so auch das Centrum mit k ; durch- 
láuft die Ebene die Raumschichte bis nach H^ so bewegt sich das 
Centrum bis ins Unendliche in der bereits eingeschlagenen Richtung etc. 

Aus dem letzten Umstande schliessen wir zunáchst, weil in jeder 
Collineation einer continuierlichen Bewegung wieder solche entsi)richt, 
dass das perspectivische Centrum mit der ihm zugehorigen Ebene 
einmal zusammenfallen muss ; ist dies aber der Fall, so miissen auch 
die entsprechenden Ebenen zusammenfallen und bilden eine reelle 
Doppelebene des Systems, welche nach Listin g symptotische 
Ebene genannt wird. Aus dem betrachteten Yerlauf schliessen wir aber : 

Die Gegenstánde der Aussenwelt und ihre reellen 
Linsenbilder (optische Bil der) náhern sich des to mehr 
einer einheitlichen ráumlichen Centrallcolineation, 
je grosser die Entfernung der Gegenstánde von der 
Linse ist; esfindetdagegendestogrossereAbweichung 
von dieser Beziehung statt, je náher die Gegenstánde 
an der Linse liegen. Strenge genommen, gilt eine ein- 
heitliche Centralcollineation selbstfiirRaumschichten 
von kleinster Dicke nicht. 

Bezeichnen wir die Entfernung der Ebene A von der Brenn- 
ebene F (nach links gemessen) mit x\ die Entfernung der entspre- 
chenden A^ von F^ (nach rechts gemessen) mit y\ die Entfernung 
eines Punktes a in ^ von der Axe mit A; die des entsprechenden a' 
mit A' und setzen endlich 

so gilt: /\fh{a)r^faa und A/'^'<^i ^^foL'a\ 

daher auch -i- — — und -p- z=: — ^, 

K X A     y — p' 

woraus wir schliessen: 

XT/ — a{'y — |3) == const. d. h. 

DasProduktderEntfernungenzweierentsprechen- 
den Punkte von den ihnen zugehorigen Brennebenen 
ist constant, námlich gleich dem Produkte der EnH;- 
fernungen derHauptebenen oder der Knotenebenenvon 
den entsprechenden Brennebenen. 


309 

Dieses Resultat fiihrt uns zu der einfachstenConstmction desBildes 
%^ irgendeines Punktes n der Axe. Wir besclireiben iiber h(k) als 
Diirchmesser einen Kreis, welcher F m D sclineidet ; dann ist wegen 
f(k)=:fh^ nach dem vorhergehenden Satz xyzziFD'^, Machen wir 
ferner auf F^ FD' z=z FD und beschreiben iiber DD' als Diirchmesser 
,den Kreis tc und verbinden irgend einen Punkt desselben mit D und 
Z>', welche Yerbindungslinien auf der Axe die Punkte tc und je' heraus- 
schneiden, dann ist, wie man leidit erkennt, nf . 7c'f =z FD"^^ daher 
7t u. jr' ein Paar entsprecliender Punkte. Dies fiihrt uns zu folgendem 
Satze, welcher auf unsere Beziehung des hellste Licht wirft: 

Bewegt sich ein rechter Win kel, so dassseine 
Schenkel stets durch Z> undX)' gehen, seinScheitel als o 
stets auf dem Kreise jí bleibt, so schneiden jene Schenkel 
auf der Axe immer ein Paar entsprechender Punkte Jt 
und 71' a US. 

Daraus ergiebt sich uumittelbar, dass die Schnittpunkte á und 
ó' dieses Kreises mit der Axe die selbstentsprechenden oder 
nach Listing symptotischenPunkte sind, durch welche die beiden 
selbstentsprechenden oder symptotischen Ebenen A^^nd 
A' bestimmt sind. Die Yerwandtschaft in diesen Ebenen ist nach 
dem Vorhergehenden dadurch characterisiert, dass ein Punkt a und 
sein entsprechender ď auf eiuem durch ó geheuden Strahl liegt, 
ferner dass auch hier gilt 

aá    FW ^ ,  , 

-—r =: -f^— zz const. d. h. 

ďó    F/\ 

Die beiden Punktsysteme einer selbstentsprechen- 
den Ebene A sind áhnlich und áhnlich gelegen fiir den 
selbstentsprechenden Punkt d der Axe als Centrum. 

Die Bewegung des angefiihrten rechten Winkels setzt uns in 
den Stand uns eine klare Vorstellung iiber den Yerlauf der entspre- 
chenden zur Axe senkrechten Ebenen zu machen ; fiir unsere Zwecke 
ist folgende Erkenntnis sehr wichtig: 

Je weiter eine Eaumschichte von bestimmter Dicke 
von derLinse entfernt ist, desto kleinere Dicke hatdie 
ihr entsprechende Raumschichte desoptischen Bildes, 
wobei unter Raumschichte der Raum zwischen irgend zwei zur Axe 
senkrechten Ebenen verstanden werden soli.  Mit anderen Worten: 

Ándert ein Gegenstand in der Náhe der Axe seine 
Lage imRaume, so wird dieÁnderung seines optischen 


310 

Bildes desto kleiner sein, jeweiter derGegenstandvon 
der Linse entfernt ist. 

Nebenbei sei erwáhnt, dass fur ein schematisches Auge 
folgende Werte gelten: 

a zz: 14 mm, /J zz 14*4 wm, y zn 26*6 mm. 

ferner wird der sogenannte Nahepunkt fur ein normales Auge in 
der Entfernung von 25 cm vom Brennpunkte der Augenlinse ange- 
nommen. Setzen wir diese Werte in die obige Gleichung ein, so er- 
halten wir 

y zz 0*68 mm, 

Wurde also ineinem schematischen, aufdieUnend- 
lichkeit eingerichteten Auge ein reelles Bild aller 
Gegenstánde der Aussenwelt vo m Unendlichen bis zum 
Nahepunkte entstehen kónnen, so hátte es bloss eine 
Dicke von 0-68 mm. 


Die in Rede stehende Collineation hat fur den Geo meter interes- 
sante Eigenthiimlichkeiten. Es ist bekannt, dass die allgemeine Col- 
lineation hochstens vier reelle, das sogenannte Haupttetraéder 
bildende selbstentsprechende Punkte besitzt. In unserer Colli- 
neation sind erstens die beiden symptotischen Punkte selbstent- 
sprechend, ausserdem entspricht aber, wie wir geselien haben, die 
unendlich ferne Gerade der zur Axe senkrechten Ebenen sich selbst, 
und zwar ist jeder Punkt derselben selbstentsprechend, weil die durch 
die Axe gehenden Ebenen selbstentsprechend sind. Dies ist der 
allgemeinere Grund, warum je zwei entsprechende auf der Axe senk- 
rechte Ebenen in perspectivischer Lage sind; ferner, dass die in 
solchen Ebenen einander entsprechenden Figuren áhnlich sind; dass 
speciell in solchen Ebenen einem Kreise wieder ein Kreis entspricht, 
weil die imaginaren Kreispunkte auf dieser unendlich fernen Geraden 
ebenfalls selbstentsprechende Punkte sind. Wahlen wir auf dieser 
Geraden irgend zwei Punkte, so bilden dieselben mit den symptoti- 
tischen Punkten ein selbstentsprechendes Tetraeder; also: 

In der in Rede stehenden Collineation gibt es un- 
endlich viele Haupttetraéder. Charakteristisch ist fiir diese 
Collineation auch folgender Umstand. In irgend einer durch die Axe 
gehenden Ebene tritt eine ebene Collineation auf, deren Hauptpunkte 


311 

die symptotischen Punkte und der unendlich ferne Punkt der zuř Axe 
senkrechten Richtung sind; drehen wir die Ebene um die Axe, so 
entsteht unsere raumliclie Collineation. Dies gilt niclit von einer be- 
liebigen ebenen Collineation, deren drei Hauptpunkte im Endlichen 
liegen; denn drehen wir dieselbe um die Verbindungslinie zweier 
Hauptpunkte, so beschreibt der dritte Hauptpunkt einen sicli selbst 
entsprecbenden Kreis, woraus hervorgeht, dass die nun auftretende 
Bezieliung keine raumliclie Collineation ist. 


Constructicn des Bildes einer beliebigen Geraden. 

Die allgemeine Metliode, das Bild G' einer Geraden G zu be- 
stimmen, wúrde darin bestehen, dass man zu zwei beliebigen Punkten 
derselben die entsprechenden bestimmt. Je nadi der Wahl dieser 
Punkte gibt es dann besondere Metboden. 

1. Verwendung der Brennebene: Nelimen wir den einen 
Punkt (p^ von G in der Brennebene F an, so ist nach Friiherem 
G^ Wkfp-^. Daraus folgt aber eine einfaclie Beziehung zwiscben den 
Winkeln, welche die Geraden und ilire Bilder mit der Axe einschliessen. 
Fállen wir namlicli von einem Punkte p der Geraden G (Figur 2.) 
die Senkrechte ]p7t auf die Brennebene und bezeiclmen die Winkel, 
welche die Gerade G bezúglich ihr Bild G' oder, was dasselbe ist 
(p^k mit der Axe einschliessen, mit a bezúglich a', so gilt: 

tg a ~ ^^ und tga' =z ^ ; daher /^ :=z J— . ^^, oder 

tqa .  w^Jt 

-^ = const. ^^. 
tgď 9i/ 

Dies ist die allgemeinste Beziehung, welche zwischen den Winkeln 
welche die Strahlen eines Búschels p, beztigiich des entsprechenden 
Btischels p' mit der Axe einschliessen. Fallt der Punkt p somit auch 
7t mit der Axe zusammen, so ist 

tga    fk , 

-^ z=. ~— rr: const. 
tga'    fp 

Beschránken wir uns endlich nur auf Centralstrahl, so ist: 

-^ = í^^ zz const. d. h 

a'     fp 


312 

Die Wiiikel, welclie die Centralstrahlen eines B u- 
schels, dessen Scheitel p auf der Axe liegt, und die 
StrahlendesentsprechendenBuscliels mit der Axe ein- 
scliliessen, sind denAbstándendesKnotenpunktesA^und 
des Scheitelsp von dem Brennpunkte f proportional. 
Fállt p mit h oder (k) zusammen, so erhalten wir a m cí\ beziehungs- 
weise az=L — ď. 

Im Falle der Centralstrahlen lásst sich auch eine einfaclie Be- 
zieliung zwischen den Winkeln aufstellen, welche je zwei Gerade 
eines Bitschels p und die entspreclienden mit einander bilden. Seien 
(Fig, 2.) g^ und ^2 zwei Gerade der Biischels p; (p^fp^ ^^^ Schnitt- 
punkte mit der Brennebene; a^a^^ a\a\ die Winkel, welche diese 
Geraden und ihre Bilder mit der Axe einschliessen, dann gilt wieder : 

-^ = const. ^^, -^= const. -^ ; daher 

Weil alle Winkel unendlich klein sind,  so konnen wir setzen: 
fq)^ z=.fk . a\, f(p^ =/^ * í«'2í woraus folgt : 


const.  / \ 

«2 — «i — -y^ S^^p^ — ^^piy 


Andererseits ist: 

a'^—a\ — -j^ (/^^_/gpJ; daher: 

^2-^-^ = const,  ^9>2-^9>i 


Nehmen wir der Einfachheit wegen die Geraden G^ und (}^ mit der 
Axe in einer Ebene an, so ist : 

jry^ — ^^>\ JI 

Setzen wir noch a,^ —-cc^=:(o und a\ — a\ = oj' so gilt, wie friiher 

o fk , 
=z - — — const. 

2, Verwendung der Hauptebenen. Schneidet die Gerade 
G die Hauptebenen H und (H) in j9 und (p), so ziehen wir durch p 
eine Parallele zur Axe, bis H' in p' geschnitten wird, der Punkt (p')* 


Pelíšek: Uber eine specielle Raumcollineation. 


Fotclitli Faxslw-Prag-. 


313 

liegt in der Schnittlinie der durch (p) und die Axe bestimmteii Ebene 
iiiit {H') und liat entgegengesetzt gleichen Abstand von der Axe wie (p), 
3. Verwendung derDoppelebenen. Schneidet die Gerade 
G die Ebenen Ai und A^ ^^ Vi und 'p^^ so verbindet man diese 
Punkte mit Ó^ bezíiglich d^^ und bestimmt auf diesen Strahlen p\ 
und p\ durch die Proportionen : 


^ď\ /^l ^2^2   ""  f^2   ' 

Da sich alle Theilungen mittels eines einzigen Proportionalwinkels 
ausfiihren lassen und nur in den Ebenen AiAi Constructioneu aus- 
zufiihren sind, so ist diese Methode die zweckmássigste. Es ist klar, 
wie man auch die einzehien Methoden combinieren konnte. 

Conštruction des Bildes einer beliebigen Ebene. 

1. Verwendung der Brennebene. Schneidet die Ebene E 
die Brennebene F nach einer Geraden 6r, so ist die entsprechende 
E' zu der durch k und G bestimmten Ebene parallel unxd geht durch 
den entsprechenden Punkt £' des Schnittpunktes s der gegebenen mit 
der Axe. 

2. Verwendung der Hauptebenen. Schneidet ^ die!Ebenen 
H und (H) nach G und (G) und ziehen wir in i?' die Parallele G' 
zu G in gleichem, ferner in (H') die Parallele {G') zu (G) in ent- 
gegengesetztgleichem Abstande von der Axe, so ist E' durch G' u. 
((?') bestimmt. 

3. Verwendung der Doppelebenen. Schneidet E die 
Ebenen Ai und A 3 uach G^ und G^o undbemerken, wir dass ^'1 1| ^1 
ferner G^\\G^ ist, so haben wir von jeder Geraden nur einen Punkt 
wie oben zu ermitteln. 


Specialisierung der untersuchten CoUineation. 

1. Wenn die Medien vor und hinter der Linse identisch sind, 
dann fallen die Hauptpunkte und Knotenpunkte zusammen. Sámmt- 
Uche Constructioneu sind wie frúher auszufiihren, wenn man nur an den 
Identitáten festhált: 


314 

2. Bei den unendlich dúnnen Linsen fallen die Haupt- 
punkte und Knotenpankte mit dein Mittelpímkte O von / und f zu- 
sammen. Nur in diesem Falle ist das Punktsystem a'.... 
einheitlicheCentralprojection des Originalsystems. Sei 
wieder x die Entfernung eines Axenpunktes von /, y die des Bildes 
von /', 2e der Abstand der beiden Brennpunkte, dann gilt 

X .y zz.e'^ d. h. 

Die lialbe Excentricitát ist die mittlere geometri- 
sche Proportionale zwisclien den beiden Abstanden der 
entsprechenden Punkte von den zugehorigen Brenn- 
ebenen. 

Daraus folgt, dass der Kreis x die Axe in O beriiliren wird, 
zum Beweis, dass in O zwei Paare entsprechender Punkte zusammen- 
fallen. 

Zum Schlusse bemerken wir noch, dass auch durch diese ein- 
fachere Construction zwei Collineationen bestimmt sind: die erste 
durch O als zwei Paare entsprechender Punkte, ferner / als Originál 
und den unendlich Fernen als Bild, die zweite durch O als zwei Paar 
entsprechender Punkte, /' als Originál und den unendlich fernen 
als Bild. 

Wir konnen also in jedem Falle sagen : 

Ein Gegenstand und sein Linsenbild sind die ent- 
sprechenden Elemente in zwei Collineationen, welche 
durch die Brennpunkte, Hauptpunkte undKnotenpunkte 
(in der aus der Figur zu erkennenden Weise) bestimmt sind, und 
zwar gilt aufje einer Seiteje eine Collineation. 


20. 

Sur le réseau de coniques du 211*^"^® indice. 

Par J.-8. Vaněček. 

(Předložil tajemník math.-přír. třídy dne 21. května 1886.) 

1. Dans la Notě precedente nous avons considérées les coniques 
qui touchent trois droites fixes et formeut un réseau du deuxiéme 
indice. A présent, nous nous proposons ďétudier les réseaux des 
indices supérieurs qui sont, comme on sait, trés importants dans les 


315 

recherches sur la génération des figures nouvelles. Nou s verrons qiie 
la construction de ces réseaux est trés facile. 

Prenons sur une des tangentes fondamentales S^ jT, U du réseau 
demandó deux points s^, ^2, par les quels passent les autres tangentes 
determinant les coniques du réseau de telle maniére que le point 
ďintersection de ces deux derniéres tangentes parcourt une courbe 
2 du n'^"^' ordre. Le réseau considéré est du 2w^'^'"<^ indice. II peut 
arriver que la courbe 2 occupe des positions singuliéres verš les 
points §1, §2 6t verš le point ďintersection r des autres deux tan- 
gentes fondamentales du réseau, ce qui a une influence a Tabaisse- 
ment de Tindice. Nous pouvons donc ďune courbe 2 du quatriěme 
ordre, douée de trois points doubles, dériver un réseau du huitiéme, 
septiěme, etc. jusqďau deuxiěme indice. 

2. La construction des coniques du réseau est la suivante. D'un 
point quelconque d de la courbe S menons deux droites Ai A V^^' 
les points §1, Sj Q^^ ^^^^ avons choisis sur S, Ces droites D^^ D^ 
rencontrent les autres tangentes fixes T", U respectivement en les 
points d\^ d\\ d\^ ď[. Les droises s^d\^ s.^d{ se rencontrent en le 
point d*; puis les droites §2^"? ^i<^i se coupent en ď'. Les points 
d\ d"' déterminent une droite Z>, á ťaide de laquelle nons établissons 
la correspodance des faisceaux de droites (sj, {s^)^ qui nous servent 
á la construction des autres tangentes de chaque conique donnée par 
les tangentes fixes S, jT, U et par D^, D.^, 

3. Considérons un point arbitraire d sur Z\ la droite d\ qui 
le joint au point s^ est la quatriéme tangente fondamentale ďun 
réseau ordinaire de coniques. En construisant les droites zl^ des 
centres de tels réseaux, nous trouvons qu'il faut diviser en deux 
égalements les diagonales ďune infinité de quadrilatěres complets. 
Pour éviter ce longue travail nous allons le simplifier comme il suit. 

Les tangentes fixes S^ T, U forment un triangle ^gr, quand 
nous désignons les points ST^ SU^ TU respectivement par p, g, r. 
Les diagonales des quadrilatěres complets se terminent en les sommets 
p, g, r du triangle pqr. 

Les points milieux de ces diagonales se trouvent sur les droites 
S% ÍP, U^ paralléles respectivement aux droites JS^ T, U, qui passent 
par les points milieux p', g^', r' des cótés du triangle pqr; p' étant 
sur qr^ q' sur pr et r' sur pq. Nous avons ainsi obtenu un nouveau 
triangle p'^'r' inscrit au triangle pq7\ 

4. Revenons maintenant au point considéré d sur 2. La droite 
2>2  ^u ds^  rencontre T en d\ et U en le point ď^,  La diagonále 


316 

d''j) (lu quadrilatére complet STUD^ rencontre U' en un polát cřfi 
et la deuxiéme diagonále qd\ coupe la droite T en d%..lj2i troisiéme 
diagonále rs^ rencontre S' en a^, Tout ces points milieux d^^\ df, a^ 
se trouvent sur une droite z/g qui est le lieu des centres des coni- 
ques ďun réseau ordinaire, dont nous avons parlé ci-devant. 

La droite D^ rencontre la courbe Z en n points d. En joignant 
ces points au point s^^ nous obtenons n droites D^ qui sont les 
tangentes de n coniques du réseau STUD^. Quand nous les considérons 
successivement comme les quatriémes tangentes fondamentales des 
réseaux ordinaires, nous obtenons n droites z/^ par la méme maniére 
comme les droites z/g. Les droites z/j^ passent par un point fixe a^ 
qui est le point milieu de la diagonále fixe s^r de touš le quadrila- 
těres complets STUD^. 

Les droites z/^ ainsi obtenues rencontrent la droite z/g en n 
points d qui sont les centres des n coniques du réseau STUD^, En 
prenant une autre droite D^ passant par s^ , nous obtenons une autre 
droite z/g, et toutes les droites z/g passent par le point milieu 6^ 
de la diagonále fixe des quadrilatéres STUD^. Nous avons ainsi 
construits deux faisceaux correspondants ((rj, (g^) de droites z/^, z^^. 
A un rayon z/^ du faisceau (g^) correspondent, comme nous avons 
déduit, n rayons z/^, et réciproquement ; ou en ďautres termes, sur 
un rayon ^^ ^^ faisceau (a^) nous obtenons au plus n points d. II 
nous reste encore de chercher combien de points ů se réunissent en 
les points o\, a^. 

Supposons que la droite D^ passe par le point r. Dans ce cas 
toutes les coniques du réseau ainsi déterminé se décoraposent en 
deux á deux points. Déterminons sa droite des centres. Les points 
d{ et ď^ se confondent en r et, par conséquent, la diagonále qd{ se 
rénuit avec qr et la diagonále pď", avec p\ Leurs points milieux 
sont  respectivement p',  q' et  la droite fq' au z/g passe  par les 

points  (7,,  (Tg. 

La droite Dg rencontre 2; en ^ points d et par cbacun ďeux 
passe une droite D^ á laquelle correspond une droite J^. Toutes ces 
droites z/j passent par le point a^ et rencontrent y la droite z/g. 
De la suit que ďg est un point multiple ďordre ?^ de la courbe (ď). 
La méme chose a lieu quant au point o^. Nous obtenons ainsi sur 
une droite z/g 2n points ó; la courbe (o) est donc ďordre 2?i. 

Considérons le point d en lequel la droite S ou s^Sg rencontre 
la courbe 2. Les droites z/j, z/g passent par le point r' qui ap- 
partient par conséquent á la courbe (ď).  Puisque la droite S coupe 


317 

U en n points noiis voyons que  r' est im point multiple ďordre n 
de la coiirbe (a). 

5. Coupons la courbe (<?) par une droite arbitraire S que noiis 
pouvons considérer comme le lieii des centres des coniques du réseau 
donné par les tangentes fondamentales S, T, ř/, Z; X étant la droite 
qui peut étre dérivée de S de la maniére que uous avons indiquée 
dans Farticle 7 de la Notě precedente. 

A 2n points ďintersection de la droite S avec la courbe (<?) 
correspondent 2n coniques (d) dont les centres se trouvent en ces 
points ďintersection, et qui touchent la droite X Dans le réseau 
considéré il y a donc 2n coniques qui touchent une droite arbi- 
traire. De lá suit que 

Trois droites fixes, étant les tangentes, détermi- 
nent une simple infinité de réseaux ordinaires deco- 
niques. En prenant sur une de ces tangentes deux points 
fixes %, ^25 l^s jonctions de ces points avec un point 
arbitraire d étant considérées comme les tangentes 
ďune conique de touš les dits réseaux, cette conique 
engendre un réseau du 2u'^""' i udice, quand le point d 
parcourt une courbe U ďordre 7i, 

Le lieu des centres de ce réseau est une courbe du 
2?i*'^™'' o r d r e d o u é e des  trois  points m u 1 1 i p 1 e s  ďordre n. 

6. Supposons que la courbe 2J possede en s^ et s^ les points 
multiples respectivement ďordre k^ I dont la consequence est Tabais- 
sement de Tordre de la courbe (cř). 

Par le points s^ menons une droite arbitraire D^ ; a celle-ci 
correspond une droite z/^ des centres. La droite JD^ rencontre 2J en 
(n — k) points d; á chacun ďeux correspond une droite D^ et une 
droite z/g. Ces (?i — k) droites ^^ rencontrent ^^ en (?^ — k) points 
ó de la courbe (a), Nous obtenons ainsi sur chaque droite z^^, pas- 
sant par le point Cj, (n — k) points diťferents de point (?,. 

Joignons le point §2 V^^ la droite D^ avec le point r ďinter- 
section des droites T", U. A cette droite i>, correspond une seule 
droite ^^ Q^i passe, comme nous avons vu, par le point ď^. Di ren- 
contre 2J en (n — 1) points dont chacun oífre une droite z/^. Toutes 
ces (n — 1) droites z/j passent par le point (S^ et rencontrent zJ^ en 
autant de points g de la courbe (o), De lá suit que le point (?i est 
multiple ďordre (71 ■ — 1) sur (ď). Or, sur un rayon arbitraire du 
faisceau (ďi) se trouvent (71 — Ze) -f- (71 — l)z=z2n — k — I points de 
a courbe (ú) qui est, par conséquent, ďordre (2w — k — 1). 


318 

Par un raisonnement semblable nous pouvons déduire que le 
point <72 est multiple ďordre (n — k) sur ((?) et que sur un rayon 
quelconque du faisceau (a^) se trouvent (n — 1) points d différents 
de (?2. 

7. Nous allons maintenant examiner ce que oíFrent les points 
multiples «!, §2 ^^ 1^ courbe U. Considérons le point s^. La droite 
Di menée du point s^ au point s^ rencontre les droites T, • řJ en les 
points p, q. La droite correspondante z/^ passe par le point milieu 
r' du segment pq et par le point a^. Puisque le point s^ est multiple 
ďordre k^ il s'ensuit que la droite 7^'<?2 ou z/j est de měme multiple 
ďordre k. Toutes les droites D^ issues du point s^ oífrent des droites 
z/2 qui rencontrent J^ dans toute son étendue. La droite z/^ fait 
donc une partie ďordre k de la courbe (o). 

Quand nous considérons le point s^^ nous obtenons la di'oite 
r'ú^ comme la seconde partie ďordre I de la courbe (<>). 

De lá suit que 6^, (j^ sont les points multiples respecti vement 
ďordre k, I de la courbe propre (ď), pendant qulls sont multiples 
ďordre n pour la courbe compléte. r' est donc un point multiple 
ďordre {n — k — 1) de la courbe propre ((>). 

8. Supposons que le point r est multiple ďordre m sur la 
courbe 27. En trabant la droite B^ qui joint ce point au point s^, 
les points r\, r'^ coíncident avec r, et nous obtenons la droite G^o^ 
comme A^ qui est, par la méme raison, la droite z/^. Les droites 
z/j, z/2 se rencontrent donc dans toutes leur étendue et nous pou- 
vons dire que la droite c^(S^ fait une partie de la courbe ((?). Le 
point r étant multiple ďordre m sur 2?, la droite a^ú^ est de méme 
multiple ďordre m. La courbe propre (g) est par conséquent ďordre 
{2n — k — I — m), sur laquelle les points g^g^ sont multiples res- 
pecti vement ďordre (n — I — m), (n — k — m). 

Nous pouvons donc énoncer le théorěme suivant: 
Quand la courbe U possěde en s^, s^^r points multi- 
ples respectivement ďordre k^ I, m, le réseau de coni- 
ques (í^)est ďindice {2n — k — I — m). La courbe (ď) des cen- 
tr es de ces coniques se décompose en quatre parties, 
s a v o i r : e n 1 a courbe propre (c) ďordre (2?^ — k — l — m) 
douée des points multiples g^^ g^, r' respectivement 
ďordre (n — I — m), (n — k — m), n — k — 1); puis en trois 
droites r'G^, r'G^, g^g^ qui sont multiples respectivement 
ďordre k^ I, m. 


319 

9. Nous voyons donc que nous pouvons construire un réseau 
de coniques ďindice arbitraire, quand nous faisons passer la coiirbe 
2J plusieursfois par Tun, deux ou par touš les points Sj, s^, r, 

Ce mode est donc analogue á celui que ťon emploie á déter- 
miuation des groupes de Tinvolution sur un support á Taide des fais- 
ceaux de courbes ou de surfaces, qui possédent quelquesuns des 
points fondamentaux sur le dit support. 

10. Quand la ligne £ est une droite qui occupe une position 
generále, le réseau de coniques est du deuxiěme indice car le lieu 
(a) de centres est une conique. 

Supposons que 2 passe par exemple par le point s^. Dans ce 
cas la droite ŽJ touche toutes les coniques et nous obtenons un réseau 
ordinaire de coniques ayant quatre tangentes fondamentales S^ T, ř7, 2J. 

La conique (o) des centres devient une droite (ou proprement 
dit, elle se décompose), qui passe par 0^ et par le point ďintersec- 
tion de la droite T" avec la jonction du point q et du point ďinter- 
section des lignes T, 27. 

Quand nous considérons une droite arbitraire passant par s^ 
comnie la cinquiéme tangente ďune conique du dit réseau, cette tan- 
gente rencontre T en un point qui détermine avec ú^ une droite 
rencontrant la droite (ď) en le centre de la conique déterminée par 
la cinquiéme tangente. 

Nous avons ainsi trouvée une construction trěs simple du centre 
ďune conique ďun réseau ordinaire, quand la droite des centres est 
tracée.   II est clair  que les points s^, s^ se présentent directement 

11. Supposons que la courbe U du n'^'"^ ordre posséde un point 
multiple d ďordre m. Au point d correspond ďune part une droite 
ds^ ou D2 et de niéme une droite z/^ et de Fautre part correspond 
á ce point une droite D^ et une droite ^^. La droite D,^ rencontre 
ŽJ outre le point d encore en (71 — wi) points qui fournissent (w — m) 
droites z/'2 et ces droites rencontrent z/^ en {n — m) points á. Seule- 
ment sur la droite se trouvent, en général, n points distincts du 
point í?2 qui est multiple ďordre w. De la suit que le point ďinter- 
section ó des droites z/^, zl^ est multiple ďordre m. 

Nous voyons donc que 

A chaque point multiple ďordre m de la courbe 
proposée ZJ correspond un point multiple du méme 
ordre sur la courbe (^). 

Quand la droite D^^ menée par le point %, touche la courbe 
-S, les points infiniment voisins  du point de contact d se trouvent 


320 

sur le méme cóté de cette tangente. A la droite B^ correspond ime 
seule droite z/, et les points Ó correspondant aux dits points infini- 
ment voisins jouissent de la méme propriété et se trouvent de méme 
sur Fim cóté de la droite z/^. Or, quand la droite D^ touche la 
courbe JL\ en un point d, la droite 6^6 touclie la courbe (<?) en le 
point d, 

Ainsi 

Aux tangentes de la courbe Z, issues des points 
Sj, §2, correspondent les tangentes de la courbe (a), me- 
né es des points Cj, o'2. 

12. Revenons a la construction du point z'* dérivé ďun point 
donné z de la courbe Z. La droite qui le joint au point s^ ren- 
contre TJ en un point z^, La jonction zs^ des points z, s^ rencontre 
U en 2^. Les droites s^z'[^ s^z"^ se rencontrent en le point demandé 
z". Les quatre droites s^s, s>^z^ s^z'i^ s^zl^ ainsi obtenues forment un 
quadrilatére complet. Les droites ř7, s^s^ sont les diagonales de ce 
quadrilatére. La troisiéme est la droite zz'' qui rencontre les deux 
premiéres respectivement en les points z', v qui sont harmoniquement 
conjugués par rapport aux points z, z"\ 

Supposons que nous avons obtenu le point z* par rapport a la 
droite T par la méme maniěre. La droite zV* est tangente á une 
courbe enveloppe (D) et rencontre la droite U en un point J". Quand 
nous projettons de ce point les points harmoniques z, z\ 2", v sur 
la droite i;z*, le point v se projette en lui méme, et les projections 
des points z\ z«, z sont respectivement f', z\ %. Nous avons ainsi 
obtenus de nouveau les points coujugués harmoniques l\ v par rapport 
aux points z\ f. 

Quand la droite z^z'' tourne autour du point z\ les points v, z* 
restent fixes et de méme le point S', parce que le point z' est assu- 
jeti de parcourir la droite U, De la suit que le point ? est fixe. 

Pendant la rotation de la droite z^z^' autour du point z% le point 
z change de position et il n'est pas situté, en général, sur la courbe 
2;, seulement il faut qu'il se trouve sur la droite gj". Quand nous 
employons la méme construction quand á la droite T^ nous obtenons 
un point řj qui jouit de la méme propriété comme le point g. La 
droite í^t* contient le point z qui correspond a la position de la 
droite z^z"". Les droites Jf", f^?* se rencontrent donc en le point z 
qui se trouve, en generál, hors de la courbe U. S'il vient ďétre 
placé sur cette courbe, il devient le point qui offre la tangente de 
la courbe (D),  Le nombre de points z situés  sur ŽJ est en méme 


321 

temps le nombre de tangentes issues du point 2* á la courbe (D). 
Cherchons le lieu du point z. 

La droite z*z'' pivote autour du point z* et engendre sur les 
droites T, U les séries (J^), (g") qui sont projectives et déterminent 
une conique Z rencontrant la courbe U en les points cherchés z qui 
présentent les tangentes du (D) passant par zK La courbe Z! étant 
ďordre n, elle rencontre donc la conique Z en 27i points. 

De la suit le théoréme suivant: 

Les droites D ďun réseau de coniques du 2^'^"** in- 
dice enveloppent une courbe (D) de la classe 2n. 

II est clair que á un point c^ de la courbe (c^ correspondent 
2n points c^ sur (ď*). En prenant Tun de ces 27i points c'% nous ab- 
tenons un groupe de points sur (c^ entre lesquels se trouve aussi le 
point clioisi cK Nous obtenons ainsi un systéme symétrique du 2w'^"*' 
ordre sur deux courbes dont chacune est du n'^'"' ordre. La courbe 
directrice (D) de ce systéme est de la classe 2n, 

Si le point z était en une position generále verš la courbe 2^, 
nous pourrions construire la conique Z par la méme maniére, savoir 
nous menons les droites zv^ zx par le point z, Le point f est conjugué 
harmonique du point z par rapport au point v et X\ qui est le point 
ďintersection de la droite U avec vz,  De méme quant au point f,. 

13. Considérons le point d de -S, qui se trouve sur la droite 
s^TU au s^r. Quand nous joignons le point d aux points s,, s,^ par 
les droites, le point d\ de rencontre des droites c?,9,, ř/^se trouve en 
r qui est le point ď intersection des droites 7", V. Les droites Syd\^ 
s^d'!^ se rencontrent en un point ď' qui est situé sur la droite rs^. 
Nous pouvons démontrer, par la méme maniére, que le point d^ se 
trouve sur la méme droite rs^ qui est, par conséquent, une tangente 
de la courbe (D). 

Seulement la droite rs^ rencontre 2^ en n points d dont chacun 
a les points correspondants sur la droite rs^. De lá suit que la droite 
rs^ est une tangente multiple de la courbe (D), Nous trouvons, par 
un raisonerement semblable, que la droite rs^ est de méme une 
tangente multiple ďordre n de la courba (Z)). Ainsi 

Les droites qui joignent les points s^, s^ au point 
ďintersection r des droites 7", U sont multiples ďordre 
n de la courbe (-D). 

II suit de lá que les droites rsj, rs^ sont les seules tangentes 
de la courbe (D), qui passent par la point r. 

Tř. : Matliematicko-přírodovědecká. 21 


322 

14. Les points m% m'*, derivés du point de rencontre m de la 
courbe £ avec la droite s^s^^ sont situés sur cette droite qui est, 
par conséquent, une tangente de la courbe (D). La courbe U étant 
ďordre n^ elle rencontre la droite s^s^ en n points, qui est donc 
une tangente multiple ďordre n de la courbe (D). 

Ainsi 

Les cótés du triangle rs^s^ sont les tangentes mul- 
tiples ďordre n de la courbe (D). 

15. Dans Farticle 12, nous avons construite la conique Z afin 
que nous puissions déterminer la classe de la courbe (Z)). 

Quand la droite 2%" qui pivote autour du point z* passe par le 
point r, ce point appartient á la conique Z. La droite JJi rencontre 
les droites T, U respectivement en les points m, n, Quand la droite 
mobile passe successivement par ces points, les points ?, fi se trou- 
vent sur la conique Z. De plus, quand la droite 2%" passe par Sj, le 
point correspondant de la conique Z est situé en Sj, et inversement. 
La conique Z passe donc par les points ?, ř,, r, s^, §21 dont les trois 
derniers sont fixes. A Taide de cette propriěté nous pouvons déter- 
miner la classe de la courbe (D), quand la courbe ^ occupe des 
positions singuliéres verš les points s^, s^, r. 

16. Supposons que la courbe 2J posséde en s^, ^2 les points 
multiples respectivement ďordre Ze, I, Dans ce cas, la conique Z 
rencontre 2 en (2n — k — 1) autres points qui présent autant de 
tangentes issues du point z (auquel correspond la conique Z) á la 
courbe (D). Nous voyons ainsi que la courbe (D) est de la classe 
(2í^ — k — 1). Elle s'abaisse de (k -\- 1) unités ou, en ďautres termes, 
la courbe (D) se décompose en des parties que nous allons déter- 
miner comme il suit. 

Supposons que le point d pendant son mouvement sur la courbe 
2 vient dans la position s^. La droite dsi touche la courbe 2 en s^ 
rencontrant T en d\ et U en ď^. La droite ds^, coíncide avec s^s^ et 
coupe les droites T, U respectivement en les points d{^ d^. II est 
clair que les droites s^d^^ s^d{ se rencontrent en Sg, qui est par con- 
séquent dK De méme les droites s^ď^^ s^cZ^ oífrent s^ comme le 
point íZ«. 

La courbe 2 rencontre la droite s^Sj ^^ O* — ^ — O autres 
points. De la suit que cette droite s^s^ est une tangente multiple 
ďordre (n — k — 1) de la courbe propre (D). 

Les points d*^ ď" étant réunis, la tangente d^d"- de la courbe 
D) est indéterminée et engendre un faisceau qui a son centre en %. 


, 323 

Ce point fait donc partie de la courbe {D). Puisque le point s^ est 
multiple ďordre k sur 2; et oíFre chaque fois le point Sg, il suit de 
lá que §2 ^st une partie multiple ďordre k de la courbe {D). Par 
la méme maniére nous pouvons déduire que le point s^ est une partie 
multiple ďordre I de la dite courbe, le point % étant multiple ďordre 

I sur 2j. 

La  droite  rs^ rencontre  la  courbe H en n — k autres  points. 

II s'ensuit que la droite rs^ est une tangente multiple ďordre {n — k) 
de la courbe (Z)) et une tangente multiple ďordre k de la partie s^ 
qui est, comme nous avons vu, de la classe k, La droite rs^ est une 
tangente multiple ďordre {n — 1) de la courbe propre {D) et ďordre 
I de la partie s^. 

17. Supposons enfin que la courbe 21 est douée ďun point 
multiple ďordre m en le point r. Les points correspondants r\ r'' 
á ce point se confondent en lui méme. La droite r^V' ou D 
devient indéterminée et formě le faisceau {r). Le point v est en eftet 
une partie multiple ďordre m de la courbe (Z)). 

Nous voyons donc que la courbe propre {D) de Farticle prece- 
dent se décompose de nouveau en deux parties dont Funě est le 
point r et Fautre est la courbe {D) de la classe {2n — k — I — w), 
car la conique Z, passant par les points Sj, s^^ r^ rencontre la courbe 
2J en (2í^ — k — I — m) autres points. 

De plus, la droite rs^ est une tangente multiple ďordre {n—l — m) 
et rs<2_ est une tangente multiple ďordre {^i — k — m) de la courbe 
propre {D). Quand nous considérons la courbe entiére (D), les droites 
Ťs^^ rs^^ s^s^ sont les tangentes  multiples ďordre n de cette courbe. 

Nous avons donc le tbéorěme: 

Quand la courbe 2?posséde en Sj, S2?''16S points 
multiples respectivement ďordre k^ ?, w, la courbe en- 
veloppe(Z)) se décompose en quatre parties, savoir: en 
une courbe propre de la classe (2n — k — I — m) et en 
trois points s^, s^, r qui sont multiples respectivement 
ďordre k^ I, m. 

18. A un point d de la courbe E correspond une seule droite 
D qui rencontre les droites Dj, JD^ au ds^^ ds^ respectivement en 
les points í^i, d^. Quand le point d parcourt la courbe 27, le point 
d^ engendre une courbe {d^) dont Pordre nous allons déterminer. 

La droite D engendre un faisceau ďordre 2n et la droite D^ 
formě un faisceau ďordre n dont la rélation est bien connue.  Le 

21* 


324 

produit cle ces deux faisceaux devrait étre du 3?^'^'"* ordre ; seulement 
il faut faire réflexion sur la circonstance suivante. 

Les points dérivés du point ďintersection m de la droite s^s^ 
avec 2; se trouvent, selon la construction, sur la droite 5^%. En 
joignant le point m au point ^2, le rayon M^ du faisceau (DJ coin- 
cide avec la droite M au s^s^. Puisque la droite s^s^ rencontre Z 
en n points, il s'ensuit que n rayons du faisceau (i)j) se confondent 
avec n droites du faisceau {D). Ces deux faisceaux ont donc n 
rayons communs et engendrent, par conséquent, une courbe ďordre 
2n, La courbe {ó^) est de méme du 2n^^''"'^ ordre. 

19. Considérons le point ďintersection n de la droite rs^ avec 
la courbe Z. La droite correspondante N est rs^ et le rayon corres- 
pondant ns^^ du faisceau {s^) rencontre rs^ en s^. Ce point appartient 
donc a la courbe (ď,). II y a ti points n\ ďoú il suit que s^ est un 
point multiple ďordre n sur la courbe (d^), 

Le point de rencontre de la droite rs^_^ avec Z soit designe par 
o. Sa droite correspondante O coincide avec rs^. Le rayon os^ du 
faisceau {s^) rencontre rs^ en r qui appartient a la courbe (d^)\ il 
est son point multiple ďordre n^ parcequ'il y a n points o, 

La courbe {d^) ayant en r, s^ les points multiples ďordre n^ 
elle ne rencontre plus la droite rs.^. 

20. Considérons maintenant le cas quand la courbe H posséde 
en §2, r les points multiples ďordres Z, m. 

La droite rs^ rencontre H en les points dont un soit x. Sa 
droite correspondante X se confond avec la droite rs^. Quand le point 
X se trouve en r, le rayon Z, du faisceau (s^) coincide avec X et 
rencontre la dans toute son étendue. De la suit que la droite rs^ 
est une partie multiple ďordre m de la courbe (d^,). 

La droite rs^ rencontre -S en {n — m) points différents du point 
r, qui offrent le point s^. Ce point est donc multiple ďordre {n — m) 
sur la courbe propre {d^). 

Considérons la droite rs^. Elle rencontre 2/ en y. La droite 
correspondante Y de ce point vient de ce confondre avec rs^. Cette 
droite rencontre I\ ou ys^ en r qui appartient a la courbe (ť^i). Le 
point §2 étant multiple ďordre I sur 2?, selon la supposition, nous 
obtenons {n — 1) points y, De lá suit que le point r est multiple ďordre 
{n — Z) de la courbe (d^). 

Quand le point y ce trouve en s^ qui est multiple ďordre Z, 
les droites Y forment le faisceau  (sj)  ďordre Z,  qui rencontre la 


325 

droite rs^ en une série de points, qui est, par conséquent, une partie 
mnltiple ďordre I de la courbe (á^). 

La droite rs^^ est donc une partie multiple ďordre (I ~\~ m) de 
la courbe (^j) dont la seconde partie est une courbe propre (ó^) 
ayant en r, ^2 les points multiples respectivement ďordre (n — Q, 
(n — m). 

Quant á la courbe (d^)^ s^ étant un point multiple ďordre k 
sur 2^, nous obtenons une courbe propre ďordre (2n — k — m) aya, 
en r, s^ les points multiples ďordre (n — A:), (?? — m). 

21. En réunissant touš les résultats obtenus dans le cas général, 
nous pouvons énoncer le théoréme suivant. 

Quand nous faisons choisir entre les coniques, 
données par trois tangentes fixes /S, T, ř/, celle qui 
touche les deux droites issues ďun point arbitraire d 
ďune courbe 2^ ďordre n aux deux points fixes s^, s.^ 
prisávolontésurTunedestangentesfixes, laconique(6/) 
ainsi choisie engendre unréseau du 2/?'^'^^ i n d i c e, quand 
le point d parcourt la courbe ŽJ. 

Le lieu des centr es des co n iq u es de ce i'éseau est 
une courbe (o')du 2n^-^'"^ o r d r e d o u é e d e trois points mul- 
tiples ďordre n. 

Les droites polaires des points d par rapport á 
leurs coniques correspondantes (d) du réseau envelop- 
pent une courbe (D) de la classe 2w douée de trois tan- 
gentes multiples ďordre w, savoir: les droites qui 
joignent les points %, s^ avec le points ďintersection 
r des autres tangentes fixes, et puis la droite s^Sr>. 

Les points ďintersection de ces droites polaires 
avec les coniques correspondantes (d) se trouvent sur 
deux courbes du 2?i'^"'' ordre, dont Funě a en s^ et Tautre 
en ^2 et toutes les deux en r les points multiples 
ďordre n. 

22. Quand la courbe ŽJ possěde ensj, s^^ í' les points multiples 
respectivement ďordre k^ Z, m, le théoréme precedent prend la formě. 

Quand nous faisons choisir entre les coniques^ 
données par trois tangentes fixes S^ 7\ U, celle qui 
touche les deux droites issues ďun point arbitraire d 
ďune courbe ŽJ ďordre n aux deux points fixes Sj, ^2: 
pris ávolonté sur Funě des tangentes fixes, pendant 
que  la courbe 2J posséde en Sj, ^2 et en le point de ren- 


326 

contrer des aut r es tangentes fixes les points multiples 
respectivement ďordre k, I, m^ la conique (d) ainsi choi- 
sie engendre un réseau du (2n — k — I — my^""^ i n d i c e , 
quand le point d parcourt la courbe 2J, 

Le lieu des centres des coniques de ce réseau est 
une courbe propre ďordre {2n — k — I — m) douée de trois 
points multiples ďordres(72 — I — m), (w — k — m)^ (n — k — 1); 
et puis trois droites qui sont multiples ďordres k, I, m^). 

Les droites polaires D des points d par rapport 
aux coniques correspondantes du réseau (d) envelop- 
pent une courbe propre (D) de la classe {2n — k — I — m) 
et trois points Sj, s^^ r qui sont multiples respective- 
ment ďo r d r e Z, k, m. 

Les points ďintersection des droites polaires D 
avec leurs coniques correspondantes (d) ce trouvent 
sur deux courbes; Tuně, par rapport a r^ Sg, se dé com- 
pose en une courbe propre (ó^) ďordre (2n — I — m) et en 
la droite rs^ multiple ďordre (Z-|-m); la seconde, par 
rapport á r^ Sj, se décompose aussi en une courbe pro- 
pre (dg) ďordre {2n — k — m) et en la droite rs^ multiple 
ďordre (k -f m). 


2L 

liber den Liclitwechsel einer Anzahl von Sternen 

aus der Bonner Durchmusterung und aus den Katalogen rother 
Sterne von Schjellerup und Birmingham. 

Vorgelegt von  Prof.  Dr. A.  Šafařík  am  21.  Mai  1886. 

Seit vier Jahren hábe ich eine Anzahl Sterne aus den genannten 
Katalogen systematisch auf Lichtwechsel gepriift; andere hábe ich bei 
verschiedenen Gelegenheiten in Helligkeit von friiheren Angaben ab- 
weichend gefunden, und sie den vorigen angeschlossen. Fiir einen 
Theil dieser Sterne geniigen meine bisherigen Beobachtungen zum 
Nachweise der Veránderlichkeit oder Unveránderlichkeit ; andere muss 


*)  Voir la Notě de M. M.-N. Vaněček : O lineárných konstrukcích rationelných 
křivek rovinných všech stupňů. — 11. února 1882. 


327 

ich noch lánger verfolgen, und gedenke spáter uber sie zu berichten. 
Kiirze halber will ich hier nicht die Originalbeobachtungen, sondern 
nur die aus ihnen abgeleiteten Helligkeiten sammt jenen der Ver- 
gleichsterne mittheilen. 

Bis Márz 1885 benůtzte ich einen 32mal vergrossernden Ee- 
flector mit Silberglasspiegel von 16*"" Óffnung imd 1^ Feld (aequi- 
valent einem Achromaten von IS*^""), spáter einen Achromaten von 
12««^ Offnung 23 Vergr. 1« 30' Fekl. Die Beobachtungsmethode 
war die Argelandersche, einseitige Vergleichungen wurden ausge- 
schlossen, mitunter Controllehalber mit zwei Sternpaaren verglichen. 
Bei stark gefárbten und wenig veránderlichen Sternen kann nur grosse 
Sorgfalt entscheidende Ergebnisse liefern; blosse Grossenschátzungen 
nach einer im Kopfe festgehaltenen Scala oder einseitige Verglei- 
chungen fiihren hier zu nichts. Birmingham's Grossenschátzungen 
desselben Sternes variiren um ganze Grossenclassen in Fállen, wo ich 
nur wenige Zehntel oder gar keine Ánderung constatiren konnte. 

DM, -f 41^^521 (7^-2) AR. 2^ 33"^ 17"6 D -f 4P 48''2 {1855-0). 

Steht im Sternhaufen M. 34 (Perseus), fiel mir 1885. 1.12 
als stark gefárbt auf (durch Nebel), und wurde bis 1885. 12.30 an 
8 Abenden verglichen mit DM. + 41°-495 und 496 (beide 7"^-3). 
Die grosste Diíferenz der Schátzungen war 2 Stufen, und der Stern 
ist als unveránderlich zu betrachten. Die Fárbung erschien mir spáter 
weniger lebhaft (eine háufige Erscheinung), im Mittel aus 6 Scház- 
zungen 5^*2 (Schmidťsche Scala). Alle folgende Farbenschátzungen 
beziehen sich auf Betrachtung im lateralen Felde — nicht fixirt; 
fixirt erscheinen mir gelbe und rothe Sterne weniger gefárbt, vergl. 
VJS. 18, 141. Gewohnlich richte ich die Augenaxe 1*^ bis 2^ (angular, 
also  bei  23maliger Vergrosserung 3' bis 5') unterhalb  des Sternes. 

DM. ~\- 18^-762 (9^-3) AR. # 49^ 22^-3 D + 18^ 42' '8 Tauri. 

Bei Helligkeitsvergleichungen der Vesta mit Sternen der DM. 
fiel mir der Stern als tiefgefárbt auf, und schien mir heller als in 
der Kartě, weshalb ich ihn zwischen 1885. 12.28 und 1886. 3*24 an 
6 Abenden mit + 18«'763 und 765 verglich. Die Helligkeit blieb 
vóllig constant ~ 9°"*0 , die Farbe ist tief gelbbraun = 7^-9 (3 
Schátzungen). 

Naturlich ist Lichtwechsel innerhalb lángerer Zeitráume nicht 
ausgeschlossen,  fiir stark gefárbte Sterne mir sogar wahrscheinlich, 


328 


wie mir namentlich DM. -j- 58^*439 beweist, fiir welchen ich soeben 
die Bearbeitung voii 250 Beobachtungen aus den Jahren 1880—86 
abgeschlossen hábe. Dieselbe Bemerkung gilt fiir die folgenden ana- 
logeii Fálle. 

DM. -f 18^-747 (7*"-8) AR # 45"^ ^^-5 D + Í5« 49'*4 Tauri. 

Bei denselben Vergleichungen fand ich obigen Stern intensiv 
gefárbt; Vergleichungen mit +18^-717 (8«^-0) und 734 (7'°'0) an 
9 Abenden zwischen 1885. 12.31 und 1886. 4.1 ergaben regellose 
Schwankungen von 2 Stufen, somit Unveránderlichkeit. Farbe =7'^*2(6). 

DM. + 22'''832 (9^-5) AR # 58^\ 55'-9 D -f- 22'' 10''9 Tauri. 

Bei denselben Vergleichungen wie oben vermisste ich den Stern : 

1886. 3.9   sehr heiter, Mondschein, keine Spur von (832) 
„   3.24 a. o.   „    =: ll'"^  1  bezogen auf Winnecke's 
„    3.28 heiter ^ 12"^-3  )  Scala zu U Geminorum. 

Spater war ich durch meine ortliche Lage verhindert ihn nach- 
zusehn. Nach gefálliger Privatmittheilung von Geh.-Raťh Schonfeld 
in der Bonner Durchmusterung dreimal beobachtet: 

1853. 10.25. Z. 233 — 9-5 

1855.   1.19. Z. 610 = 9-5 

1855. 11.10. Z. 771 = 9-5 

Chacornac hat hier einen Stern 12"^ der am besten der zweiten 
Declination (10''8) entspricht. Es ist an starker Veránderlichkeit 
kaum zu zweifeln. 

DM. + 9''' 1228 (8'^'3) AR 6^ 32^ 9"7 D -\~ 9"^ 26'^! Monocerotis. 

Bei Gelegenheit von Stufenvergleichungen der Juno im Winter 
1883—84 fiel  mir  ein schon rothlicher Stern 8°^ nahé  bei  15 (S) 
Monocerotis auf. Ich hábe ihn an 8 Abenden mit nahen DM. Sternen 
verglichen, deren Positionen und Helligkeiten sind: 
Y DM. -f 90-1221 (8"^-5) 
/J DM.-f 9°-1224(8-0) 
« DM. + 9o-12?2 (8"^-l) 
í: DM. + 90-1244 (8"^-l) 
DDM.-f 9^^-1228 (8'"-3) 


jedoch mit ziemlich discor- 
danten Declinationen. 


tufen 10 

Beobachtete Helligkeiten : 

14 

1884.  2.24 z=. 16-6 

18 

3.13 = 17-0 

23 

11.11 = 19-0 

rubida 

1885.  2.13 = 18-0 

3.18 =: 15-5 

12.30= 150 

1886.  3.9  := 11-5 

5.6  iz: 132 

329 

Also ein Lichtwechsel von 7 Stufen, etwa 8"^*1 bis 8'" -5, zii- 
gleich ein regelinassiger Gang der Zahlen, so dass mir die Yer- 
andeiiichkeit kaum zweifelhaft ist. Die Periodě, falls eine vorhanden, 
diirfte lang sein. leh gedenke den Stern genauer zu verfolgen. Far- 
bung r-b (5). 


m. 


DM.-^22^'1806 (S^^^-O) AR 7^^ 45^ 47^-5 D-j-22'^ 56^'! Geminoru 

Bei Beobachtungen von U Geminorum hatte i cli eine Anzahl 
DM. Sterne in die Scala von Winnecke (Astr. Nach. 1120 vol. 47) 
eingeschaltet, darunter obigen von mir mit E bezeichneten. Im April 
1884 erhielt ich mit E grosse Abweichungen, und verglich ihn nnn 
wiederholt mit -{-22'' 1794, 1797, 1804, 1811 und +23^ 1850, mit 
so schwankenden Resultaten, dass mir die Veranderlichkeit entschieden 
schien. Doch waren die Vergleichungen wegen Lichtschwáche der 
Sterne im lateralen Felde angestellt, daher minder sicher. Erst 1885. 
4.11 fiel mir auf, dass E fixirt anfangs verschwand, dann sichtbar 
wurde, und langsam eine Maximalhelligkeit annahm, fiir mich sicheres 
Kennzeichen rother oder gelber Fárbung. Vergleichungen (im cen- 
tralen Felde) mit DM. +22^ 1811, 1813, 1857 (m, o, n Winnecke) 
an 8 Abenden 1884. 4.11 bis 1886. 3.10 ergaben so gut wie vollige 
Constanz, grosste Schwankung 2 Stufen (9™-l bis 9'^*2). Farbe dun- 
kelbraungelb 70'9 (2). 

DM, + 35^-2038 {9^-5) AR 9^ 33-^ 2^-9 D + 35^ 5r'9. 

1886. 3.9 sah ich R Leonis minoris nach, und vermisste sofort 
in der nahen charakteristischen Constellation obigen Stern (c), nur 
ein minimum visionis (12°"11) tauchte zuletzt bei heiterem Himmel 
und schwachem Mondschein auf. 

1886. 3.23 und 3.31 ebenso 

4.3 an der Stelle von c blinken zwei Sterne auf 
(das letztemal bestimmt nur einer) Dist. 3' PW. 
40^, der siidliche c etwas heller als der nord- 
liche d, 
4.7 noch deutlicher 2 Sterne da, die Hell.-Diíf. 
grosser als neulich c2...3cř, 

4.21 es triíbt sich ehe scharfe Vergleichung gelang ; 
es muss c4.,.bd sein, 

4.22 sehr heiter c6...6d 2...3e, 
4.25 zu dunstig, c mehr als 6d, 


330 

5.6  d^cl  Es  wurde  sofort  undeutlich,  leicht 

dunstig, 
5.20 c > (^, 
5-22 cU   I 
5 23 c8(i -+- 1  ^usserordentlich heiter. 

An der Veránderlichkeit ist nicht zu zweifeln. 
Nach Mittheilung von Geli.-Kath Schonfeld in der BDM. so: 
„1857. 1.17 Zone 1140 Sch. hat den Stern nicht, obwohl er an 
der Grenze noch facultativ vorkommen konnte. 
1857. 2.15 Zone 1160 Sch. 9-5 m | 

2 22 1178 [ Alles deutlich." 

J =z BM, — 0^-2777 (9^-5) AR 13^ 55^ 32"3 D — 0° 29''4 V i r g i n i s. 

Bei Stufenvergleichungen der Juno fand ich 1885. 4.12 J statt 
9*5 m nur 11 m, und verglich ihn von nun an ab und zu mit zwei 
nahen feinen Sternen, deren Helligkeiten im Mittel aller Beobach- 
tungen cc zz: 16*3, /J = 10*0 

1885. 4.14   sehr heiter. J unsichtbar, 

4.17 ausserord. heiter.  J vielleicht etwas leichter sicht- 

bar als 4*12, 

4.18]) J =: 12-8 ± Stufen, 

4.19]) 13-9 

4.21 ]) 12-4 
5.7 11-8 ± 
5.12 12-6 
6.0 12-2 

1886. 4.1 12-6 

4.22 12-7 
4.26                       12-7 

5.5 120 

5.6 Nach Vergleichung mit feinen Sternen von bekannter 

Grosse schátze ich J z=z 10°^-8 
5.22 J   12-5 Stufen. 

Der Stern ist demnach 172 Grossen schwácher als in der DM., 
ohne jedoch wáhrend der Dauer der Beobachtungen erheblichen Licht- 
wechsel zu zeigen. 

X = DM, + 19^-2764 (9^-5) AR 14^ 5™  7^-8 D + 19H7^'8 \ 

y = DM. -\- 19^-2773 (9^-5) AR 14^ 7'^53'"1 D -\- 19^48' '8 | Bootis. 

1885. 5.3 sah ich bei aoh. Himrael Baxendelťs T Bootis nach, 


331 

von  welchem  keine  Spur  zu  sehn war, aber  auch  der  nahé DM. 
Stern x 9*5 m fehlt total. 

1885. 5.5   sehr  heiter, niclit  nur von x sondern  auch von y 
ist  keine Spur  zu sehn, selbst wenn a Bootis  aus 
dem Felde geriickt ist. 
5.6   wie gestern, aber leicht dunstig, a Bootis hat einen 

grossen hellen Hof, 
5.12 Txij fehlen, 
5.16 Tx fehlt, fur y Himmel zu hell und matt. Volhnond, 

leicht dunstig, 
5.19 Txy fehlt.   Vollmond, sehr heiter, 
5.22 Tx fehlt, von y vielleicht eine Spur. ([ niedrig, ausser- 

ordentlich heiter, 
5.22 Tx keine Spur, y deutlicher als gestern aufgeblickt. 

aoheiter, 
5.25 X Spur, y nicht sicher erblickt, 
6.1  y keine Spur, x deutlich gesehen 12°^. 
Nach Mittheilung  von Geh.-Rath Schonfeld  sind  beide  Sterne 
in der BDM. beobachtet  1855. 3.16  Z. 637 und 1885.  5.9  Z. 674, 
vollig ubereinstimmend, aber x spater als fehlend bezeichnet: „Alles 
deutlich.  In Zone  654.  Kr. 1855. 4.18  kommt von beiden Sternen 
nichts vor, die Zone  ist aber  unvollkommen."   An Veránderlichkeit 
ist kaum zu zweifeln. 

H — DM. + 2'''3473 {8^'0) AB 17^^ 56^  7^-5 D-{-2'' 50'-51 

G = DM. -j- 2^-3474 {9"''2) AR m 56^ WO D-f^^ 20'-2|^P^i"^^^- 

Beim Aufsuchen eines von Herrn von Gothard gesehenen aber 
spater nicht auffindbaren rothen Sternes zwischen 67 und 70 Ophi- 
uchi (Public, d. Obs. zu Herény I. 53), der vielleicht Sj. 206 ge- 
wesen sein konnte, konnte ich zwar ebenfalls nichts rothes íinden, 
legte aber die Helligkeit von zwei dort situirten DM. Sternen fest. 
Der schwáchere G schien mir bald Lichtwechsel zu zeigen, der hel- 
lere H nicht; doch verfolgte ich beide seither. Erst vor wenigen 
Tagen berechnete ich die Beobachtungen, und fand zu meiner Genug- 
thuung, dass beide schwach aber entschieden veránderlich sind, na- 
mentlich H. 

Vergleichsterne 
í^ — DM. + 3«-3557 (9--0) Stufen 10-0 
n 30-3558 (8'^-5) 13-0 


332 


m = DM. + 3«-3564 (8«»-2) Stufen 16-7 
I 3«-3572 (8«»-2) 20*2 

h 3«-3565 (8°»-2) 22*2 


Helligkeiten von H 


1884 

.   8.6 

O 

15-3 

1885. 

11.2 

15-7 

8.16 

15-4 

1886. 

4.1 

14-4 

9-12 

13-6 

4.26 

17-9 

10-1 

C2) 

14-3 

5.3 

17-4 

10.18 

12-0 

5.5 

17-2 

1885 

.  4.14 

14-4 

5.12 0) 

16-6 

5.8 

18-6 

5.16 ( 

D 

14-4 

520 

O 

18-0 

5.18 ( 

D 

14-4 

6.4 

15-4 

5.19 ( 

D 

14-4 

6.23 

0) 

17-2 

5.20 ( 

D 

141 

7.10 

19-2 

5.22 © 

14-1 

7.21 

O 

15-4 

5.25 

15-3 

8.6 

17-8 

6.1 

14-5 

Aus diesen Werthen ergeben sich: 

Maxima 

C 

— 0 

Minima 

C- 0 

(0) 

1885 

. 5.10 ± 

0 

6.8 

+ 

+ 1 

(1) 

7.6 

-1 

7.29 ± 

+ 7 

(6) 

1886 

. 4.24 

0 

von denen die ersteren durch die Formel 

E Max = 1885. 5.10 + 58-2 E 

mit den oben angefuhrten Diíferenzen dargestellt werden. Das (sehr 
unsicher bestimmte) Minimum folgt im Mittel 26 Tage nach dem 
Maximum. Der Lichtwechsel (7 Stufen zwischen 8'^-2 und 8'"*8) 
scheint ziemlich regehnassig zu seiu ; eine deutliche Fárbung ist nicht 
erkennbar. 

Dieser Stern vermehrt die wenig zahlreiche Classe von Ver- 
ánderlichen mit Periodě von mittlerer Dauer; zwischen 50 und 80 
Tagen záhlt Schonfelďs zweiter Katalog (1875) nur 3 Sterne: 

R Scuti 71 

S Vulpeculae 67 

R Sagittae 70. 

Der zweite Stern G zeigt ebenfalls entschiedenen Lichtwechsel 
von etwas uber 7 Stufen, aber zur  genaueren Erforschung deeselben 


333 

siná die Beobachtungen nicht genugend; doch ergibt eine Curve un- 
gefáhre Minima: 

1884. 8.2; 1885. 6,26; 1886. 4.24, 

welche sich ungezwungen mit einer Periodě von 105 Tagen vereinigen 
lassen (C — O = -j- 5, — 8, +5). leh theile noch keine Beobach- 
tungen mit, weil ich den Stern zu verfolgen beabsichtige, und spáter 
vollstándigere Belege mitzutheilen hoífe. Aucb G ist nicht erkennbar 
gefárbt, und interessant durch die Periodendauer (falls solche sich 
bestátigt), da Schonfelďs Katalog zwischen 80 und 110 Tagen keine 
Periodě kennt, zwischen 110 und 140 eine einzige: E Vulpeculae 
137 Tage. 

M - Sj\ 219 - Birm. 464 - DM. — 8''-4726 {7^'l)   \ 

AR 18^ 42^ 27^-8 D — 8^ 4^'l | m S c u t o. 

L-Sj. 222) c = Birm. 483 = DM. — 5'''4858 {7^'0) \ 

AR 18^ 56^ 39' 6 D —5'' 53''5 j *^ A qu i 1 a. 

Diese beiden hellen intensiv rothen Sterne werden von Bir- 
mingham als variable ? bezeichnet, ohne dass die mitgetheilten Grossen- 
schátzungen zur Begrtíndung dieser Bezeichnung ausreichen. Fur M 
gibt Herschel im Cap-Katalog 9"^, Birmingham 7'"*2 bis 8™, Webb 
9^-5, Dreyer 9'»-5 (Imal und durch Wolken); fur L Bessel (1823) 
7'"-5, Birmingham 7"»-5, Dreyer 7"^ und 8'^-5, Dunér 7'"'3. Schon- 
feld hat L zwischen 1863 und 1872 einigemale mit einem Nachbar- 
sterne verglichen, ohne Lichtwechsel zu bemerken (AN. 1905) ; da- 
gegen Schmidt, der ihn 1872 Juli bis October fast allnachtlich ver- 
folgte, fand sehr langsame Lichtabnahme, und meint die Periodě 
scheine sehr lang zu sein (AN. 1912). 

Ich hábe beide Sterne seit August 1883 an 29 Abenden scharf 
verglichen. Die Vergleichsterne (fiir 1855 aus dem Bonner Stern ver- 
zeichnisse 4. Section) sind: 


A 

— 7«-4664 

13h 34m 27^-7 

— 7« 28'-3 

7™-3 

B 

— 7°-4670 

— 34- 47^-0 

— 70 12^-3 

6-2 

C 

— 60-4859 

— 36^  3^-1 

— 60 57"1 

6-0 

D 

— 6«-4869 

— 36- 52^-9 

— 60 40'-2 

Ym.Q 

Y 

— 60-4897 

— 39°^ 23^-9 

— 60 2'-8 

7-0 

P 

— 60-4913 

— 40°» 54^-2 

— 6^ 9'-6 

7-2 

60-4922 —  41°^ 55«-3    — 60  4'-l     6-8 


334 


Die Stufenwerthe sind (aus der ganzen Beobachtungsreihe) 


y 

10-0 

A 

12-1 

/í 

16-6 

B 

15-9 

a 

23-7 

C 

17-7 

D 

20-8 

Jene der zweiten Reihe beruhen auf weniger Vergleichungen 
imd sind weniger sicher. M wurde wáhrend eines grossen Theiles der 
Beobachtungen mit Sternpaaren aus beiden Reihen verglichen, L nur 
gelegentlich; ausserdem verglich ich oft M direct mit i, was wegen 
der (fiir mein Auge) nahezu identischen Fárbung beider sehr scharf 
geschehn konnte; ich halte daher meine Zahlen, die zum gr. Th. 
Mittel aus mehreren unabhángigen Vergleichungen sind, fiii' etwas 
sicherer, als sonst im Durchschnitte bei so intensi v rothen Sternen. 
Die Vergleichung stark gefárbter Sterne mit wenig oder gar nicht 
gefárbten ist schwieriger und grosseren Fehlern unterworfen als jene 
ungefárbter: 1. weil disparate Eiudrticke za vergleichen sind; 2. weil 
gelbe und rothe Sterne nur langsam und nach wiederholtem Fixiren 
ihre Maximalhelligkeit annehmen, wobei das Auge angestrengt wird, 
ermiidet und sein sicheres Urtheil verliert. Zu Vergleichungen dieser 
Art ist ein gewisser Grád von Gewohnung nothig, und jedesmal wenn 
die Beobachtungen einige Zeit unterbrochen waren, fúhlt man das 
erstemal nach der Unterbrechung eine Schwierigkeit des Urtheiles, 
wie sie bei ungefárbten Sternen nicht stattfindet. 

Die beobachteten Helligkeiten (zusammengezogen in Monat- 
mittel) sind: 

M L    L~M 

1885. 4.17 14-4(2) 18-1(2) +3*7 
5.17 16-6(3) 16-8(2) +0-2 
6.11 17-3(3) 18-4(3) -f 1'1 
7.20 17-6(2) 20-7(2) +3-1 
8.4   16-0    19-1    +3*1 

11.2   18.0    19-1    +1-1 

1886. 5.3 16-4(3) 22-2(3) +5-8 
5.19 16-3(3) 21-0(3) +4-7 

Beide Sterne zeigen  einen nicht  unbedeutenden jedenfalls die 
Grenze der Beobachtungsfehler iibersteigenden Lichtwechsel 
M von 4 Stufen (etwa 7"'-0 bis 7-^-3) 
L  von 7 Stufen (etwa 6'"-7 bis 7™-2) 


1883. 8.27 16-5 

9.3   16-5 

18-5    +2-0 

.  10-19 17-5 (3) 191 (3) + 1-6 

11.29 16-4 

21-6    + 5-2 

1884. 5.22 16-8 

20-8    + 4-0 

6.26 18-1 

19-6    + 1-5 

7.22 17-5 

19-1    +1*6 

8.9   18-7 

18-9    +^'2 

9.17 18-6 + 

18-1+ —0-5 

335 

auch zeigt sich ein deutlicher periodischer Gang, besonders auífállig 
in der Diíferenz der gieichzeitigen Helligkeiten, wobei noch zu be- 
merken, dass die aus unabhángigen Helligkeitsbestimmungen abgelei- 
teten L—M mit jenen aus directer Vergleichung meist innerhalb 1 
Stufe stimmten. Wenn man jedoch obige Wertlie graphisch construirt, 
so íindet man sie zu lítckenhaft um náhere Bestimmungen abzuleiten. 
Fur L ist ein Maximum nach Anfang 1884 angedeutet, sowie ein Mi- 
nimum ein Jahr spáter, also sehr langsamer Lichtwechsel ; fúr M ist 
nicht einmal so viel auszumachen. 

Die Helligkeiten von 1885 und 1886 zeigen viel grossere zu- 
fállige Fehler als jene von 1883^ — 84. Dies kommt daher, dass ich 
1883 — 84 einen Sucher von 8 cm verwendete, und erst als dieses 
sehr gute Instrument im December 1884 durch einen Unfall zerstort 
wurde, das Fernrohr von 12 cm. Letzteres gibt so hellen Stern en 
wie M und L zu viel Licht, und macht das Urtheil weniger sicher. 
Schon im Frúhjahre 1883, als ich das Maximum von R Leonis durch 
drei Fernrohre verfolgte: den Reflector von 16 cm, den Sucher von 
8 cm, und einen Sucher von 4 cm, fand ich, dass das kleinste Fern- 
rohr die grossten Stufendiíferenzen und die regelmássigste Lichtcurve 
gab. Es ist ausVersuchen von Aubert u. A. bekannt, dass die Em- 
píindlichkeit des Auges fur sehr kleine Helligkeitsdiíferenzen jedesmal 
bei einer bestimmten absoluten Lichtstárke ihr Maximum erreicht, 
und von dieser aus nach beiden Seiten rasch abnimmt. 

Die Fárbung beider Sterne ist fur mein Auge fast identisch 

M— 70-6 (13) L — l^'l (13) 

Hr. Dunér macht M 8°-6, L 9°-0, also viel tiefer gefárbt, weshalb er 
wohl auch beide weniger hell sieht als ich : M 8'^*0, L 7'^'3 ; das 
Spectrum beider gehort nach D. zum Typus IV. 

BirmA42-DM.^38'''3l64{9^-5)AR18^19^60''8D-\-38''S9''2ljyr2^Q. 

Von B. auf Grund einer Angabe des verstorbenen C. Burton 
„ruddy 8 m" eingereiht. Ich hábe den Stern zwischen 1883. 6.30 und 
1886. 4. 21 an 14 Abenden mit DM. 38°-3161 (9-2) und 380-3168 
(Q^^-ó) verglichen und unveránderlich = 9*4 m gefunden ; die grosste 
Schwankung war 1*4 Stufe. Von Fárbung konnte ich nichts merken; 
sie muss unbedeutend sein, weil mir entschieden rothe Sterne dieser 
Helligkeit íixirt sichtbar bleiben, was bei B. 442 nicht der Fall ist. 
Vergl. unten B. 459. Nicht wenige Sterne des Birmingham'schen Ka- 
taloges  sind  ganz  unbedeutend gefárbt, und  verdanken ihre Ent- 


336 


stehung vielleicht nur den Eigenheiten des Farbensehns verschiedener 
Beobacliter. Deshalb wáre es so wichtig, wenn sich die Beobachter 
von Sternfarben entschliessen wollten ihre Angaben wie J. F. Schmidt 
in Zablen auszudriicken. Mcht einmal die Wortbedeutung der zur 
Beschreibung von Sternfarben verwendeten Ausdriicke ist immer un- 
zweifelhaft,, indem einzelne Beobachter z. B. das Wort rothgelb fiir 
rothlichgelb, andere fiir gelblichroth gebrauchen. 


V 


Birm. 448 — DM. Se^^SWS (8^'5) 

DM. se^^-sirs (9'"'i) 

AR m 27^ 56^-3 D -f dS^^óó^O 


' Lyrae. 


Nr. 448 zuerst 1876. 4.13 von B. gesehn und als tiefroth 8°^-5 
bezeichnet (AN. 2092). Im Kataloge heisst es: „From several obser- 
vations I conclude this stár to be a Variable of short period between 
8 and 9'mag."- leh hábe den Stern seit Juni 1883 an 24 Abenden 
verglichen; 1884. 3.31 fand ich den ganz nahen pzzDM. 36°'3178 
(9"^-l) ebenfalls tief roth gefárbt, und bezog ihn in die Verglei- 
chungen mit ein. Endlich fand ich 1885. 4.19 auch m = DM. + 37^-3172 
triib roth und nahm ihn mit in die Vergleichungen auf. Es ist 
auffallend, dass Birmingham, Webb, Secchi und Dunér bei der Be- 
trachtung von B. 448 die tiefe Rothe von 3178 nicht bemerkt haben. 

Meine Vergleichsterne sind: 


p DM. 370-3147 (9-1) Stufen 10*0 
n 3188  (Q^^-O) 13*0 

z 3155  (8-5) 14-5 

a 3148  (8-5) 17-0 

w 3173  (8--0) 20-5 


Beobachtete Helligkeiten : 


P 


a DM. 37-03156 (7^*8) Stufen 24-7 
r 3176 (7--0) 294 
q 36'^-3202 (7--2) 33*9 
k    370-3180 (7-0)   38-6 


m 


. 6.30 

34-4 

8.12 

34-5 

. 3.31 

13-2 ? 

31-1 

1   unsicher ob der rechte 

5.21 

14-5 ? 

35-0 

13-0 

1          Stern 

5.22 

12-0 

35-3 

7.3   C2) 

34-9 

74   3) 

(8-3) 

35-9 

337 


1885. 


1886. 


P 

s 

m 

4.19 

12-0 

32-9 

15-7 

4.20 

11-9 

32-7 

16-0 

4.21 

11-9 

32-3 

15-7 

5.12 

11-6 

28-5 

(13-5) 

1 moglicherweise Vergleich- 

6-7 

10-9 

28-7 

(15-5) 

J    sterne verwechselt 

6.14 

11-1 

32-9 

16-4 

7.22 3 

11-9 

35-3 

14-2 

4.21 ® 

(7-5) 

27-0 

4.24 

12-0 

31-6 

4.25 

13-5 

29-6 

4-26 

12-0 

32-3 

5.6 

14 

26-8 

14-1 

5.12 3 

14-1 

32-3 

14 

5.16 ® 

33-5 

5.18 ® 

29-9 

5.20 © 

31-0 

5.23 

35-1 

Farbe von 

s ~ 80-1 

(9) ; nach Dunér 

90-0 Spectrum III b. 

p—^^'0 (5) 

m=8o-l (3) 
Es hatten somit m und p wahrend der Beobachtungsperiode 
constantes Licht innerhalb der Beobaclitungsfeliler : p = 9*0 m, 
m z=z 8*8 m, denn die abweichenden Werthe sind weniger sicber oder 
fallen mit stárkem Mondlichte zusammen. Dagegen zeigte s unzweifel- 
haften Lichtwechsel von nahezu 9 Stiifen, etwa zwischen 7*2 m und 
7'8 m ; doch ist fúr meine jetzige ungílnstige Lage die jáhrliche Sicht- 
barkeitsperiode zii kurz, und aus obigen Beobaclitungen lásst sich 
nichts Zusammenhángendes ableiten. Auch zeigt graphische Ver- 
zeichnung obiger Werthe grosse zufállige Fehler, wie bei der tiefen 
Fárbung vorhinein zu erwarten war, und die Beobachtungen miissen 
sehr vervielfáltigt werden, um zuverlássige Ergebnisse zu liefern. Die 
Beobachtungen von 1886 konnten fiir Birmingham's Annahme eines 
raschen Lichtwechsels zu sprechen scheinen, aber wenn man sie in 
Mittel zusammenzieht 

1886. 4.24    30-1 (4) 
5.11    30-9 (3) 
5.20    32-0 (3) 
so wird das Gegentheil  offenbar.  Minima zu Beginn 1884, im Juni 
1885 und April 1886 erscheinen  angedeutet.   leh hoffe in nicht all- 

Tř. : Mathomaticko-přírodo vědecká, 22 


338 


zuferner Zeit mein eigenes fur diese Zwecke sehr gúnstig gelegenes 
Hans zu beziehn, und gedenke alsdann vorwiegend die fiir Prag 
circumpolaren Sterne unausgesetzt zu verfolgen. 

í   A — DM. 36^-3240 (Q-^^ó) 
[ AR m 37-^ 23^-7 D + 36^ 48'^2 

B — DM, 36'''3243 (7^^'5)   [ Lyrae. 
AR m 37-^ 48-^6 D + 36^ 49^-4 
rr Birm. 458 

Auch hier fand ich sofort knapp neben B. 458 einen zweiten 
tiefrothen Stern, dessen Farbe (woM wegen seiner bedeutend gerin- 
geren Helligkeit) den Astronomen, welche die Kóthe von B notirten 
(Webb, Birmingham, Dunér) entging. 


Vergleichsterne 


360-3256 
36«-3239 
360-3261 

370-3228 


7-5 

7m.Q 


Stufen 28-5 
„ 211 
. 13-9 
.    10-0 


Beobachtete Helligkeiten : 


1883. 


1884. 


1885. 


6.30 

— 

25-5 

1885 

7.22 Q) 

8.12 

11-3 

— 

11.17 

3.31 

13-2 

19-5 

1886. 

4.21 © 

5.20 

— 

24-6 

4.24 

5.21 

11-7 

24-1 

4.25 

7.3 

12-7 

24-2 

4.26 

4.19 

10-0 

17-3 

5.6 

4.20 

11-2 

17-7 

5.12 0) 

4.21 

10-9 

18-9 

5.16 ® 

5.12 

11-9 

18-3 

5.18 ® 

6.7 

12-2 

23-7 

5.20 ® 

6.14 

11-9 

200 

5.23 

11-9 
12-6 
11-5 
12-5 
12-5 
13-0 


(14-4) 

Farbe von A — 7o-9 (13) 

5-70-9 (16); Dunér 8o-5, Spectrum III b. 
A zeigte wáhrend der Beobachtungsperiode nur regellose 
scbwankungen von 3 Stufen, ist demnach mit Rucksicbt auf 


B 

23-8 
23-5 
21-7 
23-7 
24-6 
23-7 
241 
24-2 
26-0 
23-7 
24-0 
24-2 


Licbt- 
Beob- 


339 

achtungsfehler als eonstant anzusehn. Dagegen zeigte B Lichtschwan- 
kungen von 8 Stufen (etwa 7-2 m bis 7*6 m) mit offenbarem Gange 
von langer Periodě ; der Stern ist demnach schwach veránderlich. 
Auch hier lásst sich iiber die Periodě nichts sagen, als dass eine 
solche, falls vorhanden, lang sein wird; Minima zwischen 1883—84 
und 1884 — 85 sind angedeutet; ihr Intervall wúrde etwas ílber ein 
Jahr sein, aber die Beobachtimgen von 1886 bestátigen diese An- 
nahme nicht, und nur fortgesetzte háufige Beobachtungen konnen uns 
mehr lehren. 

Birm. 459 = DM. + 39^-3505 (G^^-b) \ 

AR 18^ 38^ 27^-0 D + 39^ 9^-5   j L y r a e. 

Ist nach Webb und Birmingham orangenrothlich, nach Burton 
sehr roth; ich finde ihn nur hellgelb 5^*2 (14 Beobb.). Wurde zwi- 
schen 1883, 8.12 und 1886. 4.21 an 14 Abenden verglichen mit 

DM.  +380-3276 (7*0 m)    Stufen 10'0 
„    +39°-3476 (6-5 m) „    14*3 

Die grosste Schwankung war nur 2 Stufen, der Stern ist als 
unveranderlich zz 6*9 m anzusehn. 

P Cygni zz 34 Fl. Cygni. 

Die Nova Cygni anni 1600, nach Baudeťs Mittheilung (Comp- 
tes Rendus 81, 335) zuerst am 18, August 1600 gesehen als 3"" 
von Willem Janszon Blaeu; im 17. Jhdt. stark veránderlich und 
zweimal fur mehrere Jahre dem blossen Auge verschwunden, seit etwa 
1680 unverándert 5 m. Ich hábe den Stern zwischen 1884. 7.22 und 
1886, 5.22 an 19 Abenden (anfangs durch ein Opernglas von 25 mm 
spáter durch einen Sucher von 40 mm Óífnung) mit folgenden Sternen 
verglichen : 

e — 35 Cygni (5-6)'^ U. N. zz: Stufen 14*3 

c=:29    „ 5- „       „ 17-2 

h=z2S    „ 5- „       „ 19-1 

A        „ (5-4)- „       „ 24-6 

In den ersten Beobachtungen kommen Schwankungen von 5 
Stufen vor, hochst wahrscheinlich in Folge von Verwechslungen der 
Vergleichsterne (wegen der stark wechselnden Lage der Constellation 
gegen den Horizont) ; seither ist der Stern so gut wie eonstant (grosste 

22* 


340 


Schwankung 19'2 bis 20*2, etwa 0'1 m). Die Farbe ist blassgelb 4^-4. 
Es ist mir fraglich, ob 34 Cygni Blaeu's Nova ist, oder ob nicht viel- 
mehr die letztere niir nahé bei P aufleuchtete, und nunmehr- lángst 
verschwunden ist. 


Bj. 251z=.Birm, 5P2 in Cyg no. 

Wurde von mir  zwišchen 1885. 4.14 und 1886. 5.22 an 15 
Abenden verglichen mit 


DM.  + 37^-4404    ^ 

5m.Q 

6 = Stufen 10 

„    + 37"-4410    7 

m.2 

a         14-4 

+ 37M427    e 

;m.3 

d         20-4 

^ 38«-4621    6 

;-5 

c         21-9 

+ 37«-4407    'i 

'-•8 

M        rubida 

In Monatmittel zusammengefasst ergeben meine Vergleicbiingen 

1885. 4.17  M= 13'3  2 Beobb. 

1885. 

8.7   M=: 13-9   1 Beobb 

5.27       16-3  2 

12.31       161   1 

6.12       14-6  4 

1886. 

5.13       14-4  3 

7.16       13-5   2 

Die Einzelbeobachtungen stimmen durchaus tiber Erwarten, und 
wiewohl die Extréme nur 3 Stufen (0™-4) diíferiren, so ist doch ein 
regelmássiger Gang ersichtlich, und Lichtwecbsel trotz der geringen 
Amplitudě ziemlich wahrscheinlich ; nur anhaltende háufige Beob- 
achtungen konnen uns weiter fiihren. Der Stern ist etwas zu hell fiir 
das grosse Fernrohr, wie schon der grosse Stufenwerth (7" i= 1™) 
zeigt. Die Anwendung des Zollnerscben Photometers wiirde vielleicht 
gestatten schárfere Vergleichungen zu machen, wenn man dem Photo- 
metersterne durch die colorimetrische Vorrichtung die mittlere Fár- 
bung des zu beobachtenden Sternes ertheilte. Diese finde ich fiir M 
(aus 20 Schátzungen) =z 8^*0 ; Hr. Dunér macht sie 9^*5, Grosse 
7"^-8, Spectrum III b. So intensiv kann ich die Fárbung von M 
nicht ansetzen, weil mir dann fiir meine rothesten Sterne keine Scala 
mehr iibrig bliebe; auch finde ich aus Farbenschátzungen im Jahre 
1882 und friiher, dass sich meine Farbenauífassung seither nicht ge- 
ándert hat. 

Fiir die in dieser Mittheilung aufgezáhlten Sterne scheint eine 
Bezeichnung durch Buchstaben noch nicht an der Zeit, mit Ausnahme 
von DM. -j- 2^*3473, welcher nach der ublichen Bezeichnungsweise 
W Ophiuchi zu nennen ware.  Dagegen mochte ich mir erlauben 


341 

uber die Bezeichnung der Veránderlichen iiberhaupt einen Vorschlag 
zu machen. 

Argelander hat 1855 (Uber die Periodě von i?Virginis AN. 
Bd. 40 Nr. 959) zur Bezeichnung der veránderlichen Sterne die latei- 
nischen Initialen von R an vorgeschlagen, und in Anwendung gebracht. 
Von den Buchstaben A—Q sah er ab, weil Bayer in seiner Urano- 
metrie die cursiven Buchstaben a—^p schon fiir kleinere Sterne ver- 
wendet hatte, von Initialen allerdings nur A. Damals konnte die 
Befiirchtung nicht -entstehn, dass die Buchstaben R bis Z nicht aus- 
reichen wúrden; denn noch 1850 záhlte Argelander (im III. Bde 
von Humboldťs Kosmos) nur 24 veránderliche Sterne auf; aber 
H i n d ' s ekliptische Karten, noch mehr die Bonner Durchmusterung 
und die auf diese folgenden Arbeiten, haben die Sachlage rasch ge- 
ándert. 

Die Anzahl Veránderlicher betrug: Zuwachs 

per Jabr: 

1850 nach Argelander .  .  .  .  24 1     p, ^ 

1866   „   Schonfeld (1. Catalog) 119 [ 

1875   „ „ (2.    „   ) 143 sichere Í . 

+ 22 zweifelhafte = 165 | 
1885   „   Pie ke ring 190 sichere + 1C)5 zweifel-    \    .^.. 


hafte = 295 

und es ist zu erwarten,  dass  der fernere  Zuwachs  nicht  langsamer 
vor sich gehn wird. 

Hier reicht Argelander's Nomenclaturprincip nicht mehr aus, 
und friiher oder spáter wird man iiber das an seine Stelle zu setzende 
einen Entschluss fassen miissen. Hr. Dr. Hartwig hat auf der 
Strassburger Versammbmg der Astronomischen Gesellschaft 1881 vor- 
geschlagen (VJS. 16, 286), nach Erschopfung dér Buchstaben R bis Z 
(ein Fall, der in Virgo schon eingetreten ist) Combinationen derselben 
zu verwenden: RR, RS, RT.... SS, ST, SU , . . TT, TU, TV . . „ 
was im Ganzen 55 Bezeichnungen fiir jedeš Sternbild gibt. Aber auch 
dieses Mittel ist nur ein beschránktes, und ich erlaube mir eine Be- 
zeichnungsweise  vorzuschlagen,  die kelner Beschránkung unterliegt. 

Es ist kein zwingender Grund vorhanden die Initialen A bis Q 
verloren zu geben. Dass Bayer in einigen Sternbilden die Initialen 
und die Cursiven a bis p verwendet hat, ist kein solcher, denn: 
1. sind diese Buchstaben niemals allgemein worden, und seit Flam- 
steeďs Katalog so gut wie obsolet; 2. ist es leicht jede Verwechs- 
lung mit Bayer's Buchstaben zu vermeiden.  Ich schlage vor die 


342 

Veranderlichen mit den Initialen A bis Z zu bezeichnen, jedesmal 
mit angehángten cursivem v (variabilis), also Av, Bv^ Cv . . . Zv, und 
nacli Ercliopfung dieser Keihe von vorne anzufangen mit Zusatz einer 

Ordnungszahl : A2v^ B3v^ Cév Z20v. Da das lateinische Alphabet 

(I und / als einen Buclistaben betrachtet, was sich aus naheliegenden 
Griinden empfiehlt) 25 Buchstaben hat, so gibt diese Bezeichnung 
sofort aucli die Žahl der in jedem Bilde bereits bekannten Variablen 
an. Da es ferner keinen Grund gibt nicht bis ZlOOv zu gehn, ebenso 
wenig als bei kleinen Planeten eine Bezeichnung wie (254) als un- 
passend erachtet wird, so bietet sich die Moglichkeit dar in jedem 
Sternbilde durch fiinf Zeichen 2500 Variable zu bezeichnen, was wohl 
fúr Jahrhunderte ausreichen dúrfte. Man konnte einwerfen, eine blosse 
Žahl z. B. V (213) gentige auch, aber obige Bezeichnung scheint mir 
anschaulicher zu sein und fiir das Gedáchtniss mehr Anhalt zu bieten. 
Erst, wenn dieser Vorschlag iiberhaupt irgend Anklang findet, 
wird es an der Zeit sein zu erortern, ob auch die schon benannten 
Variabeln neu zu bezeichnen wáren, oder aber ihre alte Bezeichnung 
zu behalten hatten. 


22. 

Zur geologischeii Oescliichte der eiiropaischen 
Fischfauna. 

Vorgetragen von Prof. Dr. J. Palacký am 4. Juni 1886. 

Der Vortragende skizzirte kurz die heutige Fischverbreitung in 
Europa nach den Breitenzonen (Salmoniden, Cypriniden und Cypri- 
nodonten d. h. Mittelmeergegend) als Regionen des Festlandes, nor- 
dische, britische, lusitanische und Mittelmeerregion des Meeres (For- 
bes) und Lángszonen — atlantische, mitteleuropaische und raedi- 
terrane, und ostliche (pontokaspische). 

Er kam hiebei auf die Tiefseeforschungen der Neuzeit, die fast 
alle europáischen Grossstaaten, ja selbst Norwegen und Itali en unter- 
nommen, und ihr bedauerliches Fehlen im sildostlichen Mittelmeer 
zu sprechen und dríickte den Wunsch aus, dass eine ósterreichische 
Staatsexpedizion das Meer zwischen Italien, Griechenland und Egypten 
dem modernen wissenschaftlichen Standpunkt gemáss untersuche, wozu 
ja die ósterreichische Marině und die ósterreichischen Forscher voli- 


343 

kommen sich eignen und dass dies von den Wiener gelehrten Gesell- 
schaften unterstiitzt werden moge — wie es bei den Expedizionen 
im Adriatisclien Meere so oft geschehen. 

Zur Begriindung dieses Wunsclies skizzirte er kurz, wie man 
sich nach Giinther und Sauvage die bisherige geologische Geschichte 
der europáischen Ichthys vorstellt. Er erwáhnte die zahkeichen Lúcken 
unserer Kenntniss von den Conodonten angefangen. Doch scheine es, 
dass die in der áltesten Zeit best erhaltensten, wenn nicht zahh-eichsten 
Fische, Kústen- und Schlammfische waren, wie es die heutigen Nach- 
kommen der alten Ganoiden noch sind (Polypterus im Mlschlamm, 
Amia heisst in Nordamerika gerade zu Mudfish) — wáhrend docli 
noch auch andere Schlammfische (Mugil, Gobius — bei uns Cobitis) 
vorkommen. Die mesozoischen Selachier diirften die ersten (erhal- 
tenen) Hochseefische gewesen sein, was ihre ungeheure Verbreitung 
erklárt, wo noch jetzt so viele Kosmopoliten vorkommen. So wie die 
siissen Gewásser iiberhaupt meist geologisch jíinger sind, so sind 
auch die ausgesprochenen Siisswasserfische meist erst tertiár, dann 
aber gleichmássiger verbreitet als jetzt (Cobitiden in Nordamerika — 
Characinen im Londoner Thon (Agassiz), Cottiden in Aix und am 
Libanon, Pimelodus in Wyoming). 

Er erwáhnte nun der Ansichten ilber die geologische Geschichte 
des Mittelmeeres, und speziell die hier einschlágigen von Lartet und 
Sauvage. Schon Gúnther hatte auf die merkwúrdige Áhnlichkeit des 
Mittelmeeres mit Japan einerseits *), Tasmanien und Neuseeland an- 
dererseits hingewiesen, die nur durch einen alten Zusammenhang der 
Meere erklárt werden kann. Als Beispiel wurde das genus Tripte- 
rygium gewáhlt, das zuerst nur im westlichen Mittelmeere bekannt 
war, bei Giinther (Catalog) auch in Madeira, Neuseeland und bei 
Biliton aufgefiihrt wird, wáhrend es jetzt auch vom Rothen Meer 
(Klunzinger), Mauritius, Filipinen (Peters), AustraHen (2 bei M' Leay) 
bekannt ist. 

Sauvage hatte (1873) zu diesem Behufe die Verbreitung von 
c. 1000 spec. studirt und beklagte sich iiber die Mangelhaftigkeit unserer 
Kenntnisse. Allerdings waren seine Studien eben auch ungeniigend. 
So hátte er z. B. 1873 schon von dem durch Steindachner  1867 in 


*) Bei ihm sind 22 spec. aufgezáhlt gegen nur 18 im westlicli Atlantischen 
Meer (Antillen und US.), doch sind diese Ziffern jetzt sehr geándert; aus 
dem letzten hat Jordán et Gilbert (1882) schon mindestens 36 (je nach der 
Ansicht ilber die Identitát der amerikanischen und europáischen Formen, 
z. B. bei Amodytes tobianus, Coryfaena equisetis). 


344 

der Wiener Akademie angekiindigten Vorkommen von beiden in Ma- 
deira vorkommenden Beryxarten ira Meere westlich von der iberi- 
schen Halbinsel (B. decadactylus bei Čuba (Day)) oder durch Nilson 
vom Beryx borealis Diiben und Kořen im Bergener Museum wissen 
konnen und sollen. 

Allerdings konnte er die Daten nicht wissen, die z. B. Studer 
iiber die Áhnlichkeit der Fische Westafrikas und Ostamerikas (von 
277 (der ersteren) 55 gemein), oder der Challenger iiber die Tiefsee- 
fische bei Japan bringt, wo von 19 sp, 4 mediterran sind. 

Sauvage weist nun auf Typen des indisclien Meeres im Mittel- 
meere liin, wáhrend z. B. Milné Edwards das Mittelmeer als eine Co- 
lonie des atlantischen Oceans annimmt. Sauvage fúhrt nachstehende 
spec. zu seiner Unterstiitzung an: 1. Serranus cabrilla (S. 43) (Cuv. 
Val.) ein sehr alter Typus — schon vom Monte Bolca bekannt, sei 
bloss in der indisclien westlichen Hochsee, im Mittelmeer und Schwarzen 
Meer, im Atlantischen Meere bloss an den Kusten von England und 
Frankreich — nicht in Westafrika. Es scheint ihm, dass diese spec. 
vom Mittelmeer nach dem Atlantischen Meere gedrungen sei. Nun 
hat schon Steindachner S. cabrilla an der ganzen iberischen Kiiste 
und in Tenerifa (schon bei Valencienries) sogar sehr háufig gefangen 
und er {=: novem cinctus Heer) kommt nach ihm in den Antillen und 
am Cap der guten Hoffnung vor, ja noch bei St. Paul. 

Da ihh schon Gúnther (Catalog) von S. Cruz, Madeira, Antillen 
etc. und in England als gemein kannte, scheint dies Beispiel etwas 
unsicher, obwolil er im Schwarzen Meer nur an der Stidkiiste vor- 
kommt, und dort wohl eingewandert sein konnte — und Irland fehlt 
(Day), sowie den Us (Jordán). 

Es fállt hiebei sehr ins Gewicht, dass Klunzinger den Fisch 
nicht im Rothen Meere kennt. 

Noch ungliicklicher ist das zweite Beispiel — Anthias oculatus 
Val. (bei Giinther Martinique und Madeira), der zwar auch vom 
Monte Bolca (Sauvage id.) bekannt ist, aber weder bei Klunzinger 
noch bei Canestrini vorkommt (der nur den A. sacer autfíihrt — 
wie auch z. B. Guichenot (Algier Explor.) oder Betta (Heldreich) 
in Griechenland, noch bei Day (A. multidens Andamanen), Klunzinger 
etc. Es scheinen da spec. von ihm kontrahirt worden zu sein, die es 
sonst nicht wurden. 

Besser gewáhlt sind die andern 5 spec. Caranx punctata, Seriola 
dumerilii, Auxis rochei, Coryphaena hippurus, Thynnus thunnina, wobei 
er allerdings S. 47 den pelagischen Charakter der wandernden Fami- 


345 

lien der Scomberiden und Carangiden erwáhnt. Leider lielfen aucli 
diese sp. nicht viel. 

3. Caranx punctata (Agasiz) (im Cataloge Gíinthei^s von N.-York 
und den Antillen, bei Troschel von den Capverden) sclieint mit der C. 
dentex Val. =: Vuna GeoíFroy St. Hilaire, die vom Mittelmeer uber Lanza- 
rote, Madeira, St. Helena bis Neu-Orleans und Brasilien reicht, zusam- 
mengestellt zu sein. Nun hat Day keine dieser spec. im Indischen Meere 
unter seinen 26 sp. Caranx angefiihrt, noch Klunzinger im Rothen 
Meere unter seinen 21, noch Betta in Griechenland und Canestrini 
gibt bei C. dentex an: Nizza, Genua, Adriatisches Meer, selten. 

Bei Seriola Dumerilii (Senegal, Sandwichsinseln) wurde auf Liit- 
kens Spolia atlantica verwiesen (wie bei Coryphaena und Thynnus.) 

Auxis rochei fuhrt Giinther eben so gut von Jamaika, wie von 
Amboina an (fehlt bei Day — aber in England, US, Zanzibar, West- 
australien. 

Coryphaena hippurus, die allerdings im Indischen, Rothen und 
Mittelmeer vorkommt, ist wohl kosmopolitisch (wie es Sauvage selbst 
bei Exocoetus evolans zugibt), Mauritius, Cap, Japan, Čuba, Bra- 
silien. 

Thynnus thunnina ist allerdings ebenso indomalayisch als medi- 
terran — auch bei den Seyschellen, US, Societátsinseln, Japan, Čuba, 
Brasilien. 

Man sieht, dass die an und fiir sich geologisch ganz plausible 
Theorie Sauvages bessere Unterstiitzung bediirfte, die vielleicht durch 
eine bessere Kenntniss des stidostlichen Mittelmeeres geliefert wúrde. 

Hingegen wurde darauf hingewiesen, dass die Familien der Li- 
banonkreide noch heute im Mittelmeere leben, Clupeiden, Beryciden 
(durch Hoplostethus), Platax, Siluriden, Scopeliden, Spariden, Gobio- 
iden etc. dass aber eigentlich die Fische von Mte Bolca es seien, 
auf die sich die Theorie Sauvages stíitzen milsse, sowie dass selbst 
die korallenliebenden Pomacentriden im Mittelmeere nicht ganz aus- 
starben (durch Heliases). Nun ist eine Gleichmássigkeit der Flora um 
das Nummulitenmeer schon von Saporta behauptet worden, die im 
Pliocen ihr Ende fand, es ist daher nicht auífállig, wenn z. B. mit 
den Korallen hier auch die Acanthuriden verschwanden und sich im 
korallenreichen Rothen Meer erhielten, wenn die brakwasserliebenden 
Syngnathiden (auch einst im Sarmatischen Meere) sich in Algier er- 
hielten, wie die Gobiiden, Blenniiden, Atheriniden in einzelnen Flíissen 
und Seen Italiens etc. 


346 

Fiír Europa sei eine dreifache Ichthys wohl von der Kreide ab 
anzunelimen. 

1. Die circumpolare — mit Nord- Amerika (und dadurch mit 
Nordostasien gemeinsame — die Heimath der Gadiden (Lota v. ist 
lieute noch in Europa und Amerika), der Esociden, Gasterosteiden 
(die bis Centralafrika, China herabgingen), Salmoniden (die in die 
zweite Gegend hinabstiegen), Petromyzontiden — sowie der Disco- 
bolen, Lycodiden, theilweise Cottiden. 

2. Die caspische Brakwasserfauna, die ins Schwarze Meer hinein- 
reichte, aber von Centralasien stets geschieden war, die Heimath der 
Gobioiden, Acipenseriden, vor allem der europáischen Cypriniden, 
die im Westen von Europa stets abnehmen und sich im Westen und 
Siiden (Spanien und Illyrien) in eigene Arten differenziren. Da Óningen 
bereits die meisten Formen unserer Cypriniden (Cobitis, Gobio, Tinca, 
Leuciscus, Chondrostoma, Aspius, Rhodeus) besitzt — neben dem 
nordischen Hecht und Cottus, dem siidlichen Aal und Cyprinodonten, 
so muss die Vermengung beider Formen alt sein, wie ja schon in 
Aix Cottus und Aal neben Cyprinodonten vorkommen — und dtirfte 
dies bereits in die Kreide hineinreichen, in die die Diíferenzirung der 
Teleostees fállt. Osmerus lewesiensis ist z. B. auch in Bohmen, Tur- 
kestan (Romanovski), O. eperlanus noch heut im Seligersee etc. Der 
Durchbruch des Schwarzen Meeres nach Siidwest ist bekanntlich nach 
Kessler spáter. 

3. Die stets tropische Ichthys des Mittelmeeres und west- 
atlantischen Oceans, die schon in der Kreidezeit (wie Zittel (Sahara) 
darauf hinweist, z. B. Lamna texensis) mit der nordamerikanischen 
ebenso zusammenhing, wie jetzt und fiir die die Cyprinodonten die 
typische Familie bleiben, die nordlich der Alpen (z. B. in Óningen) 
mit der Eiszeit verschwand, im Siidwesten sich erhielt. 

Bezliglich des Zusammenhanges mit dem Atlantischen Meer wird 

— trotz der Áhnlichkeit der westafrikanischen Ichthys — auf die 
einstige Meerenge zwischen den Pyrenáen und der Auvergne darům 
hingewiesen, weil die Tiefseeforschungen im Golf von Biscaya, z. B. 
Mora mediterranea (in 1500 m Tiefe), Phycis mediterraneus (in 450 m 

— Travailleur), Gadiculus argenteus nachgewiesen haben, wáhrend die 
Strasse von Gibraltar wohl erst spát geoífnet wurde. Moreau giebt 
32 sp. sudfranzosischer'Meeresfische an, die auch noch im Golf von 
Gascogne (Araechon) vorkommen, aber nicht nordlicher (Pagellus 
moimyrus, Pagrus orfus, Crenilabrus pavo, Julis Giofredi, Xyilchthys 


347 

novacula, Mugil cefalus, Atherina hepsatus, Belone acus, Myrus vul- 
garis, Homiasboa (Travailleur) etc). 

Es hat sich noch keine so scharfe Sclieidung zwischen Meeres- 
und Siisswasseríischen in dieser Zone gebildet, wie anderswo, darům 
sind z. B. Syngnathus im Siisswasser von Algier, Blennius in Italien, 
Frankreich, Spanien, Atherina in Corsica, Italien, Gobius in Italien — 
eine Erscheinung, die aucli in den Tropen oft wiederkehrt und z. B. 
auf Borneo schon von Martens beobaclitet wurde. 

Diese Scheidung ist wohl eine spate und klimatische und darům 
in den Landern weniger entwickelt, wo die Temperaturdifferenzen 
zwischen Land und See weniger scharf auftreten. 


23. 
Die konische Loxodronie als Osculatrix. 

Von Prof. Josef Tesař in Brtinn, vorgelegt von Prof. Solín am 4. Juni 1886. 

Mít 1 Tafel. 

Das immer mehr in den Vordergrund tretende Studium der 
Accelerationen hoherer Ordnung bei der Bewegung eines Punktes im 
Raume lasst die Aufstellung geeigneter Curventypen als Osculatrices 
von Raumcurven hochst wíinschenswert erscheinen. 

Die Bedeutung einer sich innigst an die primitive Raumcurve 
anschmiegenden Osculatrix wurde bereits von Lagrange, Comte (Cours 
de philosophie positive), Padeletti („Sulle relazioni tra cinematica 
e meccanica", Bataglini, Giornale di Matematica, Vol. XIV. p. 203), 
Schell und anderen Autoritáten hinlánglich gewiirdigt. 

Bisher begniigte man sich diesfalls mit der auf einem Kreis- 
cylinder liegenden Schmiegunghelix,"^) die mit der primitiven Raum- 
curve an der Bertihrungsstelle drei auf einander folgende 
Punkte und die rectificirende Gerade, somit daselbst den 
Kriimmungshalbmesser und den Schmiegungshalbmesser, — niclit aber 
den Schmiegungskegel, die Schmiegungskugel, kein Element der Stric- 
tionslinien der Fláchen der Kriimmungshalbmesser beider Curven 
u. s. f. gemein hat. 


*) Man vergleiche Dr. Wilhelm Schell: „AUgemeine Tbeorie der Curven dop- 
pelter Krúmmung", (Leipzig, Teubner, 1859) pag. 82 bis 86. 


348 

Es soli die Aufgabe der folgenden Abhandlung sein, auf die 
„conische Loxodrome", auch „conische Spirále" genannt, als eine 
Curve hinzuweisen, welche mit einer Raumcurve in einem (nicht sin- 
guláren) Punkte eine Beriihrung dritter Ordnung einzugehen 
vermag, so dass beide Curven vier auf einander folgende 
Punkte, somit daselbst auch den Schmiegungskegel, die Schmiegungs- 
kugel, ein Element der Strictionslinien der Fláchen ihrer Krúmmungs- 
halbmesser u. s. w. gemein haben, — zugleich auf eine Raumcurve, 
deren eigene Krúmmungsverhaltnisse die primitivsten und anschau- 
lichsten sind, und die náchst der Helix vor allen anderen Raumcurven 
zu der Rolle einer Schmiegungscurve oder Osculatrix prádestinirt 
erscheint. 

leh werde unter Zugrundelegung einer meines Wis- 
sens bis jetzt unbeachtet gebliebenen Eigenschaft der 
orthogonalen Meridian-Projection der Loxodrome die 
constructive Bestimmung der die Kriimmung characterisirenden Stiicke 
lehren und schliesslich auf rein geometriscbem Wege entwickeln, wie 
man an einer beliebigen Stelle einer Raumcurve eine „conische 
Schmiegungs-Loxodrome" einzuschreiben vermag. 


Bei Plan-Curven ist schon im Jahre 1841 von Ábel Transon 
auf die Unzulánglichkeit des Kriimmungskreises als einer Osculatrix 
fiir eine intimere Beriihrung in einer „Recherches sur la courbure 
des lignes et des surfaces" (Liouville, Tome VI, pg. 191. ), iiber- 
schriebenen Studie hingewiesen worden. 

Daselbst entwickelt Transon den Begriff der Déviation, der Dé-  ■ 
viationsaxe, der Schmiegungsparabel,*) welche eine Beriihrung 
dritter Ordnung und des osculierenden Kegelschnittes,  der 
eine  Beriihrung  vierter  Ordnung  mit  einer  Plancurve  einzugehen 
vermag. 

Die Déviationsaxe ist der der gemeinschaftlichen Tangente con- 
jugirte Diameter der Schmiegungsparabel und die Déviation wird ge- 
messen durch den Winkel d, den die Déviations-Axe mit der Nor- 
malen im Beriihrungspunkt einschliesst. 

Weil die gegebene Plan-Curve mit der Schmiegungsparabel vier 


*) Man vergleiche:  Scliell  „Uber  die Beruhrung ebener Curven mit einer 
Parabel". (Schlomilcli, B. II, pg. 58). 


349 

auf einander folgende Punkte gemein hat,  so haben die Evoluten 
beider Curven drei auf einander folgende Punkte gemein. 

Beiden Curven kommt im Beríihrungspunkt nicht nur derselbe 
Krummungsradius ^ zu, sondern die Evoluten beider Curven be- 
sitzen dem entsprechend einen gemeinschaftlichen Krummungsradius 
(»i, welche Kadien mit dem Déviations-Winkel d in dem von A. Tran- 
son aufgefundenen, merkwurdigen Zusammenhang stehen: 

Hiebei lenkt A. Transon die Aufmerksamkeit auf die logarith- 
mische Spirále. 

Er schreibt: „...., on peut considérer la spirále logarithmique, 
qui se distingue de toutes les autres courbes en ce que sa dévia- 
tion est constante, son axe de déviation étant représenté par le 
rayon réfléchi lorsqu' on regarde le rayon vecteur comme un rayon 
lumineaux incident.*) Cette courbe joue, par rapport a la seconde 
aíFection de courbure, un role analogue a celui du cercle pour la 
premiére." 

Beachten wir, dass die logarithmische Spirále als Orthogonal- 
Projection einer conischen Loxodrome aufgefasst v^erden kann, sowie 
dass die conische Loxodrome zu einer logarithmischen Spirále dege- 
nerirt, wenn ihr Tráger, die Kegelfláche, in ein ebenes Strahlenbuschel 
ilbergeht; so sind wir berechtigt, die Einfíilirung der Loxodrome als 
Osculatrix als die Erweiterung, Yerallgemeinerung einer bereits von 
Transon niedergelegten Idee zu bezeichnen. 

Yor allem thut es noth, die Loxodrome und ihre wichtigsten 
Projectionen zu betrachten und auf deren Eigentíimlichkeiten zu ver- 
weisen, v^obei wir langst Bekanntes nicht ausscheiden zu konnen 
glauben. 


*) Fasst man die Normále als Einfallsloth auf, so ist diese Bemerkung nur 
so zu verstehen, dass der vom Pol der Spirále ausgehende Leitstrahl und 
die Déviationsaxe zu verscMedenen Seiten der Normále liegen, nicht aber, 
dass der Einfallswinkel a gleich. ist  dem Reflexionswinkel ď;  denn fiir 

ersteren gilt bekanntlich tg a^=: -^, wáhrend fiir letzteren, weil  die log. 

Spirále sowie die Parabel mit der Plan-Curve vier benachbarte Punkte 

gemein hat, die obige Relation tgdz=z -— - -^ Geltung bat. 

o     Q 


350 

Die Rotationskegelflache (Z), auf der die conische Loxodrome 
L riiht, hábe den Scheitel s, und ihre Rotationsaxe sy schliesse mit 
den Erzeugenden derselben den constanten Winkel y ein. 

Der Steigungswinkel, den jede Tangente der Loxodrome mit 
der durch den Berúhrungspnnkt gehenden Erzeugenden von {K) ein- 
schliesst, werde mit X bezeichnet und durch s eine mit (Z) coaxiale 
Kegelfláche (^), „der Richtungskegel", gelegt, so dass die Erzeu- 
genden des letzteren parallel sind den Tangenten von L und mit sy 
den constanten Winkel ft einschliessen , fiir den die Relation cos 
fiz=:cos y . cos A ... 1. Geltung hat. 

Jede an den „Basiskegel" (K) gelegte Beruhrungsebene beriihrt 
(K) m einer Erzeugenden, auf der eine unendliche Anzahl von Punkten 
der Loxodrome liegt, fiir welche sámmtliche Tangenten parallel sind 
zu einer der beiden Erzeugenden, in denen (^) von der angezogenen 
Beruhrungsebene geschnitten erscheint. 

Die orthogonale Projection von L auf eine zur Rotationsaxe 
sy gefállte Normalebene ist eine logarithmische Spirále, deren 
Pol mit der Projection s' des Scheitels s zusammenfállt und deren 
radii vectores mit den entsprechenden Tangenten den Winkel A' ein- 
schliessen, fúr den die Relation 

cos V rz -^ ... 2.) Geltung hat. 
tg II 

Uebergehen wir nun zur Betrachtung der Meridianproje- 
c t i o n d e r L o X o d r o m e, die uns zu wichtiger Folgerung fiihren wird. 

Eine beliebige durch die Rotationsaxe sy gelegte Meridianebene 
tritt als Projectionsebene auf, sie schneidet {K) in den Erzeugenden 
m und n und (^) in den Erzeugenden m und tt, wovon die ersteren 
mit ^ den Winkel y, die letzteren den Winkel \i einschliessen. — 
Projicirt man {K) und (^) auf die Meridianebene, so treten m und n 
sowie m und u als Contourkanten der beiden Kegel auf. 

Es sind demnach m und n jene Erzeugenden von G^), deren 
Projectionen mit sy den grossten spitzen Winkel ein- 
schliessen. Verfolgen wir den Tangentenzug der Loxodrome L im 
Raume, berúcksichtigen hiebei die characteristische Eigenschaft des 
„Richtungskegels" (^), — verfolgen wir ferner den Tangentenzug der 
Meridianprojection L" der Loxodrome i, — so finden wir, dass jeder 
Windung von L" zwei Flexionspunkte zukommen, eine Flexionstan- 
gente parallel zu m, die andere zu n. 


351 

Legt man durch tn an (K) die beiden Beruhrungsebenen, so 
projiciren sich beide Berúbrungskanten in Einer Geraden m^ ; nach 
dem Erorterten miissen auf titi alle jene Flexionspunkte von 2" liegen, 
deren Flexionstangenten parallel sind zu m. Bedenken wir ferner, 
dass die durch die beiden Beriihrungskanten, die sich in mj proji- 
ciren, gelegte Ebene die Polare ist zum Stral m in Bezug auf {K) 
als Ordnungskegelíláche, so folgt: 

1. Die Stral en m und m^ sind durch die Stralen m und n har- 
monisch getrennt. 

ScMiesst nti mit sy den Winkel fp ein, so ist demnach 

2. Jede zu m parallele Flexionstangente hat eine solche 
Lage, dass die von den Stralen m und n begrenzte Strecke derselben 
vom Flexionspunkte halbiit wird. 

Genau dasselbe lásst sich von den zu ti parallelen Flexions- 
tangenten beweisen und wir erhalten den fur die folgenden Unter- 
suchungen Grund legenden Satz : 

„Die von den Contourkanten m und n des Basis- 
kegels (K) begrenzte n, auf den Flexionstangenten der 
Meridianprojection der conischen Loxodrome L lie- 
genden Strecken werden durch die Flexionspunkte 
halbirt." 

Ist a ein beliebiger Punkt von Z, so kann immer Eine Meridian- 
ebene gefunden werden, auf der sich a als Flexionspunkt projicirt, 
es ist dies immer jene durch sg gehende Meridianebene, welche 
parallel ist zu der durch a an die Loxodrome gezogene Tangente. 


Sei a ein Punkt von L, die zu seiner Tangente parallele Meri- 
dianebene unsere Projectionsebene, ď' und L'' die Projectionen von 
a und L. 

Alle anderen Buchstaben haben die frtihere Bedeutung. 

Die in a" an L" errichtete Tangente wird zur Flexionstangente 
und werde in e" von m in d^^ von ?^ geschnitten, so dass e''a'' = ď'ď\ 

Legen wir durch e"ď' eine projicirende Ebene, so ist dieselbe 
die in a errichtete Schmiegungsebene von Z, denn sie enthált 
drei auf einander folgende Punkte a, %, a^ von L, weil die Flexions- 
tangente mit Z/" drei auf einander folgende Punkte a", «/', a^'' ge- 
mein hat. 


352 

Die Schmiegungsebene schliesst mit sy den Winkel ii eiu und 
schneidet den Basiskegel {K) in einer Ellipse E^ deren grosse Axe 
c"d" ist und deren kleine Axe von a und dessen Symmetriepunkt 
in Bezug auf die Projections- als Symmetrieebene begrenzt wird. Ist 
o der Krummungsmittelpunkt der Ellipse in a, somit r^Tao der 
leicht zu bestimmende Kriimmungsradius ftir den Punkt a der Ellipse, 
so ist auch o Krummungsmittelpunkt der conischen Loxodrome fur 
den Punkt a, denn die Punkte a, a^, a^ gehoren der Loxodrome und 
der Schnittellipse E gemeinschaftlich an. 

Wir ersehen hieraus: 

1. die Krúmmungsradien von L stehen senkrecht zu den ein- 
zelnen Meridianebenen, somit auch zur Eotationsaxe ohne letztere zu 
schneiden. 

2. Sie beriihren einen mit dem Basiskegel {K) coaxialen und 
concentrischen Rotationskegel, dessen Erzeugende mit der Eotations- 
axe sy den in der Kelation 3. angezogenen Winkel 9 einschliessen. 

3. Die Fláche der Kriimmungsradien ist ein windschiefes Conoid, 
dessen Richtebene normál ist zur Rotationsaxe. 

4. Die rectificirenden Geraden von L sind demnach parallel 
zur Rotationsaxe, die rectificirende Fláche ist ein Cylinder, dessen 
Normalschnitt die abgehandelte logarithmische Spirále wird, auf dem 
sich die Loxodrome als eine Helix ausbreitet, die mit den Erzeugen- 
den des Cylinders den Winkel f* einschliesst. 

5. Bezeichnet I den Abstand des Punktes a von s, so ergiebt 
sich aus der trigonometrischen Behandlung der Meridianprojections- 
Figur 

I sin y 


sin n cos ft ^tg'^fi — tg'^y 


. — ... 4. 


Das in o zur Schmiegungsebene errichtete Perpendikel ist die 
Kriimmungsaxe, das in a zur Schmiegungsebene errichtete Perpendikel 
die Binormale von L in a. 

Ebenso einfach gestaltet sich die Verzeichnung des S chrni e- 
gungskegels und der S c h m i e g u n g s k u g e 1 im Punkte a der 
Loxodrome. — Wir schliessen: Der Krúmmungskreis hat in a mit 
der Schnittellipse E somit auch mit dem Basiskegel nicht nur die drei 
benachbarten Punkte a, a,, ag, sondern noch einen vierten benach- 
barten Punkt a^ gemein, denn a ist der Endpunkt einer Axe der 
Ellipse. — Der Punkt a^ liegt aber nicht mehr auf der conischen 
Loxodrome L, sondern es ist dem Punkte a^ auf L ein anderer Punkt 


353 

(aj) benachbart. — Nun ist der Kriimmungskreis somit auch a^ einer- 
seits, — andererseits auch {a^) auf der Krummungskugel und dem 
Kriimmungskegel gelegen, somit das unendlich schmale Fláchenele- 
ment a^€L^{a^) der Krummungskugel und dem Krummungskegel ge- 
meinsam, zudem aber auf der durch a^ an den Basiskegel {K) ge- 
legten Beriihrungsebene gelegen, welche wegen der unendlich kleinen 
Entfernung der Punkte a^ und a mit der durch a an {K) gelegte 
Beriihrungsebene zusammenfallend angesehen werden muss. 

Die Kriimmungskugel und der Kriimmungskegel sind somit be- 
stimmt durch den Kriimmungskreis und durch die in a an den 
Basiskegel (jř) gelegte Beriihrungsebene, welche als solche auch 
die Kriimmungskugel und den Kriimmungskegel beriihren soli. 

Der Schnittpunkt der Kriimmungsaxe mit diéser Beriihrungs- 
ebene giebt uns den Scheitel des Kriimmungskegels, der lángst des 
Kriimmungskreises die Kriimmungskugel beriihrt. 

Aus der trigonometrischen Behandlung der Meridianprojections- 
Figur gelangt man zu den Werten: 

Der Abstand des Scheitels des Kriimmungskegels von der 
Schmiegungsebene 

sÍ7i II cos^ii cos y (tg^^ — tg'^v) ' '* 
Der Rádius der Kriimmungskugel B =  .^ ... 6) 

Selbstverstándlich bilden die aufeinander folgenden Kríimmungs- 
mittelpunkte, Scheitel der Kriimmungskegel, Mittelpunkte der Kriim- 
mungskugeln drei neue conische Loxodromen. 

Nachdem bewiesen wurde, dass die conische Loxodrome eine 
Helix ist, entfállt die Untersuchung der zweiten Kriimmung (Torsion) 
und der totalen Kriimmung als selbstverstándlich und es eriibrigt 
nur, die Strictionslinie des Conoids der Kriimmungs- 
radien zu streifen. 

Projicirt man die primitive Loxodrome L sammt ihren Kriim- 
mungsradien auf eine Ebene, senkrecht zur Axe s?/, — die Richtebene 
des Conoids, so projicirt sich L als die besprochene logarithmische 
Spirále L\ die Kriimmungsradien aber als deren Normalen, welche 
die Evolute L+' von V einhiillen, bekanntlich eine mit L' concentrisch 
liegende, mit Z' congruente aber gegen dieselbe verdreht liegende 

Tř. : Mathematlcko-přirodoyědecká. 23 


354 

Curve, welche als Projection der Strictionslinie des Conoids der Krum- 
mungslinien auftritt. 

Diese Strictionslinie ist eine neue conische Loxodrome, die 
Strictions - Loxodrome, concentrisch und coaxial mit i, gelegen auf 
einem neuen Basiskegel, dessen Erzeugende, wie aus der Constru- 
ction leicht nachweisbar, mit der Axe einen Winkel y+ einschliessen, 
fiir den die Relation 

^^  -  tgV -ytg^^_tg^y-' ^>^ 

Geltung hat. 

Die bisher iiber die Kriimmungsverháltnisse der conischen Loxo- 
drome zu Tage geforderten Resultate sind bekanntlich auf analyti- 
schem Wege lángst abgeleitet worden. Wenn wir auf die Wiedergabe 
derselben nicht verzichteten, so gescbah es einerseits, um die Methode 
zu illustriren, die es auch dem Zeichner ermoglichen soli, 
die Kriimmungsverháltnisse von Raumcurven nach der 
Verzeichnung einer Schmiegungs -Loxo drome in den 
Be reich seiner Unter suchu n gen zu ziehen, andererseits 
um vollstándig m sein und analytischen Untersuchungen aus dem 
Wege zu gehen. 


Uebergehen wir nun zu der eigentlichen Fundamentalaufgabe 
unserer Abhandlung, indem wir die Frage beantworten: „Auf wel- 
che Art kann man in einem Punkte a einer Raumcurve 
Ceine conische Schmiegungs-Loxodrome einschreiben, 
das ist eine Loxodrome, die nicht nur den Punkt a, sondern noch 
drei weitere benachbarte Punkte a^^ ctg, a^ mit Cgemein hat, — mit 
C somit eine Beruhrung dritterOrdnung einzugehen vermag ?" 

Unter einem werden wir finden, dass durch vier benachbarte 
Punkte eine conische Loxodrome vollkommen bestimmt ist. 

Wir schliessen: 

Nehmen wir vorláufig an, die Punkte a, a,, a^^ a^ wáren nicht 
einander unendlich nahé, sondern sie lágen auf C in endlichen 
aber gleichen Entfernungen, so dass der Sehnenzug aa^a^^^a^ 
aus drei gleichen Sehnen a%, a^a.^^ a^a^ besteht. 

Durch einen Punkt o, ausserhalb C, denke man sich drei Strecken 
gezogen, gleich und gleichgerichťet mit je einer Sehne des 
Sehnenzugs, und zwar die Strecke 01 # a^i, 


355 

die Strecke 02fl:aia2í 

Die Endpunkte 1, 2, 3 der verzeichneten drei Strecken be- 
stimmen eine Ebene und zugleicb einen Kreis mit dem Mittelpunkte 
o', so zwar dass o' die Projection von o auf der Ebene 1, 2, 3 be- 
deutet. Mit anderen Worten 01, 02, 03 sind Erzeugende eine Rota- 
tionskegelfláche, deren Axe oo^ Ist. — Selbstverstandlich sind auch 
die Projectionen der Strecken, d. i. 0'1, 0'2, 0'3 als Radien eines 
Kreises unter einander gleich. 

Projicire man ferner die Curve C auf eine zur Ebene 123 pa- 
rallele Ebene ((r), wobei die Richtung der projicirenden Stralen durch 
00' bestimmt ist- — Sei O die Projection von C, a'a\a\a\ die Pro- 
jection des Sehnenzugs aa^a^a^^ so dass wegen 

a'a\ # 0'1, a/a'2 tt 0'2, a\a\ fl: 0'3 

o!a\a\a\ einen aus gleichen Sehnen bestehenden Sehnenzug von 
C" bildet. 

Legen wir vier Kreise Z, Z^, K\ K^' und zwar den ersten durch 
die Punkte a, cřj, a^^ den zweiten durch aj, a^^ ag, den dritten durch 
a\ %', aj', den vierten durch a^\ a^'^ a^', 

Dann ist der durch a^ gehende Halbmesser von Z parallel dem 
durch a^ gehenden Halbmesser von K' sowie der durch řřj gehende 
Halbmesser von Ky parallel dem durch a\ gehenden Halbmesser von 
K^\ beide somit parallel zu {Gr)^ normál zu oo\ 

Nur wenn die Winkel ďa^a.^ und ay'a^'a^' gleich sind, sind es 
auch die Winkel aa^a^ und a^a^a^, 

Dann fallen K' und Z^', die iiber beiden errichteten projiciren- 
den Cylinder sowie die beiden auf letzteren sich ausbreitenden Helixe 
zusammen, von denen die erste durch a und %, somit auch durch 
a2í — die andere durch % und a^^ somit auch durch a^ hindurchgeht. 

K und K^ sind congruent, ohne zusammen zu fallen. Die bisher 
gezogenen Schlússe sind allgemein giltig, sie bleiben es auch dann, 
wenn wir von nun an annehmen wollen, dass die Sehnen aa^, a^a^^ a^a^ 
unendlich klein werden. 

Hiebeí hindert uns nichts, dieselben auch fernerhin als einander 
gleich anzusehen. 

Dann sind K und K^ zwei benachbarte Krítmmungskreise von 
C, — E! vcsA K^ zwei benachbarte Kriimmungskreise von C', 

Die durch %, beztiglich durch a^ gezogenen Radien der Kreise 
K und K^  iibergehen in zwei benachbarte Krummungsradien , die 

23* 


356 

durch a zu oo' gezogene Parallele ubergelit endlich in die im Punkte 
a in C zu errichtende Rectif icirende. 

Die Punkte a', a/, a^ , a^' bestimmen eine logarithmisclie Spi- 
rále L\ die mit O diese Punkte gemein hat, somit in o! mit O eine 
Beriihrung dritter Ordnung eingeht. 

In Folge dessen sind K* und K^ zwei benachbarte Kriimmungs- 
kreise von L\ 

Deshalb haben die Evoluten von O und H drei auf einander 
folgende Punkte 6', 6^', h^ gemein, sie besitzen somit einen gemein- 
scbaftlichen Kriimmungskreis mit dem Mittelpunkte c'. 

In dem recbtwinkligen Dreiecke ďVc! bedeutet die Kathete 
a'h' ■=. q' den (ersten) Krúmmungsradius von O in ď, — die Kathete 
6'c' zz 9i' den zweiten Kriimmungsradius beider Curven, d. i. den ge- 
ťneinschaftlichen Krúmmungsradius der Evoluten derselben in h\ 

Das von 6' auf die Hypotenuse gefállte Perpendikel h's' bestimmt 
in seinem Fusspunkte s' den Pol der logarithmischen Spirále, sowie 

den Winkel ďc'b' = A', (wobei í^ A' =: ^ . . . 9) den in 2) beriihrten 

9i 
constanten Winkel reprásentirt,  den jeder rádius vector von i' mit 
der entsprechenden Tangente einschliesst. — Die Spirále L' ist aber 
durch den Pol s' und den Winkel A' fixirt. 

Errichten wir iiber L' einen projicirenden Cylinder, dessen Er- 
zeugende somit parallel sind zur Rectiíicirenden aď, so liegen die 
Punkte a, a^^ a^^ a^ der primitiven Curve C auf diesem Cylinder 
und zwar derart, dass die unendlich kleinen aber gleichen Sehnen 
aa, , cřiCřg? ^2^i í^it den Erzeugenden denselben Winkel f* einschliessen. 

Wird also auf diesem Cylinder eine Helix verzeichnet, die durch 
die Punkte a und % hindurchgeht, so muss sie auch durch die 
Punkte ^2 und a^ hindurchgehen, sie hat mit der primitiven Curve 
C die vier benachbarten Punkte a^ a,, ctj? ^3 gemein, die Helix — 
sie heisse L — geht somit mit der primitiven Curve C eine 
Beriihrung dritter Ordnung ein. — 

Nun ist bewiesen worden, dass eine conische Loxodrome eine 
Helix ist, gelegen auf einem Cylinder, dessen Orthogonalschnitt eine 
logarithmische Spirále sein muss, so dass der Pol der letztern und 
die Spitze des Basiskegels auf einer Parallelen zu den Cylinder- 
erzeugenden liegt. — 

Umgekehrt muss eine Helix, gelegen auf einem 
Cylinder, dessenOrthogonalschnitt eine logarithmische 
Spirále  ist,  eine  conische Loxodrome  sein.  Die durch 


357 

den Pol der Spirále zu der Cylinder-Erzeugenden errichtete Parallele 
ist dann die Rotationsaxe des Basiskegels (E). — 

Diese Bedingungen aber treffen bei der betrachteten Helix L 
vollkommen zu. Sie ist mitbin zugleich eine conische Loxodrome 
und zwar die gesuchte Schmiegungsloxodrome an C, die 
in a mit C' eine Berůhrung dritter Ordnung eingeht und von der 
wir noch den Basiskegel (K) durch dessen Scbeitel s und Axe sy 
zu bestiinmen haben werden. — 

Denken wir uns zu diesem Ende (man sebe die Figur) C ortho- 
gonal auf zwei zu einander normále Projectionsebenen bezogen, so 
dass die erste normál zu der Rectificirenden in dem an- 
gezogenen Punkte a liegt, wábrend die zweite parallel hiezu und 
zugleich parallel zu der in a an C errichteten Tangente 
at sein soli (Tangente und Rectificirende den Winkel einschliessend). — 

Weil die Axe des Basiskegels parallel ist der Rectificirenden 
von C und L im Punkte a, so folgt vorerst, dass die erste Projection 
der conischen Schmiegungsloxodrome, die logarithmische Spirále L' 
durch die erste Projection der primitiven Curve C, — O — bestimmt 
wird, indem man in ď zu O den ersten und zweite n Kriim- 
mungsradius()' und q^'^ (>' =z ďb\ q^' m & V bestimmt, in dem recht- 
winkligen Dreiecke ďb'ď von b' auf die Hypotenuse ďď das Hohen- 
perpendikel &V fállt, dessen Fusspunkt s' die erste Projection vom 
Scbeitel, von der Rotationsaxe s?/, — zugleich den Pol von L' und 
im Verein mit dem Winkel ďďb' =z A' die Spirále L' als erste P r o- 
jection von X bestimmt. — 

Die zweiten Projectionen von L und (7, — L" und (7^" — miissen 
nach dem, was eingangs iiber die Meridianprojection der conischen 
Loxodrome vorgetragen wurde und nach der besonderen Annahme, 
die wir beziiglich der zweiten Projectionsebene gemacht haben, in a'', 
— der zweiten Projection von a, — eine gemeinschaftliche 
Flexionstangente a"ť' haben, die mit der zweiten Projection 
der Axe sy den als bekannt vorausgesetzten Winkel f* einschliessen 
muss, wo ft den Winkel zwischen Tangente und Rectificirenden in a 
an C bedeutet. — Zugleich muss das von der zweiten Contour des 
Basiskegels (E) begrenzte Stu<;k e''ď^ der Tangentenprojection ď'ť' 
in a" halbirt erscheinen. — 

Hiedurch ist nunmehr der Basiskegel und hiemit L" vollkommen 
bestimmt. — 
Denn : 


358 

Von dem Basiskegel {K) kennen wir vorláufig die Rotationsaxe 
und den durch a gehenden Parallelkreis, dessen Rádius gleich ist 
s'ď und der sich auf der zweiten Projectionsebene als die durch a" 
lothrecht zur Rectificirenden gehende Strecke 1''2" projicirt. Sucht 
man auf dieser Geraden 1"2'' jenen Punkt /', der durch die Punkte 
1" und 2" von a" harmonisch getrennt ist, — verzeichnet durch f 
zu ď^t" die Parallele /'«", so ist deren Schnittpunkt s" mit der 
zweiten Projection der Rotationsaxe die zweiteProjection des 
Scheitels von {K). — 

Die Geraden s''l" und s''2" sind nun die Contourkanten des 
Basiskegels, sie schneiden ď^ť' in den Punkten e'' und d^' und die 
Strecke e''d'' wird in Folge der Annahme des Punktes f^ durch ď' 
halbirt, woraus die Richtigkeit der Construction erhellt. — 

Der Winkel V^s^y^ ist dann gleich dem gesuchten Winkel y. — 
Durch den hiemit vollkommen bestimmten Basiskegel und die Tan- 
gente at an C und L ist unsere gesuchte Schmiegungsloxodrome ge- 
geben, — unsere Aufgabe somit graphisch gelost. — 

Sowie bei Plancurven jedem Punkte derselben ein Kriimmungs- 
mittelpunkt entspricht und die Aufeinanderfolge der Kriimmungsmittel- 
punkte eine fiir die Untersuchung der Kriimmungsverháltnisse der 
primitiven Curve hochwichtige abgeleitete Curve, die Evolute giebt: 
ebenso entspricht jedem Punkte einer Raumcurve ein Scheitel des 
Basiskegels der Schmiegungsloxodrome, zugleich ein asymptotischer 
Punkt der letzteren. Es leuchtet ein , dass die Aufeinanderfolge 
dieser asymptotischen Punkte eine neue aus der primitiven Curve 
abgeleitete Curve geben wird , welche fiir die Untersuchung der 
Kriimmungsverháltnisse der ersteren Bedeutung haben diirfte. — 

Beziehen wir den Scheitel s auf ein von Punkt zu Punkt ver- 
ánderliches, ráumliches, rechtwinkliges Coordinatensystem mit dem 
Anfangspunkt a und den Axen 3E, ^, 3? — wobei die Axe 2) niit dem 
Krummungsradius der Curve C im Punkte a, die Axe 3 i^iit der 
Rectificirenden daselbst zusammenfallen soli, und lassen wir die bereits 
eingefiihrten Bezeichnungen weiter gelten, so folgt aus der Figur fur 
die Ordinaten ^, ^, j des Scheitels s: 

cotg/[* 


Tesař: Konische Loxodrome. 


359 

Wir haben bis jetzt die Richtung der Kectificirenden und die 
Grosse des Winkels ^, den dieselbe mit der Tangente einschliesst, 
immer als bekannt vorausgesetzt. — Um diese Werte auch ftlr den 
Fall zu bestimmen, in welchem die primitive Curve C kein bestimmtes 
Bildungsgesetz zeigt, kann man folgendermassen vorgehen. 

Durch einen beliebigen Punkt O im Raume ziehe man zu jeder 
Tangente t^ in einem Punkte a der Curve C eine Parallele n, so be- 
schreiben sámmtliche a eine Keg^I (Sřa), den „Tangentenrichtungs- 
kegel" von C. — 

Wird an (2 a) langs a eine tangirende Ebene gelegt und durch 
O hierin ein Stral b gezogen, der mit a einen rechten Winkel ein- 
schliesst, so bestimmt h die Richtung des Kriimraungsradius von C 
in a und die Gesammtheit aller b bildet einen zweiten Kegel (^a), 
den „Richtungskegel der Kriimmungsradien" von C. — 

Wird endlich an (%) langs b eine tangirende Ebene gelegt, 
so bestimmt sie vor allem die Richtung unserer ersten Projections- 
ebene und die durch O hiezu gefállte Normále c die Richtung der 
Rectificirenden. — 

Der Winkel, den a mit c einschliesst, ist hiemit gleich ^ und 
die durch a und c gelegte Ebene bestimmt die Richtung unserer 
zweiten Projectionsebene. — 

Die Gesammtheit aller Stral en c bildet in ihrer Aufeinander- 
folge einen dritten Kegel (^c) den „Richtungskegel der Rectificirenden" 
der primitiven Curve C. — 


Résumé : Um in einem Punkte a einer Raumcurve C eine Schmie- 
gungs-Loxodrome zu verzeichnen, bestimme man in a die Rectifici- 
rende, welche daselbst mit der Tangente einen Winkel fi einschliesst. — 

Hierauf projicire man V auf eine zu dieser Rectificirenden nor- 
mále (erste) Projectionsebene nach C\ a nach ď und bestimme im 
Punkte ď der Curve C' die beiden ersten Kriimmungsradien q' und 
q\ der Lage und Grosse nach und mit Hilfe derer die logarithmische 
Spirále L\ welche O in ď in der dritten Ordnung beriihrt und als 
erste Projection der Schmiegungs-Loxodrome aufzufassen ist. — Die 
im Pol ď der Spirále errichtete projicirende Gerade ist die Rotationš- 
axe des Basiskegels (-žT), auf dem sich die Schmiegungsloxodrome L 
ausbreitet. — 

Eine zur Rectificirenden und Tangente parallele Ebene třete 
als zweite Projectionsebene auf.  Die zweite Projection von L und C 


360 

hat in der zweiten Projection ď' von a einen Flexionspunkt, der die 
auf der hindurchgehenden Flexionstangente liegende von den Contour- 
kanten von {K) begrenzte Strecke halbirt, — eine Bedingung, woraus 
{K) und L resultirt. 


24. 

Untersuehung der Wirkungen perspectivischer 
Darstellungen. 

Vorgetragen von Miloslav Pelíšek am 4. Juni 1886. 

Es ist ein der Menschheit angeborener Trieb, die Gegenstánde 
der Aussenwelt nachzubilden, d. i. stellvertretende Objekte zu schaffen, 
deren Anblíck die námlichen Vorstellungen in uns erweckt, wie jene 
selbst, obzwar sie sich von ihnen im allgemeinen an Gestalt, Grosse 
und sonstiger Qualitat unterscheiden. Die Nachbildung kann eine so 
wohlgelungene sein, dass jeder unwillkiihrlich versucht ist, dieselbe 
fiir den Gegenstand selbst zu halten, oder aber, dieselbe beschránkt 
sich darauf, nur in gewissen hervorragenden Merkmalen mit dem 
Originál tibereinzustimmen, deren Vorhandensein unserem Urtheil ge- 
ntigt, iliren Zweck zu begreifen und unserer Phantasie Spielraum 
genug bietet, sich die Áhnlichkeit noch weiter zu vervollstándigen ; 
wir sagen im ersten Falle, dass die Nachbildung eine objektive Táu- 
schung in uns hervorruft, weil diese nur von dem Objekte selbst und 
nicht von unserer Individualitát abhangt, im zweiten Falle sprechen 
wir von einer subjektiven Táuschung, weil dieselbe von unserer Emp- 
fánglichkeit abhangt, weil wir uns gleichsam freiwillig in die Táu- 
schung begeben und das Streben entgegenbringen, Verháltnisse, welche 
in der Zeichnung nicht existiren, aber nach unserem Urtheile existiren 
sollten, in dieselbe gleichsam hineinzusehen. Haben wir darin einen 
besonderen Grád von Fertigkeit erlangt, so kann diese subjektive 
Táuschung der objektiven beliebig nahé kommen. Um einzusehen, 
wie wenig Merkmale mitunter unserer Phantasie geniigen, um in uns 
bestimmte Vorstellungen wachzurufen, wie grob also die subjektive 
Táuschung werden kann, brauchen wir nur an die bizarren Gestalten 
zu denken, welche wir manchmal in lodernden Flammen oder in 
Wolken zu erblicken glauben, andererseits an die Skizzen, ja sogar 


361 

Karrikaturen grosser Kunstler oder an die bildlichen Darstellungen 
der Volker in ihrem Kindesalter und an die Erzeugnisse jugendlicher 
Talente iiberhaupt. 

In den áltesten Zeiten verfuhr man bei solchem Nacbbilden aus- 
scbliesslich empirisch, man versuchte verscbiedene Eindrúcke auf eine 
Bildfláche zu fixiren und durch fortwáhrende Vergleiche zu verbessern ; 
auf diese Weise entstand eine gewisse Šumme von Erfahrungen und 
praktischen Regeln, welche von Geschlecht zu Geschlecht erblich 
iibergiengen. So wussten z. B. bereits die Griechen, dass parallele 
Gerade und Ebenen durch convergente dargestellt werden miissen, 
dass die Helligkeit und Detaillirung der Abbildung einer Fláche mit 
der Entfernung abnimmt etc. Wie unverlásslich diese empirischen 
Versuche waren, und wie viel, wie sich Lessing treffend ausdriickt, 
vom Auge zur Hand verloren gieng, davon geben die Zeichnungen 
der Alten, so weit sie sich erhalten haben, ein beredtes Zeugnis. So 
weisen die in Pompeji ausgegrabenen Gemálde mehrere Horizonte 
und Augepunkte gleichzeitig auf, ferner ist die drollige Wirkung der 
perspectivischen Zeichnungen der Chinesen bekannt u. s. w. 

Pietro de la Francesca (1450) war der erste, welcher ein System 
in diese Erfahrungen zu bringen suchte. Er kam auf die glitckliche 
Idee, beim Durchsehen durch eine Glastafel die betrachteten Gegen- 
stánde zu fixiren, daher der Name der neuen Wissenschaft (perspicere, 
perspectum m durchsehen). Diirer vervollkommnete dieses Verfahren, 
indem er statt einer Glastafel ein in einem Rahmen ausgespanntes 
dichtes Fadennetz benutzte, und so die Nátur gleichsam kraticulirte ; 
die spáter verwendeten Kamera obscura und lucida sowie der Dia- 
graphe von Gavard sind nur als Vervollkommnungen dieses Princips 
anzusehen. 

Die Resultate waren uberraschend und es ist in der That das 
einzige rationelle Mittel, bereits vorhandene Gegenstánde abzubilden. 

Damals lebte man noch stark unter dem Einflusse der plato- 
nischen AuíFassung des Sehprocesses, nach welcher aus dem Auge 
ein Strahlenkegel herausstromt, so dass durch die Beruhrung eines 
solchen Lichtstrahles mit dem Gegenstánde die Empfindung desselben 
entsteht. Eine perspectivische Darstellung wurde also als der Schnitt 
dieses Strahlenkegels aufgefasst. Auf Grund dieser Auffassung war 
man in der Folge im Stande auch die Perspective von noch nicht 
vorhandenen, gedachten Gegenstánden systematisch auszufiihren, also 
die Nátur gleichsam vorzubilden, indem man zunáchst die einfachsten 


362 

geometrischen Gebilde, Punkte, Gerade und Ebenen und dann bei 
zweckmássiger Verwendung der damaligen geometrischen Kenntnisse 
daraus zusammengesetzte Gebilde aus einem Centrum dem Auge 
durch ein System von homocentrischen Strahlen, den Sehstrahlen, 
auf eine beliebige Fláche, die Bildfláche, projicirte. 

Leonardo de Vinci (1500), der gleich túchtige Malér, Geometer 
und Naturforscher veroffentlichte bereits eine ansehnliche Sammlung 
der aus diesem Verfahren sich ergebenden Regeln fiir Malér. Die 
grossten Meister der nun nachfolgenden Blúthezeit der Malerkunst 
waren auch eifrige Verfechter dieser jungen Wissenschaft und žahl- 
reiche Lehrbucher bahnten ihre Verbreitung an, bis das Werk Lam- 
berts: Perspective affranchie du Géométral (1759) einen Stand der 
Perspectivwissenschaft bezeichnete, nach welchem nichts Wesentliches 
mehr in constru čtivem Theile nachkommen konnte ; man beschránkte 
sich vielmehr darauf, einzelne Constructionen zu vereinfachen. 

Von da an begann die kritische Periodě der Perspectivwissen- 
schaft. Die Fortschritte der Optik mussten auch eine Ptiickwirkung 
auf die Perspective ausiiben, ausserdem zeigte sich immer deutlicher, 
dass die theoretische Zeichnung und Copie der Nátur in vielen Be- 
ziehungen auseinandergiengen. Grosse Meister, denen ein wunderbares 
Beobachtungstalent nicht abzusprechen war, erklárten aufs Bestimm- 
teste, gewisse Dinge nach ihrem Gefiihle anders zeichnen zu miissen, 
als es die Centralprojection vorschreibt; es sind auch im Laufe der 
Zeit die Umstánde constatirt worden, unter welchen diese Abwei- 
cnungen sich besonders fiihlbar machen und gewisse praktische Regeln 
angegeben worden, wie diese Abweichungen bis auf ein Minimum 
beschránkt werden konnen. Das ausgezeichnete Buch De la Gour- 
nerie's (Traité de la Perspective linéaire 1859) enthált noch ein ganzes 
Kapitel von solchen Abweichungen der Malér von den Gesetzen der 
Perspektive und versucht dieselben durch die Beweglichkeit des Auges 
zu erkláren, ohne dass jedoch seine Ausfiihrungen bedeutend mehr 
befriedigen als wie die seiner Vorgánger. 

Wir sehen also, das Bedurfnis, den Sehprocess und dessen Ver- 
háltnis zur Linearperspective einer grůndlichen Revision zu unter- 
ziehen, machte sich immer mehr geltend. Unseres Wissens war Gen- 
nerich der erste, wetcher diesem Bediirfnisse in seinem Lehrbuche 
der Perspective fiir bildende Kunsťler 1865 Rechnung trug, indem er 
an die Spitze desselben den Licht- und Sehprocess stellte und zwar, 
wie er in der Vorrede erwáhnt, unter Mitwirkung des Naturforschers 


I 


363 

Dr. Plettners. Aber gleich auf den ersten Seiten der Anwendimgen 
wird es dem Leser klar, dass der Verfasser die Wechselbeziehung 
zwischen dem Sehprocess und der perspectivischen Darstellung nicht 
klar erfasste, daher nicht im Stande war, die in Redé stehenden Er- 
scheinungen richtig zu erkláren. 

Von ganz anderer Bedeutung ist das treffliche Werk Tilschers: 
Ein System malerischer Perspective 1867, in welchem alle Umstánde 
aus dem Sehprocesse ihre Erklárung finden sollen, und zwar wird 
daselbst das menschliche Auge als ein sogenanntes reduciertes Auge 
angenommen, bei welchem alle Sehstrahlen durch ein festes Centrum, 
den Kreuzungspunkt, gehen. Thut man dies aber und legt ausserdem 
kein besonderes Gewicht den Accomodationserscheinungen bei, so muss 
man durch eine Reihe von Schlussfolgerungen zu den Consequenzen 
kommen, welche Tilscher in  seinem Werke  scharfsinnig begriindet. 

Allein es drángt sich in diesem Falle auch die Consequenz auf, 
dass das Auge, wenn man den richtigen Standpunkt einnimmt, von 
einer centralprojectivischen Zeichnung auf einer Ebene, wie gross 
auch dieselbe sein mag, denselben Eindruck empfangen musste, wie 
von dem Originál selbst, auch in dem Falle, wenn man das so be- 
schaífene Auge aus der urspriinglichen Lage beliebig herausdreht, 
weil dabei bekanntlich der Kreuzungspunkt seine Lage fast gar nicht 
andert; denn es wúrde fortwáhrend ein jeder Sehstrahl die entspre- 
chenden Punkte des Bildes und des Originals verbinden, das Netzhaut- 
bild der perspectivischen Zeichnung und des Originals wáren daher stets 
identisch und daher můssten auch die in beiden Fállen erweckten Vor- 
stellungen dieselben sein. Wiirde man ferner mit einem solchen Auge 
eine perspectivische Zeichnung, wie gross auch dieselbe sein mag, 
von einem unrichtigen Standpunkte betrachten, so konnten nur Ver- 
zerrungen auftreten, wie wir sie in der Abhandlung „Uber perspec- 
tivische Restitution etc. geschildert haben und welche fíir den ganzen 
Raum gleich sind. 

In Wirklichkeit tritt aber etwas anderes ein. Ausser den per- 
spectivischen Verzerrungen, welche von unrichtigem Standpunkte des 
Beobachters herrúhren, und welche sich, wie wir gesehen haben, geo- 
metrisch verfolgen lassen, gibt es noch eine andere Gattung derselben, 
welche an der Peripherie von Gemalden auftreten und unter dem 
Namen pei^spectivische Ránder bekannt sind und zwar sind dieselben 
desto storender^ je kleinere Distanz wir beim Anfertigen der per- 
spectivischen Zeichnung gewáhlt haben. Dieser Umstand und, wie 


364 

wir spáter sehen werden, noch andere, zwingen uns die Úber- 
zeugung auf, dass die Annahme des reducierten Auges 
nur eine ziemlich grobe Annáherung an die Wirklich- 
keit ist und dass die Nichtiibereinstimmung maleri- 
scher Darstellungen und der theoretischen Perspec- 
tive nur auf der Nichtubereinstimmung des Sehpro- 
cesses und der Centralprojection beruht. Wenn wir die 
Saclie von dem Standpunkte eines Naturforschers auífassen, so mussen 
wir die construirte perspectivische Zeichnung als ein Experiment 
betrachten, durch welches die Berechtigung der vereinfachten Auf- 
fassung des Sehprocesses erhártet wáre, wenn die Eindriicke, die wir 
von der Aussenwelt und von den Stellvertretern, die nach dieser An- 
nahme verfertigt wurden, empfiengen, in jeder Beziehung identisch 
wáren; da dies aber notorisch nicht der Fall ist, so ist es unsere 
Aufgabe diese beobachteten Mángel der construirten Zeichnung aus 
dem allgemeiner gedachten Sehprocesse zu erkláren, anstatt das Vor- 
handensein solcher Mángel nicht zuzugeben. Ausserdem scheint mir 
dieser Weg der einzige zur richtigen Beurtheilung und Erklárung der 
oft uberraschenden Wirkungen der Kunstwerke guter Meister zu sein ; 
endlich halten wir dafiir, dass auch der umgekehrte Vorgang, aus 
zweckmássig arrangierten Zeichnungen auf verschiedene Eigenthíimlich- 
keiten des Sehorganes zu schliessen, ein fruchtbarer sein míisste. Aus 
diesem Grunde haben wir es unternommen in der Abhandlung „Uber 
eine durch dioptrisches System bestimmte Kaumcollineation" die Re- 
sultate der Gauss-Listing'schen Theorie des menschlichen Auges an- 
schaulich vorzufuhren. Wegen Deutlichkeit haben wir aber in der 
Tafel nicht die absoluten oder proportionalen Dimensionen ange- 
nommen, welche fůr das sogenannte Gauss'sche schematische Auge 
nach genauen Messungen Geltung haben: 

Die Entfernung des ersten Brennpunktes vor d. Scheitel der Cornea 12 mm, 

„ „ „ zweiten    „    hinter „    „    „    „   14-6 „ 

„ „ „ ersten Hauptpunktes „  „    „     „     „    2   „ 

« w „    „  Knotenpunktes „  „    „     „     „    6*4 „ 

„ „ der beide